ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE"

Transkript

1 ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1

2 2

3 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0) Inledning (1) Krav på aktieägare (2) Partnerskap (3) Nätverk (4) Aktiva ägare (5) Långsiktighet Del 2: Målsättningar med förutsättningar (6) Avkastningsmål (7) Låga kostnader (8) Ökade förvaltningsvolymer Del 3: Informationsgivning (9) Ärlig information (10) Öppen kommunikation Del 4: Pris är vad du betalar, värde är vad du får (11) Pris (12) Värde - Värdet av Spiltans nätverk - Värdet av varumärket Spiltan - Avkastningsvärdet - Utdelningsvärde - Substansvärde - Avvecklingsvärde 3

4 Del 5: Risker (13) Låg finansiell risk (14) Andra risker Del 6: Spiltan ett alternativ i svenskt näringsliv (15) Spiltans andel av en långsiktig värdepappersportfölj (16) Svenska folket behöver bättre sparalternativ (17) Förbättra småföretagarklimatet i Sverige 4

5 Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan Inledning Vd och huvudägare är författare till denna Ägarmanual i sjutton punkter. Den tillkom i samband med Spiltans anslutning till Alternativa aktiemarknaden i juni 2003 och uppdaterades i maj De flesta av de grundläggande principerna fastlades när nya Spiltan tog sin form 1997, men givetvis har några principer utvecklats under resans gång. När nu alla som är intresserade kan bli aktieägare i Spiltan finns det ett behov av att informera de potentiella aktieägarna om de principer vi försöker driva Spiltan efter. Då pris är vad du betalar och värde är vad du får när du köper en aktie har de olika möjliga värderingsansatserna av Spiltanaktien givits speciellt stort utrymme. Mitt personliga engagemang för att förbättra det svenska småföretagarklimatet (punkt 17) utvecklades först under år 2002 när jag inför valet diskuterat dessa frågeställningar i en liten grupp. För att utvärdera om ni vill bli aktieägare i Spiltan bör ni förutom denna Ägarmanual även studera: - Investment AB Spiltans årsredovisning 2009 (en kort sammanfattning varför man skall vara aktieägare i Spiltan finns på sid 31). - Spiltans hemsida med senaste delårsrapport, alla och aktieägarebrev, Spiltan i media samt VD har ordet i årsredovisningarna sedan Framförallt VD har ordet ger en beskrivning av våra grundläggande idéer och en bra bild hur Spiltan vid olika tidpunkter har sett på omvärlden. I årsredovisningen och på hemsidan finns det också information om alla portföljinnehavens respektive hemsidor. Bilda er en egen uppfattning och ta ett aktivt beslut om ni vill bli en långsiktig aktieägare i Spiltan. Om ni frågar någon om råd i investeringsbeslutet så tänk på att nästan alla rådgivare i finansbranschen egentligen är säljare. Jag kan som VD och huvudägare inte ge några garantier för framtida avkastning men jag lovar att vi tillsammans kommer att få en spännande aktieägarresa. Genom Spiltans notering på Alternativa aktiemarknaden kommer köpare och säljare att regelbundet ha möjlighet att handla med Spiltanaktien. Allt sparande går ju ut på att man någon gång skall kunna förbruka pengarna. Till alla som är intresserade av att sälja aktier i Spiltan ger jag rådet att ni behåller några aktier, så att ni kan vara kvar i nätverket. Dessutom kommer ni då att få möjlighet att se hur det går i vår fortsatta utveckling i jämförelse med andra placeringsalternativ. Min målsättning är att varje försäljning av Spiltanaktier skall vara den sämsta långsiktiga aktieaffär man kan göra. Framtiden får utvisa om jag kommer att få rätt. 1.Krav på aktieägare Då Spiltans avkastning endast kan bedömas på lång sikt, vill vi ha långsiktiga ägare som är intresserade av att vara med i vårt nätverk och ansluta sig till vår kapitalförvaltningskultur. Vi inser att man över tiden har olika möjligheter att vara aktiv som aktieägare, men tanken är att om alla aktieägares kompetens och kontaktnät kan utnyttjas kan vi göra de mest framgångsrika investeringarna. 5

6 2. Partnerskap Även om Spiltans juridiska form är aktiebolag är det vår inställning att bolaget har ett partnerskap med alla aktieägare. Spiltan ser inte sina aktieägare som en stor okänd grupp människor utan vi försöker skapa en långsiktig relation med våra aktieägare. Så har långt har vi lyckats då 99 % av dem som någon gång varit aktieägare i Spiltan fortfarande är kvar som aktieägare. Vi är förvånade över att stora börsföretag tycker det bra om mer än 100 % av aktieägarna byts under ett år (=god likviditet i finansvärlden). Det normala beteendet hos samhället i övrigt och i organisationer som idrottsföreningar, religiösa samfund och hjälporganisationer är ju att man vill skapa långsiktiga relationer med sina medlemmar. Det traditionella näringslivet skakas av skandaler, höga VD-löner, bonusar, optionsprogram samt som skor sig på övriga aktieägare. På årets bolagsstämma i Berkshire Hathaway sa Warren Buffett att Många storföretagsledare har privat, utan egen risk, roffat åt sig hundratals miljoner av alla aktieägares pengar. Tyvärr stämmer även det uttalandet i Sverige. Långsiktiga partners behandlar man inte på det sättet och det finns en stor potential i det alternativ som Spiltan representerar. Ett av Spiltans portföljbolag, Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se), har skapats som ett komplement till den traditionella finansbranschen för att ge andra företag samma möjlighet att skapa långsiktiga relationer med sina aktieägare till en låg kostnad. 3. Nätverk När man bygger ett nätverk fungerar det inte om någon i nätverket försöker skaffa sig förmåner på de andra medlemmarnas bekostnad. Det är anledningen till att jag som VD tar ut en låg lön ( kr/mån). Därför ställer även andra medlemmar i nätverket upp och resonerar på ett liknande sätt. Det innebär att Spiltan till en låg eller ingen kostnad kan använda vårt nätverk för utvärderingar och spridande av vårt budskap när de traditionella strukturerna använder konsulter och dyra försäljare. Inför Spiltans notering på Alternativa aktiemarknaden diskuterade styrelsen hur och i vilken grad vi skall börja marknadsföra oss. Vi kontaktade då följande tre aktieägare som hjälpt oss i beslutsfattandet: VD för en av Sveriges mest framgångsrika reklambyråer, en partner i en av Sveriges ledande firmor i varumärkesstrategi och VD för en välkänd mediaförmedlingsfirma. Det skulle kosta mer än vi vågar tänka på att köpa deras tjänster på marknadsmässiga villkor. Då deras rekommendation är att vi skall fortsätta att sprida vårt budskap genom nätverket och i mycket begränsad omfattning använda reklam kommer Spiltans marknadsföringskostnader även i framtiden vara låga. Så här långt har vi utnyttjat en mycket liten del av den potential som finns i Spiltans nätverk. Notera också att genom internet finns det möjlighet att till en mycket låg kostnad kommunicera och hålla kontakten i ett nätverk. Via Spiltans utskick når vi ca 70 % av aktieägarna på några sekunder. Genom personliga kan jag också hålla kontakt med delar av Spiltans nätverk som skulle vara helt omöjligt när det bara fanns telefon. 4. Aktiva ägare Spiltan har en ägarorientering och alla i styrelsen äger aktier i bolaget. Då en stor del av aktierna ägs av dem som fattar besluten, är alla aktieägare försäkrade om att vi behandlar Spiltans kapital som om det vore vårt eget. Jag har som VD dessutom satsat huvuddelen av mina besparingar i Spiltan. När Spiltanaktien stiger är jag den största vinnaren och om Spiltanaktien sjunker är jag den största förloraren. 6

7 Spiltan försöker också vara aktiva ägare själva eller genom saminvesteringspartners i våra portföljbolag. Vi kan ha denna inriktning då vi har målsättningen att vara långsiktig ägare i de företag vi köper aktier i. Om ett av portföljbolagen har problem eller då vi eller vårt nätverk kan tillföra unik kompetens är vi aktiva i bolagen. Men i normalläget är vi inte delaktiga i den dagliga skötseln av företagen. Vår förebild är Warren Buffett som genom att välja aktier till ett bra pris i bra bolag med ärliga och kompetenta människor kan sköta ett av världens största investmentbolag med 21 anställda. Genom att fokusera på vinstgivande bolag och undvika förväntningsbolag och turn arounds har Warren visat att det går att vara framgångsrik med små centrala resurser om man väljer rätt bolag att investera i ifrån början. Vi kan bli ännu mer framgångsrika i framtiden om vi i ännu högre grad efterliknar Buffett i vår placeringsinriktning. Vi kommer också att vara en aktiv ägare som kämpar för alla aktieägarnas rättigheter. Ett exempel är hur Spiltan och Spiltan Fonder AB tillsammans agerat för att skapa ett motstånd mot det låga budet på Realia. Läs breven till Realias aktieägare på under rubriken I Media. Vi skapade bl a ett Realianätverk för Realia-aktieägare som var emot budet på Realia. Då kortsiktigheten är utbredd bland det institutionella ägandet ser Spiltan en stor möjlighet att långsiktigt skapa värden och försvara rättigheter för alla aktieägare i noterade bolag. På ett liknande sätt har Spiltan och Spiltan Fonder agerat i uppköpserbjudande i Hoist och i Q-Med vilket visar att om små aktieägare samarbetar kan man hindra oskäliga bud även i framtiden. 5. Långsiktiga Spiltan drivs med antagandet att bolaget skall ha ett evigt liv. Det innebär att vi kan vara extremt långsiktiga i våra investeringsbeslut. Då många andra investerare är extremt kortsiktiga i sitt agerande kan Spiltan utnyttja detta faktum för att skapa mervärden. Till potentiella portföljbolag hävdar vi att det finns en stor fördel i att ha en partner i sitt bolag som inte startar utvärderingen med att fråga hur man skall göra exit (=skilja sig). Vid ett normalt giftermål brukar man ju säga att man lever ihop i nöd och lust, tills döden skiljer oss åt. Alla Spiltans innehav är långsiktiga men vi kan ändra vår inställning om bolaget har en bättre hemvist hos en annan ägare. Spiltan ser också en stor potential i att ha strategiska investeringar, där vi tillsammans med övriga huvudägare aktivt utvecklar bolagen. Det finns en stor brist på långsiktiga ägare i Sverige. Spiltan kan bli en naturlig partner till de företagare som vill ha en saminvesteringspartner vars aktier i det gemensamt ägda bolaget i princip inte är till salu. I framtiden kan aktieägarna i Spiltan eventuellt få ta del av de värden vi skapar i de strategiska investeringarna genom att vi delar ut aktier i bolagen t ex inför en anslutning på Alternativa aktiemarknaden. Om du inte tänkt att äga en aktie i 10 år skall du inte ens tro att du borde äga den i 10 minuter. Warren Buffett 7

8 Del 2: Målsättning med förutsättningar 6) Avkastningsmål Historisk avkastning Sedan 1997 har Spiltanaktiens avkastning varit något bättre än Stockholmsbörsens men lägre än den satta målsättningen (19 % per år). De flesta andra noterade riskkapitalbolag t ex Affärsstrategerna, Ledstiernan och Novestra har utvecklats betydligt sämre än Spiltan under motsvarande tidsperiod. Avkastningen från 1986 till 1997 är mindre relevant då Spiltan drevs som aktieklubb men de ursprungliga satsade 125 kr per aktie 1986 hade stigit till 325 kr år Framtida avkastning Sedan Spiltan började handlas på Alternativa aktiemarknaden 2003 på kursen 270 kronor och idag (maj 2010) handlas i 720 kronor innebär det att vi nästan klarat vårt avkastningsmål. Då vi idag dessutom är mycket smartare har vi alla förutsättningar att även i framtiden uppnå våra högt uppsatta avkastningsmål. 7) Låga kostnader Det enda vi vet säkert om framtiden är vilka kostnader ett sparande kommer att belastas med. Då Spiltan ser sina aktieägare som partners i ett långsiktigt nätverksbyggande har vi målsättningen att även i framtiden ha lägre kostnader än andra jämförbara placeringsalternativ. När Spiltans förvaltade kapital ökar kommer denna relativa fördel att öka då vi inte planerar att öka kostnaderna i samma omfattning. En rationell placerare borde med dessa förutsättningar vara villig att betala mer för Spiltans substans än andra jämförbara alternativ. Då Spiltan idag har en acceptabel kostnadsnivå i relation till förvaltat kapital finns det en stor potential i att minska den relativa kostnaden genom att öka de förvaltade volymerna. Tyvärr lär vi aldrig komma ner i samma kostnadsrelation som vår förebild när det gäller centrala kostnader (Berkshire Hathaway som förvaltar ca miljarder kr med 21 anställda på huvudkontoret). 8) Ökade förvaltningsvolymer Spiltan har idag för många idéer i förhållande till det förvaltade kapitalet. En ökning av förvaltningsvolymen kan ske på följande sätt: a) Öka värdet i existerande portfölj (nuvarande strategi, men vi vet inte hur lång tid det tar och subsansen belastas varje år med våra kostnader). B) Företrädesmission till existerande aktieägare (men när många kollegor är tvingande till att göra emissioner måste det vara en styrka att kunna säga att vi inte har några sådana behov). Då har vi ett prospektkrav för företrädesemissioner är det också mest naturligt att genomföra någon tidigast i samband med en ordinarie årsredovisning). c) Nyemission till nya aktieägare innebär att fler nya aktieägare har möjlighet att komma med i Spiltans nätverk. 8

9 d. Erhålla externa förvaltningsuppdrag så att nuvarande kostnadsmassa kan fördelas över en större kapitalmängd. Spiltans styrelse kommer att arbeta vidare med alla fyra sätten att skaffa nytt kapital till Spiltan. Vid utgivning av nya aktier i riktade emissioner till nya aktieägare kommer vi alltid att beakta att det är viktigt att vi får lika mycket värde som vi ger ut. Av den anledningen kommer vi för närvarande troligtvis inte att göra några förvärv med betalning i Spiltanaktier då vi anser att värdepotentialen i vår egen aktie är mycket större än i de flesta potentiella förvärvsobjekten. Del 3: Informationsgivning 9) Ärlig information På Spiltan har vi ingen reklam eller PR-byrå som producerar externt material utan vi skriver vartenda ord själva. Det innebär att vi automatiskt har kontroll på att det vi säger faktiskt stämmer med verkligheten. Då vi känner ett ansvar både mot potentiella säljare och köpare av Spiltanaktien, vill vi ge en så ärlig bild som möjligt av nuläget. Sedan får var och en själv bedöma våra framtidsutsikter. Vid varje ny handelsdag på Alternativa aktiemarknaden producerar vi en uppdaterad version av de femton viktigaste innehaven och offentliggör annan väsentlig information på vår hemsida. Läs till exempel igenom mina VD har ordet på hemsidan och bilda er en egen uppfattning om vad jag som VD och huvudägare sagt vid olika tidpunkter Ännu viktigare är givetvis att studera vad vi verkligen gjort 10) Öppen kommunikation Genom regelbundna , aktieägarbrev, hemsida mm. Försöker vi på Spiltan hålla aktieägarna regelbundet uppdaterade om vad som händer. Dessutom är bolagsstämman det tillfälle på året som aktieägare kan ställa frågor till Spiltans styrelse och ledning om vår verksamhet. Ingen fråga är för betydelselös eller för dum att ställas. Om ni trots det har löpande frågor kan ni kontakta mig på Av praktiska skäl är det enklast att kommunicera via där jag alltid är tillgänglig med en viss fördröjning. fastnar också i minnet och årets bästa brukar komma med i Spiltans årsredovisning. Telefon är ett mycket sämre kommunikationsmedel då det kan ta 4-5 telefonsamtal innan man når varandra. Dessutom blir man avbruten av ett telefonsamtal. kan besvaras när man får tid över. Del 4: Pris är vad du betalar, värde är vad du får 11) Pris Tidigare handel Under tidsperioden har det skett en begränsad handel till Spiltans uppskattade substansvärde. Vid tre nyemissioner 9/1997, 10/1999 och 5/2001 har Spiltan tillförts 105 Mkr och ca 800 nya aktieägare. Teckningskursen vid nyemissionerna har varit Spiltans uppskattade substansvärde vid respektive tidpunkt, som var 325 kr, 440 kr och 530 kr per aktie. Efter 2001 har det skett en begränsad onoterad handel i Spiltanaktier kring det uppskattade substansvärdet. Tidigare handel och emissioner har skett när Spiltan varit en illikvid tillgång. Genom Spiltans notering på Alternativa aktiemarknaden med handel ca 10 ggr per år borde en placerare vara villig att betala relativt sett mer för Spiltanaktien när den blir en mer likvid tillgång. 9

10 Prissättning på Alternativa aktiemarknaden Med anslutningen till Alternativa aktiemarknaden är det nu marknaden som sätter priset på Spiltan aktien. Spiltans styrelse önskar att priset inte blir för lågt i relation till den uppskattade substansen för det skulle innebära att de tidigare aktieägarna som varit med och byggt upp Spiltan får ett relativt sett lägre pris än när de ursprungligen satsade pengar i Spiltan. Spiltans styrelse vill inte heller ha ett för högt pris i relation till den uppskattade substansen för det skulle kunna innebära att nya aktieägare i Spiltan kan få en relativt sett mycket sämre utveckling på sin placering än gamla aktieägare om vi inte lyckas med våra framtidsplaner. Spiltan styrelse känner ett ansvar gentemot både köpare och säljare men till slut är det alltid marknaden som sätter ett korrekt pris på Spiltanaktien. 12) Värde Värdet av Spiltans nätverk Spiltan är ett unikt nätverksföretag som investerar i små och medelstora svenska företag med ca 1100 medlemmar /aktieägare. Nätverket har byggts upp under snart 20 år och nya medlemmar har främst rekryterats bland vänner och affärskollegor till medlemmar i nätverket. Över 100 av medlemmarna i nätverket är aktiva affärsänglar och det finns potential att denna andel ökar då en stor del av övriga medlemmar är framgångsrika entreprenörer med en snittålder på runt 50 år. Övriga aktieägare fokuserar främst på Spiltanaktiens långsiktiga värdeökningspotential och att få exponering mot onoterade aktier i sina privata aktieportföljer. Medlemskap i nätverket är frivilligt och om man inte vill vara med längre kan man snabbt överge nätverket. Kompetensen i ett konsultföretag går hem kl 17 varje dag medan Spiltans nätverk har visat sig vara mycket stabilt. Marknaden diskuterar ofta värdet av ett konsultföretag i termer av börsvärde per anställd (idag kr, för 3 år sedan 30 Mkr +) för det är konsulterna som genererar intäkterna i bolaget. Marknaden kanske värderar ett nätverk av Spiltantyp lågt då nätverket på kort sikt främst sparar kostnader som det är svårt att sätta en siffra på. Givetvis tar vi vara på nätverket hela tiden för att göra bättre affärer som kommer alla aktieägare till godo. Det är dessutom svårt att värdera Spiltans nätverk för det går inte att hitta andra liknande företag som referensobjekt. Sammanfattning: Spiltans nätverk är mycket värdefullt. Varje köpare av Spiltanaktien måste själv göra en bedömning vad man anser nätverket vara värt och vad man är villig att betala för att vara med i nätverket. (Se även Varför man skall vara aktieägare i Spiltan på sid 31 i årets årsredovisning Värdet av varumärket Spiltan Sedan 1998 har Spiltan varit huvudnyheten i ett 150-tal artiklar i Dagens Industri, Veckans Affärer, SvD, Privata Affärer, Aktiespararen, ÖstgötaCorren mm. Jag har under samma tidsperiod varit författare till ett 20-tal debattinlägg i Dagens Industri, SvD, Finansvision och Veckans Affärer. Om ni frågar någon ni träffar vad de tänker på när ni nämner Spiltan är det stor chans att de tänker på trevliga bolagsstämmor i ordförandes trädgård och andra positiva associationer. Även om jag inte tidigare talat om det har jag målmedvetet försökt bygga upp Spiltans varumärke. Anledningarna till att jag till skillnad från de flesta andra företagsledare sökt istället för att försöka undvika media är: a) Ett genuint intresse och bakgrundskunskap av mediakontakter. I början av 80-talet var jag PR-ansvarig för Ericsson i USA och då lärde jag mig att det finns en orsak eller bakgrund till 10

11 det mesta vi läser om i tidningar. För att få mediautrymme gäller det att kombinera en unik idé med kontakter i mediavärlden vid rätt tidpunkt. I slutändan skall man förutom tidsödande kontaktarbete också ha tur. b) En drivkraft att förändra och förbättra. Gå in på Spiltans hemsida och läs mina debattinlägg. Jag har fått rätt i många av de frågor som jag engagerat mig i. I december 1998 varnade jag för traditionella pensionsförsäkringar och i mars 2003 drar konsumentverket samma slutsats. c) En insikt i att Spiltan måste bli ett begrepp om vi skall bli framgångsrika inom kapitalförvaltning där jag såg en stor potential redan d) En oräddhet att uttala sig i skrift och tal. e) En tendens att agera snabbt och impulsivt (OBS: notera också att det finns en risk i denna typ av beteende. Spiltans historia och kultur har dock gjort det förlåtande att vara annorlunda så här långt). För ett litet onoterat bolag torde kännedom om Spiltan vara helt unik i svenskt näringsliv. Spiltans varumärke är t ex viktigt när vi attraherar kapital till Spiltan Fonder. Under senare år har vi tack vare den ökade publiciteten faktiskt sett att varumärket gett ett inflöde till Spiltan Fonder, fler bolag till Alternativa aktiemarknaden och fler ägare till onoterade bolag som vill ha Spiltan som delägare i sina bolag. Sammanfattning: Spiltans varumärke hare ett stort värde, men det är svårt att sätta ett pris på värdet. Avkastningsvärde Vi fick 1997 fram Spiltans målsättning genom att studera tillgänglig statistik på vad investeringar i onoterade aktier gett historiskt och vad de mest framgångsrika fonderna och investmentbolagen faktiskt haft för avkastning historiskt. Idag kan vi konstatera att den historiska avkastningen på onoterade aktier dramatiskt sjunkit och att det finns omvärldsfaktorer t ex lägre ränta som skulle motivera att det vore rimligt att ha en lägre målsättning. Men det finns fortfarande exempel på investmentbolag som historiskt nått mycket höga avkastningar över långa tidsperioder t ex Berkshire Hathaway, Latour och Lundbergs. Trots dessa förändringar i omvärlden har Spiltans styrelse beslutat att tidigare lagd målsättning kvarstår. Notera dock att en målsättning inte är en prognos för framtiden. Låt oss då anta att den potentiella investeraren i Spiltan anser att styrelsen är alldeles för optimistisk i sin målsättning men ändå anser att det är troligt att Spiltan på lång sikt kan nå en avkastning på 15% per år. Normalt jämför man en investeringsavkastning med marknadens avkastningskrav som är den riskfria räntan (t ex 5%) plus en riskpremie (t ex 5%) alternativet för en 20-årig investering är alltså att investera till exempel 700 kr för en Spiltanaktie som ger 15% avkastning eller satsa 700 kr i marknaden som ger 10% i årlig avkastning. Spiltanaktieägaren får då slutresultatet kr medan den som satsar på marknaden får kr. Det innebär att man skulle kunna betala upp till 870 kr för en Spiltanaktie idag och få ett högre slutresultat än på marknaden om vi lyckas med att nå 15% i årlig avkastning. Vi kan dock konstatera att marknaden t ex värderar Lundbergs under substansen trots att företaget faktiskt klarat mycket höga avkastningar runt 15% under en lång tidsperiod. Med samma synsätt 11

12 borde marknaden då värdera Spiltan till ännu högre rabatt då vi varken klarat lika höga avkastningar historiskt eller har särskilt lång historik. (Fast antagligen är det mycket lättare att få hög avkastning på Spiltans 20 Mkr än Lundbergs 15 miljarder). Warren Buffett säger att marknaden ofta har rätt men ibland helt fel. Redan 1999 ansåg jag att marknaden ofta värderar investmentbolag helt fel (se fliken värderingsprinciper på under Finansiell Info, Övrig info som fortfarande väl speglar min inställning i frågan). En slutsats vara att många investmentbolag skulle kunna få bort rabatten om de satsade på marknadsföringen av aktien. Vad har Fredrik Lundberg för intresse av att spendera pengar på marknadsföring när han får betala mest själv som största aktieägare? Familjen Wallenberg skulle kunna göra samma sak med Investor men de tjänar mycket mer pengar på om småspararna väljer SEBs aktiefonder eller Trygg Hansas pensionsförsäkringar. Kostnaderna i kronor i Investor är ju konstanta oberoende av substansrabatten. Makten får de ju gratis oberoende av vilket alternativ småspararna väljer. Sammanfattning: De flesta finansanalytiker runt Stureplan skulle säkert bara rekommendera någon att köpa Spiltanaktien om den handlas med en stor substansrabatt. Sunt bondförnuft kommer kanske till en helt annan slutsats. Om ni tror att Spiltan kommer i närheten av vårt högt uppsatta avkastningsmål borde aktien vara löpvärd med värderingar i närheten av substansen. Utdelningsvärde Enligt teoretiska modeller är en aktie endast värd lika mycket som nuvärdet av alla framtida utdelningar. Ett företag skall då vara värt noll kronor om bolaget aldrig lämnar någon utdelning. Spiltans bolagsstämma bestämmer varje år om vi skall ge någon utdelning. Min personliga uppfattning är att Spiltan inte skall ge någon kontant utdelning i framtiden. Teoretiskt skulle då Spiltan vara värd 0 kr och när jag diskuterat frågeställningen med akademiker anser de på fullt allvar att Spiltanaktien inte är värd något om vi inte lämnar någon utdelning. Däremot har Spiltans styrelse diskuterat möjligheten att dela ut delar av våra portföljbolag till aktieägarna t ex inför en notering på Alternativa aktiemarknaden. Det skulle ge ett portföljbolag både en aktiespridning, likviditet i aktien för gamla aktieägare och tillgång till kapitalmarknaden. Efter noteringen kan varje Spiltanaktieägare själv besluta om man vill vara kvar som aktieägare bara via Spiltan (vi delar troligtvis inte ut hela vårt innehav), direkt i bolaget eller byta aktieposten mot likvida medel. För närvarande kommer Spiltan endast att ge andra typer av utdelningar som varje aktieägare själv måste göra en bedömning av vad det har för personligt värde. Låt mig ta några exempel: Privatekonomiska råd via , debattartiklar, Spiltans årsredovisning mm Den aktieägare som inte läser en samt slänger utskickad information får utdelningen 0 kr. En aktieägare som slutar prenumerera på Börsinsikt och Privata affärer och istället läser materialet från Spiltan får utdelningen 2500 kr. De aktieägare som verkligen följer mina rekommendationer och slutar spara i pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar mm kan tjänat stora pengar. Vi har under åren regelbundet skickat ut diverse gåvor till våra kära aktieägare nu senast böckerna Så här kan alla svenskar bli miljonärer och Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. 12

13 Spiltans årsstämma En aktieägare som aldrig har och aldrig kommer att vara med värderar deltagandet i spiltans bolagsstämma till 0 kr. En granne till Sollo (tidigare ordförande i Spiltan) som köpt aktier i Spiltan för att man störs mindre när man själv är med på festen och deltar med fru och två barn sparar över 500 kr i middagskostnad en gång varje år. Under åren har alla aktieägare som deltagit på stämman fått allt ifrån handdukar, vattenflaskor, paraplyer mm samt hårvårdsprodukter från Persea (varumärket Goldwell) som kan värderas till mellan kr. Ett begränsat antal aktieägare har dessutom fått gratis klippning vilket kan värderas till ca 300 kr. OBS! Notera att Spiltans ovan nämnda utdelningar också är skattefria. Svenskar gör hur dåliga affärer som helst bara för att slippa skatt ( t ex köper en traditionell pensionsförsäkring varje år). Om man kan göra en bra affär genom att köpa Spiltanaktier och spara skatt torde det inte dröja många år innan Spiltans bolagsstämma fyller Globen? Vår målsättning är att hela tiden öka antalet aktieägare. Nu senast hölls årsstämman på Kastellholmen. Sammanfattning På kort sikt kommer inte Spiltan att ge någon kontant utdelning. En finansanalytiker med några Nobelpristagares värderingsformler kan komma till slutsatsen att Spiltan av den anledningen inte har något värde alls då huvudägaren har uppfattningen att Spiltan inte skall ge någon utdelning i framtiden. Då icke kontanta utdelningar kan variera från 0 kr till stora värden måste varje enskild aktieägare räkna ut det personliga utdelningsvärdet av Spiltanaktien. Substansvärde Historiskt har Spiltan använt det uppskattade substansvärdet när vi genomfört nyemissioner som totalt tillfört bolaget ca 105 Mkr. Från 1986 när Spiltan bildades och fram till maj 2001 har också alla kända transaktioner skett runt substansvärdet. När man går igenom Spiltans aktieägarelista kan man konstatera att ett stort antal kompetenta personer ansett att det varit värt att köpa Spiltanaktien framförallt vid olika nyemissioner till det uppskattade substansvärdet. Noterade investmentbolag och riskkapitalbolag handlas ofta till rabatt, men det finns också flera exempel där samma typ av bolag handlas runt substansvärdet under långa tidsperioder. I något fall har bolag med mycket lång framgångsrik historik handlats på premier runt 60 % under långa tidsperioder (t ex 3i i England och Berkshire Hathaway). Spiltans uppskattade substansvärde är troligtvis en av de viktigaste faktorerna för att sätta ett pris på aktien. Studera sidorna om Spiltans femton viktigaste portföljbolag/tillgångslag nuvarande värde och framtida bedömda potential samt risk i vår årsredovisning samt på vår hemsida, Spiltans styrelse gör inför varje handelsdag på Alternativa aktiemarknaden en uppdatering av den uppskattade substansen och informerar om väsentliga förändringar. Sammanfattning: Spiltans substansvärde är en av de viktigaste faktorerna för att bedöma Spiltanaktiens värde. Läs årsredovisningen och informationen om de femton viktigaste innehaven för att bilda dig en egen uppfattning. Avvecklingsvärde På lång sikt är vi alla döda och på Spiltans bolagsstämma har jag fått frågan om vad som händer med 13

14 bolaget när jag som huvudägare får en tegelsten i huvudet. Personligen skulle jag då givetvis i himmelen uppskatta om marknaden vid påföljande handelstillfälle av aktien skulle komma att värdera ner Spiltanaktien, men jag är inte alls säker på att det är ett riktigt beslut. Låt oss anta att Spiltans styrelse då fattar beslutet att i ordnade former avveckla Spiltan. Min uppskattning är då att aktieägarna kommer att få tillbaks ungefär den uppskattade substansen i Spiltan. För största delen av Spiltans substansvärde är det nämligen våra saminvesteringspartners som gör det dagliga arbetet eller är med i styrelsen. Dessa portföljbolag kommer alltså inte att få en annan utveckling när jag inte är VD för Spiltan. Spiltans strategiska innehav har också förutsättningar att utvecklas utan min medverkan även om jag för dessa projekt kanske har en större betydelse för den framtida värdeutvecklingen. Om inte Spiltan gör några nya investeringar borde bolaget kunna avvecklas under en 5-10-årsperiod utan att några av nuvarande värden förstörs. Notera också att jag som huvudägare redan 1997 lovade att alla mina aktier i Spiltan endast är till salu om alla aktieägare får samma erbjudande. Alla mina aktier i Spiltan är inte till salu. Inte ens en engelsk lord skulle alltså få köpa mina aktier oberoende av hur mycket han betalar. Sammanfattning: Oroa er inte för min eller er egen tegelsten. Spiltans avvecklingsvärde är troligtvis nära det uppskattade substansvärdet. Tänk istället på att det är tiden som är vår viktigaste resurs. Tid går inte att spara. En sekund är lika lång för rik och fattig. Ingen vet hur mycket tid vi har till vårt förfogande innan tegelstenen faller. Del 5: Risker 13) Låg finansiell risk Redan när Spiltan startade som aktieklubb 1986 fastlade vi att vi inte skulle låna pengar för att köpa aktier vilket innebar att vi inte gick över styr i början på 90-talet. Vi har fortsatt med samma policy och lånar pengar endast i begränsad omfattning. Spiltan skulle kunna öka den förväntade avkastningen genom att öka belåningen och därmed den finansiella risken. Vi anser inte att det är värt att sova dåligt på nätterna och riskera våra egna och vänners kapital för några procents högre årlig avkastning. Detta är speciellt viktigt för mig som huvudägare då jag har större delen av mitt kapital investerat i Spiltan. Warren Buffett citerar i samma frågeställning en av vinnarna i Indianapolis 500 biltävlingen: För att komma i mål först, måste man först komma i mål. 14) Andra risker Varje enskilt innehav i Spiltans onoterade portfölj har olika risk/chans profiler. Spiltan försöker balansera det med att ha en portfölj med noterade aktier som är lönsamma och endast i begränsad omfattning låna kapital. Med dessa grundförutsättningar och en bred porfölj med företag i olika branscher och utvecklingsfaser kan den totala risken i Spiltanaktien anses vara liten. Historiska kurssvängningar (volatilitet) visar hur mycket en aktie svänger över tiden. Det är det traditionella sättet att mäta risk på finansmarknaden. Historiskt verkar det som om Spiltans prissättning har svängt ungefär som marknaden. Målsättningen för framtiden är att ha en mer jämn utveckling. Då Spiltan tar en mycket begränsad finansiell risk (har lite skulder) måste risken att hela Spiltan går överstyr bedömas obefintlig. 14

15 En unik risk i Spiltan är att den kreativa VDn hittar på alldeles för många projekt som kan göra bolaget ofokuserat. Genom att det är Spiltans styrelse som fattar alla investeringsbeslut för nya onoterade investeringar begränsas denna risk. Dessutom stoppas många förslag redan vid köksbordet av VDs hustru, på kontoret av VDs medarbetare samt av Spiltans styrelse. Notera dock att när VD och huvudägare är samma person är det normalt mycket svårare att byta VD. En bedömning av VDs kompetens och förmåga att leda Spiltan är därför extra viktig innan man tar ett investeringsbeslut i Spiltanaktien. En annan risk i ett bolag som varit onoterat under en lång tid med inlåsta aktieägare är att priset på aktien blir så högt när den noteras att de ursprungliga ägarna tar tillfället i akt och säljer sina aktier. Då kan mycket av kompetens och kunnande så småningom försvinna när de som grundade bolaget får ett mindre ägande. Detta problem är vanligt för till exempel konsultföretag på börser med kontinuerlig handel där aktörerna tjänar pengar på transaktioner vilket innebär att alla intressenter vill ha ett så högt pris som möjligt vid introduktioner. Om priset mot förmodan skulle bli för högt kan de existerande Spiltanaktieägarna, om de så önskar, utnyttja tillfället att sälja delar av sina innehav men ha kvar några aktier så att de är kvar i Spiltans nätverk. Del 6: Spiltan ett alternativ i svenskt näringsliv 15) Spiltans andel av en långsiktig sparportfölj Var och en måste avgöra hur stor andel Spiltan ska ha i en långsiktig sparportfölj. Framförallt ur riskspridningssynpunkt kan det vara olämpligt att göra som undertecknad och satsa alla pengar på Spiltan. Även om vi i framtiden kommer att försöka att undvika risker är denna strategi ännu inte genomförd i vår portfölj. Dessutom bör man av likviditetsskäl inte ha för stor andel av sin portfölj i onoterade aktier, som Spiltan måste anses vara, även om den handlas regelbundet på Alternativa aktiemarknaden. En bra grundregel är att man skall ha minst tio aktier i en portfölj för att få riskspridning. Då Spiltan i sin tur består av många underliggande aktier passar bolaget i en sådan portfölj. Tyvärr består svenska folkets direktägande i aktier ofta bara av Ericsson och Telia. Min debattartikel PPM-valet utarmar svenskt näringsliv från år 2000 (se media) kan vara en vägledning till hur man kan resonera när man fördelar sitt sparande mellan olika tillgångsslag. 16) Svenska folket behöver bättre sparalternativ Sedan 1997 har jag drivit en aktiv kamp mot storbanker och försäkringsbolag och deras dåliga sparprodukter. På kan ni ta del av många av mina inlägg. Att skapa bättre sparalternativ är en viktig drivkraft för mig och en anledning till att Spiltan startat till exempel Spiltan Fonder AB. Inom kapitalförvaltning ser jag stora behov av att skapa bättre produkter och med tanke på trögheten att få folk att byta förvaltare kommer det att bli en livsuppgift: - alla rådgivare är egentligen säljare -transaktioner är finansvärldens modersmjölk -betala inte avgifter till förvaltare som inte försöker slå index -undvik sparprodukter med höga årliga kostnader som pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och aktieindexobligationer (se även punkt 7 ovan) - amortera på det egna lånet på bostaden innan du börjar spara i obligationer 15

16 17) Förbättra småföretagarklimatet i Sverige En investerare i Spiltanaktien bör också vara medveten om att jag personligen spenderar en del av min fritid för att skapa ett bättre småföretagarklimat i Sverige. Jag anser att detta arbete på lång sikt även gynnar Spiltan och vårt varumärke. Läs mina debattinlägg om bl a 3:12-reglerna = fåmanslagarna = företagsbyggarskatten under Debattartiklar under fliken I Media på Läs även mina argument om varför man som småföretagare borde engagera sig i debatten på sid i årsredovisningen Tack vare ett nära samarbete sedan början av 1900-talet mellan storfinansen, s-regeringarna och facket har Sverige ett bra företagarklimat. Alla talar vackert om vikten av småföretagare, men när ord kommer till handling är sanningen den att det svenska regelverket och attityder mot småföretagare är en nationell katastrof. Storfinansen fokuserar på storföretagsfrågor (EMU, lägre skatt för utländska experter, lägre skatt för investmentbolag och att skillnaden mellan A och B aktier ska bestå) genom lobbyorganisationer som svenskt Näringsliv som de stackars småföretagarna i Småland tror företräder deras intressen. Facket ser småföretagande som ett hot mot deras egen existens då det lilla företaget har bättre chanser att komma överens med sina anställda utan facklig inblandning (P-O Edin säger till exempel i sitt särskilda yttrande i 3:12-utredningen att när man jämför skattevillkoren för stora marknadsnoterade företag finner man att 3:12-villkoren har samma gynnsamma villkor och redan i dagsläget är det sannolikt att Sverige har en samhällsekonomiskt omotiverad överetablering av bolag av 3:12-typ. Medlemmarna i vår s-regering har uteslutande bakgrund och erfarenhet från den offentliga sektorn och har i en gigantisk desinformationskampanj lyckats få svenska folket att tro att de är positiva till allt företagande när sanningen är den att det är facket som styr (se t ex rapporten från Socialdemokrater i riksdagen från 3/02 (s)måföretagarpolitik. Vad vill vi socialdemokrater göra för småföretagarna och vad har vi redan gjort? ). Samtidigt drabbar storfinansens direktörers giriga beteende även småföretagare när hela attityden mot företagande försämras. Det är djupt orättvist då de flesta småföretagare inte ens har råd att ta ut en lön på kr per månad. Men det är våra politikers skatteregler som gynnar institutionellt sparande över privat ägande som gör det möjligt för en liten herrklubb bland direktörerna i storföretagen och de största institutionerna att ge varandra förmåner på alla aktieägares bekostnad. För att få tillväxt i Sverige behöver vi ett helt nytt regelverk och attityd mot småföretagare. Tillväxten är en förutsättning för att vi skall kunna få några pensioner och ha kvar våra höga ambitioner inom vård, skola och omsorg. Historiskt har Sverige haft starka hierarkiska storföretag och organisationer men det kommer i framtiden successivt att ersättas av företag och personer som samverkar i nätverk med hjälp av internet. Genom att i Spiltans kapitalförvaltning allokera kapital till nystartade, små och medelstora företag, företag som ett gott exempel samt engagera oss i debatten kommer Spiltan att försöka skapa ett alternativ i svenskt näringsliv. Stockholm maj 2010 Per H Börjesso, VD och huvudägare PS 1 För övrigt anser jag att 3.12-reglerna = fåmanslagarna = företagsbyggarskatten bör avskaffas. PS 2 Byt till Spiltan fonder i PPM. 16

17 17

18 Investment AB Spiltan Grevgatan Stockholm Telefon: Telefax:

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17%

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17% % 70 60 50 AktivBo 40 30 Berkway FASTIGHETER 20 10 BERKSHIRE 0 10 Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% HATHAWAY INC. Noterade bolag 22% Lån 17% 20 Årsredovisning 2009

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010 Du som vill läsa mer om vad som händer på Investment AB Spiltan går till www.spiltan.se/spiltan eller klicka på rutan Investment AB Spiltan på portalsidan www.spiltan.se. Där hittar du vår uppdaterade

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Del II: Olika sparformer konkreta råd 77

Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Del II: Olika sparformer konkreta råd 77 Innehåll Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Kapitel 1: Betala 10 % till dig själv först 12 Kapitel 2: Köp en egen bostad 20 Kapital 3: Spara med ränta-på-räntaeffekten 25 Kapitel 4: Köp och behåll aktier

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i DE Capital Growth Fund AB (publ) Utköp av aktieminoriteter i onoterade tillväxtföretag Vi tar över stafettpinnen från minoritetsägare i onoterade tillväxtföretag som

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Analys av fem svenska fastighetsfonder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 409 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Analys av fem svenska fastighetsfonder Författare: Richard Drougge Handledare: Professor Stellan Lundström

Läs mer

Att bilda en aktiesparklubb

Att bilda en aktiesparklubb Aktiesparklubb Att bilda en aktiesparklubb Allt du behöver för att komma i gång med ett långsiktigt och lönsamt sparande. 1 Sveriges Aktiesparares Riksförbund 2009 1. Vad är en aktiesparklubb? En aktiesparklubb

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

O Affärsvärlden Förlag AB och Arbetsgruppen Konrad

O Affärsvärlden Förlag AB och Arbetsgruppen Konrad O Affärsvärlden Förlag AB och Arbetsgruppen Konrad Omslag: Mehra Chramer, Stockholm Diagram: Stig Söderlind Kartor & Diagram, Stockholm Redigering och layout: Affärsvärlden / Ledarskap Tryck: Gotlands

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer