Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv"

Transkript

1 Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 1

2 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla Saxell och Ulf Axelsson. Produktion: Informationsavdelningen Eslövs kommun Tryck: Elanders 2 Yrkeshögskolan i Eslöv

3 Innehåll Yrkeshögskolan mitt i Skåne Studier Uttalanden Driftingenjör inom kyla och VVS, 400 Yh-poäng, bunden utbildning Elkonstruktör för Europamarknaden, 225 Yh-poäng, bunden utbildning Socialpsykiatri psykosocialt rehabiliteringsarbete, 430 Yh-poäng, bunden utbildning Handledare för psykiskt funktionsnedsatta, 415 Yh-poäng, distansutbildning Kundansvarig Fastighet, 300 Yh-poäng, distansutbildning Metodutvecklare för hållbar produktutveckling, 210 Yh-poäng, distansutbildning Redovisningsekonom, 425 Yh-poäng, bunden utbildning Redovisningsekonom, 300 Yh-poäng, distansutbildning Kvalificerad redovisningekonom, 200 Yh-poäng, distansutbildning januari 2012, 50% studietakt Specialutbildad undersköterska i cancervård, 150 Yh-poäng, distansutbildning, 50% studietakt Specialutbildad undersköterska i hälsofrämjande vård och äldreomsorg, 200 Yh-poäng, distansutbildning, 75% studietakt VVS-projektör, 200 Yh-poäng, bunden utbildning Yrkeshögskolan i Eslöv 3

4 Yrkeshögskolan i Eslöv mitt i Skåne Eslöv är en kombination av småstadens trygghet och det bekväma avståndet till storstadens utbud. I Eslöv möts slättland och skogsbygd, ett landskap som ger utrymme för många naturupplevelser. Staden präglas av ett stort entreprenörskap och näringslivet består av både små och stora välkända företag. Effektiva kommunikationer och bekväma avstånd till storstaden gör att man kan ta del av det bästa av allt. Våra utbildningslokaler finns med några minuters promenadavstånd från Eslövs station. Lokalerna är modernt utrustade, datortillgängligheten är god, både i undervisning och vid självstudier. Genom våra yrkeshögskoleutbildningar förenar vi dina ambitioner med marknadens behov. Allt fler väljer Yrkeshögskolan som utbildningsform, eftersom den bygger på nära samarbete med företag och organisationer. 4 Yrkeshögskolan i Eslöv

5 Ansökan Du anmäler dig till utbildningar i denna katalog via webbansökan eller via ansökningsblankett som du finner på I webbansökan och på ansökningsblanketten finner du vilka dokument som skall skickas in till oss. Om du söker via webbansökan måste du alltid skicka in kompletterande dokument för att ansökan ska kunna behandlas. Information kan du få från antagningsenheten på telefon eller via e-post Vad händer med min ansökan? Din ansökan behandlas av antagningsenheten som först bedömer om du har behörighet för studier vid yrkeshögskolan och därefter bedöms den särskilda behörigheten om detta är ett krav. Ett urval görs bland de sökande som uppfyller behörighetskraven. Därefter sker antagning. Vem som ska antas beslutas av ledningsgruppen för respektive yrkeshögskoleutbildning. Sista ansökningsdag Sista ansökningsdag är den 15 maj 2011 för alla utbildningar som startar hösten Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2011 för utbildningar som startar våren Kursstarter Kursstart för utbildningar med sista ansökningsdag den 15 maj är i augusti/september Kursstart för utbildningar med sista ansökningsdag den 15 oktober är i januari Yrkeshögskolan i Eslöv 5

6 Studier Studera på distans Du behöver ha tillgång till dator med Officepaket samt snabb Internetuppkoppling. Har du ingen egen dator kan du kontakta ditt lokala lärcentrum och fråga om de kan hjälpa dig. Obligatoriska träffar sker i Eslöv cirka två till fyra tillfällen per termin, en till två dagar per tillfälle. Utbildningen inleds med några dagars introduktion i Eslöv. Kunskapsinhämtning sker genom enskilda studier, arbete i grupp, föreläsningar, seminarier och LIA (lärande i arbete). Behörighet för studier vid Yrkeshögskolan Behörigheten för studier inom yrkeshögskolan regleras i 3 kap. 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper Om det finns krav på särskilda förkunskaper anges det under rubriken Behörighet för respektive utbildning i den här katalogen. Behörighet till Yh-utbildning Behörigheten skiljer sig från KY-utbildning och högskoleutbildning. Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet för Yh-utbildning har den som uppfyller något av följande: 1. har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 2. har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst gymnasiepoäng, 3. har svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 eller 2 ovan, 4. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller 5. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 6 Yrkeshögskolan i Eslöv

7 Annat modersmål Om en person har ett annat modersmål än svenska, danska, norska, isländska eller färöiska ska den ha de kunskaper i svenska som behövs. För mer information om den grundläggande behörigheten, se yhmyndigheten.se. Särskilda förkunskaper På många utbildningar finns det krav på ytterligare förkunskaper utöver den grundläggande behörigheten. För att vara behörig till en sådan utbildning ska den sökande ha de särskilda förkunskaper som utbildningsanordnaren anger. Det kan handla om: kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella program eller motsvarande, yrkeserfarenhet som kan vara av betydelse för utbildningens speciella inriktning eller det yrkesområde utbildningen förbereder för och/eller andra villkor som är av betydelse för utbildningen eller det yrkesområde den förbereder för. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för den aktuella utbildningen. Praktik - LIA Yrkeshögskolan innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, och de allra flesta Yh-utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats. Det kallas för Lärande i arbete (LIA). Fördelarna med LIA är flera. Du får arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt. Fri prövning En utbildningsanordnare kan även förklara en sökande behörig till en utbildning efter så kallad fri prövning. Då bedöms den sökande kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva det yrke som utbildningen förbereder för, trots att han eller hon inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet och/eller särskilda förkunskaper. (Innehållet är hämtat från Yh-myndighetens faktablad) Yrkeshögskolan i Eslöv 7

8 Uttalanden om Yh Carina Lövdahl, Bankchef, Färs &Frosta Sparbank Ordförande i ledningsgrupp för utbildningen Redovisningsekonom Att kunna erbjuda en utbildning som förenar teori och lärande i arbetslivet är optimalt. Eleverna ges möjlighet att testa sina kunskaper i verkliga livet och knyta kontakter som kan ge ett arbete efter avslutade studier. Arbetsgivarna får en unik möjlighet att lära känna presumtiva anställda som kan gå rakt in i den dagliga verksamheten. Detta är ett samspel mellan näringsliv och skola när det fungerar som bäst. Cisell Eliasson, Verksamhetschef, överläkare, Häggenäs sjukhem. Ordförande i ledningsgruppen för utbildningen Specialutbildad undersköterska i hälsofrämjande vård och äldreomsorg. Den direkta kopplingen mellan verksamheternas behov och kursplanens uppläggning, gör att personer som genomgår denna specialutbildning är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Anställningsbarhet är idag inom regional/landstingsverksamhet samt kommunal och privat vårdverksamhet. Utbildningen leder till högre vårdkvalitet, säkrare och tryggare omvårdnad, bättre handledarskap för både personal och boende samt i många avseenden en avlastning för sjuksköterskor i deras dagliga arbete. Ett regeringsförslag diskuteras för närvarande där samtlig omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen redan år 2015 ska ha vidareutbildning och spetskompetens. Det är med stort intresse och engagemang, som jag arbetar med vår specifika utbildning inom Yh-verksamheten idag. Ledningsgruppen består av ledamöter från flera kommuner och privata vårdalternativ i Skåne, studeranderepresentanter samt representanter från Yh, Eslöv. Ledningsgruppen är mycket välfungerande och alla ledamöter har hög kompetens inom området, vilket leder till hög kvalitet och mångfald. 8 Yrkeshögskolan i Eslöv

9 Efter att ha arbetat inom industrin i flera år så kände jag att jag ville göra något nytt. Jag ville få en mångsidig utbildning med inriktning på ekonomi som samtidigt inte skulle vara alltför lång. Två år kändes helt rätt. Jag gillar det praktiska upplägget av utbildningarna då teori varvas med praktik. Det känns som föreläsningarna har en verklighetsgrund och det tycker jag är viktigt. Dessutom innehåller utbildningen en praktikdel som känns Magnus Nilsson, studerande Redovisningsekonom 425 Yh-poäng mycket lockande då det ökar möjligheterna för en framtida anställning. På yrkeshögskolan studerar människor med helt olika bakgrund och ålder vilket gör att det finns ett bra utbyte studenter emellan. Thommy Fors, Vårdchef, Partnergruppen AB. Ledamot i ledningsgruppen för utbildningen Specialutbildad undersköterska i hälsofrämjande vård och äldreomsorg. Yrkeshögskolan utgör ett utmärkt komplement för att täcka upp de snabbt framväxande och mycket skiftande behov av välutbildad personal, som präglar företagandet i Sverige. Ingen annan utbildningsform kan på kort tid ställas om för att motsvara en specifik efterfrågan på högkompetent personal inom så skiftande områden som hälso- och sjukvård, teknik, elektronik, datorteknik mm. Vad var det som gjorde att du valde en Yh- utbildning? Dels valde jag Yh för att man får en redig utbildning och blir klar i och med examen. Dels för att jag vet att Yrkeshögskolan väljer utbildningar där det finns lediga tjänster när man är utexaminerad. Hur upplever du att det är att läsa på Yh? Det är roligt och intressant. Framför allt så är lä- Ingela Lindberg, studerande Redovisningsekonom rarna mycket kunniga inom 425 Yh-poäng sina respektive ämnen och utbildningen anpassas i viss mån till att passa både den som har erfarenhet och den som totalt vill byta inriktning i livet och göra något nytt. Yrkeshögskolan i Eslöv 9

10 Driftingenjör inom kyla och VVS 400 Yh-poäng Utbildningens mål Utbildningens mål är att ge dig sådana kunskaper, kompetenser och erfarenheter inom områdena kyla och VVS att du är anställningsbar inom berörda branscher, direkt efter examen. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att kunna konstruera och installera tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort. Du ska kunna driftsätta, felsöka och underhålla tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort. Du får kunskaper om hur du energieffektiviserar och miljöanpassar kyltekniska system och kunna välja miljöanpassade köldmedier till kyltekniska system. Du får kunskaper att skapa och leda uppdrag och ta fram beskrivande underlag för upphandling av kyltekniska system. Utbildningen ger dig kunskaper att arbeta med kyl- och värmesystem för byggnader, industrier, ishallar, badhus, butiker och mobila anläggningar. Efter examen Utbildningen ger dig kompetens att kunna arbeta som: projekt- och uppdragsledare inom kyla, VVS, rör och komfort installatör och installationsledare inom kyla, rör och komfort konstruktör och projektör inom kyla och komfort kalkylator inom kyla, VVS, rör och komfort servicetekniker och serviceledare inom kyla, VVS, rör och komfort praktisk konsult inom energieffektivisering av tekniska system för uppvärmning, kylning och avfuktning praktisk konsult för miljöanpassning av kyltekniska system 10 Yrkeshögskolan i Eslöv

11 Studieform och omfattning Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid. Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Kurser Tillämpad fysik & kemi (uppvärmning, komfort & kylteknik), 30 Yh-poäng Elteknik, 15 Yh-poäng Teknik och konstruktion, 30 Yh-poäng Tillämpad matematik, 10 Yh-poäng Gruppsamverkan, kommunikation & teknisk rapportskrivning, 10 Yh-poäng Företagsekonomi, grund, 5 Yh-poäng Kyla 1, 35 Yh-poäng Kyla 2, 30 Yh-poäng Kyla 3, 30 Yh-poäng Kyla 4, 30 Yh-poäng Kyla 5, 30 Yh-poäng Kyla 6, 30 Yh-poäng LIA 1, 10 Yh-poäng LIA 2, 40 Yh-poäng LIA 3, 50 Yh-poäng Examensarbete, 15 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma Yrkeshögskolan i Eslöv 11

12 Elkonstruktör för Europamarknaden 225 Yh-poäng Utbildningens mål En ettårig utbildning som vänder sig till dig som är utbildad elektriker och som vill utbilda dig till elkonstruktör för Europamarknaden. Utbildningen ska ge dig kunskaper att kunna projektera och konstruera elanläggningar och elektriska utrustningar. Du får den teoretiska kompetensen för allmän behörighet inom elinstallation. Denna kompetens väger tungt även internationellt. Med denna allmänna behörighet inom elinstallation i meritförteckningen breddas dina arbetsuppgifter och ger dig möjligheten att starta eget elföretag, konsultföretag etc. Utbildningen sker i samverkan med TB engineering AB. TB engineering AB är ett konsultföretag med mångårig kompetens inom el- och automationsområdet. Information om detaljer i utbildningen ges av utbildningsledaren Benny Olsson, TB engineering AB Efter examen Du kan efter utbildningen arbeta inom privata företag, stat, kommun eller starta eget företag vars verksamhet har en inriktning mot elkonstruktion och projektering mm. Utbildningen ger dig kompetens att kunna arbeta som konstruktör, projektledare, installationskonsult, installatör, produkttekniker, arbetsledare, företagsledare eller kalkylerare inom elkonstruktion. Studieform och omfattning Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid. Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper krävs För att kunna tillgodogöra sig utbildningen krävas att den studerande har minst betyget Godkänt i engelska A och matematik B, eller motsvarande kunskaper samt någon av nedanstående utbildningar eller bakgrund: 1. EC-utbildade studerande med intresse för vidareutbildning till konstruktör/projektör 2. Studerande från PU-elutbildningar 3. Arbetsledande eller projektledande befattning inom elteknik 12 Yrkeshögskolan i Eslöv

13 Kurser Presentationsteknik, 10 Yh-poäng Kvalitets- och miljöteknik, 5 Yh-poäng Projektledning / företagande / marknadsföring, 10 Yh-poäng Ellagstiftning, elsäkerhet, direktiv och standard, 10 Yh-poäng Installationskunskap, 10 Yh-poäng Kraft-, värme-, motor- och belysningsanläggningar, 45 Yh-poäng Tele- och säkerhetsanläggningar, 25 Yh-poäng Styr- och övervakningsanläggningar med tillämpad automationsteknik, 45 Yh-poäng LIA 1, 30 Yh-poäng LIA 2, 35 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma Yrkeshögskolan i Eslöv 13

14 Socialpsykiatri psykosocialt rehabiliteringsarbete 430 Yh-poäng Utbildningens mål Efter utbildning ska du kunna arbeta självständigt med personer med psykiska funktionsnedsättningar i dennes aktuella miljö. Detta kräver såväl en fördjupad teoretisk kunskap som praktisk förtrogenhet med evidensbaserade metoder. Det är viktigt att ha ett förhållningssätt som främjar empowerment, förmedlar hopp och stärker den enskilde. Du ska även kunna stödja den enskilde i kontakten med myndigheter och andra organisationer. Efter utbildning ska du kunna arbeta inom kommunal och landstingspsykiatrisk verksamhet, inom rättspsykiatri, SIS-institutioner, för privata vårdgivare med psykiatrisk och psykosocialt inriktad verksamhet, som personligt ombud för psykiskt funktionshindrade samt inom behandlingshem för vuxna och unga vuxna. Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras av vissa LIA-platser. Kurser Socialpsykiatri psykosocialt rehabiliteringsarbete, läses i bunden utbildningsform, 430 Yh-poäng Grundläggande somatisk sjukvård, 30 Yh-poäng Yrkesetik och människosyn, 20 Yh-poäng Avvikandets sociologi, 25 Yh-poäng Psykiatrisk omvårdnad, 100 Yh-poäng Kommunikation och samtalsmetodik, 15 Yh-poäng LIA 1 Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 95 Yh-poäng LIA 2 Arbetslivsinriktad rehabilitering, 20 Yh-poäng Ungdomar med missbruk m.m., 25 Yh-poäng Alkohol och droger, 25 Yh-poäng Socialrätt, 50 Yh-poäng Examensarbete, 25 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma 14 Yrkeshögskolan i Eslöv

15 Handledare för psykiskt funktionsnedsatta 415 Yh-poäng Efter examen Kompetensområdets bredd och verksamheternas olika inriktningar medför att yrkestitel efter avslutad utbildning varierar. Titlar såsom boendestödjare, handledare för psykiskt funktionsnedsatta, behandlingsassistent, rehabiliterare, personligt ombud och skötare är vanligt förekommande. Studieform och omfattning Du kan läsa utbildningen antingen som bunden utbildningsform eller i distansform. Båda bedrivs som heltidsstudier. Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Kurser Handledare för psykiskt funktionshindrade, läses i distansform, 415 Yh-poäng Grundläggande somatisk sjukvård, 30 Yh-poäng Yrkesetik och människosyn, 20 Yh-poäng Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 100 Yh-poäng Kommunikation och samtalsmetodik, 15 Yh-poäng LIA 1 Psykosocialt rehabiliteringsarbete, 95 Yh-poäng LIA 2 Arbetslivsinriktad rehabilitering, 20 Yh-poäng Ungdomar med missbruk m.m., 25 Yh-poäng Alkohol och droger, 25 Yh-poäng Socialrätt, 50 Yh-poäng Lean Healthcare, 15 Yh-poäng Examensarbete, 20 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma Yrkeshögskolan i Eslöv 15

16 Kundansvarig Fastighet 300 Yh-poäng Utbildningens mål Utbildningen ger dig kunskapen om hur du ska kunna ta ansvar för och skapa goda kundkontakter och upprätthålla dessa genom att leverera fastighetsservice med hög kvalité till kunderna. Du ska genom god kommunikation också kunna skapa kontakter internt i företaget samt externt med entreprenörer och leverantörer. Utbildningens mål är att du ska kunna hantera frågor som rör ekonomi, juridik, fastighetsteknik, fastighetsunderhåll och inre miljö, kvalité, ledarskap och grupprocesser kopplade till ansvarsområdet. Efter examen Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som kundansvarig fastighet, vilket i fastighetsbranschen definieras som kundvärd, bovärd, husvärd, assisterande förvaltare, fastighetsansvarig eller liknande. Utbildningens studieform och omfattning Utbildningen bedrivs i distansform på heltid. Vi träffas på skolan upp till tre gånger per termin för t.ex. uppstart av kurser, tentamen av kurser och praktiska övning. Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. 16 Yrkeshögskolan i Eslöv

17 Kurser Kundservice och kommunikation, 25 Yh-poäng Organisation, grupp och ledarskap, 25 Yh-poäng Juridik för hyresbostäder och bostadsrätter, 25 Yh-poäng Kvalité, miljö och arbetsmiljö, 25 Yh-poäng Fastighetsekonomi, 25 Yh-poäng VVS, 25 Yh-poäng Fastighetskunskap, 25 Yh-poäng Elkunskap, 15 Yh-poäng Styr- och reglerteknik, 10 Yh-poäng LIA, 50 Yh-poäng LIA med projektarbete, 50 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma Yrkeshögskolan i Eslöv 17

18 Metodutvecklare för hållbar produktutveckling 210 Yh-poäng Utbildningens mål Målsättningen med utbildningen är att du ska kunna hantera en verksamhets teoretiska och praktiska arbete med miljö- och hållbarhetsaspekter kopplat till framtagning av produkter. Detta innefattar att du med uppnådd kunskap ska uppnå färdighet att arbeta med systematiska metoder och verktyg som ingår i ett miljödrivet och hållbart produktutvecklingsarbete. Du ska klara av att hantera hur hållbar utveckling och företagsansvar kan hanteras från strategisk nivå till att integreras i en verksamhets praktiska produktutvecklingsarbete. Utbildningen ger dig kunskaper om hur du ska använda olika metoder för analys av produkters miljöbelastning och hur detta hanteras i en verksamhets produktutvecklingsprocess. Dessutom ingår ett övningsmoment där den teoretiskt inhämtade kunskapen från de olika utbildningsblocken överförs till ett utvecklingsprojekt i en industriell verksamhet. Efter examen Efter avslutad utbildning ska du kunna bli en nyckelperson som inför och utvecklar en hållbar och resurseffektiv produktutveckling i företag. Du ska ha kompetens att kunna arbeta som projektledare, ingå som kompetensförstärkning på hållbarhetsfrågor i ett produktutvecklingsteam där man kan arbeta med frågeställningar runt produktutveckling, konstruktion, inköp, produktinformation eller runt själva produktionen av produkten. Målsättningen är att du skall kunna ha en nyckelfunktion kopplad till företagets miljö- och hållbarhetsfrågor och kan vara verksamhetens metodutvecklare för en hållbar produktutveckling. Studieform och omfattning Utbildningen läses i distansform på heltid under två terminer. 18 Yrkeshögskolan i Eslöv

19 Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper krävs Krav på förkunskaper är avslutad gymnasieutbildning med inriktning från teknik/industri eller naturvetenskap. För att genomföra utbildningen krävs även relevant yrkeserfarenhet, dvs. den studerande ska ha minst 2 års erfarenhet av arbete med produktutveckling inom industriell verksamhet eller motsvarande kunskaper. Som motsvarande kunskaper räknas utbildning med inriktning mot miljövetenskap alternativt produktutveckling. Kurser Produktrelaterad miljökunskap, 25 Yh-poäng Projektledning, 10 Yh-poäng Socialt ansvarsstagande, 15 Yh-poäng Företagsetik, 10 Yh-poäng Företags miljöarbete, 15 Yh-poäng Produktutveckling, 10 Yh-poäng Metodik och verktyg för hållbar produktutveckling, 45 Yh-poäng Extern kommunikation, 15 Yh-poäng Eget utvecklingsprojekt, 65 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma Yrkeshögskolan i Eslöv 19

20 Redovisningsekonom 425 Yh-poäng Utbildningens mål Efter utbildningen ska du självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Målet är att du självständigt ska kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska också kunna medverka vid affärsutveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomiarbetet samt kunna arbeta i lag och med projekt. Eftersom utbildningen är så praktiskt orienterad kommer du att kunna vara fullt produktiv på en arbetsplats direkt efter avslutad utbildning. Efter examen Efter utbildningen ska du kunna arbeta som redovisningsekonom på en revisionsfirmas redovisningsavdelning samt som redovisningsekonom på en redovisningsbyrå. Du kan också arbeta som redovisningsekonom på ett företags ekonomi- eller löneavdelning eller som ekonomiansvarig på ett mindre företag. Inom offentlig förvaltning finns det också arbete för redovisningsekonomer. En del väljer att starta eget företag som redovisningskonsult. Arbetsmarknad Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Det finns i dagsläget ganska gott om arbete och de senaste åren har ca två tredjedelar av de studerande arbete i branschen på examensdagen. Vid uppföljning 6 månader efter examen har % arbete i branschen. 20 Yrkeshögskolan i Eslöv

21 Studieform och omfattning Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid under 2 år. Det innebär 85 veckor varav 24 veckor är LIA, lärande i arbete. LIA-plats söker du som studerande själv. Du har då möjlighet att söka praktik inom det område i branschen som intresserar dig mest. Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper Särskilda förkunskaper i Matematik B eller motsvarande, med minst betyget Godkänt. Kurser Introduktionskurs i företagsekonomi, 25 Yh-poäng Redovisning 1. Grundläggande redovisning, 20 Yh-poäng Redovisning 2. Grundläggande bokslut, 20 Yh-poäng Redovisning 3. Avancerad redovisning, 20 Yh-poäng Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning, 25 Yh-poäng Löneredovisning, 15 Yh-poäng Beskattning 1. Beskattning av privatpersoner och enskilda näringsidkare, 25 Yh-poäng Beskattning 2. Företagsbeskattning, 30 Yh-poäng Ekonomistyrning 1. K/I-analys och produktkalkylering, 15 Yh-poäng Ekonomistyrning 2. Investeringskalkylering och kapitalbehov, 15 Yh-poäng Ekonomistyrning 3. Budgetering och finansiering, 15 Yh-poäng Ekonomistyrning 4. Räkenskapsanalys, 10 Yh-poäng Handelsrätt, 35 Yh-poäng Marknadsföring, kommunikation och kundnytta, 20 Yh-poäng LIA 1, lärande i arbete, 50 Yh-poäng LIA 2, lärande i arbete, 70 Yh-poäng Examensarbete,15 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma Yrkeshögskolan i Eslöv 21

22 Redovisningsekonom 300 Yh-poäng Utbildningens mål Utbildningen ska ge dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska kunna medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Du ska självständigt kunna arbeta med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Du ska kunna medverka vid affärsutveckling i ett bredare perspektiv än det traditionellt rutininriktade dagliga ekonomiarbetet. Efter examen Efter utbildningen ska du kunna arbeta som redovisningsekonom på en revisionsfirmas redovisningsavdelning eller på en redovisningsbyrå. Du kan också arbeta som redovisningsekonom på ett företags ekonomi- eller löneavdelning eller som ekonomiansvarig på ett mindre företag. En del väljer att starta eget företag som redovisningskonsult. Kurser Introduktionskurs i företagsekonomi, 15 Yh-poäng Redovisning 1. Grundläggande redovisning, 20 Yh-poäng Redovisning 2. Grundläggande bokslut, 15 Yh-poäng Redovisning 3. Avancerad redovisning, 20 Yh-poäng Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning, 15 Yh-poäng Löneredovisning, 15 Yh-poäng Beskattning 1. Beskattning av privatpersoner och enskilda näringsidkare, 25 Yh-poäng Beskattning 2. Företagsbeskattning, 20 Yh-poäng Ekonomistyrning 1 Produktkalkylering, investeringskalkylering, 15 Yh-poäng Ekonomistyrning 2. Ekonomisk planering, lönsamhetsbedömning, finansiering och räkenskapsanalys, 20 Yh-poäng Handelsrätt, 40 Yh-poäng LIA, lärande i arbete, 80 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma 22 Yrkeshögskolan i Eslöv

23 Studieform och omfattning Utbildningen bedrivs på distans med 50 % studietakt. Två veckors studier på halvfart motsvarar 5 Yh-poäng. Utbildningen är 120 veckor lång, vilket innebär sex terminer, med två sommaruppehåll. Undervisningen baseras på distansstudier kombinerat med ca tre träffar i Eslöv per termin. Arbetsmarknad Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer ser ljus ut. Det gäller både studerande som inte arbetat i branschen tidigare och för dem som redan arbetar/har arbetat i branschen där nya möjligheter öppnar sig för att, efter examen, gå vidare till mer avancerade arbetsuppgifter. Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper krävs Matematik B eller motsvarande med minst betyget godkänt krävs som särskild behörighet. Yrkeshögskolan i Eslöv 23

24 Kvalificerad redovisningsekonom 200 Yh-poäng Utbildningens mål Utbildningens målsättning är att du självständigt ska kunna arbeta med en organisations redovisning, bokslut och deklaration. Du ska medverka vid lösandet av handelsrättsliga och skatterättsliga problem. Du ska ha lärt dig att arbeta självständigt med ekonomisk planering, kontroll och styrning. Efter avslutad utbildning ska du ha kompetensen att kunna medverka vid affärsutveckling i ett bredare perspektiv samt kunna arbeta i lag och med projekt. Efter examen Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta som redovisningsekonom vid en organisations ekonomi- eller löneavdelning, som redovisningsekonom/konsult på en redovisnings- eller revisionsbyrå, som redovisningsekonom inom offentlig verksamhet såsom kommuners eller landstings ekonomifunktioner, som skattehandläggare på Skatteverket. Du ska även kunna arbeta som egen företagare inom branschen Kurser Redovisningsteknisk introduktionskurs, 15 Yh-poäng Redovisning, 15 Yh-poäng Bokslut och årsredovisning, 35 Yh-poäng Beskattning, 30 Yh-poäng Löneredovisning med arbetsrätt, 20 Yh-poäng Ekonomistyrning, 15 Yh-poäng Handelsrätt, 15 Yh-poäng LIA, 55 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma 24 Yrkeshögskolan i Eslöv

25 Studieform och omfattning Utbildningen bedrivs i distansform på deltidstudietakt 50 % med start i januari Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper krävs Minst två års relevant yrkeserfarenhet inom redovisningsområdet eller annan liknande ekonomisk verksamhet. Yrkeshögskolan i Eslöv 25

26 Specialutbildad undersköterska i cancervård 150 Yh-poäng Utbildningens mål Efter avslutad utbildning ska du utifrån ett salutogent förhållningssätt kunna ge den cancersjuka människan och närstående en kvalificerad vård och omsorg. Efter examen Efter utbildning ska du kunna arbeta som undersköterska med specialkompetens inom kommuner, regioner/landsting eller privata verksamheter. Det innebär att du ska ha kunskaper i teoretisk och praktisk vård vid cancer samt kunna förstå och hantera olika beteendemässiga processer som uppstår runt den cancersjuka människan. Du ska vidare kunna bidra till utveckling och förbättring av den patientnära cancervården samt kunna handleda personal vid vård och omsorg av denna patientgrupp. 26 Yrkeshögskolan i Eslöv

27 Studieform och omfattning Utbildningen ska bedrivas i distansform på deltid studietakt 50%. Särskilda förkunskaper krävs Slutbetyg från gymnasiets omvårdnadsprogram eller motsvarande. Behörighet Uppfyller behörighetsvillkoren för studier inom yrkeshögskolan 3 kap 1 4 förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Kurser Grundläggande onkologi, 25 Yh-poäng Specifik onkologi, 25 Yh-poäng Vård och omsorg vid cancersjukdom, 25 Yh-poäng Psykosocial onkologi och rehabilitering, 20 Yh-poäng Palliativ vård och omsorg, 15 Yh-poäng Lean Healthcare, 15Yh-poäng Verksamhetsförankrat utvecklingsprojekt, 25 Yh-poäng Ändringar i kursplanen kan förekomma Yrkeshögskolan i Eslöv 27

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Utbildningar våren 2012

Utbildningar våren 2012 VÅREN 2012 Utbildningar våren 2012 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän

Utbildningar i Uddevalla. Program & kurser. Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10. www.hcb.se. Högskolecentrum Bohuslän Högskolecentrum Bohuslän Utbildningar i Uddevalla Program & kurser Högskolecentrum Bohuslän HT09-VT10 www.hcb.se Högskolecentrum Bohuslän Hej. Det finns få beslut som kan vara så livsavgörande som beslutet

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

www.kymittisverige.se

www.kymittisverige.se www.kymittisverige.se KY härnösand kramfors sollefteå sundsvall 2009 Välkommen till vårt Västernorrland Vi vill hälsa dig välkommen till möjligheternas och mångfaldens län, Västernorrland. Här erbjuder

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Skapa din framtid! Innehållsförteckning Utbildningar inom försäljning IT-Säljare 8 Kvalificerad Säljare/Key Account Manager 9 Internationell Säljare/Marknadsförare 10 Key Account Manager 11 Utbildningar

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola

Uddevalla Gymnasieskola Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 1 Uddevalla Gymnasieskola Agneberg Sinclair Margreteg Östrabo 1 Östrabo Y År 2003/2004 Uddevalla Gymnasie 3 2003/2004 02-10-28 12.54 Sida 2 Öppet hus

Läs mer

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015

Arbeta med människor. Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 msorg o & Barn & Vård Arbeta med människor id t i r f Vuxenutbildning Knivsta 2014-2015 Gymnasial vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet.

Läs mer