REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND"

Transkript

1 REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

2 Förord Detta är den 14:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2010 som är utgiven av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av läkemedel på REKLISTAN är; Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer) Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk för dosdispensering) Leveranssäkerhet Pris Terapitradition Miljöskäl Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de förändringar som sker vad gäller prissättningen. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl innehåll som layout på REKLISTAN i Landstinget Sörmland Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna i Läkemedelskommitténs arbetsutskott: Anders Stjerna, HIA, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gösta Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Marie Ackelman, Ger/Rehab, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm Rolf Bodin, Vårdcentralen, Malmköping Ruth Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Marie Portström, Tunafors VC, Eskilstuna Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mun- och tandsjukdomar... 2 Antibiotikaprofylax. Dentala infektioner. Karies. Munslemhinneförändrinar. Muntorrhet. Premedicinering. Tandvärk. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning... 3 Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Meteorism. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes. Osteoporos. Hjärta, kretslopp och blod... 5 Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Sekundärprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi. Hud... 7 Svampinfektioner. Impetigo. Torr hud. Psoriasis. Eksem. Acne. Rosacea. Urticaria. Bensår. Urin- och könsorgan... 9 Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré. Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism (LUTS). Erektil dysfunktion. Infektionssjukdomar Bakteriella ÖLI (Sinuit, mediaotit, tonsillit). Nedre luftvägsinfektioner. Övre UVI. Nedre UVI. Mjukdelsinfektioner. Genital klamydia. Herpes simplex och zoster. Giardia och amöba. Spolmask och springmask. Bandmask. Huvudlöss och flatlöss. Skabb. Svampinfektioner. Impetigo. Rörelseapparaten Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Akut smärta i columna utan eller med rhizopati. Långvarig smärta i rörelseapparaten. Nervsystemet Akut övergående smärta. Svår smärta. Neuropatisk smärta.ytlig lokal neuropatisk smärta. Smärta vid cancersjukdom. Övrig långvarig smärta. Migrän. Antiepileptika. Parkisonism. Psykiatri Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Sömnstörningar. Alkoholsjukdom. Demens. Andningsorganen Allergisk rinit. Astma. KOL. Läkemedel vid rökstopp. Hosta. Anafylaxi. Ögonsjukdomar Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk. Öronsjukdomar Extern otit. Kosttillägg...19 Äldre och läkemedel Vårdprogram utgivna av Läkemedelskommittén Riskläkemedel för äldre Fysisk aktivitet på recept 1

4 Mun- och tandsjukdomar Antibiotikaprofylax Amoxicillin Amoxicillin Linkosamid Dalacin (vid PC-allergi) dentala infektioner Penicillin V Kåvepenin Linkosamid Dalacin Imidazolderivat Flagyl Karies Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Munslemhinneförändringar Antibiotikum vid svampinfektion Fungizone Mycostatin Antiseptikum Hexident Muntorrhet Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Natriumfluorid+ salivstimulerande Xerodent Saliversättningsmedel Proxident premedicinering Midazolam Dormicum Diazepam Stesolid Tandvärk Ibuprofen Brufen Paracetamol Alvedon 2

5 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Blod och blodbildande organ Ulcus, gastrit och reflux Syrasekretionshämmande medel Omeprazol (se kommentar sid 4) Syraneutraliserande medel Gaviscon Novalucol Ulcus med helicobacter pylori-infektion Behandlingen av helicobacter associerad ulcussjukdom bör ske i samråd med specialist. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling Omeprazol Meteorism Minifom Förstoppning Tarmirriterande medel Laxoberal Bulkmedel Inolaxol Osmotiskt verkande medel Forlax Importal Laktulos Movicol Mjukgörande och smörjande medel Microlax Resulax Diarré Propulsionsdämpande medel Loperamid Bulkmedel Inolaxol Inflammatoriska tarmsjukdomar För rektalt bruk enbart vid behandling av PROKTIT 5-ASA preparat Mesasal Pentasa Steroider Colifoam Pred-Klysma Hemorrojder Scheriproct 3

6 Illamående Rörelse- och åksjuka Postafen Övrigt illamående Postafen Primperan Pankreasinsufficiens Digestionsenzymer Creon Kommentar till PPI-gruppens preparat och deras användande PPI är potenta läkemedel där det är viktigt att användandet sker på rätt indikation efter korrekt diagnostik. Indikationerna för användande av PPI är konstaterad ulcussjukdom eller gastroesofageal refluxsjukdom samt profylax/underhållsbehandling av dessa tillstånd. Dyspeptiska symtom är i sig inte indikation för att starta en behandling med PPI men däremot i de flesta fall en anledning till att starta en utredning av bakomliggande orsaker, se vårdprogram Ont i magen. 4

7 Blod Diabetes och blodbildande organ OSTEOPOROS Direktverkande insulin Apidra Humalog NovoRapid Medellångverkande insulin Insulatard Långverkande insulin Lantus (Endast efter att Insulatard, prövats) Levemir (Endast efter att Insulatard, prövats) Blandade insuliner NovoMix Läkemedel som ökar insulinkänsligheten Metformin Läkemedel som ökar insulinfrisättningen Amaryl Bisfosfonater Alendronat veckotablett Kalcium Kalcipos Kalcium och D-vitamin Calcichew-D3 Ideos Kalcipos-D Sköldkörtelhormon Levaxin "Alla övriga blodsockersänkande läkemedel är tredjehandsmedel som skall användas när metformin, SU och/el insulin prövats och befunnits otillräckliga eller är olämpliga. Alla läkemedel har sin plats! För information och tips se nr 1 av TerapiTips 2010." Hjärta, kretslopp och blod HyPertoni ACE-hämmare Enalapril Kalciumantagonister Amlodipin 5

8 Blod Diuretika och blodbildande organ Betareceptorblockerare Esidrex Atenolol Spironolakton Bisoprolol ACE-hämmare och diuretika Kalciumflödeshämmare Enalapril Comp Amlodipin Betareceptorblockerare Sekundärprofylax (ej förstahandsmedel) VID kronisk ischemisk Atenolol hjärtsjukdom Bisoprolol Angiotensin II-antagonister Cozaar (alternativ till ACEhämmare vid biverkning) Angiotensin II-antagonister och diuretika Cozaar Comp (alternativ till ACE-hämmare vid biverkning) Lipidrubbningar Statiner Simvastatin Angina pectoris Nitrater - kortverkande Glytrin Nitromex Suscard (som situationsprofylax) Nitrater - långverkande Isosorbidmononitrat Betareceptorblockerare Bisoprolol Seloken ZOC (efter hjärtinfarkt) Statiner Simvastatin Trombocythämmare Trombyl ACE-hämmare Ramipril Hjärtsvikt ACE-hämmare Enalapril Betareceptorblockerare Bisoprolol (Emconcor CHF endast vid upptitrering) Diuretika Furix Lasix Retard Spironolakton 6

9 Blod Angiotensin och blodbildande II-antagonister organ Tromboembolism Atacand (alternativ till ACE-hämmare vid biverkning eller som tillägg till ACE-hämmare vid svår hjärtsvikt) Arytmier Betareceptorblockerare (frekvensreglering vid förmaksflimmer) Atenolol Bisoprolol Hud Svampinfektioner Antimykotika Fungoral shampo (seborroiskt eksem) Lamisil Pevaryl Antimykotika+steroid Cortimyk (seborroiskt eksem) Impetigo Tvål och kranvatten Retapamulin Altargo Antikoagulantia Fragmin Waran Trombocythämmare Trombyl Clopidogrel (ej förstahandsval, kan vara ett alternativ vid ASA-allergi) megaloblastanemi Behepan Folacin järnbristanemi Duroferon Flukloxacillin Heracillin Cefadroxil Cefadroxil mjukgörare OBS! Rabatterat läkemedel endast vid svår psoriasis, atopisk dermatit, handeksem och ichtyos. Karbamid Canoderm (kräm+lotion) Propylenglykol Locobase LPL Propyderm (kräm) 7

10 Avfjällning Salicylsyra 2 % i Decubal creme (psoriasis+avfjällning) Salsyvase 1 % (spädbarn) Salsyvase 2 % (även till torra handflator och fotsulor) psoriasis Övriga medel (kalcipotriol) Daivonex kräm Medelstark och stark glukokortikoid (se under eksem) eksem Mild glukokortikoid Ficortril Hydrokortison Mildison Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid lipid Stark glukokortikoid Betnovat Elocon acne Vitamin A Aberela Differin Peroxider Basiron Peroxider + vitamin A Epiduo Antiinfektivum - kombination Duac Övrigt (azelainsyra) Skinoren Antibakteriellt Tetralysal rosacea och perioral dermatit Finacea Metronidazol kräm Tetracyklin urticaria Antihistaminer Cetirizin Loratadin Tavegyl bensår Antibakteriellt Iodosorb Ättikssyralösning 5 mg/ml Zinkbandage ZipZoc salvstrumpa 8

11 Blod och blodbildande organ Urin- och könsorgan Antikonception Kombinerade p-piller (Monofasiska p-piller - förstahandsval vid nyförskrivning) Neovletta Orthonett Novum Cilest/Cilest 28 Trefas-p-piller Trionetta Trinovum Rent gestagena preparat Cerazette (minipiller) Implanon (implantat) Jadelle (implantat) Levonova (spiral) NorLevo (akut-p-piller) Kopparspiral (akut antikonception) Depo-provera (intramuskulär injektion) Vulvo-vaginala infektioner Bakteriell vaginos Flagyl (peroralt) Svampinfektioner Pevaryl (1:a handsval) Canesten (1:a handsval) Fluconazol (peroralt) Kondylom Wartec (kräm) Klimakteriebesvär Östrogener Femanest Sekvenspreparat Novofem (1:a handspreparat) Divina Plus Femasekvens Kontinuerlig kombinationsbehandling Activelle Indivina Femanor Lågdosöstrogener Ovesterin (kräm/vagitorier) Vagifem (vaginaltablett) Oestriol (tablett 1 mg, peroralt) Dysmenorré NSAID (peroralt tillsammans med paracetamol) Ibumetin Diklofenak T Naproxen Kombinerade p-piller Neovletta Orthonett Novum 9

12 Cilest/Cilest 28 Blödningsrubbningar Rikliga blödningar Cyklo-F Tranon (tranexamsyra) Oregelbundna blödningar Gestapuran, cykliskt Primolut-Nor, cykliskt Förskjutning av menstruation Primolut-Nor Trängningsproblematik Detrusitol SR Kentera (plåster) Infektionssjukdomar Bakteriella ÖLI (sinuit, Mediaotit, tonsillit) Penicillin V Kåvepenin Nedre luftvägsinfektioner Penicillin V Kåvepenin Atypisk genes Doxyferm Ery-max Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Amoxicillin Doxyferm Prostatism (LUTS) Testosteron-5-alfa-reduktasinhibitor Finasterid Avodart Alfa-adrenoreceptorantagonist Xatral OD (1:a handspreparat vid BPH) Erektil dysfunktion Sildenafil Viagra Tadalafil Cialis Spektramox OBS! Växelbruk! Övre UVI (samt nedre UVI hos män) Sulfonamid+trimetoprim Bactrim Cefalosporin Cedax Kinolon Ciprofloxacin Nedre UVI (hos kvinna) Nitrofuranderivat Furadantin 10

13 Penicillin Selexid Trimetoprim Trimetoprim OBS! Växelbruk! Mjukdelsinfektioner Penicillin V Kåvepenin (vid erysipelas) Penicillinasstabilt penicillin Heracillin Linkosamid Dalacin Genital klamydia Azitromax Doxyferm Herpes simplex och zoster Nukleosider Aciclovir Valtrex INFLUENSA Oseltamivir Tamiflu GIARDIA OCH AMÖBA Imidazolderivat Flagyl Spolmask och springmask Vermox bandmask Yomesan Huvudlöss och flatlöss Prioderm Tenutex Skabb Nix Tenutex Svampinfektioner Triazolderivat Fluconazol Impetigo Se avsnittet Hud 11

14 Rörelseapparaten Blod och blodbildande organ Osteoartros Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Paracetamol+kodein Citodon Opioider Norspan Tiparol Tiparol Retard Ledinflammatoriska sjukdomar Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Opioider Tiparol Tiparol Retard Glukokortikoid Lederspan Akut smärta i columna UTAN El. MED rhizopati Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Paracetamol+kodein Citodon Opioider Tiparol Tiparol Retard Långvarig smärta i rörelseapparaten Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) 12

15 NSAID utvärtes Siduro Opioider Norspan Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol (lågdos till natten) Nervsystemet Akut övergående smärta Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Paracetamol+kodein Citodon Opioider Tiparol Tiparol Retard Svår smärta Opioider Dolcontin Morfin Oxycodone OxyNorm NeuroPATISK smärta Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Antiepileptika Gabapentin Teva Hermolepsin Oxcarbazepin Opioider Tiparol Tiparol Retard Ytlig lokal neuro- PATISK smärta Lokalanestetika Emla Versatis Xylocain Smärta vid cancersjukdom Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Opioider Dolcontin Matrifen Morfin Oxycodone OxyNorm 13

16 Blod Tricykliskt och antidepressivum blodbildande organ Antiepileptika Sensaval (till äldre) Tryptizol Glukokortikoid Betapred Övrig långvarig smärta Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Migrän NSAID+koffein Magnecyl Koffein Brus NSAID Diklofenak T Naproxen Motilitetsstimulerare Primperan Triptaner Sumatriptan Zomig Nasal Betareceptorblockerare (profylaktiskt) Seloken ZOC EPILEPSI Akutbehandling Bensodiazepin Stesolid rektal lösning Fettsyraderivat Ergenyl Ergenyl Retard Hydantoinderivat Fenantoin Karboxamidderivat Hermolepsin Hermolepsin Retard Oxcarbazepin Övriga Lamotrigin Actavis Parkinsonism MAO-B-hämmare Azilect Eldepryl Dopaminerga medel Madopark Madopark Depot Madopark Quick Madopark Quick mite Stalevo Dopaminagonist Requip Sifrol Övriga dopaminerga medel Comtess 14

17 Blod och blodbildande organ Psykiatri DEPRESSION Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SNRI Venlafaxin Övriga antidepressiva Mirtazapin SSRI Cipralex TILLFÄLLIG ÅNGEST Icke benzodiazepinbesläktat medel Atarax (ej beroendeframkallande) Bensodiazepinderivat Oxascand (för tillfälligt bruk) ÅNGESTSYNDROM Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SNRI Venlafaxin Tricykliskt antidepressivum Klomipramin SSRI Cipralex TILLFÄLLIGA SÖMN- STÖRNINGAR Icke-bensodiazepinbesläktat medel Propavan (ej beroendeframkallande) Benzodiazepinbesläktade medel Zopiklon Zolpidem ALKOHOLSJUKDOM Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Antabus Campral Naltrexon Vitamintillskott vid alkoholsjukdom Oralovite DEMENS Symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom 15

18 Blod Mild till och måttlig blodbildande Alzheimers organ Risperdal, vid svår sjukdom Kolinesterashämmare (risk för bradyarrytmi och överledningsrubbningar) Aricept Exelon Reminyl Måttlig till svår Alzheimers sjukdom NMDA-receptorantagonist Ebixa ( i väntan på större erfarenhet endast till patienter som inte tolerarar kolinesterashämmare) beteendemässiga och psykiska symptom vid demens Vid otillräcklig effekt av icke farmakologiska åtgärder Aggressivitet SSRI i första hand: Citalopram, Sertralin, Ebixa. Andningsorganen Allergisk rinit Peroralt antihistamin Aerius sirap (barn > 1 år) Cetirizin Loratadin 16 aggressivitet, ej vid Lewy body demens Oxascand vid samtidig ångest, vid behov eller korttidsbehandling. Psykotiska symptom Risperidon, ej vid Lewy body demens Depression SSRI: Citalopram, Sertralin Mirtazapin vid svårare depression med ångest och sömnproblem Ångest SSRI: Citalopram, Sertralin. Oxascand vid behov eller korttidsterapi. Heminevrin, vid tillfällig ångest och nattlig oro. Sömnstörningar Zopiklon Heminevrin, fr. a. vid nattlig oro Nasala glukokortikoider Avamys Nasonex Rhinocort Aqua

19 Astma Kortverkande selektiva beta- 2-stimulerare Airomir Bricanyl Ventoline Långverkande selektiva beta-2-stimulerare Oxis Serevent Glukokortikoider Flutide Pulmicort Långverkande beta-2- stimulerare+glukokortikoid Seretide Symbicort Endast vid otillräcklig effekt med enbart inhalationssteroid. Ej startpreparat vid nydebuterad astma. Leukotrienreceptorantagonist Singulair kol Kortverkande beta-2-stimulerare Bricanyl Ventoline Långverkande beta-2-stimulerare Oxis Serevent Antikolinergika Atrovent Spiriva Glukokortikoider Flutide Pulmicort Långverkande beta-2-stimulerare+ glukokortikoid Seretide Symbicort Läkemedel vid rökstopp som tillägg till motiverande stöd 1:a hand Nikotinersättningsmedel 2:a hand Champix Zyban Hosta Kruppbehandling Mollipect Hosthämmande medel Cocillana-Etyfin Nipaxon 17

20 Anafylaxi Adrenergika för systemiskt bruk Anapen Ögonsjukdomar Ögoninfektion Bakterier Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Virus Geavir Allergiska ögonbesvär Natriumkromoglikat Lecrolyn Antihistamin Livostin Glukokortikoid Betapred Antihistamin Cetirizin Loratadin Torra ögon Tårsubstitut Artelac endos Isoptoplain endos Oculac Sincon Viscotears Smörjande medel Oculentum simplex salva Svetsblänk Lokalanestetika Cincain Öronsjukdomar Extern otit Glukokortikoider Diproderm Locoid Glukokortikoid + antiinfektivum Terracortril med polymyxin B 18

21 Kosttillägg vid sjukdomsrelaterad undernäring hos vuxna Undernäring/ aptitlöshet (t.ex. vid neurologiska sjukdomar, cancer, demens, sväljsvårigheter) Kompletta (förstahandsval) Fortimel energy Fortimel yoghurt style Fresubin energy Resource Komplett näring 1.5 Resource 2.0 fiber Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Energimoduler (restriktion se terapitips) Addera nypon Calogen * Nutrical ** * skall INTE ges vid pankreascancer, gallgångscancer, fettmalabsorption. ** kan ge osmotisk diarré vid för stor dos. Skall INTE ges vid diabetes. Vid samtidig diabetes Diasip Fortimel extra Fortimel energy multifiber Vid samtidig njursjukdom - dialys Resource protein Renilon 7.5 Vid samtidig njursvikt Vid ordinerad proteinreduktion ges kosttillägg enbart på dietistordination. Vid samtidig sårläkning Fresubin energy protein Resource protein Vid samtidigt trycksår Cubitan restriktion se terapitips Fresubin energy protein * Resource protein * * Vid utebliven effekt av Cubitan 19

22 Vid samtidig KOL Kompletta (förstahandsval) Fresubin energy Fortimel energy Resource 2.0 fiber Respifor - restriktion se TerapiTips Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig inflammatoriska tarmsjukdomar Kompletta (förstahandsval) Fortimel energy Fresubin energy Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig fettmalabsorption Kompletta (förstahandsval) Isosource MCT Resource protein Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig förstoppning/diarré Fortimel energy multifiber Fresubin energy fiber Resource 2.0 fiber Vid samtidig dysfagi Krämkonsistens Fortimel crème Fortimel fruit Tjockflytande Calshake/ Scandishake Fortimel yoghurt style Resource 2.0 fiber Vid samtidig hjärtsvikt med vätskrestriktion Resource 2.0 Resource 2.0 fiber Vid samtidig komjölksprotein-allergi Provide Xtra 20

23 2009 Äldre och läkemedel En hjälp för alla inom vården att minska ogynnsamma effekter av läkemedel hos äldre. Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan den vara halverad. Beräkning av egfr enligt Cockroft-Gault rekommenderas för äldre underviktiga, muskelatrofiska patienter. Kalkylator finns på egfr (ml/min): Män: 1,23 x (140 - ålder) x vikt i kg Kvinnor: 1,04 x (140 - ålder) x vikt i kg P-kreatinin i mikromol/l P-kreatinin i mikromol/l Preparat som bör förskrivas restriktivt Användningen av dessa läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyttan av behandlingen ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande omprövas och ifrågasättas. Långverkande bensodiazepiner Substans Preparatexempel Kommentar Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar (påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring), muskelsvaghet, balansstörningar och fallolyckor. Risk för utsättningsbesvär - trappas ut. Stesolid Apodorm, Mogadon, Nitrazepam Flunitrazepam, Fluscand diazepam nitrazepam flunitrazepam Läkemedel med antikolinerg effekt Kommentar: Risk för påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring, urinretention, muntorrhet och förstoppning Substans Preparatexempel Användning Substans Preparatexempel Användning tolterodin Detrusitol Inkontinens levomepromazin Nozinan Dämpande oxybutynin Ditropan, Oxybutynin, Inkontinens hydroxizin Atarax Klåda, oro/ångest alimemazin Theralen Dämpande prometazin Lergigan Illamående, dämpande klomipramin Anafranil, Klomipramin Depression, ångest Kentera darifenacin Emselex Inkontinens amitriptylin Tryptizol/Saroten Nervsmärta nortriptylin Sensaval Nervsmärta, något mindre antikolinerg solifenacin Vesicare Inkontinens fesoterodin Toviaz Inkontinens disopyramid Durbis Arytmier 21

24 Läkemedelskommittén, Landstinget Sörmland, Samarbetsgrupp Äldre och läkemedel, Källa: Socialstyrelsens indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi 22 haloperidol Haldol > 2 mg zopiklon Zopiklon, Imovane > 7,5 mg risperidon Rispedal > 1,5 mg citalopram Citalopram, Cipramil > 40 mg oxazepam Sobril >30 mg sertralin Sertralin, Zoloft > 100 mg Preparat som kräver speciell dosering. Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar för äldre. Benzodiazepinbesläktade sömnmedel. För tillfälliga sömnstörningar Zopiklon (Imovane), Zolpidem (Stilnoct) Föreligger fortfarande indikation? Överväg periodvis behandling. Trappas ut. Propavan. Sömnmedel, ej beroendeframkallande Propavan (propiomazin) Viss antikolinerg effekt, dagtrötthet, restless legs, stelhet och gångstörningar. Loopdiuretika. Kortverkande vattendrivande medel Furosemid, Impugan, Lasix retard Risk för urvätskning hos äldre. Överväg dosminskning och periodvis behandling. Digitalispreparat. Hjärtarytmier och hjärtsvikt Digoxin Beakta njurfunktionen, egfr minskar påtagligt hos äldre, risk för överdosering. Minska dosen. Målområde S-digoxin 0,6-1,4 nmol/l. Protonpumpshämmare. Hämmar produktionen av saltsyra i magsäcken Omeprazol, Nexium Finns och kvarstår indikation? Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Se FAS-Ut SSRI. Stämningshöjande mot depression och ångest Citalopram, Sertralin Kvarstår indikation? Effekten kommer långsamt, risk för ökad ångest i början av behandlingen. Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Neuroleptika/Antipsykotika. Psykos, svår aggressivitet Risperdal (risperidon), Haldol (haloperidol) Utvärdera effekten efter 2-3 veckor. Kan dosen minskas? Risk för stelhet, gångsvårigheter, påverkan på minne, tankeförmåga, dåsighet och blodtrycksfall. Omprövas regelbundet. Trappas ut. Lätta Opioider. Smärtstillande, påverkar centrala nervsystemet Dexofen, Tiparol (tramadol), Citodon (kodein) Risk för yrsel, förvirring, illamående och förstoppning. Lägre dygnsdos (ex Dexofen: 50mg x 3-4). Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Tiparol rekommenderas ej till äldre. NSAID inkl. cox-2-hämmare. Antiinflammatorisk, smärtstillande Brufen (ibuprofen), Voltaren (diklofenak), Naproxen, Arcoxia, Celebra, Mobic, Relifex Endast som kort kur (1-2 veckor). Ej vid hjärtsvikt och/eller njursvikt. Lägre dygnsdos (ex Ibuprofen 1200 mg, Diklofenak 75 mg). Läkemedelsgrupp Preparatexempel Kommentar Tänkvärt omprövning? Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper som innebär risk för biverkningar eller läkemedelsinteraktioner. Nyttan av behandlingen skall vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.

25 Anteckningar 23

26 Anteckningar 24

27 Vårdprogram utgivna av Läkemedelskommittén 1. Affektiva sjukdomar Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård Astma hos vuxna Astma och allergi hos barn och ungdomar Behandling av beroendesjukdomar Diabetes och graviditet Diabetes Mellitus Fetma Hypertoni Kroniskt obstruktiv lungsjukdom/kol Luftvägsinfektioner Läkemedelshantering i Sörmland Ont i magen Osteoporos Smärtbehandling vid cancersjukdom Smärta hos äldre Sårbehandling Ben- och fotsår Urinvägsinfektioner Vätsketerapi och nutritionsbehandling Östrogenbehandling 2007 Vårdprogram på Läkemedelskommitténs hemsida: Externt: Internt: Startsidan, Organisation, Landstingets ledningsstab, Läkemedelskommittén. 25

28 Statiner RAAS Läkemedelsribbor 2010 Simvastatin skall utgöra 80% av totalen statiner+ezetrol i DDD ACE-hämmare och ACE-hämmare i komb. med diuretika, skall utgöra 75% av förskrivningen i DDD för ACE-hämmare och ACE-hämmare i komb. med diuretika samt AII-antagonister och AII-antagonister i komb. med diuretika Dahlströms Tryckeri AB Nyköping dec 2009 PPI Omeprazol skall utgöra 80% av totalen PPI i DDD Gapapentin/ Generiskt Gabapentin skall utgöra 90% Neurontin av den totala förskrivningen av substansen gabapentin i DDD Lamotrigin/ Generiskt Lamotrigin skall utgöra 75% Lamictal av den totala förskrivningen av substansen lamotrigin i DDD Läkemedelsgenomgångsribba, LMG-ribba 2010, riktar sig till samtliga vårdcentraler i Sörmland. För information kontakta Läkemedelskommittén.

REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND FÖRORD Detta är den 15:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND FÖRORD Detta är den 16:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007 Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland FÖRORD Detta är den 11:e reviderade upplagan av REKLISTAN

Läs mer

REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 Förord Detta är den 18:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar Läkemedelsbiverkningar 10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre God läkemedelsterapi hos äldre Vad behöver jag tänka på? Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkartidningen 2008 nr 12-13! Mag-/tarmblödning

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel AT-läkare, Nyköping 2010-06-02 Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Äldre och läkemedel Åldersförändringar - ökad känslighet Polyfarmaci många läkemedel

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%).

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). Äldre och läkemedel Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). För hög dos. Olämpliga läkemedel. Olämpliga kombinationer (55000 äldre har mer än 10 mediciner).

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Servicedelen, Demensboendet samt Ålderdomshemmet Hösten 27 - Våren 28 Farsta Stadsdelsförvaltning 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar. Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar. Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté FAS UT ² Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkemedelsbiverkningar 15-30% av alla sjukhusinlägningar av äldre

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1 Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Solbackens Äldreboende modul 1 07-07-27 1 Inledning Beskrivning

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd 1+2 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Alströmerhemmet avd 1+2 07-07-27 1 Inledning Alströmerhemmet plan

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Hösten 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm 08-02-25 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet Vårdtagare inkluderade

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Vanliga läkemedelsgrupper ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Under varje substans ges ATC-kod. I kursiv stil ges sidhänvisning till Norlén & Lindströms Farmakologi 2:a upplagan, Liber

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Nov 2008 mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95

Läs mer

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association)

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) BPSD Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Komplicerande BPSD är vanligt förekommande

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Arbetsgrupp Birgir Arge - Reumatologiska kliniken MSE Carl Ove Arvidsson - Smärtmottagningen NLN Anette Bjerg - Dl, VC

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2 Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens Äldreboende Modul 2 26 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Solbacken 6-12-4 1 Beskrivning av verksamheten på Solbackens

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011 Socialstyrelsen juni 2010 ersätter Indikatorerna från 2003, artikelnummer 2010-6-29 Kunskapsunderlag + utvärderinginstrument! Marie Portström Indikatorer

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende

Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende 2005-2006 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Serafen 06-05-29 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende Beskrivning av

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OKLOKA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. De flesta läkemedel som

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Mars - april 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93

Läs mer

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Läkemedelskunskap om de läkemedel som sjuksköterskor har förskrivningsrätt på och Kloka Listan 2016 Teresa Alton Borgelin

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling

Äldres läkemedelsbehandling Äldres läkemedelsbehandling - problemområden och lösningsstrategier Lydia Holmdahl Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats under de senaste 20 åren, huvudsakligen på grund av

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2015-03-17 Giltigt t.o.m.: 2017-03-17 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län

Behandlingsmål för läkemedels behandling i primärvården i Jämtlands län jämtmedel nr 4/212. Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands läns landsting. www.jll.se/lakemedel Redaktör och ansvarig utgivare: Per Magnusson. Redaktion: s hälsocentral. Skolvägen 29. 83

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-240110 Fastställandedatum: 2017-02-17 Giltigt t.o.m.: 2018-02-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd 3-5 2006 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Alströmerhemmet avd 3-5 07-07-27 1 Inledning Alströmerhemmet Alströmerhemmet

Läs mer

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OKLOKA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. De flesta läkemedel som

Läs mer

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård I överenskommelse med kliniska medicinska ledarna, processansvariga för palliativ vård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga

Läs mer

Sammanställning näringsdrycker

Sammanställning näringsdrycker Sammanställning näringsdrycker Sammanfattning mjölkbaserade näringsdrycker Fabrikat Namn Typ Energi(kcal)/ Fresubin Energy Drink protein rikt 150 kcal 12,4 10 6,7 rikt 150 kcal 24 7,5 2,7 Resource protein

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Mars maj 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND TerapiTips NR 1 2012 U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA

Läs mer

Kort-Info - så funkar det!

Kort-Info - så funkar det! Nätverket Läkemedel och Äldre i Nordöstra Skåne FOTO: Elisabeth Lewander Kort-Info - så funkar det! Hälsoproblem hos äldre och läkemedel Bakgrund I nordöstra Skåne arbetar en nätverksgrupp, Läkemedel och

Läs mer

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan funktionen vara halverad och ännu

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Hallå, hallå! Här är nya REK-listan

Hallå, hallå! Här är nya REK-listan Hallå, hallå! Här är nya REK-listan Lika säkert som telefonkatalogen utkommer REK-listan i januari varje år brukar vi säga. Men i år är det faktiskt sista gången Nordvästra läkemedelskommittén producerar

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer