Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky"

Transkript

1 Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009

2 Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4 Kvalificerad Yrkesutbildning i Eslöv...5 Ny Yrkeshögskola inrättas juli för studier vid Kvalificerad Yrkesutbildning...6 Anmälan...7 Sista ansökningsdag...7 Vad händer med min ansökan?...7 Elkonstruktion för Europamarknaden, 45 KY-poäng...8 Fastighetsteknik bovärd, 80 KY-poäng...10 Kvalificerad redovisningsekonom, 85 KY-poäng Kvalificerad redovisningsekonom, 40 KY-poäng...14 Produktionstekniker, Socialpsykiatri psykosocialt rehabiliteringsarbete, 86 KY-poäng...18 Kvalificerad vård och omsorg inrikting geriatrik alternativt funktionshinder, 40 KY-poäng...20 Kvalificerad vård och omsorg sjukvård, geriatrik/ funktionshinder, 56 KY-poäng...22 Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne! Vi har sedan år 1999 bedrivit kvalificerade yrkesutbildningar i Eslöv med mycket goda resultat. Vi förenar dina ambitioner med marknadens behov. Allt fler har upptäckt fördelarna med att studera vid Kvalificerad Yrkesutbildning. Idag får nio av tio studenter arbete efter avslutade studie. Det är tack vare ett mycket gott samarbete med framgångsrika företag och organisationer som gör att vi kan ge dig de rätta kunskaperna. Utbildning och ökade kunskaper ger dig fördelar på arbetsmarknaden! Välkommen! Tommy Wiberg, rektor Uppdragsutbildning Yrkeshögskolan mitt i Skåne i Eslövs kommun erbjuder uppdragsutbildning till företag, förvaltningar och institutioner, det vill säga skräddarsydda utbildningar efter behov och önskemål. För mer information, kursplanering och offert kontakta Tommy Wiberg telefon Foto: Eslövs kommun, Lena Malmström Pålsson och Roger Hansson Tryck: Höörs tryckeri AB 2 3

3 Eslöv mitt i Skåne Eslöv är en kombination av småstadens trygghet och det bekväma avståndet till storstadens utbud. I Eslöv möts slättland och skogsbygd, ett landskap som ger utrymme för många naturupplevelser. Staden präglas av ett stort entreprenörskap och näringslivet består av både små och stora välkända företag. Effektiva kommunikationer och bekväma avstånd till storstaden gör att man kan ta del av det bästa av allt. Genom våra kvalificerade yrkesutbildningar (KY) förenar vi dina ambitioner med marknadens behov. Allt fler väljer KY som utbildningsform, eftersom det bygger på nära samarbete med företag och organisationer. En tredjedel av utbildningstiden genomför man i arbetslivet genom Lärande i arbete (LIA), vilket gör att du håller en kontinuerlig kontakt med arbetslivet. Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning? Högskolan ger dig poäng, KY ger dig jobb! KY är en reguljär, fristående och eftergymnasial utbildningsform inom det svenska utbildningssystemet som står under tillsyn av Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa. De är studiemedelberättigande och leder till en examen, men där slutar likheten med en traditionell, statlig utbildning. Det finns områden där det råder brist på specialistkunnande, områden som efterfrågar en bredare kompetens, flexibilitet, sociala färdigheter och förmåga att kunna se både helhet och processer. Därför finns det ett starkt engagemang för KYutbildningar i en rad branscher och det är tack vare initiativ från företag, branschorganisationer, kommuner, landsting och andra aktörer i arbetslivet som många av utbildningarna startas. Det är arbetslivets medverkan och behov av nya yrkesroller som styr utformning och innehåll. En tredjedel av studietiden, Lärande i arbete (LIA), sker på en arbetsplats och ger en försmak av den framtida yrkesrollen. LIA-perioden ska förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså vara ett aktivt lärande i arbete, med problemlösning i en pedagogisk helhet. För varje utbildning finns det en ledningsgrupp. En av ledningsgruppens uppgifter är att se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns, till exempel att man följer utbildningsplanen och når upp till de mål som anges. Ledningsgruppen beslutar också om antagning och examination. Ledningsgruppen ska bestå av minst en företrädare för det offentliga skolväsendet, minst en företrädare från en högskola och en majoritet av företrädare för arbetsgivare och minst en ordinarie studeranderepresentant. En kvalificerad yrkesutbildning öppnar oanade möjligheter för positiv utveckling både på arbetsmarknaden och för människor som vill ha nya utmaningar. Utbildningen leder också med stor sannolikhet till ett spännande jobb. Kvalificerad Yrkesutbildning i Eslöv Våra utbildningslokaler finns på 15 minuters promenadavstånd från Eslövs station. Från stationen utgår även täta turer med lokalbuss till området. Lokalerna är modernt utrustade, datortillgängligheten är god, både i undervisning och vid självstudier. Det finns tillgång till modern teknik både för lärare och studerande att använda i undervisning och via studier. Som studerande kommer du att ha tillgång till grupprum, lektionssalar och metodövningsrum. Studiemiljön är mycket trivsam och vi har ett eget café som serverar nybakta bullar och baguetter. De serverar även lättare, varma lunchmenyer. Caféet fungerar även som reception och hjälper till med bokningar av lokaler, kopiering och lärarkontakter. De säljer också kontorsmaterial till självkostnadspris. Ny Yrkeshögskola inrättas juli 2009 Förslagen om en ny yrkeshögskola (prop. 2008/09:68) har lämnats till riksdagen och beslut kommer att fattas i början av år Idag finns ett antal olika utbildningsformer på eftergymnasial nivå med olika regelverk som styr dessa verksamheter. Man vill med en yrkeshögskola få in alla dessa olika utbildningsformer under ett och samma ramverk. Syftet är att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för de studerande samt förenkla regelverken, öka tydligheten och förbättra informationen till de studerande och till arbetsmarknaden. Vidare avses ramverket medverka till effektivare resursanvändning, till tydligare prioriteringar med utgångspunkt i arbetslivets behov samt till mer likvärdiga ekonomiska villkor för anordnare och studerande. Ramverket ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådana yrkeskvalifikationer som efterfrågas av arbetslivet. Den kommande Yrkeshögskolan kommer att bygga vidare på framgångskonceptet som Kvalificerad Yrkesutbildning skapat. Övergången från Kvalificerad Yrkesutbildning till Yrkeshögskola kommer att ske successivt under en övergångsperiod. Vi på Kvalificerad Yrkesutbildning i Eslöv är beredda och väl rustade att ingå i en ny Yrkeshögskola! Välkommen med din ansökan! 4 5

4 Anmälan Du anmäler dig till utbildningar i denna katalog via ansökningsblankett eller via webbansökan som du finner på På ansökningsblanketten och webbansökan finner du vilka dokument som skall skickas in till utbildningsanordnaren. Om du söker via webbansökan måste du alltid skicka in kompletterande dokument för att ansökan ska kunna behandlas. Information kan du få från antagningsenheten på telefon eller via e-post Sista ansökningsdag Sista ansökningsdag är den 15 maj 2009 för alla utbildningar i katalogen förutom Kvalificerad redovisningsekonom, 40 KY-poäng, som har sista ansökningsdag den 15 oktober Kursstart för utbildningar med sista ansökningsdag den 15 maj är i augusti Kursstart för utbildning med sista ansökningsdag den 15 oktober är i januari för studier vid Kvalificerad Yrkesutbildning Grundläggande behörighet Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och för att uppnå den grundläggande behörigheten krävs avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som ger individen förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning. I 3 kap i Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning beskrivs kraven på grundläggande behörighet i detalj. Grundläggande behörighet gäller alla KY-utbildningar i katalogen. Särskild behörighet Särskild behörighet är en behörighet som behövs utöver den grundläggande behörigheten. Den särskilda behörigheten är nödvändig för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Särskild behörighet gäller vissa KY-utbildningar. Om detta krav finns är det redovisat under rubriken behörighetskrav för utbildningen i katalogen. Att studera på distans Du behöver ha tillgång till dator med Officepaket samt snabb Internetuppkoppling. Har du ingen egen dator kan du kontakta ditt lokala lärcentrum och fråga hur de kan hjälpa dig. Obligatoriska träffar sker i Eslöv cirka två till fyra tillfällen per termin, en till två dagar per tillfälle. Utbildningen inleds med några dagars introduktion i Eslöv. Kunskapsinhämtning sker genom enskilda studier, arbete i grupp, föreläsningar, seminarier och LIA (lärande i arbete). Vad händer med min ansökan? Din ansökan behandlas av antagningsenheten som först bedömer om du har den grundläggande behörigheten och därefter den särskilda behörigheten om detta är ett krav. Ett urval görs bland de sökande som uppfyller behörighetskraven. Därefter sker antagning. Vem som ska antas beslutas av ledningsgruppen för respektive kvalificerad yrkesutbildning. 6 7

5 Elkonstruktion för Europamarknaden, 45 KY-poäng Stort yrkesområde som lägger en bra bas att stå på. Efter utbildningen nischas man inom företaget. Utbildningen ger kompetensen att kunna gå in i roller som konstruktör/projektledare eller besiktningsman. Fredrik Sjögren, tog examen Fredrik Eckhardtsson, tog examen Båda arbetar idag på Grontmij AB. Vi ser KY-utbildningen som en mycket bra plantskola för elektriker. Utbildningen stämmer väl överens med våra behov och vi har varit med att utforma den. Det är företagen, skolan och studenterna som skapar arbetsframtiden tillsammans. Per-Erik Holstein, Seniorkonsult Grontmji El & Teleteknik AB. Ordförande i utbildningens ledningsgrupp. Fördelen med elkonstruktörsutbildningen är att den går på ett år. Det gör ju studietakten högre, men samtidigt behövs bara ett års studiemedel. Upplägget med expertlärare inom de olika grenarna är kanon! /Ulf Upplägget på utbildningen är varierat mellan de olika delkurserna, både ren föreläsning/inläsning men även egen sökning av info. /Björn På min LIA förväntar jag mig nya, spännande och lärorika uppgifter. Det är en ekonomisk utmaning att vara student, får jag säga. /Philip. Ulf Johansson, Björn Mattsson och Philip Larsson slutar sina studier sommaren Utbildningen läses i bunden utbildningsform på heltid Utbildningen i elkonstruktion för Europamarknaden ska leda till att den studerande efter fullgjord utbildning erhåller anställning inom det privata arbetslivet, stat eller kommun, eller startar eget företag. Verksamheten har en inriktning mot elkonstruktion, projektering, installation, service-och idrifttagning av el- och automationsanläggningar i Sverige såväl som övriga Europa. En viktig aspekt på utbildningen är att den även berättigar de studerande till teoretisk kompetens för allmän behörighet inom elinstallation. Med erforderlig praktik tillsammans med examensbetyg kan den studerande söka behörighet för elinstallation. Därmed finns även möjligheten att starta eget elinstallationsföretag. Efter fullgjord utbildning ska den studerande kunna arbeta som konstruktör, projektledare, konsult, installatör, tekniker i företag som projekterar, konstruerar, levererar och installerar el- och automationsanläggningar för stat, kommun, industri, tillverkare och övriga privata avnämare. Utbildningen sker i samverkan mellan TB Engineering AB och KY Eslövs kommun. TB Engineering AB är ett konsultföretag med mångårig kompetens inom el- och automationsområdet. Information om detaljer i utbildningen ges av projektledaren Benny Olsson på telefon Grundläggande behörighet samt dokumenterade kunskaper och med minst betyget Godkänd eller motsvarande i engelska A och matematik B samt ha någon av nedanstående utbildningar eller bakgrund: EC-utbildning (g ymnasieskolans elprogram), PU-elutbildning (efterg ymnasiala påbyggnadsutbildningar etcetera), arbetsledande eller projektledande befattning inom elteknik. Sökande från andra länder med motsvarande kunskaper, och som behärskar svenska språket i tal och skrift, kan söka utbildningen. Presentationsteknik, 2 KY-poäng Kvalitets- och miljöteknik, 1 KY-poäng Projektledning, företagande, marknadsföring, 2 KY-poäng Ellagstiftning, elsäkerhet, direktiv och standard, 2 KY-poäng Installationskunskap, 2 KY-poäng Kraft-, värme-, motor- och belysningsanläggningar, 8 KY-poäng Tele- och säkerhetsanläggningar, 5 KY-poäng Styr- och övervakningsanläggning med tillämpad automationsteknik, 8 KY-poäng Examensarbete, 2 KY-poäng LIA (lärande i arbete), 1 8 9

6 Fastighetsteknik bovärd, 80 KY-poäng Medelåldern inom fastighetsbranschens förvaltningsorganisationer är relativt hög. Inom de närmaste 5 10 åren räknar branschen med ett stort rekryteringsbehov. Det är därför av största vikt att det finns utbildningar med både teoretisk och praktisk inriktning. Detta förenklar rekryteringsprocessen för företagen och leder fram till anställning direkt efter examen för studenten. I dagsläget ser vi behov av bland annat bovärd, husvärd, kundvärd, fastighetsskötare, fastighetstekniker eller liknande. Ros-Marie Stolpe, processansvarig Boutveckling & Kundservice, Stiftelsen AF Bostäder Organisationsteori och ledarskap, 5 KY-poäng Projektmetodik och organisationsstudier, 5 KY-poäng Kvalitetsarbete och miljö, 5 KY-poäng Kommunikation, mångfald och kundnytta, Presentationsteknik, 1 KY-poäng Ritningsläsning, 1 KY-poäng VS-Kunskap, 2 KY-poäng Värme och ventilation, Elkunskap, Miljökunskap och avfallshantering, Yttre miljö och maskinkunskap, Styr- och reglerteknik, Branschanpassade kurser, Byggteknik, 2 KY-poäng Ekonomi och administration, Boenderätt, 5 KY-poäng Sammanträdesteknik med förhandling och beställarkompetens, 2 KY-poäng Alkohol och droger, 2 KY-poäng LIA, 16 KY-poäng LIA med fördjupningsarbete, 8 KY-poäng Utbildningen läses i distansform på heltid Vi inväntar beslut från riksdagen om regeringens stimulanspaket, vilket förhoppningsvis leder till ytterligare platser i bunden utbildningsform. Se för mer information. Fastighetsteknik bovärd är en kvalificerad yrkesutbildning anpassad efter det behov som finns inom fastighetsbranschen. Kompetensen som söks i branschen är riktad mot fastighetsservice och det blir allt viktigare att kunna resonera utifrån ett kundnyttoperspektiv. I den kommande yrkesrollen är förståelse och samspel med kunden viktigt. Att arbeta inom fastighetsservice kräver också ett generellt teoretiskt och praktiskt kunnande inom fastighetsteknik. Den studerande ska efter utbildning kunna resonera affärsmannamässigt och kundanpassat i praktiskt förekommande arbetsuppgifter. Det finns till exempel avvägningar gällande att själv utföra en arbetsuppgift eller att kunna beställa en tjänst eller vara. Utbildningen kan bland annat leda till följande tjänster: bovärd, husvärd, kundvärd, fastighetstekniker, fastighetsskötare eller liknande inom fastighetsbranschen. En framtida anställning inom fastighetsbranschen kan också leda till någon form av arbete med ansvarsområde inom bland annat personal, bostad, teknik eller liknande beroende på vilken organisation företaget har. Genom KY-utbildningen har jag fått en stark helhetssyn över fastighetsbranschen och bra förutsättningar för vidare utveckling. Både min arbetsgivare och mina närmaste medarbetare har visat stor respekt för utbildningens innebörd. Samir Mujkic, tog examen från utbildningen våren Arbetar som bovärd på Stiftelsen AF Bostäder. Den studerande har lagt en grund i skolan och det blir därför lättare att anknyta till verkligheten ute på LIA:n. För Linda som jag har handlett har det lett till en anställning på HSB, genom att hon har visat framfötterna, kunnande och varit motiverad. Håkan Persson, LIA-handledare och tidigare student med examen våren 2008 Jag har upplevt mina KY-studier inom Fastighetsteknik/ Bovärd som varierande då kurserna är allt ifrån el och VVS till juridik och ekonomi. Jag tycker att upplägget på utbildningen är bra, för det speglar variationen i arbetsuppgifterna som jag fått uppleva i samband med Lärande i arbete. Linda Tjernström, student, tar examen maj Grundläggande behörighet 10 11

7 Studerande från KY-utbildningar har redan under utbildningen skaffat sig arbetslivserfarenhet. De har fått chans att på ett tidigt stadium se vad som väntar i det verkliga yrkeslivet. LIA:n ger eleverna en fantastisk chans att visa vad de kan. Jag som arbetsgivare kan i lugn och ro se om personen passar i vår organisation. Marie Wassholm, auktoriserad redovisningskonsult, platsansvarig LRF Konsult Den stora fördelen är praktikperioderna. Här skapas kontakter som är viktiga när man ska söka arbete. Min nuvarande arbetsgivare såg det som en unik möjlighet att känna efter hur jag passade in och vad jag klarade av. Detta går inte att ersätta med betyg eller annat bevis på teoretisk erfarenhet. Annika Stjernberg, Revisorsringen Eslöv AB. Tog examen juni Vi uppfattar våra KY-studier som positiva. Studieintensiteten skiljer sig från kurs till kurs men är överlag lagom. Upplägget för kurserna är jättebra då man får mycket extrauppgifter med sig hem som underlättar mycket vid tentamen, och nivån är lagom för ett eftergymnasialt program. Studerande: Johan Nilsson, Marcus Norrström och Freddy Olsson Kvalificerad redovisningsekonom, 85 KY-poäng Utbildningen läses i bunden utbildningsform på heltid Utbildningen leder fram till examen som kvalificerad redovisningsekonom. Huvudinriktningen i utbildningen ligger inom områdena redovisning, beskattning, ekonomistyrning, handelsrätt och löneadministration. Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer är mycket god. Tack vare att cirka en tredjedel av utbildningen är praktik (LIA, lärande i arbete) omsätter man som studerande sina teoretiska kunskaper i praktiken redan under utbildningen. De teoretiska och praktiska kunskapsmålen i utbildningen ska möjliggöra en anställning som redovisningsekonom på redovisningsbyråer, revisionsbyråer, ekonomiavdelningar på större eller mindre företag, skatteverket, kommunens ekonomiavdelningar eller eget företag inom branschen. Väldigt många har anställning, ofta på LIA-platsen, redan innan utbildningen är slut. Exempel på LIA-platser som studerande har varit på är: KPMG, Ernst & Young, LRF Konsult, Procordia, Länsförsäkringar, Skatteverket, Hässleholms kommun, Revisorsringen Eslöv. Grundläggande behörighet samt Matematik B eller motsvarande kunskaper Introduktionskurs i företagsekonomi, 5 KY-poäng Rapportskrivning, 1 KY-poäng Redovisning 1. Grundläggande redovisning, 5 KY-poäng Redovisning 2. Grundläggande bokslut, Redovisning 3. Avancerad redovisning, Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning, Löneredovisning, Beskattning 1, 5 KY-poäng Beskattning 2, 6 KY-poäng Ekonomistyrning 1. K/I-analys och produktkalkylering, Ekonomistyrning 2. Investeringskalkylering och kapitalbehov, Ekonomistyrning 3. Budgetering och finansiering, Ekonomistyrning 4. Räkenskapsanalys, 2 KY-poäng Handelsrätt, 7 KY-poäng Marknadsföring, kommunikation och kundnytta, LIA (lärande i arbete), 2 Examensarbete, 12 13

8 Redovisningsteknisk introduktionskurs, Redovisning, Bokslut och årsredovisning, 7 KY-poäng Beskattning, 6 KY-poäng Löneredovisnig med arbetsrätt, Ekonomistyrning, Handelsrätt, LIA (lärande i arbete), 11 KY-poäng 1 poäng motsvarar 2 veckors deltidsstudier. Kvalificerad redovisningsekonom, 40 KY-poäng Utbildningen läses i distansform, deltid 50 procent studietakt Utbildningen är en kompetenshöjande utbildning som skall leda fram till examen för kvalificerad redovisningsekonom med anställning på revisions- och redovisningsbyråer, inom olika typer av företag och koncerner samt inom offentlig förvaltning. Idag är efterfrågan stor på utbildade redovisningsekonomer. Utbildningen vänder sig till dig som har minst två års yrkeserfarenhet från ekonomiområdet, behärskar löpande redovisning och vill spetsa kunskaperna med bokslut, beskattning, handelsrätt, löneredovisning med mera. En tredjedel av utbildningstiden kombinerar du teori med praktik ute på ett företag. Detta kallas lärande i arbete (LIA). LIA:n kan genomföras på din arbetsplats under förutsättning att du har en handledare på företaget eller i ett annat företag eller organisation. Utbildningen kommer att vara unik genom att vi genomför den på ett processorienterat sätt, det vill säga vi kommer att följa ett par verkliga företag under sitt verksamhetsår och samtidigt utföra de rutiner och åtgärder som ekonomiavdelningen på företagen i fråga gör i verkligheten. Grundläggande behörighet samt minst två års yrkeserfarenhet från ekonomiområdet och att du behärskar löpande redovisning

9 Procordia är ett företag i förändring. De ökande kraven från omvärlden gör att en större strävan att verka mot kontinuerliga förbättringar är ett måste. Med denna kurs som grund har jag fått en bättre förståelse för varför men även hur förbättringar kan genomföras. Kursen har gett mig verktygen att hjälpa företaget ta sig mot sina mål. Susanne Leion, studerande, tar examen sommaren 2009 Som producent av mat och starka livsmedelsvarumärken ställs vi dagligen inför allt större förväntningar på nyheter, flexibilitet och effektivitet i produktion. Verktyg och arbetsmetoder för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet är en förutsättning för långsiktighet och framgång. För oss på Eslövsfabriken, Procordia, betyder KY-utbildningen att våra utvecklingskandidater får fördjupad kunskap kring förbättringsprocesser och samtidigt praktisera sina kunskaper i den dagliga verksamheten. Det är vår biljett in i framtiden. Birgitta Nilsson, platschef Eslövsfabriken Procordia Produktionstekniker, 4 Utbildningen läses i distansform på heltid Det övergripande målet för utbildningen är att ge de studerande förutsättningar att fungera väl som produktionstekniker med inriktning mot ständiga förbättringar. Efter fullföljd utbildning skall den studerande ha kunskap om och kunna tillämpa teorier och metoder inom ständiga förbättringar i Lean Production för effektivare produktion. Utbildningen ska också ge den studerande kunskaper i projektkunskap, vilket innebär att den studerande ska kunna initiera, driva och avrapportera projekt såväl internt som externt. Efter genomgången utbildning skall den studerande kunna arbeta som produktionstekniker eller motsvarande med inriktning mot kvalitetsarbete, ekonomistyrning och omställning/kapitalrationalisering i företaget. Grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom att ha genomgått någon av följande utbildningar: Industriprogram, Teknikprogram, Specialutformat program med inriktning mot tillverkande industri, Hantverksprogram med relevant inriktning. Eller motsvarande utbildningar eller kunskaper. Har du inte någon av ovan nämnda utbildningar kan minst två års relevant yrkeserfarenhet ge den särskilda behörigheten. Introduktion, organisation och omvärld, 2 KY-poäng Projektkunskap med presentationsteknik, 2 KY-poäng Kvalitetsteknik Sex Sigma, 5 KY-poäng Redovisning och kapitalrationalisering, 10 KY-poäng Kommunikation, mångfald och kundnytta, Produktionsteknik Lean Production Tool Box, 5 KY-poäng Internlogistik, 5 KY-poäng LIA (lärande i arbete)/examensarbete, 12 KY-poäng 16 17

10 Hela grundidén med KY är positiv och detta återspeglas i utbildningen. Att gå en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden gör att man blir mer motiverad i sina studier. Att utbildningstiden endast är på två år gör att man på en överskådlig tid kan skaffa sig en helt ny yrkesinriktning i livet, vilket verkligen är häftigt. Vi får vara med mycket och påverka, både i utbildningen och för kommande elever. Ny och fräsch teknisk utrustning samt kompetenta lärare gör att det studiemässigt blir enkelt att ta till sig kunskapen. Det är en bra blandning av teori och praktik. Externa föreläsare och långa LIA-perioder gör att man får en bra inblick i sitt kommande yrke. Det är först på LIA:n som man har möjlighet att återknyta sina teoretiska kunskaper till något konkret. Detta är en oerhört viktig del i utbildningen som dessutom är väldigt spännande och kul. Petra Swärdh och Jacob Jirverus, nuvarande studenter, tar examen juni 2009 I våra verksamheter ser vi gärna personer som har gått utbildningen med inriktning socialpsykiatri. Inom det kommunala ansvaret att ge psykiskt funktionshindrade stöd enligt Sol och LSS, är det en av de utbildningar som möter våra behov på bästa sätt. Vad som är viktigt och som skolan i Eslöv har tagit fasta på är att låta representanter sitta i styrelsen och ge oss möjlighet att påverka innehållet efter den verklighet som vi arbetar i. Bo Dahlqvist, enhetschef verksamhetsområde Vuxenstöd och Psykiatri Lunds Kommun Socialpsykiatri psykosocialt rehabiliteringsarbete, 86 KY-poäng Utbildningen ges i två varianter: Kan läsas både på distans och i bunden utbildningsform på heltid Utbildningen har som mål att tillgodose behovet av kvalificerad kompetens med fokus på att arbeta med problemlösning i vardagen åt personer med psykiska funktionshinder. Huvudinriktningen är lagd på psykiatri/ socialpsykiatri och psykiatrisk omvårdnad/omsorg avseende vuxna och unga vuxna, psykiatrisk habilitering/ rehabilitering, bemötande av ungdomar med missbruk, psykiatrisk och neuropsykologisk problematik, grundläggande somatisk sjukvård, etik och livsfrågor, organisationsteorier och avvikelser ur ett sociologiskt perspektiv, alkohol och drogproblematik, samt lagar och förordningar inom socialrättens område. Utbildningen innehåller inslag som gynnar möjligheten att utveckla de studerandes förmåga att inhämta ny forskning för att känna till och kunna använda evidensbaserade metoder samt utveckla ledaregenskaper för att kunna arbeta och verka som samordnare eller teamledare. Utbildningen kan ses som en del av den regionala utvecklingen och i viss mån den nationella utvecklingen. Utbildningen ger kompeterns för att arbeta inom kommunal och landstingspsykiatrisk verksamhet, inom rättspsykiatri, SIS-institutioner, privata vårdgivare med psykiatrisk och psykosocialt inriktad verksamhet, personligt ombud för psykiskt funktionshindrade samt inom behandlingshem för vuxna och unga vuxna. Grundläggande behörighet Grundläggande somatisk sjukvård, 6 KY-poäng Etik och livsfrågor, Sociologisk organisationsteori, 5 KY-poäng Avvikandets sociologi. Vad är avvikelser? 5 KY-poäng Psykiatrisk omvårdnad, 2 1. Den psykiatriska omvårdnadens kunskaps- och arbetsfält och psykisk ohälsa/psykopatologi (10 p) 2. Psykosocialt rehabiliteringsarbete med inriktning mot psykiskt funktionshindrades livssituation i samhället (10 p) 3. Kommunikation och samtalsmetodik (3 p) LIA 1 (lärande i arbete) psykiatrisk omvårdnad, 19 KY-poäng LIA 2 (lärande i arbete) habilitering och rehabilitering för psykiskt funktionshindrade, Bemötande av ungdomar med missbruk, psykiatriska och neuropsykologiska problem, 5 KY-poäng Alkohol och droger, 5 KY-poäng Socialrätt, 10 KY-poäng Jag har bara positivt att säga om KY-utbildningen. De arbetsgivare jag mött har varit positiva till utbildningen och jag har redan blivit erbjuden tre fasta tjänster två i kommunen och en tjänst inom landstinget. Jag arbetar i dagsläget som handledare på ett boende för psykiskt funktionshindrare och trivs jättebra. Caroline Blomqvist tog examen

11 Kvalificerad vård och omsorg inriktning geriatrik alternativt funktionshinder, 40 KY-poäng Inriktning funktionshinder: Funktionshinder/utvecklingsstörning och vardagsrehabilitering/habilitering, 11 KY-poäng Psykiatri/socialpsykiatri, 6 KY-poäng LIA 1 Förhållningssätt målinriktat arbete, Arbetsmiljö och sytematiskt kvalitetsarbete, Yrkesroll i förändring, 8 KY-poäng LIA 2 Omsorg och vardagsrehabilitering/habilitering, 8 KY-poäng Inriktning geriatrik: Yrkesroll i förändring, 8 KY-poäng LIA 1 Förhållningssätt målinriktat arbete, Psykiatri/socialpsykiatri, 6 KY-poäng Arbetsmiljö och sytematiskt kvalitetsarbete, Gerontologi/geriatrik och vardagsrehabilitering, 11 KY-poäng LIA 2 Omvårdnad och vardagsrehabilitering, 8 KY-poäng KY-utbildningen öppnar upp för många möjligheter till att öka sin kompetens och fördjupa kunskaper inom detta område. För personal som redan arbetar inom området utan behörig utbildning ger det en chans att studera och arbeta parallellt något som också gagnar arbetsgivaren som får en möjlighet att få ny kunskap direkt kopplad till arbetsområdet. LSS-verksamheterna står inför en stor komplexitet. Vi kan även se att den nya lag som kommer 2010 kommer att medföra ytterligare målgrupper, till exempel daglig verksamhet för personer med psykiskt funktionshinder. Det behövs ny och uppdaterad kunskap och påfyllnad kring arbetssätt och metoder för att ändra den traditionella vårdarerollen till en mera pedagogisk yrkesroll. Vi bedömer arbetsmarknaden som god för personer med denna utbildning. Deras kompetens behövs i vardagen. Susanne Rosentröm Bennhagen, verksamhetschef Fogdaröd omsorg, vård och utbildning Elisabeth Taylor, enhetschef Eslövs kommun och ordförande i utbildningens ledningsgrupp Utbildningen läses i distansform med 75 procent studietakt Utbildningen Kvalificerad vård och omsorg med inriktning geriatrik alternativt funktionshinder har som mål att tillgodose behovet av kvalificerad kompetens inom verksamhetsområdena vård och omsorg om äldre alternativt omsorg om personer med funktionshinder. Utbildningen ger kompetens att arbeta inom verksamhetsområden vård och omsorg om äldre alternativt omsorg om funktionshindrade/utvecklingsstörda, både i kommunal och privat regi. Utbildningen innehåller moment som gynnar de studerandes möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper så att de även kan arbeta och verka som samordnare, teamledare eller liknande. Utbildningen kan ses som en del av utvecklingsprocessen inom vård och omsorg om äldre eller omsorg om personer med funktionshinder. Grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom någon av följande utbildningar: För inriktning geriatrik krävs särskild behörighet från Omvårdnadsprogrammet eller Vårdlinjen (gren hälso- och sjukvård), Skötareutbildningen, Undersköterskeutbildningen eller motsvarande eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt För inriktning funktionshinder krävs särskild behörighet från Omvårdnadsprogrammet eller Vårdlinjen (gren hälsooch sjukvård eller gren barn och ungdom), Skötareutbildningen, Undersköterskeutbildningen, Barn- och fritidsprogrammet, Barnskötarutbildningen eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Jag upplever mina KYstudier som mycket positiva. Jag har använt mig av allt som jag läst i mitt arbete inom vården. Jag har bara positivt att säga om KY-utbildningen för den har stärkt mig i min roll som pedagog på mitt jobb. Anna Svendsen, tog examen hösten 2008 Styrkan med studerande från KY-utbildningen är helt klart att detta är elever som redan har en grundläggande utbildning eftersom de kommer från gymnasiestudier, och eleverna är motiverade och intresserade eftersom de själva valt denna utbildning. Jag tror att denna utbildning kan vara en god referens vid jobbansökningar. Specialkompetens behövs alltid. Helene Linde, FIFH, LIA-handledare 20 21

12 Kvalificerad vård och omsorg sjukvård, geriatrik/funktionshinder, 56 KY-poäng Utbildningen läses i bunden form på heltid Utbildningen startar om riksdagen antar regeringens stimulanspaket. Se för mer information. Utbildningen Kvalificerad vård och omsorg sjukvård, geriatrik/funktionshinder har som mål att tillgodose behovet av kvalificerad kompetens inom verksamhetsområdena kommunal vård och omsorg, landstingsvård och privat vård. Drygt halva utbildningstiden inriktas mot förändringsarbete, professionellt förhållningssätt och bemötande, etik och livsfrågor, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete samt psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri. Resterande utbildningstid inriktar sig den studerande antingen mot HSL/SoL och SoL/ LSS. Efter utbildningen kan den studerande arbeta som undersköterska med fördjupad kompetens inom verksamhetsområdet, samordnare, teamledare, kvalitetsutvecklare eller liknande, både i kommunal, landstings- och privat regi. Utbildningen innehåller moment som gynnar de studerandes möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper. Utbildningen kan ses som en del av utvecklingsprocessen inom vård och omsorg eller omsorgen om funktionshindrade och utvecklingsstörda. Grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom kurserna Vård och omsorgskunskap och Social omsorg eller motsvarande kurser eller kunskaper inhämtade på annat sätt Utbildningen Kvalificerad vård och omsorg ger en mycket gedigen och bred kompetens hos de studerande. Efter att ha arbetat med utbildningens upplägg som ordförande i ledningsgruppen under sex år, har jag fått en god inblick i och erfarenheter av utbildningen. Utbildningen följer verksamheternas behov och revideras regelbundet, vilket är unikt. Som verksamhetschef för ett privat äldreboende har jag genom åren anställt fem utexaminerade studenter. En medarbetare går för tillfället utbildningen och återvänder till tjänst inom kort. Jag har bara goda erfarenheter av de studerandes kunskaper och värdesätter verkligen deras höga kompetens inom området. Mina varmaste rekommendationer till studerande på denna utbildning. Cisell Eliasson, verksamhetschef och överläkare på Häggenäs sjukhem AB samt ordförande i ledningsgruppen På Kvalificerad vård och omsorg har vi fått en bred kompetens inom vårt framtida verksamhetsområde. Teoretiska och praktiska kunskaper varvas med varandra, inom vårdarbete och verksamheternas organisation. Utbildningen genomsyras av en varm människosyn, empati och ett professionellt förhållningssätt. Emma Gerdt och Janina Knudsen, tog examen november 2008 Utbildningen har gett oss en bra grund att stå på och större möjligheter dels på arbetsmarknaden, dels för vidare utbildning. I vårt fall innebar utbildningen ett fast jobb tack vare praktiken. Pernilla Olsson och Björn Frisk, tog examen år 2007 Sjukvård, omvårdnad och geriatrik, 9 KY-poäng LIA 1. Omsorg och omvårdnad, Sociologisk organisationsteori, 5 KY-poäng LIA 2. Samspel i vård och omsorg, Systematisk arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, Etik och kommunikation, 6 KY-poäng Psykiatri/Socialpsykiatri, 6 KYpoäng Valbara kurser Alternativ 1: HSL/SoL Omvårdnad, omsorg och rehabilitering, 11 KY-poäng LIA 3. Sjukvård, omvårdnad och rehabilitering, LIA 4. Omsorg och omvårdnad inom demensvård, Alternativ 2: SoL/LSS Omsorg mot funktionshinder och utvecklingsstörning, 11 KY-poäng LIA 3. Omsorg daglig verksamhet/skola/ boende, 8 KY-poäng 22 23

13 Eslövs kommun Eslöv Telefon: antagningsenheten , E-post: För mer information

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

www.kymittisverige.se

www.kymittisverige.se www.kymittisverige.se KY härnösand kramfors sollefteå sundsvall 2009 Välkommen till vårt Västernorrland Vi vill hälsa dig välkommen till möjligheternas och mångfaldens län, Västernorrland. Här erbjuder

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson

Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola. Anna Frost & Gunvor Erlingsson Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för personliga assistenter på Fristads folkhögskola Anna Frost & Gunvor Erlingsson TITEL FÖRFATTARE Vart tar dom vägen sen? Utvärdering av utbildning för

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06

Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Åsiktsdokument För Stockholms universitets studentkår Verksamhetsåret 2007/2008 Antagen på fullmäktige 2007-09-06 Studentkårens åsiktsdokument Innehållsförteckning Inledning... 3 Akademisk frihet... 3

Läs mer

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument

Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Jönköpings Studentkårs åsiktsdokument Reviderat 2012-04-28 Reviderat 2014-04-26 1 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 3 2. STUDENTKÅRENS GRUNDSYN... 4 2.1 STUDENTINFLYTANDE... 4 2.2 KÅROBLIGATORIET... 5

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011

HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Program och kurser 2010/2011 www.hh.se välkommen Grattis! Katalogen du nu håller i din hand kan bli nyckeln till din framtid och avgörande för att du ska kunna förverkliga din dröm.

Läs mer

#6/09. RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11

#6/09. RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11 #6/09 RICHARD MCLACHLAN Just nu är jag lärare och det är givande. Men det är kanske inte det jag gör när jag är 56., s 10-11 Utbildningsförvaltningens personaltidning Samlat grepp om yrkeshögskolan, s

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator

Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Metodbeskrivning Jobbcentralen & Inkubator Innehåll Jobbcentralen Bakgrund 4-7 Jobbcentralens utformning utifrån lokala behov 8-9 Strategi och organisation för Jobbcentralen 10-11 Metod - delprocesser

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium

Universitetsholmens. Läsåret 13/14. gymnasium Universitetsholmens Läsåret 13/14 gymnasium Öppet hus 28 november 17-19.30 23 januari 17-19.30 En liten skola många möjligheter Välkommen! kontakta oss Universitetsholmens gymnasium Citadellsvägen 25 211

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer