KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012"

Transkript

1 KULTURCHOCK Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring Årsrapport 2012 Den senaste tillskottet av tryckta kulturtidskrifter i Sverige är den fina litteraturtidskriften Const Literary (P)review som ger sig på konststycket att ge plats åt nyskapande svensk skönlitteratur i tidskriftsformat. Dessutom på både svenska och engelska för att kunna nå internationell spridning. Det är en modig satsning som går på trots mot dåliga tider och den ibland förutspådda tidskriftsdöden. Under ett verksamhetsår på Nätverkstan och Kulturchock följer vi cyklerna av tidskrifter som lägger ned men också nya som startas. Det finns ett konstant sug efter fler berättelser med andra infallsvinklar än de som redan existerar. Nya tidskriftsidéer skapas i en aldrig sinande ström och att erbjuda distributionsstrukturer som underlättar för de hårt arbetande redaktörerna tillsammans med bättre ekonomiska förutsättningar att driva sin tidskrift är en viktig målsättning. Det är också något som föreslås i det nyligen publicerade slutbetänkandet av litteraturutredningen, Läsandets kultur (SOU 2012:65). En omprioritering av litteratur- och tidskriftsstödet skulle innebära en förstärkning av utgivningsstödet till kulturtidskrifter, ett mycket välkommet förslag. Vi ser en bok- och tidskriftsbransch i förändring, något som också litteraturutredningens slutbetänkande lyfter fram. Litteraturen har en stark ställning i Sverige, slår man fast, samtidigt utmanar den digitala utvecklingen gamla beprövade affärsmodeller, marknaden förändras i samma takt som läsandet. Idag kan text läsas på läsplattor, mobiler, datorer och i applikationer. Oslo Bokfestival Nätverkstans verksamhet Kulturchock arbetar med just detta - att erbjuda en kvalitativ service för marknadsföring och distribution av tryckta tidskrifter genom kommissionstjänsten och samtidigt utforska den digitala distributionens möjligheter. Vi har under året med stor nyfikenhet och ihärdighet utforskat nya digitala format och kan erbjuda tidskrifter en palett av möjligheter för digital text. Vi lanserade i år den första kulturtidskriftsapplikationen. Man kan numera ladda ner tidskriften Ord&Bilds applikation till sin iphone och läsa valda texter i sin telefon. Nätverkstan stod för utvecklingskostnaden av applikationen för att därefter på ett enkelt och billigt sätt kunna göra detta läsformat tillgängligt för små tidskrifter. Vi har inte blivit nedsprungna av förfrågningar, all förändring tar tid och kulturtidskrifterna har små budgetar,

2 men den finns och till en i sammanhanget mycket blygsam kostnad för tidskrifterna. Genom projektet samladeskrifter.se tillgängliggör vi små förlags kvalitetslitteratur och författares backlist. Även kulturtidskrifter får vara med. Tidigare nämnda CONST Literary (P)review har sin distribution endast genom samladeskrifter.se och har genom det system vi har utvecklat en widget på sin egen hemsida för att kunna tillgängliggöra sin tidskrift för försäljning på sin egen hemsida. Det internationella är ständigt närvarande i vårt arbete och vi har bland annat under året varit en aktiv del i projektet Hybrid Publishing Lab i Lüneberg, ett stort EU-projekt som forskar kring kulturtidskrifternas digitala framtid och nya affärsmodeller. Bland annat deltog brittiske redaktören Simon Worthington, en av projektledarna i projektet och även redaktör för tidskriften Mute Magazine, vid ett uppskattat seminarium om tidskrifternas situation i den digitala kontexten arrangerat av Nätverkstan och Tidskriftsverkstan i Väst. Att erbjuda kvalitativa tjänster inom kommissionstjänsten för Sveriges tryckta tidskrifter och samtidigt utforska och skapa möjligheter för en digital anpassning är det vi kommit att lägga vår kraft på. Det ena utesluter inte det andra. Det är snarare mångfalden av distributionslösningar för både tryckt och digital text som utgör en ny möjlighet.

3 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2. Vad gör Kulturchock? 3. Kommissionsförsäljning och digital utveckling 4. Nätbokshandeln 5. Evenemang och marknadsföring 6. Framåt 7. Kulturchocksgeografi Bilagor: 1. Ekonomisk redovisning 2. Återförsäljare i kommissionssystemet 3. Tidskrifter i kommissionssystemet 4. Antalet levererade och sålda tidskrifter 5. Kulturchocks kulturtidskrifter Annonser

4 1. Sammanfattning Kulturchocks mål är att förbättra distributionsmöjligheter för och exponeringen av kulturtidskrifter. Det viktigaste i arbetet är att sköta och utveckla kommissionstjänsten, basen i vår verksamhet. Detta kombinerar vi med marknadsföringsinsats i form av deltagande vid olika evenemang, annonser eller utbildnings/informationsträffar för tidskrifterna. Att synas i vimlet är A och O. Den digitala utvecklingen rusar på och det står klart att det är mycket viktigt att finnas på alla tänkbara plattformar. Vi har under året uppdaterat vår mall-app, öppnat samladeskrifter.se även för tidskrifter och bevakar forskningsprojektet Hybrid Publishing lab i Lüneberg. Det treåriga projektet har som mål att bland annat redovisa digitala affärsmodeller som kulturtidskrifterna kan använda sig av. Detta vill vi delge alla. Idag, oktober 2012, har vi 394 återförsäljare och 96 tidskrifter i systemet, med några på väg in. Vi förmedlade tidskrifter varav 8729 såldes. Försäljningsprocenten ligger på 31%, något lägre än förra året. Antalet exemplar vi har förmedlat/sålt till nätbokhandeln (Adlibris, Bokus m fl) har ökat med 30% under året. Under året köpte nätbokhandeln 344 exemplar. Vi har gjort återförsäljarbesök på de flesta platser vi besökt under året: Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro och Oslo. Vi har fått flera nya, lika många har fallit ifrån, samtidigt som vi har rensat bort dem som varit passiva en längre period. Under Bok & Biblioteksmässan presenterade vi 114 tidskrifter i montern, inklusive både finska, norska och danska sådana. Den sammanlagda försäljningen under mässan uppgick till kronor. Kulturchocks utbud har funnits med på 10 evenemang/mässor/festivaler under året. Det är mer än dubbelt så många vi hade som mål. Vid dessa evenemang (Bok & Bibliotek undantagen) har vi sålt kulturtidskrifter för ca kronor. Målet är exponering, inte försäljning i första hand. Platser som gästades: Malmöfestivalen, Bok & Bibliotek, (Göteborg), MEG - Mediedagarna (Göteborg), Littfest (Umeå), Textival (Göteborg), Örebro bokmässa, Textmässan (Stockholm), Vetenskapsfestivalen (Göteborg), Kulturkalaset (Göteborg), Oslo Bokfestival. Framöver kommer vi att satsa på tidskriftsträff med tema Sociala medier, medverka på Bogforum i Köpenhamn, uppmuntra nya och gamla återförsäljare samt utvärdera hur ett arbete kring att göra en samlad kulturtidskriftskatalog skulle kunna gå till. Vi kommer också att gå vidare med de samarbeten vi har startat under året med både nationella och nordiska tidskriftskontakter.

5 2. Vad gör Kulturchock? I Sverige finns det mellan kulturtidskrifter. Publicering av kulturtidskrifter fyller en rad olika syften, men det som framför allt motiverar och legitimerar ett statligt stöd är att dessa skapar förutsättningar för ett öppet samtal i det offentliga rummet. I kulturtidskrifterna ges fler obundna röster möjlighet att komma till tals, vilket förhoppningsvis kan ge en mer mångfasetterad bild av dagens samhälle. För att tidskrifterna ska kunna fylla denna funktion krävs att de når läsarna. Ett sätt är att sälja lösnummer och att visa sig där läsarna finns. Det kan dock vara svårt för dessa tidskrifter att på egen hand nå ut till återförsäljare. Detta beror till viss del på att återförsäljarna av praktiska skäl föredrar att ha så få motparter som möjligt vid beställning, inventering och fakturering. Samlar man istället flera tidskrifter under ett paraply ökar den enskilda tidskriftens attraktionskraft. Chansen att nå ut till så många som möjligt förbättras. Det är här Kulturchock kommer in! Vi har sedan 1998 förmedlat kulturtidskrifter till återförsäljare i Sverige. Till viss del också till återförsäljare i övriga nordiska länder. Sedan 2005 har vi också arbetat för att stärka kulturtidskrifterna genom ytterligare insatser vad gäller bland annat teknik och marknadsföring. Kulturchocks och Nätverkstans övergripande mål är att verka för förbättrade distributionsmöjligheter och synlighet genom att: skapa bättre förutsättningar för kulturtidskrifter att nå ut till återförsäljare och prenumeranter. öka antalet försäljningsställen för kulturtidskrifter i Sverige och Norden. öka synligheten och tillgängligheten av kulturtidskrifter. stödja kulturtidskrifter i verksamhetsfrågor och föreningsutveckling. erbjuda utbildningsmöjligheter för tidskriftsredaktörer och deras redaktioner. För det gångna året formulerade vi mål som handlade om att: 1. öka antalet tidskrifter i kommissionstjänsten med 15 stycken. 2. öka antalet återförsäljare i kommissionstjänsten med 20 stycken. 3. under bokmässan i Göteborg presentera minst 100 tidskrifter i montern. 4. finnas på plats med ett urval tidskrifter vid minst 4 festivaler/mässor/evenemang. 5. underhålla gamla och hitta nya samarbeten som kan komma kulturtidskrifterna till del, t ex med Mute Magazine, Stockholms filmfestival och Cinemateket 6. arrangera minst 2 träffar/utbildningar i Göteborg/Stockholm 7. stödja kulturtidskrifterna i e-pubkonvertering av hela tidskrifter eller separata artiklar 8. använda vårt system samladeskrifter.se för ytterligare försäljningskanal, men framför allt distributionsdatabas för försäljning via internetbokhandeln. 9. öka antalet tidskrifter i samladeskrifter.se från 9 till 30 stycken. Kulturchocks vision är: - Att synliggöra kulturtidskrifter och därmed tillgängligheten för återförsäljare och medborgare. - Att genom utökade exponeringsmöjligheter stärka tidskrifternas möjlighet till överlevnad. - Att på lång sikt stärka den unika tidskriftsfloran och genom detta värna om det bränsle de tillför den kritiska hållningen och den demokratiska offentlighetens samtal och mångfald.

6 3. Kommissionsförsäljning och digital utveckling Det är hård konkurrens på tidskriftsmarknaden. Att synas i mängden är inte lätt och konkurrensen är stenhård om platsen i tidningshyllan. Därför måste vår basverksamhet, kommissionstjänsten, vara så enkel som möjligt. Den tillåter återförsäljare att testa nya titlar utan att ta någon större risk. Vi har genom åren upptäckt att återförsäljare i vårt nätverk - bokhandlare, gallerier, museishoper eller kiosker - inte enbart går efter vinsten en tidskrift ger, utan tänker i lika hög grad på variationen de får i sitt sortiment genom att beställa en kulturtidskrift. Genom att ha ett digert sortiment ökar de också lockelsen hos övriga tidningar. Det är också lönsamt att som t ex konsttidskrift synas på hyllan i en konsthall eller som miljötidskrift finnas på plats i Världsbutiken, både till försäljning men framför allt som en prenumeranttidskrift! Ett stort värde med just Kulturchocks återförsäljarnätverk är att det är återförsäljarna själva som väljer vilka tidskrifter man vill ta in. Inga återförsäljare tar in tidskrifter utan att ställa upp dem till försäljning! Samtidigt som kampen om läsarna är svår för fysiska tidskrifter ökar också de digitala alternativen - nättidskrifterna och bloggarna. Dem är det omöjligt att matcha i pris. Idag är det svårt att ta betalt för något som inte är en fysisk produkt, men vi har tät kontakt med Hybrid Publishing Lab i Lüneburg som forskar kring kulturtidskrifternas digitala framtid. Kulturchock har också nytta av att Nätverkstan driver digitala frågor i avdelningen Medialabs West, och kan på så sätt också hålla koll på utvecklingen och förmedla den vidare till tidskrifterna. Hur skulle t ex en affärsmodell där man vill ha ersättning för viss text kunna se ut? Hur kan man sälja text på nätet? Det gäller mer än någonsin att finnas där läsarna är, i telefonen, i läsplattan, som en påminnelse i andra tidskrifter. Om detta har vi ständiga diskussioner med tidskrifterna och vi försöker bistå dem i alla idéer, hjälpa till med utskick osv. Nätverkstan, som står bakom Kulturchock, har som mål att hjälpa småskalig publicistisk verksamhet med vad som behövs och består följaktligen av många anställda med specialkompetens. Detta är ovärderligt att ha i ryggen och väldigt praktiskt där vi behöver mobilisera personal för mässor och andra evenemang. Siffror Vi har ett konstant jobb med att försöka hitta nya, intresserade återförsäljare. Idag har vi ungefär 400 återförsäljare i systemet. De flesta har en eller flera titlar i sortimentet och en del är passiva för tillfället. Vi gör regelbundna utskick och tar kontakt med ställen vi tycker ska sälja kulturtidskrifter. När vi är på plats på ställen där vi exponerar kulturtidskrifterna passar vi också på att besöka potentiella återförsäljare. Vi försöker också få möjlighet att hälsa på och underhålla redan aktiva återförsäljare. I samband med Littfest i Umeå gjorde vi ett längre besök hos Mingus och Bokcafé Pilgatan, vilka är viktiga kulturtidskriftsförespråkare i norr. I våras fick vi också kontakt med nyaste bokhandeln norröver, Kiruna bokhandel. Under året har några tidskrifter lämnat oss (Pilgrim, Populär Historia, Invandrare & Minoriteter, Internationella Studier och Tivoli). Vi har fått in några nya (Respons, Tiden, Tête à tête, Goda nyheter och Skriva) och kan också stolt presentera omtalade CONST Literary (P) Jan Danielsson på Mingus review, även om de bara är med i Samlade skrifter - eftersom de kom-

7 mer ut med så pass få nummer per år att de till att börja med vill testa denna tjänst. Under den senaste tiden har vi haft fin kontakt med våra nordiska grannländer - inte bara Finland, utan också Danmark och Norge - varför vi har planer på inleda något slags samarbete vad gäller marknadsföring och lösnummerförsäljning. Under året har vi satsat på en uppdatering av vår hemsida för både återförsäljare och kulturtidskrifter. Den är tydligare och mer användarvänlig samt exponerar tidskrifterna på ett bättre sätt. Detta kommer vi att utnyttja i vår framtida kontakt med nya och gamla återförsäljare. Att kunna inventera på nätet samt göra efterbeställningar och nybeställningar är något som återförsäljarna - de flesta - vill kunna göra och vi vill göra allt för att underlätta för dem. Kurvorna över antal levererade och sålda exemplar är som vanligt från perioden 1 juli t o m 30 juni följande år (11-12). Siffrorna för det senaste kvartalet (april-juni 2012) inventeras just nu för andra gången, varför siffrorna sålda exemplar kommer att justeras uppåt. Antalet sålda har minskat något, från 35% till 31%. Det är svårt att dra några slutsatser av detta i nuläget, vi får helt enkelt avvakta och se så att det inte är en trend. Den totala faktureringen uppgick till kr. Å andra sidan har vi öppnat upp möjligheten för kulturtidskrifterna att säljas till återförsäljare (och privatpersoner) via vår distributionsdatabas och webshop Samlade skrifter (se diagram över detta). Man kan hoppas att en del återförsäljare också använder sig av denna möjlighet. I så fall är det än mer fördelaktigt för tidskrifterna eftersom en beställd tidskrift där också är en såld tidskrift. Tanken är dock inte att Samlade skrifter någonsin kan ersätta kommissionstjänsten, då möjligheten att komma ut till återförsäljare är så viktigt även om det skulle vara så att det inte säljs så många exemplar. Marknadsföringsvärdet att stå på en tidskriftshylla hos en återförsäljare är stort. Vi vet att påminnelsen om att tidskrifterna finns ökar chansen för nya prenumeranter och framtida läsare.

8 4. Nätbokhandeln I slutet av 2011 öppnade vi upp vår tjänst Samlade skrifter även för kulturtidskrifterna. Det innebär att de som vill kunna synas på Adlibris, Bokus och andra nätbokhandlare, också finns i vår webshop samladeskrifter.se, men framför allt att de finns i distributionsdatabasen bakom hemsidan, som är länkad till Bokrondellen vilket gör att informationen om dessa tidskrifter automatiskt syns hos innan nämnda nätbokhandlare. Vi blir alltså därmed både återförsäljare och distributörer i systemet. Det ligger helt i linje med vår övertygelse om att kulturtidskrifterna bör synas på så många ställen det bara går. En annan fördel med att också ligga här är att man på köpet kommer åt privatpersoner som hittar till sidan. Vi skickar alltså också tidskrifter till tidskriftsköpare som inte är återförsäljare. Vi har sett att det är flera som har hittat till sidan för att köpa en av våra boktitlar (än så länge dominerar ju dessa, eftersom Samlade skrifter från början byggdes upp för att ta hand om Den långa svansen ) men också plockat med en kulturtidskrift i varukorgen. De flesta beställningar görs dock av återförsäljare, främst Adlibris. Vi erbjuder också en s k widgetshop för tidskrifterna att lägga upp på sin hemsida. Nyaste tidskriften, CLP, använder sin shop och har på bara ett par veckor sålt en stor mängd lösnummer på detta sätt.

9 5. Evenemang och marknadsföring Som tidigare år ser vi som uppgift att finnas till kulturtidskrifternas förfogande genom tjänster men också genom att representera dom där de själva inte kan närvara. Vi tycker att denna del av arbetet är viktig då vi ser synlighet och närvaro som nödvändig för deras existens. Perioden har präglats av tätare exponering av våra kulturtidskrifter, vilket i detta fall betyder att vi varit en hel del på resande fot, men också att vi har gjort en del satsningar i annonsform. Nedan följer en sammanfattning över de ställen där vi trott oss kunna lokalisera nya potentiella läsare och köpare: Malmöfestivalen, augusti 2011 I augusti packade vi bilen full av tidskrifter och drog söderut till Malmös egen stadsfestival ihop med Samlade skrifter. På Cacaofoni hittades tidskrifter insprängda bland praliner och varm choklad och i Sinnenas trädgård vid S:t Petri kyrka hade vi byggt upp en läshörna med fåtöljer. I det digra festivalprogrammet med såväl yoga som poesiuppläsningar, bidrog vi och Samlade skrifter med en programpunkt om kulturtidskriftsappen och om utvecklingen så som vi tror den blir. Ett lyckat arrangemang som lockade både en äldre och en yngre publik! Bok & biblioteksmässan, september 2011 Riktigt roligt att inte mindre än 115 tidskrifter fanns representerade i montern och flera av dessa medverkade även aktivt med monterprogram. Fredagens tidskriftsfest, som nu har blivit en pålitlig tradition och nästan enda gången då så många tidskrifter har chans att träffas under festliga former, hölls på Storans Black Box och var en höjdare. Välbesökt och trevligt, med programpunkten utdelning till Årets kulturtidskrift föll valet på en nättidskrift, Ett lysande namn, som fanns på plats för att ta emot priset. Masterclass i kulturtidskriftsarbete, november 2011 I november månad var vi tillbaka på ett av våra favoritställen Rönnells antikvariat i Stockholm med en masterclass i kulturtidskriftsarbete. Den leddes av Simon Worthington som är verksam vid den Londonbaserade tidskriften Mute Magazine och som under ett flertal år har varit drivande som debattör och kreatör i den digitala sfären. Ämnen som berördes under kvällen var Survey of Open Source tools for epublishing, Economic models, business models and challenges och Convergent epublishing WebTV and epublishing. MEG Mediedagarna, mars MEG är ett nytt evenemang med ambition att följa den nya teknikens idéer och innovationer i ett ständigt föränderligt medielandskap. Kulturchocks monter fokuserade på hur vi arbetar med tidskrifter såväl i tryckt format som digitalt. Utöver montern arrangerade vi programpunkten Framtidens bok- och tidskriftsdistribution där Carl Forsberg och Olav Fumarola Unsgaard från Nätverkstan medverkade. Programpunkt nummer två var Masterclass med Simon Worthington på Rönnells Antikvariat Community webb gemenskap på nätet, där Jan Kjellberg, Netrelations, Birgitta Jacobsson Ekblom, Bok & Bibliotek, Robert Börjes, Gooder, tidigare på Sunny side up, Johan Gromark, varumärkesutvecklare på Label och Carl Forsberg, Nätverkstan, möttes i ett panelsamtal. Littfest, mars Årets Littfest i Umeå var en kavalkad av roliga överraskningar där Kulturchock fanns med både som utställare och i viss mån publik. Glada besökare bläddrade i kulturtidskrifter och åt godis mellan de mycket väl komponerade programpunkterna. Åter i Göteborg konstaterade vi att festivalen var värd varenda resta mil

10 och att vi ser fram emot nästa års begivenheter! Textival, mars Från Littfest i norr tog vi oss ner igen till vår hemvist Göteborg för att medverka på ett av våra absoluta favoritevenemang. Årets Textival huserade i Stora Teaterns pampiga lokaler där kristallfoajén såväl som gångar och skrymslen var fyllda till bredden av allt ifrån ljudkonserter, kaffe, böcker och andra format. Örebro bokmässa, april 2011 gjorde Bokmässan i Örebro ett uppehåll och vi följde deras exempel det året. Därför var det extra roligt att vara tillbaka på deras nya arena Conventum för att möta ny publik och mässans nya arrangörer ABF. Vi tyckte oss träffa en ovanligt intresserad publik och de tyckte också det var roligt att klämma på våra hemliga tidskriftspaket. Mässan bjöd på ett fint program och en bra och intressant rad medverkande. År 2014 är den tillbaka och förhoppningvis även Kulturchock. Textmässan, april När vi ändå hade farten uppe efter vårt besök på Örebro bokmässa passade vi på att packa tidskrifter, tävlingar, väskor och vepor för att hoppa på snabbtåget mot Stockholm och Textmässan. Den elfte Textmässan för oberoende förlag och tidskrifter ägde rum den 28 april i poesins, kärlekens och den fria tankens tecken. Mässan var välbesökt och vi trivdes bra tillsammans med de mindre förlagen och tidskrifterna som fanns på plats med spännande och kvalitativa texter. De, liksom vi, visade senaste nytt, samtidigt som det presenterades nya och färska författare. Vi hade relativt många intresserade besökare som köpte lösnummer och tävlade om prenumerationer. Vetenskapsfestivalen, april Samtidigt som Textmässan i Stockholm ägde rum var även Vetenskapsfestivalen igång i Göteborg. Som vanligt hade de en stor del av sitt publika program i Nordstan. Årets tema var Allt sitter i hjärnan och där kände vi att vi kunde fylla en funktion med vår bredd av tidskrifter. Besökaren kunde därför slå sig ner i en soffa och bläddra en stund. Bra hjärngymnastik! Kulturkalaset Göteborg, augusti Kulturkalaset spred sig över Göteborgs gator och torg under dessa sensommardagar. Så även i Lagerhuset som hade en litterär nisch under kalaset. Kulturchock förfogade över ett hörnrum som passade oss som handen i handsken. Här kunde man läsa, bläddra och tävla om prenumerationer. Oslo Bokfestival, september Med Norden i sikte begav vi oss till Oslo och paradgatan Karl Johan där Oslo Bokfestival var i full gång med att byggas upp. I ett av tälten som vette mot ett promenadstråk åt ena hållet och åt själva gågatan åt andra, pryddes borden av de svenska kulturtidskrifterna. Dagarna var över förväntan och vi upptäckte att det fanns ett intresse för att läsa svenska kulturtidskrifter, även i vårt grannland Norge. Särskilt spännande tyckte norrmännen att vårt silverklädda Forundringspakke (Överraskningspaket) var. Vi knöt också vänskapsband med bordsgrannarna från tidskriften Plot Stora scenen på Oslo Bokfestival Norges svar på Filter. Vi laddade härmed upp inför den nordiska breddningen på den mässa som inom ett par veckor skulle gå av stapeln i vår egen hemstad Bok & biblioteksmässan. I vårt bagage på vägen hem från Oslo fanns därför ett gäng norska tidskrifter.

11 Eurozine, Hamburg, september Tillsammans med Hybrid Publishing Lab deltog Kulturchock i diskussionen om New Economic Models for Open Access and Magazine Publishing in a Digital Publishing Context. Bok & Biblioteksmässan Göteborg, 2012 Medverkande tidskrifter; 100 st, varav 10 finska, samt 7 norska och 7 danska titlar som blädderex. Sammanlagt alltså 114 tidskrifter. Årets monter gick under det nordiska temat och vi hade ett samarbete med Tidskriftscentralen i Finland. Utbudet var därför breddat med finska tidskrifter, såväl som norska och danska blädderex. Bredden som skapades av att samla nordiska tidskrifter på ett och samma ställe kändes spännande och lyckad! Från Kulturchocks scen hördes tidskrifternas röster och publikrekord blev det på utdelningen av Årets kulturtidskrift, där vinsten kammades hem av Paletten. FSK och deras utvalda jury delade under festliga förhållande ut detta pris såväl som det Nordiska priset som gick till danska Standarts. Tätt efter denna höjdpunkt följer programpunkten där Peter Fröberg Idling från Tidningen Vi samtalade med Bengt Ohlsson och Margot Wallström om biografin Margot. Årets fest innehöll inte som traditionen säger en prisutdelning av Årets kulturtidskrift, eftersom vi firade av den programpunkten i montern tidigare på dagen. Till maten och drycken bjöd vi istället på panelsamtal med de nominerade tidskrifterna i samarbete med FSK, åtföljt av Gläntas och Göteborgs Internationella Film Festivals sedvanliga fest. Peter Fröberg Idling från Tidningen Vi samtalade med Bengt Ohlsson och Margot Wallström ( vänster bild) och vinnare av Årets kulturtidskrift - Paletten (höger bild), under årets Bok & Biblioteksmässa. Ytterligare platser där Kulturchock kommer att finnas på plats under året: BogForum, Köpenhamn, 9-12 nov Platser där vi annonserat under året: Bok & Biblioteksmässans mässkatalog Annons 2011 och 2012 Kupé, juninumret, med uppföljande brev och överraskning till de som nappat på erbjudandet.

12 Göteborg International Film Festival - Annons i programmet - Erbjudande, tidskrifter och info i goodybags under smygläsningen av programmet. Littfest Annons med erbjudande i programmet Tempo dokumentärfilmsfestival Ibladning och tidskrift i deras goodybag till ackrediterade. BogForum, Köpenhamn Annons i mässkatalogen Under året har vi uppdaterat vår websida för tidskrifterna och gjort den mer visuell. Här kan också tidskrifterna enkelt gå in och aktualisera sin profil när som helst. Om vi har hand om deras prenumeranter kan de också erbjuda prenumerationer här. För dom som sköter prenumerationsfrågan på annat sätt lägger vi in en länk.

13 6. Framåt Kommisstjänsten är som alltid grunden i vårt arbete. Den databas vi har byggt upp genom åren är stor, men måste ständigt fyllas på med nya återförsäljare och tidskrifter - ett arbete som kräver mycket tid och kraft. Vi har under året gjort en mängd resor både inom och utom Sverige och har skaffat kontakter som nu kräver återkoppling. Vår tanke med att också finnas på plats på nordiska tillställningar, som Oslo bokfestival och danska Bogforum, är att marknaden för svenskspråkiga tidskrifter är större än bara i vårt land. Bara i Oslo bor svenskar och i Öresundsregionen bor svenskar på båda sidorna Öresundsbron. Men språket behöver inte heller vara ett hinder, det är många av våra nordiska grannar som är vana vid svenskan och som också har bra insyn i svensk kultur som kanske skulle kunna vara kulturtidskriftsköpare. Detta vill vi utforska mera! Återförsäljarna uppskattar återkoppling och därför kommer vi att uppmuntra deras kulturtidskriftsförsäljning med en julklapp senare i år. Det gäller att påminna dem om vikten av att bredda sitt sortiment med djup och innehåll. Det vill säga kulturtidskrifter! Under hösten kommer vi försöka ta ytterligare ett grepp om den digitala utvecklingen. Smartphonen och läsplattor håller på att ta över datorns roll och för alla som vill synas gäller att sätta sig in i denna värld. Vi planerar därför träff för tidskriftsredaktörer med temat Sociala medier och digital anpassning. Kulturchock satsar också på att utveckla samarbetet med forskningsprojektet Hybrid Publishing Lab vid universitetet Leuphana i Lüneburg. Projektet syftar till att hitta nya affärsmodeller för kulturtidskrifter och utnyttja den digitala utvecklingen på alla plan, tekniskt och ekonomiskt inte minst. Vi har också nära kontakt med Eurozine - det europeiska kulturtidskriftsnätverket - om att leverera en tidskriftsapp. Arbetet har dragit ut på tiden, men vi hoppas få se europeiska tidskrifter använda vår mallapp inom kort. Vi har också fått förfrågan från några tidskrifter om att utreda hur de kan använda sig av Amazon, världens största bokhandel, vilket vi också kommer att lägga in i planeringen. Vi har heller inte släppt tanken på att kunna bidra till en samlad kulturtidskriftskatalog med ALLA kulturtidskrifter. Förra året blev det inget av det tänkta arbetet med denna, men vi är övertygade om att den fyller ett syfte - inte minst fick vi åter påstötning av främst bibliotekarier som efterlyser denna produkt. Vi har i så fall också en tänkt distributör som kan se till att katalogen kommer ut till intressanta platser runt om i Sverige.

14 7. Kulturchocksgeografi Varje prick på kartan motsvarar antingen en kulturtidskriftsredaktion eller en återförsäljare. Många prickar överlappar varandra. Kartan visar var Kulturchock har varit på besök under året. Norge Oslo Bokfestival Medverkade i montern under Bok & Bibliotek Göteborg Bok & Bibliotek / MEG / Göteborg International Film Festival / Textival / Vetenskapsfestivalen / Kulturkalaset Umeå Littfest Finland Samarbete under Bok & Bibliotek Stockholm Textmässan / Tempo Dokumentärfilmsfestival / Masterclass på Rönnells Antikvariat Örebro Örebro bokmässa Danmark Medverkade i montern under Bok & Bibliotek Malmö Malmöfestivalen Tyskland Eurozine, Hamburg

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

Utställare på Bokmässan Community

Utställare på Bokmässan Community Utställare på Bokmässan Community Den här guiden är tänkt att hjälpa dig som utställare på Bokmässan att börja använda vår nya Community som ett sätt att kommunicera med besökare och andra aktörer på Bokmässan.

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014

Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 Fälttävlan och Lantlivsmässa 17-18 Maj 2014 KäraKäKära utställare, välkomna åter! Årets arrangör 2013 Först vill jag tacka alla som vågade satsa och deltog i vår Lantlivsmässa och bidrog till att skapa

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY

GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY GUIDE BUTIKSEVENT EASTON DAY NYA EASTON UTVECKLAR DIN AFFÄR >> >> Easton Hockey har en relativt kort men framgångsrik historia på hemkontinenten Nordamerika. Framgången har nåtts tack vare ett starkt fokus

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

:: FÖRENINGEN FÖR SVERIGES KULTURTIDSKRIFTER ::

:: FÖRENINGEN FÖR SVERIGES KULTURTIDSKRIFTER :: :: FÖRENINGEN FÖR SVERIGES KULTURTIDSKRIFTER :: VERKSAMHET 2013 Föreningens syfte Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (org nr 897001-5882) har som främsta syfte att vara en gemensam röst för Sveriges

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades.

Nedan följer en sammanfattning av alla de idéer och synpunkter som presenterades. Nätverksträff 2012-09-07 Äntligen! Sådan var känslan när ett 30-tal bibliotekarier möttes i Kultur i Västs lokaler i Göteborg. Litteraturkonsulent Gunnar Südow hade kallat till nätverksträff och tanken

Läs mer

En lathund om att. Sverige

En lathund om att. Sverige En lathund om att publicera i Sverige 1 Selinoë 2 Allmänna råd om textformatering!... 2 Mindre förlag!... 3 Självpublicering!... 4 Bokservice!... 6 Bokutgivningsföretag!... 7 Om e-böcker!... 8 Tryckta

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR

V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N BYGG- LITTERATUR - bokhyllan för byggsverige! För proffs av specialister För att göra ett bra jobb måste du känna till vissa regler. Du behöver också aktuella

Läs mer

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se

Expo Xtra. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. www.signochprintscandinavia.se Expo Xtra Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Kistamässan - Möjligheternas Arena På Kistamässan anstränger vi oss för att skapa bästa möjliga förutsättningar för det personliga mötet;

Läs mer

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014 Annonsfakta & prislista 2014 Annonsera i Nordens största hälsomagasin. Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Försäljningen ökar när Live

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer

http://www.sdv.de/digital East German BOD producer 1 of 5 2/26/2006 12:43 PM http://www.sdv.de/digital East German BOD producer http://www.das-syndicat.com/ Crime writers association (interesting discussions on BOD, German language) Drama Direkt DramaDirekt

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

mässan Afrika i fokus 23 26 september 2010 Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se

mässan Afrika i fokus 23 26 september 2010 Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se mässan Afrika i fokus 23 26 september 2010 Svenska Mässan Göteborg www.bokmassan.se Bok Mötesplats Bokmässan foto: mikael ringlander Bokmässsan Nordens största kultur manifestation hålls på Svenska Mässan

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Hur leker man sig till en bättre värld?... 3 2011 -året då tusentals barn började skapa en bättre värld med Retoy... 3 Leksaksbytarbazaren och Retoy lab i Retoys verksamhet...

Läs mer

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer.

QR-KODER. En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. QR-KODER En kort guide till hur du bör tänka när du använder QR-koder i dina kampanjer. Vad är QR-koder? QR-koder, (Quick Response-koder), har blivit oerhört populära på senare tid. Varför? QR-koden har

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014

LULEÅ HAMNFESTIVAL 2014 PARTNER. B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 B l i p artne r till Lu le å Hamnfe s tival 9-1 2 ju li 2 014 Om Luleå Hamnfestival Till Luleå Hamnfestival är alla välkomna. Ingen betalar entré. Det är musik, dans och teater i närapå varje gatuhörn.

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

GRANTURISMO Expo 2 0 1 4

GRANTURISMO Expo 2 0 1 4 GRANTURISMO Expo 2 0 1 4 Välkommen till ÅRETS härliga bilshower! 2013 var året då ett unikt premiumevent växte till två. GranTurismo Expo i Nacka Strand utanför Stockholm fick förra året tillökning med

Läs mer

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd

Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Poesi utan gränser Språk kan skapa murar men också förena Ett projekt för att synliggöra och främja den språkliga mångfalden i Uppsala med omnejd Föreningen Poesi utan gränser Uppsala Språklärarsällskap

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Sjukhusbibliotekens vecka 2013

Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sjukhusbibliotekens vecka 2013 Sammanställning av Eira-enkäten Utvärdering av Sjukhusbibliotekens vecka https://docs.google.com/forms/d/1usyi6iqst- Benb03Hvm5Q1hjPmTrtfomnEGG7yATycw/viewform Programmen

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 31 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Först några frågor...

Först några frågor... Kvällen program Internet och sociala media hur har det förändrat vårat beteende? Släktforskning på nätet Facebook som hjälpmedel i föreningen Först några frågor... Hur många av er släktforskar via internet?

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

2012 VILL DU VARA MED?

2012 VILL DU VARA MED? 2012 VILL DU VARA MED? Vad är Väsby Melodifestival? Väsby Melodifestival är Sveriges första melodifestival för personer med funktionsnedsättning inom LSS. Festivalen arrangeras av Upplands Väsby kommun,

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

Göteborgs scoutdistrikt

Göteborgs scoutdistrikt Göteborgs scoutdistrikt Arrangemang 2014 Introduktion 2 Hej 2014 kommer sprudla av aktiviteter för dig som scout i Göteborgs scoutdistrikt! Här i arrangemangsfoldern finns de datum som redan är satta inför

Läs mer

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya

Joyful. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. giftcard. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya

Joyful giftcard. Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. vad är. nya vad är Joyful giftcard Är en genialt enkel lösning där mottagaren själv väljer sin gåva. Med starka varumärken & något för alla! Ett av Joyful Giftcards många styrkor är den bredd av starka internationella

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Exponerings- och aktivitetsmöjligheter TUR 2015

Exponerings- och aktivitetsmöjligheter TUR 2015 Exponerings- och aktivitetsmöjligheter TUR 2015 Sida 1 av 8 Innehåll Exponeringsmöjligheter...3 Huvudentré 5...3 Entrédörrar 5...3 Exponeringsmöjligheter i marmorgång...3 Dela ut påsar vid entré 5...4

Läs mer

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop?

Widgetguiden Vad är Publits widgetshop? Widgetguiden Den här guiden är till för dig som vill använda Publits widgetshop för att enkelt sälja böcker direkt på din egen hemsida, blog eller Facebook. Här går vi steg för steg igenom processen för

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka!

Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Ta chansen att synas under Skandinaviens största designvecka! Det har blivit dags för den åttonde upplagan av The Official Guide to Stockholm Design Week. Den uppskattade och oumbärliga nyckeln till allt

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

Presentation av språkcafét

Presentation av språkcafét Presentation av språkcafét Vad är ett språkkafé? Ett språkkafé är ett kommunikativt och trevligt sätt att träna språk utan att delta i formellt organiserade lektioner. Hur och var ordnas ett språkkafé?

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer