REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND"

Transkript

1 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

2 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2015 som är utgiven av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av läkemedel på Reklistan är; Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer) Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk för dosdispensering) Leveranssäkerhet Pris Terapitradition Äldreperspektiv Miljöskäl Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de förändringar som sker vad gäller prissättningen. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl innehåll som layout på Reklistan i Landstinget Sörmland Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna i Läkemedelskommitténs arbetsutskott: Lars Steen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gösta Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Björn Lundahl, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Ruth Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland Mun- och tandsjukdomar... 5 Antibiotikaprofylax. Dentala infektioner. Karies. Munslemhinneförändringar. Muntorrhet. Premedicinering. Tandvärk. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning... 7 Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes. Sköldkörtelhormon. Hjärta, kretslopp och blod...11 Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi. Hud...13 Svampinfektioner. Impetigo. Mjukgörare. Psoriasis. Eksem. Acne. Rosacea. Urticaria. Bensår. Huvudlöss. Flatlöss. Skabb. Urin- och könsorgan Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré. Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism. Erektil dysfunktion. Infektionssjukdomar...19 Bakteriella ÖLI. Pneumoni. Pneumoni-atypisk genes. KOL. UVI. Mjukdelsinfektioner. Genital klamydia. Herpes simplex. Herpes zoster. Influensa. Rörelseapparaten Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Smärta i rörelseorganen. Osteoporos.

3 4 5 Innehåll Mun- och tandsjukdomar Nervsystemet...23 Smärta. Migrän. Epilepsi. Parkinsonism. Restless legs. Psykiatri...26 Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Tillfälliga sömnstörningar. Alkoholsjukdom. Demens...28 Symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom. BPSD. Andningsorganen...29 Allergisk rinit. Astma. KOL. Läkemedel vid rökstopp. Hosta. Anafylaxi. Ögonsjukdomar...32 Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk. Öronsjukdomar...33 Extern otit. Kosttillägg...33 Rek läkemedel för SSK med förskrivningsrätt...36 Vårdprogram/behandlingsriktlinjer...42 Läkemedelsribbor...43 Levnadsvanor...44 ANTIBIOTIKAPROFYLAX Amoxicillin Amoxicillin Linkosamid Dalacin (vid PC-allergi) DENTALA INFEKTIONER Penicillin V Kåvepenin Linkosamid Dalacin Imidazolderivat Flagyl KARIES Natriumfluorid Dentan lösning Natriumflourid-klorhexidin APL tandkräm 0,3%+0,2% (ersätter vanlig tandkräm 1 vecka/månad) MUNSLEMHINNEFÖRÄNDRINGAR Antibiotikum vid svampinfektion Mycostatin Antiseptikum Corsodyl gel Hexident Glukokortikoid Triamcinolon APL, munhålegel Äldre och läkemedel...50 Kort för att minska ogynnsamma effekter av läkemedel hos äldre. Riskläkemedel för äldre

4 6 7 MUNTORRHET Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Natriumfluorid+salivstimulerande Xerodent Saliversättningsmedel Oral Balance Proxident PREMEDICINERING Midazolam Midazolam lösning Midazolam rektal gel Diazepam Stesolid Matsmältningsorgan och ämnesomsättning ULCUS, GASTRIT OCH REFLUX Syrasekretionshämmande medel Omeprazol Syraneutraliserande medel Gaviscon Novalucol ULCUS MED HELICOBACTER PYLORIINFEKTION Behandlingen av helicobacterassocierad ulcussjukdom bör ske i samråd med specialist. ULCUSPROFYLAX VID NSAID-BEHANDLING Protonpumpshämmare Omeprazol TANDVÄRK Ibuprofen Ibuprofen Paracetamol Alvedon FÖRSTOPPNING Tarmirriterande medel Cilaxoral Bulkmedel Inolaxol Osmotiskt verkande medel Laktulos Movicol Omnilax Mjukgörande och smörjande medel Microlax Resulax DIARRÉ Propulsionsdämpande medel Loperamid Bulkmedel Inolaxol

5 8 9 INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR För rektalt bruk enbart vid behandling av Proktit 5-ASA preparat Asacol Pentasa Glukokortikoid för lokal behandling Colifoam HEMORROJDER Mild kortikosteroid Scheriproct N ILLAMÅENDE Antihistamin med antiemetisk effekt Postafen (inklusive rörelse- och åksjuka) Metoklopramid Primperan (max 5 dagars behandling) PANKREASINSUFFICIENS Digestionsenzymer Creon DIABETES TYP 1 Snabbverkande insulin Apidra Humalog Novorapid Långverkande insulin Humulin NPH Insuman Basal Insulatard Lantus Levemir DIABETES TYP 2 STEG 1 Metformin STEG 2 SU-preparat Glipizid Glimepirid Alternativt STEG 2A NPH-insulin Humulin NPH Insulatard Insuman Basal

6 10 11 STEG 2B NPH-insulin plus snabbverkande insulin Alternativt 2-dos mixinsulin Basinsulin vid typ 2 Humulin NPH Insulatard Insuman Basal Snabbverkande insulin se typ 1 Mixinsuliner NovoMix 30 Humalog Mix 25 Humalog Mix 50 För särskilda patientgrupper, se Terapi Tips 1/2015. RAAS-BLOCKAD HOS DIABETIKER ACE-hämmare Enalapril Angiotensin II-antagonister Losartan SKÖLDKÖRTELHORMON Levaxin Hjärta, kretslopp och blod HYPERTONI ACE-hämmare Enalapril Kalciumantagonister Amlodipin Lerkanidipin (vid påtagliga ankelödem) Diuretika Hydroklortiazid Spironolakton (vid svår hypertoni) ACE-hämmare och diuretika Enalapril Comp Betareceptorblockerare Atenolol Metoprolol Angiotensin II-antagonister Candesartan Losartan Angiotensin II-antagonister och diuretika Candesartan/Hydroklortiazid Losartan/Hydroklortiazid LIPIDRUBBNINGAR Statiner Atorvastatin ANGINA PECTORIS Nitrater - kortverkande Glytrin Nitroglycerin Resoriblett Suscard (situationsprofylax) Nitrater - långverkande Imdur

7 12 13 Betareceptorblockerare Bisoprolol Metoprolol Kalciumantagonister Amlodipin KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM Betareceptorblockerare Bisoprolol Metoprolol Statiner Atorvastatin Trombocythämmare Clopidogrel (vid ASA-intolerans) Trombyl ACE-hämmare Ramipril HJÄRTSVIKT ACE-hämmare Ramipril (postinfarkt) Enalapril Betareceptorblockerare Bisoprolol Diuretika Furosemid Lasix Retard Spironolakton (vid svår hjärtsvikt) Angiotensin II-antagonister Candesartan (alt. till ACE-hämmare vid biverkning eller som tillägg till ACE-hämmare vid svår hjärtsvikt) ARYTMIER Betareceptorblockerare (frekvensreglering vid förmaksflimmer) Bisoprolol TROMBOEMBOLISM Antitrombosmedel Fragmin Vitamin K-antagonist Waran Direkt trombinhämmare Pradaxa (se dokumentet DOAK i Sörmland) Direkt faktor Xa-hämmare Eliquis (se dokumentet DOAK i Sörmland) Xarelto (se dokumentet DOAK i Sörmland) MEGALOBLASTANEMI Behepan Folacin JÄRNBRISTANEMI Duroferon Niferex Hud SVAMPINFEKTIONER Antimykotika Ketokonazol schampo (seborroiskt eksem) Terbinafin Antimykotika+steroid Cortimyk (seborroiskt eksem) IMPETIGO Lokalbehandling Tvål och kranvatten Altargo Systembehandling Heracillin Cefadroxil

8 14 15 MJUKGÖRARE OBS! Förskrivs som rabatterat läkemedel endast vid svår psoriasis, atopisk dermatit, handeksem och ichtyos, samt äldre med klåda. Stark glukokortikoid Betnovat Elocon Ovixan Karbamid Canoderm (kräm+lotion) Propylenglykol Locobase LPL Propyderm (kräm) Glycerol Miniderm Avfjällning Salicylsyra 2 % i Decubal kräm (psoriasis+avfjällning) Salsyvase 2 % (även till torra handflator och fotsulor) PSORIASIS Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid Lipid Stark glukokortikoid Betnovat Elocon Ovixan Kalcipotriol Zoriaxiol EKSEM Mild glukokortikoid Mildison Lipid Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid Lipid ACNE Vitamin A Differin Peroxider Basiron Peroxider+vitamin A Epiduo Antiinfektivum-kombination Duac Azelainsyra Skinoren Antibakteriellt Tetralysal (OBS! Lokalbehandling med antibiotikafritt acnemedel skall alltid ges parallellt) ROSACEA OCH PERIORAL DERMATIT Finacea Rosazol Tetracyklin URTICARIA Antihistaminer Aerius oral lösning (endast barn >1 år) Cetirizin Desloratadin

9 16 17 BENSÅR Antibakteriellt Iodosorb (OBS! Handelsvara - ej recept. Vid smetiga inf. sår) Ättikssyralösning 5 mg/ml APL Zinkbandage Zipzoc salvstrumpa HUVUDLÖSS Silikonolja (OBS! Medicinteknisk produkt) Tenutex FLATLÖSS Prioderm Tenutex Postcoital antikonception (akut antikonception) Norlevo EllaOne Kopparspiral (inom 5 dygn) VULVO-VAGINALA INFEKTIONER Bakteriell vaginos Flagyl (vagitorier/tabletter) Dalacin (vagitorier) Svampinfektioner Pevaryl (ej till gravida) Canesten Fluconazol (peroralt) Kondylom Condyline SKABB Tenutex Urin och könsorgan ANTIKONCEPTION Kombinerade monofasiska preparat Prionelle (generika till Neovletta) Cleonita (generika till Yaz) NuvaRing (vaginalinlägg) Gestagena preparat Cerazette Gestrina (generika till Cerazette) Nexplanon (implantat) Mirena (spiral) Jaydess (spiral) Depo-Provera (intramuskulär injektion) KLIMAKTERIEBESVÄR Östrogener Femanest Estradot (plåster) Sekvenspreparat Novofem Femasekvens Kontinuerlig kombinationsbehandling Activelle Indivina Femanor Lågdosöstrogener Ovesterin (kräm/vagitorier) Oestring (vaginalinlägg) Vagifem (vaginaltablett)

10 18 19 DYSMENORRÉ NSAID (peroralt tillsammans med Paracetamol) Ibuprofen Naproxen Diklofenak T Hormonell behandling Prionelle (generika till Neovletta) Mirena (spiral) Jaydess (spiral) BLÖDNINGSRUBBNINGAR Rikliga blödningar Cyklo-F Tranon Mirena (spiral) Jaydess (spiral) Qlaira Oregelbundna blödningar Provera cykliskt Primolut-Nor cykliskt Förskjutning av menstruation Primolut-Nor TRÄNGNINGSPROBLEMATIK Urologiska spasmolytika (antikolinergika) Tolterodin Toviaz* Vesicare* Urologiska spasmolytika (beta-3-adrenoceptoragonist) Betmiga Subventioneras endast till patienter som provat men inte tolererat antikolinergika PROSTATISM (LUTS) 5-alfa-reduktas-inhibitor Finasterid Alfa-adrenoreceptorantagonist Alfuzosin (förstahandspreparat vid BPH) EREKTIL DYSFUNKTION Sildenafil Sildenafil (OBS! Stora prisskillnader) Tadalafil Cialis BAKTERIELLA ÖLI (sinuit, mediaotit och tonsillit) Kåvepenin PNEUMONI Kåvepenin Infektionssjukdomar PNEUMONI-ATYPISK GENES Doxycyklin Ery-Max KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM Amoxicillin (OBS! Växelbruk) Doxycyklin (OBS! Växelbruk) MJUKDELSINFEKTIONER Kåvepenin (vid erysipelas) Flukloxacillin Bioclavid (infektion i samband med djurbett) * Andrahandsalternativ till patienter som ej nått behandlingsmålet med tolterodin IMPETIGO (OBS! Finns under hudavsnittet)

11 20 21 GENITAL KLAMYDIA Azithromycin Doxycyklin HERPES SIMPLEX OCH ZOSTER Valaciclovir URINVÄGSINFEKTIONER Cystit hos kvinnor Furadantin Selexid Trimetoprim (1) Pyelonefrit hos kvinnor Ciprofloxacin Bactrim (1) Cedax (2) UVI utan feber hos män Furadantin Selexid Trimetoprim (1) UVI med feber hos män Ciprofloxacin Bactrim (1) Cedax (2) (1) Efter resistensbestämning. (2) Då kinolon och trimsulfa ej kan ges. Exempelvis på grund av resistens eller överkänslighet. Rörelseapparaten OSTEOARTROS Paracetamol Alvedon NSAID Naproxen Ibuprofen Relifex (vid Waranbehandling) Coxiber Arcoxia* Celebra* Opioider Norspan LEDINFLAMMATORISKA SJUKDOMAR Paracetamol Alvedon NSAID Naproxen Ibuprofen Relifex (vid Waranbehandling) Coxiber Arcoxia* Celebra* Glukokortikoid inj. Lederspan INFLUENSA Tamiflu * Arcoxia och Celebra kvarstår i högkostnadsskyddet men subvention begränsas till patienter som har hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för magtarmbiverkningar (gastro-intestinala biverkningar), till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår.

12 22 23 SMÄRTA I RÖRELSEORGANEN Paracetamol Alvedon NSAID Naproxen Ibuprofen Relifex (vid Waranbehandling) Opioider Norspan Tricykliskt antidepressivum Sensaval (lågdos på kvällen, till äldre) Saroten (lågdos på kvällen) OSTEOPOROS Bisfosfonater Alendronat veckotablett Zoledronsyra Övriga medel Prolia (om njurfunktion eller biverkningar ej medger behandling med bisfosfonater) Kalcium och D-vitamin Calcichew-D3 Kalcipos-D Calcichew-D3 Forte (till äldre) Kalcipos-D Forte (till äldre) Nervsystemet AKUT ÖVERGÅENDE SMÄRTA Paracetamol Alvedon NSAID Naproxen Opioider Dolcontin (tidsbegränsat) Oxycodone (tidsbegränsat) SVÅR SMÄRTA Opioider Dolcontin Fentanyl Depotplåster Morfin Oxycodone depottablett Oxycodone NEUROPATISK SMÄRTA Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Saroten Antiepileptika Gabapentin Actavis Hermolepsin (vid trigeminusneuralgi) Trileptal (vid trigeminusneuralgi) YTLIG LOKAL NEUROPATISK SMÄRTA Lokalanestetika Versatis (vid ytlig perifer avgränsad nervsmärta)

13 24 25 SMÄRTA VID CANCERSJUKDOM Paracetamol Alvedon NSAID Diklofenak (glattmuskelrelaxerande effekt) Coxiber Celebra Opioider Dolcontin Fentanyl Depotplåster Morfin Oxycodone depottablett Oxycodone Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Saroten Glukokortikoid Betapred MIGRÄN NSAID+koffein Magnecyl Koffein Brus NSAID Diklofenak T Naproxen Motilitetsstimulerare Primperan Triptaner Sumatriptan Zolmitriptan, munsönderfallande Zomig Nasal Betareceptorblockerare (profylaktiskt) Metoprolol depottablett EPILEPSI Bensodiazepin Stesolid rektal lösning (akut behandling) Antiepileptika Fettsyraderivat Ergenyl Ergenyl Retard Karboxamidderivat Hermolepsin Hermolepsin Retard Trileptal Övriga Lamotrigin Actavis Lamotrigin Ratiopharm Levetiracetam 1A Pharma Topiramat Actavis PARKINSONISM MAO-B-hämmare Azilect L-dopa inkl. kombinationer Madopark Madopark Depot Madopark Quick Madopark Quick mite Stalevo Dopaminagonist Pramipexol Ropinirol COMT-hämmare Comtess RESTLESS LEGS Dopaminagonist Pramipexol L-dopa Madopark Quick (vid nattligt uppvaknande)

14 26 27 Psykiatri DEPRESSION Förstahandsval SSRI Sertralin Escitalopram Andrahandsval SNRI Venlafaxin Övriga antidepressiva Mirtazapin TILLFÄLLIG ÅNGEST Icke benzodiazepinbesläktat medel Atarax (olämpligt för äldre) Bensodiazepinderivat Oxascand (för tillfälligt bruk) Tillfällig ångest hos äldre Oxascand (för tillfälligt bruk) ÅNGESTSYNDROM Förstahandsval SSRI Sertralin Escitalopram Andrahandsval SNRI Venlafaxin Tricykliskt antidepressivum Klomipramin (olämpligt för äldre) TILLFÄLLIGA SÖMNSTÖRNINGAR Icke-bensodiazepinbesläktat medel Propavan (olämpligt för äldre) Benzodiazepinbesläktade medel Zopiklon (för tillfälligt bruk) Zolpidem (för tillfälligt bruk) Tillfälliga sömnstörningar hos äldre Zopiklon (för tillfälligt bruk) ALKOHOLSJUKDOM Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Antabus Campral Naltrexon Vitamintillskott vid alkoholsjukdom Oralovite Abstinensbehandling i öppenvård Stesolid (delas dagligen på mottagning, ej på recept, se TerapiTips nr 1, 2014) Neurobion (En ampull á 3 ml i daglig i.m. injektion på mottagningen)

15 28 29 Demens ALZHEIMERS SJUKDOM Symtomatisk behandling vid mild till måttlig sjukdom Kolinesterashämmare (risk för bradyarytmi och överledningsrubbningar) Donepezil Galantamin Rivastigmin Exelon depotplåster (alternativ vid problem med peroral tillförsel eller compliance) Symtomatisk behandling vid måttlig till svår sjukdom Glutamathämmare Memantin Tillfällig ångest Oxascand Heminevrin (nattlig ångest/oro) Agitation och aggressivitet Memantin Psykotiska symtom och svår aggressivitet Risperidon Quetiapin (måttlig till svår lewybody- och parkinsondemens) Tillfälliga sömnstörningar Zopiklon Oxascand Heminevrin (nattlig ångest/oro) Andningsorganen BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENS (BPSD) Vid BPSD bör i första hand somatiska orsaker och läkemedelsbiverkningar uteslutas samt icke-farmakologiska metoder prövas, t.ex. omvårdnadsinsatser, anpassning av miljön, stimulans. Först vid otillräcklig effekt av dessa kan läkemedel prövas. Eftersträva kort behandlingstid med utvärdering av effekten inom två veckor (längre tid för SSRI) samt regelbundet ställningstagande till utsättning eller dosjustering. Stor restriktivitet med antipsykotiska läkemedel. Symtom på depression/ångest, irritabilitet, agitation, oro Escitalopram Sertralin Mirtazapin ALLERGISK RINIT Peroralt antihistamin Aerius oral lösning (endast barn >1 år) Cetirizin Desloratadin Nasala glukokortikoider Desonix Nasonex Nasala glukokortikoider+antihistamin Dymista ASTMA Barn och äldre med nedsatt inhalationsförmåga För denna grupp räknar vi med inhalation via spacer, med fördel kan man välja Optichamber diamond. Denna spacer är liten och smidig, samt att det är lätt att räkna andetag med hjälp av utandningsventilen. Dessa läkemedel kan även användas för vuxna om önskemål/indikation föreligger.

16 30 31 Kortverkande selektiva beta-2-stimulerare Airomir (Finns ingen nedre åldersgräns) Glukokortikoider Flutide Evohaler (>1 år) Alvesco (>12 år) Långverkande beta-2-stimulerare+glukokortikoid Flutiform (>12 år) Vuxna Kortverkande selektiva beta-2-stimulerare Bricanyl Turbuhaler Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Långverkande beta-2-stimulerare Formatris Novolizer Oxis Turbuhaler Glukokortikoider Giona Easyhaler Novopulmon Novolizer Pulmicort Turbuhaler Långverkande beta-2-stimulerare+glukokortikoid Bufomix Easyhaler Duoresp Spiromax Symbicort Turbuhaler Leukotrienreceptorantagonist Montelukast Antikolinergika Eklira Genuair Seebri Breezhaler Spiriva HandiHaler Spiriva Respimat Långverkande beta-2-stimulerare Formatris Novolizer Onbrez Breezhaler Oxis Turbuhaler Långverkande beta-2-stimulerare+glukokortikoid Bufomix Easyhaler Duoresp Spiromax Symbicort Forte Turbuhaler LÄKEMEDEL VID RÖKSTOPP SOM TILLÄGG TILL MOTIVERANDE STÖD Förstahandsval Nikotinersättningsmedel Andrahandsval Champix Zyban HOSTA Hosthämmande medel Cocillana Etyfin Nipaxon KOL Kortverkande beta-2-stimulerare Bricanyl Turbuhaler Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer ANAFYLAXI Adrenergika för systemiskt bruk Emerade Glukokortikoid Betapred Antihistamin Aerius (munsönderfallande tablett)

17 32 33 Ögonsjukdomar Öronsjukdomar ÖGONINFEKTION Bakterier Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Virus Zovirax ALLERGISKA ÖGONBESVÄR Natriumkromoglikat Lecrolyn Antihistamin Livostin TORRA ÖGON Tårsubstitut Artelac* Oculac* Viscotears* Smörjande medel Oculentum simplex salva SVETSBLÄNK Lokalanestetika Cincain * Receptförskrivning endast vid keratoconjunctivitis sicca. EXTERN OTIT Glukokortikoider Diproderm Locoid Glukokortikoid+antiinfektivum Terracortril med polymyxin B Kosttillägg Vid sjukdomsrelaterad undernäring hos vuxna. UNDERNÄRING/APTITLÖSHET Kompletta (1:a handsval) Fortimel Energy Fortimel Compact Fortimel Yoghurt Style Fresubin 2 kcal / fibre Resource 2.0 fiber Icke kompletta (2:a handsval) Fortimel Jucy Addera plus Scandishake Vid samtidig diabetes Diben Resource 2.0 fiber Fresubin 2 kcal / fibre Vid samtidig njursjukdom - dialys Renilon 7.5 Resource protein Fresubin energy protein

18 34 35 Vid samtidig njursvikt Renilon 4.0 Renal Vid samtidig sårläkning Fresubin Energy protein Fresubin 2 kcal Resource 2.0 fiber Fortimel Compact protein Vid samtidigt trycksår Cubitan (Restriktioner se TerapiTips nr ) Vid samtidig KOL Fortimel Compact protein Fresubin 2 kcal Resource 2.0 fiber Vid samtidig inflammatorisk tarmsjukdom Fortimel Energy Resource protein Fortimel Jucy Addera plus Vid samtidig fettmalabsorption Isosource MCT Resource protein Fortimel Jucy Addera plus Vid samtidig förstoppning/diarré Fortimel compact fiber Resource 2.0 fiber Fresubin 2 kcal fibre Vid samtidig dysfagi (Restriktioner se TerapiTips nr ) Tjockflytande Nutilis Complete Stage 1 Krämkonsistens Nutilis Complete Stage 2 YOcrème Förtjockningsmedel Nutilis Powder Vid samtidig hjärtsvikt med vätskerestriktion Fortimel Compact protein Fresubin 2 kcal Resource 2.0 fibre Vid samtidig komjölksproteinallergi Provide Xtra Energimoduler (Restriktioner se TerapiTips nr ) Calogen * Nutrical ** Vid ordination av slaggfri kost Fortimel Energy Fortimel Jucy Addera Plus *= Ska INTE ges vid pancreascancer, gallgångscancer eller fettmalabsorption **= kan ge osmotisk diarré vid för stor dos. Ska INTE ges vid diabetes.

19 36 37 Mjukgörande och smörjande medel Rek läkemedel för SSK med förskrivningsrätt Microlax Resulax MUN OCH SVALG Hög kariesrisk i samband med muntorrhet Diarré Dentan lösning (symtomatisk behandling av ospecifika diarrér) Fluorette tuggummi Loperamid Xerodent Munsår orsakade av herpes simplex hos immunokompetenta patienter Aciclovir (inte till barn under 12 år) MAGE OCH TARM Symtomatisk tillfällig behandling vid epigastralgi/halsbränna Novalucol Omeprazol Symtomatisk tillfällig behandling vid hiatusinsufficiens, sura uppstötningar och halsbränna Gaviscon Spädbarnskolik Dimetikon Tillfälligt vid anala besvär Scheriproct N Springmask och spolmask Vermox SÅRBEHANDLING Sårdesinfektion Klorhexidin Vätskande och infekterade sår Väteperoxid Kaliumpermanganat Ättiksyra 5mg/ml APL Venösa bensår Zipzoc Salvstrumpa Smärtande sår Lidokain Förstoppning Tarmirriterande medel Cilaxoral Bulkmedel Inolaxol Osmotiskt verkande medel Laktulos Movicol Omnilax HUDINFEKTIONER Candidainfekterade blöjutslag och intertriginös candida med inflammatoriskt inslag och klåda Cortimyk Fotsvamp Terbinafin

20 38 39 EKSEM Mildison Lipid (grupp I) Akuta eksem av varierande genes Emovat (grupp II) Locoid Lipid (grupp II) Elocon (grupp III) Ovixan (grupp III) Betnovat (grupp III) För kortison grupp III; salva och kräm, max 30 g förpackning ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN Utvärtes behandling av lindrig acne vulgaris Differin Epiduo Mjällbildning och seborroisk dermatit i hårbotten Ketokonazol schampo Huvudlöss Silikonoljor (OBS! medicinteknisk produkt) Tenutex Flatlöss Tenutex Prioderm HUD, ÖVRIGT Torr hud Canoderm (kräm+lotion) Locobase LPL Miniderm Propyderm Avlägsnande av fjäll och krustor Salcyvase Hematom och tromboflebiter Hirudoid Ytanestesi av huden i samband med nålstick och ytliga kirurgiska ingrepp t.ex. revision av bensår EMLA Tillfällig klåda Tavegyl Skabb Tenutex INFEKTION Scarlatina, odlingsverifierad Kåvepenin Tonsillit hos patient i samma hushåll som aktuellt fall av scarlatina Kåvepenin Springmask Vermox Vanquin Spolmask Vermox URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN Lokala östrogenbristsymtom Ovesterin (kräm/vagitorier) Vagifem (ej nyinsättning) Ytanestesi vid kateterisering Xylocain MÖDRAVÅRD Amningsstimulering Syntocinon (nässpray)

21 40 41 SMÄRTA Tillfällig lätt till måttlig smärta Alvedon Ibuprofen Dysmenorré utan organisk orsak NSAID (peroralt tillsammans med Paracetamol) Ibuprofen Naproxen Diklofenak T Lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador, t.ex. sportskador NSAID Ibuprofen Diklofenak T Bakteriell konjunktivit Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Lättare yttre ögoninflammation Noviform Tillstånd av torra ögon p.g.a. naturlig tårvätskeinsufficiens eller blåst, damm etc. Artelac* Oculac* Viscotears* * Receptförskrivning endast vid keratoconjunctivitis sicca. ÖRON-NÄSA-HALS Rinit Nezeril Otrivin Allergisk rinit Desonix Nasonex Dymista (inte nyinsättning) Allergisk rinit och konjunktivit Aerius oral lösning (endast barn) Cetirizin Desloratadin Extern otit Terracortril med Polymyxin B ÖGON Allergisk konjunktivit Lecrolyn Livostin Allergisk rinit och konjunktivit Aerius oral lösning (endast barn) Cetirizin Desloratadin ÖVRIGT Tillfälligt illamående (inte till barn och gravida) Postafen Åksjuka Scopoderm plåster (ej till barn under 10 år) Postafen (ej till barn under 1 år) Hjälp mot abstinensbesvär med rökavvänjning Nikotinersättningsmedel Hosta Nipaxon Feber Ibuprofen Alvedon Beredning av injektionsvätska Sterilt vatten (för injektion) Natriumklorid (för beredning av injektionsvätska)

22 42 43 Vårdprogram/behandlingsriktlinjer Läkemedelsribbor 1. Anafylaxi Antibiotikabehandling bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård Antibiotikaprofylax vid tandbehandling 4. Astma hos vuxna Astma och allergi hos barn och ungdomar Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård 7. Diabetes och graviditet 2013 (nätversion) 8. Farmakologisk smärtbehandling vid cancersjukdom Fetma 2012 (nätversion) 10. Hypertoni Knöl på halsen KOL Luftvägsinfektioner 2013 (nätversion) 14. Läkemedelshantering i Sörmland 2013 (nätversion) 15. Läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus Ont i magen Osteoporos Smärta hos äldre Sårbehandling Ben- och fotsår Tyreotoxikos hos vuxna Vårdprogram för utredning och behandling av affektiva sjukdomar hos vuxna vid psykiatrisk klinik i Landstinget Sörmland Vätsketerapi och nutritionsbehandling Östrogenbehandling 2007 (nätversion) Vårdprogram/behandlingsriktlinjer finns på Läkemedelskommitténs hemsida NPH-Insuliner Sulfonureider Antibiotika PcV Antibiotika volym Av alla medel- och långverkande insuliner skall NPH-insulinerna utgör minst 60% av totala antalet DDD d.v.s. Lantus, Levemir och Tresiba får utgöra max 40%. Ribban gäller typ 2 diabetes i primärvården. Andelen Glipizid och Glimiperid skall vara 95% av totala antalet DDD för sulfonureider d.v.s Glibenklamid får utgöra max 5%. Andelen PcV av antibiotika som används mot luftvägsinfektioner till barn 0-6 år skall vara minst 80%. Antal kurer antibiotika (J01 exkl. metenamin) får vara maximalt 175 per listade patienter och år på Vårdcentralen.

23 44 45 Levnadsvanor Hälsorisker vid otillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande Otillräcklig fysisk aktivitet under en längre tid innebär en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Exempelvis ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Dessutom ökar risken för vissa cancersjukdomar, framför allt tjocktarmscancer och bröstcancer. Fysisk aktivitet kan användas för att förebygga, behandla eller ingå som en del i behandlingen vid många sjukdomstillstånd. (Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och FYSS) Enkla råd/tips för ökad fysisk aktivitet (Källa: Sjukdomsförebyggande metoder, samtal om levandsvanor i vården av Barbro Holm Ivarsson och nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder) Vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig, vilket kan innebära en rask promenad, trädgårdsarbete, cykling eller att vara fysiskt aktiva i minst 75 minuter i veckan på hög intensitetnivå, till exempel löpning eller träning på gym. Även små förändringar ger stora hälsovinster och de som är minst fysiskt aktiva är de som gör största hälsovinsterna även om de inte når upp till den rekommenderade dosen. Enkla tips är att försöka få in motionen i vardagen. Som att gå eller cykla till jobbet eller till kommunala färdme del istället för att ta bilen. Ta trapporna i stället för hissen eller kort promenad på lunchen. Planera in tider för fysisk aktivitet i kalendern. Använd gärna stegräknare och tävla med dig själv öka successivt. Enkla råd/tips för minskat stillasittande (Källa: Sjukdomsförebyggande metoder, samtal om levandsvanor i vården av Barbro Holm Ivarsson och nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder) Stillasittande ses som en enskild riskfaktor och ett minskat stillasittande ger stora hälsovinster. Ta gärna en bensträckare var 30:e minut. Bra med höj- och sänkbart skrivbord på jobbet, stå upp och prata i telefon. Res dig i pauser, smygträna genom att spänna musklerna när du sitter länge ex på tåget, i rullstolen, vid skrivbordet eller under långa föreläsningar. Erbjud stöd På vårdcentralerna finns ansvariga för samtliga levnadsvanor inklusive fysisk aktivitet. Dessa personer har en fördjupad kompetens och ansvar inom området.

24 46 47 Tobaksbruk Hälsorisker med tobak Tobaksbruk är det enskilt största hotet mot hälsan. Enkla råd om tobak Ge positiv förstärkning, även de som har slutat nyligen kan behöva stöd. Informera om risker och negativa konsekvenser med tobaksbruk för hälsan. Koppla till patientens egen hälsa. Rekommendera att sluta med tobak. Erbjud stöd På vårdcentralerna finns ansvariga för samtliga levnadsvanor inklusive tobak dit du kan remittera eller hänvisa din patient. Dessa personer har en fördjupad kompetens och ansvar inom området. Aktuell lista över dessa finner du på (Tobaksavvänjningsstöd i samband med operation) fimpaaa.se (app) Sluta-Röka-Linjen Matvanor Hälsorisker vid ohälsosamma matvanor Hälsosamma matvanor kan förebygga och behandla ohälsa och sjukdom. Enkla råd utifrån Svenska näringsrekommendationer Ät mycket frukt och grönt gärna 500 g per dag. Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. Välj gärna nyckelhålsmärkt. Ät fisk ofta gärna 2-3 gånger per vecka. Byt till flytande margarin eller olja när du lagar mat. Erbjud stöd På vårdcentralerna finns ansvariga för samtliga levnadsvanor inklusive matvanor. Dessa personer har en fördjupad kompetens och ansvar inom området. Aktuell lista över dessa finner du på Vid behov av kostbehandling relaterat till sjukdom (t ex vid fetma, undernäring, hyperlipidemi, diabetes eller hypertoni) remitteras patienten till dietist.

25 48 49 Alkohol Konsumtionsnivåer Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol. Detta finns i till exempel 2st 33cl lättöl, 50cl folköl, 33cl starköl, 12-15cl vin, 4cl sprit. Riskbruk av alkohol föreligger vid högkonsumtion, d.v.s. när: en man dricker mer än 14 standardglas per vecka en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka Riskbruk av alkohol föreligger vid intensivkonsumtion, d.v.s. när: en man dricker mer än 5 standardglas vid ett och samma tillfälle en kvinna dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle Erbjud stöd På vårdcentralerna finns ansvariga för samtliga levnadsvanor inklusive alkohol. Aktuell lista över dessa finner du på Anteckningar

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 Förord Detta är den 18:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND FÖRORD Detta är den 15:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND FÖRORD Detta är den 16:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND Förord Detta är den 14:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar Läkemedelsbiverkningar 10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre God läkemedelsterapi hos äldre Vad behöver jag tänka på? Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkartidningen 2008 nr 12-13! Mag-/tarmblödning

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%).

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). Äldre och läkemedel Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). För hög dos. Olämpliga läkemedel. Olämpliga kombinationer (55000 äldre har mer än 10 mediciner).

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Socialstyrelsens författningssamling. Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel SOSFS (M) frfattningssam ling Föreskrifter Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter SOSFS (M) Föreskrifter Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007 Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland FÖRORD Detta är den 11:e reviderade upplagan av REKLISTAN

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

REKLISTAN 2016 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND DIGITAL VERSION. Senast ändrad 2016-01-18

REKLISTAN 2016 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND DIGITAL VERSION. Senast ändrad 2016-01-18 REKLISTAN 2016 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND DIGITAL VERSION Senast ändrad 2016-01-18 2 Förord Detta är den 20:e reviderade upplagan av Reklistan. Arbetet

Läs mer

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland.

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Basläkemedel 2016 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Kommentarer till baslistans val www.ltv.se/baslista TECKENFÖRKLARING * utbytbara läkemedel enligt

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel AT-läkare, Nyköping 2010-06-02 Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Äldre och läkemedel Åldersförändringar - ökad känslighet Polyfarmaci många läkemedel

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association)

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) BPSD Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Komplicerande BPSD är vanligt förekommande

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-240110 Fastställandedatum: 2017-02-17 Giltigt t.o.m.: 2018-02-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-80006 Fastställandedatum: 2014-10-03 Giltigt t.o.m.: 2016-10-03 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Stefan Back shantering - ordination

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar. Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar. Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté FAS UT ² Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel

Läs mer

FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016

FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 FÖRÅRDESLISTU MEDIKAMENTAR REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (följer ATC-koden) 2 Sid 4 5 5-6 6-7 7-10 10-12 13-15 ATC A B C D G Mage / Tarm Ulcus / reflux Motilitetsstörning Illamående

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Arbetsgrupp Birgir Arge - Reumatologiska kliniken MSE Carl Ove Arvidsson - Smärtmottagningen NLN Anette Bjerg - Dl, VC

Läs mer

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkemedelsbiverkningar 15-30% av alla sjukhusinlägningar av äldre

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper.

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre

Verksamhetshandledning Nationell lista undvik till äldre Nationell lista undvik till äldre Del av Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund

Läs mer

Rekommenderade. läkemedel

Rekommenderade. läkemedel Rekommenderade läkemedel 2016-2017 Rekommendationer till preparatval för de vanligaste sjukdomarna (dvs läkemedel som förskrivs av många till många ). Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning.

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013

Frågor och svar om läkemedel. Ny rek-lista för barn 2013/2014. Nr 1, mars 2013 Frågor och svar om läkemedel Nr 1, mars 2013 Ny rek-lista för barn 2013/2014 Rekommenderade läkemedel för barn 2013-2014 kommer snart att ges ut av Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting i samarbete

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling

Äldres läkemedelsbehandling Äldres läkemedelsbehandling - problemområden och lösningsstrategier Lydia Holmdahl Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats under de senaste 20 åren, huvudsakligen på grund av

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Dokument om kommunal hemsjukvård

Dokument om kommunal hemsjukvård Läkemedel 2013 Dokument om kommunal hemsjukvård Som tidigare innehåller Läkemedel 2013 dokument som rör kommunal hemsjukvård. NYTT! Finns som särtryck Generella behandlingsanvisningar för sjuksköterskor

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för hudsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition

Läs mer

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland

God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika. Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland God och säker läkemedelsbehandling för äldre Fokus på antipsykotika Ruth Lööf Läkemedelskommittén Sörmland Mål på regeringsnivå 2011-2014 3. God och säker läkemedelsbehandling för äldre Läkemedelsbehandling

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer