Så kan Sverige slippa en miljökatastrof. Finans. försäkringar HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så kan Sverige slippa en miljökatastrof. Finans. försäkringar HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN"

Transkript

1 KARRIÄR, VETENSKAP, BRANSCH NUMMER Så kan Sverige slippa en miljökatastrof TEMA: Finans & försäkringar HYDROLOGER VARNAR FÖR BRISTER I VATTENFÖRVALTNINGEN SÅ MAXAR DU PENSIONEN MODERNT AVTAL FÖR STATEN MÖT NOBELPRISENS VARDAGSHJÄLTAR SID 12 SID 11 SID 18

2 Nominera pristagare till skogsbranschens utmärkelser Genom Föreningen Skogen delar skogsbranschen varje år ut Greve Carl Bernadottes Skogspris till en person som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Styrelsen bjuder in medlemmar i Föreningen Skogen att nominera pristagare. Inbjudan gäller även utmärkelserna Guldkvisten och Silverkvisten. Priserna delas ut av H.M. Konungen på Skogsnäringsveckan den 12 april Förslag med upp till en hel A4-sidas motivering skickas med post eller epost till föreningens kansli, Föreningen Skogen, Box 1159, Stockholm, För mer information och mottagare under 1900-talet se under utmärkelser. Föreningen Skogen, Box 1159, STOCKHOLM

3 InnehållNr Regeringen blundar för vattenfrågan Opinion sid 4 Ledare: Investera i kunskap nu! Kommentarer från webben Nyheter sid 6 Vattenkartläggning kan förhindra miljökatastrof Vad kommer efter forskarassistenten? Duellen: Är värdet av DNA-tester överdrivet? finans & försäkringar sid 12 Tema Så får du pensionspengarna att växa Tveksamt att köpa pensionsförsäkringar Se upp för miljö- och etikfonder Bolag som försäkrar försäkringsbolag Vetenskap sid 18 Nobelprisen Läs om naturvetare som tillämpar de belönade upptäckterna. Karriär sid 22 Inspiratören: Biomedicinska analytiker roterar och spar pengar Manualen: Bygg ditt varumärke genom Face book Chef: Peka med hela handen - i början Fråga experten På nytt jobb Platsannonser lediga jobb Spanar in sid 34 sid 30 Gästkrönikör: Gunnar Wetterberg Sverige borde höja ribban till 1,2-1,5 procent medlemsnytt sid 37 Nu kommer miljöjobben inom miljöteknik Redaktion: Naturvetare med karriär, vetenskap och bransch för naturvetare. Besöksadress: Planiavägen 13 Postadress: Box 760, Nacka Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Medlemmar hittar koderna till webbplatsen bredvid adressuppgifterna på tidningens baksida. Ansvarig utgivare: Lars-Erik Liljebäck Bokning och materialadress: Prenumeration: 500 kr per år för icke medlemmar ISSN: Upplaga: ex. Utgivning: 9 nr/per år. Nästa nummer kommer ut den 16 december med annonsstopp den 2 december. Korrektur: Mats Andersson, Textpiloten Tryck: Norra Skåne Offset AB. Trycks på miljövänligt papper. Skribent i detta nummer: Margareta Eldh Omslagsbild: Georgia Destouni Fotograf omslagsbild: Renato Tan Annonsering: Vill du veta om du bär på någon ärftlig sjukdom som kan bryta ut senare i livet? Med ett enkelt DNA-test över nätet kan du få svar, i alla fall enligt testföretagen själva. En förhöjd risk gör att du redan nu kan sätta in motåtgärder och minska risken för att drabbas av en ärftlig sjukdom. Sant eller falskt? Det tvistar experterna om. Professorn i molekylär patologi Johan Björkegren, som själv är medicinsk rådgivare i ett DNA-analysföretag, menar att vi ska avdramatisera gentesterna och ge möjlighet för dem som bär på en sjukdomsgen att ändra livsstil. Niklas Dahl, professor i klinisk genetik, menar att dagens DNA-tester har en låg precision och skapar onödig oro. Dina föräldrars och far- och morföräldrars livslängd och sjukdomar ger än så länge bättre svar på framtida sjukdomar än gentester, enligt Niklas Dahl. Läs den spännande duellen dem emellan i tidningen. Missa inte heller hydrologen, som varnar för att en giftkatastrof liknande den i Ungern kan inträffa även i Sverige. Georgia Destouni och hennes kollegor vid Stockholms universitet ser stora brister i svenska myndigheters kunskap om riskerna att föroreningar sprids i våra vatten. Hon menar att den nya myndigheten för havs- och vattenmiljö, som sjösätts nästa sommar, inte gör saken bättre. Ansvaret för våra hav och vattendrag blir ännu mer splittrat mellan olika myndigheter. Den risken påpekade Naturvetarna i sitt remissvar till regeringen i våras. Regeringen verkar inte förstå eller blundar för att grund- och markvatten påverkar våra hav och vattendrag. Det som händer på land har i allra högsta grad bäring på tillståndet i våra hav och vattendrag. Det bär giftkatastrofen i Ungern en tragisk vittnesbörd om. Lars-Erik Liljebäck, LEL chefredaktör Hanna Meerveld, HM journalist Katarina Bengtsson form och layout Jeanette Duvert annonsansvarig chefredaktör NR NATURVETARE 3

4 LEDAREN THOMAS MALMER, FÖRBUNDSDIREKTÖR Investera i kunskap nu! Nu har jag kommit i ordning på Naturvetarnas kontor och ser ut över Sickla köpkvarter. Det som en gång i tiden var Atlas Copcos tillverkningscenter med tusentals anställda har nu blivit ett shoppningcenter en illustration av en allt snabbare globalisering. Västvärlden har svårt att konkurrera med Asien när det gäller produktionskostnader samtidigt som de asiatiska marknaderna växer. Kina är inte bara världens största bilmarknad, de har också två tredjedelar av världens solvärmeinstallationer. Kina är en mix av rikedom och fattigdom samt diktatur och hyperkonkurrens. I absoluta tal har Kina större FoU-investeringar än Japan. Och det går undan. Företaget Huawei, som idag är en av Ericssons svåraste konkurrenter, är bara 22 år gammalt. Billig arbetskraft finns fortfarande men den växande marknaden och kunskapen blir allt viktigare motiv för företag att investera i Kina. Naturvetenskap är grunden för mycket av Sveriges välstånd. Med EU:s starkaste offentliga finanser och stor export har vi ett gott utgångsläge. När andra länder behöver spara sig ur krisen har vi möjlighet att investera i kunskap för framtiden för att konkurrera med kunskap och kreativitet och inte med låga löner. För att lyckas måste vi ständigt förnya oss, ligga i kunskapsfronten och vara attraktiva för företag att verka och investera i. NATURVETARNA HAR EN VIKTIG ROLL ATT SPELA I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN Så hur ser då den nyvalda regeringen på detta? Sverige ska förbättra sitt företags- och innovationsklimat. En innovationsstrategi ska tas fram, skrev man i regeringsförklaringen. I budgetpropositionen hittar man ordet forskning 85 gånger, innovation 108 gånger och naturvetenskap två gånger. Men konkreta förslag lyser med sin frånvaro, bortsett från förslaget att utreda halverad moms för restauranger. Det skulle möjligen minska svartjobben men knappast bidra till fler välavlönade naturvetarjobb. Det av regeringen tillsatta Globaliseringsrådet presenterade förra året analyser av Sveriges situation i globaliseringen och vilka utmaningar vi står inför. Många förslag visade vad Sverige behöver göra, allt från FoU-avdrag och förbättrad grundskola till reviderat skattesystem. Dessa förslag som så väl behövs verkar regeringen parkerat långt ned i arkivet. Ord och övergripande strategier räcker inte långt i en värld där vi varje dag måste förtjäna vårt välstånd i stenhård global konkurrens. Regeringen måste våga investera i utbildning, forskning och innovation så att vi kan leva gott också i framtiden. Naturvetarna har en viktig roll i att visa hur kunskap blir nya jobb och lyfta dessa frågor i samhällsdebatten. Världen väntar inte på Sverige regeringen behöver investera för framtiden nu. nu börjar tidigare forskningssatsningar på miljöteknik ge resultat med nya miljöjobb för naturvetare. regeringens passiva inställning till framtidssatsningar i budgetpropositionen thomas malmer, förbundsdirektör Naturvetarna 4 NATURVETARE NR8 2010

5 OPINION KOMMENTARER FRÅN WEBBEN Vaddå god arbetsmarknad? johan Löfstrand talar om god arbetsmarknad för naturvetare - det känner jag inte alls igen. Jag skulle kunna tänka mig att byta arbete med honom. (Om jag får välja parti själv förstås.) johan naturvetare gör nytta I riksdagen. från naturvetare nr Naturvetare är överrepresenterade i riksdagen att verka för fler naturvetare i riksdagen kan ju tyckas förmätet när de redan är överrepresenterade där. Under en procent av Sveriges vuxna befolkning är naturvetare men i riksdagen sitter fyra procent. Det skulle ju kunna vara så att naturvetare är bättre än andra människor och därför borde styra över dem förstås. anders johansson LÄSARBREV BIODYnaMIskT JOrDBrUk kan rädda östersjön, från naturvetare nr Ockult jordbruk passar inte i Naturvetare Om ni som skrev och publicerade artikeln om biodynamisk odling lagt bara någon minut på att ta reda på vad biodynamisk odling egentligen är, hade ni hittat svaret: ockult jordbruk. Varken mer eller mindre. peter OLaUssOn VaD kommer EfTEr forskarassistenten? se sid 10. Vi vill se en separat karriärväg för forskare en viktig diskussion som pågår och där Saco-förbunden har olika uppfattningar är om det bara skall finnas en karriärväg för lärare (oberoende av om man forskar eller undervisar eller både och) eller om det även skall finnas en karriärväg för forskare. De flesta naturvetare på min arbetsplats, forskningslabb inom medicinsk fakultet, anser att det måste finnas en separat karriärsväng för forskare. rune nilsson Kärnkraft är en fråga om etik jag invänder mot att kärnkraftfrågan bara skulle vara politisk som KVA hävdar i Naturvetaren nr Frågan är huvudsakligen etisk och moralisk eftersom avfallet vi lämnar är aktivt längre tid än vi kan överblicka. Det avgör frågan. Det handlar om etthundratusen år framåt, lek med tanken att för lika lång tid tillbaka i tiden korsade de första människorna det torrlagda Röda havet. Hur kan vi ens tro att vi kan kommunicera avfallets farlighet till de som hittar tunnorna i oktober år ! Vilka tror vi hittar dem? per WIhL, KemIst VI VILL Veta Vad du tycker! Säg din mening och skriv en insändare. Vi förbehåller oss rätten att korta ner inlägg. För att vi ska veta vem du är behöver vi dina kontaktuppgifter. Skicka till: eller naturvetarna, box 760, nacka skicka din Insändare till eller kommentera på webben naturvetarna.se NR NATURVETARE 5

6 nyheter Vattenkartläggning kan förhindra miljökatastrof En giftolycka liknande den som inträffat i höst i Ungern kan ske i Sverige. Det anser hydrologer vid Stockholms universitet som pekar på stora brister i den svenska vattenförvaltningen. TEXT FOTO HannA Meerveld renato tan forskning Arbetet med att sanera mark och vatten som drabbats av det röda giftslammet från Magyar Aluminiums anläggning utanför staden Aikaj i västra Ungern har bara börjat. Även om man lyckas sänka det dödligt höga ph-värdet på restprodukterna från aluminiumframställningen, finns tungmetaller som bly, arsenik och krom kvar. Efter att utsläppet från den brustna dammen färgat floden Mascal röd och dödat allt liv i den, för vattnet gifterna vidare ut i Donau. Bland andra svenska experter ger nu råd kring saneringen, men hydrolog Georgia Destouni och hennes kollegor vid Stockholms universitet ser stora brister i svenska myndigheters kunskap om riskerna att föroreningar sprids i våra vatten. De menar att en liknande olycka kan inträffa i Sverige. Det har ju inträffat här. Det senaste uppmärksammade dammbrottet skedde vid koppargruvan i Aitik år 2000, säger Georgia Destouni. Då läckte 1,6 miljoner kubikmeter vatten med en förhöjd kopparhalt ut. Även om giftigheten var betydligt lägre, så var volymen större än i höstens ungerska miljökatastrof. Det var stor dramatik när det hände, men det är klart att det kan hända igen och ansvarsfrågorna måste redas ut. Det finns ett generellt problem här som vi måste ta tag i, säger Georgia Destouni. Går att förutse I ett forskningsprojekt som har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har hon tillsammans med två kolleger sammanställt en rapport som visar hur man skulle kunna förutse och begränsa de farligaste effekterna av föroreningarna. Ett av budskapen i rapporten är att koncentrationen av ett ämne som läcker ut ofta spelar mindre roll för miljöeffekterna vid ett utsläpp än till exempel nedbrytningen av ämnet i vattnet och markens skiktning. Därför går mycket av miljöriskerna att förutse genom att kartlägga förhållandena nedströms från en potentiell föroreningskälla. Idag är det väldigt mycket foto: Boliden/Lars Devall Dammbrott har skett även i Sverige. År 2000 läckte vatten med förhöjd kopparhalt ut från dammen vid gruvan i norrländska Aitik. fokus på gränsvärden för enskilda ämnen, säger Georgia Des-touni. Istället borde man prioritera högriskområden. Pågående process Ett annat budskap är att det kan ta årtionden innan man kan överblicka effekterna av ett utsläpp. Olyckor sätter fokus på riskerna när gifter sprids i miljön, men föroreningen av vårt vatten är i själva verket en ständigt pågående process. Jag skulle säga att den långsamma kontinuerliga förore- 6 NATURVETARE NR8 2010

7 förvaltningen AV SötVAttEN Är idag fragmenterad PÅ MÅNGA OLikA MyNDiGHEtEr NR NATURVETARE 7

8 Egentligen är den långsamma föroreningen allvarligare än de stora olyckorna, anser Georgia Destouni. ningen är allvarligare än de stora olyckorna även om olyckor såklart är mer dramatiska, säger Georgia Destouni. Övergödningen i Östersjön är till exempel resultatet av förorening under lång tid. När vi ser effekterna så har det redan gått mycket långt. Rapporten riktar forskarna till den uppsjö av myndigheter som har ansvar för sötvattenmiljön, med en förhoppning om att de ska kunna samarbeta och länka sina ansvarsområden och åtgärder. Förvaltningen av sötvatten är idag fragmenterad på en massa myndigheter som har ansvar för varsin liten del av vattnet och gör mätningar på olika ställen, säger Georgia Destouni. Den nya havs- och vattenmiljömyndigheten får hand om ytvattenkvalitén, medan naturvårdsverket har hand om marken med alla föroreningskällor runt om ytvattnet, SGU har ansvar för grundvattnet som föder föroreningarna till ytvattnet, SLU mäter koncentrationer av ämnen i vatten, SMHI mäter vattenflödena och Kemikalieinspektionen har ansvar för vissa ämnen, medan ytterligare någon myndighet har ansvar för dammsäkerhet. Georgia Destouni tror inte att den nya Myndigheten för havs- och vattenmiljö som ska starta sin verksamhet nästa sommar kommer att förbättra situationen för sötvattenförvaltningen. Det blir bara ännu en fragmentering för sötvattnet, eftersom den kommer att ansvara för vatten från med vattendragens och sjöarnas strandlinjer. Man skär totalt bort mark- och grundvatten, säger Georgia Destouni. Det verkar finnas en okunskap om hur inlandsvatten hänger ihop med havet. # Hallå där! Ska Jordbruksdepartementet skrotas? Efter nyår byter Jordbruksdepartementet namn till Lands- Eskil Erlandsson bygdsde- partemen- tet. Eskil Erlandsson följer i spåren och blir landsbygdsminister. Nej, inte alls. Namnbytet är ett sätt att tydliggöra bredden av vårt ansvarsområde, som rymmer mer än jordbruk. Skog, fiske och livsmedelsförädling ligger också på vårt bord. Så det är ingen nedprioritering av jordbruket? Nej, de gröna näringarna med jordbruk och djur är motorn i företagandet på landsbygden. Jag vill öka den svenska produktionen av mat och energi, liksom stärka jordbrukets konkurrenskraft. Hur ska ni säkra djurskyddstillsynen? Vi gör rejäla förstärkningar nästa år då vi tillför ytterligare 30 miljoner kronor till de runt 140 miljoner som Jordbruksverket och länsstyrelserna förfogar över i dag. Tillsynen är viktig och måste fungera. Den kommer att ligga kvar på länsstyrelsen för att tillsynen ska vara likvärdig över hela landet. Hur går det för minken? En utredning om djurskyddet för alla djur är på gång och ska redovisas till Jordbruksverket vid nyår. Fram till dess måste minknäringen följa gällande lagstiftning, vilket kontrolleras av landets djurskyddsinspektörer. Vilken hållning har Sverige i förhandlingarna om EU:s jordbrukspolitik, CAP, inför 2013? Vi vill ha större fokus på pelare 2, alltså miljö- och landsbygdsutveckling på bekostnad av produktionsstöden som vi menar ska fasas ner. Sverige driver också linjen att jämna ut stöden, så att historiska stödnivåer spelar mindre roll. Ser du någon öppning när det gäller odling av GMO-grödor? Vi har en gemensam policy inom EU och den ligger fast. Sverige har genom Jordbruksverket godkänt odling av stärkelsepotatissorten Amflora för industriellt bruk. LEL 8 NATURVETARE NR8 2010

9 NyhETER DUELLEN Är värdet av dna-tester Överdrivet? DNA-tester över nätet är en växande marknad. Många vill veta om de bär på ökad risk för sjukdomar, som kommer till uttryck senare i livet. Men det råder delade meningar om värdet av DNA-tester och att riskerna för framtida sjukdomar överdrivs. AV lars-erik liljebäck JA NEJ NiklAs dahl, professor i klinisk genetik, Uppsala universitet. 1. är VäRdET AV dna-tes- TER överdrivet? Ja, informationen för individen har mycket låg precision med dagens tester. svaret ger oftast låga absoluta risksiffror även om de är förhöjda från bakgrundsrisken. information om individens föräldrar samt far- och morföräldrars livslängd och sjukdomspanorama har högre prediktiv precision om livslängd och sjukdomar än dagens kommersiella gentester. information, som kommer med svaren, betonas ibland att det rör sig om relativa risker och risknivåer. irrationella och psykologiska effekter av svaret måste ibland sättas i perspektiv och diskuteras med professionell personal. Möjligheterna att diskutera svaret med en medicinsk erfaren person finns inte kopplat till analyssvaret. 4. BoRdE sjukvården RU- TiNMässigT ANVäNdA sig AV dna-tester? JohAN BJöRkEgREN, professor i molekylär patologi, docent i molekylär medicin, tartu universitet och karolinska institutet, medicinsk rådgivare DNA-guide AB nej tvärtom, 90 procent av företaget dna-guides kunder känner sig nöjda eller mycket nöjda med sitt testresultat och 25 procent av alla som testat sig har motiverats till förändringar i livsstilen för att kompensera för de risker de bär på i sina arvsanlag. 4. BoRdE sjukvården RU- TiNMässigT ANVäNdA sig AV dna-tester? det finns flera kliniska forskare som anser att dna-tester redan idag har en viktig roll att fylla i att identifiera och behandla individer som till exempel drabbas av tjocktarmscancer. flera privata vårdgivare ser värdet i dna- tester samt att det finns en stark efterfrågan hos framför allt unga som vill ha mer objektiv information och jämföra med doktorns omdöme. 2. kan Vi lita På de dna- TEsTER som ERBJUds över NäTET? för de tester som jag själv sett - Ja. slutsatserna bygger på vetenskapligt och statistiskt väl genomförda studier. 3. kan folk komma ATT oroa sig i onödan EfTER BEskEd om RiskER för framtida sjukdomar? risken finns att man övertolkar betydelsen av resultaten med onödig oro som följd. i skriftlig Ja, flera sådana tester är rutinmässigt etablerade inom dagens sjukvård. Gemensamt för dessa genvarianter är att de har ett relativt högt prediktivt värde och hög specificitet. de antas också vara av stor betydelse för patientens val av livsföring, preventiva åtgärder eller behandling för en sjukdom. 5. kan BElAsTNiNgEN På sjukvården komma ATT öka om fler dna-testar sig? sannolikt inte med dagens låga precision hos kommersiella tester. vi kan på sikt förvänta oss en ökad precision, vilket ger individen större anledning att vidta åtgärder. detta kan då kräva muntlig information kring resultaten med vårdpersonal men även uppföljning som kräver vårdkontakt. # 1. är VäRdET AV dna-tester överdrivet? nej, men dna-testernas betydelse är överdriven. Kliniska genetiker känner sig oroliga eftersom de ser dna som sitt forskningsområde. dna-tester för folksjukdomar, som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, ger lika mycket information som biomarkörer i regelrätt bruk i kliniken idag. sådana exempel är ldl-kolesterol ( det farliga kolestolerolet ), CrP (snabbsänkan) och andra risker som högt blodtryck. 2. kan Vi lita På de dna- TEsTER som ERBJUds över NäTET? Ja fullt ut, mätningarna håller samma kvalitet som de som utförs i den offentliga vården. 3. kan folk komma ATT oroa sig i onödan EfTER BEskEd om RiskER för framtida sjukdomar? 5. kan BElAsTNiNgEN På sjukvården komma ATT öka om fler dna-testar sig? det förefaller inte så. tvärtom kan resurser på sikt frigöras från kostsam vård av redan sjuka till preventiv vård av individer med ökad risk för en viss sjukdom. vi borde uppmuntra de som är intresserade av sitt dna, inte reglera och förbjuda. intresset för dna tester är ytterst ett tecken på en ökad hälsomedvetenhet, vilket är det starkaste verktyget mot ohälsa i samhället. # 9

10 NyhETER Vad kommer efter forskarassistenten? stora förändringar är på gång inom universitetsvärlden. forskarassistenterna skrotas. Vad som kommer efter ska avgöras under hösten. AV lars-erik liljebäck karriärvägar Det var närapå fullsatt i Petrénsalen på Karolinska institutet när Naturvetarna, Saco-S och några andra Saco-förbund bjöd in till diskussion om framtidens karriärvägar och system för anställningar. I dagsläget har 40 procent av alla personal vid universiteten en tidsbegränsad anställning. Det vill regeringen ändra på. Huvudregeln är att tillsvidareanställning ska gälla från och med 1 januari 2011, med möjlighet för fack och arbetsgivare att förhandla om kortare anställningar. Det är vi glada för, tillsammans kan vi lösa detta bättre än regeringen. Det kan bli mer likt de villkor som gäller i näringslivet. När pengarna för ett projekt tar slut uppstår arbetsbrist som är skäl för uppsägning, spekulerade Robert Andersson, förhandlingschef på Sulf. flygande start Det gillade inte en i publiken som menade att grundforskning är annorlunda och bygger på långsiktighet både i finansiering och planering. Det är viktigt att skapa struktur och förutsägbarhet i systemen, sa Martin Wikström, programchef för forskning och innovation på Naturvetarna. Han påpekade också vikten av finansiering, behov av utrustning och annan infrastruktur. Det gäller att ge forskarna en flygande start med support och möjligheten att bygga upp en forskargrupp med doktorander och postdoktorander. Han skissade på en möjlig modell som bygger på den amerikanska tenure track, som är en väg till tillsvidareanställning. Med ett eller några års mellanrum ska forskarens insatser utvärderas, där kanske fem års forskning kan leda till en fast tjänst. Martin Wikström vill se ett system som stimulerar rörlighet, både mellan akademi och näringsliv och mellan universitet. Det ska finnas ett tydligt ansvar från universitetens sida och långsiktighet där utgångspunkten är att det ska gå bra för den unga forskaren. En knäckfråga är hur det ska gå för dem som är inne i systemet i dag. Vi måste skapa tydliga övergångsregler för dem som har en pågående forskarassistenttjänst, sa Martin Wikström. Risk för AVhoPP På vägen ut från mötet fångade jag några naturvetare som bekräftade bilden av osäkerhet. Som ung forskare ser jag inga tydliga karriärvägar, så jag välkomnar en förändring, sa Ganela Kustovic, som forskar på kardiovaskulära sjukdomar. Vad hon ska göra när hennes postdok går ut i maj står skrivet i stjärnorna. forskarna Ganela kustovic, Gustav Nilsonne och Eva kloskowska vill kunna planera för sin framtid. Naturvetarnas Martin Wikström vill ge unga forskare en flygande start, med möjlighet att bygga upp en egen forskargrupp. Även om jag brinner för min forskning vill jag kunna planera för min framtid. Om osäkerheten kvarstår kommer jag att lämna forskningen, säger hon. Hon vill se någon form av system med tenure track, ungefär som det KTH har. spetsforskning Forskaren Gustav Nilsonne är inne på samma spår. Jag vill se ett mer strukturerat system och är optimist. Bra att man vill satsa på spetsforskning och höja kvaliteten, säger han och rusar tillbaka till sin forskning i kognitiv neurologi. Han ser ljust på sin framtid med förhoppningar om att kunna bedriva självständig forskning som docent om fem år. Eva Kloskowskas framtid är inte lika utstakad. Hennes postdok går ut i maj, så vad som händer med hennes forskning om alzheimer är oklart. Själv är hon gravid och planerar att vara mammaledig. # 10 NATURVETARE NR8 2010

11 Nytt statligt avtal sätter individen i fokus Glädjande att vi äntligen är klara. Det är ett modernt sifferlöst avtal där medlemmarna själva kan påverka sina löner och villkor, säger Bo Seving, ombudsman på Naturvetarna. NY ROLL FÖR FACKET Saco-S, där Naturvetarna ingår, har träffat avtal med Arbetsgivarverket för drygt akademiker inom staten. - Det nya avtalet ger oss bättre verktyg för den lokala lönebildningen. Det stärker och motiverar våra medlemmar och bidrar till att utveckla de statliga verksamheterna, säger Edel Karlsson Håål, ordförande i Saco-S. Det nya avtalet, som är skräddarsytt för Saco-S, ger stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor. Processavtal Avtalet löper tillsvidare och är ett så kallat processavtal, som ska stödja den lokala lönebildningen och förtydliga att lönerevision sker varje år. Tanken är att den individuella lönesättningen ska motivera medlemmarna så att också verksamheten utvecklas. Möjligheterna att träffa enskilda överenskommelser ökar. Det innebär att Naturvetarnas medlemmar i ökad Bo Seving ger goda råd och coachar medlemmarna. utsträckning själva kan påverka sina villkor så att de bättre passar den egna livssituationen. Exempelvis ska man kunna välja mellan högre pensionssparande, högre lön eller längre semester. Ny roll för facket - Naturvetarna ska ge stöd och råd. Men det är individen själv som ska välja innehållet. Det fackliga uppdraget blir därför lite annorlunda, där vi fungerar mer som rådgivare och coacher, säger Bo Seving. Men det finns också utmaningar. - Tillsammans med Arbetsgivarverket ska vi nu se till avtalet tillämpas på rätt sätt. Vi kommer att göra stora gemensamma satsningar för att uppnå det, säger Edel Karlsson Håål. LEL Ny tankesmedja för internationella skogsfrågor analys Ett nytt sekretariat för internationella skogsfrågor, SIFI, såg dagens ljus 21 oktober. Det är en oberoende tankesmedja som springer ur en kommitté som har jobbat med frågorna i tio år och som kommer att fungera som styrgrupp till sekretariatet. Vi gör omvärldsanalyser, anordna seminarier och tar fram information på ett tillgängligt sätt, säger Fredrik Ingemarson, projektledare för sekretariatet, som har sitt säte på Kungliga skogsoch lantbruksakademien, KSLA, i Stockholm. SLU och KSLA står som finansiärer till en början. Det händer mycket på den internationella skogsarenan, som påverkar den svenska skogsnäringen. Klimatfrågan är förstås het, liksom markresursen, där produktion av skog, mat och energi konkurrerar om både mark och vatten. Handelsfrågor, den ekonomiska utvecklingen och trender i byggindustrin påverkar oss i hög grad. Bland annat vill vi stimulera till ökat byggande i trä. Läs mer på där även nyhetsbreven, som kommer ut varje kvartal publiceras. LEL Biomedicinska analytiker möttes i Stockholm nätverk Vi hade ett mycket givande möte i syfte att främja samarbete och dra nytta av varandras erfarenheter, säger Monica Fröjd, biomedicinsk analytiker på Karolinska universitetssjukhus. Hon var en av arrangörerna till det nordiska mötet för biomedicinska analytiker som jobbar med transplantationsimmunologi. Av 60 möjliga var 40 personer med på mötet på Karolinska universitetssjukhuset i september. I Sverige finns det sex labb som utför utredningar inför transplantationer av organ och stamceller. I Norge, Finland och Danmark finns ett motsvarande labb i varje land. Även om vi använder samma metoder så jobbar vi väldigt olika mellan de olika labben. En het fråga just nu för de svenska biomedicinska analytikerna är att en del av den långa upplärningstiden ska ge universitetspoäng. Vi tänker oss att man varvar praktik och teori under upp till ett och ett halvt år, ungefär på samma sätt som läkarna har sin ATtjänstgöring, säger Monica Fröjd. LEL NR NATURVETARE 11

12 Så får du pensionspen FINANS FÖRSÄKRING ,5 = 18,5 Principen är att 18,5 procent av din inkomst avsätts till pensionen i det statliga pensionssystemet. 16 procent finansierar pensionerna för dem som är pensionärer i dag. 2,5 procent får du själv placera genom PPM. 12 NATURVETARE NR8 2010

13 garna att växa Tiden är förbi då man på förhand visste vad man skulle få i pension. I dag har du själv makten och ansvaret för om du får guldkant på din tillvaro som pensionär eller om du får suga på ramarna. TEXT LARS-ERIK LILJEBÄCK Privat pension Tjänstepension Det bästa sättet att trygga sin ålderdom är att vara attraktiv på arbetsmarknaden och ha en bra lön. Då får man också en hög pension eftersom pensionen grundar sig på livsinkomsten, säger Jonas Lindmark, analyschef och redaktör på fondanalysföretaget Morningstar. Han förklarar att det är grunden för en bra pension, som kan spetsas med att göra bra val, både när det gäller PPM och tjänstepension, som arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till sina anställda. Se pensionen och sparande som en helhet, där säkra placeringar av tjänstepensionen kan balanseras med högre risk för PPM-fonderna. Om tjänstepensionen har en global tyngdpunkt kan PPM inriktas mot svenska fonder. LÄR DIG SYSTEMET Jonas Lindmark menar att det finns goda skäl att själv sätta sig in i detta för att inte bli lurad. Framför allt handlar det om att se till helheten och sin egen situation. Hur ska jag då lyckas med PPM och ITP? Välj en bra förvaltare, sprid riskerna och välj fonder med låga avgifter. Tänk på att duktiga förvaltare kan byta fond, därför bör du minst en gång om året kolla vem förvaltaren är. Även sina val bör man se över och justera minst en gång per år. Fonden kan när som helst byta storlek och strategi beroende på vem som är förvaltaren. Det är inte så krångligt att ta reda på. Fondernas rapporter hittar du på fondbolagens hemsidor. LÅGA AVGIFTER Men om jag inte är aktiv, utan vet av erfarenhet att jag inte kommer att röra fonderna på några år. Hur ska jag tänka då? Då är det låga avgifter som gäller. Du gör också klokt i att undvika de mer specialiserade fonderna. I en globalfond eller en Europafond ger man förvaltaren frihet att flytta pengarna, vilket bör löna sig om förvaltaren är duktig. Väljer du i stället en smal fond tar du själv ansvaret att välja rätt och litar på att valet fortsätter att vara rätt. MAXIMERA RISKSPRIDNINGEN GENOM ATT VÄLJA FEM OLIKA PPM-FONDER Jonas Lindmark menar att det sällan ger betalt för den ökade risken att placera alla pengar i en smal fond. Ännu ett tips till den passiva fondspararen är att maximera riskspridningen genom att välja fem olika PPM-fonder, vilket ger bättre riskspridning utan att avkastningen behöver påverkas negativt. Fler fonder än så får man inte välja. GRATIS ATT BYTA FONDER Han påpekar att det är gratis att byta fonder hos PPM och att det inte påverkar skatten. Sett till hela ditt sparande är det bäst att göra ändringar i PPM. Om du är en aktiv fondsparare så är ett tips att lägga www. pensionsmyndigheten.se som en favorit i din dator. Hur går det om jag är helt passiv och inte väljer PPM-fonder alls? Då hamnar pengarna i 7:e AP-fonden, som tidigare har fått kritik för att de har spelat för högt. Nu är soffliggarens pengar generationsanpassade med en lägre risk för dem som är äldre än 55 år. Jonas Lindmark påminner om att PPM utgör en rätt liten del av den statliga pensionen. Allmän pension Efter tio år med PPM har den genomsnittliga spararen knappt kronor, medan de med högre inkomst har sparat runt hundratusen kronor. I början när pengarna inte har hunnit växa spelar valet mindre roll. Då kanske det är bättre att satsa på karriären än att placera sina fonder. PENGARNA VÄXER För en 50-åring är det annorlunda. Med mer pengar är det viktigare att välja rätt, vilket gäller både för PPM och tjänstepensionen, som för de flesta betyder mer för pensionen. # PPM-TESTA DIG Är du osäker på vilka PPM-fonder du ska välja? Då kan du gå in på se och klicka på verktyg. Där kan du göra ett PPM-test och få tips på lämpliga fonder utifrån din speciella situation. Där hittar du också information och argument för de olika fonderna. Du får också veta fondens rating som är ett slags betyg, som baseras på mer än historiskt resultat. Ratingen bygger på en matematisk modell med hänsyn till fondens avgift och risknivå. Hög risk sänker betyget. Varje år brukar tidningen Dagens Industri utse årets förvaltare, där man tittar på de bästa under året, det långsiktiga resultatet och om den passar småsparare. Det intressanta är att flera av förvaltarna har placerat sig högt på listan flera gånger, så det verkar vara en topplista att lita på.. NR NATURVETARE 13

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.5 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS FOND & FÖRSÄKRINGSGUIDEN 4TIPS INVESTERA SMART & FOTO: MARTIN

Läs mer

AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo

AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION. Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo NR 3 2007 AKADEMIKER INOM JORD, SKOG, TRÄDGÅRD, MILJÖ OCH NUTRITION Vad händer med djurskyddet? Agrifack och Naturvetareförbundet blir sambo IKEA BANAR VÄG FÖR SVENSKA LIVSMEDEL I VÄRLDEN AGRIFACK NR 3

Läs mer

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar!

RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar 1 700 % UNIK I SITT SLAG TVÄRNIT! ORGANISERA MERA. Skapa effektiv förvaring ordningskonsulten tipsar! För dig som bor i en medlemsförening eller bosparar i Bostadsrätterna # 2 2013 1 700 % Så mycket har bankernas vinster på bostadsrättslånen ökat med på tio år RÄNTEGAPET Så slukar banken dina pengar UNIK

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer.

MAKTEN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA ÖVER DIN. Annika Creutzer. Annika Creutzer. Annika Creutzer är en av våra mest. Affärer. TA MAKTEN ÖVER DIN PENSION TIO FÄLLOR DU SOM KVINNA SKA UNDVIKA Annika Creutzer Annika Creutzer är en av våra mest välkända privatekonomiska experter. Hon är nationalekonom, journalist och krönikör och

Läs mer

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2

Bli inte gammal utan kollektivavtal Din pension bit för bit. Sidan 2 April 2015 DET HANDLAR OM DIN SNITT ALLMÄN 12 000 Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst var 24 900 kronor i månaden 2014. SNITT TOTAL 16 248 Kvinnor hade 13 570 kronor och män 19 463 kronor i månaden

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Invänta inte kraschen!

Invänta inte kraschen! 62014 Invänta inte kraschen! En besiktning av din kropp kan ge ett längre och friskare liv. Generationsskifte i cement och betong Nu ska Stig Strand åka skidor Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Bygga synergier. Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg

Bygga synergier. Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg nr 2 2014 en tidning från stockholms läns landsting Förhandling styr tunnelbanan Nyttig mix i Barkarbystaden Investeringar på väg Bygga synergier Privata och offentliga investeringar i framgångsrikt växelspel

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Magnus Hall tror på vind, sol och gas

Magnus Hall tror på vind, sol och gas IVA mot AKTUELLT NUMMER 1 2015 Antibiotika i jord hopp resistenta bakterier 14 Nobelstiftelsens drömbygge växer fram mitt i Stockholm 20 VATTENFALLS LEDARE Magnus Hall tror på vind, sol och gas Nano stor

Läs mer

Så placerar vi dina pengar

Så placerar vi dina pengar KYRKANSPENSIONSKASSA.SE RESULTAT 2013 ATT FÖRVALTA PENSIONS PENGAR ÄR ETT STORT FÖRTROENDE DAG KLACKENBERG, NY STYRELSEORDFÖRANDE Så placerar vi dina pengar ALLT OM DIN TJÄNSTEPENSION SÅ GÅR DU I PENSION

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

VÅR EKONOMI i korthet

VÅR EKONOMI i korthet 9 mm ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också på ett eller annat sätt ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de

Läs mer

Eget ansvar i vården?

Eget ansvar i vården? Eget ansvar i vården? ett symposium om medicinsk etik 1 Eget ansvar i vården? ett symposium om medicinsk etik 16 september 2009 Lund Medicinska fakulteten Lunds universitet Box 117 221 00 Lund isbn 978-91-86443-79-5

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer