OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE"

Transkript

1 GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien!

2 TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout Jarmo Säteri / psst! tryck åtta.45, Stockholm 2009 BÖCKER FÖR OP! kontakta liber kundservice tel: Fax: /02 Bernt Wermée säljare Mobil: Fax: Epost: hans karlsson säljare Mobil: Fax: Epost: christine ineborn produktutvecklingschef tel: linda Ericsson projektledare omvårdnadsbladet tel: Jeanette finne förlagsredaktör tel: bli först med det senaste! välkommen in på och anmäl dig för våra digitala nyhetsbrev! ladda ner smakprov på liber.se Vår idé är att erbjuda en heltäckande och sammanhängande serie läromedel för Omvårdnadsprogrammet. Det har mottagits väl och vi jobbar nu vidare med detta genom att förnya våra böcker inom området. Inför detta arbete genomförde vi en undersökning där vi träffade lärare och elever för att ta reda på hur vi ska kunna göra läromedlen ännu bättre. Resultatet ser du i våra nya böcker där den första delen, Palliativ vård, kommer ut nu i höst. Vi har speciellt tagit fasta på kopplingen till verkligheten genom fallbeskrivningar. På ett enkelt sätt förvandlas teori till praktik där eleverna får tänka sig in i en speciell situation. Ett annat viktigt område som vi har fokuserat på är språket. Målet är att även de elever som inte har svenska som modersmål ska kunna följa med i texten. Därför poängterar vi ett enkelt språkbruk utan att ge avkall på faktakunskaper. Svåra men viktiga ord förklaras i marginalen. Vi har även månat extra om uppgifterna så att de är konkreta och tankeväckande. Ytterligare ett område som vi har ägnat extra uppmärksamhet är bilder. Dagens elever är bildmedvetna och därför har vi lagt stor omsorg vid valet av foton och illustrationer. Bilderna ska öka förståelsen för det texten vill förmedla. Vi hoppas att du ska tycka att den nya generationen av Omvårdnadsserien ska bli en ytterligare hjälp i undervisningen. Testa redan idag genom att ladda ner ett digitalt smakprov från vår hemsida. CHriStiNE ineborn produktutvecklingschef

3 Verklighets anknytning lättbegripligt språk Pedagogiska bilder De första tre titlarna i den nya generationens läromedel för omvårdnadsprogrammet är Palliativ vård, Folkhälsokunskap och Socialpsykiatri. Du kommer omedelbart att känna igen böckerna på de nya omslagen. Gå in på och ladda ner ett smakprov redan nu.

4 Pedagogiska bilder: Gör det lättare för alla att ta till sig textens innehåll. Hur ska vi prata om ett ämne de flesta är ovana vid sjukdom och död? Det var frågan till Inger Fridegren och Susanne Lyckander. Resultatet är en varm bok som präglas av författarnas erfarenheter från vårdarbete och av de frågor och tankar kring liv och död som Susanne mött från eleverna i sitt arbete som vårdlärare. Bildtexter: Bildtexterna bär alltid på kunskap. En varm bok om ett svårt ämne Vi, Inger och Susanne, träffades när vi skrev första upplagan av Palliativ vård. Det har varit lätt att arbeta ihop, eftersom våra tankar och idéer kompletterar varandra. För att göra innehållet i boken bredare har vi arbetat med flera olika skribenter. Allt för att få in flera synvinklar. Inspirationen till boken är alla de människor vi har mött såsom vårdtagare, närstående och personal. De har gett oss de kunskaper och erfarenheter som vi vill dela med oss av. Vi har arbetat med palliativ vård sedan 1980talet, bland annat med avancerad sjukvård i hemmet, på hospice och som konsulter till andra vårdgivare. Inger är läkare och specialist i allmänmedicin och diplomerad i palliativ medicin och Susanne är distriktssköterska och gymnasielärare i omvårdnad och svenska. Palliativ vård är skriven efter kursplanen i Lindrande vård för Omvårdnadsprogrammet. Många av kursmålen går utmärkt att integrera med andra kurser inom programmet för att ge helhet och sammanhang. Boken har en klar struktur med samtalsfrågor i varje kapitel. Dessa frågor har vi själva använt i undervisningsgrupper för att inspirera till reflektion och locka till eftertanke. Vi har försökt att förklara krångliga ord i marginalen så att texten ska bli mer lättbegriplig. Det finns en fallbeskrivning som handlar om Gösta. Gösta får obotlig cancer, och vi får följa honom, familjen och vårdpersonalen under hans sjukdom och död. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Bilder och layout har ett nytt utseende som visar på utveckling och nytänkande. Hela boken har redigerats vilket innebär att en del kapitel har slagits ihop och andra utökats. Bland annat klargörs de politiska beslut som ligger till grund för den palliativa vården i Sverige idag.

5 Vägledning: Ledtitlarna följer innehållet och gör det lätt att orientera sig mellan de olika kapitlen. I bokens fallbeskrivning får Gösta obotlig cancer och eleverna får följa honom, familjen och vårdpersonalen under hans sjukdom och död. Förklarande illustrationer: Gör det lättare att beskriva och förstå viktiga samband. Lättbegripligt spåk: Alla ska kunna följa med, även om man inte har svenska som modersmål. Ett nationellt kvalitetsregister har byggts upp och den palliativa vården har utvecklats sedan förra boken kom ut för tio år sedan. Vi har även kompletterat etikkapitlet med den aktuella debatten kring eutanasi. Vad gäller behandling av smärta och andra symtom finns nya metoder som presenteras. Den palliativa vården är fortfarande inte fullt utvecklad och rättvist fördelad i vårt land trots politiska beslut. Mer utbildning och kunskap behövs ännu på alla nivåer. Vårdkedjan är inte starkare än den svagaste länken, så varje person är viktig. Vår förhoppning är att den här boken ska få vara en del av den palliativa utvecklingen. Vårdutbildningarna är en viktig del i denna utveckling. Boken vill spegla det som är unikt i den palliativa vården där det behövs mycket kunskap, värme, närhet och kreativitet i vårdteamet. fakta palliativ vård Författarna bakom den nya versionen av Palliativ vård, Inger Fridegren och Susanne Lyckander. Författarna har båda lång erfarenhet av att arbeta med palliativ vård i praktiken. Inger är läkare och specialist i allmänmedicin och Susanne är distriktssköterska och gymnasielärare i omvårdnad och svenska.

6 En heltäckande serie läromedel för Omvårdnadsprogrammet alternativ till kursen extra sida i katalogen Karaktärsämnen Gemensamma kurser Arbetsmiljö och säkerhet 50 p 1. Arbetsmiljö och säkerhet, Arbetsmiljö och säkerhet, Datorkunskap 50 p 3. Datorkunskap Office 2007, Datorkunskap 50 p 4. Datorkunskap, Etik och livsfrågor 100 p 5. Etik och livsfrågor i vård och omsorg, Medicinsk grundkurs 100 p 6. Medicinsk Grundkurs Människan socialt och kulturellt 100 p 7. Människan socialt och kulturellt Psykologi A 50 p 8. Psykologi A för vård och omsorg Vård och omsorgsarbete 200 p 9. Vård och omsorgsarbete (Ny upplaga), Valbara kurser Engelska B 100 p Se Katalog GyVux Svenska Sv2 Engelska Moderna språk 2009 Historia A 100 p Se Katalog GyVux Samhällsvetenskap Ekonomi Media Handel Estetik 2009 Matematik B 50 p Se Katalog GyVux Matematik Naturvetenskap Teknikutveckling 2009 Alternativ medicin 50 p 10. Alternativmedicin, Barn och ungdomssjukvård 200 p 11. Barn och ungdomssjukvård, Folkhälsokunskap 50 p 12. Folkhälsokunskap, Ny version 2010: Geriatrik 100 p 13. Geriatrik, Handledning 100 p 14. Handledning (Ny upplaga), Hemsjukvård 100 p 15. Hemsjukvård, Idrott och hälsa B 50 p 16. Idrott och hälsa, Idrott, motion & hälsa, Lindrande vård 100 p 18. Palliativ vård, Ny version 2009: Matematik C 100 p Omvårdnad 150 p 19. Omvårdnad, Organisation och ledarskap 50 p 20. Organisation och ledarskap Compact, Projekt och företagande 50 p 21. AProjekt och Företagande, E2000 Projekt och Företagande, Projekt och företagande (Ny upplaga), Psykiatri 200 p 24. Psykiatrins ABC (Ny upplaga), Rehabilitering och habilitering 100 p 25. Rehabilitering och habilitering, Rehabilitering, Sjukvård 200 p 27. Sjukvård, Social omsorg 150 p 28. Social omsorg, Socialpsykiatri 100 p 29. Socialpsykiatri, Ny version 2010: Socialt behandlingsarbete 100 p 30. Socialt behandlingsarbete, Utvecklingsstörning/funktionshinder 200 p 31. Utvecklingsstörning/funktionshinder, Vårdpedagogik 50 p 32. Vårdpedagogik (Ny upplaga), Projektarbete, Projektarbete 100 p förbereder för arbetslivet, Projektboken Lär dig projektarbeta, Se Katalog GyVux Matematik Naturvetenskap Teknikutveckling 2009 Projektarbete Projektarbete 100 p Ljudbok Nedladdningsbara filer Smakprov (utdrag) Ladda ner smakprov på liber.se

7 En heltäckande serie läromedel för Omvårdnadsprogrammet alternativ till kursen extra sida i katalogen Karaktärsämnen Gemensamma kurser Arbetsmiljö och säkerhet 50 p 1. Arbetsmiljö och säkerhet, Arbetsmiljö och säkerhet, Datorkunskap 50 p 3. Datorkunskap Office 2007, Datorkunskap 50 p 4. Datorkunskap, Etik och livsfrågor 100 p 5. Etik och livsfrågor i vård och omsorg, Medicinsk grundkurs 100 p 6. Medicinsk Grundkurs Människan socialt och kulturellt 100 p 7. Människan socialt och kulturellt Psykologi A 50 p 8. Psykologi A för vård och omsorg Vård och omsorgsarbete 200 p 9. Vård och omsorgsarbete (Ny upplaga), Valbara kurser Engelska B 100 p Se Katalog GyVux Svenska Sv2 Engelska Moderna språk 2009 Historia A 100 p Se Katalog GyVux Samhällsvetenskap Ekonomi Media Handel Estetik 2009 Matematik B 50 p Se Katalog GyVux Matematik Naturvetenskap Teknikutveckling 2009 Alternativ medicin 50 p 10. Alternativmedicin, Barn och ungdomssjukvård 200 p 11. Barn och ungdomssjukvård, Folkhälsokunskap 50 p 12. Folkhälsokunskap, Ny version 2010: Geriatrik 100 p 13. Geriatrik, Handledning 100 p 14. Handledning (Ny upplaga), Hemsjukvård 100 p 15. Hemsjukvård, Idrott och hälsa B 50 p 16. Idrott och hälsa, Idrott, motion & hälsa, Lindrande vård 100 p 18. Palliativ vård, Ny version 2009: Matematik C 100 p Omvårdnad 150 p 19. Omvårdnad, Organisation och ledarskap 50 p 20. Organisation och ledarskap Compact, Projekt och företagande 50 p 21. AProjekt och Företagande, E2000 Projekt och Företagande, Projekt och företagande (Ny upplaga), Psykiatri 200 p 24. Psykiatrins ABC (Ny upplaga), Rehabilitering och habilitering 100 p 25. Rehabilitering och habilitering, Rehabilitering, Sjukvård 200 p 27. Sjukvård, Social omsorg 150 p 28. Social omsorg, Socialpsykiatri 100 p 29. Socialpsykiatri, Ny version 2010: Socialt behandlingsarbete 100 p 30. Socialt behandlingsarbete, Utvecklingsstörning/funktionshinder 200 p 31. Utvecklingsstörning/funktionshinder, Vårdpedagogik 50 p 32. Vårdpedagogik (Ny upplaga), Projektarbete, Projektarbete 100 p förbereder för arbetslivet, Projektboken Lär dig projektarbeta, Se Katalog GyVux Matematik Naturvetenskap Teknikutveckling 2009 Projektarbete Projektarbete 100 p Ljudbok Nedladdningsbara filer Smakprov (utdrag) Ladda ner smakprov på liber.se

8 B porto betalt generationsväxling i serien! r GY/VuX tel Fax /02 GRÄNSLÖST LÄRANDE

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. Tillgängligheten

Läs mer

Vård&Omsorg Barn&Fritid

Vård&Omsorg Barn&Fritid MMXV Vård&Omsorg Barn&Fritid Läromedel Låt alla bli sedda och skapa en bättre värld Intervju med Katri Cronlund Läromedel Vård & omsorg Barn & fritid 2015 Att förstå sig själv och andra bättre Intervju

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Barnskötare Elevassistent Undersköterska Svenska som andraspråk Engelska Samhällskunskap Öppet hus på SweJa inför nya sökperioder se infoblad/hemsida: www.swejakc.se

Läs mer

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3

KONOMI HANDEL. Pejl. Låt eleverna möta verkligheten. på vardagsekonomin. Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 KONOMI HANDEL K U R S L I T T E R A T U R F Ö R G Y M N A S I E S K O L A O C H V U X E N U T B I L D N I N G 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Pejl på vardagsekonomin Tävla och vinn! Läs mer på sid 3 Låt eleverna möta

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN

YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN YRKESUTBILDNINGAR NTI-SKOLAN Yrken i sikte Yrkesutbilding_V9.indd 1 09-02-18 14.07.31 Välkommen till NTI-skolan! Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Framtidens digitala läromedel för gymnasiet

Framtidens digitala läromedel för gymnasiet - GY / VUX Framtidens digitala läromedel för gymnasiet MATEMATIK / SVENSKA / ENGELSKA / SPANSKA / HISTORIA / SAMHÄLLSKUNSKAP / RELIGIONSKUNSKAP Vi bygger läromedel Vaggeryd ligger i Småland. Det är där

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet.

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet. LEDARSKAP NYA BF Ledarskap Nya BF är programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Programmet ger dig möjlighet att ta yrkesexamen, vilket innebär att du har de kunskaper som behövs för

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för

Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Kvalitetsrapport 2012/2013 och lokal arbetsplan 2013/2014 för Förord 1. Om NTI- gymnasiet NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag och har varit verksamt sedan

Läs mer

NTI-skolan Yrkesutbildningar

NTI-skolan Yrkesutbildningar NTI-skolan Yrkesutbildningar Yrken i sikte På NTI-skolan får du som vuxenstuderande lärarledd distansundervisning i yrkesämnen, allt från Hotelladministration till Inköp och varuhantering. Du läser varifrån

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Lärarhandledning och metoder

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA. Lärarhandledning och metoder SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lärarhandledning och metoder SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER

LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 1 2014 LIVSVIKTIGT VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER LÄKARE VILL ATT ÄLDRE FÅR ETT GOTT LIV TEMA VÄRDE- GRUND

Läs mer

Joanna Björkqvist & Kristina Svensson. Förverkliga din bokdröm en handbok för dig som vill ge ut böcker på eget förlag

Joanna Björkqvist & Kristina Svensson. Förverkliga din bokdröm en handbok för dig som vill ge ut böcker på eget förlag Joanna Björkqvist & Kristina Svensson Förverkliga din bokdröm en handbok för dig som vill ge ut böcker på eget förlag INNEHÅLL Innehåll Förverkliga din bokdröm Egenutgivarna 7 skäl att ge ut själv Dina

Läs mer

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats.

RESURSNYTT. Utbildning och personlig utveckling. Tema: Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. RESURSNYTT ser dina resurser #5 Tema: Utbildning och personlig utveckling Mindfulness liksom samlar ihop kroppen och får bitarna att falla på plats. Lasse börjar sina arbetsdagar med mindfulness LEDARE

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer