Säg hej till din nya bibliotekarie:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säg hej till din nya bibliotekarie:"

Transkript

1 Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta bland alla tillgängliga böcker som fanns i tryck. Sedan kom e-boken...

2 För biblioteken: samma innehåll, ny fantastisk form. Nu kunde läsning och kunskap spridas till ännu fler! Via datorer, surfplattor och smarta telefoner skulle man hitta nya läsare, även bland de som kanske aldrig hade tagit sig igenom en hel pappersbok. För storförlagen: hot och möjlighet. E-boken är en möjlig kassako förutsatt att hotet om bibliotekens oberoende urval och inköp undanröjs. Resultatet när de stora förlagens krav ställs mot bibliotekens uppdrag är nedslående. Via egna monopoldistributören Elib styr i dag storförlagen inte biblioteken över vilka e-böcker som ska finnas tillgängliga för utlån och när de ska släppas till biblioteken. I praktiken innebär det att den som vill låna en e-bok tålmodigt får vänta flera månader tills titeln har ramlat ner från topplistorna. Om boken överhuvudtaget lyckas kvala in i det utbud som förlagen har bestämt, vill säga. Din nya bibliotekarie gillar pengar mer än böcker och äger ett stort förlag. Är det så vi vill ha det? Vad säger våra ansvariga politiker?

3 Så här tycker Svensk Biblioteksförening För Svensk Biblioteksförening handlar e-boksfrågan om att stå upp för bibliotekens grundläggande uppdrag. De allmänna biblioteken syftar till allas frihet att söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av nationsgränser. Det slås fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och vidareutvecklas i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Rätten till fri tillgång till information är nödvändig för att man ska kunna använda sin rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Biblioteken har alltså ytterst ett demokratiskt uppdrag när de tillgängliggör information och kunskap till alla.

4 E-boken och folkbiblioteken E-boken är ett av flera format som folkbiblioteken köper för att förmedla till sina låntagare. E-läsandet är fortfarande i sin linda i Sverige. Här har man tillgång till titlar medan man i till exempel USA, som kanske kommit längst i världen med e-läsande, har tillgång till 1 miljon titlar. E-böcker har potential att sprida läsandet till fler och nya grupper av läsare som biblioteken annars skulle ha svårare att nå. Tillgången till e-böcker på bibliotek är därmed inte bara en fråga om frihet för låntagare i valet av läsformat, utan berör även bibliotekens kärnuppdrag: att stimulera läsandet och tillhandahålla medborgarna fri tillgång till information. Sett till författarnas och förlagens intressen fungerar biblioteken även som skyltfönster och introduktör för enskilda författare och deras verk. Genom utlåning av e-böcker hjälper biblioteken till att både öka tillgängligheten till nya och populära böcker och introducera en ny teknik till nya grupper. Detta kommer att vara till nytta för förlagen i det långa loppet.

5 Nuvarande ersättningsmodell Dagens ersättningsmodell har passerat sitt bäst före-datum. Idag betalar biblioteken en avgift om cirka 20 kronor per utlån. Folkbiblioteken tvingas ofta ransonera sina inköp av e-böcker och utlånen av desamma. Begränsningarna i utlånen av e-böcker motverkar bibliotekens kärnuppdrag att öka läsandet oavsett läsformat samt underlätta medborgarnas rätt till fri tillgång till information. Betalning per utlån behandlar alla e-böcker på samma sätt. Det är ett orimligt förhållningssätt eftersom den stora majoriteten av e-böcker lånas ut endast ett mycket begränsat antal gånger eller aldrig. Biblioteken har till uppgift att bygga samlingar. Det inbegriper böcker, oavsett format, som inte ligger på topplistorna. Befintlig statistik visar dessutom att e-böcker befinner sig mycket kort tid i försäljnings- och utlåningstoppen. Därefter dalar intresset snabbt. Lokala exempel visar dock att intresset för att låna enskilda titlar kan påverkas genom åtgärder från bibliotekets sida.

6 En ny ersättningsmodell Svensk Biblioteksförening vill ha en modell med varierande avgifter för e-böckerna över tid, högre avgifter under de första veckorna då en bok är ny och lägre avgifter ju äldre boken är. Orsaken är att biblioteken tillgängliggör alla e-böcker, även de som inte har en marknad. År 2011 var det närmare e-bokstitlar som aldrig lånades ut från folkbiblioteken, och ca 100 titlar stod för hälften av all e-boksutlåning. Biblioteken ska även i framtiden betala förlag och upphovsmän för den vara man köpt. Biblioteken vill fortsätta att göra rätt för sig och samtidigt ge sina användare tillgång till e-bokens fulla potential.

7 E-böcker ska, i likhet med tryckta böcker, kunna tillgängliggöras på folkbiblioteken för att biblioteken ska kunna uppfylla sitt grundläggande uppdrag (bidra till välinformerade medborgare som genom en fri och obunden tillgång till kunskap, tankar, kultur och information kan göra självständiga ställningstaganden och delta i utvecklingen av demokratin). Viktiga principer för biblioteken Svensk Biblioteksförenings övergripande utgångspunkt är att säkerställa allas rätt till fri tillgång till information, kultur och kunskap via de allmänna biblioteken. Några principer är vägledande för oss när vi försöker uppnå en ny långsiktigt hållbar affärsmodell för e-boksutlåningen: Bibliotekens användare ska ha tillgång till alla typer av litteratur i alla utgivna format, och samtidigt ska upphovsmännen ha rätt till ersättning för sina verk. E-boksformatets möjligheter till tillgänglighet och användning ska vara vägledande istället för att begränsas till att jämföras med tryckta böcker. Förutsättningar för ett bredare utbud av e-böcker ska tillskapas. Biblioteken ska även när det gäller e-böcker kunna erbjuda sina låntagare aktuellt material så kallade karenstider ska inte förekomma. Låntagare ska kunna låna och konsumera medier i de kanaler som de själva väljer, även digitala. Utlåning av e-böcker ska omfattas av den statliga schablonersättningen: biblioteksersättningen. Konkurrens i distributionen av e-böcker bör eftersträvas.

8 Foto Elisabeth Ohlson Wallin Varför gör Svensk Biblioteksförening en kampanj om e-boken? Vi tar fighten för allas rätt till information och kunskap! Bibliotekens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag för demokrati och informationsfrihet försvåras när bibliotekens tillgång till e-böcker hindras av kommersiella aktörer via karenser och begränsningar av vad biblioteken får köpa. Vi vill visa hur allvarligt och bekymmersamt läget är för bibliotekens oberoende och fria ställning att köpa in och låna ut e-böcker. Vad vill ni uppnå? Vi vill att biblioteken fortsatt ska vara fria och oberoende att köpa in och låna ut vilka titlar de vill oberoende av publiceringsform. Det är i grunden en fråga om bibliotekens uppdrag för demokrati och informationsfrihet. Varför tycker ni att e-boken är så viktig? E-böckerna är på biblioteken för att stanna och vi tycker att de är en fantastisk möjlighet för att fler ska kunna få tillgång till information och kunskap. Biblioteken har i alla tider förhållit sig till de medel genom vilken informationen förmedlats. Vid alla teknikskiften har biblioteken anpassat sin verksamhet till att passa de nya medierna. Biblioteken guidar och introducerar nya användare och stödjer införandet av ny teknik. I praktiken marknadsför biblioteken e-bokstitlarna åt förlagen och betalar dessutom för sin insats. Nu står vi än en gång inför ett större tekniksprång. Universitets- och högskolebiblioteken, liksom forskningsbiblioteken, har kommit långt i anpassningen till e-böcker, medan folkbiblioteken är i början av en utveckling. Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening, svarar på frågor: Varför strandade samtalen med Svenska Förläggareföreningen? Svensk Biblioteksförenings uppdrag är att säkerställa allas rätt till fri tillgång till information, kultur och kunskap via de allmänna biblioteken. Vi stred för en modell som både säkerställde att bibliotekens användare har tillgång till alla typer av litteratur i alla utgivna format, och upphovsmännens rätt till ersättning för sina verk. Förläggareföreningen hade låst sig vid en modell som vi inte kunde ställa oss bakom och sa sig inte ha möjligheter att gå oss till mötes i våra synpunkter. Svensk Biblioteksförening föreslog att merparten av e-bokstitlarna ska omfattas av en form av abonnemangsmodell till fast pris. Det gynnar titelbredden på biblioteken, bidrar till bibliotekens uppdrag att tillgängliggöra och synliggöra litteratur bortom topplistan och ger biblioteken överblick och kontroll över sin e-boksbudget. Att Bonniers och Norstedts under pågående samtal införde ytterligare karenstider förde inte heller frågan framåt. Vad vill ni ska hända nu? Vi vill att ansvariga politiker tar ställning i frågan och ger biblioteken sitt stöd. Regeringen har slagit fast att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Då behövs också konkreta initiativ från regeringen och riksdagen för att undanröja hinder för bibliotekens e-boksutlåning. Samtidigt måste biblioteken, Kungliga biblioteket, Depåbiblioteket/lånecentraler och Svensk Biblioteksförening på andra sätt jobba vidare med att bredda bibliotekens tillgång till e-böcker. Det finns litteratur utan upphovsrätt som kan digitaliseras och göras tillgängliga som e-böcker. Det finns litteratur där författaren själv har rättigheterna till e-boken men saknar möjligheter till digitalisering. Och det finns lokalt material på biblioteken som det skulle kunna göras e-böcker av. Här måste det till fler initiativ och en nationell teknisk infrastruktur som stödjer tillgängliggörandet.

9

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv

När kommer. En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv När kommer boomen? En kartläggning av e-boken i Sverige ur ett biblioteksperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1. Inledning, bakgrund, syfte och metod... 4 Inledning...4 Direktiv, organisation

Läs mer

Vi arbetar i medborgarnas tjänst

Vi arbetar i medborgarnas tjänst Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument Åsa Söderlind Gullvor Elf Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av mediestrategiskt

Läs mer

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen

Biblio tekenoch. från folkskola till e-böcker. Johan Svedjedal. Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblio tekenoch BOK MARK NADEN från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från Svenska Förläggareföreningen Biblioteken och bokmarknaden från folkskola till e-böcker Johan Svedjedal Rapport från

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013

Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor. Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 Publicera! Svenska forskningsbiblioteks arbete med publiceringsfrågor Helena Francke på uppdrag av Svensk Biblioteksförening 2013 World Trade Center Box 70380 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

fritt Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen

fritt Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen fritt ELLER GRATIS? Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen Fritt eller gratis? Den digitala bokens framtid Rapport från Svenska Förläggareföreningen Rapporten kan beställas

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund

2 MTM:s rapporter. Tid för teckenspråk. Utredning om teckenspråkig läsning. Helena söderlund 2 MTM:s rapporter Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning Helena söderlund Tid för teckenspråk Utredning om teckenspråkig läsning helena söderlund Upplysningar om innehållet: Myndigheten

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS

Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Det obegränsade rummet DET MODERNA SKOLBIBLIOTEKET EN FRAMTIDSSKISS Förord I den svenska skolan sker just nu stora förändringar, med ny skollag, nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Samtidigt förändras

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut

vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner Catarina Schmidt Projektet har genomförts med stöd av Kulturrådet.

Läs mer

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss

Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss Det moderna skolbiblioteket - en framtidsskiss ett uppdrag för Sveriges kommuner och landsting Skolbiblioteket finns där kompetens och resurser blir synliga och samverkar med elever och pedagoger. Skolbiblioteket

Läs mer

Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet

Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet Svensk Biblioteksförening i samarbete med Statens medieråd Foto: Elisabeth Ohlson Wallin Foto: Mats Widén Det unga internet om bibliotek och mediekunnighet

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier

Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur Bibliotek 2.0 påverkar folkbibliotek och bibliotekarier MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2010:19 ISSN 1654-0247 Om framtiden vet vi intet En undersökning av hur

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer