REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007. Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland"

Transkript

1 REKLISTAN REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL I SÖDERMANLANDS LÄN 2007 Läkemedelsrekommendationer fastställda av Läkemedelskommittén i Landstinget Sörmland

2 FÖRORD Detta är den 11:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Södermanlands län 2007 som är utgiven av Läkemedelskommittén. Arbetet med att ta fram rekommendationer inom de olika terapiområdena har utförts av de expertgrupper som är knutna till Läkemedelskommittén. De kriterier som beaktats för val av läkemedel på REKLISTAN är; Dokumentation/medicinsk ändamålsenlighet Sortimentsbredd (styrkor och beredningsformer) Förpackningar (patientvänliga, endos för slutenvård, bulk för dosdispensering) Leveranssäkerhet Pris Terapitradition Denna skrift kommer att revideras årligen med tanke på den snabba utveckling som sker inom läkemedelsområdet, både beträffande nya produkter och inte minst med tanke på de förändringar som sker vad gäller prissättningen. Läkemedelskommittén tar tacksamt emot synpunkter på såväl innehåll som layout på REKLISTAN i Södermanlands län Dina synpunkter lämnar Du till någon av medlemmarna i Läkemedelskommitténs arbetsutskott: Anders Stjerna, HIA, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Gösta Lööf, Sjukhusapoteket, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Lars Steen, Medicinkliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Mats Stefenson, VC Stadsfjärden, Nyköping Bengt Lindqvist, Ekensbergs VC, Nyköping Ruth Lööf, Sjukhusapoteket, Mälarsjukhuset, Eskilstuna Läkemedelskommittén i Södermanland

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läkemedel vid mun- och tandsjukdomar... 2 Karies. Munslemhinneförändrinar. Muntorrhet. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning... 2 Ulcus, gastrit och reflux. Ulcus med helicobacter pyloriinfektion. Ulcusprofylax vid NSAID-behandling. Meteorism. Förstoppning. Diarré. Inflammatoriska tarmsjukdomar. Hemorrojder. Illamående. Pankreasinsufficiens. Diabetes. Hypertoni hos typ 2 diabetiker med njurpåverkan. Osteoporos. Hjärta, kretslopp och blod... 4 Hypertoni. Lipidrubbningar. Angina Pectoris. Sekundärprofylax efter hjärtinfarkt. Hjärtsvikt. Arytmier. Tromboembolism. Megaloblastanemi. Järnbristanemi. Hud... 6 Svampinfektioner. Impetigo. Torr hud. Psoriasis. Eksem. Infekterade eksem. Acne. Rosacea. Urticaria. Bensår. Urin- och könsorgan... 7 Antikonception. Vulvo-vaginala infektioner. Klimakteriebesvär. Dysmenorré. Blödningsrubbningar. Trängningsproblematik. Prostatism (LUTS). Erektil dysfunktion. Infektionssjukdomar... 8 Bakteriella ÖLI (Sinuit, mediaotit, tonsillit). Nedre luftvägsinfektioner. Övre UVI. Nedre UVI. Mjukdelsinfektioner. Genital klamydia. Virusinfektioner. Protozoer. Maskininfektioner. Ektoparasiter. Svampinfektioner. Parenterala antibiotika. Rörelseapparaten Osteoartros. Ledinflammatoriska sjukdomar. Akut smärta i columna utan eller med rhizopati. Långvarig smärta i rörelseapparaten. Tendiniter/tendinoser. Nervsystemet Akut övergående smärta. Svår smärta. Neurogen smärta.ytlig lokal neurogen smärta. Smärta vid cancersjukdom. Övrig långvarig smärta. Migrän. Antiepileptika. Parkisonism. Psykiatri Depression. Tillfällig ångest. Ångestsyndrom. Sömnstörningar. Missbruk. Demens. Andningsorganen Allergisk rinit. Astma. KOL. Hosta. Anafylaxi. Ögonsjukdomar Ögoninfektion. Allergiska ögonbesvär. Torra ögon. Svetsblänk. Öronsjukdomar Extern otit. Äldre och läkemedel Riskläkemedel för äldre Vårdprogram utgivna av Läkemedelskommittén

4 Läkemedel vid mun- och tandsjukdomar KARIES Natriumfluorid Dentan lösning Fludent Fluorette MUNSLEMHINNE- FÖRÄNDRINGAR Antibiotikum vid svampinfektion Fungizone Mycostatin Antiseptikum Hexident 2 MUNTORRHET Natriumfluorid Dentan lösning Fludent Fluorette Natriumfluorid+ salivstimulerande Xerodent Saliversättningsmedel Oralbalance Proxident Matsmältningsorgan och ämnesomsättning ULCUS, GASTRIT OCH REFLUX Syrasekretionshämmande medel Omeprazol (se kommentar sid 3) Ranitidin Syraneutraliserande medel Gaviscon Novalucol ULCUS MED HELICOBACTER PYLORI- INFEKTION Behandlingen av helicobacter associerad ulcussjukdom bör ske i samråd med specialist. ULCUSPROFYLAX VID NSAID-BEHANDLING Omeprazol METEORISM Dimetikon Minifom FÖRSTOPPNING Tarmirriterande medel Laxoberal Bulkmedel Inolaxol

5 Osmotisk verkande medel Forlax Importal Laktulos Movicol Mjukgörande och smörjande medel Microlax Resulax DIARRÉ Propulsionsdämpande medel Loperamid Bulkmedel Inolaxol INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR För rektalt bruk enbart vid behandling av PROKTIT 5-ASA preparat Mesasal Pentasa Steroider Colifoam Pred-Klysma HEMORROJDER Scheriproct ILLAMÅENDE Rörelse- och åksjuka Postafen Övrigt illamående Postafen Primperan PANKREASINSUFFICIENS Digestionsenzymer Pankreon KOMMENTAR TILL PPI GRUPPENS PREPARAT OCH DERAS ANVÄN- DANDE PPI är potenta och dyra läkemedel där det är viktigt att användandet sker på rätt indikation efter korrekt diagnostik. Indikationerna för användande av PPI är konstaterad ulcussjukdom eller gastroesofageal refluxsjukdom samt profylax/underhållsbehandling av dessa tillstånd. Dyspeptiska symtom är i sig inte indikation för att starta en behandling med PPI men däremot i de flesta fall en anledning till att starta en utredning av bakomliggande orsaker, se vårdprogram Ont i magen. 3

6 DIABETES Direktverkande insulin Humalog NovoRapid Medellångverkande insulin Insulatard Långverkande insulin Lantus Levemir Blandade insuliner NovoMix Läkemedel som ökar insulinkänsligheten Metformin Avandia Avandamet Läkemedel som ökar insulinfrisättningen Amaryl NovoNorm Läkemedel som förlångsammar glukosupptaget i tarmen Glucobay HYPERTONI HOS TYP 2 DIABETIKER MED NJUR- PÅVERKAN Angiotensin II-antagonister Aprovel Cozaar OSTEOPOROS Bisfosfonater Fosamax veckotablett Optinate Septimum Kalcium Kalcipos Kalcium och D-vitamin Calcichew-D3 Ideos Kalcipos-D SKÖLDKÖRTELHORMON Levaxin Hjärta, kretslopp och blod HYPERTONI Diuretika Esidrex Sparkal Sparkal mite Spironolakton 4 Betareceptorblockerare Atenolol (Ej förstahandsmedel ) ACE-hämmare Enalapril Kalciumantagonister Amlodipin

7 Angiotensin II-antagonister Atacand (alternativ till ACEhämmare vid biverkning) Cozaar (alternativ till ACEhämmare vid biverkning) LIPIDRUBBNINGAR Statiner Simvastatin ANGINA PECTORIS Nitrater - kortverkande Glytrin Nitromex Suscard (som situationsprofylax) Nitrater - långverkande Imdur Betareceptorblockerare Atenolol Kalciumflödeshämmare Amlodipin SEKUNDÄRPROFYLAX EFTER HJÄRTINFARKT Betareceptorblockerare Seloken ZOC Statiner Simvastatin Trombocythämmare Trombyl ACE-hämmare Ramipril HJÄRTSVIKT ACE-hämmare Enalapril Betareceptorblockerare Bisoprolol (Emconcor CHF endast vid upptitrering) Diuretika Furix Lasix Retard Spironolakton Angiotensin II-antagonister Atacand (alternativ till ACE-hämmare vid biverkning) ARYTMIER Betareceptorblockerare Atenolol (frekvensreglering vid förmaksflimmer) Digitalisglykosider Digoxin (frekvensreglering vid förmaksflimmer) TROMBOEMBOLISM Antikoagulantia Fragmin Waran Trombocythämmare Trombyl Plavix (ej förstahandsval. Kan vara ett alternativ vid ASA-allergi) Asasantin Retard 5

8 MEGALOBLASTANEMI Behepan Folacin Hud SVAMPINFEKTIONER Antimykotika Fungoral shampo (seborroiskt eksem) Lamisil Pevaryl Antimykotika+steroid Cortimyk (seborroiskt eksem) IMPETIGO Antiseptika Klorhexidinsprit Microcid TORR HUD Karbamid Canoderm (creme+lotion) Karbasal (creme) Monilen (creme) Propylenglykol Locobase LPL Propyderm (creme) Salicylsyra Salicylsyra 2 % i Decubal creme (psoriasis+avfjällning) Salsyvase 1 % (spädbarn) Salsyvase 2 % JÄRNBRISTANEMI Duroferon Ferromyn S PSORIASIS Övriga medel(kalcipotriol) Daivonex Medelstark och stark glukokortikoid (se under eksem) EKSEM Mild glukokortikoid Ficortril Hydrokortison CCS Mildison Medelstark glukokortikoid Emovat Locoid lipid Stark glukokortikoid Betnovat Elocon Flutivate INFEKTERADE EKSEM Antiseptika+glukokortikoid Kenacutan (medelstark kortison + effekt mot svamp och bakterier) ACNE Vitamin A Aberela 6

9 Peroxider Basiron AC Antiinfektivum Dalacin kutan lösning Övrigt(azelainsyra) Skinoren Antibakteriellt Tetracyklin ROSACEA Antibakteriellt Metronidazol creme Tetracyklin Urin- och könsorgan ANTIKONCEPTION Kombinerade p-piller (Monofasiska p-piller) Neovletta Orthonett Novum Trefas-p-piller Trinovum Trionetta Rent gestagena preparat Cerazette (mini-piller) Implanon (implantat) Jadelle (implantat) Levo-Nova (spiral) Depo-Provera (im. inj.) Nor-Levo (akut-piller) URTICARIA Antihistaminer Cetirizin Loratadin Tavegyl BENSÅR Antibakteriellt Iodosorb Ättikssyralösning 5 mg/ml Zinkbandage ZipZoc salvstrumpa VULVO-VAGINALA INFEKTIONER Bakteriell vaginos Flagyl (peroralt) Svampinfektioner Pevaryl Canesten Diflucan(peroralt) Kondylom Wartec (salva) KLIMAKTERIEBESVÄR Östrogener Femanest Sekvenspreparat Novofem (1:a handspreparat) Divina Plus Femasekvens 7

10 Kontinuerlig kombinationsbehandling Activelle Femanor Indivina Livial Lågdosöstrogener Ovesterin (kräm/vagitorier) Vagifem (vaginaltablett) Oestriol NM Pharma (tablett 1 mg, peroralt) DYSMENORRÉ NSAID Ibumetin Diklofenak (peroralt tillsammans med paracetamol) Kombinerade p-piller Neovletta Orthonett Novum BLÖDNINGSRUBBNINGAR Rikliga blödningar Cyklo-F Cyklokapron Infektionssjukdomar BAKTERIELLA ÖLI (SINUIT, MEDIAOTIT, TONSILLIT) Penicillin V Kåvepenin Oregelbundna blödningar Gestapuran, cykliskt Primolut-Nor, cykliskt Förskjutning av menstruation Primolut-Nor TRÄNGNINGSPROBLEMATIK Urologiska spasmolytika Detrusitol SR Kentera (plåster) PROSTATISM (LUTS) Testosteron-5-alfa-reduktasinhibitor Proscar Avodart Alfa-adrenoreceptorantagonist Xatral OD (1:a handspreparat vid BPH) Alfadil BPH EREKTIL DYSFUNKTION Sildenafil Viagra Tadalafil Cialis NEDRE LUFTVÄGSINFEKTIONER Penicillin V Kåvepenin 8

11 Atypisk genes Doxyferm Ery-max Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Amoxicillin Doxyferm Lorabid Spektramox ÖVRE UVI Sulfonamid+trimetoprim Bactrim Cefalosporin Cedax Kinolon Ciprofloxacin NEDRE UVI Cefalosporin Cefadroxil Nitrofuranderivat Furadantin Penicillin Selexid Trimetoprim Trimetoprim MJUKDELSINFEKTIONER Penicillin V Kåvepenin (vid erysipelas) Penicillinasstabilt penicillin Heracillin Linkosamid Dalacin GENITAL KLAMYDIA Azitromax Doxyferm VIRUSINFEKTIONER (Herpes simplex och zoster) Nukleosider Aciclovir Valtrex PROTOZOER (Giardia, Amöba) Imidazolderivat Flagyl MASKINFEKTIONER Spolmask och springmask Vermox Medel mot bandmask Yomesan EKTOPARASITER Huvudlöss och flatlöss Prioderm Tenutex Skabb Nix Tenutex SVAMPINFEKTIONER Triazolderivat Fluconazol 9

12 PARENTERALA ANTIBIOTIKA Penicillinaskänsligt penicillin Bensylpenicillin Penicillinasstabilt penicillin Ekvacillin Cefalosporiner Cefotaxim Ceftazidim Cefuroxim Kinoloner Ciproxin Avelox (sjukvårdsförvärvade pneumonier) Aminoglykosider Nebcina Tienamyciner Tienam Penicillin med betalaktamashämmare Tazocin Glykopeptid Vankomycin Rörelseapparaten OSTEOARTROS Lätta analgetika Alvedon NSAID+misoprostol Arthrotec NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Paracetamol+kodein Citodon Opioider Dexofen Tiparol Tiparol Retard LEDINFLAMMATORISKA SJUKDOMAR Lätta analgetika Alvedon NSAID+misoprostol Arthrotec NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Opioider Dexofen Tiparol Tiparol Retard Glukokortikoid Kenacort-T 10

13 AKUT SMÄRTA I COLUMNA UTAN EL. MED RHIZOPATI Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen Paracetamol+kodein Citodon Opioider Dexofen Tiparol Tiparol Retard LÅNGVARIG SMÄRTA I RÖRELSEAPPARATEN Tricykliskt antidepressivum Tryptizol(lågdos till natten) TENDINITER/TENDINOSER Lätta analgetika Alvedon NSAID Brufen Brufen Retard Diklofenak Naproxen NSAID utvärtes Siduro Nervsystemet AKUT ÖVERGÅENDE SMÄRTA Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Paracetamol+kodein Citodon Opioider Dexofen Tiparol Tiparol Retard SVÅR SMÄRTA Opioider Dolcontin Morfin Oxycontin Oxynorm NEUROGEN SMÄRTA Tricykliskt antidepressivum Sensaval (till äldre) Tryptizol Antepileptika Gabapentin Nycomed Hermolepsin 11

14 Opioider Tiparol Tiparol Retard YTLIG LOKAL NEUROGEN SMÄRTA Lokalanestetika Capsina Emla Xylocain SMÄRTA VID CANCER- SJUKDOM Lätta analgetika Alvedon NSAID Diklofenak Paracetamol+kodein Citodon Opioider Dexofen Dolcontin Durogesic Morfin Oxycontin Oxynorm Tiparol Tiparol Retard Antidepressiva Sensaval Tryptizol Glukokortikoid Betapred ÖVRIG LÅNGVARIG SMÄRTA Sensaval (till äldre) Tryptizol MIGRÄN NSAID+koffein Magnecyl Koffein Brus NSAID Diclofenac T Naproxen Motilitetsstimulerare Primperan Triptaner Maxalt Maxalt Rapitab Sumatriptan Zomig Zomig rapimelt Zomig Nasal Betareceptorblockerare (profylaktiskt) Seloken Zoc ANTIEPILEPTIKA Fettsyraderivat Ergenyl Ergenyl Retard Hydantoinderivat Fenantoin Karboxamidderivat Hermolepsin Hermolepsin Retard 12

15 Övriga Lamotrigin Actavis PARKINSONISM MAO-B-hämmare Eldepryl Psykiatri DEPRESSION Förstahandsval SSRI Citalopram Sertralin Andrahandsval SSRI Cipralex SNRI Efexor, Efexor depot Övriga antidepressiva Mirtazapin TILLFÄLLIG ÅNGEST Lugnande medel Atarax (ej beroendeframkallande) Bensodiazepinderivat Sobril (tillfälligt lugnande) Dopaminerga medel Madopark Madopark Depot Madopark Quick Madopark Quick mite Dopaminagonist Requip Sifrol ÅNGESTSYNDROM SSRI Citalopram Sertralin Tricykliskt antidepressivum Klomipramin Övrigt antidepressivum Efexor Depot SÖMNSTÖRNINGAR Icke-bensodiazepinbesläktat medel Propavan (ej beroendeframkallande, försiktighet till äldre p.g.a. dagtrötthet och risk för extrapyramidala biverkningar, t. ex. restless legs) Bensodiazepinbesläktade medel Zolpidem Zopiklon 13

16 MISSBRUK Återfallsförebyggande läkemedelsbehandling vid alkoholberoende Antabus Campral Revia Vitamintillskott vid alkoholberoende Oralovite Andningsorganen ALLERGISK RINIT Lokalt antihistamin Livostin Peroralt antihistamin Aerius sirap (barn > 1 år) Cetirizin Loratadin Glukokortikoider Budesonid Nasonex ASTMA Kortverkande selektiva beta- 2-stimulerare Bricanyl Ventoline 14 DEMENS Kolinesterashämmare (risk för bradyarrytmi och överledningsrubbningar) Aricept Exelon Reminyl Tillfällig ångest och nattlig oro Heminevrin Paranoida vanföreställningar och svår aggressivitet Risperdal Långverkande selektiva beta-2-stimulerare Oxis Serevent Glukokortikoider Flutide Pulmicort Långverkande beta-2-stimulerare+glukokortkoid Seretide Symbicort Endast vid otillräcklig effekt med enbart inhalationssteroid. Ej startpreparat vid nydebuterad astma Leukotrienreceptorantagonist Singulair

17 KOL Kortverkande beta-2-stimulerare Bricanyl Ventoline Regelbunden behandling med bronkdilaterare kan prövas vid lindrig KOL med symtom och vid medelsvår till svår KOL. Långverkande beta-2-stimulerare Oxis Serevent Antikolinergika Atrovent Spiriva Exacerbationsförebyggande behandling Glukokortikoider Kan prövas vid medelsvår och ges vid svår KOL Flutide Pulmicort Beta-2-stimulerare+ glukokortikoid Seretide Symbicort Mucolytika Acetylcystein Exacerbationsförebyggande, regelbunden behandling för patienter med exacerbationer och samtidig kronisk bronkit. HOSTA Kruppbehandling Mollipect Hosthämmande medel Cocillana-Etyfin Nipaxon ANAFYLAXI Adrenergika för systemiskt bruk Anapen Glukokortikoid Betapred Antihistamin Cetirizin Loratadin 15

18 Ögonsjukdomar ÖGONINFEKTION Bakterier Chloromycetin Fucithalmic Kloramfenikol Virus Aciclovir Geavir ALLERGISKA ÖGON- BESVÄR Natriumkromoglikat Lecrolyn Antihistamin Livostin TORRA ÖGON Tårsubstitut Artelac endos Isoptoplain endos Oculac Sincon Viscotears Smörjande medel Oculentum simplex salva SVETSBLÄNK Lokalanestetika Cincain Öronsjukdomar EXTERN OTIT Glukokortikoider Diproderm Locoid Glukokortikoid + antiinfektivum Terracortril med polymyxin B 16

19 Äldre och läkemedel En hjälp för alla inom vården att minska ogynnsamma effekter av läkemedel hos äldre. Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Kreatininclearance (ml/min): Män: 1,23 x (140 - ålder) x vikt i kg Kvinnor: 1,04 x (140 - ålder) x vikt i kg (enl. Cockcroft och Gault) P-kreatinin i mikromol/l P-kreatinin i mikromol/l Preparat som bör förskrivas restriktivt Användningen av dessa läkemedel leder i hög grad till biverkningar. Nyttan av behandlingen ska vägas mot riskerna och medicineringen bör fortlöpande omprövas. Långverkande bensodiazepiner Substans Preparatexempel Kommentar diazepam Stesolid Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, nitrazepam Nitrazepam, Mogadon muskelsvaghet, balansstörningar flunitrazepam Flunitrazepam, Fluscand Läkemedel med antikolinerg effekt Substans Preparatexempel Substans Preparatexempel Kommentar disopyramid Durbis levomepromazin Nozinan tolterodin Detrusitol klomipramin Anafranil, Klomipramin darifenacin Emselex amitriptylin Tryptizol, Saroten oxybutynin Oxybutynin, Ditropan, hydroxizin Atarax Kentera solifenacin Vesicare prometazin Lergigan duloxetin Yentreve alimemazin Theralen 2007 Risk för kognitiv påverkan, konfusion, urinretention, muntorrhet och obstipation

20 Tänkvärt omprövning? Hos äldre vanligt förekommande läkemedelsgrupper som innebär risk för biverkningar eller läkemedelsinteraktioner. Behandlingen bör fortlöpande omprövas. Läkemedelsgrupp NSAID inkl cox-2 hämmare Lätta opioider Dextropropoxifen, kodein, tramadol Neuroleptika Protonpumpshämmare Digoxin Loopdiuretika SSRI Kommentar Endast som kort kur (1-2 veckor). Ej till hjärtsvikts- och/eller njursviktspatienter. Max dos Ibuprofen 1200 mg/d. Diklofenak 75 mg/d. Risk för yrsel, konfusion och illamående. Max dos Dextropropoxifen 50 mg x 4. Tramadol rek. ej till äldre. Utvärdera effekten efter 2-3 veckor. Kan dosen minskas? Risk för extrapyramidala symtom, kognitiva störningar, sedation och ortostatism. Föreligger fortfarande indikation? Risk för utsättningsbesvär. Nedtrappning. Kreatininclearence minskar drastiskt hos äldre. Minska dosen hos äldre. Riktområde för S-digoxin <1,4 nmol/l. Risk för urvätskning hos äldre. Överväg dosminskning. Föreligger fortfarande indikation? Risk för utsättningsbesvär. Nedtrappning. Preparat som kräver speciell dosering. Högre dygnsdoser än de angivna medför betydande risk för biverkningar för äldre. haloperidol Haldol > 2 mg zopiklon Imovane > 7,5 mg risperidon Rispedal > 1,5 mg citalopram Citalopram, Cipramil > 40 mg oxazepam Sobril >30 mg sertralin Zoloft > 100 mg Läkemedelskommittén, Landstinget Sörmland 2007 Källa: Socialstyrelsens indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi

21 Vårdprogram utgivna av Läkemedelskommittén 1. Läkemedelshantering Öppen hälso- och sjukvård Kommuner och Landsting 2003 ) 2. Östrogenbehandling 2003 ) 3. Osteoporos 2003 ) 4. Smärtbehandling vid cancersjukdom 2003 ) 5. Urinvägsinfektioner 2002 ) 6. Luftvägsinfektioner 2002 ) 7. Rekommenderade rutiner för läkemedelshantering 2002 ) 8. Fetma hos vuxna Rådgivning i primärvården Thyrotoxicos hos vuxna Behandling av akut och postopertiv smärta hos barn Astma hos vuxna 2006 ) 13. Antibiotika vid bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner i öppen vård 2004 ) 15. Vätsketerapi och nutritionsbehandling 2004 ) 16. Ont i magen 2004 ) 17. Sårbehandling Ben- och fotsår 2004 ) 18. Diabetes Mellitus April-2004 ) 19. Hypertoni 2006 *) 20. Affektiva sjukdomar 2006 *) 21. Behandling av beroendesjukdomar 2006 *) 22. Diabetes och graviditet 2006 *) 23. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom/kol *) ) Vårdprogram på Läkemedelskommitténs hemsida: Externt: under Hälsa & vård, För vårdgivare, Läkemedelskommittén. Internt: Startsidan, Hälsa & vård, Forskning/utveckling, Läkemedelskommittén.

22 20

23

24 APOTEKEN I SÖDERMANLAND Ort Apoteksnamn Tel.nr. Fax.nr. Eskilstuna Apoteket Tuna Park Apoteket Ekeby Apoteket Ekorren Apoteket Eskilshem Apoteket Kronan Apoteket Lejonet Apoteket Lärkan Apoteket Vita Tigern, Mälarsjukhuset Sjukhusapoteket MSE Flen Apoteket Hjorten Gnesta Apoteket Katten Katrineholm Apoteket Linden Kullbergska sjukh Apoteket Svanen Apoteket Nävertorp Malmköping Apoteket Kronan Mariefred Apoteket Kronan Nyköping Apoteket Ekensberg Apoteket Gripen Expeditionsapoteket, Lasarettet Oxelösund Apoteket Ejdern Strängnäs Apoteket Kronan Torshälla Apoteket Svanen Trosa Apoteket Kronan Vingåker Apoteket Kronan Dahlströms Tryckeri AB, Nyköping, 2007

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2010 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND Förord Detta är den 14:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2011 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND FÖRORD Detta är den 15:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2010

Rekommenderade läkemedel 2010 Rekommenderade läkemedel 2010 För sjuksköterskor Rekommenderade läkemedel 2010 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget Kronoberg

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2012

Rekommenderade läkemedel 2012 Rekommenderade läkemedel 2012 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2012 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND FÖRORD Detta är den 16:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2011

Rekommenderade läkemedel 2011 Rekommenderade läkemedel 2011 För sjuksköterskor 1 Rekommenderade läkemedel 2011 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Läkemedelsrekommendationerna har tagits fram av Läkemedelskommittén Landstinget

Läs mer

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los

Läkemedelssortiment - Utökat förråd Furugården Los Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(6) Dokument ID: 09-67293 Fastställandedatum: 2015-06-16 Giltigt t.o.m.: 2017-06-16 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2014 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 Förord Detta är den 18:e reviderade upplagan av REKLISTAN Rekommenderade läkemedel i Landstinget Sörmland

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar

Läkemedelsbiverkningar Läkemedelsbiverkningar 10-30% av alla sjukhusinläggningar av äldre God läkemedelsterapi hos äldre Vad behöver jag tänka på? Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkartidningen 2008 nr 12-13! Mag-/tarmblödning

Läs mer

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten

Äldre och läkemedel. Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Äldre och läkemedel Anna Berglin, apotekare, Läkemedelsenheten Innehåll Olämpliga läkemedel för äldre / läkemedel som ökar fallrisk Nulägesbeskrivning- Aktuell statistik Vad arbetar Landstinget med? 1

Läs mer

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel. AT-läkare, Nyköping 2010-06-02. Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel AT-läkare, Nyköping 2010-06-02 Christine Fransson Leg. Apotekare Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Äldre och läkemedel Åldersförändringar - ökad känslighet Polyfarmaci många läkemedel

Läs mer

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling?

Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? Läkemedel och äldre Hur kan sjuksköterskan förbättra kvalitet och säkerhet i patientens läkemedelsbehandling? leg apotekare Helén Merkell Läkemedelskommittén Örebro läns landsting + = SANT Äldre Socialstyrelsens

Läs mer

Läkemedel som vi ofta använder på IME.

Läkemedel som vi ofta använder på IME. Läkemedel som vi ofta använder på IME. Huvud: Sömnmedel Zopiklon Zopiklon Benzoliknande GABA Leversvikt (sömnmedel) Heminevrin Klometiazol? GABA Lungsvikt, Leversvikt (sömn+ oro) Zolpidem - Stilnoct (funkar

Läs mer

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland

Kommentarer Reklistan 2012. Läkemedelskommittén i Sörmland Kommentarer Reklistan 2012 Läkemedelskommittén i Sörmland Osteoporos Kalcipos D eller Calcichew D3 (fallit bort ur Reklistan) Vid D-vitaminbrist; Kalcipos D forte eller Calcichew D forte Alendronat (Fosamax)

Läs mer

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken

LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken LÄKEMEDELS- GENOMGÅNGAR på praktiken i praktiken Eftermiddagen i tanken Verktyg för läkemedelsgenomgångar Praktiska tips vid läkemedelsbehandling hos äldre Terapigruppen Äldre och läkemedel Patientfall

Läs mer

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013

LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 2013-06-10 1(4) LÄKEMEDEL I KOMMUNALA FÖRRÅD GEMENSAM LISTA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2013 ANTIBIOTIKA Kåvepenin (pcv), tablett 1 g Kåvepenin (pcv), dosgranulat 250 mg - vid sväljsvårigheter Doxyferm (doxycyklin),

Läs mer

Rationell läkemedelsbehandling till äldre

Rationell läkemedelsbehandling till äldre Rationell läkemedelsbehandling till äldre Sara Modig Distriktsläkare, Med.Dr. Terapigrupp Äldre och läkemedel Äldregeneral för Läkemedel är normalt bra och välstuderade produkter med effekt på dödlighet,

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt.

Läkemedel med betydande antikolinerga effekter (se tabell 1) Tramadol (N02AX02) Propiomazin (N05CM06) skall vara så låg som möjligt. Lathund till Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (2010-6-29) Utformad av Jessica Hjert, apotekare, Läkemedelsenheten Landstinget i Värmland Preparat som bör undvikas om inte

Läs mer

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%).

Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). Äldre och läkemedel Läkemedelsbiverkningar är en väldigt vanlig orsak till att äldre söker på akuten (8-40%). För hög dos. Olämpliga läkemedel. Olämpliga kombinationer (55000 äldre har mer än 10 mediciner).

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan

Läkemedelssortiment - utökat förråd Karl Johan Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 09-40144 Fastställandedatum: 2015-09-11 Giltigt t.o.m.: 2017-09-11 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Madeleine Björklund Läkemedelssortiment

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar. Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar. Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandlingar Claes Lundgren Västerbottens Läns Läkemedelskommitté FAS UT ² Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2017-03-17 Giltigt t.o.m.: 2018-03-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar

Vanliga läkemedelsgrupper. ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Vanliga läkemedelsgrupper ATC-kod, indikation, verkningsmekanism och biverkningar Under varje substans ges ATC-kod. I kursiv stil ges sidhänvisning till Norlén & Lindströms Farmakologi 2:a upplagan, Liber

Läs mer

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9

Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Publicerat för enhet: NU-sjukvården; Kvinnoklinik Version: 9 Innehållsansvarig: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik läkare (marli) Giltig från: 2016-06-08 Godkänt av: Maria Lindblom, Överläkare, Kvinnoklinik

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta

Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Läkemedelsgenomgångar på EDÖ Vård- och omsorgsboende i Farsta Servicedelen, Demensboendet samt Ålderdomshemmet Hösten 27 - Våren 28 Farsta Stadsdelsförvaltning 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14. Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2014-05-14 Innehåll ALLMÄN INFORMATION... 2 LUFTVÄGSINFEKTIONER... 3 Streptokocktonsillit... 3 Akut mediaotit... 3 Akut rhinosinuit... 3

Läs mer

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel

LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE. Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel LÄKEMEDEL OCH ÄLDRE Christina Sjöberg Terapigruppen Äldre och läkemedel SBU: Äldres läkemedelsbehandling hur kan den förbättras? VGR: Nya Medicinska riktlinjer Socialstyrelsen: Indikatorer för god läkemedelsterapi

Läs mer

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner

LÄKEMEDEL TILL BARN. Infektioner LÄKEMEDEL TILL BARN Läkemedelsbehandling av barn skiljer sig i flera avseenden från behandling av vuxna. Barnets vikt varierar, varför det inte är möjligt med schablonmässig dosordination. Barnets ålder

Läs mer

Äldre och läkemedel 18 november 2016

Äldre och läkemedel 18 november 2016 Äldre och läkemedel 18 november 2016 Tobias Carlsson, leg apotekare Närhälsan Sekreterare Terapigrupp Äldre och läkemedel Regionala terapigruppen Äldre och läkemedel En del av Västra Götalandsregionens

Läs mer

Urologiska spasmolytika. Borlänge

Urologiska spasmolytika. Borlänge Urologiska spasmolytika Borlänge 213-5-16 Antikolinerga spasmolytika Kompetitiv hämning av kolinerg stimulering av muskarinreceptorer (M2 och ffa M3) på glatta muskelcellers yta i urinblåsan. Urologiska

Läs mer

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10)

Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) 1 Strama NLL Antibiotikabehandling i öppenvård (Reviderad 2012-04-10) I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av antibiotika.

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1 Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Solbackens äldreboende Modul 1 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Solbackens Äldreboende modul 1 07-07-27 1 Inledning Beskrivning

Läs mer

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén

Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar. 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Äldre och läkemedel Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Läkemedelsgenomgångar 24 november 2009 Ruth Lööf, apotekare, Läkemedelskommittén Läkemedelsbiverkningar 15-30% av alla sjukhusinlägningar av äldre

Läs mer

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst

Användarhandledning. Sökfunktion för publik statistikåtkomst Användarhandledning Sökfunktion för publik statistikåtkomst Detta dokument beskriver innehållet i den statistik som presenteras i sökfunktionen på ehälsomyndighetens hemsida. Där kan allmänheten på egen

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning

Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning - 1(5)- Generella ordinationer i kommunal sjukvård vid akuta och tillfälliga tillstånd efter läkarordination respektive sjuksköterskebedömning Läkemedelskommittén i Dalarna fastställer att: - Läkemedlen

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset

Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Läkemedelsgenomgångar på sjukhuset Bettina Pfister, klinisk apotekare Jeanette Jonsson, klinisk apotekare, VLL Behövs läkemedelsgenomgångar? 7% av alla sjukhusinläggningar var läkemedelsrelaterade. Av

Läs mer

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD

Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD Strama NLL Rekommendationer för antibiotikabehandling ÖPPENVÅRD 2013-06-11 I arbetet med att uppdatera STRAMAs antibiotikarekommendationer har vi tittat mycket på möjligheten att optimera doseringen av

Läs mer

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning

Införande av ApoDos slutenvård Delrapport baslinjemätning 1 Fotografier: Yanan Li 2 Förändring pågår Ett projekt eller en process som leder fram till ny kunskap, kanske en ny arbetsmetod, blir intressant först när den används i praktiken. När resultatet kommer

Läs mer

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd

Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd Läkemedelsanvändningen och Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet avd 1+2 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Alströmerhemmet avd 1+2 07-07-27 1 Inledning Alströmerhemmet plan

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Erlibelle, Prionelle etinylöstradiol Abelonelle

Läs mer

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Äldre och läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar

Läs mer

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm

10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL TERAPIRÅD. Tetracykliner doxycyklin Doxyferm 10 INFEKTION REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL BAKTERIELLA INFEKTIONER Penicilliner amoxicillin flukloxacillin pivmecillinam efalosporiner ceftibuten edax Kinoloner ciprofloxacin Makrolider erytromycin TERAPIRÅD

Läs mer

Kommunala akutläkemedelsförråd

Kommunala akutläkemedelsförråd Kommunala akutläkemedelsförråd Sortiment i KAF Baslista Läkemedel som skall finnas i alla förråd Består av totalt 56 läkemedel Utvidgad lista MAS och verksamhetschef / medicinskt ansvarig läkare bestämmer

Läs mer

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård. Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2007 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors

Läkemedelssortiment - utökat förråd Persgården Hofors Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-65176 Fastställandedatum: 2015-03-17 Giltigt t.o.m.: 2017-03-17 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5

Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet plan 3-5 Hösten 2007 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm 08-02-25 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Alströmerhemmet Vårdtagare inkluderade

Läs mer

Äldres läkemedelsbehandling

Äldres läkemedelsbehandling Äldres läkemedelsbehandling - problemområden och lösningsstrategier Lydia Holmdahl Äldre och läkemedel Äldres användning av läkemedel har fördubblats under de senaste 20 åren, huvudsakligen på grund av

Läs mer

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län

Generella direktiv 1 för läkemedel i akutförråden på särskilda boende, Jönköpings län Generella direktiv 1 Generella direktiv för en enhet kan enligt SOSFS 2000:1 utfärdas av verksamhetschefen vid enheten eller om verksamhetschefen inte är läkare av läkare som verksamhetschefen utser. Verksamhetschefens

Läs mer

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för obstetrik och gynekologi. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för obstetrik och gynekologi Stockholms läns läkemedelskommitté Kombinerad hormonell antikonception I första hand levonorgestrel + Prionelle etinylöstradiol Abelonelle 28,

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre. Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Handläggare: Eva Almén-Åström Bakgrund År 2010 genomfördes ett Läkemedelsprojekt

Läs mer

Smarta råd om läkemedel för äldre

Smarta råd om läkemedel för äldre www.lvn.se Smarta råd om läkemedel för äldre Med stigande ålder blir man mer skör och känslig för läkemedel. Här finns tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller läkemedel samt information

Läs mer

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage.

52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod. För rekommendationer om läkemedel vid tarmrengöring, se hemsidan www.vgregion.se/vardgivarstod/mage. 52 REKLISTAN 2013 www.vgregion.se/vardgivarstod Tillfällig förstoppning sorbitol Resulax Långvarig förstoppning laktulos Diarré loperamid Hemorrojder lidokain hydrokortison Xyloproct Opioidinducerad förstoppning

Läs mer

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Läkemedel - nytta och risk hos äldre. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Läkemedel - nytta och risk hos äldre Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar - Åldrande - Sjukdom Polyfarmaci Äldre och läkemedel Kroppsliga

Läs mer

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre

Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Synpunkter på läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning hos äldre Normalt och särskilt vid sjukdom minskar njurfunktionen med stigande ålder. Vid 80 års ålder kan funktionen vara halverad och ännu

Läs mer

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association)

BPSD. Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) BPSD Behavioural and Psychological Symptoms in Dementia (IPA: International Psychogeriatric Association) Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom Komplicerande BPSD är vanligt förekommande

Läs mer

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård

SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel. Antibiotikaval. vid vanliga infektioner i öppen vård SKÅNELISTAN 2006 rekommenderade läkemedel Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård Terapigrupp Antibiotika/infektioner i öppen vård Övertyga Dig om diagnosen! Behandla inte akut bronkit eller

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Rosengård Mars - april 2008 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93

Läs mer

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation

Varningstriangel = Bör undvikas till äldre 2 = Andrahandsmedel eller medel vid särskild indikation BASLÄKEMEDEL 2017 Rekommendationer till preparatval för rutinsjukvården, utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté. För barn finns ett särskilt häfte. Preparaten är i huvudsak listade i bokstavsordning. Preparat

Läs mer

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi

Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Kloka Listan: sjuksköterskans förskrivningsrätt samt fördjupning i astma/kol/allergi Läkemedelskunskap om de läkemedel som sjuksköterskor har förskrivningsrätt på och Kloka Listan 2016 Teresa Alton Borgelin

Läs mer

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård

Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård Läkemedel i särskilda boenden, inom palliativ vård och hemsjukvård I överenskommelse med kliniska medicinska ledarna, processansvariga för palliativ vård och medicinskt ansvarig sjuksköterska Jönköpings

Läs mer

Kort-Info - så funkar det!

Kort-Info - så funkar det! Nätverket Läkemedel och Äldre i Nordöstra Skåne FOTO: Elisabeth Lewander Kort-Info - så funkar det! Hälsoproblem hos äldre och läkemedel Bakgrund I nordöstra Skåne arbetar en nätverksgrupp, Läkemedel och

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Hyllie Nov 2008 mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0768-93 95

Läs mer

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården

Läkemedelssortiment - utökat förråd Bergmästargården Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(8) Dokument ID: 09-240110 Fastställandedatum: 2017-02-17 Giltigt t.o.m.: 2018-02-17 Upprättare: Madeleine A Björklund Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelssortiment

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Akuta allergiska reaktioner adrenalin Adrenalin Mylan (i.m.) adrenalin Anapen, Anapen Junior Nytt adrenalin

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Namn titel Klinisk farmakologi enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@regionostergotland.se Innehåll Ändringar i REK-lista 2015. TLV-omprövningar av subvention,

Läs mer

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Arbetsgrupp Birgir Arge - Reumatologiska kliniken MSE Carl Ove Arvidsson - Smärtmottagningen NLN Anette Bjerg - Dl, VC

Läs mer

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken

Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken 2016-02-02 25635 1 (8) Läkemedel - generella direktiv vid kvinnokliniken Sammanfattning Stående ordinationer vid kvinnokliniken som sjuksköterska efter bedömning kan ge patient som har symtom med intensitet

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se

Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv. lu patrik.midlov@med.lu.se Läkemedel och äldre Patrik Midlöv, Med Dr, Distriktsläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv lu Äldres sjukvård Hos äldre är läkemedel orsak till akut inläggning hos 15-22% (Roughead 1998) Biverkningar i

Läs mer

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling

rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Kloka rättigheter som ger dig en bättre läkemedelsbehandling Myndigheter och andra inom hälso- och sjukvården utfärdar bestämmelser om hur vården ska utföras. De flesta bestämmelser riktas till läkare,

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Läkemedel som SKA finnas som basförråd Förp Adrenalin Inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (apoteket väljer fabrikat i denna ordning och utefter

Läs mer

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit? Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Äldre läkemedel Äldre läkemedel Kroppsliga förändringar -Åldrande -Sjukdom Polyfarmaci

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Kirseberg Mars maj 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården

Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Läkemedelsgenomgångar på Mårtensgården Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-04 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET... 4 4. SYFTE... 4 5.

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011 Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2011 Socialstyrelsen juni 2010 ersätter Indikatorerna från 2003, artikelnummer 2010-6-29 Kunskapsunderlag + utvärderinginstrument! Marie Portström Indikatorer

Läs mer

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI

Urinvägsinfektion BEHANDLING OLÄMPLIG/RISKFYLLD BEHANDLING VID UVI Urinvägsinfektion Symtomgivande UVI Asymtomatisk bakteriuri (ABU) ABU hos 20-50% på SÄBO Antibiotika överförskrivs ofta Diagnostiken svår Leder UVI till förvirring????? Riktad och smal behandling Växelbruk

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende

Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende 2005-2006 Kungsholmens stadsdelsnämnd Beställaravdelning Stockholm Serafen 06-05-29 1 Rapport Läkemedelsgenomgångar på Serafens Äldreboende Beskrivning av

Läs mer

Äldre och Läkemedel. Lars Edvinsson, L Stavenow MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

Äldre och Läkemedel. Lars Edvinsson, L Stavenow MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Äldre och Läkemedel Akuten och IME; T6 Lars Edvinsson, L Stavenow MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Hur är upplägget? Hur ser doktorn på behandling av de äldre med vanliga sjukdomarna inom vår verksamhet?

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd 1(10) Läkemedelskommittén i Västerbotten BESTÄLLNINGSUNDERLAG (fr.o.m 150901) Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller

Läs mer

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se

REK-lista. Rekommenderade läkemedel i Östergötland. www.lio.se REK-lista Rekommenderade läkemedel i Östergötland 2013 www.lio.se REK-listan 2013 innehåller Läkemedelskommitténs rekommenderade läkemedel för de vanligaste sjukdomarna/patienterna. Urvalskriterier är

Läs mer

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel

SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel 2007 SKÅNELISTAN rekommenderade läkemedel Skånes gemensamma lista över rekommenderade läkemedel är baserad på de slutsatser Läkemedelsrådets skåneövergripande terapigrupper kommit fram till. Urvalskriterierna

Läs mer

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2013. virushämmande (lokal behandling) penciklovir kräm Vectavir aciklovir kräm Anti EF refluxsjukdom, magsår Basläkemedel 2013 Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (121130) markeras med * Riskläkemedel

Läs mer

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår

Basläkemedel 2014. refluxsjukdom, magsår Rekommendationer vid preparatval för vuxna utgivna av Läkemedelskommittén i Västmanland Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (131129) markeras med * Riskläkemedel för äldre markeras

Läs mer

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OKLOKA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. De flesta läkemedel som

Läs mer

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd

Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Rutin Kommunala akutläkemedelsförråd Syfte Beskriver innehåll i kommunala akutläkemedelsförråd, samt beskriver hanteringen av ordinationer enligt generella direktiv. Bakgrund Ordination enligt generella

Läs mer

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel

OklOka listan UnDVik OlÄMPliGa läkemedel Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Okloka listan UNDVIK OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL Välkommen till OKLOKA LISTAN! Den vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. De flesta läkemedel som

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie

Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad. Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad Slutrapport Särskilt boende Stadsdel Husie Jan mars 2009 Kontaktuppgifter Projektledare Yvonne Wismar-Fransson Projekt Läkemedelsgenomgångar Malmö Stad 0702-82 81 71 yvonne.wismar-fransson@malmo.se

Läs mer

Digestionskanalens farmakologi

Digestionskanalens farmakologi Digestionskanalens farmakologi Gunnar Tobin Farmakologisk behandling av sjukdomar i Esofagus ex: refluxesofagit Ventrikel: ulcus, gastrit Tarm: IBS, diarré, förstoppning, kräkning Salivsekretion Sympatikus

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

Basläkemedel 2008. Matsmältningsorgan och ämnesomsättning Basläkemedel 2008 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (071113) markeras med *. Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN

www.ltv.se/lk Basläkemedel 2009 Matsmältningsorgan och ämnesomsättning MATSMÄLTNINGSORGAN Basläkemedel 2009 Utbytbara läkemedel enligt Läkemedelsverkets utbyteslista (081217) markeras med * Generika som inte är utbytbara mot originalet markeras med ** Riskläkemedel för äldre markeras med Rekommendationer

Läs mer

Läkemedel som SKA finnas som basförråd

Läkemedel som SKA finnas som basförråd Faxade sidor.. av. Faxat datum Läkemedel som SKA finnas som basförråd Adrenalin, inj.vätska 1 mg/ml 10x1 ml Alternativ till Adrenalin: Anapen, Epipen eller Jext förfylld spruta (dosapoteket väljer fabrikat

Läs mer

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

TerapiTips. Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND TerapiTips NR 1 2012 U T G I V E N A V L Ä K E M E D E L S K O M M I T T É N I L A N D S T I N G E T S Ö R M L A N D Kommentarer till REKLISTAN 2012 REKLISTAN 2012 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA

Läs mer

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Rekommenderade läkemedel. för sjuksköterskor med förskrivningsrätt Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 2016 Biverkningsrapportering Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga

Läs mer

2 ALLERGI ANDNING ÖNH

2 ALLERGI ANDNING ÖNH 8 REKLISTAN 2012 ALLERGI R cetirizin Allergisk rinit Nasala steroider Desonix Anafylaxi Adrenalin R epinefrin Adrenalin, injektion Anapen/Anapen junior Jext Steroider Betapred R klemastin Tavegyl, mixtur

Läs mer

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras

terapiråd Acne VULGARIS Basiron AC Grupp I-steroider Tetralysal Klindamycin lokalt skall användas restriktivt och alltid kombineras 32 REKLISTAN 200 HUD www.vgregion.se/vardgivarstod läkemedel listade i prioritetsordning om ej annat anges! Acne VULGARIS R bensoylperoxid Basiron AC R adapalen Differin R lymecyklin Tetralysal Rosacea

Läs mer