Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönekonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng"

Transkript

1 Lönekonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 300 YH-poäng

2 Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen (LiA - Lärande i Arbete/arbetsplatspraktik) samt sitter med i ledningsgrupp. Läs mer om YH på Poäng En YH-utbildning ger YH-poäng. Fem poäng motsvarar en veckas studier. Kurserna i en YH-utbildning är i allmänhet inte tillgodoräkningsbara inom högskolan. Om de får tillgodoräknas prövas av respektive högskola. Studiefinansiering En YH-utbildning berättigar till studiemedel på samma sätt som högskoleutbildningar. Detta gäller under hela utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda (LiA). Studiemedel kan du söka hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Läs mer om CSN på Kvalitetssäkring För att bedöma att utbildningen uppfyller de mål som är satta genomförs ett flertal utvärderingar under utbildningstiden. Ledningsgruppen För att bli beviljad tillstånd att bedriva YH-utbildningar krävs ett uttalat behov av utbildad arbetskraft från den bransch som utbildningen riktar sig mot. För varje YH-utbildning finns en ledningsgrupp som är ytterst ansvarig för bland annat antagning av studerande, innehållet i utbildningen, utveckling, kvalitetsuppföljning och kompetens hos lärare. Ledningsgruppen består av: Företrädare för näringslivet Företrädare för universitet/högskola Företrädare för det offentliga skolväsendet Representant från utbildningsanordnaren Studeranderepresentant Majoriteten av ledamöterna i ledningsgruppen ska vara företrädare för arbetslivet. YH-myndigheten kontrollerar och stöttar samtliga YH-utbildningar i Sverige, samt genomför kontinuerligt kvalitetskontroller på olika sätt. Löneekonom, 300 YH-poäng Mål Utbildningens övergripande mål är att efter examen ska de studerande ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som Lönekonsult, Lönecontroller, Löneekonom, Löneadministratör, HR-assistent eller motsvarande roll Efter avslutad utbildning kommer den studerande ha färdigheter i och kompetenser för att praktiskt tillämpa löpande lönearbete och löneadministration och ha förståelse för löneårets olika händelser genomför grundläggande bokföring och redovisning inkl avstämningar sköta grundläggande personalarbete och personalekonomi såsom fylla i anställningsavtal, tidrapporter, reseräkningar, ledighetsansökningar, skattedeklarationer, etc lägga upp uppgifter i lönesystem på ett korrekt sätt och obehindrat arbeta i olika lönesystem

3 beräkna de ekonomiska konsekvenserna av personalfrågor, såsom pensioner, moms, försäkringar etc, för att kunna stötta HRfunktionen genom att ta fram ekonomiska beslutsunderlag applicera lagar, regler och avtal som reglerar olika anställningsformer och tolka arbetsrättsliga texter leverera tjänster såsom rapporter och analyser, bl a nyckeltal och företagsvärdering att i tal och skrift behärska fackspråksengelska inom lön, HR och ekonomi analysera och presentera information, muntligt och skriftligt lösa lönerelaterade problem med hjälp av gällande regelverk och kollektivavtal samt använda relevanta metoder och juridisk terminologi inom löneekonomens specialistområde utföra alla moment under ett års löpande lönearbete och praktiskt beräkna löner självständigt, och i team, arbeta med kvalificerade uppgifter rörande lönehantering och med hjälp av system kunna lösa, assistera och möta organisationernas och verksamhetens krav arbeta lösningsinriktad och konsultativt gentemot anställda, organisation och externa kontaktytor med hög servicekänsla och pedagogisk förmåga kommunicerar lönerelaterade frågor inom organsationen på svenska och engelska utföra löpande bokföring och bokslut samt har förståtelse för företagets ekonomiska situation ta fram budget och förstå hur lönerelaterade händelser påverkar redovisningen Kurser som ingår i utbildningen Ämne Antal poäng Arbetsrätt 30 Fackengelska inom löneområdet 15 LiA 1 40 LiA 2 50 Lönehantering och Lönesystem 1 55 Lönehantering och Lönesystem 2 35 Personalarbetets innehåll och processer 30 Personalekonomi 30 Redovisning 15 Påhlmans Handelsinstitut Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH utbildningar och har totalt tre YH utbildningar inom ovan nämnda områden. Läs mer om Påhlmans på Undervisning/lärare 15 lärarledda lektioner/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning. Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut. Undervisningen bygger på teori undervisning och problembaserad pedagogik som tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang.

4 Projektarbeten och andra arbetsformer I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass. Praktik LiA = Lärande i Arbete I utbildningen ingår 18 veckor LiA kurs. LiA är fördelat på två delar/kurser. Lärande i arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en handledare. Vi ser gärna att du söker din LiA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LiA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LiA-platserna. Förkunskaper För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet. Särskild förkunskaper är godkända betyg i Företagsekonomi A, Matematik B, Engelska B samt Svenska B eller motsvarande kunskaper. Arbetslivserfarenhet är meriterande. Saknar du gymnasiebetyg enligt ovan kan du validera dina kunskaper via kostnadsfria kunskapstest, som i så fall görs hos Påhlmans Handelsinstitut. Ansökan Din kompletta ansökan ska innehålla följande: Ifyllt anmälningsformulär via Ditt kompletta CV Betygskopior från gymnasieskolan som styrker din behörighet Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information. Urval och antagning Din ansökan bedöms efter gymnasiebetyg och/eller tidigare utbildningar, arbetslivserfarenhet samt särskilt prov. Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren. Alla som är behöriga kallas att skriva det särskilda provet som den sökande måste skriva minst godkänt på. Poäng för betyg, yrkeserfarenhet och särskilt prov räknas samman. Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först. Antagningsbesked sänds ut cirka vecka Betyg i utbildningen Betygen grundar sig på följande: Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt Bedömning av projektarbeten Uppföljning av LiA-perioder Betygsgrader VG, G, IG För godkänd examen krävs Minst godkänd betyg i samtliga av utbildningens kurser. Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands. Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis.

5 Utbildningsstart 25 augusti 2015 Sista ansökningsdag Fredag den 24 april Kurslokaler Hagagatan, Stockholm (T-bana Odenplan) Utbildningslängd 60 veckor, varav 18 veckor LiA (praktik) Klassstorlek Ca 35 Litteratur Bekostas av deltagaren själv. Informationsmöten måndag den 23 mars kl eller tisdag den 14 april kl Aulan, Hagagatan 23 A ingen föranmälan behövs. Information Monika Kageryd, tfn

6 Poängfördelning, mål och innehåll Arbetsrätt (30 YH-poäng) Den studerande ska kunna praktisk kunna tillämpning av lagar, avtal och regler för att kunna agera professionellt i arbetsrättsliga frågor. Vi arbetar med användbara tillämpningar och problemlösningar rörande arbetsrättsliga lagar, t ex medbestämmandelagen (MBL), lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen (SemL), arbetstidslagen (ATL) och arbetsmiljölagen (AML) och diskrimineringslagen samt gällande kollektivavtal. Fackengelska inom löneområdet (15 YH-poäng) Den studerande ska kunna behärska engelska språket: i internationella kontakter med kollegor och affärskontakter, både muntligen och i skriftlig kommunikation affärsbrev, , dokument, för att kunna förstå och förklara för en löneekonom, förekommande rutiner inom HR-administration. Branschvokabulär i material från LIA-företagen. LiA1 (40 YH-poäng) Under LiA1 tillämpar man delar av och får en fördjupad förståelse för den teoretiska undervisningen av lönearbetet. LiA är ett aktivt lärande med problemlösning i arbetslivet. Under LiA skapas kontakter inom yrket och bygger nätverk inför LiA2 och arbetslivet. Inför LiA1 genomförs en preparandutbildning för att skapa en fördjupad förståelse för den företagsförlagda delen utifrån studerandes kunskapsbehov. Under preparandutbildningen ges kunskaper om hur man marknadsför sig själv samt om handledningsprocessen. Under LiA 1 ska den studerande: Upprätta mål för LiA innehållande arbetsmoment som ansluter till och är integrerade till utbildningen (LiA -studieplan), Omsätta och tillämpa teoretiska kunskaper i verkliga arbetssituationer och reflektera över dessa (LiA-rapport och LiAexamination) Tillgodogöra sig handledning Genom aktivt deltagande i arbetet reflektera över en lönekonsults uppgifter och roll samt ha god inblick i det operativa arbetet Få nya praktiska kunskaper som kan vidareutvecklas i kommande teoretiska moment. LiA 2 (50 YH-poäng) Under LiA2 tillämpar man den större delen av utbildningen & får en fördjupad förståelse för den skolförlagda teoretiska undervisningen inom lönearbetet. LiA är ett aktivt lärande med problemlösning i verkliga arbetslivet. Under LiA skapas värdefulla första kontakter inom yrket & ett nätverk inför arbetslivet efter avslutade studier byggs upp. Under LiA 2 ska den studerande: upprätta mål för LiAn innehållande arbetsmoment som ansluter till och är integrerade till utbildningen i sin helhet (LiA -studieplan)

7 kunna omsätta och tillämpa teoretiska kunskaper från utbildningen i verkliga arbetssituationer och reflektera över dessa (LiA -rapport och LiA -examination) tillgodogöra sig handledning uppvisa en professionell attityd internt och externt genom aktivt deltagande i arbetet reflektera över en lönekonsults uppgifter och roll samt ha god inblick i det operativa arbetet. få nya praktiska kunskaper som kan vidareutvecklas i examensarbetet och i det praktiska yrkesövandet efter examen Lönehantering och Lönesystem 1 (55 YH-poäng) Den studerande har teoretiska kunskaper om löneadministration samt kunskap i det löpande lönearbetet under ett helt år och kan praktiskt beräkna löner och vet hur lagar, regelverk och avtal påverkar lönearbetet. Den studerande har kännedom om, och kan praktiskt arbeta i, vanligen förekommande personal/lönesystem. Lönehantering och Lönesystem 2 (35 YH-poäng) Efter genomgången kurs ska den studerande ha en helhetsbild av den totala lönerutinen och hur tolkningen av lagar och avtal påverkar lönearbetet. Den studerande ska kunna: söka och analysera information och kontrollräkna enligt lagar Lönesystem-efterarbete-kontroller och avstämningar Effektivisering av lönehanterings via lönesystemen Pensionshantering Vilka myndigheter som en lönespecialist har kontakt med Strategier för lönesättning. Fördjupning: moms, pensioner och försäkringar, internationalisering och expertiater Personalarbetets innehåll och processer (30 YH-poäng) Den studerande ska efter avsluta kurs kunna ha förståelse för och insikt om samt öva olika moment i samband med rekrytering, kompetensförsörjning, avgångar, kompetensutveckling, arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor. I kursen kommer man också träna i att hantera uppsägningar, disciplinfrågor och konflikter på ett bra sätt. Vidare kommer man att tillämpa olika sätt att i praktiskt arbete främja jämställdhet, medbestämmande och kompetensutveckling. Personalekonomi (30 YH-poäng) Efter kursen ska de studerande kunna definiera och sätta ekonomiska värden på begreppet humankapital. Kalkylera på konsekvenser av en rekrytering nyrekrytering, återbesättning och felrekrytering. Den studerande ska ha kunskaper om arbetsmiljö vad kostar arbetsmiljöbrister samt kunna räkna på psykosociala arbetsmiljöfaktorer, vad är det värt att satsa på förebyggande åtgärder. Slutligen ska den studerande ha insikt om kompetensutveckling kompetensbristkostnader, värdering av kompetensutveckling samt kostnader för avveckling av personal.

8 Redovisning (15 YH-poäng) Efter kursen ska den studerande förstå vad ekonomi egentligen är: företaget som juridisk form och villkor, intressenterna och kravbilden räkna för och emot kalkyler i praktiken, använda kalkyl som styrmedel budget, följa upp och utvärdera redovisning och nyckeltal Vidare ha kunskaper om grundläggande bokföring, med tonvikt på alla de situationer som uppkommer i den löpande bokföringen samt förstå kopplingarna mellan dagbok, huvudbok, resultat- och balansräkningar. Slutligen kunna upprätta ett enklare årsbokslut. Observera att förändringar i poängfördelningen kan förekomma.

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Paralegal. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Paralegal en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring och försäljning är centrala delar i de flesta kommersiella verksamheter. Den här marknadsinriktade säljutbildningen var den första i sitt slag i Sverige att klassas som KY-utbildning och startades redan på 90-talet. Den

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun,

Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Kursplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Kvalificerad Redovisningsekonom Ansvarig utbildningsanordnare: Kungsbacka kommun, Yrkeshögskolan Kungsbacka Omfattning, poäng: 400 Studieort: Kungsbacka

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer