REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND"

Transkript

1 REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

2 Förord Detta är den 14:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2010 som är utgiven av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av läkemedel på REKLISTAN är; Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer) Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk för dosdispensering) Leveranssäkerhet Pris Terapitradition Miljöskäl Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de förändringar som sker vad gäller prissättningen. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl innehåll som layout på REKLISTAN i Landstinget Sörmland Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna i Läkemedelskommitténs arbetsutskott: Anders Stjerna, HIA, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gösta Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Marie Ackelman, Ger/Rehab, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm Rolf Bodin, Vårdcentralen, Malmköping Ruth Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Marie Portström, Tunafors VC, Eskilstuna Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mun- och tandsjukdomar... 2 Antibiotikaprofylax. Dentala infektioner. Karies. Munslemhinneförändrinar. Muntorrhet. Premedicinering. Tandvärk. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning... 3 Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Meteorism. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes. Osteoporos. Hjärta, kretslopp och blod... 5 Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Sekundärprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi. Hud... 7 Svampinfektioner. Impetigo. Torr hud. Psoriasis. Eksem. Acne. Rosacea. Urticaria. Bensår. Urin- och könsorgan... 9 Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré. Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism (LUTS). Erektil dysfunktion. Infektionssjukdomar Bakteriella ÖLI (Sinuit, mediaotit, tonsillit). Nedre luftvägsinfektioner. Övre UVI. Nedre UVI. Mjukdelsinfektioner. Genital klamydia. Herpes simplex och zoster. Giardia och amöba. Spolmask och springmask. Bandmask. Huvudlöss och flatlöss. Skabb. Svampinfektioner. Impetigo. Rörelseapparaten Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Akut smärta i columna utan eller med rhizopati. Långvarig smärta i rörelseapparaten. Nervsystemet Akut övergående smärta. Svår smärta. Neuropatisk smärta.ytlig lokal neuropatisk smärta. Smärta vid cancersjukdom. Övrig långvarig smärta. Migrän. Antiepileptika. Parkisonism. Psykiatri Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Sömnstörningar. Alkoholsjukdom. Demens. Andningsorganen Allergisk rinit. Astma. KOL. Läkemedel vid rökstopp. Hosta. Anafylaxi. Ögonsjukdomar Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk. Öronsjukdomar Extern otit. Kosttillägg...19 Äldre och läkemedel Vårdprogram utgivna av Läkemedelskommittén Riskläkemedel för äldre Fysisk aktivitet på recept 1

4 Mun- och tandsjukdomar Antibiotikaprofylax Amoxicillin Amoxicillin Linkosamid Dalacin (vid PC-allergi) dentala infektioner Penicillin V Kåvepenin Linkosamid Dalacin Imidazolderivat Flagyl Karies Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Munslemhinneförändringar Antibiotikum vid svampinfektion Fungizone Mycostatin Antiseptikum Hexident Muntorrhet Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Natriumfluorid+ salivstimulerande Xerodent Saliversättningsmedel Proxident premedicinering Midazolam Dormicum Diazepam Stesolid Tandvärk Ibuprofen Brufen Paracetamol Alvedon 2

5 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Blod och blodbildande organ Ulcus, gastrit och reflux Syrasekretionshämmande medel Omeprazol (se kommentar sid 4) Syraneutraliserande medel Gaviscon Novalucol Ulcus med helicobacter pylori-infektion Behandlingen av helicobacter associerad ulcussjukdom bör ske i samråd med specialist. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling Omeprazol Meteorism Minifom Förstoppning Tarmirriterande medel Laxoberal Bulkmedel Inolaxol Osmotiskt verkande medel Forlax Importal Laktulos Movicol Mjukgörande och smörjande medel Microlax Resulax Diarré Propulsionsdämpande medel Loperamid Bulkmedel Inolaxol Inflammatoriska tarmsjukdomar För rektalt bruk enbart vid behandling av PROKTIT 5-ASA preparat Mesasal Pentasa Steroider Colifoam Pred-Klysma Hemorrojder Scheriproct 3

6 Illamående Rörelse- och åksjuka Postafen Övrigt illamående Postafen Primperan Pankreasinsufficiens Digestionsenzymer Creon Kommentar till PPI-gruppens preparat och deras användande PPI är potenta läkemedel där det är viktigt att användandet sker på rätt indikation efter korrekt diagnostik. Indikationerna för användande av PPI är konstaterad ulcussjukdom eller gastroesofageal refluxsjukdom samt profylax/underhållsbehandling av dessa tillstånd. Dyspeptiska symtom är i sig inte indikation för att starta en behandling med PPI men däremot i de flesta fall en anledning till att starta en utredning av bakomliggande orsaker, se vårdprogram Ont i magen. 4

7 Blod Diabetes och blodbildande organ OSTEOPOROS Direktverkande insulin Apidra Humalog NovoRapid Medellångverkande insulin Insulatard Långverkande insulin Lantus (Endast efter att Insulatard, prövats) Levemir (Endast efter att Insulatard, prövats) Blandade insuliner NovoMix Läkemedel som ökar insulinkänsligheten Metformin Läkemedel som ökar insulinfrisättningen Amaryl Bisfosfonater Alendronat veckotablett Kalcium Kalcipos Kalcium och D-vitamin Calcichew-D3 Ideos Kalcipos-D Sköldkörtelhormon Levaxin "Alla övriga blodsockersänkande läkemedel är tredjehandsmedel som skall användas när metformin, SU och/el insulin prövats och befunnits otillräckliga eller är olämpliga. Alla läkemedel har sin plats! För information och tips se nr 1 av TerapiTips 2010." Hjärta, kretslopp och blod HyPertoni ACE-hämmare Enalapril Kalciumantagonister Amlodipin 5

8 Blod Diuretika och blodbildande organ Betareceptorblockerare Esidrex Atenolol Spironolakton Bisoprolol ACE-hämmare och diuretika Kalciumflödeshämmare Enalapril Comp Amlodipin Betareceptorblockerare Sekundärprofylax (ej förstahandsmedel) VID kronisk ischemisk Atenolol hjärtsjukdom Bisoprolol Angiotensin II-antagonister Cozaar (alternativ till ACEhämmare vid biverkning) Angiotensin II-antagonister och diuretika Cozaar Comp (alternativ till ACE-hämmare vid biverkning) Lipidrubbningar Statiner Simvastatin Angina pectoris Nitrater - kortverkande Glytrin Nitromex Suscard (som situationsprofylax) Nitrater - långverkande Isosorbidmononitrat Betareceptorblockerare Bisoprolol Seloken ZOC (efter hjärtinfarkt) Statiner Simvastatin Trombocythämmare Trombyl ACE-hämmare Ramipril Hjärtsvikt ACE-hämmare Enalapril Betareceptorblockerare Bisoprolol (Emconcor CHF endast vid upptitrering) Diuretika Furix Lasix Retard Spironolakton 6

9 Blod Angiotensin och blodbildande II-antagonister organ Tromboembolism Atacand (alternativ till ACE-hämmare vid biverkning eller som tillägg till ACE-hämmare vid svår hjärtsvikt) Arytmier Betareceptorblockerare (frekvensreglering vid förmaksflimmer) Atenolol Bisoprolol Hud Svampinfektioner Antimykotika Fungoral shampo (seborroiskt eksem) Lamisil Pevaryl Antimykotika+steroid Cortimyk (seborroiskt eksem) Impetigo Tvål och kranvatten Retapamulin Altargo Antikoagulantia Fragmin Waran Trombocythämmare Trombyl Clopidogrel (ej förstahandsval, kan vara ett alternativ vid ASA-allergi) megaloblastanemi Behepan Folacin järnbristanemi Duroferon Flukloxacillin Heracillin Cefadroxil Cefadroxil mjukgörare OBS! Rabatterat läkemedel endast vid svår psoriasis, atopisk dermatit, handeksem och ichtyos. Karbamid Canoderm (kräm+lotion) Propylenglykol Locobase LPL Propyderm (kräm) 7

10 Avfjällning Salicylsyra 2 % i Decubal creme (psoriasis+avfjällning) Salsyvase 1 % (spädbarn) Salsyvase 2 % (även till torra handflator och fotsulor) psoriasis Övriga medel (kalcipotriol) Daivonex kräm Medelstark och stark glukokortikoid (se under eksem) eksem Mild glukokortikoid Ficortril Hydrokortison Mildison Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid lipid Stark glukokortikoid Betnovat Elocon acne Vitamin A Aberela Differin Peroxider Basiron Peroxider + vitamin A Epiduo Antiinfektivum - kombination Duac Övrigt (azelainsyra) Skinoren Antibakteriellt Tetralysal rosacea och perioral dermatit Finacea Metronidazol kräm Tetracyklin urticaria Antihistaminer Cetirizin Loratadin Tavegyl bensår Antibakteriellt Iodosorb Ättikssyralösning 5 mg/ml Zinkbandage ZipZoc salvstrumpa 8

11 Blod och blodbildande organ Urin- och könsorgan Antikonception Kombinerade p-piller (Monofasiska p-piller - förstahandsval vid nyförskrivning) Neovletta Orthonett Novum Cilest/Cilest 28 Trefas-p-piller Trionetta Trinovum Rent gestagena preparat Cerazette (minipiller) Implanon (implantat) Jadelle (implantat) Levonova (spiral) NorLevo (akut-p-piller) Kopparspiral (akut antikonception) Depo-provera (intramuskulär injektion) Vulvo-vaginala infektioner Bakteriell vaginos Flagyl (peroralt) Svampinfektioner Pevaryl (1:a handsval) Canesten (1:a handsval) Fluconazol (peroralt) Kondylom Wartec (kräm) Klimakteriebesvär Östrogener Femanest Sekvenspreparat Novofem (1:a handspreparat) Divina Plus Femasekvens Kontinuerlig kombinationsbehandling Activelle Indivina Femanor Lågdosöstrogener Ovesterin (kräm/vagitorier) Vagifem (vaginaltablett) Oestriol (tablett 1 mg, peroralt) Dysmenorré NSAID (peroralt tillsammans med paracetamol) Ibumetin Diklofenak T Naproxen Kombinerade p-piller Neovletta Orthonett Novum 9

12 Cilest/Cilest 28 Blödningsrubbningar Rikliga blödningar Cyklo-F Tranon (tranexamsyra) Oregelbundna blödningar Gestapuran, cykliskt Primolut-Nor, cykliskt Förskjutning av menstruation Primolut-Nor Trängningsproblematik Detrusitol SR Kentera (plåster) Infektionssjukdomar Bakteriella ÖLI (sinuit, Mediaotit, tonsillit) Penicillin V Kåvepenin Nedre luftvägsinfektioner Penicillin V Kåvepenin Atypisk genes Doxyferm Ery-max Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Amoxicillin Doxyferm Prostatism (LUTS) Testosteron-5-alfa-reduktasinhibitor Finasterid Avodart Alfa-adrenoreceptorantagonist Xatral OD (1:a handspreparat vid BPH) Erektil dysfunktion Sildenafil Viagra Tadalafil Cialis Spektramox OBS! Växelbruk! Övre UVI (samt nedre UVI hos män) Sulfonamid+trimetoprim Bactrim Cefalosporin Cedax Kinolon Ciprofloxacin Nedre UVI (hos kvinna) Nitrofuranderivat Furadantin 10

13 Penicillin Selexid Trimetoprim Trimetoprim OBS! Växelbruk! Mjukdelsinfektioner Penicillin V Kåvepenin (vid erysipelas) Penicillinasstabilt penicillin Heracillin Linkosamid Dalacin Genital klamydia Azitromax Doxyferm Herpes simplex och zoster Nukleosider Aciclovir Valtrex INFLUENSA Oseltamivir Tamiflu GIARDIA OCH AMÖBA Imidazolderivat Flagyl Spolmask och springmask Vermox bandmask Yomesan Huvudlöss och flatlöss Prioderm Tenutex Skabb Nix Tenutex Svampinfektioner Triazolderivat Fluconazol Impetigo Se avsnittet Hud 11

14 Rörelseapparaten Blod och blodbildande organ Osteoartros Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Paracetamol+kodein Citodon Opioider Norspan Tiparol Tiparol Retard Ledinflammatoriska sjukdomar Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Opioider Tiparol Tiparol Retard Glukokortikoid Lederspan Akut smärta i columna UTAN El. MED rhizopati Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Paracetamol+kodein Citodon Opioider Tiparol Tiparol Retard Långvarig smärta i rörelseapparaten Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) 12

15 NSAID utvärtes Siduro Opioider Norspan Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol (lågdos till natten) Nervsystemet Akut övergående smärta Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Paracetamol+kodein Citodon Opioider Tiparol Tiparol Retard Svår smärta Opioider Dolcontin Morfin Oxycodone OxyNorm NeuroPATISK smärta Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Antiepileptika Gabapentin Teva Hermolepsin Oxcarbazepin Opioider Tiparol Tiparol Retard Ytlig lokal neuro- PATISK smärta Lokalanestetika Emla Versatis Xylocain Smärta vid cancersjukdom Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Opioider Dolcontin Matrifen Morfin Oxycodone OxyNorm 13

16 Blod Tricykliskt och antidepressivum blodbildande organ Antiepileptika Sensaval (till äldre) Tryptizol Glukokortikoid Betapred Övrig långvarig smärta Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Migrän NSAID+koffein Magnecyl Koffein Brus NSAID Diklofenak T Naproxen Motilitetsstimulerare Primperan Triptaner Sumatriptan Zomig Nasal Betareceptorblockerare (profylaktiskt) Seloken ZOC EPILEPSI Akutbehandling Bensodiazepin Stesolid rektal lösning Fettsyraderivat Ergenyl Ergenyl Retard Hydantoinderivat Fenantoin Karboxamidderivat Hermolepsin Hermolepsin Retard Oxcarbazepin Övriga Lamotrigin Actavis Parkinsonism MAO-B-hämmare Azilect Eldepryl Dopaminerga medel Madopark Madopark Depot Madopark Quick Madopark Quick mite Stalevo Dopaminagonist Requip Sifrol Övriga dopaminerga medel Comtess 14

17 Blod och blodbildande organ Psykiatri DEPRESSION Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SNRI Venlafaxin Övriga antidepressiva Mirtazapin SSRI Cipralex TILLFÄLLIG ÅNGEST Icke benzodiazepinbesläktat medel Atarax (ej beroendeframkallande) Bensodiazepinderivat Oxascand (för tillfälligt bruk) ÅNGESTSYNDROM Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SNRI Venlafaxin Tricykliskt antidepressivum Klomipramin SSRI Cipralex TILLFÄLLIGA SÖMN- STÖRNINGAR Icke-bensodiazepinbesläktat medel Propavan (ej beroendeframkallande) Benzodiazepinbesläktade medel Zopiklon Zolpidem ALKOHOLSJUKDOM Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Antabus Campral Naltrexon Vitamintillskott vid alkoholsjukdom Oralovite DEMENS Symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom 15

18 Blod Mild till och måttlig blodbildande Alzheimers organ Risperdal, vid svår sjukdom Kolinesterashämmare (risk för bradyarrytmi och överledningsrubbningar) Aricept Exelon Reminyl Måttlig till svår Alzheimers sjukdom NMDA-receptorantagonist Ebixa ( i väntan på större erfarenhet endast till patienter som inte tolerarar kolinesterashämmare) beteendemässiga och psykiska symptom vid demens Vid otillräcklig effekt av icke farmakologiska åtgärder Aggressivitet SSRI i första hand: Citalopram, Sertralin, Ebixa. Andningsorganen Allergisk rinit Peroralt antihistamin Aerius sirap (barn > 1 år) Cetirizin Loratadin 16 aggressivitet, ej vid Lewy body demens Oxascand vid samtidig ångest, vid behov eller korttidsbehandling. Psykotiska symptom Risperidon, ej vid Lewy body demens Depression SSRI: Citalopram, Sertralin Mirtazapin vid svårare depression med ångest och sömnproblem Ångest SSRI: Citalopram, Sertralin. Oxascand vid behov eller korttidsterapi. Heminevrin, vid tillfällig ångest och nattlig oro. Sömnstörningar Zopiklon Heminevrin, fr. a. vid nattlig oro Nasala glukokortikoider Avamys Nasonex Rhinocort Aqua

19 Astma Kortverkande selektiva beta- 2-stimulerare Airomir Bricanyl Ventoline Långverkande selektiva beta-2-stimulerare Oxis Serevent Glukokortikoider Flutide Pulmicort Långverkande beta-2- stimulerare+glukokortikoid Seretide Symbicort Endast vid otillräcklig effekt med enbart inhalationssteroid. Ej startpreparat vid nydebuterad astma. Leukotrienreceptorantagonist Singulair kol Kortverkande beta-2-stimulerare Bricanyl Ventoline Långverkande beta-2-stimulerare Oxis Serevent Antikolinergika Atrovent Spiriva Glukokortikoider Flutide Pulmicort Långverkande beta-2-stimulerare+ glukokortikoid Seretide Symbicort Läkemedel vid rökstopp som tillägg till motiverande stöd 1:a hand Nikotinersättningsmedel 2:a hand Champix Zyban Hosta Kruppbehandling Mollipect Hosthämmande medel Cocillana-Etyfin Nipaxon 17

20 Anafylaxi Adrenergika för systemiskt bruk Anapen Ögonsjukdomar Ögoninfektion Bakterier Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Virus Geavir Allergiska ögonbesvär Natriumkromoglikat Lecrolyn Antihistamin Livostin Glukokortikoid Betapred Antihistamin Cetirizin Loratadin Torra ögon Tårsubstitut Artelac endos Isoptoplain endos Oculac Sincon Viscotears Smörjande medel Oculentum simplex salva Svetsblänk Lokalanestetika Cincain Öronsjukdomar Extern otit Glukokortikoider Diproderm Locoid Glukokortikoid + antiinfektivum Terracortril med polymyxin B 18

21 Kosttillägg vid sjukdomsrelaterad undernäring hos vuxna Undernäring/ aptitlöshet (t.ex. vid neurologiska sjukdomar, cancer, demens, sväljsvårigheter) Kompletta (förstahandsval) Fortimel energy Fortimel yoghurt style Fresubin energy Resource Komplett näring 1.5 Resource 2.0 fiber Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Energimoduler (restriktion se terapitips) Addera nypon Calogen * Nutrical ** * skall INTE ges vid pankreascancer, gallgångscancer, fettmalabsorption. ** kan ge osmotisk diarré vid för stor dos. Skall INTE ges vid diabetes. Vid samtidig diabetes Diasip Fortimel extra Fortimel energy multifiber Vid samtidig njursjukdom - dialys Resource protein Renilon 7.5 Vid samtidig njursvikt Vid ordinerad proteinreduktion ges kosttillägg enbart på dietistordination. Vid samtidig sårläkning Fresubin energy protein Resource protein Vid samtidigt trycksår Cubitan restriktion se terapitips Fresubin energy protein * Resource protein * * Vid utebliven effekt av Cubitan 19

22 Vid samtidig KOL Kompletta (förstahandsval) Fresubin energy Fortimel energy Resource 2.0 fiber Respifor - restriktion se TerapiTips Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig inflammatoriska tarmsjukdomar Kompletta (förstahandsval) Fortimel energy Fresubin energy Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig fettmalabsorption Kompletta (förstahandsval) Isosource MCT Resource protein Icke kompletta (andrahandsval) Addera plus Fortimel jucy Vid samtidig förstoppning/diarré Fortimel energy multifiber Fresubin energy fiber Resource 2.0 fiber Vid samtidig dysfagi Krämkonsistens Fortimel crème Fortimel fruit Tjockflytande Calshake/ Scandishake Fortimel yoghurt style Resource 2.0 fiber Vid samtidig hjärtsvikt med vätskrestriktion Resource 2.0 Resource 2.0 fiber Vid samtidig komjölksprotein-allergi Provide Xtra 20

23 2009 Äldre och läkemedel En hjälp för alla inom vården att minska ogynnsamma effekter av läkemedel hos äldre. Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan den vara halverad. Beräkning av egfr enligt Cockroft-Gault rekommenderas för äldre underviktiga, muskelatrofiska patienter. Kalkylator finns på egfr (ml/min): Män: 1,23 x (140 - ålder) x vikt i kg Kvinnor: 1,04 x (140 - ålder) x vikt i kg P-kreatinin i mikromol/l P-kreatinin i mikromol/l Preparat som bör förskrivas restriktivt Användningen av dessa läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyttan av behandlingen ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande omprövas och ifrågasättas. Långverkande bensodiazepiner Substans Preparatexempel Kommentar Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar (påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring), muskelsvaghet, balansstörningar och fallolyckor. Risk för utsättningsbesvär - trappas ut. Stesolid Apodorm, Mogadon, Nitrazepam Flunitrazepam, Fluscand diazepam nitrazepam flunitrazepam Läkemedel med antikolinerg effekt Kommentar: Risk för påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring, urinretention, muntorrhet och förstoppning Substans Preparatexempel Användning Substans Preparatexempel Användning tolterodin Detrusitol Inkontinens levomepromazin Nozinan Dämpande oxybutynin Ditropan, Oxybutynin, Inkontinens hydroxizin Atarax Klåda, oro/ångest alimemazin Theralen Dämpande prometazin Lergigan Illamående, dämpande klomipramin Anafranil, Klomipramin Depression, ångest Kentera darifenacin Emselex Inkontinens amitriptylin Tryptizol/Saroten Nervsmärta nortriptylin Sensaval Nervsmärta, något mindre antikolinerg solifenacin Vesicare Inkontinens fesoterodin Toviaz Inkontinens disopyramid Durbis Arytmier 21

24 Läkemedelskommittén, Landstinget Sörmland, Samarbetsgrupp Äldre och läkemedel, Källa: Socialstyrelsens indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi 22 haloperidol Haldol > 2 mg zopiklon Zopiklon, Imovane > 7,5 mg risperidon Rispedal > 1,5 mg citalopram Citalopram, Cipramil > 40 mg oxazepam Sobril >30 mg sertralin Sertralin, Zoloft > 100 mg Preparat som kräver speciell dosering. Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar för äldre. Benzodiazepinbesläktade sömnmedel. För tillfälliga sömnstörningar Zopiklon (Imovane), Zolpidem (Stilnoct) Föreligger fortfarande indikation? Överväg periodvis behandling. Trappas ut. Propavan. Sömnmedel, ej beroendeframkallande Propavan (propiomazin) Viss antikolinerg effekt, dagtrötthet, restless legs, stelhet och gångstörningar. Loopdiuretika. Kortverkande vattendrivande medel Furosemid, Impugan, Lasix retard Risk för urvätskning hos äldre. Överväg dosminskning och periodvis behandling. Digitalispreparat. Hjärtarytmier och hjärtsvikt Digoxin Beakta njurfunktionen, egfr minskar påtagligt hos äldre, risk för överdosering. Minska dosen. Målområde S-digoxin 0,6-1,4 nmol/l. Protonpumpshämmare. Hämmar produktionen av saltsyra i magsäcken Omeprazol, Nexium Finns och kvarstår indikation? Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Se FAS-Ut SSRI. Stämningshöjande mot depression och ångest Citalopram, Sertralin Kvarstår indikation? Effekten kommer långsamt, risk för ökad ångest i början av behandlingen. Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Neuroleptika/Antipsykotika. Psykos, svår aggressivitet Risperdal (risperidon), Haldol (haloperidol) Utvärdera effekten efter 2-3 veckor. Kan dosen minskas? Risk för stelhet, gångsvårigheter, påverkan på minne, tankeförmåga, dåsighet och blodtrycksfall. Omprövas regelbundet. Trappas ut. Lätta Opioider. Smärtstillande, påverkar centrala nervsystemet Dexofen, Tiparol (tramadol), Citodon (kodein) Risk för yrsel, förvirring, illamående och förstoppning. Lägre dygnsdos (ex Dexofen: 50mg x 3-4). Risk för utsättningsbesvär- trappas ut. Tiparol rekommenderas ej till äldre. NSAID inkl. cox-2-hämmare. Antiinflammatorisk, smärtstillande Brufen (ibuprofen), Voltaren (diklofenak), Naproxen, Arcoxia, Celebra, Mobic, Relifex Endast som kort kur (1-2 veckor). Ej vid hjärtsvikt och/eller njursvikt. Lägre dygnsdos (ex Ibuprofen 1200 mg, Diklofenak 75 mg). Läkemedelsgrupp Preparatexempel Kommentar Tänkvärt omprövning? Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper som innebär risk för biverkningar eller läkemedelsinteraktioner. Nyttan av behandlingen skall vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.

25 Anteckningar 23

26 Anteckningar 24

27 Vårdprogram utgivna av Läkemedelskommittén 1. Affektiva sjukdomar Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård Astma hos vuxna Astma och allergi hos barn och ungdomar Behandling av beroendesjukdomar Diabetes och graviditet Diabetes Mellitus Fetma Hypertoni Kroniskt obstruktiv lungsjukdom/kol Luftvägsinfektioner Läkemedelshantering i Sörmland Ont i magen Osteoporos Smärtbehandling vid cancersjukdom Smärta hos äldre Sårbehandling Ben- och fotsår Urinvägsinfektioner Vätsketerapi och nutritionsbehandling Östrogenbehandling 2007 Vårdprogram på Läkemedelskommitténs hemsida: Externt: Internt: Startsidan, Organisation, Landstingets ledningsstab, Läkemedelskommittén. 25

28 Statiner RAAS Läkemedelsribbor 2010 Simvastatin skall utgöra 80% av totalen statiner+ezetrol i DDD ACE-hämmare och ACE-hämmare i komb. med diuretika, skall utgöra 75% av förskrivningen i DDD för ACE-hämmare och ACE-hämmare i komb. med diuretika samt AII-antagonister och AII-antagonister i komb. med diuretika Dahlströms Tryckeri AB Nyköping dec 2009 PPI Omeprazol skall utgöra 80% av totalen PPI i DDD Gapapentin/ Generiskt Gabapentin skall utgöra 90% Neurontin av den totala förskrivningen av substansen gabapentin i DDD Lamotrigin/ Generiskt Lamotrigin skall utgöra 75% Lamictal av den totala förskrivningen av substansen lamotrigin i DDD Läkemedelsgenomgångsribba, LMG-ribba 2010, riktar sig till samtliga vårdcentraler i Sörmland. För information kontakta Läkemedelskommittén.

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007 Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland FÖRORD Detta är den 11:e reviderade upplagan av REKLISTAN

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkemedelsbiverkningar 15-30% av alla sjukhusinlägningar av äldre

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND TerapiTips NR 1 2012 U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning 1 Fotografier: Yanan Li 2 Förändring pågår Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske en ny arbetsmetod, blir intressant först när den används i praktiken. När resultatet kommer

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfällig ångest oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner bör undvikas alimemazin Theralen hydroxizin Atarax

Läs mer

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan funktionen vara halverad och ännu

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

OLÄMPLIGA listan OM OKLOKA LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE NY KORRIGERAD VERSION 2011-12-19

OLÄMPLIGA listan OM OKLOKA LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE NY KORRIGERAD VERSION 2011-12-19 OLÄMPLIGA listan OM OKLOKA LÄKEMEDEL FÖR ÄLDRE NY KORRIGERAD VERSION 2011-12-19 Olämpliga listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OLÄMPLIGA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Läkemedel och äldre Läkemedelsgenomgångar i Halland

Läkemedel och äldre Läkemedelsgenomgångar i Halland Läkemedel och äldre Läkemedelsgenomgångar i Halland Anna Sandén Apotekare, Region Halland Anna.Sanden@regionhalland.se Tel: 0702-14 64 07, 0300-56 55 22 www.regionhalland.se/modellhalland Socialstyrelsens

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2009 Utgiven i januari 2009 av Läkemedelskommittén i Östergötland Tel: 013-22 73 84 E-post: lakemedel@lio.se www.lio.se REK-listan 2009 innehåller Läkemedelskommitténs

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsförändringar Upptas escitalopram Depression bupropion Nikotinberoende vareniklin Nikotinberoende Specialiserad

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll Nya läkemedel Nya antikolinerga läkemedel vid KOL. Mirabegron (Betmiga) för symtomatisk behandling

Läs mer

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga

Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga 1 Greta Berg har kroniskt förmaksflimmer, som behandlas med digoxin 0,13 mg 1x1, bisoprolol 10 mg 1x1 samt Waran. Det fungerar bra och hon har inga större besvär. Efter rutinstatus och EKG väljer du att

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet)

Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Kliniska farmakologiska riktlinjer (Referenser i slutet av dokumentet) Rekommenderade antidepressiva I första hand: SSRI, ospecificerat eftersom det inte går att peka ut något SSRI som bäst. Undantag är

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Äldre och läkemedel. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Äldre och läkemedel Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 6 mars 2014 Gäller: t.o.m. 6 mars 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

SFAMs studiebrev. Läkemedel och äldre. av Patrik Midlöv. www.sfam.se

SFAMs studiebrev. Läkemedel och äldre. av Patrik Midlöv. www.sfam.se SFAMs studiebrev Läkemedel och äldre av Patrik Midlöv www.sfam.se Studiebrev om läkemedel och äldre Innehållsförteckning Inledning Målsättning Anvisningar Fallbeskrivningar Kommentarer Faktadel 1. Fysiologiska

Läs mer

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor

Läkemedelsmottagningen i Uppland. Behövs den? Landstingets ledningskontor Läkemedelsmottagningen i Uppland Behövs den? Läkemedelsmottagningen Bakgrund Mottagningens organisation och verksamhet Resultat från pilotprojekten Målsättning 2012 Takehomemessages Bakgrund Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland /lakemedel REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2014 1 2 REK-listan 2014 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt LÄKEMEDELSLISTA för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Bilaga Avsnitt Sida 1. MUN OCH SVALG 5 2. MAGE OCH TARM 5 3. NUTRITION 6 4. SÅRBEHANDLING 6 5. HUDINFEKTIONER 7 6. EKSEM 7 7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För läkare 1 Rekommenderade läkemedel 2011 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning

Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning 2015-07-02/Läkemedelskommittén/EV Läkemedelskommitténs rekommendation: Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling vid akuta tillstånd med risk för intorkning, eller vid tecken på intorkning Indikation:

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se

Läkemedelsrevisioner. Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv. patrik.midlov@skane.se. patrik.midlov@skane.se Läkemedelsrevisioner Patrik Midlöv Distriktsläkare VC Tåbelund, Eslöv BAKGRUND Allmänläkare förskriver mer än hälften av alla läkemedel Allmänläkare förskriver 2/3 av alla läkemedel som förskrivs till

Läs mer

Bakgrund. Äldrefarmakologi. Farmakokinetiska förändringar

Bakgrund. Äldrefarmakologi. Farmakokinetiska förändringar Kapitel Bakgrund Den vanligaste behandlingsformen för äldre (65+) är läkemedel. I september 2014 var den totala kostnaden för läkemedel i öppenvård i Halland 2,95 miljoner kronor/1 000 invånare. För personer

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Peter Strang, professor, överläkare

Peter Strang, professor, överläkare Peter Strang, professor, överläkare Dyspné (andnöd) Andnöd/ dyspné är alltid en subjektiv känsla det patienten känner Det personalen ser eller mäter spelar mindre roll Många gånger oklart samband med syrgasmättnad

Läs mer

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. vad bör man tänka på. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel vad bör man tänka på Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel

Läs mer

Ewa Styfberg. Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd. -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig

Ewa Styfberg. Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd. -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig Ewa Styfberg Nedtrappning, Abstinens, Råd och Stöd -Jag är så väldigt ensam, vill Doktorn skriva ut en vän till mig Det går att sluta En dag förstår man Insikten om beroendet kan komma på olika sätt. För

Läs mer

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN:

SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: SÅ HÄR LÄSER DU REKLISTAN: I REK-listan hittar du alla läkemedel som är rekommenderade av vårdens läkemedelsexperter. Det är bra, väl beprövade och prisvärda läkemedel. Som patient har du rätt att se om

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För läkare Rekommenderade läkemedel 2010 Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg (LLK) med underlag från landstingets medicinska

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Allmänt Alla rekommendationer gäller oavsett kön om inget annat anges. Rekommendationer för Parkinsons sjukdom

Läs mer

1 ALLERGI ANDNING ÖNH

1 ALLERGI ANDNING ÖNH 4 REKLISTAN 2014 www.vgregion.se/vardgivarstod 1 ALLERGI ANDNING ÖNH rekommenderade läkemedel Astma barn beta-2-stimulerare (SABA) Airomir inhalationsspray Buventol Easyhaler Ventilastin Novolizer Inhalationssteroider

Läs mer

2. Åldrandet och läkemedel

2. Åldrandet och läkemedel 2. Åldrandet och läkemedel Alla vill leva längre, men ingen vill bli gammal Benjamin Franklin (1706-1790 författare, naturforskare, statsman) I detta avsnitt ska det klargöras varför äldre blir känsligare

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Karin Lundbäck Sjuksköterska Smärtmottagningen/Smärtrehab Nus Smärtrehabiliteringen, Nus Rehab.mottagning + rehab.program

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Rekommenderade läkemedel i Östergötland

Rekommenderade läkemedel i Östergötland REK-lista 2015 Rekommenderade läkemedel i Östergötland Layout och original: Byrå4 Tryck: Larsson Offsettryck REK-listan 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna.

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2015 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2015 Innehållsförteckning Sid Råd om terapival...1-15 Att tänka på vid läkemedelsval till äldre...16 Njursvikt och läkemedel...18 Läkemedel vid vård

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014

Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 Kommunal hälso- och sjukvård Innehåll Generella behandlingsanvisningar för ordination av läkemedel till patienter i kommunal hälso- och sjukvård i Kronoberg... 2 Tillfälligt

Läs mer

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi

KLOKA LISTAN 2010. Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi KLOKA LISTAN 2010 Expertgruppen för obstetrik och gynekologi I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som

Läs mer

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg

Pevaryl kräm 1 % Cortimyk. Pevisone. Terbinafin kräm 10 mg/g tabl 250 mg D Hud D01 Antimykotika Medel vid hudmykoser Ekonazol Mikonazol + hydrokortison (mild steroid) Pevaryl kräm 1 % Cortimyk kräm 20 mg/g + 10 mg/g Ekonazol + triamcinolon (medelstark steroid) Pevisone kräm

Läs mer

Mun- och tandsjukdomar. Sid 5. Mag-/tarmsjukdomar Sid 5. Endokrinologi/ diabetologi Sid 6. Hjärt-kärlsjukdomar Sid 9. Hudsjukdomar Sid 9

Mun- och tandsjukdomar. Sid 5. Mag-/tarmsjukdomar Sid 5. Endokrinologi/ diabetologi Sid 6. Hjärt-kärlsjukdomar Sid 9. Hudsjukdomar Sid 9 TerapiTips NR 1 JANUARI 2014 UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND Kommentarer till Reklistan 2014 Mun- och tandsjukdomar Sid 5 Mag-/tarmsjukdomar Sid 5 Endokrinologi/ diabetologi Sid 6

Läs mer

Olämpliga läkemedel till äldre. Läkemedel mot psykos = Neuroleptika. Olämpliga läkemedelskombinationer = D-interaktioner

Olämpliga läkemedel till äldre. Läkemedel mot psykos = Neuroleptika. Olämpliga läkemedelskombinationer = D-interaktioner Lathund för att känna igen 1 Olämpliga läkemedel till äldre (enligt överenskommelsen mellan Regeringen och SKL med titeln: Vård och omsorg om de mest sjuka äldre, publicerad 2012-02-22. Den avser personer

Läs mer

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo

Aktiniska keratoser. Bakteriella infektioner Impetigo Kapitel Aktiniska keratoser Aktiniska keratoser är vanligt förekommande bland befolkningen. De är ett tecken på UVexponering under många år och är därför lokaliserade till solexponerade ytor. I sällsynta

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för urologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för urologi Stockholms läns läkemedelskommitté Inga ändrade rekommendationer till Kloka Listan 2012 1 Godartad prostataförstoring ALFA-1-RECEPTORBLOCKERARE alfuzosin Alfuzosin,

Läs mer

2015-04-14. Läkemedel 2015. Budget och kvalitetsindikatorer för läkemedel. framtagna av Läkemedelskommittén i Västernorrlands län

2015-04-14. Läkemedel 2015. Budget och kvalitetsindikatorer för läkemedel. framtagna av Läkemedelskommittén i Västernorrlands län 2015-04-14 Läkemedel 2015 Budget och kvalitetsindikatorer för läkemedel framtagna av Läkemedelskommittén i Västernorrlands län Innehåll Sida Läkemedelsbudget 2015 3 För specialläkemedel har sjukhusen kostnadsansvar.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703

Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Guide till antibiotikaterapi vid Öron-Näs-Hals infektioner Version 090703 Denna guide ger ett stöd för antibiotikaval grundat på sannolik bakteriell genes för respektive diagnos och idag kända resistensmönster.

Läs mer

REK Egenvård 2006. Läkemedelskommittén Skaraborg. www.vgregion.se/lakemedel

REK Egenvård 2006. Läkemedelskommittén Skaraborg. www.vgregion.se/lakemedel REK Egenvård 2006 Läkemedelskommittén Skaraborg www.vgregion.se/lakemedel Läkemedelskommittén i Skaraborg 2006 Gunnar Ekblad, ordf, distriktsläkare Våc Guldvingen, Lidköping Håkan Garli, distriktsläkare

Läs mer

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013

Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Generella behandlingsanvisningar 2012-2013 Förslag till generella behandlingsanvisningar för läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård i samtliga kommuner i Västerbottens län Innehåll

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad

Hudsjukdomar hos skolbarn. Ingrid Synnerstad Hudsjukdomar hos skolbarn Ingrid Synnerstad Akne Kronisk inflammation kring hårfolliklar och anslutande talgkörtel Var tredje tonåring har behandlingskrävande besvär Psykologiska och kosmetiska besvär

Läs mer

Förskrivarstöd 75+ Utbytbara preparat är markerade med *.

Förskrivarstöd 75+ Utbytbara preparat är markerade med *. Innehåll Sid Inledning... 2 Andningsorganen... 4 Blod... 11 Demenssjukdomar... 12 Diabetes... 13 Gynekologi... 17 Hjärta-Kärl... 22 Hormoner... 30 Hud... 31 Infektioner... 37 Mage Tarm... 43 Mun och tandvård...

Läs mer

Rekommenderade läkemedel för barn

Rekommenderade läkemedel för barn Rekommenderade läkemedel för barn 2013 2014 Produktion Landstingets läkemedelsenhet, Uppsala läkemedelsinformationscentral och Agneta Svensson information. Tryck: City Tryck i Karlstad AB 2013 2 förord

Läs mer

Tandvård för patienter med särskilda behov. TSB. Termin 7 Examination: delmoment 2. Case examination t 7.

Tandvård för patienter med särskilda behov. TSB. Termin 7 Examination: delmoment 2. Case examination t 7. Tandvård för patienter med särskilda behov. TSB. Termin 7 Examination: delmoment 2. Case examination t 7. Case lämnas ut till studenterna 5 6 veckor innan examinationen. Examinationen sker gruppvis där

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket

Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Tjänsteställe, handläggare Datum Sida Karin Öhlén 2015-05-05 1(5) Läkemedelsenheten Sömnstörningar hos barn - nytt kunskapsdokument från Läkemedelsverket Sedan 2011 har Läkemedelsverket haft ett regeringsuppdrag

Läs mer

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd...

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd... Innehållsförteckning Inledning...1 arbetsgång Arbetsgång...A1 Checklista + beslutsstöd...a5 Skattningsskala (Phase 20)...A7 läkemedel Särskilt riskfyllda läkemedel för äldre...b1 Läkemedel som ökar fallrisken...b3

Läs mer

Kloka Listan 2011. Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Kloka Listan 2011. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Kloka Listan 2011 Expertrådet för neurologiska sjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas

Läs mer