Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning. Guldsmed

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning. Guldsmed 2015-2017"

Transkript

1 Välkommen till Yrkeshögskoleutbildning Guldsmed

2 Välkommen till Lärcenter Falköping Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Vi anpassar utbildning till vem du är och vill vara. Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier. Här kan du förverkliga dina framtidsdrömmar! På Lärcenter finns utbildning för vuxna på alla nivåer från grundläggande vuxenutbildning och SFI till gymnasieutbild ning, yrkeshögskola, uppdragsutbildning, högskolekurser och program samt arbetsmarknadsenheten. På Lärcenter ges du en aktiv lärmiljö där du som YH-studerande har tillgång till alla tänkbara resurser. Besök gärna vår hemsida för mer information om Lärcenter och våra olika verksamheter From höstterminen -12 befinner sig YH Guldsmed på Ållebergsgymnasiet. I nya ljusa lokaler bredvid gymnasiets och vuxenutbildningens guldsmedsutbildning. Guldsmedsverkstan på Yrkeshögskolan håller hög klass. Bänkarna är höj- och sänkbara för att passa alla studerande, oavsett längd och önskemål om arbetsställning. På varje arbetsbänk har du tillgång till GravoMax-maskiner, nya borrar och gott om utrymme för att förvara egna verktyg. Välkommen som student hos oss på Lärcenter!

3 Allmän praktisk information Bibliotek I Lärcenters bibliotek kan du få hjälp att bl. a söka information och beställa böcker från andra bibliotek. Du kan också låna, Lånekort och PIN-kod får du på Lärcenters bibliotek eller annat bibliotek i kommunen. På Lärcenters bibliotek finns även hjälp för dig med läs- och skrivsvårigheter. Där kan du låna bla. kurslitteratur inläst som ljudbok/talbok. Passerkort Med passerkort har du tillgång till utbildningslokalerna. För kortet betalar du en depositionsavgift på 50 kr. OBS! Mer information om larm/passage får du tillsammans med ditt kort. Brandlarm Vid brandlarm (pulserande ringningar) ska Ållebergsgymnasiet utrymmas. Samlingsplats, se utrymningsplan i utbildningslokalerna, anmäl dig till ansvarig person med flagga. Öppettider på Lärcenter Kundservice Måndag - Fredag Lunchstängt Huset Huset larmas dagligen Samlingsrum Teorisal Verkstan Kök

4 Terminstider för hösten 2015 / våren Adresser och telefonnummer Lärcenter Falköping (Besöksadress) Nils Ericsonsgatan 5 (Postadress) Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Lärcenter Falköping Ållebergsgymnasiet (Besöksadress) Fredriksbergsvägen 36 Kontaktpersoner YH-administration Birgitta Örtengren Margareta Ejdestig Verksamhetsansvarig YH Sandra Lindgren Biblioteket Lärcenter Yvonne Fällström Ållebergsgymnasiet Kerstin Ferm Mats-Peter Skyldberg Studie- och yrkesvägledare YH Bodil Herrmann Specialpedagog Anki Blenow

5 Kontaktuppgifter - utbildare Guldsmed Utbildare Kontaktuppgifter Kurser Bernd Stahlhacke Guldsmeds- och produktionsteknik LIA Anette Jensen Design Jukka Murto Design Guldsmeds- och produktionsteknik Linda Klein Gemmologi Caroline Lundberg Eget företagande Magnus Svärd Fattning Caroline Bernd Jukka Anette Magnus Linda

6 YH = Yrkeshögskolan Yrkeshögskolans utbildningar: är eftergymnasiala är ett alternativ till högskoleutbildning är baserade på erfarenheter från arbetslivet varvar teori och praktik är problemorienterade(pbl) och bedrivs ofta i projektform är gratis för den studerande berättigar till studiemedel är utformad i samarbete med, och behovsanpassade till arbetsmarknaden ger arbetslivserfarenhet och värdefulla kontakter genom praktikkurser leder till yrkeshögskoleexamen eller kvalificerad yrkeshögskoleexamen syftar till att leda studerande direkt ut i arbetslivet skall svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden är oftast mellan ett halvår och tre år långa En liten poängparlör Antal veckor YH Högskolan 1 vecka heltid 5 YH-poäng 1,5 hp 1 år heltid (40v) 200 YH-poäng 60 hp 2 år heltid (80v) 400 YH-poäng 120 hp Vem är utbildningarna till för? Utbildningar inom yrkeshögskolan är till för den som just avslutat gymnasiet, den redan yrkesverksamma som vill fortbilda sig inom sin bransch, och den som vill skola om sig till något helt nytt. Utbildningsplan Varje utbildning har en utbildningsplan som formuleras av anordnaren och fastställs av YH-myndigheten. I utbildningsplanen, som anordnaren är skyldig att följa, regleras bland annat hur utbildningen ska genomföras, de övergripande målen för utbildningen och mål för varje kurs. Till varje kurs finns även specifika kursplaner. Lärandet i arbete (LIA) En fjärdedel av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningarna ska förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså inte vara en traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbetet, med problemlösning i en pedagogisk helhet. De teoretiska momenten Kunskapsinnehållet hämtas både från arbetslivet, högskolan, gymnasieskolan, och påbyggnadsutbildningar, anpassat för varje utbildning och bransch. Kurserna i en YH-utbildning är i allmänhet inte tillgodoräkningsbara inom högskolan. Om de får tillgodoräknas prövas av respektive högskola.

7 Allmän pedagogisk information Examen eller utbildningsbevis Om du minst uppnått betyget GODKÄND på samtliga kurser efter avslutad utbildning, erhåller du ett examensbevis för kvalificerad yrkeshögskoleexamen. I annat fall erhåller du ett utbildningsbevis, som innehåller dina godkända kurser. Schema Schema finns på vår lärplattform Fronter. Smärre ändringar görs av respektive lärare efter samråd med klassen. Kommunikationsplattform För kommunikation mellan utbildare och studerande och allmän informationsspridning som rör våra YH-utbildningar använder vi oss av Fronter. En praktisk genomgång över tillvägagångssättet för registrering ges under första utbildningsveckan. Kurslitteratur Du köper själv din kurslitteratur. Kurslitteratur för varje ny kurs presenteras i god tid före kursstart TIPS! och är två länkar på Internet som har en gratis och opartisk konsumenttjänst, där du kan jämföra priser på böcker för att hitta ett lägsta pris. Tentamina/Betyg Senast 3 veckor efter delprov och tentamina skall den studerande ges besked om resultat, med möjlighet till frågor om den egna tentan och uppgift om omtentamentillfälle. Tider för omtentamen finns beskrivet i schemat. Läraren/utbildaren klargör tentamensvillkor vid kursstart. De studerande erbjuds två tentamenstillfällen, ett första ordinarie tillfälle och en ordinarie omtentamen för att tenta upp IG-betyg. Frånvaro från ordinarie tentamenstillfälle resp. omtentamenstillfälle innebär att du automatiskt erhåller betyget IG på kursen. Omtentamen av IGbetyg sker vid omtentamensperiod. Kursutvärdering Efter varje avslutad kurs ska du fylla i en utvärdering som delas ut av respektive lärare i samband med tentamenstillfället. Utvärderingen lämnas till respektive lärare/utbildare, vilken senast en vecka efter avslutad kurs skall vara rapporterad till YH-administrationen på Lärcenter. Terminsutvärdering Varje termin avslutas med en utvärdering enligt fastställd mall. Terminsutvärderingen delas ut av utbildningsadministrationen och ska vara ifylld inom 3 veckor efter avslut. Utvärderingen lämnas till Yh-samordnare på Lärcenter. Studieavbrott Vid eventuellt studieavbrott eller uppehåll, skall skriftlig anmälan göras till YH-samordnare på Lärcenter. Försäkring Personskade- och ansvarsförsäkring för YH-studerande hittar du på Fronter LIA Under din LIA-period måste du regelbundet kontrollera vår lär- och kommunikationsplattform, Fronter gällande meddelande och kursinformation som rör din utbildning.

8 Ledningsgrupp För varje utbildning ska det finnas en ledningsgrupp. En av ledningsgruppens uppgifter är att se till att utbildningen följer de bestämmelser som finns, till exempel att man följer utbildningsplanen och når upp till de mål som anges i den. En ledningsgrupp kan ha hand om flera utbildningar. Ledningsgruppen beslutar om: antagning av studerande till utbildningen tillgodoräknande enl.2 kap.12 utfärdar examens-och utbildningsbevis svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs Ledningsgruppen ska bestå av: en företrädare för det offentliga skolväsendet en företrädare för en högskola eller universitet och en majoritet av företrädare för arbetslivet en ordinarie studeranderepresentant representant för utbildningsanordnare Medlemmar i ledningsgruppen för YH Guldsmed Namn Titel/Funktion Verksamhet Evelina Calestam Arbetslivet Er Guldsmed Ulf Falck Arbetslivet Falcks Guld & Silver Karin Gustavsson Arbetslivet KEG Ateljé Kristina Johansson Arbetslivet, ordförande ledningsgruppen K-J Design Birgitta Örtengren Utbildningsledare Lärcenter Fredrik Lundberg Arbetslivet Kinnekulle Guld och Silver Linus Oskarsson Arbetslivet Svenskt Guldsmide och design Bernd Stahlhacke Arbetslivet, lärare Lärcenter Falköping Peter Ström Rektor Ållebergsgymn Falköping Ulrika Svensson Sekreterare Lärcenter Gideon Teichman Arbetslivet Gideon Teichman Marianne Kullenwall Högskolerepresentant Högskolan i Skövde Theres Jansson Studeranderepresentant Guldsmed 2014 Hampus Christensen Studeranderepresentant Guldsmed 2014 Studeranderepresentant Guldsmed 2015 Studeranderepresentant Guldsmed 2015

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare

MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare STUDERANDEHANDBOK FÖRSÄLJNINGSAKADEMIEN Säljare och marknadsförare B2B MÖLNLYCKEAKADEMIEN Lönespecialist Löne- och ekonomikonsult Löne- och pensionskonsult Hållbarhetssamordnare RISKHANTERINGSAKADEMIEN

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

V u x e n u t b i l d n i n g e n

V u x e n u t b i l d n i n g e n V u x e n u t b i l d n i n g e n vårterminen 2013 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under hela din studietid hos oss! Mer information samt eventuella

Läs mer

välkomnar till studier

välkomnar till studier Vuxenutbildningen välkomnar till studier på grundläggande och gymnasial (teoretisk) nivå! vårterminen 2014 Detta häfte ger viktig information i kortfattad form till våra studerande. Behåll häftet under

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014

Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Studiehandbok YH-Skärgårdskapten 2014 Välkommen som student hos Marina läroverket! Marina läroverket är en fristående skola i marin miljö, som erbjuder gymnasieutbildningar, vuxenutbildningar samt fristående

Läs mer

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky

Y k r e k s e högsko shögsk lan olan m t i t i Sk tt i S å k n å e www.eslov.se/ky Yrkeshögskolan mitt i Skåne KY i Eslöv 2009 www.eslov.se/ky Innehåll Välkommen till Yrkeshögskolan mitt i Skåne...3 Uppdragsutbildning...3 Eslöv mitt i Skåne...4 Vad är Kvalificerad Yrkesutbildning?...4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen

Träffsäker utbildning! VUXENUTBILDNING. Möbelproduktion hos Swedese. Återhämtning för metallbranschen Yrkeshögskolan Uppdragsutbildning Yrkesvux utbildning i svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning särskild utbildning för vuxna VUXENUTBILDNING Träffsäker utbildning!

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer