Styrelsemöte, protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte, protokoll"

Transkript

1 Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/ Tid: Val av sekreterare: Val av justeringsman: Stefan Marcus Mötesnr: 4 1. Pantbrev 1. Då samfällighetsföreningen från början var en Ekonomisk förening fanns pantbreven där. När samfälligheten bildades uppmanades alla att hämta ut sina pantbrev hos dåvarande ordförande. Filip undersöker om och i så fall var det finns kvar några. 1. Marcus skall hämta resterande pantbrev hos den tidigare ordföranden Staffan Persson. Punkt 1 kvarstår till nästa möte. 2. Medlemsavgifter 1. Sune informerade att alla avgifter för 2009 nu är betalda. Kvar finns två äldre avgifter som Sune skall begära in. 2. Styrelsen kommer att lägga fram förslag på höjning av årsavgiften på nästa årsmöte och bifoga en verksamhetsplan. 1. I dagsläget är samtliga medlemsavgifter betalda, även dem äldre. 2. Verksamhetsplanen skall vara långsiktigt och tydligt visa vad medlemsavgifterna är avsedda till, ex, asfaltering, underhåll, trädbeskärning m.m. Punkt 2.1 är klar. Punkt 2.2 kvarstår till nästa möte. 3. Trädfällning 1. Trädfällning/beskärning inom samfälligheten som föreningen skall stå för. Fem träd var problem och tre har begärts in offert för. Stefan har ej fått klarhet i frågan utan återkommer. 2. Styrelsen kommer gemensamt att se över områdets träd och buskage som tillhör samfälligheten och ta fram en beskärningsplan som styrs av verksamhetsplanen. 1. Arbetet med beskärningen av naverlönnarna är beställt. De 5 naverlönnarna kommer att beskäras v alt. v Samfällighetsföreningen kommer att ta kostnaden för beskärningen. 2. Samtliga i styrelsen arbetar för att ta fram förslag till ny verksamhetsplan. Punkt 3.1 är klar. Punkt 3.2 kvarstår till nästa möte.

2 Sidan 2 av 5 4. E-post 1. Styrelsemedlemmarna ombads tänka igenom hur man vill ha e-postadresserna uppsatta. 1. Filip ombesörjer att samtliga styrelsemedlemmar & kassör kan hantera e-post via webmail alternativt via eget e-postprogram typ Outlook. Syftet är att samtlig e-post skall ha samfälligheten som avsändare. Marcus & Rolf är inte aktiva ännu. Punkt 4 kvarstår till nästa möte. 5. Kontoplan 1. Stefan och Sune skall se över kontoplanen. 1. Sune arbetar fram en justerad kontoplan med lättare överblick varthän avsatta fondmedel, sophus avgifter elkostnader.m.m framgår tydligare, samt specificerar förnyelsefond, renoveringsfond m.m Punkt 5 kvarstår till nästa möte. 6. Stadgar 1. Det finns tidigare beslut på att uppdatera stadgarna med sophusföreningen. Uppdatering av föreningens stadgar gällande gemensamhetsanläggning sophuset Väddögatan, kommer att göras enligt tidigare beslut på stämma. 1. Stefan kontaktar det lokala lantmäterikontoret för att få till en ändring av stadgarna, som sedan skall vidarebefordras till lantmäteriet i Malmö. Stadgarna skall vara uppdaterade till nästa föreningsstämma. Behövs hjälp skall Rolf kontakta sin gode vän Lennart Bovin för rådgivning. Punkt 6 kvarstår till nästa möte. 7. Öresundskraft 1. Anna har varit i kontakt med Öresundskraft och ändrat elavtalet till rörligt pris, att få räkningen endast en gång per år var ej möjligt. Sune kom med ytterligare information rörande Öresundskraft, Anna tar kontakt med Öresundskraft igen. 2. Avläsning av samtliga elmätare & tillgång till samtliga nycklar för div. skåp & hus. 1. Anna samlar samtliga avtal på Öresundskraft på 1 kundnummer (Huvudskär). Anläggningsnumren på Gåsören, Sophuset, Containern samt Antennförstärkaren skall härledas till 1 kundnummer. 2. Anna stämmer av samtliga elmätare och letar reda på nycklarna till antennförstärkarskåpet & kabel TV- huset Gåsören. Punkt 7 är klar. 8. Faktura 1. Sune undersöker var senaste fakturan från NSR blivit av. 1. Fakturan för containern inför förra mötet har inte kommit, Då Sune inte var närvarande fick vi inget svar ifall fakturan hunnit kommit oss tillhanda och således se om hyran för containern debiterats dubbelt på den. Punkt 8 kvarstår till nästa möte.

3 Sidan 3 av 5 9. Budget 1. Stefan och Sune tittar på budget för Budgeten för 2011 görs på hösten 2010 då vi har en uppdaterad och förmodligen senare på stämman godkänd verksamhetsplan. Under hösten 2010 kommer vi även att ta in offerter för 2011 gällande asfaltering, skötsel av grönområde, beskärning av träd samt snöskottning. Punkt 9 kvarstår till senare möte. 10. Styrelsearvode 1. Filip vill diskutera styrelsens arvode. Stefan undersöker. 1. Samfällighetsföreningen skall betala skatt & sociala avgifter på utbetalt arvode, detta innebär att samfälligheten måste registreras som arbetsgivare hos skatteverket. Arvodets storlek bestäms på föreningsstämman. Stefan presenterar nytt upplägg på arvode med grundersättning samt ersättning per möte på nästa stämma. Styrelsen skickar in en proposition till stämman för justering av arvodet. Punkt 10 kvarstår till nästa möte. 11. Lekplatser 1. Vilka regler gäller för samfällighetens lekplatser? Reglerna kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen. 1. Vi behöver inte EU- godkända våra lekplatser utan bara rusta upp dem samt se till att dem inte är skadliga för våra barn. Vi kommer att försöka kontakta pensionerade snickare el. dylikt inom samfälligheten för möjlighet till lite extraknäck. Filip kommer även att uppdatera hemsidan med möjlighet till extra jobb. Punkt 11 kvarstår till nästa möte. 12. Grönområde 1. Hur ställer sig styrelsen till att en del hushåll använder gröningen som en extra trädgård i form av att gungor, fotbollsmål m.m ställs upp på gemensamma grönområden? 1. Styrelsen diskuterar allmänt ifall gemene man skall kontakta och få ok från närmaste grannar runt grönområdet, att man sedan får komma in med en förfrågan till styrelsen som måste ta ställning i frågan innan man ockuperar allmänningen, hur blir det med underhållet i form av gräsklippning, försäkringsfrågor ifall något händer på samfällighetens tomt med något som kanske inte är EU-godkänt. Information om förfarande skall uppdateras på hemsidan. Punkt 12 kvarstår till nästa möte 13. Kommunens grönområde 1. Det är enhälligt samtycke av styrelsen att kommunen inte sköter sin egen mark såsom klippning av gräsytor, buskage & häckar (ex. utmed Storövägen) på dem angränsande grönytorna till vårt område. 1. Anna har kontaktat kommunen och fått till svar att arbetet ligger ute på entreprenad och i dagsläget är utfört. Skulle vi ha mer åsikter/klagomål får vi kontakta kommunen som således vidarebefordrar dessa till entreprenören. Punkt 13 är klar.

4 Sidan 4 av Asfaltering 1. Se under budget, punkt Asfaltering kommer att budgeteras i samband med att en ny verksamhetsplan presenteras. Punkt 14 kvarstår till nästa möte. 15. Verksamhetsplan 1. Styrelsen arbetar med att igångsätta en verksamhetsplan per omgående. 1. Ett möte är planerat enbart för att fastställa ny verksamhetsplan v.39 i september Punkt 15 kvarstår till nästa möte. 16. Storsamfällighetsmöte 1. Styrelsen avser att bjuda in ordförandena från de olika samfällighetsföreningarna. (Register finns hos lantmäteriet i Malmö), i syfte att få tillstånd kollektiv upphandling. Stefan avser att kontakta dem under sommaren. 1. Rolf kontaktar en bekant vid namn Tord Lindberg som har god kontakt med övriga ordföranden i dem olika samfällighetsföreningarna i Rydebäck och förmedlar kontakten till Stefan som försöker få till stånd ett inledande möte. Punkt 16 kvarstår till nästa möte. Tillkomna punkter 17. Valberedning 1. Styrelsen vill få en status på hur arbetet med rekryteringen till styrelsen ser ut, det kommer att behövas väljas in 2 st. nya suppleanter på nästa årsstämma. 1. Rolf uppdaterar sig gentemot valberedningen. Punkt 17 kvarstår till nästa möte. 18. Skottningskarta 1. Styrelsen skall uppdatera skottningskartan gentemot Örestad farmartjänst. 1. Marcus uppdaterar skottningskartan och vidarebefordrar den till Örestads farmartjänst för att säkerhetsställa att dem inte skottar något som inte tillhör oss mht att priset för skottningen har ökat. Marcus skickar även kartan till Filip så han kan lägga upp den på hemsidan. Punkt 18 kvarstår till nästa möte. 19. Nyhetsbrev & hemsida 1. Ett nytt nyhetsbrev skall tas fram under hösten 2010 för att informera om motioner, lediga tjänster, vad som är på gång m.m. 1. Filip tar fram ett förslag på innehåll i nyhetsbrev samt uppdaterar hemsidan. Punkt 19 kvarstår till nästa möte.

5 Sidan 5 av 5 Datum för nästa verksamhetsplansmöte är planerat under september. Datum för nästa ordinarie styrelsemöte är planerat under oktober. Rydebäck Stefan Mildén Sekreterare Marcus Ekberg Justeringsman //SM

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 6 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Stefan, Tora, Eva, Ingvar, Rolf, Anna och Filip Frånvarande: Plats: Ingvar Datum: Tisdag 27 september 2011

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Tora, Eva, Ingvar och Filip Rolf och Anna Eva Datum: Onsdag 15 juni 2011 Tid:

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården

Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Protokoll årsmöte Björksätra samfällighetsförening Tisdag 2010-03-16 i Kvartersgården Närvarande enligt röstlängd 1. Mötets öppnande Föreningsordförande Elisabeth Dahlqvist öppnar mötet kl. 19.32 2. Fråga

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

4. Byte av portkod. Ola ska fixa detta. Frågan bordläggs till nästa möte.

4. Byte av portkod. Ola ska fixa detta. Frågan bordläggs till nästa möte. BRF Schaletten-Modisten sida 1(6) Styrelseprotokoll 87 Tid: 2010-08-16 Närvarande: Ordinarie: Christer, Anders J, Anders D, Mojgan, Petra Suppleanter: Anne, Gudrun och John Frånvarande: Ola Mötets Christer

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet

Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet den 28 april 2011 [ÅRSMÖTESPROTOKOLL] Protokoll från årsmötet i Sunnersta Samfällighet 1 Mötet öppnades av Ordföranden Hans Hedström 2 Årsmötet beslutade att mötet utlysts på enligt stadgarna rätt sätt.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12)

Information samfällighetsföreningen Månen II Styrelsen 2013-09-05. Månen II 1 (12) Information samfällighetsföreningen Månen II Månen II 1 (12) Innehållsförteckning 1 Välkommen till samfälligheten Månen II... 3 2 Vad är en samfällighet?... 4 2.1 Författning... 4 3 Generellt om Månen

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare

Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson. Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof Berglund, avgående valberedare Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-2 Tid och plats 070329 kl 19.00 i Södertälje Närvarande Björn Falk Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Henry Lindblad Lars Pahlén Samt icke beslutande, Kurt-Elof

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Lindhaga Samfällighetsförening

Lindhaga Samfällighetsförening VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2007-01-01 till 2007-12-31 Möten Under det gångna verksamhetsåret, har styrelsen haft 11 sammanträden varav 1 varit konstituerande. Olika arbetsgrupper har dessutom haft egna

Läs mer