VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010"

Transkript

1 VD-ANFÖRANDE ÅRSSTÄMMA 6 JUNI 2010 Köper aktier för att behålla (Värdeord Nr 1) Det är de första av Spiltans värdeord. De passar utmärkt att beskriva år 2009 för Spiltan gjorde inga stora försäljningar bland våra portföljbolag. Då vi normalt deläger bolag tillsammans med duktiga entreprenörer säljer vi bara när vi gemensamt kommer fram till att det är ett rätt beslut. Att vi har färre transaktioner i vår portfölj innebär att vi spar de kostnader som varje transaktion innebär. För onoterade bolag måste man anlita olika typer av mellanhänder som advokater och konsulter vid varje transaktion. Men framförallt spar vi TID då Spiltan inte behöver fundera så mycket på att hitta nya hem för våra bolag utan istället kan fokusera på att utveckla de bolag vi har i portföljen. Det ger oss också en strategisk fördel som en attraktiv part när vi letar efter nya onoterade bolag då de flesta andra i finansvärlden köper bolag för att sälja dem vidare. Varför är det så få som gör som Spiltan utan hela tiden har transaktioner i sina portföljer? En anledning är att många tjänar pengar på alla dessa transaktioner. Transaktioner är finansvärldens modersmjölk. En annan är att man investerar i fondstrukturer där man måste sälja efter ett antal år. Dessutom skall man inte underskatta hur djupt transaktionsmentaliteten finns bland dem som arbetar i finansvärlden. Vi kan också konstatera att våra politiker uppmanar till denna transaktionsmentalitet genom att ha samma eviga beskattning på aktievinster oberoende hur lång innehavstid man haft. Det normala i de flesta andra länder är att man får lägre skatt när man har långa innehavstider vilket ger ett incitament till att vara mer långsiktig. Däremot har vi under 2009 och 2010 köpt ett antal bolag som jag tänkte respektive VD skulle få presentera för att ni skall lära känna dem: Korta presentationer av: - AktivBo, VD Erik Högberg, som vi investerade i sommaren Erik gör en enkätundersökning runt Spiltans varumärke som skall presenteras senare. - Paradox Interactive, VD Fredrik Wester, som vi i investerade för några månader sedan. - Rindi Energi med VD Bo Hägg Samt våra existerande bolag inom finansiella tjänster: - Erik Brändström VD Spiltan Fonder. Erik avslutade sitt anförande med att få alla aktieägare att sträcka upp handen och lova att rekommendera Spiltan Fonder till 10 personer i sina bekantskapskretsar. - Carl Johan Högbom styrelseordförande Alternativa aktiemarknaden

2 Hög avkastning (Värdeord Nr 2) Med dessa framgångsrika bolag är vi också övertygade om att Spiltanaktien kommer att ge en hög avkastning. På Spiltan har vi också gått från att vara amatörer 1986, säga att vi var proffs 1997, till att verkligen vara proffs idag. Vi lär oss hela tiden och blir duktigare på att göra investeringar. Spiltanaktien har sedan vi började handla aktien på Alternativa aktiemarknaden 2003 stigit från 270 kronor till 720 kronor vilket faktiskt innebär en årlig ökning på 16 %. Under 2009 ökade Spiltanaktiens uppskattade substansvärde med 9 % men vår kurs ökade med 48 % tack vare ett ökat intresse för Spiltan och marknadsföring av Spiltanaktien. Under många år har jag talat om det värde vi har i varumärket Spiltan och 2009 är kanske första året man kan säga att Spiltan börjat tjäna pengar på sitt varumärke. Det innebär inte bara att fler är intresserade av att bli aktieägare i Spiltan utan att vi nu faktiskt får fler fondsparare som söker upp oss, fler bolag är intresserade av Alternativa aktiemarknaden och kanske viktigast av allt är att vi blir uppsökta av ägare till onoterade bolag som vill att vi skall bli delägare i deras bolag. Varför är det många som misslyckas med att skapa höga avkastningar? Inom finansbranschen är sanningen den att de allra flesta inte försöker slå index för det innebär att de utsätter sig för risken att under enskilda år avvika från alla andra och vara sämst. Det vågar man inte i stora organisationer vilket gör att man får ett mediokert resultat över tiden. En annan anledning till låga avkastningar är givetvis alla de avgifter man belastar kunderna med som gör att de får dåliga slutresultat över långa sparhorisonter. Satsar på Sverige (Värdeord Nr 3) Att Spiltan satsar på Sverige är speciellt trevligt att säga när vi befinner oss här på Kastellholmen, mitt i Stockholm, på Sveriges nationaldag. Vi befinner oss på historisk marin mark och så länge Sverige är ett fritt land så kommer den tretungade svenska flaggan att vaja på Kastellet ni ser här på höjden. Även om Spiltans varumärke har blivit mer känt är vi på den svenska kapitalmarknaden inte ens en mygga på en elefant så det finns stort utrymme för oss att bli mycket större. Fördelen med att fokusera på Sverige är att vi tar mindre risker när vi rör oss inom känt territorium. Vi kan ta referenser på individer och då alla lämnar fotspår efter sig går det att kontrollera tidigare historik. Dessutom känner vi till lagstiftningen mm. Men om Spiltan fokuserar på Sverige skall givetvis våra portföljbolag fokusera på de möjligheter som finns i utlandet. Några exempel är att Paradox förlägger spel över hela världen, JLM klarade det tuffa 2009 bra tack vare en stor verksamhet i Polen och Aktiv Bo har stora möjligheter i Tyskland osv. Men vi har också lärt oss att det är stora risker med utländska expansioner. Ett sådant exempel är Perseas förvärv av ett franskt dotterbolag som kostade stora pengar innan vi kunde lägga ned det franska dotterbolaget. Varför är det så få som satsar på Sverige? Den största anledningen är att man i finansbranschen kan tjäna mer pengar om man kan få sina kunder att köpa produkter som innehåller utländska aktier för de kostar mer (och alla rådgivare som egentligen är säljare får ju en större intäkt ju dyrare produkter de säljer). Risken att man förlorar sina pengar då man tar en större risk bärs alltid av den enskilda spararen. Dessutom är det enligt finansiell teori lägre risk att ha en portfölj med 100 bolag över hela världen istället för att köpa 20 bolag i Småland. Det är anledningen till varför 7nde

3 AP-fonderna under maj månad sålt svenska aktier för ca 15 miljarder kronor för de måste minska risken i sin portfölj. Men om portföljen på de hundra bolagen består av 3 ryska bolag finns det en risk att polisen i Ryssland kommer och tar bolagen från ägarna. Det har faktiskt inträffat. Då frågar jag; hur stor är risken att polisen i Växjö åker ut och tar över några av de Småländska bolagen? För 500 år sedan när Gustav Vasa regerade på slottet i Stockholm och var arg på Dacke, då fanns det kanske en risk men idag vill jag påstå att risken är 0 att det skall inträffa. Men alla dessa risker lägger man aldrig in i kalkylerna när man köper utländska bolag. Då Spiltan tycker om att minimera våra risker kommer vi även i fortsättningen att fokusera på svenska bolag. Kul nätverk (Värdeord Nr 4) På Spiltan bygger vi ett nätverk och ser våra aktieägare som partners. Det är då naturligt att ha en trevlig årsstämma när man har sina vänner, bekanta och släktingar som aktieägare och även om vi nu blivit så många att man inte känner alla är det en viktig del av Spiltans kultur. Spiltans nätverk har hela tiden ökat genom att de som är med har spridit kännedomen om Spiltan i sina bekantskapskretsar. Vi försöker nu bygga vidare på detta genom att skapa nätverk av Spiltan Proffs och Fans som lite mer systematiskt skall försöka sprida vårt budskap. För två veckor sedan hade vi den första träffen för Spiltan Proffs som i steg 1 kommer att vara förmedlare av Spiltan Fonder men på sikt även kommer att hjälpa till med andra tjänster inom Spiltansfären. Vi planerar också i höst att ha ett möte med Spiltan Fans som lite mer på fritidsbasis vill sprida Spiltans budskap. Men den viktigaste delen av Spiltans nätverk är de som är anställda på Spiltan som alltid gör det lilla extra för att Spiltan skall utvecklas och ge bra service till våra aktieägare och portföljbolag. Excellence in service är när man får mer än man förväntar sig. Anja, Marie, Gösta, Niklas och Håkan är här och från nästa vecka hälsar vi även Elin välkommen som skall hjälpa till med administrationen. Varför är det så få bolag som ser sina aktieägare som partners? Den enkla anledningen är att de är välkomna när de kommer med sina pengar när bolagen behöver pengar men sedan är aktieägarna ofta inte vatten värda. På samma sätt är det med kunder i finansbranschen och om man vill tjäna så mycket pengar som möjligt på dem bjuder man inte in sina vänner, bekanta och släktingar som kunder. Jag tycker Sollo gjorde en fantastisk bra sammanfattning när ha sa: Om man skämtar och glad kan man inte samtidigt luras i affärer. Strikta gubbar däremot aldrig var man har. Jag tycker det sammanfattar vad Spiltan står för. Långsiktiga (Värdeord Nr 5) Till sist är vi på Spiltan extremt långsiktiga. Det är för att det är lönsamt att vara långsiktig. När jag är ute håller föredrag om sparande nämner jag Warren Buffett, Stefan Persson på H&M, Ingvar Kamrad som alla byggt stora förmögenheter genom att vara långsiktiga. På Spiltan kan vi konstatera att de sämsta affärerna är ofta när vi sålt för tidigt. Till exempel fastighetsbolaget Förstaden sålde vi med en vinst på 120 % Om vi behållit bolaget tills idag hade vi haft minst 10 gånger pengarna. Varför är det så få som är långsiktiga i finansbranschen? Dels är det mot det mänskliga kynnet att vara passiv och långsiktig. I alla andra aktiviteter

4 som sport, arbete och andra aktiviteter är den mest aktive som i vinnare. I placeringar är det tvärtom de mest passiva som är vinnare och det är svårt att ändra beteende. Aktiemarknaden är egentligen en gigantisk omplacering av pengar från de aktiva till de passiva placerarna. Dessutom är alla påhejade av finansbranschen som tjänar pengar på att alla är kortsiktiga. Man förlorar aldrig på att ta hem en vinst säger mäklaren när han ringer och får sina kunder att sälja bra aktier som kommer att fortsätta att stiga under lång tid. Det är därför fantastiskt trevligt att få hälsa den mest långsiktiga aktieägaren av alla välkommen till Spiltans årsstämma. Välkommen upp på scenen Lennart Aktiestinsen Israelsson. Några av frågorna till Aktiestinsen: - Berätta om första aktieaffären på 600 kronor 1946? - När köper smålänningar och när säljer Stockholmare? - Hur har du valt ut bolagen du köpt aktier? - Varför gillar du investmentbolag? - Nytta av erfarenhet att med en lång karriär på SJ? - Berätta om hur nu även skänkt bort en del av pengarna? - Hur håller du dig så vital? VD s framförande avslutades med en frågestund: -Varför splittar inte Spiltanaktien nu när både H&M och Berkshire har splittat sina akter? VD: Vi säger som tidigare att en pizza blir inte större om man delar den i fyra delar. En lägre aktiekurs uppmanar till transaktioner och när man bygger långsiktiga relationer med sina aktieägare behöver man inte uppmuntra till transaktioner. -Hur påverkas Spiltan av en eventuell ny förmögenhetsskatt i höst? VD: För Sverige är det negativt med högre skatter men för Spiltan kan det vara positivt i detta fall då Spiltan är en onoterad aktie utan förmögenhetsskatt. -Hur kan Spiltans substans ha gått upp när ni redovisar ett negativt resultat i resultaträkningen? VD: Då Spiltan har kvar de bokförda värdena till dess att aktierna säljs kan en försäljning av en förlustaktie, där vi redan redovisat substansnedgången under tidigare år, ge denna effekt. Det var fallet under 2009 när vi bland annat sålde aktier i Tilgin. Johan Sjöberg, Spiltans styrelseledamot i Småland redovisade varför Småländska bolag är bättre. Johan berättade också att Ello i Lammhult sponsrade isterband till alla deltagare på stämman. Ostkakans vänner bjöd på ostkaka med jordgubbssylt efter maten. -Varför tar ni inte mer betalt för era fonder när de har så goda resultat? VD: Vi har funderat på att införa fonder med avkastningsbaserade avgifter men Spiltan Fonder har valt att ha fasta avgifter på sina fonder. Avkastningsbaserade avgifter är bra för

5 förvaltaren men inte kunden och Spiltan Fonder sätter kunden i centrum därför har vi valt att inte ha denna typ av fonder. Stämman avslutades med prisutdelning av följande priser: Årets aktieägare: Hans Kulander, JLM och Erik Högberg, AktivBo Årets anställde: Niklas Larsson Årets Spiltanproffs: Jan-Åke Karlsson Årets Spiltanfan: Bo G Lundberg Årets stämmoartiskt: Marianne Scheja Årets pensionärspris: Marith Mannerford Årets investering: Stark BV/Fezko (Mikael Ahlström) Årets ordförande: Lars Milberg

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper

Köp och behåll aktier i stabila bolag, med ärliga ägare som har affärsidéer du begriper VD ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMA 2008 Vad har det största värdet i Spiltan? Många skulle nog svara att det är innehaven i vår aktieportfölj. År 2007 är också ett exempel på ett år när vi gjort många försäljningar

Läs mer

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010

SPILTANS ÅRSREDOVISNING 2010 Du som vill läsa mer om vad som händer på Investment AB Spiltan går till www.spiltan.se/spiltan eller klicka på rutan Investment AB Spiltan på portalsidan www.spiltan.se. Där hittar du vår uppdaterade

Läs mer

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17%

Årsredovisning 2009 -10 -20. AktivBo. Berkway. Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% Noterade bolag 22% Lån -17% % 70 60 50 AktivBo 40 30 Berkway FASTIGHETER 20 10 BERKSHIRE 0 10 Finansiella tjänster 14% Onoterade bolag 63% Onoterat på Alternativa 19% HATHAWAY INC. Noterade bolag 22% Lån 17% 20 Årsredovisning 2009

Läs mer

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk

Årsredovisning 2013. Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk Årsredovisning 2013 Spiltans värdeord: Hög avkastning Långsiktighet Satsar på Sverige Köper aktier för att behålla Kul nätverk 1 Innehåll Spiltans substansvärde Spiltans årsstämma 6 juni 2013 Aktien VD

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom.

Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. Alla kan bli rika på aktier bara man inte har för bråttom. WARREN BUFFETT Årsredovisning 2005 Innehåll Kort om Spiltan 1 Bolagsstämma 6 juni 2005 2 Aktien 4 VD har ordet 6 Debatt: Riskkapital utan några

Läs mer

Ny kurs på Spiltanaktien 560 kr Spiltankursen sattes till 560 kr. Substansvärdet per den 8 januari var 605 kr.

Ny kurs på Spiltanaktien 560 kr Spiltankursen sattes till 560 kr. Substansvärdet per den 8 januari var 605 kr. Senaste VD-brev Åter till första sidan Åter till handel med Spiltanaktien 2007-01-12 Bästa Spiltanaktieägare! Handel med Spiltanaktien pågår t o m 15 januari Du har nu möjlighet att köpa och sälja aktier

Läs mer

Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Del II: Olika sparformer konkreta råd 77

Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Del II: Olika sparformer konkreta råd 77 Innehåll Förord 7 Del I: Privat rikedom 11 Kapitel 1: Betala 10 % till dig själv först 12 Kapitel 2: Köp en egen bostad 20 Kapital 3: Spara med ränta-på-räntaeffekten 25 Kapitel 4: Köp och behåll aktier

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

Årsöversikt. Nordens ledande nätbank

Årsöversikt. Nordens ledande nätbank Årsöversikt Nordens ledande nätbank Affärsmodell Lokal närvaro och ett nordiskt hjärta Sedan Nordnet startade har vi alltid gått vår egen väg vi har ifrågasatt, förändrat och förenklat. Det ska vi fortsätta

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Bankuellt Nr 10 Januari 2014

Bankuellt Nr 10 Januari 2014 Bankuellt Nr 10 Januari 2014 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Vi har faktiskt varit med om ytterligare en historisk händelse. Den förra var att vi öppnade kontor i Storfors (som

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Internet för turism & event

Internet för turism & event Internet för turism & event Hur man kan använda internets nya möjligheter i sin marknadsföring Anders Sjöberg Strategiförlaget Bok_ver_6.indd 3 2009-04-21 23:45:47 Fler exemplar av den här boken köpes

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons CFD handla råvaror över hela världen smarta placeringar april 2010 Jacob Palmstierna - en banklegendars många öden Vilka fonder är hetast? experterna svarar Investera i fastigheter krisen ger nya möjligheter Guld - den universella urvalutan

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Lägg ner med finess Deklarera enkelt, smart och rätt SKATT. Ett bra tips inför deklarationen kan vara att se över hur dina tillgångar är placerade. I synnerhet om du har tillgångar i utlandet. Private

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

En ljus bostadsmarknad

En ljus bostadsmarknad BÄTTRE BOSTAD E n t i d n i n g o m väge n t i l l e n lyck ad b ostadsa f fä r nr 2 En ljus bostadsmarknad Bättre bostadsaffärer med ny metod SÅ PÅVERKAS VI AV RÄNTAN w w w.erikolsson.se Anna Braun, programledare

Läs mer