Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng"

Transkript

1 Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

2 YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen (LIA - Lärande i Arbete/arbetsplatspraktik) samt sitter med i ledningsgrupp. Läs mer om YH på Poäng En YH-utbildning ger YH-poäng. Fem poäng motsvarar en veckas studier. Kurserna i en YH-utbildning är i allmänhet inte tillgodoräkningsbara inom högskolan. Om de får tillgodoräknas prövas av respektive högskola. Studiefinansiering En YH-utbildning berättigar till studiemedel på samma sätt som högskoleutbildningar. Detta gäller under hela utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda (LIA). Studiemedel söks av den studerande hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Läs mer om CSN på Kvalitetssäkring För att bedöma att utbildningen uppfyller de mål som är satta genomförs ett flertal utvärderingar under utbildningstiden. Ledningsgruppen För att bli beviljad tillstånd att bedriva YH-utbildningar krävs ett uttalat behov av utbildad arbetskraft från den bransch som utbildningen riktar sig mot. För varje YHutbildning finns en ledningsgrupp som är ytterst ansvarig för bland annat antagning av studerande, innehållet i utbildningen, utveckling, kvalitetsuppföljning och kompetens hos lärare. Ledningsgruppen består av: Företrädare för näringslivet Företrädare för universitet/högskola Företrädare för det offentliga skolväsendet Representant från utbildningsanordnaren Studeranderepresentant Majoriteten av ledamöterna i ledningsgruppen ska vara företrädare för arbetslivet. YH-myndigheten kontrollerar och stöttar samtliga YH-utbildningar i Sverige, samt genomför kontinuerligt kvalitetskontroller på olika sätt. IT-projektledare, 260 YH-poäng Mål Övergripande mål med utbildningen är att den studerande efter genomförd utbildning ska kunna driva ett IT-projekt effektivt mot uppsatta mål och göra riskbedömningar inför projektstarten. Den studerande ska även förstå sambandet mellan IT och strategisk verksamhetsutveckling och ha kännedom om affärssystem samt om de metoder och teorier som används vid IT-förändringsprocesser. Kurser Huvudkurserna är Entreprenörskap, IT och Strategisk verksamhetsutveckling, Kommunikation & Information, Ledarskap, personalledning, personalhantering, LIA, Metoder & Verktyg, Planering & Budgetering och Verksamhets- och organisationsutveckling. Ämne Antal poäng Entreprenörskap 10 IT och Strategisk verksamhetsutveckling 40 Kommunikation & Information 15 Ledarskap, personalledning, personalhantering 25 LIA - Lärande i arbetslivet 75 Metoder & Verktyg 50

3 Planering & Budgetering 20 Verksamhets- och organisationsutveckling 25 Entreprenörskap 10 Kommunikation & Information 15 Påhlmans Handelsinstitut Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH utbildningar och har totalt fyra YH-utbildningar inom ovan nämnda områden. Undervisning/lärare 15 lärarledda lektioner/vecka i genomsnitt under utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning. Lärarna är yrkesverksamma med specifik kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Medborgarskolan. De har såväl relevant utbildning och yrkeserfarenhet inom sina ämnesområden. Undervisningen bygger på teoretisk undervisning och problembaserad pedagogik. Under LIA-perioden tillämpar man utbildningens teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang. Projektarbeten och andra arbetsformer I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass. Tillsammans med andra studerande kommer du att öva samarbeten i olika former där du aktivt tar del av dina klasskamraters inlärning genom att ni lär tillsammans. Praktik LIA = Lärande i Arbete I utbildningen ingår 15 veckors praktik. Vi ser gärna att du söker din LIA-plats själv med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans Handelsinstitut har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LIA-plats, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa dessa. På LIA-platsen kommer den studerande att ha en handledare för att få ut så mycket som möjligt av perioden. Förkunskaper För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper är minst 2 års arbetslivserfarenhet inom IT, systemutveckling eller annan kompetens som kan vara betydande för utbildningen. Ansökan Din kompletta ansökan ska innehålla följande: Ifyllt anmälningsformulär via Personlig bref Ditt kompletta CV Betygskopior som styrker din behörighet Arbetsgivarintyg som styrker de särskilda förkunskaperna om minst 2 års arbetslivserfarenhet eller intyg med start- och slutdatum som styrker anställningen Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information.

4 Urval och antagning Din ansökan bedöms efter betyg och arbetslivserfarenhet (minst deltid). Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren. Poäng för betyg och arbetslivserfarenhet räknas samman. Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först. Antagningsbesked kommer ca vecka Betyg i utbildningen Betygen grundar sig på följande: Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt Bedömning av projektarbeten Uppföljning av LIA perioder Betygsgrader Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd För godkänd examen krävs: Minst betyget Godkänd på samtliga kurser på utbildningen. Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands. Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis. Sista ansökningsdag Fredag den 24 april 2015 Utbildningsstart 24 augusti 2015 Kurslokaler Hagagatan 23A, Stockholm (T-bana Odenplan) Kurslängd 52 veckor, varav 15 veckor LIA (Lärande i Arbete/praktik) Antal studerandeplatser Ca 35 Litteratur Bekostas av deltagaren själv. Informationsmöte måndag den 23 mars kl eller tisdag den 14 april kl Aulan, Hagagatan 23 A ingen föranmälan behövs. Information Bushra Adabaniyan, tel Monika Kageryd, tfn

5 Poängfördelning, kursplaner och mål Entreprenörskap Yh-poäng: 10 Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande: - ha kunskap om olika bolagsformer - kunna beskriva entreprenörskapets roll i samhället. - göra relevanta val när det gäller att utveckla handlingsplaner och strategier för att utveckla ett nytt företag eller en ny verksamhet inom en befintlig organisation inom branschen - identifiera och förstå de vanligaste problemen i samband med utveckling av ett företag inom branschen. - förstå värdet av ett entreprenöriellt förhållnings- och arbetssätt i en organisation oavsett om det är i en anställningssituation eller i rollen som egen företagare. IT och Strategisk verksamhetsutveckling Yh-poäng: 40 Beskrivning: Efter genomförd kurs ska den studerande förstå sambandet mellan IT och strategisk verksamhetsutveckling. Deltagarna skall ha kännedom om affärssystem samt om de metoder och teorier som används vid IT-förändringsprocesser. Strategisk samordning av IT och verksamhetsutveckling Metoder, teorier och synsätt för strukturerat förändringsarbete där IT har en viktig roll Affärssystem - Mobila system - e-handel - webbaserade applikationer - server/klientapplikationer - kundkommunikationssystem Kommunikation & Information Yh-poäng: 15 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna kommunicera inom och utanför projektgruppen, genomföra förhandlingar om förändringar under projektets gång, samt ha kunskap om hur konflikter kan hanteras. Kommunikation/information/samverkan Beställare Kund Användare Extern/intern kommunikation Mötesteknik Workshopledning Ledarskap, personalledning, personalhantering Yh-poäng: 25 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande ha erhållit grundläggande kunskaper i ledarskap och grupputveckling. Den studerande ska dessutom ha kännedom om hur rekryteringsprocessen och avslutsprocessen går till i ett projekt. Projektledarrollen skall vara tydlig och klar för deltagarna och de skall kunna skapa en fungerande projektgrupp. Ledarskapsteorier Personalledning och personalhantering Gruppdynamik Projektledarens roll Roller & Samverkan Projektgruppens sammansättning

6 Lärande i arbetslivet Yh-poäng: 75 Beskrivning: Efter LIA ska den studerande ha kunskap om hur moderna verksamheter använder sig av affärssystem och IT som verktyg för verksamhetsutveckling. Den studerande ska ha praktisk kunskap och erfarenhet av IT-projektprocessen samt av projektledning/projektstyrning av denna process. Den studerande ska kunna projektleda ett IT-projekt. Metoder & Verktyg Yh-poäng: 50 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna driva ett IT-projekt effektivt mot uppsatta mål, göra riskbedömningar inför projektstarten. Den studerande ska ha kunskap och verktyg för uppföljning och kontroll under projektets gång. Den studerande ha kunskap om hur man får projektgruppen att arbeta målmedvetet, effektivt och kreativt. Projektstyrning Generella projektmetoder: PROPS, PPS IT-projektmetoder: ITIL, XP, SCRUM Genomförande Dokumentation Projektstyrningshjälpmedel * Kvalitetssäkring & Riskmanagement - SBA/SWOT - Uppföljning av Behov, idé och mål Planering & Budgetering Yh-poäng: 20 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande kunna planera, organisera, rapportera och följa upp ett projekt. Mål och delmål Användbarhet (Usability) & Tillgänglighet Användare kontra kund/beställare Regelverk, lagstiftning och standarder Verksamhets- och organisationsutveckling Yh-poäng: 25 Beskrivning: Efter avslutad kurs ska den studerande förstå teorierna kring verksamhets- och organisationsutveckling samt hur organisationer och människor svarar på förändring. Den studerande ska veta vilka verktyg som finns för att driva förändringsarbete. Verksamhetsutveckling Organisationsutveckling Förändringsprocessen - Verksamhetsutveckling och förändringsarbete Observera att ändringar kan förekomma.

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732.

Hösten 2003 fanns det enligt Skolverket 108 732 heltidsplatser inom Komvux, hösten 2007 var motsvarande siffra 78 732. Bilaga 1 2013-12-18 Till Rapport vuxenutbildningen i Eslöv Allmänt om Komvux i Sverige Verksamheten kommunal vuxenutbildning startade formellt i Sverige 1968. I mindre kommuner i regel som en rad kvällskurser

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Trä-form och design Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Utbildningar Våren 2013

Utbildningar Våren 2013 Våren 2013 Utbildningar Våren 2013 YRKES- UTBILDNINGAR för vuxna - Upplandskommuner i samverkan En investering för framtiden EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Innehåll Upplandskommuner

Läs mer

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar

Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningsplan för konst- och kulturutbildningar Utbildningens namn: Bild och grafisk form Ansvarig utbildningsanordnare: Föreningen Nyckelviksskolan 40 veckor Studieort: Lidingö Studieform: Bunden Studietakt:

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer