Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte"

Transkript

1

2 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 2

3 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Januari Februari Mars April Maj Juni v03 v04 v05 v06 v07 v08 v09 v10 v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v /1 23/ /1 Samrådsmöte med berörda av vattenarbetet i hamnen. Möte med SWECO om muddringsgränser och upphandlingsunderlag Samrådsunderlag (SU) lämnas in till berörda myndigheter 08 21/2 Remisstiden för SU går ut 09 28/2 AU sammanfattar inkomna synpunkter och lämnar in en Samråds Redogörelse (SR) till Länsstyrelsen 13 Svar på SR från Länsstyrelsen. Mindre miljöpåverkan= klart att skriva MKB. Större miljöpåverkan = utförligare remissrunda 14 Utarbetande av MKB 15 Utarbetande av MKB och sammanställande av underlag och inlämnande av underlag till Mark och Miljödomstolen 16 Sammanställande av underlag för ansökan till Mark och Miljödomstolen 17 Sammanställande av underlag för ansökan till Mark och Miljödomstolen 18 Inlämnande av ansökan till Mark och Miljödomstolen

12 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 17

18 kr anslogs för undersökningar Av dessa har använts Provborrning på vägen återstår kostar minst Överskridande tas från den förhöjda årsavgifterna anslogs till ansökningskostnader för Vattendom kostar själva domstolsförfarandet. Då har vi motsvarande 160 konsulttimmar att använda. Bör räcka just så pass om vi skriver allt utom Miljökonsekvensbeskrivningen och anläggningsbeskrivningen själva (och inte har för många möten med konsulterna). Om Länsstyrelsen väljer att betrakta hamnens miljöpåverkan som stor kommer det att kosta upp till extra. Upphandlingsunderlaget ingår i själva investeringskalkylen 18

19 19

20 20

21 Aldrig tidigare har det varit viktigare att följa anläggningsbeslutet. Bankens jurister kräver detta för att kunna låna ut pengar. Bryggplatsägarna vill ha tydlig rätt till sin plats. Man vill ha tillbaka sin insats vid försäljning. Särredovisning av bryggor saknar stöd i anläggningsbeslutet Klara regler för byte av brygga måste finnas. Allt detta kan vi klara genom att gå tillbaka till sektionsindelningen. Brygga 1 + 1B blir Sektion I Brygga 2 blir Sektion II Brygga 3 & 4 ersätter rivna 7:an och blir sektion III Bygga 6 ställs utanför enligt ÖK med Lantmäteriexpertis 21

22 Att följa sektionsindelningen legaliserar självstyrande bryggor. Bättre skydd av den egna bryggplatsen. Styrelsen ingriper endast på begäran av Sektionslaget eller om stadgar och ekonomiska avtal ej följs. Ekonomisk ersättning vid byte av till sektion med högre standard är OK Underhållet finansieras sektionsvis. En ny brygga betalas av sektionens medlemmar, men tillhör rent juridisk Samfälligheten. Endast Samfälligheten kan låna upp pengar externt. I framtiden kan avgiften till LSS sänkas till under 200 kr/medlem och år. Huvuddelen av avgifterna går till den egna bryggan i sektionen Styrelsen kan bestå en ordförande, de tre sektionslags-cheferna, en arvoderad kassör som sköter Samfällighetens- och reviderar sektionernas kassor. 22

23 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 23

24 En fråga ställdes till Lantmäteriet hur man skall kunna skydda den bryggplats man investerat i, trots att Samfälligheten äger bryggan. En annan fråga var om det är OK att ta ut avgifter mellan sektioner. Hej! Här kommer några mycket kortfattade svar. Öronmärka plats: Det bör går att göra genom beslut i föreningen (missnöjda kan klandra beslutet) Ersättning vid sektionsbyte: Vid byte av sektion inom anläggningen kan en ersättning tas ut. (ge ersättning vid utträde) Skydda enskilda investeringar: Denna frågan ligger utanför GA:n och får lösas civilrättsligt. Vänliga hälsningar /Mikael Kristiansson 24

25 Min slutsats är att: Förutsatt att brygglagen ersätts med sektionslag. Att stadgarna vässas i beträffande rätten till den egna bryggplatsen. Att ett sektionsvis register inrättas som sköts av sektionslaget. Då skall det föreligga grav misskötsel eller grav uraktlåtenhet att betala för att medlems rätt till av sektionslaget tilldelad bryggplats skall ifrågasättas. Ytterligare ägarskydd går inte att få i en samfällighet, utan då måste ett civilrättsligt avtal upprättas inom sektionen med LSS som motpart. 25

26 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 26

27 Anläggningsbeslutet visar tydligt att det i vår Samfällighet är möjligt att ha bryggor med olika standard och med olika avgifter i de olika sektionerna. Nu är vi där igen. Om brygglagen går upp i sektionslagen, är det inte bara möjligt utan också önskvärt att ta ut en transferavgift vid byte till en sektion med högre standard Det är alltså standarden som är avgörande inte vad man historiskt lagt ner. De pengar som bryggplatsägare betalar till en sektion med högre standard, skall fonderas i en reparations fond. Vill man efter att ha anlagt en sådan avgift, byta till en sektion med lägre standard, återfås det tidigare erlagda beloppet nominellt, dvs. utan ränta 27

28 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 28

29 Det styrelsen behöver veta är vilken typ av båtplats respektive andelsägare vill binda sig för. Detta måste vi veta innan vi drar igång med andra investeringar än de utredningar och tillståndsfrågor som krävs för en vattendom. Alternativen indelas sektionsvis Som ett första steg, skall sektionslagen inbördes göra upp om tillgängliga platser. Var och en har förtur till/i sin nuvarande plats/sektion Sedan bestäms transfersumman vid byte av sektion. Enkät 1 görs på hemsidan på basis av dagens uppskattade priser och är ej bindande. Enkät 2 är skriftlig och görs när resultatet från E:1 har bearbetats och noggrannare prisuppgifter Enkäten skall vara genomförd före första maj. Ansvarig är AU 29

30 Nulägesrapport Status brygga 1 Budget för pågående aktiviteter Sektionsindelningen Frågor om rätten till bryggplats Avgifter vid sektionsbyte Förberedelse för enkäten. Upphandling 30

31 Följande tågordning föreslås. Vi har en upphandlingsgrupp ledd av Conny(Kimmo, Pelle & Claes) En mindre del av gruppen och vår partner på Sweco tar fram ett underlag för en totalentreprenad. Tillsammans väljs lämpliga entreprenörer. Så snart ett godkännande av styrelsen erhållits, skickas förfrågningarna ut. Därefter tar upphandlingen vid. Vid detta laget vet vi om vi hinner bygga en hamn 2015 eller om det blir Med anbudssumman i hand, kan vi frysa hamnens slutliga utförande. Ev. kompletteringar görs i vår ansökan Deltagarna i enkäten får nu en säkrare kostnadsuppgift. Efter ev. justeringar av bryggval, föreläggs det hela en års eller extra stämma där bindande ekonomiska beslut fattas 31

32

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet.

Säkerhet och ansvar. En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. Säkerhet och ansvar En skrift om hur man med enkla medel kan förbättra demokrati, samarbete, säkerhet och trygghet i föreningsarbetet. FOLKSAM och HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN 2004 Skriften Säkerhet

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens förslag till beslut gällande motionen Ny typ av finansiering Bakgrund För tre år sedan gjorde vi en utredning om att lösa föreningens lån. Det vi kom fram till då var att vi skulle

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Hammarö GK Vad är det som föranlett en övergång till spelrätter på Hammarö GK? Klubben har fått fler utträdesansökningar än vanligt och vi har ingen kö för

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel?

Fiber till Mörtfors. Väl fungerande samhällsservice förutsätter i allt högre grad höghastighetsbredband. *** Varför just fiberkabel? Fiber till Mörtfors Mörtfors är en livskraftig by, där vi som bor här själva tar hand om allt från vatten och avlopp till badplats, fotbollsplan och vår mötesplats, Folkets Hus. För att kunna fortsätta

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver

Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver Avslutande kommentarer kommentar Det är inte bara bryggor som kräver finansiering. Jag saknar information om de övriga investeringar som behöver göras avseende spolplatta, mastkran, lyft och transportfordon

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 5 NOVEMBER 2011 Motioner inkomna till Allmänt Höstmöte tisdag den 15 november 2011 kl 19.00 Aulan i Rudbecksskolan 2 Motion 1 Vid vårmötet 2011 framkom att en motion

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009

Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens. Gylleröds samfällighetsförening. tv-anläggning den 24 oktober 2009 Utred fibernät nu! Beslutsunderlag inför extrastämman om samfällighetsföreningens tv-anläggning den 24 oktober 2009 Bakgrund till stämman 2 Därför är formalia viktiga 3 Gylleröds tv-enkät 4 Den nuvarande

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer