HURRA! Invald i styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HURRA! Invald i styrelsen"

Transkript

1 Nils Blohm

2 Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

3 HURRA! Invald i styrelsen????!!!!! Broexpert Arbetsledare Jourhavande Planerare Skogsbrukare Ekonom Snöröjningsexpert Jurist Förhandlare Beläggningsexpert Polis Köpman Medlare Räckesexpert Skyltallvetare Dräneringsexpert

4 Vår Vision REV är den professionella, självklara företrädaren för Sveriges enskilda väghållare

5 REVs tjänster Ge juridiska, lantmäteritekniska, och vägtekniska råd Bedriva kursverksamhet Ge ut handboken EVA-REV Medlemstidning (Bulletinen) Informera via hemsidan Månadsbrev Försäkring anpassad för vägföreningar Förmedling av lån hos Nordea

6 REV:s Regionindelning Verksamheten är indelad i fyra regioner med regionansvariga företrädare för REV. Norr Mikael Näslund Syd Lars Olin Öst Christer Ångström Väst Ulf Lidesjö Region Norr Region Väst Region Öst Region Syd

7 REV - Historia 1949 grundades en länsorganisation för vägföreningar och vägsamfälligheter i Stockholms län ombildades länsförbundet till en riksorganisation med namnet Riksförbundet för Enskild Väghållning ändrades namnet till Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) så har REV nästan medlemmar! 7

8 Medlemsutveckling

9 Vägnätet i Sverige, mil väg Total längd enskilda vägar ca mil Enskilda vägar utan statsbidrag Enskilda vägar med statsbidrag Statliga vägar Kommunala vägar och gator 9

10 Rådgivning Medlemsföreningarnas styrelser är REVs uppdragsgivare Enskilda Fastighetsägare? Nej, dessa hänvisas till Villaägarna, lantmäteriet eller advokatbyråer När behövs ny förrättning? Asfaltering kontra oljegrus Vägbelysning Bredband Mindre ändringar, mötes och vändplatser Slitageersättning 48a AL

11 Registrering äldre ga vägfören och vägsamf bildade före Mindre än 4000 är omprövade Syfte: Erbjuda fungerande föreningar registrering i FR och i SFR inkl ORG.nr. Pågår hela Lantm anslagit 1,5 milj Fyll i enkätverktyg på Återfinns stadgar i Arken kan föreningen registreras och få organisationsnummer.

12 Inträdesavgift Vad är en gammal väg värd? 39 anläggningslagen. kostnaderna för dess utförande samt till anläggningens ålder och fortsatta användbarhet Lantmäteriets nuvarande anvisningar Examensarbete Nya anvisningar till hösten

13 Vägdisponent, ny titel? Många fastighetsägare vill inte jobba ideellt Kan styrelsearbetet skötas av konsult Modeller inom nuvarande lagstiftning Ny yrkesgrupp, utbildning Besök i Finland 13 maj

14 Omprövningsprojektet REV och Lantmäteriet Jobbat sedan i våren 2011: Nu klart! Manual för vad föreningarna kan göra Generella förberedelser. Enbart överensk. om ändrade andelstal Omprövning, upp till fastigheter. Omprövning, fler berörda fastigheter. Övergång ideell förening till samf.förening

15 Omprövningsprojektet Dokumentet finns på REV:s hemsida och på Lantmäteriets anv.stöd för flm. Stöd för föreningarna och för flm. REV håller seminarier med dok som grund Hur tillvaratar Lantmäteriet resultatet??

16 Finlands modell kort Finlandsmodellen innebär att föreningarna tar över ansvaret för andelstalen och vid behov själv ändrar dessa. Den grundläggande lantmäteriförrättningen behövs även i fortsättningen. Styrelsen föreslår eventuell ändring av andelstalen och stämman beslutar om dessa. Debiteringslängd som bygger på dessa andelstal kan framläggas på stämman.

17 Finlands modell kort Rättssäkerheten tryggas genom att fastighetsägare inom ett år kan begära att lantmäteriet prövar skäligheten till dennes fastighets andelstal i förhållande till övriga fastigheter andelstal. Har sådan ansökan inlämnats ska ingen utmätning verkställas av Kronofogden. Andelstalen förs inte längre i Fastighetsregistret utan det är föreningen ansvar för andelstalen.

18 Finlands modell bakgrund Föreningarna accepterar inte lantmäteriets avgifter för enkla 24a och 43 ärenden. Totalt kan de uppgå till 25 milj per år kr är inte acceptabelt för att registrera ett ändrat andelstal som en sff beslutat om. 40% av föreningarna har avstått från att ändra andelstal de senaste 5 åren trots behov av detta. Kostnaderna anges som huvudorsak. Lantmäteriet ett rundningsmärke allt vanligare uttryck bland vägföreningarna.

19 Finlands modell bakgrund REV har drivit frågan i 2 år Lyssnat på föreningarna bl.a. genom 2 st enkäter. Entydiga svar: 95% vill förändra Uppvaktat departement och Trafikutskott. Alla är positiva till förändringen. Dock har Lantmäteriet haft farhågor. När kan vi få draghjälp av Lantmäteriet?

20 Finlands modell i Sverige Vägförenings stämma beslutar om andelstal när debiteringslängd läggs fram. Beslutet får verkställas omedelbart. Överklagande till Lantmäteriet. Lantmäteriet prövar enbart den fastighetsägares andelstal som överklagat. Kostnaden för överprövningen betalas av parterna. Flm fördelar kostnaden

21 Finlands modell i Sverige Tidigare utdebitering korrigeras om andelstalet ändrades av Lantmäteriet Ingen indrivning från fastighet under tiden då fastighetens andelstal prövas För nya medlemmar träffas 43 ÖK innan de tas upp i andelstalsförteckningen. Andelstalslängd enbart hos föreningen.

22 Konsekvens av ändringen Samtliga ga i Sverige som förvaltas av en sff kan inom ett år ha legala andelstal. Andelstalen i ga kan i framtiden kontinuerligt anpassas efter verkligheten Lantmäteriets arbete med registrering av andelstal och enkla omprövningar upphör. Lantmäteriet prövar i stället de fall då delägare i ga är missnöjd med det andelstal som föreningen beslutat för fastigheten.

23 Konsekvens av ändringen Lantmäteriets arbete med registrering enligt 24a och upphör. Lantmäteriets arbete med godkännande och registrering enligt 43 minskar. Lantmäteriet prövar de fall då delägare i ga är missnöjd med det andelstal som föreningen beslutat för fastigheten.

24 Konsekvens av ändringen Köpare av fastighet kan få information från Fastighetsregistret om fastighet deltar i en ga samt aktuell samfällighetsförening Information om andelstal och kostnad finns hos samfällighetsföreningen. Den privata marknad som i dag hjälper föreningar med beräkningar av andelstal kan utveckla den verksamheten

25 Finlandsmodellen Vad händer? REV har i nov inlämnat begäran om lagändring till justitiedepartementet. Underlag: PM Finlands-modellen: En svensk lösning! Se REV har påbörjat en opinionsbildning REV tog förnyad kontakt med våra finländska kollegor 13 maj. Rättssäkerhet Systemet behålls även i pågående översyn av LEV

26 Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan Stockholm

Bulletinen. Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen. Äldsta Vägtrumman Olsfors-Östra Hunghult

Bulletinen. Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen. Äldsta Vägtrumman Olsfors-Östra Hunghult Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2014 Styrelsens ANSVAR med lagen i ryggen Busstransfer! Anmälan öppen! REVs Stämma Grand Hotell i Borås 14-15 mars 2015: Seminarier Hearing

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkringen

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar DE ENSKILDA VÄGHÅLLARNAS EGEN ORGANISATION Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkring

Läs mer

Bulletinen. Fullsatt i Borås. när REV kongressade sid 6-17. fler än 11 000 medlemmar. Dags att röja i vägområdet. Förenklingar i anläggningslagen

Bulletinen. Fullsatt i Borås. när REV kongressade sid 6-17. fler än 11 000 medlemmar. Dags att röja i vägområdet. Förenklingar i anläggningslagen Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2015 Anmäl dig till! HÖSTENS kurser! Nu har REV fler än 11 000 medlemmar sid 25 Dags att röja i vägområdet men tänk på säkerheten sid 22-23

Läs mer

Fritextsvar till enkäten

Fritextsvar till enkäten Fritextsvar till enkäten Kan bli knepigt att revidera påslagen för näringsverksamhet Risken finns att andelstalfrågor kommer att avgöras på årsmöten som i små föreningar med lite deltagande medför lobby

Läs mer

Bulletinen. Anmäl dig nu! REVs stora kongress med stämma 1-2 okt 2011. Ordning & Reda i samhällets hantering av de enskilda vägarna

Bulletinen. Anmäl dig nu! REVs stora kongress med stämma 1-2 okt 2011. Ordning & Reda i samhällets hantering av de enskilda vägarna Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2011 Anmäl dig nu! NY KURS! Ta chansen att lära dig mer inom förvaltning, juridik och vägteknik! REVs stora kongress med stämma 1-2 okt 2011

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp g e r r å g i r y g g e n sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid

Läs mer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer

Bredbandsutbyggnad på landsbygden. en jämförelse av olika föreningsformer Bredbandsutbyggnad på landsbygden en jämförelse av olika föreningsformer Inledning Regeringen har i Bredbandsstrategi för Sverige, satt upp som mål att Sverige ska ha bredband i världsklass. Det innebär

Läs mer

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar

Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar Riksförbundet Enskilda Vägar Enskild Väghållning Några vanliga frågeställningar 2003-03 Utgåva 3 2 Enskild väghållning FÖRORD Denna korta sammanställning vänder sig till dig som kommer i kontakt med enskild

Läs mer

Bulletinen 1200-2010. Finlandsmodellen: Förbundsstämma 2013. Artikelserie i 4 delar (Del III): Enskild väghållning i svensk historia

Bulletinen 1200-2010. Finlandsmodellen: Förbundsstämma 2013. Artikelserie i 4 delar (Del III): Enskild väghållning i svensk historia Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2012 Det här tycker medlemmarna om Finlandsmodellen: redovisning av medlemsenkäten! Förbundsstämma 2013 REV:s kongress flyttad till ny ort!

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING

SAMFÄLLIGHETS- FÖRENING Rådgivningsavdelningen informerar om FÖRENING Gemensamhetsanläggning Anläggningssamfällighet SAMFÄLLIGHETS- Samfällighetsförening Villaägarnas Riksförbund 2012 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt

Läs mer

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening Rådgivningsavdelningen informerar om Samfällighetsförening September 2011 Villaägarnas Riksförbund 2011 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till

Läs mer

Åhörarkopior. Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning. Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen

Åhörarkopior. Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning. Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen Åhörarkopior Enskilda vägar, lagregler och begrepp Förvaltningsfrågor Väghållning Kursmaterial för styrelseledamöter i vägorganisationen Bild 1 Vägkurs Enskilda vägar lagregler och begrepp Version 2013

Läs mer

Bulletinen. Valet 2014 Så här tycker partierna om enskilda vägar! parkeringselände. Höstens kurser. föreningsstämman. Sommar, sol och...

Bulletinen. Valet 2014 Så här tycker partierna om enskilda vägar! parkeringselände. Höstens kurser. föreningsstämman. Sommar, sol och... Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2014 TEMA: Valet 2014 Så här tycker partierna om enskilda vägar! Sommar, sol och... parkeringselände Höstens kurser Att tänka på efter föreningsstämman

Läs mer

Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009

Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009 Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009 REV uppmanar Vägverket omarbeta projektet Enskilda vägar i framtiden Allemansrättens möjligheter och problem Så tar ni vägsamfälligheten

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Samfällighetsföreningar - uttaxering

Samfällighetsföreningar - uttaxering Samfällighetsföreningar - uttaxering Fredrik Warnquist Institutionen för teknik och samhälle Fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Hämtställe 54 Box 118 221 00 LUND ISRN LUTVDG/TVLM 05/5117 Lund

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll 2015-05-30 Ärendenummer AB103284 Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm

Läs mer

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007 Förord Sveriges vägnät består av 98 000 km statliga vägar, 41 000 km kommunala gator och vägar och cirka 284 000 km enskilda vägar. Det enskilda vägnätet är alltså mer än dubbelt så långt som det offentliga,

Läs mer

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2009 Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Tyck till om närtidssatsningen, ledningsavtal och forskning för bättre vägunderhåll

Läs mer

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2010 Inför valet Partierna svarar på REV:s frågor om enskilda vägar Revisorns roll Så arbetar revisorn Rätt och fel Hur får föreningen använda

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Granska ombildningen till bostadsrätt

Granska ombildningen till bostadsrätt Granska ombildningen till bostadsrätt När en ombildningsprocess drar igång finns det anledning att särskilt granska några saker för att försäkra sig om att man inte blir vilseledd. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2013 God Jul & Gott Nytt År! Se upp för Oseriösa Dagvatten diskuteras i Vellinge Klara nu: Vårens kurser företag 1 Bulletinen Nr 4 2013 Uno

Läs mer

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar

Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Samfällighetsföreningar - förvaltning av enskilda vägar Johannes Dahlström Viktor Skult 2013 Johannes Dahlström & Viktor Skult Författarna har gemensamt bidragit till hela examensarbetet. Institutionen

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind!

Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! Välkomna till informationsmötet om nya vattenledningar för etapp I i Långvind! 1 2 Syftet med informationsmötet Informera om beslutsunderlaget och de alternativ som finns Besvara frågor om möjligt Skapa

Läs mer