REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND"

Transkript

1 REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

2 Förord Detta är den 14:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2010 som är utgiven av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av läkemedel på REKLISTAN är; Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer) Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk för dosdispensering) Leveranssäkerhet Pris Terapitradition Miljöskäl Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de förändringar som sker vad gäller prissättningen. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl innehåll som layout på REKLISTAN i Landstinget Sörmland Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna i Läkemedelskommitténs arbetsutskott: Anders Stjerna, HIA, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gösta Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Marie Ackelman, Ger/Rehab, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm Rolf Bodin, Vårdcentralen, Malmköping Ruth Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Marie Portström, Tunafors VC, Eskilstuna Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mun- och tandsjukdomar... 2 Antibiotikaprofylax. Dentala infektioner. Karies. Munslemhinneförändrinar. Muntorrhet. Premedicinering. Tandvärk. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning... 3 Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Meteorism. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes. Osteoporos. Hjärta, kretslopp och blod... 5 Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Sekundärprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi. Hud... 7 Svampinfektioner. Impetigo. Torr hud. Psoriasis. Eksem. Acne. Rosacea. Urticaria. Bensår. Urin- och könsorgan... 9 Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré. Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism (LUTS). Erektil dysfunktion. Infektionssjukdomar Bakteriella ÖLI (Sinuit, mediaotit, tonsillit). Nedre luftvägsinfektioner. Övre UVI. Nedre UVI. Mjukdelsinfektioner. Genital klamydia. Herpes simplex och zoster. Giardia och amöba. Spolmask och springmask. Bandmask. Huvudlöss och flatlöss. Skabb. Svampinfektioner. Impetigo. Rörelseapparaten Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Akut smärta i columna utan eller med rhizopati. Långvarig smärta i rörelseapparaten. Nervsystemet Akut övergående smärta. Svår smärta. Neuropatisk smärta.ytlig lokal neuropatisk smärta. Smärta vid cancersjukdom. Övrig långvarig smärta. Migrän. Antiepileptika. Parkisonism. Psykiatri Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Sömnstörningar. Alkoholsjukdom. Demens. Andningsorganen Allergisk rinit. Astma. KOL. Läkemedel vid rökstopp. Hosta. Anafylaxi. Ögonsjukdomar Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk. Öronsjukdomar Extern otit. Kosttillägg...19 Äldre och läkemedel Vårdprogram utgivna av Läkemedelskommittén Riskläkemedel för äldre Fysisk aktivitet på recept 1

4 Mun- och tandsjukdomar Antibiotikaprofylax Amoxicillin Amoxicillin Linkosamid Dalacin (vid PC-allergi) dentala infektioner Penicillin V Kåvepenin Linkosamid Dalacin Imidazolderivat Flagyl Karies Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Munslemhinneförändringar Antibiotikum vid svampinfektion Fungizone Mycostatin Antiseptikum Hexident Muntorrhet Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Natriumfluorid+ salivstimulerande Xerodent Saliversättningsmedel Proxident premedicinering Midazolam Dormicum Diazepam Stesolid Tandvärk Ibuprofen Brufen Paracetamol Alvedon 2

5 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Blod och blodbildande organ Ulcus, gastrit och reflux Syrasekretionshämmande medel Omeprazol (se kommentar sid 4) Syraneutraliserande medel Gaviscon Novalucol Ulcus med helicobacter pylori-infektion Behandlingen av helicobacter associerad ulcussjukdom bör ske i samråd med specialist. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling Omeprazol Meteorism Minifom Förstoppning Tarmirriterande medel Laxoberal Bulkmedel Inolaxol Osmotiskt verkande medel Forlax Importal Laktulos Movicol Mjukgörande och smörjande medel Microlax Resulax Diarré Propulsionsdämpande medel Loperamid Bulkmedel Inolaxol Inflammatoriska tarmsjukdomar För rektalt bruk enbart vid behandling av PROKTIT 5-ASA preparat Mesasal Pentasa Steroider Colifoam Pred-Klysma Hemorrojder Scheriproct 3

6 Illamående Rörelse- och åksjuka Postafen Övrigt illamående Postafen Primperan Pankreasinsufficiens Digestionsenzymer Creon Kommentar till PPI-gruppens preparat och deras användande PPI är potenta läkemedel där det är viktigt att användandet sker på rätt indikation efter korrekt diagnostik. Indikationerna för användande av PPI är konstaterad ulcussjukdom eller gastroesofageal refluxsjukdom samt profylax/underhållsbehandling av dessa tillstånd. Dyspeptiska symtom är i sig inte indikation för att starta en behandling med PPI men däremot i de flesta fall en anledning till att starta en utredning av bakomliggande orsaker, se vårdprogram Ont i magen. 4

7 Blod Diabetes och blodbildande organ OSTEOPOROS Direktverkande insulin Apidra Humalog NovoRapid Medellångverkande insulin Insulatard Långverkande insulin Lantus (Endast efter att Insulatard, prövats) Levemir (Endast efter att Insulatard, prövats) Blandade insuliner NovoMix Läkemedel som ökar insulinkänsligheten Metformin Läkemedel som ökar insulinfrisättningen Amaryl Bisfosfonater Alendronat veckotablett Kalcium Kalcipos Kalcium och D-vitamin Calcichew-D3 Ideos Kalcipos-D Sköldkörtelhormon Levaxin "Alla övriga blodsockersänkande läkemedel är tredjehandsmedel som skall användas när metformin, SU och/el insulin prövats och befunnits otillräckliga eller är olämpliga. Alla läkemedel har sin plats! För information och tips se nr 1 av TerapiTips 2010." Hjärta, kretslopp och blod HyPertoni ACE-hämmare Enalapril Kalciumantagonister Amlodipin 5

8 Blod Diuretika och blodbildande organ Betareceptorblockerare Esidrex Atenolol Spironolakton Bisoprolol ACE-hämmare och diuretika Kalciumflödeshämmare Enalapril Comp Amlodipin Betareceptorblockerare Sekundärprofylax (ej förstahandsmedel) VID kronisk ischemisk Atenolol hjärtsjukdom Bisoprolol Angiotensin II-antagonister Cozaar (alternativ till ACEhämmare vid biverkning) Angiotensin II-antagonister och diuretika Cozaar Comp (alternativ till ACE-hämmare vid biverkning) Lipidrubbningar Statiner Simvastatin Angina pectoris Nitrater - kortverkande Glytrin Nitromex Suscard (som situationsprofylax) Nitrater - långverkande Isosorbidmononitrat Betareceptorblockerare Bisoprolol Seloken ZOC (efter hjärtinfarkt) Statiner Simvastatin Trombocythämmare Trombyl ACE-hämmare Ramipril Hjärtsvikt ACE-hämmare Enalapril Betareceptorblockerare Bisoprolol (Emconcor CHF endast vid upptitrering) Diuretika Furix Lasix Retard Spironolakton 6

9 Blod Angiotensin och blodbildande II-antagonister organ Tromboembolism Atacand (alternativ till ACE-hämmare vid biverkning eller som tillägg till ACE-hämmare vid svår hjärtsvikt) Arytmier Betareceptorblockerare (frekvensreglering vid förmaksflimmer) Atenolol Bisoprolol Hud Svampinfektioner Antimykotika Fungoral shampo (seborroiskt eksem) Lamisil Pevaryl Antimykotika+steroid Cortimyk (seborroiskt eksem) Impetigo Tvål och kranvatten Retapamulin Altargo Antikoagulantia Fragmin Waran Trombocythämmare Trombyl Clopidogrel (ej förstahandsval, kan vara ett alternativ vid ASA-allergi) megaloblastanemi Behepan Folacin järnbristanemi Duroferon Flukloxacillin Heracillin Cefadroxil Cefadroxil mjukgörare OBS! Rabatterat läkemedel endast vid svår psoriasis, atopisk dermatit, handeksem och ichtyos. Karbamid Canoderm (kräm+lotion) Propylenglykol Locobase LPL Propyderm (kräm) 7

10 Avfjällning Salicylsyra 2 % i Decubal creme (psoriasis+avfjällning) Salsyvase 1 % (spädbarn) Salsyvase 2 % (även till torra handflator och fotsulor) psoriasis Övriga medel (kalcipotriol) Daivonex kräm Medelstark och stark glukokortikoid (se under eksem) eksem Mild glukokortikoid Ficortril Hydrokortison Mildison Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid lipid Stark glukokortikoid Betnovat Elocon acne Vitamin A Aberela Differin Peroxider Basiron Peroxider + vitamin A Epiduo Antiinfektivum - kombination Duac Övrigt (azelainsyra) Skinoren Antibakteriellt Tetralysal rosacea och perioral dermatit Finacea Metronidazol kräm Tetracyklin urticaria Antihistaminer Cetirizin Loratadin Tavegyl bensår Antibakteriellt Iodosorb Ättikssyralösning 5 mg/ml Zinkbandage ZipZoc salvstrumpa 8

11 Blod och blodbildande organ Urin- och könsorgan Antikonception Kombinerade p-piller (Monofasiska p-piller - förstahandsval vid nyförskrivning) Neovletta Orthonett Novum Cilest/Cilest 28 Trefas-p-piller Trionetta Trinovum Rent gestagena preparat Cerazette (minipiller) Implanon (implantat) Jadelle (implantat) Levonova (spiral) NorLevo (akut-p-piller) Kopparspiral (akut antikonception) Depo-provera (intramuskulär injektion) Vulvo-vaginala infektioner Bakteriell vaginos Flagyl (peroralt) Svampinfektioner Pevaryl (1:a handsval) Canesten (1:a handsval) Fluconazol (peroralt) Kondylom Wartec (kräm) Klimakteriebesvär Östrogener Femanest Sekvenspreparat Novofem (1:a handspreparat) Divina Plus Femasekvens Kontinuerlig kombinationsbehandling Activelle Indivina Femanor Lågdosöstrogener Ovesterin (kräm/vagitorier) Vagifem (vaginaltablett) Oestriol (tablett 1 mg, peroralt) Dysmenorré NSAID (peroralt tillsammans med paracetamol) Ibumetin Diklofenak T Naproxen Kombinerade p-piller Neovletta Orthonett Novum 9

12 Cilest/Cilest 28 Blödningsrubbningar Rikliga blödningar Cyklo-F Tranon (tranexamsyra) Oregelbundna blödningar Gestapuran, cykliskt Primolut-Nor, cykliskt Förskjutning av menstruation Primolut-Nor Trängningsproblematik Detrusitol SR Kentera (plåster) Infektionssjukdomar Bakteriella ÖLI (sinuit, Mediaotit, tonsillit) Penicillin V Kåvepenin Nedre luftvägsinfektioner Penicillin V Kåvepenin Atypisk genes Doxyferm Ery-max Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Amoxicillin Doxyferm Prostatism (LUTS) Testosteron-5-alfa-reduktasinhibitor Finasterid Avodart Alfa-adrenoreceptorantagonist Xatral OD (1:a handspreparat vid BPH) Erektil dysfunktion Sildenafil Viagra Tadalafil Cialis Spektramox OBS! Växelbruk! Övre UVI (samt nedre UVI hos män) Sulfonamid+trimetoprim Bactrim Cefalosporin Cedax Kinolon Ciprofloxacin Nedre UVI (hos kvinna) Nitrofuranderivat Furadantin 10

13 Penicillin Selexid Trimetoprim Trimetoprim OBS! Växelbruk! Mjukdelsinfektioner Penicillin V Kåvepenin (vid erysipelas) Penicillinasstabilt penicillin Heracillin Linkosamid Dalacin Genital klamydia Azitromax Doxyferm Herpes simplex och zoster Nukleosider Aciclovir Valtrex INFLUENSA Oseltamivir Tamiflu GIARDIA OCH AMÖBA Imidazolderivat Flagyl Spolmask och springmask Vermox bandmask Yomesan Huvudlöss och flatlöss Prioderm Tenutex Skabb Nix Tenutex Svampinfektioner Triazolderivat Fluconazol Impetigo Se avsnittet Hud 11

14 Rörelseapparaten Blod och blodbildande organ Osteoartros Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Paracetamol+kodein Citodon Opioider Norspan Tiparol Tiparol Retard Ledinflammatoriska sjukdomar Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Opioider Tiparol Tiparol Retard Glukokortikoid Lederspan Akut smärta i columna UTAN El. MED rhizopati Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Paracetamol+kodein Citodon Opioider Tiparol Tiparol Retard Långvarig smärta i rörelseapparaten Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) 12

15 NSAID utvärtes Siduro Opioider Norspan Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol (lågdos till natten) Nervsystemet Akut övergående smärta Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Paracetamol+kodein Citodon Opioider Tiparol Tiparol Retard Svår smärta Opioider Dolcontin Morfin Oxycodone OxyNorm NeuroPATISK smärta Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Antiepileptika Gabapentin Teva Hermolepsin Oxcarbazepin Opioider Tiparol Tiparol Retard Ytlig lokal neuro- PATISK smärta Lokalanestetika Emla Versatis Xylocain Smärta vid cancersjukdom Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Opioider Dolcontin Matrifen Morfin Oxycodone OxyNorm 13

16 Blod Tricykliskt och antidepressivum blodbildande organ Antiepileptika Sensaval (till äldre) Tryptizol Glukokortikoid Betapred Övrig långvarig smärta Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Migrän NSAID+koffein Magnecyl Koffein Brus NSAID Diklofenak T Naproxen Motilitetsstimulerare Primperan Triptaner Sumatriptan Zomig Nasal Betareceptorblockerare (profylaktiskt) Seloken ZOC EPILEPSI Akutbehandling Bensodiazepin Stesolid rektal lösning Fettsyraderivat Ergenyl Ergenyl Retard Hydantoinderivat Fenantoin Karboxamidderivat Hermolepsin Hermolepsin Retard Oxcarbazepin Övriga Lamotrigin Actavis Parkinsonism MAO-B-hämmare Azilect Eldepryl Dopaminerga medel Madopark Madopark Depot Madopark Quick Madopark Quick mite Stalevo Dopaminagonist Requip Sifrol Övriga dopaminerga medel Comtess 14

17 Blod och blodbildande organ Psykiatri DEPRESSION Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SNRI Venlafaxin Övriga antidepressiva Mirtazapin SSRI Cipralex TILLFÄLLIG ÅNGEST Icke benzodiazepinbesläktat medel Atarax (ej beroendeframkallande) Bensodiazepinderivat Oxascand (för tillfälligt bruk) ÅNGESTSYNDROM Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SNRI Venlafaxin Tricykliskt antidepressivum Klomipramin SSRI Cipralex TILLFÄLLIGA SÖMN- STÖRNINGAR Icke-bensodiazepinbesläktat medel Propavan (ej beroendeframkallande) Benzodiazepinbesläktade medel Zopiklon Zolpidem ALKOHOLSJUKDOM Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Antabus Campral Naltrexon Vitamintillskott vid alkoholsjukdom Oralovite DEMENS Symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom 15

18 Blod Mild till och måttlig blodbildande Alzheimers organ Risperdal, vid svår sjukdom Kolinesterashämmare (risk för bradyarrytmi och överledningsrubbningar) Aricept Exelon Reminyl Måttlig till svår Alzheimers sjukdom NMDA-receptorantagonist Ebixa ( i väntan på större erfarenhet endast till patienter som inte tolerarar kolinesterashämmare) beteendemässiga och psykiska symptom vid demens Vid otillräcklig effekt av icke farmakologiska åtgärder Aggressivitet SSRI i första hand: Citalopram, Sertralin, Ebixa. Andningsorganen Allergisk rinit Peroralt antihistamin Aerius sirap (barn > 1 år) Cetirizin Loratadin 16 aggressivitet, ej vid Lewy body demens Oxascand vid samtidig ångest, vid behov eller korttidsbehandling. Psykotiska symptom Risperidon, ej vid Lewy body demens Depression SSRI: Citalopram, Sertralin Mirtazapin vid svårare depression med ångest och sömnproblem Ångest SSRI: Citalopram, Sertralin. Oxascand vid behov eller korttidsterapi. Heminevrin, vid tillfällig ångest och nattlig oro. Sömnstörningar Zopiklon Heminevrin, fr. a. vid nattlig oro Nasala glukokortikoider Avamys Nasonex Rhinocort Aqua

19 Astma Kortverkande selektiva beta- 2-stimulerare Airomir Bricanyl Ventoline Långverkande selektiva beta-2-stimulerare Oxis Serevent Glukokortikoider Flutide Pulmicort Långverkande beta-2- stimulerare+glukokortikoid Seretide Symbicort Endast vid otillräcklig effekt med enbart inhalationssteroid. Ej startpreparat vid nydebuterad astma. Leukotrienreceptorantagonist Singulair kol Kortverkande beta-2-stimulerare Bricanyl Ventoline Långverkande beta-2-stimulerare Oxis Serevent Antikolinergika Atrovent Spiriva Glukokortikoider Flutide Pulmicort Långverkande beta-2-stimulerare+ glukokortikoid Seretide Symbicort Läkemedel vid rökstopp som tillägg till motiverande stöd 1:a hand Nikotinersättningsmedel 2:a hand Champix Zyban Hosta Kruppbehandling Mollipect Hosthämmande medel Cocillana-Etyfin Nipaxon 17

20 Anafylaxi Adrenergika för systemiskt bruk Anapen Ögonsjukdomar Ögoninfektion Bakterier Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Virus Geavir Allergiska ögonbesvär Natriumkromoglikat Lecrolyn Antihistamin Livostin Glukokortikoid Betapred Antihistamin Cetirizin Loratadin Torra ögon Tårsubstitut Artelac endos Isoptoplain endos Oculac Sincon Viscotears Smörjande medel Oculentum simplex salva Svetsblänk Lokalanestetika Cincain Öronsjukdomar Extern otit Glukokortikoider Diproderm Locoid Glukokortikoid + antiinfektivum Terracortril med polymyxin B 18

21 Kosttillägg vid sjukdomsrelaterad undernäring hos vuxna Undernäring/ aptitlöshet (t.ex. vid neurologiska sjukdomar, cancer, demens, sväljsvårigheter) Kompletta (förstahandsval) Fortimel energy Fortimel yoghurt style Fresubin energy Resource Komplett näring 1.5 Resource 2.0 fiber Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Energimoduler (restriktion se terapitips) Addera nypon Calogen * Nutrical ** * skall INTE ges vid pankreascancer, gallgångscancer, fettmalabsorption. ** kan ge osmotisk diarré vid för stor dos. Skall INTE ges vid diabetes. Vid samtidig diabetes Diasip Fortimel extra Fortimel energy multifiber Vid samtidig njursjukdom - dialys Resource protein Renilon 7.5 Vid samtidig njursvikt Vid ordinerad proteinreduktion ges kosttillägg enbart på dietistordination. Vid samtidig sårläkning Fresubin energy protein Resource protein Vid samtidigt trycksår Cubitan restriktion se terapitips Fresubin energy protein * Resource protein * * Vid utebliven effekt av Cubitan 19

22 Vid samtidig KOL Kompletta (förstahandsval) Fresubin energy Fortimel energy Resource 2.0 fiber Respifor - restriktion se TerapiTips Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig inflammatoriska tarmsjukdomar Kompletta (förstahandsval) Fortimel energy Fresubin energy Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig fettmalabsorption Kompletta (förstahandsval) Isosource MCT Resource protein Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig förstoppning/diarré Fortimel energy multifiber Fresubin energy fiber Resource 2.0 fiber Vid samtidig dysfagi Krämkonsistens Fortimel crème Fortimel fruit Tjockflytande Calshake/ Scandishake Fortimel yoghurt style Resource 2.0 fiber Vid samtidig hjärtsvikt med vätskrestriktion Resource 2.0 Resource 2.0 fiber Vid samtidig komjölksprotein-allergi Provide Xtra 20

23 2009 Äldre och läkemedel En hjälp för alla inom vården att minska ogynnsamma effekter av läkemedel hos äldre. Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan den vara halverad. Beräkning av egfr enligt Cockroft-Gault rekommenderas för äldre underviktiga, muskelatrofiska patienter. Kalkylator finns på egfr (ml/min): Män: 1,23 x (140 - ålder) x vikt i kg Kvinnor: 1,04 x (140 - ålder) x vikt i kg P-kreatinin i mikromol/l P-kreatinin i mikromol/l Preparat som bör förskrivas restriktivt Användningen av dessa läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyttan av behandlingen ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande omprövas och ifrågasättas. Långverkande bensodiazepiner Substans Preparatexempel Kommentar Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar (påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring), muskelsvaghet, balansstörningar och fallolyckor. Risk för utsättningsbesvär - trappas ut. Stesolid Apodorm, Mogadon, Nitrazepam Flunitrazepam, Fluscand diazepam nitrazepam flunitrazepam Läkemedel med antikolinerg effekt Kommentar: Risk för påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring, urinretention, muntorrhet och förstoppning Substans Preparatexempel Användning Substans Preparatexempel Användning tolterodin Detrusitol Inkontinens levomepromazin Nozinan Dämpande oxybutynin Ditropan, Oxybutynin, Inkontinens hydroxizin Atarax Klåda, oro/ångest alimemazin Theralen Dämpande prometazin Lergigan Illamående, dämpande klomipramin Anafranil, Klomipramin Depression, ångest Kentera darifenacin Emselex Inkontinens amitriptylin Tryptizol/Saroten Nervsmärta nortriptylin Sensaval Nervsmärta, något mindre antikolinerg solifenacin Vesicare Inkontinens fesoterodin Toviaz Inkontinens disopyramid Durbis Arytmier 21

24 Läkemedelskommittén, Landstinget Sörmland, Samarbetsgrupp Äldre och läkemedel, Källa: Socialstyrelsens indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi 22 haloperidol Haldol > 2 mg zopiklon Zopiklon, Imovane > 7,5 mg risperidon Rispedal > 1,5 mg citalopram Citalopram, Cipramil > 40 mg oxazepam Sobril >30 mg sertralin Sertralin, Zoloft > 100 mg Preparat som kräver speciell dosering. Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar för äldre. Benzodiazepinbesläktade sömnmedel. För tillfälliga sömnstörningar Zopiklon (Imovane), Zolpidem (Stilnoct) Föreligger fortfarande indikation? Överväg periodvis behandling. Trappas ut. Propavan. Sömnmedel, ej beroendeframkallande Propavan (propiomazin) Viss antikolinerg effekt, dagtrötthet, restless legs, stelhet och gångstörningar. Loopdiuretika. Kortverkande vattendrivande medel Furosemid, Impugan, Lasix retard Risk för urvätskning hos äldre. Överväg dosminskning och periodvis behandling. Digitalispreparat. Hjärtarytmier och hjärtsvikt Digoxin Beakta njurfunktionen, egfr minskar påtagligt hos äldre, risk för överdosering. Minska dosen. Målområde S-digoxin 0,6-1,4 nmol/l. Protonpumpshämmare. Hämmar produktionen av saltsyra i magsäcken Omeprazol, Nexium Finns och kvarstår indikation? Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Se FAS-Ut SSRI. Stämningshöjande mot depression och ångest Citalopram, Sertralin Kvarstår indikation? Effekten kommer långsamt, risk för ökad ångest i början av behandlingen. Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Neuroleptika/Antipsykotika. Psykos, svår aggressivitet Risperdal (risperidon), Haldol (haloperidol) Utvärdera effekten efter 2-3 veckor. Kan dosen minskas? Risk för stelhet, gångsvårigheter, påverkan på minne, tankeförmåga, dåsighet och blodtrycksfall. Omprövas regelbundet. Trappas ut. Lätta Opioider. Smärtstillande, påverkar centrala nervsystemet Dexofen, Tiparol (tramadol), Citodon (kodein) Risk för yrsel, förvirring, illamående och förstoppning. Lägre dygnsdos (ex Dexofen: 50mg x 3-4). Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Tiparol rekommenderas ej till äldre. NSAID inkl. cox-2-hämmare. Antiinflammatorisk, smärtstillande Brufen (ibuprofen), Voltaren (diklofenak), Naproxen, Arcoxia, Celebra, Mobic, Relifex Endast som kort kur (1-2 veckor). Ej vid hjärtsvikt och/eller njursvikt. Lägre dygnsdos (ex Ibuprofen 1200 mg, Diklofenak 75 mg). Läkemedelsgrupp Preparatexempel Kommentar Tänkvärt omprövning? Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper som innebär risk för biverkningar eller läkemedelsinteraktioner. Nyttan av behandlingen skall vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.

25 Anteckningar 23

26 Anteckningar 24

27 Vårdprogram utgivna av Läkemedelskommittén 1. Affektiva sjukdomar Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård Astma hos vuxna Astma och allergi hos barn och ungdomar Behandling av beroendesjukdomar Diabetes och graviditet Diabetes Mellitus Fetma Hypertoni Kroniskt obstruktiv lungsjukdom/kol Luftvägsinfektioner Läkemedelshantering i Sörmland Ont i magen Osteoporos Smärtbehandling vid cancersjukdom Smärta hos äldre Sårbehandling Ben- och fotsår Urinvägsinfektioner Vätsketerapi och nutritionsbehandling Östrogenbehandling 2007 Vårdprogram på Läkemedelskommitténs hemsida: Externt: Internt: Startsidan, Organisation, Landstingets ledningsstab, Läkemedelskommittén. 25

28 Statiner RAAS Läkemedelsribbor 2010 Simvastatin skall utgöra 80% av totalen statiner+ezetrol i DDD ACE-hämmare och ACE-hämmare i komb. med diuretika, skall utgöra 75% av förskrivningen i DDD för ACE-hämmare och ACE-hämmare i komb. med diuretika samt AII-antagonister och AII-antagonister i komb. med diuretika Dahlströms Tryckeri AB Nyköping dec 2009 PPI Omeprazol skall utgöra 80% av totalen PPI i DDD Gapapentin/ Generiskt Gabapentin skall utgöra 90% Neurontin av den totala förskrivningen av substansen gabapentin i DDD Lamotrigin/ Generiskt Lamotrigin skall utgöra 75% Lamictal av den totala förskrivningen av substansen lamotrigin i DDD Läkemedelsgenomgångsribba, LMG-ribba 2010, riktar sig till samtliga vårdcentraler i Sörmland. För information kontakta Läkemedelskommittén.

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland

Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Mitt läkemedel 2006 Terapirekommendationer för hälso- och sjukvården i Västernorrland Arbetet med Mitt Läkemedel 2006 i Läkemedelskommittén och Expertgrupperna har som alltid varit en omfattande process.

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012

KLOKA LISTAN. Kloka Listan. Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta. Kloka Listan 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 KLOKA LISTAN 2012 Kloka Listan Medveten läkemedelsbehandling för största patientnytta Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting 1 Förord Förord Kloka Listan 2012 Kloka

Läs mer

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd...

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd... Innehållsförteckning Inledning...1 arbetsgång Arbetsgång...A1 Checklista + beslutsstöd...a5 Skattningsskala (Phase 20)...A7 läkemedel Särskilt riskfyllda läkemedel för äldre...b1 Läkemedel som ökar fallrisken...b3

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Elektroniskt recept e-recept KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2012 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilaga 1: Farmakologisk behandling...sid 2 Bilaga 2: SMA Safe Medication Assessment...sid

Läs mer

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilaga 1: Farmakologisk behandling...sid 2 Bilaga 2: SMA Safe Medication Assessment...sid 24 Bilaga

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter och allmänhet. Stockholms läns läkemedelskommitté gör urvalet KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 KLOKA LISTAN för patienter och allmänhet 2013 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNeHåLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12

Läs mer

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek

KLOKA LISTAN. Öka din kunskap om läkemedel med Kloka Listan. för patienter. Mina... sparade recept på apotek Tryckt hos Åtta.45 AB, 2013 KLOKA LISTAN för patienter 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2014 INNEHÅLL Allergisk chock och svår allergi 11 Andningsvägar 12 Barn och läkemedel 20 Benskörhet osteoporos 22

Läs mer

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med

KLOKA LISTAN. Om Kloka Listan och läkemedel. för patienter. Kloka Listan. Läkemedelslista gör din egen. Öka din kunskap om läkemedel med Tryckt hos Åtta.45 AB, 2014 KLOKA LISTAN för patienter 2015 KLOKA LISTAN för patienter 2015 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar INNEHÅLL Om Kloka Listan och läkemedel 1 Allergisk chock och svår

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Kloka Listan 2014. Läsaranvisningar. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2014 Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 17 Anestesi 18 Barn och läkemedel 20 Endokrinologi 22 Graviditet och amning 28 Gynekologi och obstetrik 30 Hjärta

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan Uppdaterad 2010-04-26 Generika- och Synonymlistan för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 1 februari - 15 september 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika Listan kan beställas via

Läs mer

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting

KLOKA LISTAN. Innehåll. Läsaranvisningar. Kloka Listan 2015. Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Innehåll KLOKA LISTAN 2015 Stockholms läns läkemedelskommitté Stockholms läns landsting Anafylaxi och svår allergisk reaktion 7 Andningsvägar 8 Anemi 16 Anestesi 17 Barn och läkemedel 19 Endokrinologi

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: Exaktaprinting, mars 2013 förord Flertalet

Läs mer

Generika- och Synonymlistan

Generika- och Synonymlistan UPPDATERAD 2009-11-16 Generika- och Synonymlistan Generika- och Synonymlista för slutenvården i Västra Götalandsregionen under perioden 15 september 2009-31 januari 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod/generika

Läs mer

Receptskrivningsregler

Receptskrivningsregler Regelverket och IT-stöd 1383 Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna Inledning Detta kapitel bygger på s föreskrifter LVFS 2009:13. Till dessa föreskrifter finns också en vägledning utgiven av, www.lakemedelsverket.se.

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans

Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016. För oss tillsammans Rekommenderade läkemedel för barn 2015 2016 För oss tillsammans Produktion Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen och Byrå4. Tryck: Sandvikens tryckeri, januari 2015. förord Flertalet läkemedel

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer