KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012"

Transkript

1 KULTURCHOCK Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring Årsrapport 2012 Den senaste tillskottet av tryckta kulturtidskrifter i Sverige är den fina litteraturtidskriften Const Literary (P)review som ger sig på konststycket att ge plats åt nyskapande svensk skönlitteratur i tidskriftsformat. Dessutom på både svenska och engelska för att kunna nå internationell spridning. Det är en modig satsning som går på trots mot dåliga tider och den ibland förutspådda tidskriftsdöden. Under ett verksamhetsår på Nätverkstan och Kulturchock följer vi cyklerna av tidskrifter som lägger ned men också nya som startas. Det finns ett konstant sug efter fler berättelser med andra infallsvinklar än de som redan existerar. Nya tidskriftsidéer skapas i en aldrig sinande ström och att erbjuda distributionsstrukturer som underlättar för de hårt arbetande redaktörerna tillsammans med bättre ekonomiska förutsättningar att driva sin tidskrift är en viktig målsättning. Det är också något som föreslås i det nyligen publicerade slutbetänkandet av litteraturutredningen, Läsandets kultur (SOU 2012:65). En omprioritering av litteratur- och tidskriftsstödet skulle innebära en förstärkning av utgivningsstödet till kulturtidskrifter, ett mycket välkommet förslag. Vi ser en bok- och tidskriftsbransch i förändring, något som också litteraturutredningens slutbetänkande lyfter fram. Litteraturen har en stark ställning i Sverige, slår man fast, samtidigt utmanar den digitala utvecklingen gamla beprövade affärsmodeller, marknaden förändras i samma takt som läsandet. Idag kan text läsas på läsplattor, mobiler, datorer och i applikationer. Oslo Bokfestival Nätverkstans verksamhet Kulturchock arbetar med just detta - att erbjuda en kvalitativ service för marknadsföring och distribution av tryckta tidskrifter genom kommissionstjänsten och samtidigt utforska den digitala distributionens möjligheter. Vi har under året med stor nyfikenhet och ihärdighet utforskat nya digitala format och kan erbjuda tidskrifter en palett av möjligheter för digital text. Vi lanserade i år den första kulturtidskriftsapplikationen. Man kan numera ladda ner tidskriften Ord&Bilds applikation till sin iphone och läsa valda texter i sin telefon. Nätverkstan stod för utvecklingskostnaden av applikationen för att därefter på ett enkelt och billigt sätt kunna göra detta läsformat tillgängligt för små tidskrifter. Vi har inte blivit nedsprungna av förfrågningar, all förändring tar tid och kulturtidskrifterna har små budgetar,

2 men den finns och till en i sammanhanget mycket blygsam kostnad för tidskrifterna. Genom projektet samladeskrifter.se tillgängliggör vi små förlags kvalitetslitteratur och författares backlist. Även kulturtidskrifter får vara med. Tidigare nämnda CONST Literary (P)review har sin distribution endast genom samladeskrifter.se och har genom det system vi har utvecklat en widget på sin egen hemsida för att kunna tillgängliggöra sin tidskrift för försäljning på sin egen hemsida. Det internationella är ständigt närvarande i vårt arbete och vi har bland annat under året varit en aktiv del i projektet Hybrid Publishing Lab i Lüneberg, ett stort EU-projekt som forskar kring kulturtidskrifternas digitala framtid och nya affärsmodeller. Bland annat deltog brittiske redaktören Simon Worthington, en av projektledarna i projektet och även redaktör för tidskriften Mute Magazine, vid ett uppskattat seminarium om tidskrifternas situation i den digitala kontexten arrangerat av Nätverkstan och Tidskriftsverkstan i Väst. Att erbjuda kvalitativa tjänster inom kommissionstjänsten för Sveriges tryckta tidskrifter och samtidigt utforska och skapa möjligheter för en digital anpassning är det vi kommit att lägga vår kraft på. Det ena utesluter inte det andra. Det är snarare mångfalden av distributionslösningar för både tryckt och digital text som utgör en ny möjlighet.

3 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2. Vad gör Kulturchock? 3. Kommissionsförsäljning och digital utveckling 4. Nätbokshandeln 5. Evenemang och marknadsföring 6. Framåt 7. Kulturchocksgeografi Bilagor: 1. Ekonomisk redovisning 2. Återförsäljare i kommissionssystemet 3. Tidskrifter i kommissionssystemet 4. Antalet levererade och sålda tidskrifter 5. Kulturchocks kulturtidskrifter Annonser

4 1. Sammanfattning Kulturchocks mål är att förbättra distributionsmöjligheter för och exponeringen av kulturtidskrifter. Det viktigaste i arbetet är att sköta och utveckla kommissionstjänsten, basen i vår verksamhet. Detta kombinerar vi med marknadsföringsinsats i form av deltagande vid olika evenemang, annonser eller utbildnings/informationsträffar för tidskrifterna. Att synas i vimlet är A och O. Den digitala utvecklingen rusar på och det står klart att det är mycket viktigt att finnas på alla tänkbara plattformar. Vi har under året uppdaterat vår mall-app, öppnat samladeskrifter.se även för tidskrifter och bevakar forskningsprojektet Hybrid Publishing lab i Lüneberg. Det treåriga projektet har som mål att bland annat redovisa digitala affärsmodeller som kulturtidskrifterna kan använda sig av. Detta vill vi delge alla. Idag, oktober 2012, har vi 394 återförsäljare och 96 tidskrifter i systemet, med några på väg in. Vi förmedlade tidskrifter varav 8729 såldes. Försäljningsprocenten ligger på 31%, något lägre än förra året. Antalet exemplar vi har förmedlat/sålt till nätbokhandeln (Adlibris, Bokus m fl) har ökat med 30% under året. Under året köpte nätbokhandeln 344 exemplar. Vi har gjort återförsäljarbesök på de flesta platser vi besökt under året: Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro och Oslo. Vi har fått flera nya, lika många har fallit ifrån, samtidigt som vi har rensat bort dem som varit passiva en längre period. Under Bok & Biblioteksmässan presenterade vi 114 tidskrifter i montern, inklusive både finska, norska och danska sådana. Den sammanlagda försäljningen under mässan uppgick till kronor. Kulturchocks utbud har funnits med på 10 evenemang/mässor/festivaler under året. Det är mer än dubbelt så många vi hade som mål. Vid dessa evenemang (Bok & Bibliotek undantagen) har vi sålt kulturtidskrifter för ca kronor. Målet är exponering, inte försäljning i första hand. Platser som gästades: Malmöfestivalen, Bok & Bibliotek, (Göteborg), MEG - Mediedagarna (Göteborg), Littfest (Umeå), Textival (Göteborg), Örebro bokmässa, Textmässan (Stockholm), Vetenskapsfestivalen (Göteborg), Kulturkalaset (Göteborg), Oslo Bokfestival. Framöver kommer vi att satsa på tidskriftsträff med tema Sociala medier, medverka på Bogforum i Köpenhamn, uppmuntra nya och gamla återförsäljare samt utvärdera hur ett arbete kring att göra en samlad kulturtidskriftskatalog skulle kunna gå till. Vi kommer också att gå vidare med de samarbeten vi har startat under året med både nationella och nordiska tidskriftskontakter.

5 2. Vad gör Kulturchock? I Sverige finns det mellan kulturtidskrifter. Publicering av kulturtidskrifter fyller en rad olika syften, men det som framför allt motiverar och legitimerar ett statligt stöd är att dessa skapar förutsättningar för ett öppet samtal i det offentliga rummet. I kulturtidskrifterna ges fler obundna röster möjlighet att komma till tals, vilket förhoppningsvis kan ge en mer mångfasetterad bild av dagens samhälle. För att tidskrifterna ska kunna fylla denna funktion krävs att de når läsarna. Ett sätt är att sälja lösnummer och att visa sig där läsarna finns. Det kan dock vara svårt för dessa tidskrifter att på egen hand nå ut till återförsäljare. Detta beror till viss del på att återförsäljarna av praktiska skäl föredrar att ha så få motparter som möjligt vid beställning, inventering och fakturering. Samlar man istället flera tidskrifter under ett paraply ökar den enskilda tidskriftens attraktionskraft. Chansen att nå ut till så många som möjligt förbättras. Det är här Kulturchock kommer in! Vi har sedan 1998 förmedlat kulturtidskrifter till återförsäljare i Sverige. Till viss del också till återförsäljare i övriga nordiska länder. Sedan 2005 har vi också arbetat för att stärka kulturtidskrifterna genom ytterligare insatser vad gäller bland annat teknik och marknadsföring. Kulturchocks och Nätverkstans övergripande mål är att verka för förbättrade distributionsmöjligheter och synlighet genom att: skapa bättre förutsättningar för kulturtidskrifter att nå ut till återförsäljare och prenumeranter. öka antalet försäljningsställen för kulturtidskrifter i Sverige och Norden. öka synligheten och tillgängligheten av kulturtidskrifter. stödja kulturtidskrifter i verksamhetsfrågor och föreningsutveckling. erbjuda utbildningsmöjligheter för tidskriftsredaktörer och deras redaktioner. För det gångna året formulerade vi mål som handlade om att: 1. öka antalet tidskrifter i kommissionstjänsten med 15 stycken. 2. öka antalet återförsäljare i kommissionstjänsten med 20 stycken. 3. under bokmässan i Göteborg presentera minst 100 tidskrifter i montern. 4. finnas på plats med ett urval tidskrifter vid minst 4 festivaler/mässor/evenemang. 5. underhålla gamla och hitta nya samarbeten som kan komma kulturtidskrifterna till del, t ex med Mute Magazine, Stockholms filmfestival och Cinemateket 6. arrangera minst 2 träffar/utbildningar i Göteborg/Stockholm 7. stödja kulturtidskrifterna i e-pubkonvertering av hela tidskrifter eller separata artiklar 8. använda vårt system samladeskrifter.se för ytterligare försäljningskanal, men framför allt distributionsdatabas för försäljning via internetbokhandeln. 9. öka antalet tidskrifter i samladeskrifter.se från 9 till 30 stycken. Kulturchocks vision är: - Att synliggöra kulturtidskrifter och därmed tillgängligheten för återförsäljare och medborgare. - Att genom utökade exponeringsmöjligheter stärka tidskrifternas möjlighet till överlevnad. - Att på lång sikt stärka den unika tidskriftsfloran och genom detta värna om det bränsle de tillför den kritiska hållningen och den demokratiska offentlighetens samtal och mångfald.

6 3. Kommissionsförsäljning och digital utveckling Det är hård konkurrens på tidskriftsmarknaden. Att synas i mängden är inte lätt och konkurrensen är stenhård om platsen i tidningshyllan. Därför måste vår basverksamhet, kommissionstjänsten, vara så enkel som möjligt. Den tillåter återförsäljare att testa nya titlar utan att ta någon större risk. Vi har genom åren upptäckt att återförsäljare i vårt nätverk - bokhandlare, gallerier, museishoper eller kiosker - inte enbart går efter vinsten en tidskrift ger, utan tänker i lika hög grad på variationen de får i sitt sortiment genom att beställa en kulturtidskrift. Genom att ha ett digert sortiment ökar de också lockelsen hos övriga tidningar. Det är också lönsamt att som t ex konsttidskrift synas på hyllan i en konsthall eller som miljötidskrift finnas på plats i Världsbutiken, både till försäljning men framför allt som en prenumeranttidskrift! Ett stort värde med just Kulturchocks återförsäljarnätverk är att det är återförsäljarna själva som väljer vilka tidskrifter man vill ta in. Inga återförsäljare tar in tidskrifter utan att ställa upp dem till försäljning! Samtidigt som kampen om läsarna är svår för fysiska tidskrifter ökar också de digitala alternativen - nättidskrifterna och bloggarna. Dem är det omöjligt att matcha i pris. Idag är det svårt att ta betalt för något som inte är en fysisk produkt, men vi har tät kontakt med Hybrid Publishing Lab i Lüneburg som forskar kring kulturtidskrifternas digitala framtid. Kulturchock har också nytta av att Nätverkstan driver digitala frågor i avdelningen Medialabs West, och kan på så sätt också hålla koll på utvecklingen och förmedla den vidare till tidskrifterna. Hur skulle t ex en affärsmodell där man vill ha ersättning för viss text kunna se ut? Hur kan man sälja text på nätet? Det gäller mer än någonsin att finnas där läsarna är, i telefonen, i läsplattan, som en påminnelse i andra tidskrifter. Om detta har vi ständiga diskussioner med tidskrifterna och vi försöker bistå dem i alla idéer, hjälpa till med utskick osv. Nätverkstan, som står bakom Kulturchock, har som mål att hjälpa småskalig publicistisk verksamhet med vad som behövs och består följaktligen av många anställda med specialkompetens. Detta är ovärderligt att ha i ryggen och väldigt praktiskt där vi behöver mobilisera personal för mässor och andra evenemang. Siffror Vi har ett konstant jobb med att försöka hitta nya, intresserade återförsäljare. Idag har vi ungefär 400 återförsäljare i systemet. De flesta har en eller flera titlar i sortimentet och en del är passiva för tillfället. Vi gör regelbundna utskick och tar kontakt med ställen vi tycker ska sälja kulturtidskrifter. När vi är på plats på ställen där vi exponerar kulturtidskrifterna passar vi också på att besöka potentiella återförsäljare. Vi försöker också få möjlighet att hälsa på och underhålla redan aktiva återförsäljare. I samband med Littfest i Umeå gjorde vi ett längre besök hos Mingus och Bokcafé Pilgatan, vilka är viktiga kulturtidskriftsförespråkare i norr. I våras fick vi också kontakt med nyaste bokhandeln norröver, Kiruna bokhandel. Under året har några tidskrifter lämnat oss (Pilgrim, Populär Historia, Invandrare & Minoriteter, Internationella Studier och Tivoli). Vi har fått in några nya (Respons, Tiden, Tête à tête, Goda nyheter och Skriva) och kan också stolt presentera omtalade CONST Literary (P) Jan Danielsson på Mingus review, även om de bara är med i Samlade skrifter - eftersom de kom-

7 mer ut med så pass få nummer per år att de till att börja med vill testa denna tjänst. Under den senaste tiden har vi haft fin kontakt med våra nordiska grannländer - inte bara Finland, utan också Danmark och Norge - varför vi har planer på inleda något slags samarbete vad gäller marknadsföring och lösnummerförsäljning. Under året har vi satsat på en uppdatering av vår hemsida för både återförsäljare och kulturtidskrifter. Den är tydligare och mer användarvänlig samt exponerar tidskrifterna på ett bättre sätt. Detta kommer vi att utnyttja i vår framtida kontakt med nya och gamla återförsäljare. Att kunna inventera på nätet samt göra efterbeställningar och nybeställningar är något som återförsäljarna - de flesta - vill kunna göra och vi vill göra allt för att underlätta för dem. Kurvorna över antal levererade och sålda exemplar är som vanligt från perioden 1 juli t o m 30 juni följande år (11-12). Siffrorna för det senaste kvartalet (april-juni 2012) inventeras just nu för andra gången, varför siffrorna sålda exemplar kommer att justeras uppåt. Antalet sålda har minskat något, från 35% till 31%. Det är svårt att dra några slutsatser av detta i nuläget, vi får helt enkelt avvakta och se så att det inte är en trend. Den totala faktureringen uppgick till kr. Å andra sidan har vi öppnat upp möjligheten för kulturtidskrifterna att säljas till återförsäljare (och privatpersoner) via vår distributionsdatabas och webshop Samlade skrifter (se diagram över detta). Man kan hoppas att en del återförsäljare också använder sig av denna möjlighet. I så fall är det än mer fördelaktigt för tidskrifterna eftersom en beställd tidskrift där också är en såld tidskrift. Tanken är dock inte att Samlade skrifter någonsin kan ersätta kommissionstjänsten, då möjligheten att komma ut till återförsäljare är så viktigt även om det skulle vara så att det inte säljs så många exemplar. Marknadsföringsvärdet att stå på en tidskriftshylla hos en återförsäljare är stort. Vi vet att påminnelsen om att tidskrifterna finns ökar chansen för nya prenumeranter och framtida läsare.

8 4. Nätbokhandeln I slutet av 2011 öppnade vi upp vår tjänst Samlade skrifter även för kulturtidskrifterna. Det innebär att de som vill kunna synas på Adlibris, Bokus och andra nätbokhandlare, också finns i vår webshop samladeskrifter.se, men framför allt att de finns i distributionsdatabasen bakom hemsidan, som är länkad till Bokrondellen vilket gör att informationen om dessa tidskrifter automatiskt syns hos innan nämnda nätbokhandlare. Vi blir alltså därmed både återförsäljare och distributörer i systemet. Det ligger helt i linje med vår övertygelse om att kulturtidskrifterna bör synas på så många ställen det bara går. En annan fördel med att också ligga här är att man på köpet kommer åt privatpersoner som hittar till sidan. Vi skickar alltså också tidskrifter till tidskriftsköpare som inte är återförsäljare. Vi har sett att det är flera som har hittat till sidan för att köpa en av våra boktitlar (än så länge dominerar ju dessa, eftersom Samlade skrifter från början byggdes upp för att ta hand om Den långa svansen ) men också plockat med en kulturtidskrift i varukorgen. De flesta beställningar görs dock av återförsäljare, främst Adlibris. Vi erbjuder också en s k widgetshop för tidskrifterna att lägga upp på sin hemsida. Nyaste tidskriften, CLP, använder sin shop och har på bara ett par veckor sålt en stor mängd lösnummer på detta sätt.

9 5. Evenemang och marknadsföring Som tidigare år ser vi som uppgift att finnas till kulturtidskrifternas förfogande genom tjänster men också genom att representera dom där de själva inte kan närvara. Vi tycker att denna del av arbetet är viktig då vi ser synlighet och närvaro som nödvändig för deras existens. Perioden har präglats av tätare exponering av våra kulturtidskrifter, vilket i detta fall betyder att vi varit en hel del på resande fot, men också att vi har gjort en del satsningar i annonsform. Nedan följer en sammanfattning över de ställen där vi trott oss kunna lokalisera nya potentiella läsare och köpare: Malmöfestivalen, augusti 2011 I augusti packade vi bilen full av tidskrifter och drog söderut till Malmös egen stadsfestival ihop med Samlade skrifter. På Cacaofoni hittades tidskrifter insprängda bland praliner och varm choklad och i Sinnenas trädgård vid S:t Petri kyrka hade vi byggt upp en läshörna med fåtöljer. I det digra festivalprogrammet med såväl yoga som poesiuppläsningar, bidrog vi och Samlade skrifter med en programpunkt om kulturtidskriftsappen och om utvecklingen så som vi tror den blir. Ett lyckat arrangemang som lockade både en äldre och en yngre publik! Bok & biblioteksmässan, september 2011 Riktigt roligt att inte mindre än 115 tidskrifter fanns representerade i montern och flera av dessa medverkade även aktivt med monterprogram. Fredagens tidskriftsfest, som nu har blivit en pålitlig tradition och nästan enda gången då så många tidskrifter har chans att träffas under festliga former, hölls på Storans Black Box och var en höjdare. Välbesökt och trevligt, med programpunkten utdelning till Årets kulturtidskrift föll valet på en nättidskrift, Ett lysande namn, som fanns på plats för att ta emot priset. Masterclass i kulturtidskriftsarbete, november 2011 I november månad var vi tillbaka på ett av våra favoritställen Rönnells antikvariat i Stockholm med en masterclass i kulturtidskriftsarbete. Den leddes av Simon Worthington som är verksam vid den Londonbaserade tidskriften Mute Magazine och som under ett flertal år har varit drivande som debattör och kreatör i den digitala sfären. Ämnen som berördes under kvällen var Survey of Open Source tools for epublishing, Economic models, business models and challenges och Convergent epublishing WebTV and epublishing. MEG Mediedagarna, mars MEG är ett nytt evenemang med ambition att följa den nya teknikens idéer och innovationer i ett ständigt föränderligt medielandskap. Kulturchocks monter fokuserade på hur vi arbetar med tidskrifter såväl i tryckt format som digitalt. Utöver montern arrangerade vi programpunkten Framtidens bok- och tidskriftsdistribution där Carl Forsberg och Olav Fumarola Unsgaard från Nätverkstan medverkade. Programpunkt nummer två var Masterclass med Simon Worthington på Rönnells Antikvariat Community webb gemenskap på nätet, där Jan Kjellberg, Netrelations, Birgitta Jacobsson Ekblom, Bok & Bibliotek, Robert Börjes, Gooder, tidigare på Sunny side up, Johan Gromark, varumärkesutvecklare på Label och Carl Forsberg, Nätverkstan, möttes i ett panelsamtal. Littfest, mars Årets Littfest i Umeå var en kavalkad av roliga överraskningar där Kulturchock fanns med både som utställare och i viss mån publik. Glada besökare bläddrade i kulturtidskrifter och åt godis mellan de mycket väl komponerade programpunkterna. Åter i Göteborg konstaterade vi att festivalen var värd varenda resta mil

10 och att vi ser fram emot nästa års begivenheter! Textival, mars Från Littfest i norr tog vi oss ner igen till vår hemvist Göteborg för att medverka på ett av våra absoluta favoritevenemang. Årets Textival huserade i Stora Teaterns pampiga lokaler där kristallfoajén såväl som gångar och skrymslen var fyllda till bredden av allt ifrån ljudkonserter, kaffe, böcker och andra format. Örebro bokmässa, april 2011 gjorde Bokmässan i Örebro ett uppehåll och vi följde deras exempel det året. Därför var det extra roligt att vara tillbaka på deras nya arena Conventum för att möta ny publik och mässans nya arrangörer ABF. Vi tyckte oss träffa en ovanligt intresserad publik och de tyckte också det var roligt att klämma på våra hemliga tidskriftspaket. Mässan bjöd på ett fint program och en bra och intressant rad medverkande. År 2014 är den tillbaka och förhoppningvis även Kulturchock. Textmässan, april När vi ändå hade farten uppe efter vårt besök på Örebro bokmässa passade vi på att packa tidskrifter, tävlingar, väskor och vepor för att hoppa på snabbtåget mot Stockholm och Textmässan. Den elfte Textmässan för oberoende förlag och tidskrifter ägde rum den 28 april i poesins, kärlekens och den fria tankens tecken. Mässan var välbesökt och vi trivdes bra tillsammans med de mindre förlagen och tidskrifterna som fanns på plats med spännande och kvalitativa texter. De, liksom vi, visade senaste nytt, samtidigt som det presenterades nya och färska författare. Vi hade relativt många intresserade besökare som köpte lösnummer och tävlade om prenumerationer. Vetenskapsfestivalen, april Samtidigt som Textmässan i Stockholm ägde rum var även Vetenskapsfestivalen igång i Göteborg. Som vanligt hade de en stor del av sitt publika program i Nordstan. Årets tema var Allt sitter i hjärnan och där kände vi att vi kunde fylla en funktion med vår bredd av tidskrifter. Besökaren kunde därför slå sig ner i en soffa och bläddra en stund. Bra hjärngymnastik! Kulturkalaset Göteborg, augusti Kulturkalaset spred sig över Göteborgs gator och torg under dessa sensommardagar. Så även i Lagerhuset som hade en litterär nisch under kalaset. Kulturchock förfogade över ett hörnrum som passade oss som handen i handsken. Här kunde man läsa, bläddra och tävla om prenumerationer. Oslo Bokfestival, september Med Norden i sikte begav vi oss till Oslo och paradgatan Karl Johan där Oslo Bokfestival var i full gång med att byggas upp. I ett av tälten som vette mot ett promenadstråk åt ena hållet och åt själva gågatan åt andra, pryddes borden av de svenska kulturtidskrifterna. Dagarna var över förväntan och vi upptäckte att det fanns ett intresse för att läsa svenska kulturtidskrifter, även i vårt grannland Norge. Särskilt spännande tyckte norrmännen att vårt silverklädda Forundringspakke (Överraskningspaket) var. Vi knöt också vänskapsband med bordsgrannarna från tidskriften Plot Stora scenen på Oslo Bokfestival Norges svar på Filter. Vi laddade härmed upp inför den nordiska breddningen på den mässa som inom ett par veckor skulle gå av stapeln i vår egen hemstad Bok & biblioteksmässan. I vårt bagage på vägen hem från Oslo fanns därför ett gäng norska tidskrifter.

11 Eurozine, Hamburg, september Tillsammans med Hybrid Publishing Lab deltog Kulturchock i diskussionen om New Economic Models for Open Access and Magazine Publishing in a Digital Publishing Context. Bok & Biblioteksmässan Göteborg, 2012 Medverkande tidskrifter; 100 st, varav 10 finska, samt 7 norska och 7 danska titlar som blädderex. Sammanlagt alltså 114 tidskrifter. Årets monter gick under det nordiska temat och vi hade ett samarbete med Tidskriftscentralen i Finland. Utbudet var därför breddat med finska tidskrifter, såväl som norska och danska blädderex. Bredden som skapades av att samla nordiska tidskrifter på ett och samma ställe kändes spännande och lyckad! Från Kulturchocks scen hördes tidskrifternas röster och publikrekord blev det på utdelningen av Årets kulturtidskrift, där vinsten kammades hem av Paletten. FSK och deras utvalda jury delade under festliga förhållande ut detta pris såväl som det Nordiska priset som gick till danska Standarts. Tätt efter denna höjdpunkt följer programpunkten där Peter Fröberg Idling från Tidningen Vi samtalade med Bengt Ohlsson och Margot Wallström om biografin Margot. Årets fest innehöll inte som traditionen säger en prisutdelning av Årets kulturtidskrift, eftersom vi firade av den programpunkten i montern tidigare på dagen. Till maten och drycken bjöd vi istället på panelsamtal med de nominerade tidskrifterna i samarbete med FSK, åtföljt av Gläntas och Göteborgs Internationella Film Festivals sedvanliga fest. Peter Fröberg Idling från Tidningen Vi samtalade med Bengt Ohlsson och Margot Wallström ( vänster bild) och vinnare av Årets kulturtidskrift - Paletten (höger bild), under årets Bok & Biblioteksmässa. Ytterligare platser där Kulturchock kommer att finnas på plats under året: BogForum, Köpenhamn, 9-12 nov Platser där vi annonserat under året: Bok & Biblioteksmässans mässkatalog Annons 2011 och 2012 Kupé, juninumret, med uppföljande brev och överraskning till de som nappat på erbjudandet.

12 Göteborg International Film Festival - Annons i programmet - Erbjudande, tidskrifter och info i goodybags under smygläsningen av programmet. Littfest Annons med erbjudande i programmet Tempo dokumentärfilmsfestival Ibladning och tidskrift i deras goodybag till ackrediterade. BogForum, Köpenhamn Annons i mässkatalogen Under året har vi uppdaterat vår websida för tidskrifterna och gjort den mer visuell. Här kan också tidskrifterna enkelt gå in och aktualisera sin profil när som helst. Om vi har hand om deras prenumeranter kan de också erbjuda prenumerationer här. För dom som sköter prenumerationsfrågan på annat sätt lägger vi in en länk.

13 6. Framåt Kommisstjänsten är som alltid grunden i vårt arbete. Den databas vi har byggt upp genom åren är stor, men måste ständigt fyllas på med nya återförsäljare och tidskrifter - ett arbete som kräver mycket tid och kraft. Vi har under året gjort en mängd resor både inom och utom Sverige och har skaffat kontakter som nu kräver återkoppling. Vår tanke med att också finnas på plats på nordiska tillställningar, som Oslo bokfestival och danska Bogforum, är att marknaden för svenskspråkiga tidskrifter är större än bara i vårt land. Bara i Oslo bor svenskar och i Öresundsregionen bor svenskar på båda sidorna Öresundsbron. Men språket behöver inte heller vara ett hinder, det är många av våra nordiska grannar som är vana vid svenskan och som också har bra insyn i svensk kultur som kanske skulle kunna vara kulturtidskriftsköpare. Detta vill vi utforska mera! Återförsäljarna uppskattar återkoppling och därför kommer vi att uppmuntra deras kulturtidskriftsförsäljning med en julklapp senare i år. Det gäller att påminna dem om vikten av att bredda sitt sortiment med djup och innehåll. Det vill säga kulturtidskrifter! Under hösten kommer vi försöka ta ytterligare ett grepp om den digitala utvecklingen. Smartphonen och läsplattor håller på att ta över datorns roll och för alla som vill synas gäller att sätta sig in i denna värld. Vi planerar därför träff för tidskriftsredaktörer med temat Sociala medier och digital anpassning. Kulturchock satsar också på att utveckla samarbetet med forskningsprojektet Hybrid Publishing Lab vid universitetet Leuphana i Lüneburg. Projektet syftar till att hitta nya affärsmodeller för kulturtidskrifter och utnyttja den digitala utvecklingen på alla plan, tekniskt och ekonomiskt inte minst. Vi har också nära kontakt med Eurozine - det europeiska kulturtidskriftsnätverket - om att leverera en tidskriftsapp. Arbetet har dragit ut på tiden, men vi hoppas få se europeiska tidskrifter använda vår mallapp inom kort. Vi har också fått förfrågan från några tidskrifter om att utreda hur de kan använda sig av Amazon, världens största bokhandel, vilket vi också kommer att lägga in i planeringen. Vi har heller inte släppt tanken på att kunna bidra till en samlad kulturtidskriftskatalog med ALLA kulturtidskrifter. Förra året blev det inget av det tänkta arbetet med denna, men vi är övertygade om att den fyller ett syfte - inte minst fick vi åter påstötning av främst bibliotekarier som efterlyser denna produkt. Vi har i så fall också en tänkt distributör som kan se till att katalogen kommer ut till intressanta platser runt om i Sverige.

14 7. Kulturchocksgeografi Varje prick på kartan motsvarar antingen en kulturtidskriftsredaktion eller en återförsäljare. Många prickar överlappar varandra. Kartan visar var Kulturchock har varit på besök under året. Norge Oslo Bokfestival Medverkade i montern under Bok & Bibliotek Göteborg Bok & Bibliotek / MEG / Göteborg International Film Festival / Textival / Vetenskapsfestivalen / Kulturkalaset Umeå Littfest Finland Samarbete under Bok & Bibliotek Stockholm Textmässan / Tempo Dokumentärfilmsfestival / Masterclass på Rönnells Antikvariat Örebro Örebro bokmässa Danmark Medverkade i montern under Bok & Bibliotek Malmö Malmöfestivalen Tyskland Eurozine, Hamburg

Litterära arrangemang en publikfriare?

Litterära arrangemang en publikfriare? Litterära arrangemang en publikfriare? Om synen på publik, andra arrangörer och framtiden hos litterära arrangörer i Göteborg. Susanna Martelin KV08 2010-05-19 1 Bakgrund och syfte Göteborg är en relativt

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent)

Radiolyssnande via olika apparater i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 2013 (procent) December 2014: Radio Med anledning av SOU 2014:77 "Från analog till digital marksänd radio" passar vi på att lyfta fram hur befolkningen lyssnar på radio. Av ljudmedierna har radion den största andelen

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

När kommer boomen? E-boksutredningen. En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk. Biblioteksförening

När kommer boomen? E-boksutredningen. En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk. Biblioteksförening När kommer boomen? E-boksutredningen En utredning beställd av Kungliga biblioteket och Svensk Biblioteksförening Göran Konstenius Kungliga biblioteket Avd. för nationell samverkan Sidnummer 1 Varför en

Läs mer

Utställare på Bokmässan Community

Utställare på Bokmässan Community Utställare på Bokmässan Community Den här guiden är tänkt att hjälpa dig som utställare på Bokmässan att börja använda vår nya Community som ett sätt att kommunicera med besökare och andra aktörer på Bokmässan.

Läs mer

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 KäraKäKära utställare, välkomna åter! Årets arrangör 2013 Först vill jag tacka alla som vågade satsa och deltog i vår Lantlivsmässa och bidrog till att skapa

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Till dig som är intresserad, Djursholms Bokhandel är till salu!

Till dig som är intresserad, Djursholms Bokhandel är till salu! Till dig som är intresserad, Djursholms Bokhandel är till salu! För tio år sedan köpte vi, och totalrenoverade, Djursholms bokhandel. Vår tanke var då att kunden skulle komma hem till oss till en miljö

Läs mer

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014 Annonsfakta & prislista 2014 Annonsera i Nordens största hälsomagasin. Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Försäljningen ökar när Live

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Sveriges största mässa för sportfiske

Sveriges största mässa för sportfiske En högklassig demonstration av sportfiskets många aktörer och vilka värden vi gemensamt bidrar med till samhället som helhet. Flera utställare med bättre montrar och en bredd från gör-det-själv till den

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY

GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY NYA EASTON UTVECKLAR DIN AFFÄR >> >> Easton Hockey har en relativt kort men framgångsrik historia på hemkontinenten Nordamerika. Framgången har nåtts tack vare ett starkt fokus

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Nyhetsbrev från Hemslöjden. Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Hemslöjden. Se det i webbläsaren. Nyhetsbrev från Hemslöjden. Se det i webbläsaren. Bokerbjudande, en ny webshop och en massa annat bra! I det här nyhetsbrevet berättar vi om nyblivna gesäller och mästare. Om ett bokerbjudande en ny webshop.

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Egenutgivning, kvalitet och läsaren. Jerry Määttä Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet

Egenutgivning, kvalitet och läsaren. Jerry Määttä Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet Egenutgivning, kvalitet och läsaren Jerry Määttä Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet Jerry.Maatta@littvet.uu.se Egenutgivning (ibland självpublicering, efter eng. self-publishing)

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Nyhetsbrev 2016-12-20 Hej, Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden. Nyhetsbrevet går till alla styrelsemedlemmar, skol-och biblioteksansvariga, hemsidesansvariga, medlemsregisteransvariga

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus

Styrelsen har ordet. Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2. Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus Göteborgsaktivisten Nr.8 201 2 Innehåll: styrelsen har ordet Distriktet Ungdomsverksamhet Utbildningar Månadens grupp i fokus D å har snart en till månad paserat och vi går djupare in i hösten. Här i Göteborgsdistriktet

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

GRANTURISMO Expo 2 0 1 4

GRANTURISMO Expo 2 0 1 4 GRANTURISMO Expo 2 0 1 4 Välkommen till ÅRETS härliga bilshower! 2013 var året då ett unikt premiumevent växte till två. GranTurismo Expo i Nacka Strand utanför Stockholm fick förra året tillökning med

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com

TYRINGE HOCKEY. VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com TYRINGE HOCKEY VI SKA UTBILDA EGNA SPELARE www.tsos.com VI HAR EN STOLT TRADITION GRUNDLÄGGANDE MÅL OCH POLICY Tyringe SoS bildades 1936 och har genom åren fostrat många duktiga spelare. Föreningen är

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN

BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN BIBLIOTEKEN OCH E-BOKEN TILL FÖRSVAR FÖR DET FRIA ORDET Vi tar för givet att man ska kunna låna böcker och andra medier på sitt bibliotek. Men i det självklara ryms också något större och viktigare; något

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

IFK Skövde Handboll Säsongen 2010-2011

IFK Skövde Handboll Säsongen 2010-2011 Skövde Säsongen 2010-2011 NU TAR VI ETT STEG TILL Kommande säsong firar vi att vi tillhört den svenska handbollseliten i 20 år. Vi jobbar nu vidare på att återigen ta steget upp bland topp fyra. Två hemvändare,

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Mina favoritrecept uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui En samling Carina Backsell opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev. Mediaplan 2015. Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer Aktuellt om mässor, möten och evenemang på Svenska Mässan i Göteborg Mediaplan 2015 Annonsera i Sveriges största renodlade mässtidning, mässajt och mässnyhetsbrev Nå utställare, mässbesökare och eventarrangörer

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Filmtrailers om människor.

Filmtrailers om människor. Filmtrailers om människor. Foto: Ola Hedin fokuserar på att marknadsföra seminarier, produkter och tjänster genom att synliggöra människan bakom idén. Filmerna kan ses både på nätet och på mobilen och

Läs mer

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet

Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Kampen om eleverna Marknadsföringens konsekvenser för gymnasievalet Nu i vår skall ca 120 000 ungdomar i Sverige söka gymnasieutbildning inför hösten. Idag finns det över 1700 olika ingångar att välja

Läs mer

Succén fortsätter! hittaut.nu. Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt. Gör en insats för ett friskare Hudiksvall!

Succén fortsätter! hittaut.nu. Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt. Gör en insats för ett friskare Hudiksvall! Succén fortsätter! Gör en insats för ett friskare Hudiksvall! Nu även med Delsbo! Exponera ditt företag i ett positivt sammanhang! Vilket är Glada Hudiks friskaste företag? Anta utmaningen! hittaut.nu

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Handbok för arrangörer

Handbok för arrangörer Handbok för arrangörer Arrangörshandbok - omslag.indd 1 2014-09-17 15:56:31 Handbok för arrangörer hur gör man om man vill arrangera en föreställning eller konsert? Vare sig du är en erfaren arrangör eller

Läs mer

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket.

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket. Sagoberättande på Björken Sagoberättandet är en del av vårt kulturarv och ett viktigt inslag i avdelningens pedagogiska arbete. "Det var en gång..." skapar en förväntan att något spännande ska hända! Förutom

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se Expo Xtra Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Kistamässan - Möjligheternas Arena På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det personliga mötet;

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Seriefrämjandets Seriescen hela serievärlden på en scen

Seriefrämjandets Seriescen hela serievärlden på en scen 2011-04-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 Seriefrämjandet Seriefrämjandets Seriescen hela serievärlden på en scen Projektbeskrivning Ansvarig organisation: Seriefrämjandet Projektledare: Fanny M. Bystedt

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se Camino är ett mediaföretag som SPRIDER BERÄTTELSER OM EN GRÖNARE, GODARE OCH SKÖNARE FRAMTID. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se MÅLGRUPP Camino når ut till

Läs mer