Nya utbildningar inom samverkansavtalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya utbildningar inom samverkansavtalet"

Transkript

1 Gymnasieförvaltningen Nya utbildningar inom samverkansavtalet Handels- och administrationsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Hållbar utveckling på naturvetenskaplig grund (specialutformat) Energiprogrammet Specialutformat Idrottsprogram inom gymnasiesärskolan Fordons program inom gymnasiesärskolan

2 Handels och administrationsprogrammet Inledning Enligt Partille kommuns Skolplan skall utbudet av program, kurser och utbildningar utvecklas och förändras kontinuerligt för att svara upp till individens behov av kompetenshöjning samt för att stärka regionens utveckling och tillväxt. För att kunna vara i framkant och möta framtidens arbetsmarknad utvecklas utbudet dessutom med hjälp av aktiv framtidplanering. Nulägesbeskrivning Porthälla gymnasium har sedan många år drivit utbildningar inom olika program med handel och/eller affär som genomgående inslag. Under hösten 2009 har vi valt att inte ha någon intagning på detta tema bland annat efter att vi uppmärksammats på brister i uppläggningen vid skolverkets inspektion. Vi ser dock denna typ av utbildning som ett inslag som stämmer väl överens med det intresse som visats från såväl elever som andra intressenter. Motiv Porthälla gymnasium har sedan tidigare en stor erfarenhet och goda kontakter med näringsliv för att kunna erbjuda en god utbildning inom handel och administration för ungdomar. Närheten till Partilles nya köpcentrum Allum har gjort detta till en naturlig samarbetspartner. Tidigare farenheter av utbildning inom likartade inriktningar innebär att vi har stor kompetens och god nivå på den utrustning som behövs. Tidplan för arbetet April 2009 Höst 2009 Augusti 2010 Godkännande av GR Marknadsföring av utbildningen Start av utbildning Elevområde Elever från samtliga kommuner inom GR

3 Utbildningsplan 100 Projektarbete Kärnämnen 750 Svenska/ Svenska som andraspråk A+B 200 Engelska A 100 Matematik A 100 Estetisk verksamhet 50 Idrott och hälsa A 100 Naturkunskap A 50 Religionskunskap A 50 Samhällskunskap A 100 Karaktärsämnen 600 gemensamma kurser Arbetsmiljö och säkerhet 50 Datorkunskap 50 Administration A 50 Information och layout A 50 Småföretagande A 50 Försäljning och service 50 Turism 50 Näthandel A 50 Praktisk marknadsföring A 50 Projekt och företagande 50 Bransch- och produktkunskap 50 Personlig försäljning 50 Ind. val 300 Inriktning Handel och service 450 Näthandel B 50 Inköp och varuhantering 100 Praktisk marknadsföring B 100 Handel specialisering 200 (t.ex. livsmedel, mode och textil, elektronik, -sport och fritid ) Inriktning Turism och resor 450 Turism och resor 50 Turism- natur, kultur, miljö 100 Marknad för turism 100 Arbetsmarknad för turism 200

4 Exempel på kurser som kan erbjudas: Administration B 200 Affärsjuridik 50 Affärskommunikation engelska 50 Affärskommunikation moderna språk 50 Affärsresor 100 Affärsutveckling 50 Databashantering 100 Färskvaror A 100 Färskvaror B 100 Anteckningsstenografi 50 Export och import 50 Fritidsturism 100 Företagsekonomi B 150 Geografi A 100 Historia A 100 IT-stöd 50 Information och layout B 100 Personaladministration 50 Konferens och reception 100 Livsmedelshygien A 50 Livsmedel A 50 Multimedia A 100 Muntlig och skriftlig kommunikation 50 Näthandel C 100 Organisation och ledarskap 50 Praktisk marknadsföring C 50 Psykologi A 50 Rättskunskap 50 Samhällskunskap B 100 Småföretagande B 100 Moderna språk Telefonförsäljning 50 Transport och spedition 50 Webbdesign 100 Kurser som skall erbjudas: Matematik B Engelska B Valbara kurser 300 p Prislista för programmet Pris enligt GR-pris för Handels- och administrationsprogrammet. Utbildningens kvalitet Utbildningen kommer att följas upp genom skolan kvalitetsutvärderingssystem.

5 Omvårdnadsprogrammet Inledning Enligt Partille kommuns Skolplan skall utbudet av program, kurser och utbildningar utvecklas och förändras kontinuerligt för att svara upp till individens behov av kompetenshöjning samt för att stärka regionens utveckling och tillväxt. För att kunna vara i framkant och möta framtidens arbetsmarknad utvecklas utbudet dessutom med hjälp av aktiv framtidplanering. Nulägesbeskrivning Trots lågkonjunktur ser vi stort behov av arbetskraft inom vårdsektorn. Gymnasieförvaltningen har sedan en tid tillbaka ett samarbete med grannkommuner och avnämare inom Vård och omsorgs college (VOC). Motiv Inom VOC har avnämarna visat ett stort intresse för att omvårdnadsutbildning utökas i närområdet då behovet av arbetskraft förutspås bli stort. Vi ser dessutom ett behov av att verka inom hela kedjan in om VOC vilket också är förankrat inom samverkansgruppen (Alingsås, Lerum, Härryda och Partille) runt VOC. Tidplan för arbetet April 2009 Höst 2009 Augusti 2010 Elevområde Elever från samtliga kommuner inom GR Utbildningsplan Kärnämnen 750 Svenska/ Svenska som andraspråk A + B 200 Engelska A 100 Matematik A 100 Estetisk verksamhet 50 Idrott och hälsa A 100 Naturkunskap A 50 Religionskunskap A 50 Samhällskunskap A 100 Godkännande av GR Marknadsföring av utbildningen Start av utbildning

6 Karaktärsämnen Gemensamma kurser 650 Arbetsmiljö och säkerhet 50 Datorkunskap 50 Etik och livsfrågor 100 Medicinsk grundkurs 100 Människan socialt och kulturellt 100 Psykologi A 50 Vård och omsorgsarbete 200 Valbara kurser 700 Exempel på kurser som kan erbjudas: Alternativ medicin 50 Barn och ungdoms-sjukvård 200 Folkhälsokunskap 50 Fothälsovård 200 Geriatrik 100 Handledning 100 Psykiatri 200 Hemsjukvård 100 Idrott och hälsa B 50 Lindrande vård 100 Matematik C 100 Omvårdnad 150 Organisation och ledarskap 50 Projekt och företagande 50 Rehabilitering och habilitering 100 Sjukvård 200 Social omsorg 150 Socialpsykiatri 100 Socialt behandlingsarbete 100 Tandvård 200 Utvecklingsstörning/ funktionshinder 200 Vårdpedagogik 50 Projektarbete 100 Ind. val 300 Kurser som skall erbjudas: Engelska B 100 Matematik B 50 Historia A 100

7 Prislista för programmet Pris enligt GR-prislistan för Omvårdnadsprogrammet omvårdnad. Utbildningens kvalitet Utbildningen kommer att följas upp genom skolan kvalitetsutvärderingssystem.

8 Hållbar utveckling på naturvetenskaplig grund (specialutformat program) Inledning Enligt Partille kommuns Skolplan skall utbudet av program, kurser och utbildningar utvecklas och förändras kontinuerligt för att svara upp till individens behov av kompetenshöjning samt för att stärka regionens utveckling och tillväxt. För att kunna vara i framkant och möta framtidens arbetsmarknad utvecklas utbudet dessutom med hjälp av aktiv framtidplanering. Nulägesbeskrivning Porthälla gymnasium har sedan lång tid tillbaka en tradition att genomföra utbildning inom naturvetenskapsprogrammet eller specialutformade program med naturvetenskap som bas. Myndigheten för skolutveckling har tilldelat Porthälla utmärkelsen Miljöskola. Miljö perspektivet genomsyrar därför alla verksamheter i i utbildningen. Sedan 1 år tillbaka är Porthälla av Världsnaturfonden utsedd modellskola för hållbar utveckling. Vilket innebär att vi skall ta fram en modell för hur man kan arbeta med hållbar utveckling i skolan. Som ett led i detta arbete ser vi det som en naturlig utveckling att arbeta vidare med utbildningar enligt detta koncept. Motiv Programmet syftar till en på naturvetenskap grundad kunskap om livets villkor och om sammanhangen i naturen. Programmet syftar även till att utveckla förmågan att använda matematik i naturvetenskapliga och andra problemställningar. Ett ytterligare syfte är att programmet skall ge kunskaper och färdigheter relaterade till hållbar utveckling genom att inkludera aspekter av hållbar utveckling i de flesta ämnen eller ämnesområden. Utbildningen ska vara tvärvetenskaplig i så måtto att den integrerar de miljömässiga (ekologiska), sociala och viss mån ekonomiska perspektiven i frågeställningar och problemlösningar. Utbytet med högskolan utgör en väsentlig del av studierna. Programmet förbereder främst för vidare studier. Tidplan för arbetet April 2009 Höst 2009 Augusti 2010 Godkännande av GR Marknadsföring av utbildningen Start av utbildning Elevområde Elever från samtliga kommuner inom GR

9 Utbildningsplan Hållbar utveckling är ett specialutformat program med naturvetenskapsprogrammet som bas. Kursplan - Hållbar utveckling på naturvetenskaplig grund Kärnämnen (750 p) Kurskod Poäng År 1 År 2 År 3 Svenska A SV p 100 Svenska B SV p Engelska A EN p 100 Samhällskunskap A SH p 100 Religionskunskap A RE p 50 Matematik A MA p 100 Naturkunskap A NK p 50 Idrott och Hälsa A IDH p Estetisk verksamhet ESV p 50 Gemensamma karaktärsämnen (1200 p) Engelska B EN p 100 Historia A HI p 100 Matematik B MA p 50 Matematik C MA p Matematik D MA p 100 Biologi A BI p 100 Biologi B BI p 50 Kemi A KE p 100 Kemi B KE p 100 Fysik A FY p Fysik B FY p Samhällskunskap B SH p 100 Miljökunskap MKU p 100 Individuella val (300 p) Ex på ämnen/kurser som är garanterat valbara: Svenska C, Engelska C, Matematik E, Moderna språk, Idrott och hälsa B 300 p Projektarbete (100 p) PA p 100 Valbara kurser som erbjuds (100 p) 100 Kemi breddning miljögifter och livscykelanalys KE p Biologi breddning humanekologi BI p Fysik breddning alternativ energi FY p Matematik breddning analys och modellering MA p Totalt p 950 p 850 p 700 p

10 Kommentar Hela programmet utgår från en pedagogisk modell som bygger på att lärandet för hållbar utveckling skall vara i fokus på alla kurser. Kurserna skall infärgas av programmålen och utbildningen skall genomsyras av tvärvetenskapliga studier. Vi tycker att det är önskvärt om man utvecklar kurser i hållbar utveckling på nationell nivå. Om det sker kommer dessa kurser att ersätta samhällskunskap B och miljökunskap i första hand. Poängplanen bygger på att eleverna studerar flest kurser i årskurs 1, och att antalet kurser minskar ju längre fram utbildningen fortskrider. Detta är viktigt för att eleverna skall ges möjlighet att kunna läsa kurser på högskolan i år 3. Prislista för programmet Program/ Gemensam Skolmål- Elev- Lokaler Under- Verksam- Summa lokal inriktning elevantal administ- tider omsorg visande hetsanslag per elev ration personal o utrustning och år kr kr kr kr kr kr kr SM Hållbar utveckling på naturvetenskaplig grund Utbildningens kvalitet Utbildningen kommer att följas upp genom skolan kvalitetsutvärderingssystem.

11 Energiprogrammet Inledning Partille kommuns gymnasienämnd har gett förvaltningen i upp drag att se över möjligheterna att starta ett program med inriktning mot nya energiformer. Där vindkraftverk kommer att vara i fokus. Det program som kommer ifråga är Energiprogrammet med en lokal inriktning mot kurser som sätter fokus på nya energiformer. Inom Framtidsvägen finns utbildningsalternativ som väl tycks stämma överens med denna inriktning. Nulägesbeskrivning Arbetskraft med utbildning om nya energiformer och den utrustning som används till detta är det i dag stor brist på. Denna typ av utbildning ser vi som ett inslag som stämmer väl överens med det intresse som visats från såväl elever som andra intressenter och ger goda möjligheter till arbete i framtiden. Utbildningen stämmer dessutom väl in på den satsning på hållbar utveckling som skolan utvecklar. Motiv Porthälla gymnasium är på väg att profilera sig inom Hållbar utveckling konceptet. En del av detta är att för den långsiktiga överlevnaden lära sig om alternativa energiformer som är möjliga att använda. I ett framtidperspektiv kommer och är redan efterfrågan på kompetens inom detta område stor. Vi ser därför denna utbildning som en del av vårt koncept att arbeta med utbildningar med ett perspektiv på hållbar utveckling. Tidplan för arbetet April 2009 Höst 2009 Augusti 2010 Godkännande av GR Marknadsföring av utbildningen Start av utbildning Programstart kan komma att ske i och med GY11 Elevområde Elever från samtliga kommuner inom GR Utbildningsplan Vi avser att utgå från Energiprogrammets kursplan, men avser att skapa utgångar mot intresseområden som högskola, arbetsliv och eget företagande. Inom utbildningen skall medverkan ske med hjälp av näringsliv och högskola.

12 Prislista för programmet Pris enligt GR-pris för Energiprogrammet. Utbildningens kvalitet Utbildningen kommer att följas upp genom skolan kvalitetsutvärderingssystem.

13 Specialutformat Idrottsprogram inom gymnasiesärskolan ÄRENDE Checklista inför anmälan av att starta Specialutformat Idrottsprogram i Partille kommun inom gymnasiesärskolan 1. Sammanfattning Att till hösten 2010 starta ett Specialutformat Idrottsprogram för elever på Porthälla gymnasium inom gymnasiesärskolan. Inriktningen kommer att vara allmän och inte specialiserad på någon specifik idrott. 2. Inledning 2.1. Bakgrund 1998 startade gymnasiesärskolan i Partille kommun ett specialutformat Estetiskt program. Hösten 2003 utökades gymnasiesärskolan med ett Handel- och Administrationsprogram. Två program som nu är inarbetade. Det finns ett behov att kunna erbjuda fler program för eleverna på gymnasiesärskolan. 2.2 Syfte Att starta ett Specialutformat Idrottsprogram i Partille kommun och att bredda valmöjligheterna. 3. Nulägesbeskrivning 3.1 Beskriv hur situationen ser ut idag och varför utbildningen behövs Idag finns 18 elever som läser på våra två program, varav flera valt dessa för inget annat finns i hemkommunen. 3.2 Hur ser prognosen ut för kommande elevunderlag? Under ett par år framåt har vi inget vikande elevunderlag utan elevtillströmning i likhet med de senaste åren. 3.3 Hur ser utbudet ut i regionen på liknande utbildningar? Finns det möjlighet till ett regionalt samarbete? I regionen (GR) finns för närvarande en liknande utbildning. Samarbete och utbyte ser vi som en möjlighet.

14 3.4 Beskriv tydligt skillnaden i programmen, såväl till innehåll som arbetssätt, om liknande utbildningar finns i regionen Partille kommun arbetar aktivt för att integrera lokaler, undervisning och skolmiljö för gymnasiesärskolans elever. Porthälla gymnasium har redan en väl utbyggd och fungerande idrottsprofil där integreringen skulle vara en stor del av verksamheten. I Partille finns bra lokaler och platser för utövning av olika aktiviteter i nära anslutning till skolan. Föreningsverksamheten i kommunen ger också möjlighet till samarbete. 4. Motiv 4.1 Ange motiv för att utbildningen ska ingå i samverkansavtalet För att ge möjlighet till fritt sökande av elever inom GR 4.2 Beskriv vilka kontakter som tagits som visar behovet Det finns behov av att utöka valmöjligheten i hemkommunen. Porthälla arbetar också vidare på den obligatoriska särskolans tanke med att inkludera särskolans elever i skolan. Kontinuerlig kontakt med personal från obligatoriska särskolan i Partille kommun. 5. Tidplan för arbetet 5.1 Idrottsprogrammet beräknar starta hösten Bilaga Timplan för Specialutformat idrottsprogram

15 PARTILLE KOMMUN Porthälla Gymnasium Anki Karlström Utbildningsledare Poängplan Specialutformat Idrottsprogramm Timplan Gymnasiesärskolan Kurs Kurskod Totalt År 1 År 2 År 3 År 4 Kärnämnen Svenska SV Engelska A+B EN 1150, ,5 27,5 27,5 27,5 EN 1151 Matematik A+B MA ,5 37,5 37,5 37,5 MA 1151 Idrott och hälsa IDH Religion RE ,5 42,5 42,5 42,5 Samhällskunskap Naturkunskap SH 1150 NK 1150 Estetisk Verksamhet ESV Gemensamma kurser ,5 72,5 72,5 72,5 Individuellt val Data DAA 50 (25) (25) (100) Arbetsmiljö o säkerhet ARL (25) (25) 50(100) Kommunikation o samspel IOS (40) (40) 60(140) Boende HKK 200( (100) (100) ) Fritid IOS ( (100) (100) 0) Karaktärsämnen Kost o näringslära IDF ( (50) 25(50) 0) Träningslära IDF ( (50) 50(50) 0) Föreningsverksamhet IDF (140) (35) (35) Idrottspsykologi IDF (140) 35(35) 35(35) Idrottsskador IDF (140) (35) (35) Etik o moral IDF (140) 35 35(35) (35) Träningsplanering o IDF ( (15) 25(15) dagbok 0) Summa Timmarna inom parentes är förlagda som APU tid

16 Fordons program inom gymnasiesärskolan ÄRENDE Checklista inför anmälan av att starta Fordons program i Partille kommun inom gymnasiesärskolan 1. Sammanfattning Att till hösten 2010 starta ett Fordonsprogram för elever på Porthälla gymnasium inom gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans Fordonsprogram kommer att integreras med gymnasiets Fordonsprogram. Eleverna kommer att läsa karaktärsämnen tillsammans. 2. Inledning 2.1. Bakgrund 1998 startade gymnasiesärskolan i Partille kommun ett specialutformat Estetiskt program. Hösten 2003 utökades gymnasiesärskolan med ett Handel- och Administrationsprogram. Två program som nu är inarbetade. Det finns ett behov att kunna erbjuda fler program för eleverna på gymnasiesärskolan. 2.3 Syfte Att starta ett Fordonsprogram i Partille kommun och att bredda valmöjligheterna. 3. Nulägesbeskrivning 3.1 Beskriv hur situationen ser ut idag och varför utbildningen behövs Idag finns 18 elever som läser på våra två nationella program, varav flera valt dessa för valmöjligheterna är begränsade i hemkommunen. 3.5 Hur ser prognosen ut för kommande elevunderlag? Under ett par år framåt har Partille Kommun inget vikande elevunderlag utan elevtillströmning är i likhet med de senaste åren. 3.6 Hur ser utbudet ut i regionen på liknande utbildningar? Finns det möjlighet till ett regionalt samarbete? I regionen (GR) finns för närvarande en liknande utbildning inom Slottsbergsgymnasiet på Stora Holm, Hisingen,. Samarbete och utbyte ser vi som en möjlighet.

17 3.7 Beskriv tydligt skillnaden i programmen, såväl till innehåll som arbetssätt, om liknande utbildningar finns i regionen Partille kommun arbetar aktivt för att integrera lokaler, undervisning och skolmiljö för gymnasiesärskolans elever. Porthälla gymnasium har redan ett väl utbyggt och fungerande fordonsprogram där också integreringen mellan gymnasiesärskolan och gymnasiet kan göras, det finns samkörningsvinster vad gäller lokaler, utrustning och personal 4. Motiv 4.1 Ange motiv för att utbildningen ska ingå i samverkansavtalet För att ge möjlighet till fritt sökande av elever inom GR Det finns ett söktryck efter fordonsprogrammet i denna delen inom GR. 4.3 Beskriv vilka kontakter som tagits som visar behovet Det finns behov av att utöka valmöjligheten i hemkommunen. Porthälla arbetar också vidare på den obligatoriska särskolans tanke med att inkludera särskolans elever i skolan. Det finns en kontinuerlig kontakt mellan personal från obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan i Partille kommun. 5. Tidplan för arbetet 5.1 Fordonsprogrammet beräknar starta hösten Bilaga Timplan för Fordonsprogrammet

18 PARTILLE KOMMUN Porthälla Gymnasium Anki Karlström Utbildningsledare Poängplan Fordonsprogrammet Gymnasiesärskolan Timplan Kurs Kurskod Totalt År 1 År 2 År 3 År 4 Kärnämnen Svenska SV Engelska A+B EN 1150, ,5 27,5 27,5 27,5 EN 1151 Matematik A+B MA ,5 37,5 37,5 37,5 MA 1151 Idrott och hälsa IDH Religion RE ,5 42,5 42,5 42,5 Samhällskunskap Naturkunskap SH 1150 NK 1150 Estetisk Verksamhet ESV Gemensamma kurser ,5 72,5 72,5 72,5 Individuellt val Data DAA 50 (25) (25) (100) Arbetsmiljö o säkerhet ARL (25) (25) 50(100) Kommunikation o samspel IOS (40) (40) 60(140) Boende HKK 200( (100) (100) ) Fritid IOS (40 0) (100) (100) Fordonsteknik, grundkurs Fordon och Samhälle FOR1151 TRTE115 0 Karaktärsämnen Fordonsvård och service FOR1152 Trafikkunskap TRTE115 1 Chassikomponenter FOR1150 Ottomotorn FOR1154 Hydrauliska bromsar FOR1153 Summa 3600 Timmarna inom parentes är förlagda som APU tid

19

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet Denna information gäller för dig som påbörjat din gymnasieutbildning höstterminen 2010 eller tidigare. implaner för läsåret 2011/2012 är ännu inte färdiga. Eksjö Gymnasium implan för: HP00 implan: 07 Handels-

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Logistik- & Handelsprogrammet

Logistik- & Handelsprogrammet Logistik- & Handelsprogrammet Vill du gå en bred utbildning där du har möjlighet att välja mellan sex olika fördjupningsområden som kan leda till jobb inom transport, lager, logistik, handel eller turism?

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Komplettering 23 juni 2008 Anmälan av gymnasieutbildning till samverkansavtalet

Komplettering 23 juni 2008 Anmälan av gymnasieutbildning till samverkansavtalet Komplettering 23 juni 2008 Anmälan av gymnasieutbildning till samverkansavtalet 1. Inledning 1.1 Bakgrund Inom sjönäringen är behovet av utbildade motormän för tillfället starkt ökande. Detta har lett

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Meritpoäng för områdeskurser

Meritpoäng för områdeskurser Meritpoäng för områdeskurser 1 (10) Från och med sommarterminen 2012 kan du som har ett äldre betyg med bokstavsbetyg också få meritpoäng för områdeskurser. Du som har läst enligt de kursplaner som började

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2016

Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Kurser och kursupplägg Hösten 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Handels-och administrationsprogrammet

Handels-och administrationsprogrammet Handels-och administrationsprogrammet Frans Suell och Jörgen kocks gymnasium Handelsgymnasiet Service College Turism och resor Känsla för service HANDELSGYMNASIET Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga

studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga studera hos oss! LÄRCENTRUM Vuxenutbildningen i Svenljunga välkommen till Lärcentrum, vuxenutbildning utbildningsutbud läsåret 2011/2012 innehåll 3 vem får studera 4 grundläggande vuxenutbildning (gruv)

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET start lå 02/03 Rev 040312 Handelsgymnasiet Kurser Kurskod Gymn. 02/03 03/04 04/05 poäng År 1 År 2 År 3 Kärnämnen 750p 300 400 50 Karaktärsämnen/gemensamma kurser 700p 500 200 Projektarbete PA1201 100 100

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A ( p) KÄ T K ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A ( p) KÄ T K MA1201 Matematik

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K

Estetisk verksamhet (50) KÄ T K. Idrott och hälsa A (100) KÄ T K. Religionskunskap A (50) KÄ T K. Samhällskunskap A (100) KÄ T K Enoch Thulingymna Timplan för: EC00 Timplan: 09 Elprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100) KÄ T K 100 ESV1201 IDH1201 Estetisk verksamhet (50) KÄ T K Idrott och hälsa A (100) KÄ T K 100 MA1201

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta ett helt nytt specialutformat program Hotell och turism på Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (9) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 043 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om

Läs mer

Kurser och kursupplägg Våren 2016

Kurser och kursupplägg Våren 2016 Kurser och kursupplägg Våren 2016 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Tyresö Gymnasium Timplan för: BP00 Timplan: 09 Byggprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 45 ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45 IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN HÖGSKOLEVERKETS BESLUT OM OMRÅDESBEHÖRIGHETER Taget 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer

EN1201 Engelska A KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A KÄ T K 100. MA1201 Matematik A KÄ T K 100

EN1201 Engelska A KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A KÄ T K 100. MA1201 Matematik A KÄ T K 100 Tyresö Gymnasium Timplan för: BP00 Timplan: 10 Byggprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A KÄ T K 100 45 ESV1201 Estetisk verksamhet KÄ T K 45 IDH1201 Idrott och hälsa A KÄ T K 100 MA1201 Matematik

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng.

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

POÄNGPLAN HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET start lå 02/03 Rev 040312 Handelsgymnasiet Kurser Gymn. 02/03 03/04 04/05 Kärnämnen 750p 300 400 50 Projektarbete PA1201 100 100 Handelsgymnasiet 450p 200 250 Inköp och varuhantering HNDL1205 100 100 Valbara

Läs mer

Valet till gymnasieskolan 2010

Valet till gymnasieskolan 2010 Valet till gymnasieskolan 2010 2009-10-06 HG rvidsson Det har nog aldrig varit svårare än nu! 17 nationella program 13 lokala specialutformade program 100-tals specialutformade program med riksintag Flera

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100

Kärnämneskurser. Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk k A 100 Svenska B/svenska som andraspråk k B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa h A 100 Religionskunskap A 50 Naturkunskap

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till samverkansavtalet

Anmälan av gymnasieutbildning till samverkansavtalet Anmälan av gymnasieutbildning till samverkansavtalet Spetsutbildning inriktning fysik och hållbar utveckling (riksrekryterande) Alströmergymnasiet Alingsås 1. Inledning Skolverket har erbjudit möjligheten

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n

Kursutbud. f ö r K o m v u x. h ö s t e n NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x h ö s t e n 2 0 1 6 160815-161216 För heltidsstudier krävs minst 360 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 50. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Enoch Thulingymna Timplan för: IP00 Timplan: 09 Industriprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K

Läs mer

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009

Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Försöksverksamhet med Gymnasial lärlingsutbildning 2008/2009 Utbildningens syfte Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 95. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 40. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 95. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 40. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96 Tyresö Gymnasium Timplan för: EC00 Timplan: 08 Elprogrammet ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 24 24 24 24 IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 96 NK1201 Naturkunskap A (50 p) KÄ T K RE1201

Läs mer

1 (12) Områdesbehörigheter

1 (12) Områdesbehörigheter 1 (12) Vilken eller vilka områdesbehörigheter som gäller för ett visst utbildningsområde framgår under varje rubrik nedan. na gäller för kurs planer i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 7 JANUARI Sök mellan 1-29 Okt FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2006:38 Utkom från trycket den 21 februari 2006 utfärdad den 2 februari 2006. Regeringen föreskriver att 2 kap. 1

Läs mer

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100

EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100. ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45. IDH1201 Idrott och hälsa A (100 p) KÄ T K 100 Tyresö Gymnasium Timplan för: BP00 Timplan: 08 Byggprogrammet Kärnämneskurser EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 100 45 ESV1201 Estetisk verksamhet (50 p) KÄ T K 45 25 25 25 25 IDH1201 Idrott och hälsa A

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan

Engelska grund, steg 4 - Kväll... ABF Vux, Cuben utbildning, Lernia, Studium, Vuxenskolan Sök till komvux! börja studera 21 OKTOBER Sök senast 27/8-13 FRISTÅENDE KURSER PÅ GRUNDLÄGGANDE NIVÅ ENGELSKA Engelska grund, nybörjare... ABF Vux, Cuben utbildning, Vuxenskolan Engelska grund, nybörjare

Läs mer

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011

Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 Omvårdnadsutbildning Hösten 2011 1 2 SÅ HÄR ARBETAR VI! GEMENSAMMA OCH VALBARA KURSER, BLOCK 1 OCH BLOCK 2 Omvårdnadsutbildningen för vuxenstuderande omfattar gemensamma kurser och valbara kurser. Kurserna

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet Poängplaner Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet 2013-2016 Inriktningsprofil Djurkunskap Preliminär poängplan 2013-2016 Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng timmar GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval;

Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; Förslag Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval; beslutade den Högskoleverket föreskriver med stöd av 7 kap. 5 andra stycket, 7 kap.

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 2010/2011

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET 2010/2011 BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du arbeta med barn och ungdomar? Vill du utveckla ditt ledarskap och din sociala kompetens? BF för dig som är intresserad av hur barn, ungdomar och vuxna utvecklas samt

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars

KURSUTBUD KOMVUX. Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars KURSUTBUD KOMVUX Kurserna är sökbara 29 januari 12 februari Kursstart 18 mars * Söks genom personligt besök på Studievägledningen, Rosenlundsgatan 8 GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Fristående kurser ENGELSKA Engelska

Läs mer

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET

Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET Fordonsprogrammet KATTEGATTGYMNASIET fordonsprogrammet gör världen snabbare Fordonsprogrammet vänder sig till dig som är tekniskt intresserad och vill meka med fordon. Vill du bli yrkesförare eller arbeta

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs - ej VT17 Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs

Läs mer

Ansökan om att starta Hantverksprogrammet, inriktning frisör vid Tyresö Gymnasium

Ansökan om att starta Hantverksprogrammet, inriktning frisör vid Tyresö Gymnasium TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2008-09-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (10) Eva Svensson, rektor Tyresö Gymnasium Tel: 08-5782 99 35 Diarienummer 2008 GAN 042 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist

Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet. Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist Förvaltningsledningen Åke Hallberg Anmälan av gymnasieutbildning till gymnasiesamverkansavtalet Utbildning: Hantverksprogrammet - Hår & make up Stylist 1. Sammanfattning Hantverksprogrammet syftar till

Läs mer