Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky"

Transkript

1 Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009

2 Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4 Kvalificerad Yrkesutbildning i Eslöv...5 Ny Yrkeshögskola inrättas juli för studier vid Kvalificerad Yrkesutbildning...6 Anmälan...7 Sista ansökningsdag...7 Vad händer med min ansökan?...7 Elkonstruktion för Europamarknaden, 45 KY-poäng...8 Fastighetsteknik bovärd, 80 KY-poäng...10 Kvalificerad redovisningsekonom, 85 KY-poäng Kvalificerad redovisningsekonom, 40 KY-poäng...14 Produktionstekniker, Socialpsykiatri psykosocialt rehabiliteringsarbete, 86 KY-poäng...18 Kvalificerad vård och omsorg inrikting geriatrik alternativt funktionshinder, 40 KY-poäng...20 Kvalificerad vård och omsorg sjukvård, geriatrik/ funktionshinder, 56 KY-poäng...22 Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne! Vi har sedan år 1999 bedrivit kvalificerade yrkesutbildningar i Eslöv med mycket goda resultat. Vi förenar dina ambitioner med marknadens behov. Allt fler har upptäckt fördelarna med att studera vid Kvalificerad Yrkesutbildning. Idag får nio av tio studenter arbete efter avslutade studie. Det är tack vare ett mycket gott samarbete med framgångsrika företag och organisationer som gör att vi kan ge dig de rätta kunskaperna. Utbildning och ökade kunskaper ger dig fördelar på arbetsmarknaden! Välkommen! Tommy Wiberg, rektor Uppdragsutbildning Yrkeshögskolan mitt i Skåne i Eslövs kommun erbjuder uppdragsutbildning till företag, förvaltningar och institutioner, det vill säga skräddarsydda utbildningar efter behov och önskemål. För mer information, kursplanering och offert kontakta Tommy Wiberg telefon Foto: Eslövs kommun, Lena Malmström Pålsson och Roger Hansson Tryck: Höörs tryckeri AB 2 3

3 Eslöv mitt i Skåne Eslöv är en kombination av småstadens trygghet och det bekväma avståndet till storstadens utbud. I Eslöv möts slättland och skogsbygd, ett landskap som ger utrymme för många naturupplevelser. Staden präglas av ett stort entreprenörskap och näringslivet består av både små och stora välkända företag. Effektiva kommunikationer och bekväma avstånd till storstaden gör att man kan ta del av det bästa av allt. Genom våra kvalificerade yrkesutbildningar (KY) förenar vi dina ambitioner med marknadens behov. Allt fler väljer KY som utbildningsform, eftersom det bygger på nära samarbete med företag och organisationer. En tredjedel av utbildningstiden genomför man i arbetslivet genom Lärande i arbete (LIA), vilket gör att du håller en kontinuerlig kontakt med arbetslivet. Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning? Högskolan ger dig poäng, KY ger dig jobb! KY är en reguljär, fristående och eftergymnasial utbildningsform inom det svenska utbildningssystemet som står under tillsyn av Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning. Utbildningarna är mellan ett och tre år långa. De är studiemedelberättigande och leder till en examen, men där slutar likheten med en traditionell, statlig utbildning. Det finns områden där det råder brist på specialistkunnande, områden som efterfrågar en bredare kompetens, flexibilitet, sociala färdigheter och förmåga att kunna se både helhet och processer. Därför finns det ett starkt engagemang för KYutbildningar i en rad branscher och det är tack vare initiativ från företag, branschorganisationer, kommuner, landsting och andra aktörer i arbetslivet som många av utbildningarna startas. Det är arbetslivets medverkan och behov av nya yrkesroller som styr utformning och innehåll. En tredjedel av studietiden, Lärande i arbete (LIA), sker på en arbetsplats och ger en försmak av den framtida yrkesrollen. LIA-perioden ska förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså vara ett aktivt lärande i arbete, med problemlösning i en pedagogisk helhet. För varje utbildning finns det en ledningsgrupp. En av ledningsgruppens uppgifter är att se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns, till exempel att man följer utbildningsplanen och når upp till de mål som anges. Ledningsgruppen beslutar också om antagning och examination. Ledningsgruppen ska bestå av minst en företrädare för det offentliga skolväsendet, minst en företrädare från en högskola och en majoritet av företrädare för arbetsgivare och minst en ordinarie studeranderepresentant. En kvalificerad yrkesutbildning öppnar oanade möjligheter för positiv utveckling både på arbetsmarknaden och för människor som vill ha nya utmaningar. Utbildningen leder också med stor sannolikhet till ett spännande jobb. Kvalificerad Yrkesutbildning i Eslöv Våra utbildningslokaler finns på 15 minuters promenadavstånd från Eslövs station. Från stationen utgår även täta turer med lokalbuss till området. Lokalerna är modernt utrustade, datortillgängligheten är god, både i undervisning och vid självstudier. Det finns tillgång till modern teknik både för lärare och studerande att använda i undervisning och via studier. Som studerande kommer du att ha tillgång till grupprum, lektionssalar och metodövningsrum. Studiemiljön är mycket trivsam och vi har ett eget café som serverar nybakta bullar och baguetter. De serverar även lättare, varma lunchmenyer. Caféet fungerar även som reception och hjälper till med bokningar av lokaler, kopiering och lärarkontakter. De säljer också kontorsmaterial till självkostnadspris. Ny Yrkeshögskola inrättas juli 2009 Förslagen om en ny yrkeshögskola (prop. 2008/09:68) har lämnats till riksdagen och beslut kommer att fattas i början av år Idag finns ett antal olika utbildningsformer på eftergymnasial nivå med olika regelverk som styr dessa verksamheter. Man vill med en yrkeshögskola få in alla dessa olika utbildningsformer under ett och samma ramverk. Syftet är att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för de studerande samt förenkla regelverken, öka tydligheten och förbättra informationen till de studerande och till arbetsmarknaden. Vidare avses ramverket medverka till effektivare resursanvändning, till tydligare prioriteringar med utgångspunkt i arbetslivets behov samt till mer likvärdiga ekonomiska villkor för anordnare och studerande. Ramverket ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådana yrkeskvalifikationer som efterfrågas av arbetslivet. Den kommande Yrkeshögskolan kommer att bygga vidare på framgångskonceptet som Kvalificerad Yrkesutbildning skapat. Övergången från Kvalificerad Yrkesutbildning till Yrkeshögskola kommer att ske successivt under en övergångsperiod. Vi på Kvalificerad Yrkesutbildning i Eslöv är beredda och väl rustade att ingå i en ny Yrkeshögskola! Välkommen med din ansökan! 4 5

4 Anmälan Du anmäler dig till utbildningar i denna katalog via ansökningsblankett eller via webbansökan som du finner på På ansökningsblanketten och webbansökan finner du vilka dokument som skall skickas in till utbildningsanordnaren. Om du söker via webbansökan måste du alltid skicka in kompletterande dokument för att ansökan ska kunna behandlas. Information kan du få från antagningsenheten på telefon eller via e-post Sista ansökningsdag Sista ansökningsdag är den 15 maj 2009 för alla utbildningar i katalogen förutom Kvalificerad redovisningsekonom, 40 KY-poäng, som har sista ansökningsdag den 15 oktober Kursstart för utbildningar med sista ansökningsdag den 15 maj är i augusti Kursstart för utbildning med sista ansökningsdag den 15 oktober är i januari för studier vid Kvalificerad Yrkesutbildning Grundläggande behörighet Kvalificerad yrkesutbildning är en eftergymnasial utbildningsform och för att uppnå den grundläggande behörigheten krävs avslutad gymnasieutbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som ger individen förutsättningar att tillgodogöra sig kvalificerad yrkesutbildning. I 3 kap i Förordning (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning beskrivs kraven på grundläggande behörighet i detalj. Grundläggande behörighet gäller alla KY-utbildningar i katalogen. Särskild behörighet Särskild behörighet är en behörighet som behövs utöver den grundläggande behörigheten. Den särskilda behörigheten är nödvändig för att den studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Särskild behörighet gäller vissa KY-utbildningar. Om detta krav finns är det redovisat under rubriken behörighetskrav för utbildningen i katalogen. Att studera på distans Du behöver ha tillgång till dator med Officepaket samt snabb Internetuppkoppling. Har du ingen egen dator kan du kontakta ditt lokala lärcentrum och fråga hur de kan hjälpa dig. Obligatoriska träffar sker i Eslöv cirka två till fyra tillfällen per termin, en till två dagar per tillfälle. Utbildningen inleds med några dagars introduktion i Eslöv. Kunskapsinhämtning sker genom enskilda studier, arbete i grupp, föreläsningar, seminarier och LIA (lärande i arbete). Vad händer med min ansökan? Din ansökan behandlas av antagningsenheten som först bedömer om du har den grundläggande behörigheten och därefter den särskilda behörigheten om detta är ett krav. Ett urval görs bland de sökande som uppfyller behörighetskraven. Därefter sker antagning. Vem som ska antas beslutas av ledningsgruppen för respektive kvalificerad yrkesutbildning. 6 7

5 Elkonstruktion för Europamarknaden, 45 KY-poäng Stort yrkesområde som lägger en bra bas att stå på. Efter utbildningen nischas man inom företaget. Utbildningen ger kompetensen att kunna gå in i roller som konstruktör/projektledare eller besiktningsman. Fredrik Sjögren, tog examen Fredrik Eckhardtsson, tog examen Båda arbetar idag på Grontmij AB. Vi ser KY-utbildningen som en mycket bra plantskola för elektriker. Utbildningen stämmer väl överens med våra behov och vi har varit med att utforma den. Det är företagen, skolan och studenterna som skapar arbetsframtiden tillsammans. Per-Erik Holstein, Seniorkonsult Grontmji El & Teleteknik AB. Ordförande i utbildningens ledningsgrupp. Fördelen med elkonstruktörsutbildningen är att den går på ett år. Det gör ju studietakten högre, men samtidigt behövs bara ett års studiemedel. Upplägget med expertlärare inom de olika grenarna är kanon! /Ulf Upplägget på utbildningen är varierat mellan de olika delkurserna, både ren föreläsning/inläsning men även egen sökning av info. /Björn På min LIA förväntar jag mig nya, spännande och lärorika uppgifter. Det är en ekonomisk utmaning att vara student, får jag säga. /Philip. Ulf Johansson, Björn Mattsson och Philip Larsson slutar sina studier sommaren Utbildningen läses i bunden utbildningsform på heltid Utbildningen i elkonstruktion för Europamarknaden ska leda till att den studerande efter fullgjord utbildning erhåller anställning inom det privata arbetslivet, stat eller kommun, eller startar eget företag. Verksamheten har en inriktning mot elkonstruktion, projektering, installation, service-och idrifttagning av el- och automationsanläggningar i Sverige såväl som övriga Europa. En viktig aspekt på utbildningen är att den även berättigar de studerande till teoretisk kompetens för allmän behörighet inom elinstallation. Med erforderlig praktik tillsammans med examensbetyg kan den studerande söka behörighet för elinstallation. Därmed finns även möjligheten att starta eget elinstallationsföretag. Efter fullgjord utbildning ska den studerande kunna arbeta som konstruktör, projektledare, konsult, installatör, tekniker i företag som projekterar, konstruerar, levererar och installerar el- och automationsanläggningar för stat, kommun, industri, tillverkare och övriga privata avnämare. Utbildningen sker i samverkan mellan TB Engineering AB och KY Eslövs kommun. TB Engineering AB är ett konsultföretag med mångårig kompetens inom el- och automationsområdet. Information om detaljer i utbildningen ges av projektledaren Benny Olsson på telefon Grundläggande behörighet samt dokumenterade kunskaper och med minst betyget Godkänd eller motsvarande i engelska A och matematik B samt ha någon av nedanstående utbildningar eller bakgrund: EC-utbildning (g ymnasieskolans elprogram), PU-elutbildning (efterg ymnasiala påbyggnadsutbildningar etcetera), arbetsledande eller projektledande befattning inom elteknik. Sökande från andra länder med motsvarande kunskaper, och som behärskar svenska språket i tal och skrift, kan söka utbildningen. Presentationsteknik, 2 KY-poäng Kvalitets- och miljöteknik, 1 KY-poäng Projektledning, företagande, marknadsföring, 2 KY-poäng Ellagstiftning, elsäkerhet, direktiv och standard, 2 KY-poäng Installationskunskap, 2 KY-poäng Kraft-, värme-, motor- och belysningsanläggningar, 8 KY-poäng Tele- och säkerhetsanläggningar, 5 KY-poäng Styr- och övervakningsanläggning med tillämpad automationsteknik, 8 KY-poäng Examensarbete, 2 KY-poäng LIA (lärande i arbete), 1 8 9

6 Fastighetsteknik bovärd, 80 KY-poäng Medelåldern inom fastighetsbranschens förvaltningsorganisationer är relativt hög. Inom de närmaste 5 10 åren räknar branschen med ett stort rekryteringsbehov. Det är därför av största vikt att det finns utbildningar med både teoretisk och praktisk inriktning. Detta förenklar rekryteringsprocessen för företagen och leder fram till anställning direkt efter examen för studenten. I dagsläget ser vi behov av bland annat bovärd, husvärd, kundvärd, fastighetsskötare, fastighetstekniker eller liknande. Ros-Marie Stolpe, processansvarig Boutveckling & Kundservice, Stiftelsen AF Bostäder Organisationsteori och ledarskap, 5 KY-poäng Projektmetodik och organisationsstudier, 5 KY-poäng Kvalitetsarbete och miljö, 5 KY-poäng Kommunikation, mångfald och kundnytta, Presentationsteknik, 1 KY-poäng Ritningsläsning, 1 KY-poäng VS-Kunskap, 2 KY-poäng Värme och ventilation, Elkunskap, Miljökunskap och avfallshantering, Yttre miljö och maskinkunskap, Styr- och reglerteknik, Branschanpassade kurser, Byggteknik, 2 KY-poäng Ekonomi och administration, Boenderätt, 5 KY-poäng Sammanträdesteknik med förhandling och beställarkompetens, 2 KY-poäng Alkohol och droger, 2 KY-poäng LIA, 16 KY-poäng LIA med fördjupningsarbete, 8 KY-poäng Utbildningen läses i distansform på heltid Vi inväntar beslut från riksdagen om regeringens stimulanspaket, vilket förhoppningsvis leder till ytterligare platser i bunden utbildningsform. Se för mer information. Fastighetsteknik bovärd är en kvalificerad yrkesutbildning anpassad efter det behov som finns inom fastighetsbranschen. Kompetensen som söks i branschen är riktad mot fastighetsservice och det blir allt viktigare att kunna resonera utifrån ett kundnyttoperspektiv. I den kommande yrkesrollen är förståelse och samspel med kunden viktigt. Att arbeta inom fastighetsservice kräver också ett generellt teoretiskt och praktiskt kunnande inom fastighetsteknik. Den studerande ska efter utbildning kunna resonera affärsmannamässigt och kundanpassat i praktiskt förekommande arbetsuppgifter. Det finns till exempel avvägningar gällande att själv utföra en arbetsuppgift eller att kunna beställa en tjänst eller vara. Utbildningen kan bland annat leda till följande tjänster: bovärd, husvärd, kundvärd, fastighetstekniker, fastighetsskötare eller liknande inom fastighetsbranschen. En framtida anställning inom fastighetsbranschen kan också leda till någon form av arbete med ansvarsområde inom bland annat personal, bostad, teknik eller liknande beroende på vilken organisation företaget har. Genom KY-utbildningen har jag fått en stark helhetssyn över fastighetsbranschen och bra förutsättningar för vidare utveckling. Både min arbetsgivare och mina närmaste medarbetare har visat stor respekt för utbildningens innebörd. Samir Mujkic, tog examen från utbildningen våren Arbetar som bovärd på Stiftelsen AF Bostäder. Den studerande har lagt en grund i skolan och det blir därför lättare att anknyta till verkligheten ute på LIA:n. För Linda som jag har handlett har det lett till en anställning på HSB, genom att hon har visat framfötterna, kunnande och varit motiverad. Håkan Persson, LIA-handledare och tidigare student med examen våren 2008 Jag har upplevt mina KY-studier inom Fastighetsteknik/ Bovärd som varierande då kurserna är allt ifrån el och VVS till juridik och ekonomi. Jag tycker att upplägget på utbildningen är bra, för det speglar variationen i arbetsuppgifterna som jag fått uppleva i samband med Lärande i arbete. Linda Tjernström, student, tar examen maj Grundläggande behörighet 10 11

7 Studerande från KY-utbildningar har redan under utbildningen skaffat sig arbetslivserfarenhet. De har fått chans att på ett tidigt stadium se vad som väntar i det verkliga yrkeslivet. LIA:n ger eleverna en fantastisk chans att visa vad de kan. Jag som arbetsgivare kan i lugn och ro se om personen passar i vår organisation. Marie Wassholm, auktoriserad redovisningskonsult, platsansvarig LRF Konsult Den stora fördelen är praktikperioderna. Här skapas kontakter som är viktiga när man ska söka arbete. Min nuvarande arbetsgivare såg det som en unik möjlighet att känna efter hur jag passade in och vad jag klarade av. Detta går inte att ersätta med betyg eller annat bevis på teoretisk erfarenhet. Annika Stjernberg, Revisorsringen Eslöv AB. Tog examen juni Vi uppfattar våra KY-studier som positiva. Studieintensiteten skiljer sig från kurs till kurs men är överlag lagom. Upplägget för kurserna är jättebra då man får mycket extrauppgifter med sig hem som underlättar mycket vid tentamen, och nivån är lagom för ett eftergymnasialt program. Studerande: Johan Nilsson, Marcus Norrström och Freddy Olsson Kvalificerad redovisningsekonom, 85 KY-poäng Utbildningen läses i bunden utbildningsform på heltid Utbildningen leder fram till examen som kvalificerad redovisningsekonom. Huvudinriktningen i utbildningen ligger inom områdena redovisning, beskattning, ekonomistyrning, handelsrätt och löneadministration. Arbetsmarknaden för redovisningsekonomer är mycket god. Tack vare att cirka en tredjedel av utbildningen är praktik (LIA, lärande i arbete) omsätter man som studerande sina teoretiska kunskaper i praktiken redan under utbildningen. De teoretiska och praktiska kunskapsmålen i utbildningen ska möjliggöra en anställning som redovisningsekonom på redovisningsbyråer, revisionsbyråer, ekonomiavdelningar på större eller mindre företag, skatteverket, kommunens ekonomiavdelningar eller eget företag inom branschen. Väldigt många har anställning, ofta på LIA-platsen, redan innan utbildningen är slut. Exempel på LIA-platser som studerande har varit på är: KPMG, Ernst & Young, LRF Konsult, Procordia, Länsförsäkringar, Skatteverket, Hässleholms kommun, Revisorsringen Eslöv. Grundläggande behörighet samt Matematik B eller motsvarande kunskaper Introduktionskurs i företagsekonomi, 5 KY-poäng Rapportskrivning, 1 KY-poäng Redovisning 1. Grundläggande redovisning, 5 KY-poäng Redovisning 2. Grundläggande bokslut, Redovisning 3. Avancerad redovisning, Redovisning 4. Avancerade bokslut och årsredovisning, Löneredovisning, Beskattning 1, 5 KY-poäng Beskattning 2, 6 KY-poäng Ekonomistyrning 1. K/I-analys och produktkalkylering, Ekonomistyrning 2. Investeringskalkylering och kapitalbehov, Ekonomistyrning 3. Budgetering och finansiering, Ekonomistyrning 4. Räkenskapsanalys, 2 KY-poäng Handelsrätt, 7 KY-poäng Marknadsföring, kommunikation och kundnytta, LIA (lärande i arbete), 2 Examensarbete, 12 13

8 Redovisningsteknisk introduktionskurs, Redovisning, Bokslut och årsredovisning, 7 KY-poäng Beskattning, 6 KY-poäng Löneredovisnig med arbetsrätt, Ekonomistyrning, Handelsrätt, LIA (lärande i arbete), 11 KY-poäng 1 poäng motsvarar 2 veckors deltidsstudier. Kvalificerad redovisningsekonom, 40 KY-poäng Utbildningen läses i distansform, deltid 50 procent studietakt Utbildningen är en kompetenshöjande utbildning som skall leda fram till examen för kvalificerad redovisningsekonom med anställning på revisions- och redovisningsbyråer, inom olika typer av företag och koncerner samt inom offentlig förvaltning. Idag är efterfrågan stor på utbildade redovisningsekonomer. Utbildningen vänder sig till dig som har minst två års yrkeserfarenhet från ekonomiområdet, behärskar löpande redovisning och vill spetsa kunskaperna med bokslut, beskattning, handelsrätt, löneredovisning med mera. En tredjedel av utbildningstiden kombinerar du teori med praktik ute på ett företag. Detta kallas lärande i arbete (LIA). LIA:n kan genomföras på din arbetsplats under förutsättning att du har en handledare på företaget eller i ett annat företag eller organisation. Utbildningen kommer att vara unik genom att vi genomför den på ett processorienterat sätt, det vill säga vi kommer att följa ett par verkliga företag under sitt verksamhetsår och samtidigt utföra de rutiner och åtgärder som ekonomiavdelningen på företagen i fråga gör i verkligheten. Grundläggande behörighet samt minst två års yrkeserfarenhet från ekonomiområdet och att du behärskar löpande redovisning

9 Procordia är ett företag i förändring. De ökande kraven från omvärlden gör att en större strävan att verka mot kontinuerliga förbättringar är ett måste. Med denna kurs som grund har jag fått en bättre förståelse för varför men även hur förbättringar kan genomföras. Kursen har gett mig verktygen att hjälpa företaget ta sig mot sina mål. Susanne Leion, studerande, tar examen sommaren 2009 Som producent av mat och starka livsmedelsvarumärken ställs vi dagligen inför allt större förväntningar på nyheter, flexibilitet och effektivitet i produktion. Verktyg och arbetsmetoder för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet är en förutsättning för långsiktighet och framgång. För oss på Eslövsfabriken, Procordia, betyder KY-utbildningen att våra utvecklingskandidater får fördjupad kunskap kring förbättringsprocesser och samtidigt praktisera sina kunskaper i den dagliga verksamheten. Det är vår biljett in i framtiden. Birgitta Nilsson, platschef Eslövsfabriken Procordia Produktionstekniker, 4 Utbildningen läses i distansform på heltid Det övergripande målet för utbildningen är att ge de studerande förutsättningar att fungera väl som produktionstekniker med inriktning mot ständiga förbättringar. Efter fullföljd utbildning skall den studerande ha kunskap om och kunna tillämpa teorier och metoder inom ständiga förbättringar i Lean Production för effektivare produktion. Utbildningen ska också ge den studerande kunskaper i projektkunskap, vilket innebär att den studerande ska kunna initiera, driva och avrapportera projekt såväl internt som externt. Efter genomgången utbildning skall den studerande kunna arbeta som produktionstekniker eller motsvarande med inriktning mot kvalitetsarbete, ekonomistyrning och omställning/kapitalrationalisering i företaget. Grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom att ha genomgått någon av följande utbildningar: Industriprogram, Teknikprogram, Specialutformat program med inriktning mot tillverkande industri, Hantverksprogram med relevant inriktning. Eller motsvarande utbildningar eller kunskaper. Har du inte någon av ovan nämnda utbildningar kan minst två års relevant yrkeserfarenhet ge den särskilda behörigheten. Introduktion, organisation och omvärld, 2 KY-poäng Projektkunskap med presentationsteknik, 2 KY-poäng Kvalitetsteknik Sex Sigma, 5 KY-poäng Redovisning och kapitalrationalisering, 10 KY-poäng Kommunikation, mångfald och kundnytta, Produktionsteknik Lean Production Tool Box, 5 KY-poäng Internlogistik, 5 KY-poäng LIA (lärande i arbete)/examensarbete, 12 KY-poäng 16 17

10 Hela grundidén med KY är positiv och detta återspeglas i utbildningen. Att gå en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden gör att man blir mer motiverad i sina studier. Att utbildningstiden endast är på två år gör att man på en överskådlig tid kan skaffa sig en helt ny yrkesinriktning i livet, vilket verkligen är häftigt. Vi får vara med mycket och påverka, både i utbildningen och för kommande elever. Ny och fräsch teknisk utrustning samt kompetenta lärare gör att det studiemässigt blir enkelt att ta till sig kunskapen. Det är en bra blandning av teori och praktik. Externa föreläsare och långa LIA-perioder gör att man får en bra inblick i sitt kommande yrke. Det är först på LIA:n som man har möjlighet att återknyta sina teoretiska kunskaper till något konkret. Detta är en oerhört viktig del i utbildningen som dessutom är väldigt spännande och kul. Petra Swärdh och Jacob Jirverus, nuvarande studenter, tar examen juni 2009 I våra verksamheter ser vi gärna personer som har gått utbildningen med inriktning socialpsykiatri. Inom det kommunala ansvaret att ge psykiskt funktionshindrade stöd enligt Sol och LSS, är det en av de utbildningar som möter våra behov på bästa sätt. Vad som är viktigt och som skolan i Eslöv har tagit fasta på är att låta representanter sitta i styrelsen och ge oss möjlighet att påverka innehållet efter den verklighet som vi arbetar i. Bo Dahlqvist, enhetschef verksamhetsområde Vuxenstöd och Psykiatri Lunds Kommun Socialpsykiatri psykosocialt rehabiliteringsarbete, 86 KY-poäng Utbildningen ges i två varianter: Kan läsas både på distans och i bunden utbildningsform på heltid Utbildningen har som mål att tillgodose behovet av kvalificerad kompetens med fokus på att arbeta med problemlösning i vardagen åt personer med psykiska funktionshinder. Huvudinriktningen är lagd på psykiatri/ socialpsykiatri och psykiatrisk omvårdnad/omsorg avseende vuxna och unga vuxna, psykiatrisk habilitering/ rehabilitering, bemötande av ungdomar med missbruk, psykiatrisk och neuropsykologisk problematik, grundläggande somatisk sjukvård, etik och livsfrågor, organisationsteorier och avvikelser ur ett sociologiskt perspektiv, alkohol och drogproblematik, samt lagar och förordningar inom socialrättens område. Utbildningen innehåller inslag som gynnar möjligheten att utveckla de studerandes förmåga att inhämta ny forskning för att känna till och kunna använda evidensbaserade metoder samt utveckla ledaregenskaper för att kunna arbeta och verka som samordnare eller teamledare. Utbildningen kan ses som en del av den regionala utvecklingen och i viss mån den nationella utvecklingen. Utbildningen ger kompeterns för att arbeta inom kommunal och landstingspsykiatrisk verksamhet, inom rättspsykiatri, SIS-institutioner, privata vårdgivare med psykiatrisk och psykosocialt inriktad verksamhet, personligt ombud för psykiskt funktionshindrade samt inom behandlingshem för vuxna och unga vuxna. Grundläggande behörighet Grundläggande somatisk sjukvård, 6 KY-poäng Etik och livsfrågor, Sociologisk organisationsteori, 5 KY-poäng Avvikandets sociologi. Vad är avvikelser? 5 KY-poäng Psykiatrisk omvårdnad, 2 1. Den psykiatriska omvårdnadens kunskaps- och arbetsfält och psykisk ohälsa/psykopatologi (10 p) 2. Psykosocialt rehabiliteringsarbete med inriktning mot psykiskt funktionshindrades livssituation i samhället (10 p) 3. Kommunikation och samtalsmetodik (3 p) LIA 1 (lärande i arbete) psykiatrisk omvårdnad, 19 KY-poäng LIA 2 (lärande i arbete) habilitering och rehabilitering för psykiskt funktionshindrade, Bemötande av ungdomar med missbruk, psykiatriska och neuropsykologiska problem, 5 KY-poäng Alkohol och droger, 5 KY-poäng Socialrätt, 10 KY-poäng Jag har bara positivt att säga om KY-utbildningen. De arbetsgivare jag mött har varit positiva till utbildningen och jag har redan blivit erbjuden tre fasta tjänster två i kommunen och en tjänst inom landstinget. Jag arbetar i dagsläget som handledare på ett boende för psykiskt funktionshindrare och trivs jättebra. Caroline Blomqvist tog examen

11 Kvalificerad vård och omsorg inriktning geriatrik alternativt funktionshinder, 40 KY-poäng Inriktning funktionshinder: Funktionshinder/utvecklingsstörning och vardagsrehabilitering/habilitering, 11 KY-poäng Psykiatri/socialpsykiatri, 6 KY-poäng LIA 1 Förhållningssätt målinriktat arbete, Arbetsmiljö och sytematiskt kvalitetsarbete, Yrkesroll i förändring, 8 KY-poäng LIA 2 Omsorg och vardagsrehabilitering/habilitering, 8 KY-poäng Inriktning geriatrik: Yrkesroll i förändring, 8 KY-poäng LIA 1 Förhållningssätt målinriktat arbete, Psykiatri/socialpsykiatri, 6 KY-poäng Arbetsmiljö och sytematiskt kvalitetsarbete, Gerontologi/geriatrik och vardagsrehabilitering, 11 KY-poäng LIA 2 Omvårdnad och vardagsrehabilitering, 8 KY-poäng KY-utbildningen öppnar upp för många möjligheter till att öka sin kompetens och fördjupa kunskaper inom detta område. För personal som redan arbetar inom området utan behörig utbildning ger det en chans att studera och arbeta parallellt något som också gagnar arbetsgivaren som får en möjlighet att få ny kunskap direkt kopplad till arbetsområdet. LSS-verksamheterna står inför en stor komplexitet. Vi kan även se att den nya lag som kommer 2010 kommer att medföra ytterligare målgrupper, till exempel daglig verksamhet för personer med psykiskt funktionshinder. Det behövs ny och uppdaterad kunskap och påfyllnad kring arbetssätt och metoder för att ändra den traditionella vårdarerollen till en mera pedagogisk yrkesroll. Vi bedömer arbetsmarknaden som god för personer med denna utbildning. Deras kompetens behövs i vardagen. Susanne Rosentröm Bennhagen, verksamhetschef Fogdaröd omsorg, vård och utbildning Elisabeth Taylor, enhetschef Eslövs kommun och ordförande i utbildningens ledningsgrupp Utbildningen läses i distansform med 75 procent studietakt Utbildningen Kvalificerad vård och omsorg med inriktning geriatrik alternativt funktionshinder har som mål att tillgodose behovet av kvalificerad kompetens inom verksamhetsområdena vård och omsorg om äldre alternativt omsorg om personer med funktionshinder. Utbildningen ger kompetens att arbeta inom verksamhetsområden vård och omsorg om äldre alternativt omsorg om funktionshindrade/utvecklingsstörda, både i kommunal och privat regi. Utbildningen innehåller moment som gynnar de studerandes möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper så att de även kan arbeta och verka som samordnare, teamledare eller liknande. Utbildningen kan ses som en del av utvecklingsprocessen inom vård och omsorg om äldre eller omsorg om personer med funktionshinder. Grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom någon av följande utbildningar: För inriktning geriatrik krävs särskild behörighet från Omvårdnadsprogrammet eller Vårdlinjen (gren hälso- och sjukvård), Skötareutbildningen, Undersköterskeutbildningen eller motsvarande eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt För inriktning funktionshinder krävs särskild behörighet från Omvårdnadsprogrammet eller Vårdlinjen (gren hälsooch sjukvård eller gren barn och ungdom), Skötareutbildningen, Undersköterskeutbildningen, Barn- och fritidsprogrammet, Barnskötarutbildningen eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt. Jag upplever mina KYstudier som mycket positiva. Jag har använt mig av allt som jag läst i mitt arbete inom vården. Jag har bara positivt att säga om KY-utbildningen för den har stärkt mig i min roll som pedagog på mitt jobb. Anna Svendsen, tog examen hösten 2008 Styrkan med studerande från KY-utbildningen är helt klart att detta är elever som redan har en grundläggande utbildning eftersom de kommer från gymnasiestudier, och eleverna är motiverade och intresserade eftersom de själva valt denna utbildning. Jag tror att denna utbildning kan vara en god referens vid jobbansökningar. Specialkompetens behövs alltid. Helene Linde, FIFH, LIA-handledare 20 21

12 Kvalificerad vård och omsorg sjukvård, geriatrik/funktionshinder, 56 KY-poäng Utbildningen läses i bunden form på heltid Utbildningen startar om riksdagen antar regeringens stimulanspaket. Se för mer information. Utbildningen Kvalificerad vård och omsorg sjukvård, geriatrik/funktionshinder har som mål att tillgodose behovet av kvalificerad kompetens inom verksamhetsområdena kommunal vård och omsorg, landstingsvård och privat vård. Drygt halva utbildningstiden inriktas mot förändringsarbete, professionellt förhållningssätt och bemötande, etik och livsfrågor, arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete samt psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri. Resterande utbildningstid inriktar sig den studerande antingen mot HSL/SoL och SoL/ LSS. Efter utbildningen kan den studerande arbeta som undersköterska med fördjupad kompetens inom verksamhetsområdet, samordnare, teamledare, kvalitetsutvecklare eller liknande, både i kommunal, landstings- och privat regi. Utbildningen innehåller moment som gynnar de studerandes möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper. Utbildningen kan ses som en del av utvecklingsprocessen inom vård och omsorg eller omsorgen om funktionshindrade och utvecklingsstörda. Grundläggande behörighet samt särskild behörighet genom kurserna Vård och omsorgskunskap och Social omsorg eller motsvarande kurser eller kunskaper inhämtade på annat sätt Utbildningen Kvalificerad vård och omsorg ger en mycket gedigen och bred kompetens hos de studerande. Efter att ha arbetat med utbildningens upplägg som ordförande i ledningsgruppen under sex år, har jag fått en god inblick i och erfarenheter av utbildningen. Utbildningen följer verksamheternas behov och revideras regelbundet, vilket är unikt. Som verksamhetschef för ett privat äldreboende har jag genom åren anställt fem utexaminerade studenter. En medarbetare går för tillfället utbildningen och återvänder till tjänst inom kort. Jag har bara goda erfarenheter av de studerandes kunskaper och värdesätter verkligen deras höga kompetens inom området. Mina varmaste rekommendationer till studerande på denna utbildning. Cisell Eliasson, verksamhetschef och överläkare på Häggenäs sjukhem AB samt ordförande i ledningsgruppen På Kvalificerad vård och omsorg har vi fått en bred kompetens inom vårt framtida verksamhetsområde. Teoretiska och praktiska kunskaper varvas med varandra, inom vårdarbete och verksamheternas organisation. Utbildningen genomsyras av en varm människosyn, empati och ett professionellt förhållningssätt. Emma Gerdt och Janina Knudsen, tog examen november 2008 Utbildningen har gett oss en bra grund att stå på och större möjligheter dels på arbetsmarknaden, dels för vidare utbildning. I vårt fall innebar utbildningen ett fast jobb tack vare praktiken. Pernilla Olsson och Björn Frisk, tog examen år 2007 Sjukvård, omvårdnad och geriatrik, 9 KY-poäng LIA 1. Omsorg och omvårdnad, Sociologisk organisationsteori, 5 KY-poäng LIA 2. Samspel i vård och omsorg, Systematisk arbetsmiljö- och kvalitetsarbete, Etik och kommunikation, 6 KY-poäng Psykiatri/Socialpsykiatri, 6 KYpoäng Valbara kurser Alternativ 1: HSL/SoL Omvårdnad, omsorg och rehabilitering, 11 KY-poäng LIA 3. Sjukvård, omvårdnad och rehabilitering, LIA 4. Omsorg och omvårdnad inom demensvård, Alternativ 2: SoL/LSS Omsorg mot funktionshinder och utvecklingsstörning, 11 KY-poäng LIA 3. Omsorg daglig verksamhet/skola/ boende, 8 KY-poäng 22 23

13 Eslövs kommun Eslöv Telefon: antagningsenheten , E-post: För mer information

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

KY i Eslöv 2008. Kvalificerad Yrkesutbildning. Läs mer på. www.eslov.se/ky www.eslov.fhsk.se

KY i Eslöv 2008. Kvalificerad Yrkesutbildning. Läs mer på. www.eslov.se/ky www.eslov.fhsk.se KY i Eslöv 2008 Kvalificerad Yrkesutbildning Läs mer på www.eslov.se/ky www.eslov.fhsk.se Eslöv är en kombination av småstadens trygghet och det bekväma avståndet till storstadens utbud. I Eslöv möts slättland

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan i Es i E l s ö l v ö 201 20 0 www.eslov.se/yh

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan i Es i E l s ö l v ö 201 20 0 www.eslov.se/yh Yrkeshögskolan i Eslöv 2010 www.eslov.se/yh Eslöv mitt i Skåne Eslöv är en kombination av småstadens trygghet och det bekväma avståndet till storstadens utbud. I Eslöv möts slättland och skogsbygd, ett

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Fotograf, framsida: Roger Strömberg. Övriga fotografer: Camilla Saxell, Ulf Axelsson, Malin Landgren, Kristian Johansson, Axel Siljebratt, Adam Bankhead, Martin Möller. Form och innehåll: Eslövs

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv 2012 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Adam Bankhead, Bo Saxell, Camilla Saxell, Malin Landgren, Roger Hansson och Roger Strömberg. Kreativ idé och layout: Camilla Saxell,

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Innehåll Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 4 Kort om YH...5 Studier...6 Handledare Socialpsykiatri, 400 YH-poäng, bunden utbildning...7 8 Produktionstekniker Ständiga förbättringar/lean Production,

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv 2013 1 Innehåll Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 4 Kort om YH...5 Studier...6 Handledare Socialpsykiatri, 400 YH-poäng, bunden utbildning...7 8 Produktionstekniker Ständiga förbättringar/lean Production,

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring.

Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Kvalificerad utbildning inom försäljning och marknadsföring. Mot nya vägar och spännande möten Säljfunktionen har de senaste åren utvecklats mot en allt centralare roll i företagen, samtidigt som yrket

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Kvalificerad Yrkesutbildning Elkonstruktion för f r Europamarknaden 45p TB engineering ab och KY Eslöv

Kvalificerad Yrkesutbildning Elkonstruktion för f r Europamarknaden 45p TB engineering ab och KY Eslöv Kvalificerad Yrkesutbildning Elkonstruktion för f r Europamarknaden 45p TB engineering ab och KY Eslöv Elkonstruktion för Europamarknaden Jag heter Benny Olsson och är utbildningens projektledare. Har

Läs mer

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna

Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Adekvat utbildning Kompetensförsörjning Anställningspolicyn Utbildningskrav vid upphandling Behov av att höja kvalitén i verksamheterna Forshaga kommun samverkar med Karlstad universitet och arbetslivet

Läs mer

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster.

Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. LOGISTIK 80 KY-POÄNG Utbildning för bättre styrning av flöden för material och tjänster. Logistik handlar betydligt mer om ekonomi och handel än om lastbilar Kvalificerade yrkesutbildningar startas bara

Läs mer

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1

ht 2007-08-09 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Viktig information till LIAhandledare LIA1! Ewa Ekholm 1 Inledning Den här informationen riktar sig till handledare som tar emot studerande under Lärande I Arbete (LIA) på KY - utbildningen Avancerad Våradministration,

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Personal och löneadministration

Personal och löneadministration Yh- och Ky-utbildningar ökar kompetensen inom områden där det råder brist på arbetskraft. Utbildningen i personal- och löneadministration är därför unikt utformad efter krav från arbetsmarknaden. Att kunna

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Energi- & klimatkonsult

Energi- & klimatkonsult Information till handledare Landskrona högre utbildningar Handläggare Dennis Westerberg Datum 2004-11-01 Sid 1 av 8 Energi- & klimatkonsult Klass: Klimat-04 (2004-2006) LIA-period 1, v. 8 11, år 2005 Vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Yh-YrkeshögskolanYrkeshögskolan

Yh-YrkeshögskolanYrkeshögskolan TB engineering i ab TB engineering i ab Jag heter Benny Olsson och är utbildningens projektledare. Har du frågor kring utbildningen är du välkommen att höra av dig till mig. 0733-94 57 30 benny.olsson@tbengineering.se

Läs mer

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se

Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare. www.nyhs.se Medicinsk fotterapeut Redovisningsekonom Bygglovshandläggare Kvalificerad inköpare www.nyhs.se FRAMTIDENS KUNSKAPER - MORGONDAGENS JOBB! Välkommen till Norrlands Yrkeshögskola Norrlands Yrkeshögskola har

Läs mer

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri

Kurskod X X X X X X X X X X X. Block 1 X X X X. obligatoriska. kurs) Block 2. Geriatrik X X X X X X X. Rehabilitering och. habilitering Psykiatri Omvårdnadsutbildning Hösten 2009 1 SÅ HÄR ARBETAR VI OMVÅRDNADSUTBILDNING HÖSTTERMINEN 2009 INTRODUKTION TILL REGULJÄRA OCH FLEIBLA STUDIER INOM OMVÅRDNAD OCH OMSORG Du kan läsa omvårdnadd på två sätt

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Controller, 120 poäng Med inriktning mot publika organisationer Dnr. 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV

En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV 1(11) German Bender Tel: 08 782 91 85 German. bender@tco.se UTBILDNINGSDEPARTEMENTET En stärkt yrkeshögskola ett lyft för kunskap U2015/04091/GV (Ds 2015:41) TCO har på remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p

Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p Kursplan för den Kvalificerade Yrkesutbildningen i Psykiatri, 80 KY-p 1. Introduktion, (2 poäng) - redogöra för utbildningens uppläggning, innehåll, genomförande, - kunna tillämpa problembaserat lärande

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Yrkeshögskolan Elkonstruktör för r Europamarknaden 225p TB engineering ab och Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan Elkonstruktör för r Europamarknaden 225p TB engineering ab och Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan Elkonstruktör för r Europamarknaden 225p TB engineering ab och Yrkeshögskolan i Eslöv Jag heter Benny Olsson och är utbildningens projektledare. Har du frågor kring utbildningen är r du

Läs mer

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område.

Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. En expert är någon som har begått alla misstag som kan begås, inom ett mycket begränsat område. Niels Bohr, 1885 1962 Foto: Fredrik Funck / Pressens Bild Vuxenutbildning Kvalificerad yrkesutbildning 352

Läs mer

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet

YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet YH-POÄNG Elinstallatör Allmän behörighet En yrkesutbildning som ger dig möjlighet att söka behörighetsbevis hos Elsäkerhetsverket 120 YH-POÄNG Stor efterfrågan på elinstallatörer med ledarkompetens För

Läs mer

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav.

Omvårdnadsutbildning HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1. Solna stad i samarbete med Medlearn. Du väljer själv studietakt. Förkunskapskrav. HÖSTEN 2011 MEDLEARN 1 Omvårdnadsutbildning Du väljer själv studietakt Du väljer om du vill läsa heltid eller deltid. Heltid innebär 20-30 poäng/vecka. Hela yrkesutbildningen omfattar 1350 poäng. Förkunskapskrav

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin

Information om LIA. lärande i arbete vid Trädgårdsakademin Information om LIA lärande i arbete vid Trädgårdsakademin 1 Innehåll Vad är LIA? 3 Fördelar med att ta emot en student på LIA 4 Försäkring 4 Handledarens ansvar under LIA 4 Studentens ansvar under LIA

Läs mer

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter!

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter! Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier. Här kan du förverkliga dina framtidsdrömmar! På Lärcenter finns

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kvalificerad yrkesutbildning; SFS 2001:1131 Utkom från trycket den 14 december 2001 utfärdad den 6 december 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Statligt

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Utveckling av yrkeshögskolan

Utveckling av yrkeshögskolan Utveckling av yrkeshögskolan Malin Palm Linda Wiklund Lag och förordning Regeringens direktiv Arbetsmarknadens efterfrågan Referenstagning Referenstagning Utbildningens upplägg och innehåll Befintligt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

ti akademin, yrkesutbildningar

ti akademin, yrkesutbildningar ti akademin, yrkesutbildningar Informationsmöte: 4 maj 2011 Öppet hus: 5 maj 2011 För mer information se baksidan av denna katalog SIDA 2 Innehåll innehåll Välkommen till TI Akademin 3 Yrkeshögskoleutbildningar

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete!

LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 skall resultera i ett projektarbete! LIA åk2 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Utbildningsplan... 3 Målsättningen för LIA åk 2... 4 Ansvarsroller i LIA-processen under LIA-2... 5 Skolans ansvar:...

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås Ny inom YH Seminariedag om yrkeshögskolan Västerås 2016-08-30 Programmet 09:30-09:50 Inledning - Thomas Persson GD MYH 09:50-10:30 YH-systemet 10:30-10:45 Varumärket YH 10:45-11:00 Paus 11:00-12:00 YH-administration

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Controller offentlig verksamhet, 120/160 poäng Dnr: 51/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen september 2000 Reviderad av institutionsstyrelsen E 2001-01-29 Reviderad

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Definition av uppdragsutbildning & regelverket

Definition av uppdragsutbildning & regelverket 1(5) Rektor Definition av uppdragsutbildning & regelverket med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 förordning

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer, 40 studiepoäng, Senior officer training for fire protection engineers samhällsskydd och beredskap Utbildningsplan 1 (5) Handläggare Godkänd av Hans Åhlén Ersätter Räddningsverkets utbildningsplan 525-4864-2007 Helena Lindberg Gäller från och med 2010-01-01 Påbyggnadsutbildning

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet Valfri inriktning, 120-180 poäng Dnr. 1301/333-04 Fastställd av institutionsstyrelsen 2003-03-13 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro Högskolan Kristianstad Högskolan

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p.

Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. Trädgårdsmästare, ekologi och entreprenörskap YH 400 p. är en unik trädgårdsmästarutbildning, där vi kompletterar den traditionella hantverkskunskapen hos trädgårdsmästaren med ekologi och entreprenörskap.

Läs mer

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng.

Utbildningsplan. Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng. Utbildningsplan Högskoleutbildning i byggproduktion Degree Progr. in Construction Management 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål Utbildningen för högskoleexamen

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans allmänna råd om lärande i arbete; MYHFS 2015:3 Utkom från trycket den 8 juni 2015 beslutade den 19 maj

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Nya villkor i kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL

Nya villkor i kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL Nya villkor i kundvalet hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt SoL Auktorisationsvillkor i Nacka Generella auktorisationsvillkor, reglemente, Kommunfullmäktige beslutar Specifika auktorisationsvillkor

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Vårdadministration. 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Vårdadministration 2-årig KY-utbildning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping Bli administrativt proffs inom vården KY-utbildningen Vårdadministration vänder sig till dig som vill arbeta som

Läs mer