REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND"

Transkript

1 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

2 FÖRORD Detta är den 16:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland 2012 som är utgiven av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av läkemedel på REKLISTAN är; Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer) Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk för dosdispensering) Leveranssäkerhet Pris Terapitradition Miljöskäl Äldreperspektiv Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de förändringar som sker vad gäller prissättningen. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl innehåll som layout på REKLISTAN i Landstinget Sörmland Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna i Läkemedelskommitténs arbetsutskott: Lars Steen, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gösta Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Marie Ackelman, Ger/Rehab, Kullbergska sjukhuset, Katrineholm Rolf Bodin, Vårdcentralen, Malmköping Ruth Lööf, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Marie Portström, Tunafors VC, Eskilstuna Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mun- och tandsjukdomar...2 Antibiotikaprofylax. Dentala infektioner. Karies. Munslemhinneförändringar. Muntorrhet. Premedicinering. Tandvärk. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning...3 Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Meteorism. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes. Osteoporos. Hjärta, kretslopp och blod...5 Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Sekundärprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi. Hud...7 Svampinfektioner. Impetigo. Torr hud. Psoriasis. Eksem. Acne. Rosacea. Urticaria. Bensår. Urin- och könsorgan...9 Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré. Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism (LUTS). Erektil dysfunktion. Infektionssjukdomar...10 Bakteriella ÖLI (Sinuit, mediaotit, tonsillit). Pneumoni. Pneumoni-atypisk genes. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Urinvägsinfektioner. Mjukdelsinfektioner. Genital klamydia. Herpes simplex och zoster. Giardia och amöba. Spolmask och springmask. Bandmask. Huvudlöss. Flatlöss. Skabb. Svampinfektioner. Impetigo. Rörelseapparaten...12 Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Smärta i rörelseapparaten. Nervsystemet...13 Akut övergående smärta. Svår smärta. Neuropatisk smärta.ytlig lokal neuropatisk smärta. Smärta vid cancersjukdom. Migrän. Antiepileptika. Parkinsonism. Psykiatri...15 Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Sömnstörningar. Alkoholsjukdom. Demens. Andningsorganen...16 Allergisk rinit. Astma. KOL. Läkemedel vid rökstopp. Hosta. Anafylaxi. Ögonsjukdomar...18 Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk. Öronsjukdomar...18 Extern otit. Kosttillägg...19 Äldre och läkemedel Vårdprogram/behandlingsriktlinjer utgivna av Läkemedelskommittén Riskläkemedel för äldre FaR Fysisk aktivitet på recept 1

4 Mun- och tandsjukdomar ANTIBIOTIKAPROFYLAX Amoxicillin Amoxicillin Linkosamid Dalacin (vid PC-allergi) DENTALA INFEKTIONER Penicillin V Kåvepenin Linkosamid Dalacin Imidazolderivat Flagyl KARIES Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi MUNSLEMHINNE- FÖRÄNDRINGAR Antibiotikum vid svampinfektion Mycostatin Antiseptikum Corsodyl gel Hexident MUNTORRHET Natriumfluorid Dentan lösning Dentirol sugtablett Fluorette tuggummi Natriumfluorid+ salivstimulerande Xerodent Saliversättningsmedel Proxident PREMEDICINERING Midazolam Dormicum Diazepam Stesolid TANDVÄRK Ibuprofen Ibuprofen Paracetamol Alvedon 2

5 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Blod och blodbildande organ ULCUS, GASTRIT OCH REFLUX Syrasekretionshämmande medel Omeprazol (se kommentar sid 4) Syraneutraliserande medel Gaviscon Novalucol ULCUS MED HELICOBACTER PYLORI-INFEKTION Behandlingen av helicobacterassocierad ulcussjukdom bör ske i samråd med specialist. ULCUSPROFYLAX VID NSAID-BEHANDLING Omeprazol METEORISM Minifom FÖRSTOPPNING FaR Tarmirriterande medel Cilaxoral Bulkmedel Inolaxol Osmotiskt verkande medel Forlax Importal Laktulos Movicol Mjukgörande och smörjande medel Microlax Resulax DIARRÉ Propulsionsdämpande medel Loperamid Bulkmedel Inolaxol INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR För rektalt bruk enbart vid behandling av Proktit 5-ASA preparat Asacol Pentasa Steroider Colifoam Pred-Klysma HEMORROJDER Scheriproct 3

6 ILLAMÅENDE Rörelse- och åksjuka Postafen Övrigt illamående Postafen Primperan PANKREASINSUFFICIENS Digestionsenzymer Creon KOMMENTAR TILL PPI-GRUPPENS PREPARAT OCH DERAS ANVÄNDANDE PPI är potenta läkemedel där det är viktigt att användandet sker på rätt indikation efter korrekt diagnostik. Indikationerna för användande av PPI är konstaterad ulcussjukdom eller gastroesofageal refluxsjukdom samt profylax/underhållsbehandling av dessa tillstånd. Dyspeptiska symtom är i sig inte indikation för att starta en behandling med PPI men däremot i de flesta fall en anledning till att starta en utredning av bakomliggande orsaker, se vårdprogram Ont i magen. 4

7 Blod DIABETES och blodbildande organ Läkemedel som ökar FaR insulinfrisättningen Direktverkande insulin Glimepirid Apidra RAAS-BLOCKAD HOS Humalog DIABETIKER NovoRapid ACE-hämmare Medellångverkande insulin Enalapril Humulin NPH Angiotensin II-antagonister Insuman Basal Losartan Långverkande insulin OSTEOPOROS Lantus FaR (Endast i undantagsfall vid typ 2 diabetes där NPH först Bisfosfonater har prövats) Alendronat veckotablett Levemir Risedronat (Endast i undantagsfall vid typ 2 diabetes där NPH först Kalcium och D-vitamin har prövats) Calcichew-D3 Forte Blandade insuliner Kalcipos-D Forte Insuman comb 25 SKÖLDKÖRTELHORMON NovoMix 30 Levaxin Läkemedel som ökar insulinkänsligheten Metformin Hjärta, kretslopp och blod HYPERTONI FaR ACE-hämmare Enalapril "Alla övriga blodsockersänkande läkemedel är tredjehandsmedel som skall användas när metformin, SU och/el insulin prövats och befunnits otillräckliga eller är olämpliga. Alla läkemedel har sin plats! För information och tips se nr 1 av TerapiTips 2010." Kalciumantagonister Amlodipin 5

8 Blod Diuretika och blodbildande organ Betareceptorblockerare Esidrex Atenolol Spironolakton Bisoprolol ACE-hämmare och diuretika Kalciumflödeshämmare Enalapril Comp Amlodipin Betareceptorblockerare SEKUNDÄRPROFYLAX Atenolol VID KRONISK ISCHEMISK Bisoprolol HJÄRTSJUKDOM Angiotensin II-antagonister FaR Losartan Angiotensin II-antagonister och diuretika Losartan/Hydroklortiazid LIPIDRUBBNINGAR FaR Statiner Simvastatin ANGINA PECTORIS FaR Nitrater - kortverkande Glytrin Suscard (som situationsprofylax) Nitrater - långverkande Isosorbidmononitrat Betareceptorblockerare Bisoprolol Metoprolol (efter hjärtinfarkt) Statiner Simvastatin Trombocythämmare Clopidogrel (vid ASA-intolerans) Trombyl ACE-hämmare Ramipril HJÄRTSVIKT FaR ACE-hämmare Enalapril Betareceptorblockerare Bisoprolol Diuretika Furosemid Lasix Retard Spironolakton (vid svår hjärtsvikt) 6

9 Blod Angiotensin och blodbildande II-antagonister organ TROMBOEMBOLISM Atacand (alternativ till ACEhämmare vid biverkning eller som Antikoagulantia Fragmin tillägg till ACE-hämmare vid svår hjärtsvikt) Waran Trombocythämmare ARYTMIER Trombyl FaR Clopidogrel (ej förstahandsval, kan vara ett alternativ vid ASAallergi) Betareceptorblockerare (frekvensreglering vid förmaksflimmer) Atenolol Bisoprolol MEGALOBLASTANEMI Behepan Folacin JÄRNBRISTANEMI Duroferon Hud SVAMPINFEKTIONER Antimykotika Ketokonazol schampo (seborroiskt eksem) Terbinafin Pevaryl Antimykotika+steroid Cortimyk (seborroiskt eksem) IMPETIGO Tvål och kranvatten Retapamulin Altargo Flukloxacillin Heracillin Cefadroxil Cefadroxil MJUKGÖRARE OBS! Rabatterat läkemedel endast vid svår psoriasis, atopisk dermatit, handeksem och ichtyos. Karbamid Canoderm (kräm+lotion) Propylenglykol Locobase LPL Propyderm (kräm) 7

10 Avfjällning Salicylsyra 2 % i Decubal creme (psoriasis+avfjällning) Salsyvase 2 % (även till torra handflator och fotsulor) PSORIASIS Medelstark och stark glukokortikoid (se under eksem) EKSEM Mild glukokortikoid Mildison Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid lipid Stark glukokortikoid Betnovat Elocon (1:a handsval) ACNE Vitamin A Differin Peroxider Basiron Peroxider + vitamin A Epiduo Antiinfektivum - kombination Duac Övrigt (azelainsyra) Skinoren Antibakteriellt Tetralysal ROSACEA OCH PERIO- RAL DERMATIT Finacea Rosazol Tetracyklin URTICARIA Antihistaminer Aerius lösning (barn >1år) Cetirizin Loratadin BENSÅR Antibakteriellt Iodosorb (OBS! Handelsvara - ej recept. Vid smetiga inf. sår) Ättikssyralösning 5 mg/ml Zinkbandage ZipZoc salvstrumpa 8

11 Blod och blodbildande organ Urin- och könsorgan ANTIKONCEPTION Kombinerade p-piller (Monofasiska p-piller - förstahandsval vid nyförskrivning) Neovletta Cilest/Cilest 28 Rent gestagena preparat Cerazette (minipiller) Nexplanon (implantat) Mirena (spiral) NorLevo (akut-p-piller) Postinor (akut p-piller) Depo-provera (intramuskulär injektion) VULVO-VAGINALA INFEKTIONER Bakteriell vaginos Flagyl (peroralt) Svampinfektioner Pevaryl (ej till gravida) Canesten Fluconazol (peroralt) Kondylom Wartec (kräm) KLIMAKTERIEBESVÄR FaR Östrogener Femanest Sekvenspreparat Novofem (1:a handspreparat) Divina Plus Femasekvens Kontinuerlig kombinationsbehandling Activelle Indivina Femanor Lågdosöstrogener Ovesterin (kräm/vagitorier) Vagifem (vaginaltablett) Oestriol (tablett 1 mg, peroralt) DYSMENORRÉ NSAID (peroralt tillsammans med paracetamol) Ibuprofen Diklofenak T Naproxen Kombinerade p-piller Neovletta 28 Cilest/Cilest 28 Mirena (spiral) 9

12 BLÖDNINGSRUBBNINGAR Rikliga blödningar Cyklo-F Tranon (tranexamsyra) Oregelbundna blödningar Provera, cykliskt Primolut-Nor, cykliskt Förskjutning av menstruation Primolut-Nor TRÄNGNINGSPROBLEMATIK Urologiska spasmolytika Toviaz Kentera (plåster) PROSTATISM (LUTS) Testosteron-5-alfa-reduktasinhibitor Finasterid Alfa-adrenoreceptorantagonist Xatral OD (1:a handspreparat vid BPH) EREKTIL DYSFUNKTION Sildenafil Viagra Tadalafil Cialis Infektionssjukdomar BAKTERIELLA ÖLI (SINUIT, MEDIAOTIT, TONSILLIT) Kåvepenin PNEUMONI Kåvepenin PNEUMONI - ATYPISK GENES Doxyferm Ery-max KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM Amoxicillin Doxyferm Spektramox OBS! Växelbruk! MJUKDELSINFEKTIONER Kåvepenin (vid erysipelas) Heracillin Dalacin Spektramox (infektion i samband med djurbett) IMPETIGO Se avsnittet Hud GENITAL KLAMYDIA Azithromycin Doxyferm HERPES SIMPLEX OCH ZOSTER Aciclovir Valaciclovir 10

13 URINVÄGSINFEKTIONER Cystit hos kvinnor Furadantin Selexid Trimetoprim (1) Pyelonefrit hos kvinnor Ciproxin Bactrim (1) Cedax (3) UVI utan feber hos män Furadantin (2) Selexid (2) Trimetoprim (1) UVI med feber hos män Ciproxin Bactrim (1) Cedax (3) Fotnot (1) Efter resistensbestämning (2) Inte evidensbaserat (3) Vid kinolonresistens INFLUENSA Tamiflu GIARDIA OCH AMÖBA Flagyl SPOLMASK OCH SPRINGMASK Vermox BANDMASK Yomesan HUVUDLÖSS Hedrin (OBS! Medicinteknisk produkt) Tenutex FLATLÖSS Prioderm Tenutex SKABB Tenutex SVAMPINFEKTIONER Fluconazol 11

14 Rörelseapparaten Blod och blodbildande organ OSTEOARTROS FaR Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Ibuprofen Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Coxiber Arcoxia* Celebra* Paracetamol+kodein Citodon Opioider Norspan Tramadol Tramadol Retard LEDINFLAMMATORISKA SJUKDOMAR FaR Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Ibuprofen Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Coxiber Arcoxia* Celebra* Opioider Tramadol Tramadol Retard Glukokortikoid inj. Lederspan SMÄRTA I RÖRELSE- ORGANEN Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Ibuprofen Naproxen Relifex (vid Waranbeh.) Paracetamol+kodein Citodon Opioider Norspan Tramadol Tramadol Retard Tricykliskt antidepressivum Sensaval (lågdos till natten, till äldre) Tryptizol (lågdos till natten) * Arcoxia och Celebra kvarstår i högkostnadsskyddet men subvention begränsas till patienter som har hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för mag-tarmbiverkningar (gastrointestinala biverkningar), till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår. 12

15 Nervsystemet AKUT ÖVERGÅENDE SMÄRTA Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Paracetamol+kodein Citodon Opioider Tramadol Tramadol Retard SVÅR SMÄRTA Opioider Dolcontin Fentanyl Depotplåster Morfin OxyContin OxyNorm NEUROPATISK SMÄRTA Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Antiepileptika Gabapentin Actavis Hermolepsin Trileptal Opioider Tramadol Tramadol Retard YTLIG LOKAL NEURO- PATISK SMÄRTA Lokalanestetika Emla Versatis (subventionerat endast efter bältros) Xylocain SMÄRTA VID CANCER- SJUKDOM Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Coxiber Celebra Opioider Dolcontin Fentanyl Depotplåster Morfin OxyContin OxyNorm Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Glukokortikoid Betapred 13

16 Blod MIGRÄN och blodbildande organ PARKINSONISM NSAID+koffein Magnecyl Koffein Brus NSAID Diklofenak T Naproxen Motilitetsstimulerare Primperan Triptaner Sumatriptan Zomig Nasal Betareceptorblockerare (profylaktiskt) Metoprolol EPILEPSI Akutbehandling Bensodiazepin Stesolid rektal lösning Antiepileptika Fettsyraderivat Ergenyl Ergenyl Retard Hydantoinderivat Fenantoin Karboxamidderivat Hermolepsin Hermolepsin Retard Trileptal Övriga Lamotrigin Actavis MAO-B-hämmare Azilect Eldepryl L-dopa inkl. kombinationer Madopark Madopark Depot Madopark Quick Madopark Quick mite Stalevo Dopaminagonist Pramipexol Ropinirol COMT-hämmare Comtess 14

17 Blod och blodbildande organ Psykiatri DEPRESSION Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SNRI Venlafaxin Övriga antidepressiva Mirtazapin SSRI Cipralex TILLFÄLLIG ÅNGEST Icke benzodiazepinbesläktat medel Atarax (ej beroendeframkallande) Bensodiazepinderivat Oxascand (för tillfälligt bruk) ÅNGESTSYNDROM Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SNRI Venlafaxin Tricykliskt antidepressivum Klomipramin SSRI Cipralex TILLFÄLLIGA SÖMN- STÖRNINGAR Icke-bensodiazepinbesläktat medel Propavan (ej beroendeframkallande) Benzodiazepinbesläktade medel Zopiklon (för tillfälligt bruk) Zolpidem (för tillfälligt bruk) ALKOHOLSJUKDOM Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Antabus Campral Naltrexon Vitamintillskott vid alkoholsjukdom Oralovite 15

18 Blod DEMENS och blodbildande organ Ebixa Symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom Mild till måttlig Kolinesterashämmare (risk för bradyarrytmi och överledningsrubbningar) Aricept (donepezil) Reminyl (galantamin) Rivastigmin Exelon Depotplåster Måttlig till svår NMDA-receptorantagonist (glutamathämmare) Ebixa BETEENDEMÄSSIGA OCH PSYKISKA SYMPTOM VID DEMENS Vid otillräcklig effekt av icke farmakologiska åtgärder Irritabilitet, agitation, aggressivitet Citalopram, Sertralin (i första hand) Andningsorganen ALLERGISK RINIT Peroralt antihistamin Aerius oral lösning (barn > 1 år) Cetirizin 16 Risperidon* (restriktivt, vid svår aggresivitet) Ångest Citalopram, Sertralin ( i första hand) Oxascand (för tillfälligt bruk) Heminevrin (tillfällig ångest och nattlig oro) Depressiva symtom Citalopram, Sertralin (i första hand) Mirtazapin Venlafaxin Psykotiska symptom Risperidon* Tillfälliga sömnstörningar Zopiklon (i första hand) Oxascand Heminevrin (vid nattlig oro) * Risperidon och övriga antipsykotika ska ej ges vid Lewy bodydemens p g a extrem känslighet för extrapyramidala biverkningar och risk till fatal utgång. Loratadin Nasala glukokortikoider Desonix Nasonex

19 ASTMA FaR Kortverkande selektiva beta- 2-stimulerare Airomir Bricanyl Buventol Easyhaler Långverkande selektiva beta-2-stimulerare Oxis Serevent Glukokortikoider Flutide Giona Easyhaler Pulmicort Långverkande beta-2-stimulerare + glukokortikoid Seretide Symbicort Endast vid otillräcklig effekt med enbart inhalationssteroid. Ej startpreparat vid nydebuterad astma. Leukotrienreceptorantagonist Singulair KOL FaR Kortverkande beta-2-stimulerare Bricanyl Buventol Easyhaler Ventoline Antikolinergika Spiriva Långverkande beta-2-stimulerare Onbrez Oxis Serevent Långverkande beta-2-stimulerare + glukokortikoid Seretide Forte Symbicort Forte LÄKEMEDEL VID RÖK- STOPP SOM TILLÄGG TILL MOTIVERANDE STÖD FaR 1:a hand Nikotinersättningsmedel 2:a hand Champix Zyban HOSTA Kruppbehandling Mollipect Hosthämmande medel Cocillana-Etyfin Nipaxon 17

20 ANAFYLAXI Adrenergika för systemiskt bruk Anapen Ögonsjukdomar ÖGONINFEKTION Bakterier Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Virus Geavir ALLERGISKA ÖGON- BESVÄR Natriumkromoglikat Lecrolyn Antihistamin Livostin Glukokortikoid Betapred Antihistamin Cetirizin Loratadin TORRA ÖGON Tårsubstitut Artelac * Oculac* Viscotears* Smörjande medel Oculentum simplex salva SVETSBLÄNK Lokalanestetika Cincain * Receptförskrivning endast vid keratoconjunctivitis sicca Öronsjukdomar EXTERN OTIT Glukokortikoider Diproderm Locoid Glukokortikoid + antiinfektivum Terracortril med polymyxin B 18

21 Kosttillägg vid sjukdomsrelaterad undernäring hos vuxna UNDERNÄRING/ APTITLÖSHET Kompletta (förstahandsval) Fortimel energy Fortimel compact Fortimel yoghurt style Fresubin 2 kcal Resource 2.0 Icke kompletta (andrahandsval) Fortimel jucy Addera plus Energimoduler (restriktion se TerapiTips 1/2011) Addera nypon Calogen * Calshake Scandishake Nutrical ** * skall INTE ges vid pankreascancer, gallgångscancer, fettmalabsorption. ** kan ge osmotisk diarré vid för stor dos. Skall INTE ges vid diabetes. VID SAMTIDIG DIABETES Diben Diasip Resource 2.0 fiber restriktion se TerapiTips 1/2011 VID SAMTIDIG NJURSJUKDOM - DIALYS Renilon 7.5 Resource protein VID SAMTIDIG NJURSVIKT Vid ordinerad proteinreduktion ges kosttillägg enbart på dietistordination. VID SAMTIDIG SÅRLÄKNING Fresubin energy protein Fresubin 2 kcal Resource 2.0 VID SAMTIDIGT TRYCKSÅR Cubitan restriktion se TerapiTips 1/2011 Fresubin energy protein * Fresubin 2 kcal * Resource 2.0 * * Vid utebliven effekt av Cubitan VID SAMTIDIG KOL Fortimel compact Fresubin 2 kcal Resource

22 VID SAMTIDIG INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR Fortimel energy Fortimel Jucy Addera plus VID SAMTIDIG FETTMALABSORPTION Isosource MCT Resource protein VID SAMTIDIG HJÄRTSVIKT MED VÄTSKRESTRIKTION Fortimel compact Fresubin 2 kcal Resource 2.0 VID SAMTIDIG KOMJÖLKS- PROTEIN-ALLERGI Provide Xtra VID SAMTIDIG FÖRSTOPPNING/DIARRÉ Fortimel energy multifiber Resource 2.0 fiber Fresubin 2 kcal fiber VID SAMTIDIG DYSFAGI Krämkonsistens Fortimel crème Fortimel dessert fruit Tjockflytande Resource 2.0 fiber Fortimel yoghurt style Calshake/Scandishake restriktioner se TerapiTips 1/

23 Äldre och läkemedel 2011 En hjälp för alla inom vården att minska ogynsamma effekter av läkemedel hos äldre. Normalt vid stigande ålder och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen och är i regel halverad vid 80 år. Nedsatt njurfunktion ger högre plasmakoncentrationer för läkemedel som utsöndras via njurarna. Doserna behöver därför anpassas. Njurfunktionen bör mätas genom s.k. estimerad glomerulär filtration (egfr) med formeln enligt Cockcroft-Gault. Kalkylator finns på: eller Män: 1,23 x (140-ålder) x vikt i kg Kvinnor: 1,04 x (140-ålder) x vikt i kg P-kreatinin i mikromol/l P-kreatinin i mikromol/l egfr ml/min: Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl finns Användningen leder i hög grad till biverkningar hos äldre. Nyttan ska överväga riskerna, behandlingen bör följas upp och ifrågasättas med täta intervall. Substans Preparatexempel Användning Negativa effekter tramadol Tramadol, Tiparol, m.fl. Smärta /värk Illamående och förvirring hos äldre. Ger utsättningssymtom.trappas ut. propiomazin Propavan Sömnmedel Dagtrötthet, restless legs, stelhet, gångstörningar, viss antikolinerg effekt Långverkande bensodiazepiner Substans Preparatexempel Användning Negativa effekter Dagtrötthet, kognitiva störningar (påverkan på minne och tankeförmåga, förvirring), muskelsvaghet, balansstörningar. Fallrisk. Beroende och utsättningssymtom, trappas ut. Oro, ångest Sömnmedel Sömnmedel Stesolid Flunitrazepam, Fluscand Apodorm, Nitrazepam diazepam flunitrazepam nitrazepam Läkemedel med betydande antikolinerga effekter Kommentar: Risk för konfusion, urinretention, muntorrhet, obstipation. Biverkan kan komma vid insättning, efter 2-4 veckor, efter längre tids behandl. Substans Preparatexempel Användning Substans Preparatexempel Användning Dämpande Dämpande Illamående, dämpande Depression, panikångest Nervsmärta Nervsmärta Nozinan Theralen Lergigan Anafranil, Klomipramin Tryptizol/Saroten Sensaval Ievomepromazin alimemazin prometazin klomipramin amitryptilin nortryptilin Inkontinens Inkontinens Detrusitol Ditropan, Oxybutynin, Kentera Emselex Vesicare Toviaz Atarax tolterodin oxybutynin Inkontinens Inkontinens Inkontinens Klåda, oro/ångest darifenacin solifenacin fesotoridin hydroxizin 21 Landstinget sörmland

24 Äldrekortet har reviderats av Läkemedelskommitténs Samarbetsgrupp Äldre och läkemedel, Källa: Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen (2010). 22 haloperidol risperidon Haldol 2 mg Risperidon 1,5 mg zopiklon oxazepam Zopiklon, Imovane 7,5 mg Oxascand, Sobril 30 mg Preparat som kräver speciell dosering Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar hos äldre. Peroral kortisonbehandling med kortikosteroider Kontinuerlig behandling > 1 år utan omprövning? Långvarig behandling är en riskfaktor för osteoporos och fraktur hos äldre. Planera för regelbunden omprövning/ avslut av behandlingen. Antiepileptika Liten terapeutisk bredd. Negativa effekter på kognitiv förmåga. Interaktioner. Medicineringen bör omprövas regelbundet avseende preparatval, dos, kontroll av P-koncentration eller egfr. Bensodiazepinbesläktade sömnmedel Tillfälliga sömnstörningar Zopiklon (Imovane), Zolpidem Överväg periodvis behandling eller vid behov. Kan ge beroende och reboundeffekt. Icke farmakologiska åtgärder i första hand. Fallrisk. Loopdiuretika Vattendrivande medel Furosemid, Impugan, Lasix retard Finns indikation? Kan dosen minskas? Risk för intorkning och elektrolytrubbningar, framför allt i samband med infektion, diarré, värme. Fallrisk. Digitalispreparat Hjärtsvikt med hjärtarytmier Digoxin Beakta njurfunktionen, risk för överdosering. Finns säkerställd indikation? Regelbunden kontroll av P-digoxin och egfr. Protonpumpshämmare (PPI) Hämmar produktionen av saltsyra Omeprazol Finns godkänd och aktuell indikation? Omvärdera behovet av fortsatt behandling regelbundet. Risk för reboundeffekt, trappas ut. Antidepressiva läkemedel Depression och ångest Citalopram, Sertralin, Cipralex, Venlafaxin, Mirtazapin Finns/ kvarstår indikation? Är utsättningsförsök möjligt? Utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk. Antipsykotika (Neuroleptika) Psykos, svår aggressivitet Risperidon, Haldol Utvärdera efter 2-3 v. Kan dosen minskas? Kan ge stelhet, gångsvårigheter, kognitiva störningar, dåsighet, blodtrycksfall. Ompröva behandlingen ofta. Kan ge utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk. Opioider Smärta, påverkar centrala nervsystemet Citodon, Morfin, Dolcontin, Oxycontin, Oxynorm, Fentanyl plåster, Norspan plåster Risk för yrsel, sedering, förvirring, hallucinationer, illamående och förstoppning; beroende och utsättningsbesvär, trappas ut. Fallrisk. NSAID inkl cox-2-hämmare Smärta med inflammation Brufen, Diklofenak, Naproxen, Relifex, Arcoxia, Celebra Ej vid hjärtsvikt och eller njursvikt. Risk för GI blödning. Vid stark indikation: kort kur (1-2 veckor), ½ max. dygnsdos (75 mg för diklofenak, 1200 mg för ibuprofen, 500 mg för naproxen). Läkemedelsgrupp och användning Preparatexempel Kommentar Tänkvärt omprövning Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper vars användning innebär risk för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Välgrundad och aktuell indikation ska finnas. Nyttan ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande utvärderas och ifrågasättas.

25 Anteckningar 23

26 Anteckningar 24

27 Vårdprogram/behandlingsriktlinjer utgivna av Läkemedelskommittén 1. Affektiva sjukdomar Anafylaxi Antibiotikabehandling bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård Astma hos vuxna Astma och allergi hos barn och ungdomar Behandling av beroendesjukdomar Diabetes och graviditet Fetma Hypertoni Knöl på halsen KOL Luftvägsinfektioner Läkemedelshantering i Sörmland Ont i magen Osteoporos Smärta hos äldre Sårbehandling Ben- och fotsår Tyreotoxikos hos vuxna Urinvägsinfektioner Vätsketerapi och nutritionsbehandling Östrogenbehandling 2007 Vårdprogram/behandlingsriktlinjer på Läkemedelskommitténs hemsida: Externt: Internt: Startsidan, Organisation, Landstingets ledningsstab, Läkemedelskommittén. 25

28 NPH-insuliner Medellångverkande insuliner Läkemedelsribbor 2012 Av alla medel- och långverkande insuliner skall NPH-insulinerna utgöra minst 70 % av totala antalet DDD. Av alla insuliner skall Humulin NPH och Insuman Basal utgöra minst 25 % av totala antalet DDD. Dahlströms Tryckeri AB Nyköping dec 2011 Antibiotika PcV Antibiotika volym Andelen PcV av antibiotika som används mot luftvägsinfektioner till barn 0-6 år skall vara minst 75%. Antal kurer antibiotika (J01 exkl. metenamin) får vara maximalt 175 per listade patienter och år på Vårdcentralen Läkemedelsgenomgångsribba, LMG-ribba 2012, riktar sig till samtliga vårdcentraler i Sörmland. För information kontakta Läkemedelskommittén.

REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND FÖRORD Detta är den 15:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 Förord Detta är den 18:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND Förord Detta är den 14:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar Läkemedelsbiverkningar 10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre God läkemedelsterapi hos äldre Vad behöver jag tänka på? Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkartidningen 2008 nr 12-13! Mag-/tarmblödning

Läs mer

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007 Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland FÖRORD Detta är den 11:e reviderade upplagan av REKLISTAN

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%).

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). Äldre och läkemedel Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). För hög dos. Olämpliga läkemedel. Olämpliga kombinationer (55000 äldre har mer än 10 mediciner).

Läs mer

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel AT-läkare, Nyköping 2010-06-02 Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Äldre och läkemedel Åldersförändringar - ökad känslighet Polyfarmaci många läkemedel

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association)

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) BPSD Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Komplicerande BPSD är vanligt förekommande

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar. Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar. Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté FAS UT ² Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Läkemedel till äldre 214 215

Läkemedel till äldre 214 215 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkemedelsbiverkningar 15-30% av alla sjukhusinlägningar av äldre

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter Escitalopram och sertralin som förstahandsmedel vid Långvarig ångest Depression Citalopram utgår Ångest

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

Läkemedel till äldre 245

Läkemedel till äldre 245 Läkemedel till äldre Läkemedelsstudier på patienter äldre än 75 år är näst intill obefintliga. Trots detta förskrivs det flest läkemedel per patient i denna åldersgrupp. Problem med förändrad läkemedelsomsättning,

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Servicedelen, Demensboendet samt Ålderdomshemmet Hösten 27 - Våren 28 Farsta Stadsdelsförvaltning 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011 Socialstyrelsen juni 2010 ersätter Indikatorerna från 2003, artikelnummer 2010-6-29 Kunskapsunderlag + utvärderinginstrument! Marie Portström Indikatorer

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Arbetsgrupp Birgir Arge - Reumatologiska kliniken MSE Carl Ove Arvidsson - Smärtmottagningen NLN Anette Bjerg - Dl, VC

Läs mer

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2015. penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Teckenförklaring *utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (141128). EF Läkemedel utan förmån.

Läs mer

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin

PSYKIATRI. Paniksyndrom sertralin klomipramin. Unipolär depression sertralin Hos barn och ungdomar fluoxetin. Social fobi sertralin PSYKIATRI AFFEKTIVA SYNDROM Unipolär depression Hos barn och ungdomar fluoxetin AFFEKTIVA SYNDROM Målsättningen är full symtomfrihet. Sertralin är förstahandsmedel vid unipolär depression. Lågt pris och

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Nov 2008 mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95

Läs mer

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Geriatrisk farmakologi så påverkar mediciner äldre patienters kroppsliga funktioner Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande

Läs mer

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt

Andelen (procent personer) ska vara så hög som möjligt Indikator Andelen (procent) personer som använder Nortriptylin eller gabapentin, av alla som behandlas med läkemedel mot perifer neuropatisk smärta. Standard Andelen (procent personer) ska vara så hög

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Hösten 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm 08-02-25 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet Vårdtagare inkluderade

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling

Äldres läkemedelsbehandling Äldres läkemedelsbehandling - problemområden och lösningsstrategier Lydia Holmdahl Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats under de senaste 20 åren, huvudsakligen på grund av

Läs mer

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Vanliga läkemedelsgrupper ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Under varje substans ges ATC-kod. I kursiv stil ges sidhänvisning till Norlén & Lindströms Farmakologi 2:a upplagan, Liber

Läs mer

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND TerapiTips NR 1 2012 U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Mars - april 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93

Läs mer

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga

Läs mer

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling

FAS-UT. Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling. Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling FAS-UT Kunskap för utvärdering av läkemedelsbehandling Råd vid avslutande av läkemedelsbehandling Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté Hur avsluta läkemedelsbehandling? Avsluta direkt Trappa

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Jan mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Sammanställning näringsdrycker

Sammanställning näringsdrycker Sammanställning näringsdrycker Sammanfattning mjölkbaserade näringsdrycker Fabrikat Namn Typ Energi(kcal)/ Fresubin Energy Drink protein rikt 150 kcal 12,4 10 6,7 rikt 150 kcal 24 7,5 2,7 Resource protein

Läs mer

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland.

Basläkemedel 2016. Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Basläkemedel 2016 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland. Kommentarer till baslistans val www.ltv.se/baslista TECKENFÖRKLARING * utbytbara läkemedel enligt

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling)

INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) 1 INSTUDERINGSFRÅGOR I SJUKDOMSLÄRA MED SPECIELL FARMAKOLOGI (rev. aug -07 Mary Söderholm/Solveig Wahling) Munhåla och mag/tarmkanal 1. Hur bedömer du att en person har onormalt låg salivproduktion? 2.

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi?

Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta. - vad vet vi och vad gissar vi? Läkemedelsbehandling hos de allra äldsta - vad vet vi och vad gissar vi? Tröst och lindring till den äldre människan. Geriatriska nätverket 16. Oktober 2013 Socialstyrelsens definition av äldre De mest

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Mars maj 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71

Läs mer

Rapport Läkemedelsgenomgångar

Rapport Läkemedelsgenomgångar Rapport Läkemedelsgenomgångar Ale kommun 20-202 Författare: Apotekare Eva Wärmling eva.warmling@apoteket.se Sammanfattning Läkemedelsgenomgångarna genomfördes enligt Socialstyrelsens team-modell. Samarbetspartners

Läs mer

What day is it?" asked Pooh "It's today", squeaked Piglet "My favorite day", said Pooh

What day is it? asked Pooh It's today, squeaked Piglet My favorite day, said Pooh What day is it?" asked Pooh "It's today", squeaked Piglet "My favorite day", said Pooh Läkemedelsbehandling av äldre Hjälpa eller stjälpa? Marie Ackelman Geriatriker Kullbergska sjukhuset Vi blir bara

Läs mer

Hjälpa eller stjälpa- Den åldrande människan och läkemedel. Läkemedelskommittén Marie Ackelman, geriatriker Hösten 2012

Hjälpa eller stjälpa- Den åldrande människan och läkemedel. Läkemedelskommittén Marie Ackelman, geriatriker Hösten 2012 Hjälpa eller stjälpa- Den åldrande människan och läkemedel Läkemedelskommittén Marie Ackelman, geriatriker Hösten 2012 What day is it?" asked Pooh "It's today", squeaked Piglet "My favorite day", said

Läs mer

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Tillfälliga orostillstånd som inte klassificeras som ångestsyndrom oxazepam Oxascand, Sobril När bensodiazepiner

Läs mer

Michael Borg. Äldreapotekare Projektledare Modell Halland Undersköterska, mentalskötare

Michael Borg. Äldreapotekare Projektledare Modell Halland Undersköterska, mentalskötare Michael Borg Äldreapotekare Projektledare Modell Halland Undersköterska, mentalskötare E-post: Michael.Borg@Lthalland.se Tele: 035-134523 eller 076-1410711 Hemsida: www.lthalland.se/lakemedel Dagens meny

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd 1+2 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Alströmerhemmet avd 1+2 07-07-27 1 Inledning Alströmerhemmet plan

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

REKLISTAN 2016 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND DIGITAL VERSION. Senast ändrad 2016-01-18

REKLISTAN 2016 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND DIGITAL VERSION. Senast ändrad 2016-01-18 REKLISTAN 2016 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND DIGITAL VERSION Senast ändrad 2016-01-18 2 Förord Detta är den 20:e reviderade upplagan av Reklistan. Arbetet

Läs mer

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan

Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2013 Skånelistan Rekommenderade läkemedel Läkemedelsrådet i Region Skåne www.skane.se/lakemedelsradet/skanelistan 2 Skånelistan ba seras på slutsatser från Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper.

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa?

Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Hur kan läkemedel hjälpa, eller stjälpa, den äldres psykiska hälsa? Per Allard docent, överläkare Äldrepsykiatriska enheten, NUS och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Läs mer

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter SOSFS (M) Föreskrifter Kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Läkemedelskunskap om de läkemedel som sjuksköterskor har förskrivningsrätt på och Kloka Listan 2016 Teresa Alton Borgelin

Läs mer