REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND"

Transkript

1 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

2 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2015 som är utgiven av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av läkemedel på Reklistan är; Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer) Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk för dosdispensering) Leveranssäkerhet Pris Terapitradition Äldreperspektiv Miljöskäl Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de förändringar som sker vad gäller prissättningen. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl innehåll som layout på Reklistan i Landstinget Sörmland Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna i Läkemedelskommitténs arbetsutskott: Lars Steen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gösta Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Björn Lundahl, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Ruth Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland Mun- och tandsjukdomar... 5 Antibiotikaprofylax. Dentala infektioner. Karies. Munslemhinneförändringar. Muntorrhet. Premedicinering. Tandvärk. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning... 7 Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes. Sköldkörtelhormon. Hjärta, kretslopp och blod...11 Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi. Hud...13 Svampinfektioner. Impetigo. Mjukgörare. Psoriasis. Eksem. Acne. Rosacea. Urticaria. Bensår. Huvudlöss. Flatlöss. Skabb. Urin- och könsorgan Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré. Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism. Erektil dysfunktion. Infektionssjukdomar...19 Bakteriella ÖLI. Pneumoni. Pneumoni-atypisk genes. KOL. UVI. Mjukdelsinfektioner. Genital klamydia. Herpes simplex. Herpes zoster. Influensa. Rörelseapparaten Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Smärta i rörelseorganen. Osteoporos.

3 4 5 Innehåll Mun- och tandsjukdomar Nervsystemet...23 Smärta. Migrän. Epilepsi. Parkinsonism. Restless legs. Psykiatri...26 Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Tillfälliga sömnstörningar. Alkoholsjukdom. Demens...28 Symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom. BPSD. Andningsorganen...29 Allergisk rinit. Astma. KOL. Läkemedel vid rökstopp. Hosta. Anafylaxi. Ögonsjukdomar...32 Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk. Öronsjukdomar...33 Extern otit. Kosttillägg...33 Rek läkemedel för SSK med förskrivningsrätt...36 Vårdprogram/behandlingsriktlinjer...42 Läkemedelsribbor...43 Levnadsvanor...44 ANTIBIOTIKAPROFYLAX Amoxicillin Amoxicillin Linkosamid Dalacin (vid PC-allergi) DENTALA INFEKTIONER Penicillin V Kåvepenin Linkosamid Dalacin Imidazolderivat Flagyl KARIES Natriumfluorid Dentan lösning Natriumflourid-klorhexidin APL tandkräm 0,3%+0,2% (ersätter vanlig tandkräm 1 vecka/månad) MUNSLEMHINNEFÖRÄNDRINGAR Antibiotikum vid svampinfektion Mycostatin Antiseptikum Corsodyl gel Hexident Glukokortikoid Triamcinolon APL, munhålegel Äldre och läkemedel...50 Kort för att minska ogynnsamma effekter av läkemedel hos äldre. Riskläkemedel för äldre

4 6 7 MUNTORRHET Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Natriumfluorid+salivstimulerande Xerodent Saliversättningsmedel Oral Balance Proxident PREMEDICINERING Midazolam Midazolam lösning Midazolam rektal gel Diazepam Stesolid Matsmältningsorgan och ämnesomsättning ULCUS, GASTRIT OCH REFLUX Syrasekretionshämmande medel Omeprazol Syraneutraliserande medel Gaviscon Novalucol ULCUS MED HELICOBACTER PYLORIINFEKTION Behandlingen av helicobacterassocierad ulcussjukdom bör ske i samråd med specialist. ULCUSPROFYLAX VID NSAID-BEHANDLING Protonpumpshämmare Omeprazol TANDVÄRK Ibuprofen Ibuprofen Paracetamol Alvedon FÖRSTOPPNING Tarmirriterande medel Cilaxoral Bulkmedel Inolaxol Osmotiskt verkande medel Laktulos Movicol Omnilax Mjukgörande och smörjande medel Microlax Resulax DIARRÉ Propulsionsdämpande medel Loperamid Bulkmedel Inolaxol

5 8 9 INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR För rektalt bruk enbart vid behandling av Proktit 5-ASA preparat Asacol Pentasa Glukokortikoid för lokal behandling Colifoam HEMORROJDER Mild kortikosteroid Scheriproct N ILLAMÅENDE Antihistamin med antiemetisk effekt Postafen (inklusive rörelse- och åksjuka) Metoklopramid Primperan (max 5 dagars behandling) PANKREASINSUFFICIENS Digestionsenzymer Creon DIABETES TYP 1 Snabbverkande insulin Apidra Humalog Novorapid Långverkande insulin Humulin NPH Insuman Basal Insulatard Lantus Levemir DIABETES TYP 2 STEG 1 Metformin STEG 2 SU-preparat Glipizid Glimepirid Alternativt STEG 2A NPH-insulin Humulin NPH Insulatard Insuman Basal

6 10 11 STEG 2B NPH-insulin plus snabbverkande insulin Alternativt 2-dos mixinsulin Basinsulin vid typ 2 Humulin NPH Insulatard Insuman Basal Snabbverkande insulin se typ 1 Mixinsuliner NovoMix 30 Humalog Mix 25 Humalog Mix 50 För särskilda patientgrupper, se Terapi Tips 1/2015. RAAS-BLOCKAD HOS DIABETIKER ACE-hämmare Enalapril Angiotensin II-antagonister Losartan SKÖLDKÖRTELHORMON Levaxin Hjärta, kretslopp och blod HYPERTONI ACE-hämmare Enalapril Kalciumantagonister Amlodipin Lerkanidipin (vid påtagliga ankelödem) Diuretika Hydroklortiazid Spironolakton (vid svår hypertoni) ACE-hämmare och diuretika Enalapril Comp Betareceptorblockerare Atenolol Metoprolol Angiotensin II-antagonister Candesartan Losartan Angiotensin II-antagonister och diuretika Candesartan/Hydroklortiazid Losartan/Hydroklortiazid LIPIDRUBBNINGAR Statiner Atorvastatin ANGINA PECTORIS Nitrater - kortverkande Glytrin Nitroglycerin Resoriblett Suscard (situationsprofylax) Nitrater - långverkande Imdur

7 12 13 Betareceptorblockerare Bisoprolol Metoprolol Kalciumantagonister Amlodipin KRONISK ISCHEMISK HJÄRTSJUKDOM Betareceptorblockerare Bisoprolol Metoprolol Statiner Atorvastatin Trombocythämmare Clopidogrel (vid ASA-intolerans) Trombyl ACE-hämmare Ramipril HJÄRTSVIKT ACE-hämmare Ramipril (postinfarkt) Enalapril Betareceptorblockerare Bisoprolol Diuretika Furosemid Lasix Retard Spironolakton (vid svår hjärtsvikt) Angiotensin II-antagonister Candesartan (alt. till ACE-hämmare vid biverkning eller som tillägg till ACE-hämmare vid svår hjärtsvikt) ARYTMIER Betareceptorblockerare (frekvensreglering vid förmaksflimmer) Bisoprolol TROMBOEMBOLISM Antitrombosmedel Fragmin Vitamin K-antagonist Waran Direkt trombinhämmare Pradaxa (se dokumentet DOAK i Sörmland) Direkt faktor Xa-hämmare Eliquis (se dokumentet DOAK i Sörmland) Xarelto (se dokumentet DOAK i Sörmland) MEGALOBLASTANEMI Behepan Folacin JÄRNBRISTANEMI Duroferon Niferex Hud SVAMPINFEKTIONER Antimykotika Ketokonazol schampo (seborroiskt eksem) Terbinafin Antimykotika+steroid Cortimyk (seborroiskt eksem) IMPETIGO Lokalbehandling Tvål och kranvatten Altargo Systembehandling Heracillin Cefadroxil

8 14 15 MJUKGÖRARE OBS! Förskrivs som rabatterat läkemedel endast vid svår psoriasis, atopisk dermatit, handeksem och ichtyos, samt äldre med klåda. Stark glukokortikoid Betnovat Elocon Ovixan Karbamid Canoderm (kräm+lotion) Propylenglykol Locobase LPL Propyderm (kräm) Glycerol Miniderm Avfjällning Salicylsyra 2 % i Decubal kräm (psoriasis+avfjällning) Salsyvase 2 % (även till torra handflator och fotsulor) PSORIASIS Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid Lipid Stark glukokortikoid Betnovat Elocon Ovixan Kalcipotriol Zoriaxiol EKSEM Mild glukokortikoid Mildison Lipid Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid Lipid ACNE Vitamin A Differin Peroxider Basiron Peroxider+vitamin A Epiduo Antiinfektivum-kombination Duac Azelainsyra Skinoren Antibakteriellt Tetralysal (OBS! Lokalbehandling med antibiotikafritt acnemedel skall alltid ges parallellt) ROSACEA OCH PERIORAL DERMATIT Finacea Rosazol Tetracyklin URTICARIA Antihistaminer Aerius oral lösning (endast barn >1 år) Cetirizin Desloratadin

9 16 17 BENSÅR Antibakteriellt Iodosorb (OBS! Handelsvara - ej recept. Vid smetiga inf. sår) Ättikssyralösning 5 mg/ml APL Zinkbandage Zipzoc salvstrumpa HUVUDLÖSS Silikonolja (OBS! Medicinteknisk produkt) Tenutex FLATLÖSS Prioderm Tenutex Postcoital antikonception (akut antikonception) Norlevo EllaOne Kopparspiral (inom 5 dygn) VULVO-VAGINALA INFEKTIONER Bakteriell vaginos Flagyl (vagitorier/tabletter) Dalacin (vagitorier) Svampinfektioner Pevaryl (ej till gravida) Canesten Fluconazol (peroralt) Kondylom Condyline SKABB Tenutex Urin och könsorgan ANTIKONCEPTION Kombinerade monofasiska preparat Prionelle (generika till Neovletta) Cleonita (generika till Yaz) NuvaRing (vaginalinlägg) Gestagena preparat Cerazette Gestrina (generika till Cerazette) Nexplanon (implantat) Mirena (spiral) Jaydess (spiral) Depo-Provera (intramuskulär injektion) KLIMAKTERIEBESVÄR Östrogener Femanest Estradot (plåster) Sekvenspreparat Novofem Femasekvens Kontinuerlig kombinationsbehandling Activelle Indivina Femanor Lågdosöstrogener Ovesterin (kräm/vagitorier) Oestring (vaginalinlägg) Vagifem (vaginaltablett)

10 18 19 DYSMENORRÉ NSAID (peroralt tillsammans med Paracetamol) Ibuprofen Naproxen Diklofenak T Hormonell behandling Prionelle (generika till Neovletta) Mirena (spiral) Jaydess (spiral) BLÖDNINGSRUBBNINGAR Rikliga blödningar Cyklo-F Tranon Mirena (spiral) Jaydess (spiral) Qlaira Oregelbundna blödningar Provera cykliskt Primolut-Nor cykliskt Förskjutning av menstruation Primolut-Nor TRÄNGNINGSPROBLEMATIK Urologiska spasmolytika (antikolinergika) Tolterodin Toviaz* Vesicare* Urologiska spasmolytika (beta-3-adrenoceptoragonist) Betmiga Subventioneras endast till patienter som provat men inte tolererat antikolinergika PROSTATISM (LUTS) 5-alfa-reduktas-inhibitor Finasterid Alfa-adrenoreceptorantagonist Alfuzosin (förstahandspreparat vid BPH) EREKTIL DYSFUNKTION Sildenafil Sildenafil (OBS! Stora prisskillnader) Tadalafil Cialis BAKTERIELLA ÖLI (sinuit, mediaotit och tonsillit) Kåvepenin PNEUMONI Kåvepenin Infektionssjukdomar PNEUMONI-ATYPISK GENES Doxycyklin Ery-Max KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM Amoxicillin (OBS! Växelbruk) Doxycyklin (OBS! Växelbruk) MJUKDELSINFEKTIONER Kåvepenin (vid erysipelas) Flukloxacillin Bioclavid (infektion i samband med djurbett) * Andrahandsalternativ till patienter som ej nått behandlingsmålet med tolterodin IMPETIGO (OBS! Finns under hudavsnittet)

11 20 21 GENITAL KLAMYDIA Azithromycin Doxycyklin HERPES SIMPLEX OCH ZOSTER Valaciclovir URINVÄGSINFEKTIONER Cystit hos kvinnor Furadantin Selexid Trimetoprim (1) Pyelonefrit hos kvinnor Ciprofloxacin Bactrim (1) Cedax (2) UVI utan feber hos män Furadantin Selexid Trimetoprim (1) UVI med feber hos män Ciprofloxacin Bactrim (1) Cedax (2) (1) Efter resistensbestämning. (2) Då kinolon och trimsulfa ej kan ges. Exempelvis på grund av resistens eller överkänslighet. Rörelseapparaten OSTEOARTROS Paracetamol Alvedon NSAID Naproxen Ibuprofen Relifex (vid Waranbehandling) Coxiber Arcoxia* Celebra* Opioider Norspan LEDINFLAMMATORISKA SJUKDOMAR Paracetamol Alvedon NSAID Naproxen Ibuprofen Relifex (vid Waranbehandling) Coxiber Arcoxia* Celebra* Glukokortikoid inj. Lederspan INFLUENSA Tamiflu * Arcoxia och Celebra kvarstår i högkostnadsskyddet men subvention begränsas till patienter som har hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för magtarmbiverkningar (gastro-intestinala biverkningar), till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår.

12 22 23 SMÄRTA I RÖRELSEORGANEN Paracetamol Alvedon NSAID Naproxen Ibuprofen Relifex (vid Waranbehandling) Opioider Norspan Tricykliskt antidepressivum Sensaval (lågdos på kvällen, till äldre) Saroten (lågdos på kvällen) OSTEOPOROS Bisfosfonater Alendronat veckotablett Zoledronsyra Övriga medel Prolia (om njurfunktion eller biverkningar ej medger behandling med bisfosfonater) Kalcium och D-vitamin Calcichew-D3 Kalcipos-D Calcichew-D3 Forte (till äldre) Kalcipos-D Forte (till äldre) Nervsystemet AKUT ÖVERGÅENDE SMÄRTA Paracetamol Alvedon NSAID Naproxen Opioider Dolcontin (tidsbegränsat) Oxycodone (tidsbegränsat) SVÅR SMÄRTA Opioider Dolcontin Fentanyl Depotplåster Morfin Oxycodone depottablett Oxycodone NEUROPATISK SMÄRTA Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Saroten Antiepileptika Gabapentin Actavis Hermolepsin (vid trigeminusneuralgi) Trileptal (vid trigeminusneuralgi) YTLIG LOKAL NEUROPATISK SMÄRTA Lokalanestetika Versatis (vid ytlig perifer avgränsad nervsmärta)

13 24 25 SMÄRTA VID CANCERSJUKDOM Paracetamol Alvedon NSAID Diklofenak (glattmuskelrelaxerande effekt) Coxiber Celebra Opioider Dolcontin Fentanyl Depotplåster Morfin Oxycodone depottablett Oxycodone Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Saroten Glukokortikoid Betapred MIGRÄN NSAID+koffein Magnecyl Koffein Brus NSAID Diklofenak T Naproxen Motilitetsstimulerare Primperan Triptaner Sumatriptan Zolmitriptan, munsönderfallande Zomig Nasal Betareceptorblockerare (profylaktiskt) Metoprolol depottablett EPILEPSI Bensodiazepin Stesolid rektal lösning (akut behandling) Antiepileptika Fettsyraderivat Ergenyl Ergenyl Retard Karboxamidderivat Hermolepsin Hermolepsin Retard Trileptal Övriga Lamotrigin Actavis Lamotrigin Ratiopharm Levetiracetam 1A Pharma Topiramat Actavis PARKINSONISM MAO-B-hämmare Azilect L-dopa inkl. kombinationer Madopark Madopark Depot Madopark Quick Madopark Quick mite Stalevo Dopaminagonist Pramipexol Ropinirol COMT-hämmare Comtess RESTLESS LEGS Dopaminagonist Pramipexol L-dopa Madopark Quick (vid nattligt uppvaknande)

14 26 27 Psykiatri DEPRESSION Förstahandsval SSRI Sertralin Escitalopram Andrahandsval SNRI Venlafaxin Övriga antidepressiva Mirtazapin TILLFÄLLIG ÅNGEST Icke benzodiazepinbesläktat medel Atarax (olämpligt för äldre) Bensodiazepinderivat Oxascand (för tillfälligt bruk) Tillfällig ångest hos äldre Oxascand (för tillfälligt bruk) ÅNGESTSYNDROM Förstahandsval SSRI Sertralin Escitalopram Andrahandsval SNRI Venlafaxin Tricykliskt antidepressivum Klomipramin (olämpligt för äldre) TILLFÄLLIGA SÖMNSTÖRNINGAR Icke-bensodiazepinbesläktat medel Propavan (olämpligt för äldre) Benzodiazepinbesläktade medel Zopiklon (för tillfälligt bruk) Zolpidem (för tillfälligt bruk) Tillfälliga sömnstörningar hos äldre Zopiklon (för tillfälligt bruk) ALKOHOLSJUKDOM Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Antabus Campral Naltrexon Vitamintillskott vid alkoholsjukdom Oralovite Abstinensbehandling i öppenvård Stesolid (delas dagligen på mottagning, ej på recept, se TerapiTips nr 1, 2014) Neurobion (En ampull á 3 ml i daglig i.m. injektion på mottagningen)

15 28 29 Demens ALZHEIMERS SJUKDOM Symtomatisk behandling vid mild till måttlig sjukdom Kolinesterashämmare (risk för bradyarytmi och överledningsrubbningar) Donepezil Galantamin Rivastigmin Exelon depotplåster (alternativ vid problem med peroral tillförsel eller compliance) Symtomatisk behandling vid måttlig till svår sjukdom Glutamathämmare Memantin Tillfällig ångest Oxascand Heminevrin (nattlig ångest/oro) Agitation och aggressivitet Memantin Psykotiska symtom och svår aggressivitet Risperidon Quetiapin (måttlig till svår lewybody- och parkinsondemens) Tillfälliga sömnstörningar Zopiklon Oxascand Heminevrin (nattlig ångest/oro) Andningsorganen BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMTOM VID DEMENS (BPSD) Vid BPSD bör i första hand somatiska orsaker och läkemedelsbiverkningar uteslutas samt icke-farmakologiska metoder prövas, t.ex. omvårdnadsinsatser, anpassning av miljön, stimulans. Först vid otillräcklig effekt av dessa kan läkemedel prövas. Eftersträva kort behandlingstid med utvärdering av effekten inom två veckor (längre tid för SSRI) samt regelbundet ställningstagande till utsättning eller dosjustering. Stor restriktivitet med antipsykotiska läkemedel. Symtom på depression/ångest, irritabilitet, agitation, oro Escitalopram Sertralin Mirtazapin ALLERGISK RINIT Peroralt antihistamin Aerius oral lösning (endast barn >1 år) Cetirizin Desloratadin Nasala glukokortikoider Desonix Nasonex Nasala glukokortikoider+antihistamin Dymista ASTMA Barn och äldre med nedsatt inhalationsförmåga För denna grupp räknar vi med inhalation via spacer, med fördel kan man välja Optichamber diamond. Denna spacer är liten och smidig, samt att det är lätt att räkna andetag med hjälp av utandningsventilen. Dessa läkemedel kan även användas för vuxna om önskemål/indikation föreligger.

16 30 31 Kortverkande selektiva beta-2-stimulerare Airomir (Finns ingen nedre åldersgräns) Glukokortikoider Flutide Evohaler (>1 år) Alvesco (>12 år) Långverkande beta-2-stimulerare+glukokortikoid Flutiform (>12 år) Vuxna Kortverkande selektiva beta-2-stimulerare Bricanyl Turbuhaler Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Långverkande beta-2-stimulerare Formatris Novolizer Oxis Turbuhaler Glukokortikoider Giona Easyhaler Novopulmon Novolizer Pulmicort Turbuhaler Långverkande beta-2-stimulerare+glukokortikoid Bufomix Easyhaler Duoresp Spiromax Symbicort Turbuhaler Leukotrienreceptorantagonist Montelukast Antikolinergika Eklira Genuair Seebri Breezhaler Spiriva HandiHaler Spiriva Respimat Långverkande beta-2-stimulerare Formatris Novolizer Onbrez Breezhaler Oxis Turbuhaler Långverkande beta-2-stimulerare+glukokortikoid Bufomix Easyhaler Duoresp Spiromax Symbicort Forte Turbuhaler LÄKEMEDEL VID RÖKSTOPP SOM TILLÄGG TILL MOTIVERANDE STÖD Förstahandsval Nikotinersättningsmedel Andrahandsval Champix Zyban HOSTA Hosthämmande medel Cocillana Etyfin Nipaxon KOL Kortverkande beta-2-stimulerare Bricanyl Turbuhaler Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer ANAFYLAXI Adrenergika för systemiskt bruk Emerade Glukokortikoid Betapred Antihistamin Aerius (munsönderfallande tablett)

17 32 33 Ögonsjukdomar Öronsjukdomar ÖGONINFEKTION Bakterier Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Virus Zovirax ALLERGISKA ÖGONBESVÄR Natriumkromoglikat Lecrolyn Antihistamin Livostin TORRA ÖGON Tårsubstitut Artelac* Oculac* Viscotears* Smörjande medel Oculentum simplex salva SVETSBLÄNK Lokalanestetika Cincain * Receptförskrivning endast vid keratoconjunctivitis sicca. EXTERN OTIT Glukokortikoider Diproderm Locoid Glukokortikoid+antiinfektivum Terracortril med polymyxin B Kosttillägg Vid sjukdomsrelaterad undernäring hos vuxna. UNDERNÄRING/APTITLÖSHET Kompletta (1:a handsval) Fortimel Energy Fortimel Compact Fortimel Yoghurt Style Fresubin 2 kcal / fibre Resource 2.0 fiber Icke kompletta (2:a handsval) Fortimel Jucy Addera plus Scandishake Vid samtidig diabetes Diben Resource 2.0 fiber Fresubin 2 kcal / fibre Vid samtidig njursjukdom - dialys Renilon 7.5 Resource protein Fresubin energy protein

18 34 35 Vid samtidig njursvikt Renilon 4.0 Renal Vid samtidig sårläkning Fresubin Energy protein Fresubin 2 kcal Resource 2.0 fiber Fortimel Compact protein Vid samtidigt trycksår Cubitan (Restriktioner se TerapiTips nr ) Vid samtidig KOL Fortimel Compact protein Fresubin 2 kcal Resource 2.0 fiber Vid samtidig inflammatorisk tarmsjukdom Fortimel Energy Resource protein Fortimel Jucy Addera plus Vid samtidig fettmalabsorption Isosource MCT Resource protein Fortimel Jucy Addera plus Vid samtidig förstoppning/diarré Fortimel compact fiber Resource 2.0 fiber Fresubin 2 kcal fibre Vid samtidig dysfagi (Restriktioner se TerapiTips nr ) Tjockflytande Nutilis Complete Stage 1 Krämkonsistens Nutilis Complete Stage 2 YOcrème Förtjockningsmedel Nutilis Powder Vid samtidig hjärtsvikt med vätskerestriktion Fortimel Compact protein Fresubin 2 kcal Resource 2.0 fibre Vid samtidig komjölksproteinallergi Provide Xtra Energimoduler (Restriktioner se TerapiTips nr ) Calogen * Nutrical ** Vid ordination av slaggfri kost Fortimel Energy Fortimel Jucy Addera Plus *= Ska INTE ges vid pancreascancer, gallgångscancer eller fettmalabsorption **= kan ge osmotisk diarré vid för stor dos. Ska INTE ges vid diabetes.

19 36 37 Mjukgörande och smörjande medel Rek läkemedel för SSK med förskrivningsrätt Microlax Resulax MUN OCH SVALG Hög kariesrisk i samband med muntorrhet Diarré Dentan lösning (symtomatisk behandling av ospecifika diarrér) Fluorette tuggummi Loperamid Xerodent Munsår orsakade av herpes simplex hos immunokompetenta patienter Aciclovir (inte till barn under 12 år) MAGE OCH TARM Symtomatisk tillfällig behandling vid epigastralgi/halsbränna Novalucol Omeprazol Symtomatisk tillfällig behandling vid hiatusinsufficiens, sura uppstötningar och halsbränna Gaviscon Spädbarnskolik Dimetikon Tillfälligt vid anala besvär Scheriproct N Springmask och spolmask Vermox SÅRBEHANDLING Sårdesinfektion Klorhexidin Vätskande och infekterade sår Väteperoxid Kaliumpermanganat Ättiksyra 5mg/ml APL Venösa bensår Zipzoc Salvstrumpa Smärtande sår Lidokain Förstoppning Tarmirriterande medel Cilaxoral Bulkmedel Inolaxol Osmotiskt verkande medel Laktulos Movicol Omnilax HUDINFEKTIONER Candidainfekterade blöjutslag och intertriginös candida med inflammatoriskt inslag och klåda Cortimyk Fotsvamp Terbinafin

20 38 39 EKSEM Mildison Lipid (grupp I) Akuta eksem av varierande genes Emovat (grupp II) Locoid Lipid (grupp II) Elocon (grupp III) Ovixan (grupp III) Betnovat (grupp III) För kortison grupp III; salva och kräm, max 30 g förpackning ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN Utvärtes behandling av lindrig acne vulgaris Differin Epiduo Mjällbildning och seborroisk dermatit i hårbotten Ketokonazol schampo Huvudlöss Silikonoljor (OBS! medicinteknisk produkt) Tenutex Flatlöss Tenutex Prioderm HUD, ÖVRIGT Torr hud Canoderm (kräm+lotion) Locobase LPL Miniderm Propyderm Avlägsnande av fjäll och krustor Salcyvase Hematom och tromboflebiter Hirudoid Ytanestesi av huden i samband med nålstick och ytliga kirurgiska ingrepp t.ex. revision av bensår EMLA Tillfällig klåda Tavegyl Skabb Tenutex INFEKTION Scarlatina, odlingsverifierad Kåvepenin Tonsillit hos patient i samma hushåll som aktuellt fall av scarlatina Kåvepenin Springmask Vermox Vanquin Spolmask Vermox URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN Lokala östrogenbristsymtom Ovesterin (kräm/vagitorier) Vagifem (ej nyinsättning) Ytanestesi vid kateterisering Xylocain MÖDRAVÅRD Amningsstimulering Syntocinon (nässpray)

21 40 41 SMÄRTA Tillfällig lätt till måttlig smärta Alvedon Ibuprofen Dysmenorré utan organisk orsak NSAID (peroralt tillsammans med Paracetamol) Ibuprofen Naproxen Diklofenak T Lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador, t.ex. sportskador NSAID Ibuprofen Diklofenak T Bakteriell konjunktivit Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Lättare yttre ögoninflammation Noviform Tillstånd av torra ögon p.g.a. naturlig tårvätskeinsufficiens eller blåst, damm etc. Artelac* Oculac* Viscotears* * Receptförskrivning endast vid keratoconjunctivitis sicca. ÖRON-NÄSA-HALS Rinit Nezeril Otrivin Allergisk rinit Desonix Nasonex Dymista (inte nyinsättning) Allergisk rinit och konjunktivit Aerius oral lösning (endast barn) Cetirizin Desloratadin Extern otit Terracortril med Polymyxin B ÖGON Allergisk konjunktivit Lecrolyn Livostin Allergisk rinit och konjunktivit Aerius oral lösning (endast barn) Cetirizin Desloratadin ÖVRIGT Tillfälligt illamående (inte till barn och gravida) Postafen Åksjuka Scopoderm plåster (ej till barn under 10 år) Postafen (ej till barn under 1 år) Hjälp mot abstinensbesvär med rökavvänjning Nikotinersättningsmedel Hosta Nipaxon Feber Ibuprofen Alvedon Beredning av injektionsvätska Sterilt vatten (för injektion) Natriumklorid (för beredning av injektionsvätska)

22 42 43 Vårdprogram/behandlingsriktlinjer Läkemedelsribbor 1. Anafylaxi Antibiotikabehandling bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård Antibiotikaprofylax vid tandbehandling 4. Astma hos vuxna Astma och allergi hos barn och ungdomar Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård 7. Diabetes och graviditet 2013 (nätversion) 8. Farmakologisk smärtbehandling vid cancersjukdom Fetma 2012 (nätversion) 10. Hypertoni Knöl på halsen KOL Luftvägsinfektioner 2013 (nätversion) 14. Läkemedelshantering i Sörmland 2013 (nätversion) 15. Läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus Ont i magen Osteoporos Smärta hos äldre Sårbehandling Ben- och fotsår Tyreotoxikos hos vuxna Vårdprogram för utredning och behandling av affektiva sjukdomar hos vuxna vid psykiatrisk klinik i Landstinget Sörmland Vätsketerapi och nutritionsbehandling Östrogenbehandling 2007 (nätversion) Vårdprogram/behandlingsriktlinjer finns på Läkemedelskommitténs hemsida NPH-Insuliner Sulfonureider Antibiotika PcV Antibiotika volym Av alla medel- och långverkande insuliner skall NPH-insulinerna utgör minst 60% av totala antalet DDD d.v.s. Lantus, Levemir och Tresiba får utgöra max 40%. Ribban gäller typ 2 diabetes i primärvården. Andelen Glipizid och Glimiperid skall vara 95% av totala antalet DDD för sulfonureider d.v.s Glibenklamid får utgöra max 5%. Andelen PcV av antibiotika som används mot luftvägsinfektioner till barn 0-6 år skall vara minst 80%. Antal kurer antibiotika (J01 exkl. metenamin) får vara maximalt 175 per listade patienter och år på Vårdcentralen.

23 44 45 Levnadsvanor Hälsorisker vid otillräcklig fysisk aktivitet och stillasittande Otillräcklig fysisk aktivitet under en längre tid innebär en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Exempelvis ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Dessutom ökar risken för vissa cancersjukdomar, framför allt tjocktarmscancer och bröstcancer. Fysisk aktivitet kan användas för att förebygga, behandla eller ingå som en del i behandlingen vid många sjukdomstillstånd. (Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och FYSS) Enkla råd/tips för ökad fysisk aktivitet (Källa: Sjukdomsförebyggande metoder, samtal om levandsvanor i vården av Barbro Holm Ivarsson och nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder) Vara fysiskt aktiva i minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig, vilket kan innebära en rask promenad, trädgårdsarbete, cykling eller att vara fysiskt aktiva i minst 75 minuter i veckan på hög intensitetnivå, till exempel löpning eller träning på gym. Även små förändringar ger stora hälsovinster och de som är minst fysiskt aktiva är de som gör största hälsovinsterna även om de inte når upp till den rekommenderade dosen. Enkla tips är att försöka få in motionen i vardagen. Som att gå eller cykla till jobbet eller till kommunala färdme del istället för att ta bilen. Ta trapporna i stället för hissen eller kort promenad på lunchen. Planera in tider för fysisk aktivitet i kalendern. Använd gärna stegräknare och tävla med dig själv öka successivt. Enkla råd/tips för minskat stillasittande (Källa: Sjukdomsförebyggande metoder, samtal om levandsvanor i vården av Barbro Holm Ivarsson och nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder) Stillasittande ses som en enskild riskfaktor och ett minskat stillasittande ger stora hälsovinster. Ta gärna en bensträckare var 30:e minut. Bra med höj- och sänkbart skrivbord på jobbet, stå upp och prata i telefon. Res dig i pauser, smygträna genom att spänna musklerna när du sitter länge ex på tåget, i rullstolen, vid skrivbordet eller under långa föreläsningar. Erbjud stöd På vårdcentralerna finns ansvariga för samtliga levnadsvanor inklusive fysisk aktivitet. Dessa personer har en fördjupad kompetens och ansvar inom området.

24 46 47 Tobaksbruk Hälsorisker med tobak Tobaksbruk är det enskilt största hotet mot hälsan. Enkla råd om tobak Ge positiv förstärkning, även de som har slutat nyligen kan behöva stöd. Informera om risker och negativa konsekvenser med tobaksbruk för hälsan. Koppla till patientens egen hälsa. Rekommendera att sluta med tobak. Erbjud stöd På vårdcentralerna finns ansvariga för samtliga levnadsvanor inklusive tobak dit du kan remittera eller hänvisa din patient. Dessa personer har en fördjupad kompetens och ansvar inom området. Aktuell lista över dessa finner du på (Tobaksavvänjningsstöd i samband med operation) fimpaaa.se (app) Sluta-Röka-Linjen Matvanor Hälsorisker vid ohälsosamma matvanor Hälsosamma matvanor kan förebygga och behandla ohälsa och sjukdom. Enkla råd utifrån Svenska näringsrekommendationer Ät mycket frukt och grönt gärna 500 g per dag. Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris. Välj gärna nyckelhålsmärkt. Ät fisk ofta gärna 2-3 gånger per vecka. Byt till flytande margarin eller olja när du lagar mat. Erbjud stöd På vårdcentralerna finns ansvariga för samtliga levnadsvanor inklusive matvanor. Dessa personer har en fördjupad kompetens och ansvar inom området. Aktuell lista över dessa finner du på Vid behov av kostbehandling relaterat till sjukdom (t ex vid fetma, undernäring, hyperlipidemi, diabetes eller hypertoni) remitteras patienten till dietist.

25 48 49 Alkohol Konsumtionsnivåer Ett standardglas innehåller 12 gram alkohol. Detta finns i till exempel 2st 33cl lättöl, 50cl folköl, 33cl starköl, 12-15cl vin, 4cl sprit. Riskbruk av alkohol föreligger vid högkonsumtion, d.v.s. när: en man dricker mer än 14 standardglas per vecka en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka Riskbruk av alkohol föreligger vid intensivkonsumtion, d.v.s. när: en man dricker mer än 5 standardglas vid ett och samma tillfälle en kvinna dricker mer än 4 standardglas vid ett och samma tillfälle Erbjud stöd På vårdcentralerna finns ansvariga för samtliga levnadsvanor inklusive alkohol. Aktuell lista över dessa finner du på Anteckningar

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

Munsjukdomar/tandvård

Munsjukdomar/tandvård Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(13) Munsjukdomar/tandvård Antibiotikaprofylax amoxicillin* vuxna/barn > 12 år: 2 g 1tim före planerat ingrepp barn < 12 år: 50 mg/kg kroppsvikt 1tim före planerat

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Riktlinje AK-mottagningen Centralsjukhuset Karlstad 6 18 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Anne Marie Edvardsson Anne Marie Edvardsson

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016

Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Prognos över användning och kostnader för läkemedel i SLL 2015-2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-05-29 Diarienummer: HSN 1303-0311-9 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Gustaf

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning

Munhålans sjukdomar. Orala slemhinneförändringar och infektioner. inledning Munhålans sjukdomar mats jontell, oral medicin, sahlgrenska akademin, göteborgs universitet lars nurbo, psykiatriska kliniken, karlskrona väst inledning Detta kapitel beskriver diagnostik och behandling

Läs mer

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider

Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Gäller från 2015-07-01 Nationellt dopingreglemente för hund Svenska läkemedelssubstanser i ATC-ordning med karenstider Denna förteckning är organistationens eget regelverk och en del av Nationellt dopingreglemente

Läs mer

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument

Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Sömnstörningar hos barn kunskapsdokument Som ett led i regeringsuppdraget att Utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning anordnade Läkemedelsverket 2012 ett möte med representanter för barn-

Läs mer

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799.

Munhålans sjukdomar. Inledning. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. Ändrad 2014-07-16, s 797 och 799. 783 Mats Jontell, Oral medicin och patologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Håkan Mobacken, Dermatologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Inledning

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score)

I Sverige inträffar årligen ca 70 000 benskörhetsfrakturer fördelat på: Bentäthet högre än -1 SD (uttryckt som T-score) Kapitel Bakgrund (benskörhet) yttrar sig ofta som fraktur vid obetydlig påfrestning på skelettet. Tidig identifiering av riskpersoner, framförallt patienter med förstagångsfraktur, och adekvat behandling

Läs mer

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011

Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 Prognosrapport Kostnadsutvecklingen för läkemedel i Västra Götalandsregionen 2010-2011 2010-03-22 Anna Lindhé, Läkemedelsenheten Lena Gustafsson, Läkemedelsenheten Lennart Andrén, Klinisk Farmakologi,

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Den förändring som gjorts i årets psykiatri-avsnitt är tillägget av rubriken Tillfällig ångest - barn och ungdomar.

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas.

Forskning. Utifrån utredningen bör man överväga om läkemedelsbehandling ska påbörjas. Kapitel Varför utreda? Har personen en demenssjukdom eller är det en annan orsak till symtomen (sjukdom, läkemedel). Vilken typ av demenssjukdom handlar det om? Informera/stödja/trösta. Vårdplanera. Behandla

Läs mer

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012

Vårdprogram fetma Sörmland. November 2012 Vårdprogram fetma Sörmland November 2012 2 Innehåll Inledning...4 Fetma i världen, Sverige och Sörmland...5 Fetma och följdsjukdomar...7 Matmissbruk...8 Behandling vid fetma...9 Att arbeta med beteendeförändring...10

Läs mer