KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTURCHOCK. Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring. Årsrapport 2012"

Transkript

1 KULTURCHOCK Kulturtidskrifter - kommission & marknadsföring Årsrapport 2012 Den senaste tillskottet av tryckta kulturtidskrifter i Sverige är den fina litteraturtidskriften Const Literary (P)review som ger sig på konststycket att ge plats åt nyskapande svensk skönlitteratur i tidskriftsformat. Dessutom på både svenska och engelska för att kunna nå internationell spridning. Det är en modig satsning som går på trots mot dåliga tider och den ibland förutspådda tidskriftsdöden. Under ett verksamhetsår på Nätverkstan och Kulturchock följer vi cyklerna av tidskrifter som lägger ned men också nya som startas. Det finns ett konstant sug efter fler berättelser med andra infallsvinklar än de som redan existerar. Nya tidskriftsidéer skapas i en aldrig sinande ström och att erbjuda distributionsstrukturer som underlättar för de hårt arbetande redaktörerna tillsammans med bättre ekonomiska förutsättningar att driva sin tidskrift är en viktig målsättning. Det är också något som föreslås i det nyligen publicerade slutbetänkandet av litteraturutredningen, Läsandets kultur (SOU 2012:65). En omprioritering av litteratur- och tidskriftsstödet skulle innebära en förstärkning av utgivningsstödet till kulturtidskrifter, ett mycket välkommet förslag. Vi ser en bok- och tidskriftsbransch i förändring, något som också litteraturutredningens slutbetänkande lyfter fram. Litteraturen har en stark ställning i Sverige, slår man fast, samtidigt utmanar den digitala utvecklingen gamla beprövade affärsmodeller, marknaden förändras i samma takt som läsandet. Idag kan text läsas på läsplattor, mobiler, datorer och i applikationer. Oslo Bokfestival Nätverkstans verksamhet Kulturchock arbetar med just detta - att erbjuda en kvalitativ service för marknadsföring och distribution av tryckta tidskrifter genom kommissionstjänsten och samtidigt utforska den digitala distributionens möjligheter. Vi har under året med stor nyfikenhet och ihärdighet utforskat nya digitala format och kan erbjuda tidskrifter en palett av möjligheter för digital text. Vi lanserade i år den första kulturtidskriftsapplikationen. Man kan numera ladda ner tidskriften Ord&Bilds applikation till sin iphone och läsa valda texter i sin telefon. Nätverkstan stod för utvecklingskostnaden av applikationen för att därefter på ett enkelt och billigt sätt kunna göra detta läsformat tillgängligt för små tidskrifter. Vi har inte blivit nedsprungna av förfrågningar, all förändring tar tid och kulturtidskrifterna har små budgetar,

2 men den finns och till en i sammanhanget mycket blygsam kostnad för tidskrifterna. Genom projektet samladeskrifter.se tillgängliggör vi små förlags kvalitetslitteratur och författares backlist. Även kulturtidskrifter får vara med. Tidigare nämnda CONST Literary (P)review har sin distribution endast genom samladeskrifter.se och har genom det system vi har utvecklat en widget på sin egen hemsida för att kunna tillgängliggöra sin tidskrift för försäljning på sin egen hemsida. Det internationella är ständigt närvarande i vårt arbete och vi har bland annat under året varit en aktiv del i projektet Hybrid Publishing Lab i Lüneberg, ett stort EU-projekt som forskar kring kulturtidskrifternas digitala framtid och nya affärsmodeller. Bland annat deltog brittiske redaktören Simon Worthington, en av projektledarna i projektet och även redaktör för tidskriften Mute Magazine, vid ett uppskattat seminarium om tidskrifternas situation i den digitala kontexten arrangerat av Nätverkstan och Tidskriftsverkstan i Väst. Att erbjuda kvalitativa tjänster inom kommissionstjänsten för Sveriges tryckta tidskrifter och samtidigt utforska och skapa möjligheter för en digital anpassning är det vi kommit att lägga vår kraft på. Det ena utesluter inte det andra. Det är snarare mångfalden av distributionslösningar för både tryckt och digital text som utgör en ny möjlighet.

3 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2. Vad gör Kulturchock? 3. Kommissionsförsäljning och digital utveckling 4. Nätbokshandeln 5. Evenemang och marknadsföring 6. Framåt 7. Kulturchocksgeografi Bilagor: 1. Ekonomisk redovisning 2. Återförsäljare i kommissionssystemet 3. Tidskrifter i kommissionssystemet 4. Antalet levererade och sålda tidskrifter 5. Kulturchocks kulturtidskrifter Annonser

4 1. Sammanfattning Kulturchocks mål är att förbättra distributionsmöjligheter för och exponeringen av kulturtidskrifter. Det viktigaste i arbetet är att sköta och utveckla kommissionstjänsten, basen i vår verksamhet. Detta kombinerar vi med marknadsföringsinsats i form av deltagande vid olika evenemang, annonser eller utbildnings/informationsträffar för tidskrifterna. Att synas i vimlet är A och O. Den digitala utvecklingen rusar på och det står klart att det är mycket viktigt att finnas på alla tänkbara plattformar. Vi har under året uppdaterat vår mall-app, öppnat samladeskrifter.se även för tidskrifter och bevakar forskningsprojektet Hybrid Publishing lab i Lüneberg. Det treåriga projektet har som mål att bland annat redovisa digitala affärsmodeller som kulturtidskrifterna kan använda sig av. Detta vill vi delge alla. Idag, oktober 2012, har vi 394 återförsäljare och 96 tidskrifter i systemet, med några på väg in. Vi förmedlade tidskrifter varav 8729 såldes. Försäljningsprocenten ligger på 31%, något lägre än förra året. Antalet exemplar vi har förmedlat/sålt till nätbokhandeln (Adlibris, Bokus m fl) har ökat med 30% under året. Under året köpte nätbokhandeln 344 exemplar. Vi har gjort återförsäljarbesök på de flesta platser vi besökt under året: Malmö, Stockholm, Umeå, Örebro och Oslo. Vi har fått flera nya, lika många har fallit ifrån, samtidigt som vi har rensat bort dem som varit passiva en längre period. Under Bok & Biblioteksmässan presenterade vi 114 tidskrifter i montern, inklusive både finska, norska och danska sådana. Den sammanlagda försäljningen under mässan uppgick till kronor. Kulturchocks utbud har funnits med på 10 evenemang/mässor/festivaler under året. Det är mer än dubbelt så många vi hade som mål. Vid dessa evenemang (Bok & Bibliotek undantagen) har vi sålt kulturtidskrifter för ca kronor. Målet är exponering, inte försäljning i första hand. Platser som gästades: Malmöfestivalen, Bok & Bibliotek, (Göteborg), MEG - Mediedagarna (Göteborg), Littfest (Umeå), Textival (Göteborg), Örebro bokmässa, Textmässan (Stockholm), Vetenskapsfestivalen (Göteborg), Kulturkalaset (Göteborg), Oslo Bokfestival. Framöver kommer vi att satsa på tidskriftsträff med tema Sociala medier, medverka på Bogforum i Köpenhamn, uppmuntra nya och gamla återförsäljare samt utvärdera hur ett arbete kring att göra en samlad kulturtidskriftskatalog skulle kunna gå till. Vi kommer också att gå vidare med de samarbeten vi har startat under året med både nationella och nordiska tidskriftskontakter.

5 2. Vad gör Kulturchock? I Sverige finns det mellan kulturtidskrifter. Publicering av kulturtidskrifter fyller en rad olika syften, men det som framför allt motiverar och legitimerar ett statligt stöd är att dessa skapar förutsättningar för ett öppet samtal i det offentliga rummet. I kulturtidskrifterna ges fler obundna röster möjlighet att komma till tals, vilket förhoppningsvis kan ge en mer mångfasetterad bild av dagens samhälle. För att tidskrifterna ska kunna fylla denna funktion krävs att de når läsarna. Ett sätt är att sälja lösnummer och att visa sig där läsarna finns. Det kan dock vara svårt för dessa tidskrifter att på egen hand nå ut till återförsäljare. Detta beror till viss del på att återförsäljarna av praktiska skäl föredrar att ha så få motparter som möjligt vid beställning, inventering och fakturering. Samlar man istället flera tidskrifter under ett paraply ökar den enskilda tidskriftens attraktionskraft. Chansen att nå ut till så många som möjligt förbättras. Det är här Kulturchock kommer in! Vi har sedan 1998 förmedlat kulturtidskrifter till återförsäljare i Sverige. Till viss del också till återförsäljare i övriga nordiska länder. Sedan 2005 har vi också arbetat för att stärka kulturtidskrifterna genom ytterligare insatser vad gäller bland annat teknik och marknadsföring. Kulturchocks och Nätverkstans övergripande mål är att verka för förbättrade distributionsmöjligheter och synlighet genom att: skapa bättre förutsättningar för kulturtidskrifter att nå ut till återförsäljare och prenumeranter. öka antalet försäljningsställen för kulturtidskrifter i Sverige och Norden. öka synligheten och tillgängligheten av kulturtidskrifter. stödja kulturtidskrifter i verksamhetsfrågor och föreningsutveckling. erbjuda utbildningsmöjligheter för tidskriftsredaktörer och deras redaktioner. För det gångna året formulerade vi mål som handlade om att: 1. öka antalet tidskrifter i kommissionstjänsten med 15 stycken. 2. öka antalet återförsäljare i kommissionstjänsten med 20 stycken. 3. under bokmässan i Göteborg presentera minst 100 tidskrifter i montern. 4. finnas på plats med ett urval tidskrifter vid minst 4 festivaler/mässor/evenemang. 5. underhålla gamla och hitta nya samarbeten som kan komma kulturtidskrifterna till del, t ex med Mute Magazine, Stockholms filmfestival och Cinemateket 6. arrangera minst 2 träffar/utbildningar i Göteborg/Stockholm 7. stödja kulturtidskrifterna i e-pubkonvertering av hela tidskrifter eller separata artiklar 8. använda vårt system samladeskrifter.se för ytterligare försäljningskanal, men framför allt distributionsdatabas för försäljning via internetbokhandeln. 9. öka antalet tidskrifter i samladeskrifter.se från 9 till 30 stycken. Kulturchocks vision är: - Att synliggöra kulturtidskrifter och därmed tillgängligheten för återförsäljare och medborgare. - Att genom utökade exponeringsmöjligheter stärka tidskrifternas möjlighet till överlevnad. - Att på lång sikt stärka den unika tidskriftsfloran och genom detta värna om det bränsle de tillför den kritiska hållningen och den demokratiska offentlighetens samtal och mångfald.

6 3. Kommissionsförsäljning och digital utveckling Det är hård konkurrens på tidskriftsmarknaden. Att synas i mängden är inte lätt och konkurrensen är stenhård om platsen i tidningshyllan. Därför måste vår basverksamhet, kommissionstjänsten, vara så enkel som möjligt. Den tillåter återförsäljare att testa nya titlar utan att ta någon större risk. Vi har genom åren upptäckt att återförsäljare i vårt nätverk - bokhandlare, gallerier, museishoper eller kiosker - inte enbart går efter vinsten en tidskrift ger, utan tänker i lika hög grad på variationen de får i sitt sortiment genom att beställa en kulturtidskrift. Genom att ha ett digert sortiment ökar de också lockelsen hos övriga tidningar. Det är också lönsamt att som t ex konsttidskrift synas på hyllan i en konsthall eller som miljötidskrift finnas på plats i Världsbutiken, både till försäljning men framför allt som en prenumeranttidskrift! Ett stort värde med just Kulturchocks återförsäljarnätverk är att det är återförsäljarna själva som väljer vilka tidskrifter man vill ta in. Inga återförsäljare tar in tidskrifter utan att ställa upp dem till försäljning! Samtidigt som kampen om läsarna är svår för fysiska tidskrifter ökar också de digitala alternativen - nättidskrifterna och bloggarna. Dem är det omöjligt att matcha i pris. Idag är det svårt att ta betalt för något som inte är en fysisk produkt, men vi har tät kontakt med Hybrid Publishing Lab i Lüneburg som forskar kring kulturtidskrifternas digitala framtid. Kulturchock har också nytta av att Nätverkstan driver digitala frågor i avdelningen Medialabs West, och kan på så sätt också hålla koll på utvecklingen och förmedla den vidare till tidskrifterna. Hur skulle t ex en affärsmodell där man vill ha ersättning för viss text kunna se ut? Hur kan man sälja text på nätet? Det gäller mer än någonsin att finnas där läsarna är, i telefonen, i läsplattan, som en påminnelse i andra tidskrifter. Om detta har vi ständiga diskussioner med tidskrifterna och vi försöker bistå dem i alla idéer, hjälpa till med utskick osv. Nätverkstan, som står bakom Kulturchock, har som mål att hjälpa småskalig publicistisk verksamhet med vad som behövs och består följaktligen av många anställda med specialkompetens. Detta är ovärderligt att ha i ryggen och väldigt praktiskt där vi behöver mobilisera personal för mässor och andra evenemang. Siffror Vi har ett konstant jobb med att försöka hitta nya, intresserade återförsäljare. Idag har vi ungefär 400 återförsäljare i systemet. De flesta har en eller flera titlar i sortimentet och en del är passiva för tillfället. Vi gör regelbundna utskick och tar kontakt med ställen vi tycker ska sälja kulturtidskrifter. När vi är på plats på ställen där vi exponerar kulturtidskrifterna passar vi också på att besöka potentiella återförsäljare. Vi försöker också få möjlighet att hälsa på och underhålla redan aktiva återförsäljare. I samband med Littfest i Umeå gjorde vi ett längre besök hos Mingus och Bokcafé Pilgatan, vilka är viktiga kulturtidskriftsförespråkare i norr. I våras fick vi också kontakt med nyaste bokhandeln norröver, Kiruna bokhandel. Under året har några tidskrifter lämnat oss (Pilgrim, Populär Historia, Invandrare & Minoriteter, Internationella Studier och Tivoli). Vi har fått in några nya (Respons, Tiden, Tête à tête, Goda nyheter och Skriva) och kan också stolt presentera omtalade CONST Literary (P) Jan Danielsson på Mingus review, även om de bara är med i Samlade skrifter - eftersom de kom-

7 mer ut med så pass få nummer per år att de till att börja med vill testa denna tjänst. Under den senaste tiden har vi haft fin kontakt med våra nordiska grannländer - inte bara Finland, utan också Danmark och Norge - varför vi har planer på inleda något slags samarbete vad gäller marknadsföring och lösnummerförsäljning. Under året har vi satsat på en uppdatering av vår hemsida för både återförsäljare och kulturtidskrifter. Den är tydligare och mer användarvänlig samt exponerar tidskrifterna på ett bättre sätt. Detta kommer vi att utnyttja i vår framtida kontakt med nya och gamla återförsäljare. Att kunna inventera på nätet samt göra efterbeställningar och nybeställningar är något som återförsäljarna - de flesta - vill kunna göra och vi vill göra allt för att underlätta för dem. Kurvorna över antal levererade och sålda exemplar är som vanligt från perioden 1 juli t o m 30 juni följande år (11-12). Siffrorna för det senaste kvartalet (april-juni 2012) inventeras just nu för andra gången, varför siffrorna sålda exemplar kommer att justeras uppåt. Antalet sålda har minskat något, från 35% till 31%. Det är svårt att dra några slutsatser av detta i nuläget, vi får helt enkelt avvakta och se så att det inte är en trend. Den totala faktureringen uppgick till kr. Å andra sidan har vi öppnat upp möjligheten för kulturtidskrifterna att säljas till återförsäljare (och privatpersoner) via vår distributionsdatabas och webshop Samlade skrifter (se diagram över detta). Man kan hoppas att en del återförsäljare också använder sig av denna möjlighet. I så fall är det än mer fördelaktigt för tidskrifterna eftersom en beställd tidskrift där också är en såld tidskrift. Tanken är dock inte att Samlade skrifter någonsin kan ersätta kommissionstjänsten, då möjligheten att komma ut till återförsäljare är så viktigt även om det skulle vara så att det inte säljs så många exemplar. Marknadsföringsvärdet att stå på en tidskriftshylla hos en återförsäljare är stort. Vi vet att påminnelsen om att tidskrifterna finns ökar chansen för nya prenumeranter och framtida läsare.

8 4. Nätbokhandeln I slutet av 2011 öppnade vi upp vår tjänst Samlade skrifter även för kulturtidskrifterna. Det innebär att de som vill kunna synas på Adlibris, Bokus och andra nätbokhandlare, också finns i vår webshop samladeskrifter.se, men framför allt att de finns i distributionsdatabasen bakom hemsidan, som är länkad till Bokrondellen vilket gör att informationen om dessa tidskrifter automatiskt syns hos innan nämnda nätbokhandlare. Vi blir alltså därmed både återförsäljare och distributörer i systemet. Det ligger helt i linje med vår övertygelse om att kulturtidskrifterna bör synas på så många ställen det bara går. En annan fördel med att också ligga här är att man på köpet kommer åt privatpersoner som hittar till sidan. Vi skickar alltså också tidskrifter till tidskriftsköpare som inte är återförsäljare. Vi har sett att det är flera som har hittat till sidan för att köpa en av våra boktitlar (än så länge dominerar ju dessa, eftersom Samlade skrifter från början byggdes upp för att ta hand om Den långa svansen ) men också plockat med en kulturtidskrift i varukorgen. De flesta beställningar görs dock av återförsäljare, främst Adlibris. Vi erbjuder också en s k widgetshop för tidskrifterna att lägga upp på sin hemsida. Nyaste tidskriften, CLP, använder sin shop och har på bara ett par veckor sålt en stor mängd lösnummer på detta sätt.

9 5. Evenemang och marknadsföring Som tidigare år ser vi som uppgift att finnas till kulturtidskrifternas förfogande genom tjänster men också genom att representera dom där de själva inte kan närvara. Vi tycker att denna del av arbetet är viktig då vi ser synlighet och närvaro som nödvändig för deras existens. Perioden har präglats av tätare exponering av våra kulturtidskrifter, vilket i detta fall betyder att vi varit en hel del på resande fot, men också att vi har gjort en del satsningar i annonsform. Nedan följer en sammanfattning över de ställen där vi trott oss kunna lokalisera nya potentiella läsare och köpare: Malmöfestivalen, augusti 2011 I augusti packade vi bilen full av tidskrifter och drog söderut till Malmös egen stadsfestival ihop med Samlade skrifter. På Cacaofoni hittades tidskrifter insprängda bland praliner och varm choklad och i Sinnenas trädgård vid S:t Petri kyrka hade vi byggt upp en läshörna med fåtöljer. I det digra festivalprogrammet med såväl yoga som poesiuppläsningar, bidrog vi och Samlade skrifter med en programpunkt om kulturtidskriftsappen och om utvecklingen så som vi tror den blir. Ett lyckat arrangemang som lockade både en äldre och en yngre publik! Bok & biblioteksmässan, september 2011 Riktigt roligt att inte mindre än 115 tidskrifter fanns representerade i montern och flera av dessa medverkade även aktivt med monterprogram. Fredagens tidskriftsfest, som nu har blivit en pålitlig tradition och nästan enda gången då så många tidskrifter har chans att träffas under festliga former, hölls på Storans Black Box och var en höjdare. Välbesökt och trevligt, med programpunkten utdelning till Årets kulturtidskrift föll valet på en nättidskrift, Ett lysande namn, som fanns på plats för att ta emot priset. Masterclass i kulturtidskriftsarbete, november 2011 I november månad var vi tillbaka på ett av våra favoritställen Rönnells antikvariat i Stockholm med en masterclass i kulturtidskriftsarbete. Den leddes av Simon Worthington som är verksam vid den Londonbaserade tidskriften Mute Magazine och som under ett flertal år har varit drivande som debattör och kreatör i den digitala sfären. Ämnen som berördes under kvällen var Survey of Open Source tools for epublishing, Economic models, business models and challenges och Convergent epublishing WebTV and epublishing. MEG Mediedagarna, mars MEG är ett nytt evenemang med ambition att följa den nya teknikens idéer och innovationer i ett ständigt föränderligt medielandskap. Kulturchocks monter fokuserade på hur vi arbetar med tidskrifter såväl i tryckt format som digitalt. Utöver montern arrangerade vi programpunkten Framtidens bok- och tidskriftsdistribution där Carl Forsberg och Olav Fumarola Unsgaard från Nätverkstan medverkade. Programpunkt nummer två var Masterclass med Simon Worthington på Rönnells Antikvariat Community webb gemenskap på nätet, där Jan Kjellberg, Netrelations, Birgitta Jacobsson Ekblom, Bok & Bibliotek, Robert Börjes, Gooder, tidigare på Sunny side up, Johan Gromark, varumärkesutvecklare på Label och Carl Forsberg, Nätverkstan, möttes i ett panelsamtal. Littfest, mars Årets Littfest i Umeå var en kavalkad av roliga överraskningar där Kulturchock fanns med både som utställare och i viss mån publik. Glada besökare bläddrade i kulturtidskrifter och åt godis mellan de mycket väl komponerade programpunkterna. Åter i Göteborg konstaterade vi att festivalen var värd varenda resta mil

10 och att vi ser fram emot nästa års begivenheter! Textival, mars Från Littfest i norr tog vi oss ner igen till vår hemvist Göteborg för att medverka på ett av våra absoluta favoritevenemang. Årets Textival huserade i Stora Teaterns pampiga lokaler där kristallfoajén såväl som gångar och skrymslen var fyllda till bredden av allt ifrån ljudkonserter, kaffe, böcker och andra format. Örebro bokmässa, april 2011 gjorde Bokmässan i Örebro ett uppehåll och vi följde deras exempel det året. Därför var det extra roligt att vara tillbaka på deras nya arena Conventum för att möta ny publik och mässans nya arrangörer ABF. Vi tyckte oss träffa en ovanligt intresserad publik och de tyckte också det var roligt att klämma på våra hemliga tidskriftspaket. Mässan bjöd på ett fint program och en bra och intressant rad medverkande. År 2014 är den tillbaka och förhoppningvis även Kulturchock. Textmässan, april När vi ändå hade farten uppe efter vårt besök på Örebro bokmässa passade vi på att packa tidskrifter, tävlingar, väskor och vepor för att hoppa på snabbtåget mot Stockholm och Textmässan. Den elfte Textmässan för oberoende förlag och tidskrifter ägde rum den 28 april i poesins, kärlekens och den fria tankens tecken. Mässan var välbesökt och vi trivdes bra tillsammans med de mindre förlagen och tidskrifterna som fanns på plats med spännande och kvalitativa texter. De, liksom vi, visade senaste nytt, samtidigt som det presenterades nya och färska författare. Vi hade relativt många intresserade besökare som köpte lösnummer och tävlade om prenumerationer. Vetenskapsfestivalen, april Samtidigt som Textmässan i Stockholm ägde rum var även Vetenskapsfestivalen igång i Göteborg. Som vanligt hade de en stor del av sitt publika program i Nordstan. Årets tema var Allt sitter i hjärnan och där kände vi att vi kunde fylla en funktion med vår bredd av tidskrifter. Besökaren kunde därför slå sig ner i en soffa och bläddra en stund. Bra hjärngymnastik! Kulturkalaset Göteborg, augusti Kulturkalaset spred sig över Göteborgs gator och torg under dessa sensommardagar. Så även i Lagerhuset som hade en litterär nisch under kalaset. Kulturchock förfogade över ett hörnrum som passade oss som handen i handsken. Här kunde man läsa, bläddra och tävla om prenumerationer. Oslo Bokfestival, september Med Norden i sikte begav vi oss till Oslo och paradgatan Karl Johan där Oslo Bokfestival var i full gång med att byggas upp. I ett av tälten som vette mot ett promenadstråk åt ena hållet och åt själva gågatan åt andra, pryddes borden av de svenska kulturtidskrifterna. Dagarna var över förväntan och vi upptäckte att det fanns ett intresse för att läsa svenska kulturtidskrifter, även i vårt grannland Norge. Särskilt spännande tyckte norrmännen att vårt silverklädda Forundringspakke (Överraskningspaket) var. Vi knöt också vänskapsband med bordsgrannarna från tidskriften Plot Stora scenen på Oslo Bokfestival Norges svar på Filter. Vi laddade härmed upp inför den nordiska breddningen på den mässa som inom ett par veckor skulle gå av stapeln i vår egen hemstad Bok & biblioteksmässan. I vårt bagage på vägen hem från Oslo fanns därför ett gäng norska tidskrifter.

11 Eurozine, Hamburg, september Tillsammans med Hybrid Publishing Lab deltog Kulturchock i diskussionen om New Economic Models for Open Access and Magazine Publishing in a Digital Publishing Context. Bok & Biblioteksmässan Göteborg, 2012 Medverkande tidskrifter; 100 st, varav 10 finska, samt 7 norska och 7 danska titlar som blädderex. Sammanlagt alltså 114 tidskrifter. Årets monter gick under det nordiska temat och vi hade ett samarbete med Tidskriftscentralen i Finland. Utbudet var därför breddat med finska tidskrifter, såväl som norska och danska blädderex. Bredden som skapades av att samla nordiska tidskrifter på ett och samma ställe kändes spännande och lyckad! Från Kulturchocks scen hördes tidskrifternas röster och publikrekord blev det på utdelningen av Årets kulturtidskrift, där vinsten kammades hem av Paletten. FSK och deras utvalda jury delade under festliga förhållande ut detta pris såväl som det Nordiska priset som gick till danska Standarts. Tätt efter denna höjdpunkt följer programpunkten där Peter Fröberg Idling från Tidningen Vi samtalade med Bengt Ohlsson och Margot Wallström om biografin Margot. Årets fest innehöll inte som traditionen säger en prisutdelning av Årets kulturtidskrift, eftersom vi firade av den programpunkten i montern tidigare på dagen. Till maten och drycken bjöd vi istället på panelsamtal med de nominerade tidskrifterna i samarbete med FSK, åtföljt av Gläntas och Göteborgs Internationella Film Festivals sedvanliga fest. Peter Fröberg Idling från Tidningen Vi samtalade med Bengt Ohlsson och Margot Wallström ( vänster bild) och vinnare av Årets kulturtidskrift - Paletten (höger bild), under årets Bok & Biblioteksmässa. Ytterligare platser där Kulturchock kommer att finnas på plats under året: BogForum, Köpenhamn, 9-12 nov Platser där vi annonserat under året: Bok & Biblioteksmässans mässkatalog Annons 2011 och 2012 Kupé, juninumret, med uppföljande brev och överraskning till de som nappat på erbjudandet.

12 Göteborg International Film Festival - Annons i programmet - Erbjudande, tidskrifter och info i goodybags under smygläsningen av programmet. Littfest Annons med erbjudande i programmet Tempo dokumentärfilmsfestival Ibladning och tidskrift i deras goodybag till ackrediterade. BogForum, Köpenhamn Annons i mässkatalogen Under året har vi uppdaterat vår websida för tidskrifterna och gjort den mer visuell. Här kan också tidskrifterna enkelt gå in och aktualisera sin profil när som helst. Om vi har hand om deras prenumeranter kan de också erbjuda prenumerationer här. För dom som sköter prenumerationsfrågan på annat sätt lägger vi in en länk.

13 6. Framåt Kommisstjänsten är som alltid grunden i vårt arbete. Den databas vi har byggt upp genom åren är stor, men måste ständigt fyllas på med nya återförsäljare och tidskrifter - ett arbete som kräver mycket tid och kraft. Vi har under året gjort en mängd resor både inom och utom Sverige och har skaffat kontakter som nu kräver återkoppling. Vår tanke med att också finnas på plats på nordiska tillställningar, som Oslo bokfestival och danska Bogforum, är att marknaden för svenskspråkiga tidskrifter är större än bara i vårt land. Bara i Oslo bor svenskar och i Öresundsregionen bor svenskar på båda sidorna Öresundsbron. Men språket behöver inte heller vara ett hinder, det är många av våra nordiska grannar som är vana vid svenskan och som också har bra insyn i svensk kultur som kanske skulle kunna vara kulturtidskriftsköpare. Detta vill vi utforska mera! Återförsäljarna uppskattar återkoppling och därför kommer vi att uppmuntra deras kulturtidskriftsförsäljning med en julklapp senare i år. Det gäller att påminna dem om vikten av att bredda sitt sortiment med djup och innehåll. Det vill säga kulturtidskrifter! Under hösten kommer vi försöka ta ytterligare ett grepp om den digitala utvecklingen. Smartphonen och läsplattor håller på att ta över datorns roll och för alla som vill synas gäller att sätta sig in i denna värld. Vi planerar därför träff för tidskriftsredaktörer med temat Sociala medier och digital anpassning. Kulturchock satsar också på att utveckla samarbetet med forskningsprojektet Hybrid Publishing Lab vid universitetet Leuphana i Lüneburg. Projektet syftar till att hitta nya affärsmodeller för kulturtidskrifter och utnyttja den digitala utvecklingen på alla plan, tekniskt och ekonomiskt inte minst. Vi har också nära kontakt med Eurozine - det europeiska kulturtidskriftsnätverket - om att leverera en tidskriftsapp. Arbetet har dragit ut på tiden, men vi hoppas få se europeiska tidskrifter använda vår mallapp inom kort. Vi har också fått förfrågan från några tidskrifter om att utreda hur de kan använda sig av Amazon, världens största bokhandel, vilket vi också kommer att lägga in i planeringen. Vi har heller inte släppt tanken på att kunna bidra till en samlad kulturtidskriftskatalog med ALLA kulturtidskrifter. Förra året blev det inget av det tänkta arbetet med denna, men vi är övertygade om att den fyller ett syfte - inte minst fick vi åter påstötning av främst bibliotekarier som efterlyser denna produkt. Vi har i så fall också en tänkt distributör som kan se till att katalogen kommer ut till intressanta platser runt om i Sverige.

14 7. Kulturchocksgeografi Varje prick på kartan motsvarar antingen en kulturtidskriftsredaktion eller en återförsäljare. Många prickar överlappar varandra. Kartan visar var Kulturchock har varit på besök under året. Norge Oslo Bokfestival Medverkade i montern under Bok & Bibliotek Göteborg Bok & Bibliotek / MEG / Göteborg International Film Festival / Textival / Vetenskapsfestivalen / Kulturkalaset Umeå Littfest Finland Samarbete under Bok & Bibliotek Stockholm Textmässan / Tempo Dokumentärfilmsfestival / Masterclass på Rönnells Antikvariat Örebro Örebro bokmässa Danmark Medverkade i montern under Bok & Bibliotek Malmö Malmöfestivalen Tyskland Eurozine, Hamburg

Starta en Tidskrift! Ge ut en bok!

Starta en Tidskrift! Ge ut en bok! Starta en Tidskrift! Ge ut en bok! ISBN: 978-91-7437-077-5 nätverkstan och publit Tryck: Eprint, 2010 Denna lilla skrift är vår första version av en handbok för publicister i den digitala tidsåldern. Vi

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsberättelse 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Kulturchock har rest land och rike runt för att lyfta fram kulturtidskrifterna i Sverige, Danmark och Norge. Aldrig har så många utåtriktade arrangemang genomförts under ett

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen

Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Stadsbiblioteket och e-boksbranschen Bibliotek i rörelse Ebba Brasch Emilia Brandt Emily Castro Elina Carle Joakim Ohlsson Mats Dustin Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2

Läs mer

Till glädje och vinst

Till glädje och vinst KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKSINFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:15 Till glädje och vinst En jämförande studie i urval av skönlitteratur

Läs mer

Förlag på digital framfart

Förlag på digital framfart LUNDS UNIVERSITET Förlag på digital framfart En marknadsföringsstudie av tre barnboksförlag Jenny Forss Kandidatuppsats i Förlags- och bokmarknadskunskap (FBMK11) Institutionen för kulturvetenskaper Lunds

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Boken. lätt att göra, svår att sälja. Sus Andersson. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E- Boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF E-boken lätt att göra, svår att sälja Sus Andersson Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

NEDSLAG NORGE MAKERSPACES RAPPORT FRÅN BOK & BIBLIOTEK 08:2013. Biblioteksbladet

NEDSLAG NORGE MAKERSPACES RAPPORT FRÅN BOK & BIBLIOTEK 08:2013. Biblioteksbladet NEDSLAG NORGE MAKERSPACES RAPPORT FRÅN BOK & BIBLIOTEK 08:2013 Biblioteksbladet FÖRORD Henriette Zorn Biblioteksbladet 08:2013 Årgång 98 Alla talar om läsning men vem gör nåt? Det var en fråga som dök

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer

Biblioteksbladet 09:2013

Biblioteksbladet 09:2013 PÅ BARNENS SIDA: ANETTE HELGESSON DIGITAL RALLARE: JONAS LENNERMO TROR PÅ COACHANDE LEDARSKAP: TORBJÖRN NILSSON SAMARBETE PÅ TVÄRS: MALMÖ LÄRCENTRUM 09:2013 Biblioteksbladet FÖRORD Kollegorna i Danmark

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

DIGITALA MÖTESPLATSER. nr 4 2010. en tidning från regionplanekontoret. GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet

DIGITALA MÖTESPLATSER. nr 4 2010. en tidning från regionplanekontoret. GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet nr 4 2010 en tidning från regionplanekontoret DIGITALA MÖTESPLATSER WEBBEN Regionens internetanvändare så använder vi världens största mötesplats. sid 3 GENOMBROTT Cyberspace öppnas, första smsmeddelandet

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer