LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min grundinställning är att alla som får rätt förutsättningar kan prestera mer och att man kan skapa effektivitet genom delaktighet. FOTO: FRANK JULIN 6TIPS TILL ATT JOBBA SMARTARE Polisen jobbar agilt Så får de stöd i arbetet av nytt utredningssystem Håkan Rydman, testledare på Rikspolisstyrelsen. OEE/TAK Systemet möjliggör ett snabbare förbättringsarbete Anders Sörling, processutvecklare på Boråstapeter AB. Analys Ledarträning Varaktiga resultat Besök eller ring oss på

2 2 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Kan Lean säkra välfärdens framtid? I Södertälje tror vi det och såväl företag som offentlig sektor jobbar intensivt med framtidsfrågorna i sann lean-anda. Målet är ett synkat välfärdssystem som är dubbelt så bra. Dags att vakna upp! Nya idéer och innovationer föds ofta ur kriser. När de rådande idéerna och arbetssätten inte räcker till skapas en drivkraft att hitta nya vägar som annars tenderar att förbli outforskade. Detta tillstånd rådde efter andra världskriget i Japan och på Toyota. Där började en ny filosofi växa fram som några årtionden senare skulle vända upp och ner på hela den tillverkande industrin. Ett nytt sätt att värdera, tänka och agera som gjorde Toyota dubbelt så bra gentemot de mer traditionella biltillverkarna. Kan samma filosofi användas även i andra sektorer än tillverkningsindustri? Just nu är det många som är övertygade att det går, men också dem som är klart tveksamma. Kämpar med förändring I Södertälje känner vi igen oss i det tillstånd av insikt när de rådande idéerna och arbetssätten inte längre räcker till och man tvingas tänka nytt. Delvis på grund av den stora flyktinginvandringen till Södertälje har vi kanske tidigare än andra kommuner fått synliggjort välfärdssystemets många systemfel som vi nu kämpar med att förändra. Genom olika former av sociala innovationer och genom vårt Lean-arbete börjar vi vinna mark gentemot omfattande utmaningar som knappa ekonomiska resurser, ökade behov och högre och högre krav på kvalitet. I samband med den åldrande befolkningen kommer denna insikt om det nuvarande välfärdssystemets systemfel förr eller senare sprida sig till resten av det offentliga Sverige. Risken är dock att det då kan vara för sent. Lean tar tid Omkring 2020 kommer det finansiella gapet i välfärden vara så omfattande att den klassiska osthyvelseffektiviseringen inte längre räcker till. När väl detta har inträffat är inte Lean längre räddningen, för Lean är allt annat än en quick fix, Lean tar tid. Därför måste vi vakna redan nu vilket Södertälje kommun gjort tillsammans med några andra kommuner, landsting och statliga verk men långt ifrån alla. Under Almedalsveckan i juli hoppas vi genom vårt seminarium om Lean väcka ännu fler. Vi sitter nämligen alla i samma båt. Om alla delar av välfärdssystemet skulle göra resan så skulle den riktigt stora potentialen vara inom räckhåll. Då skulle vi komma åt det verkliga slöseriet som oftast finns i mellanrummen. Mellan kommunen, sjukhuset, försäkringskassan, Ulla-Marie Hallenberg Kommundirektör, Södertälje kommun Robert Kusén Ledningsstrateg, Södertälje kommun FOTO: SÖDERTÄLJE KOMMUN VÅRA BÄSTA TIPS Lean är en filosofi 1 Formulera den övergripande utvecklingsfilosofin som ska vägleda arbetet långsiktigt. Visionen, värderingarna och principerna som är bestående. Arbetssätt och verktyg utvecklas utifrån filosofin i kombination med den specifika verksamhetens behov. Ledarskap Investera i diskussionstimmar och träning så att le- 2 darna själva kan gestalta filosofin och driva transformationen. Våga prova dig fram Utbildning är helt väsentligt men görandet är en lika 3 viktig del av lärandet. arbetsförmedlingen, migrationsverket, företagen etc. Lean skulle bygga en gemensam värdegrund, gemensamt tankesätt och arbetssätt för hur de olika funktionerna ska kunna hålla fokus på kundens resa i stället för bara sin egen funktions budget och nyckeltal. Det är ju kundens resa som avgör välfärdssystemets duglighet. Att kunden får det man behöver i rätt tid. Hänger på ledningen Förändringen kan inte ske om inte högsta ledningen driver den. Det är en lärdom som de flesta vittnar om. Om inte de som är i särskild ställning själva gestaltar de värderingar och principer som filosofin innehåller tenderar de gamla vanorna vinna och förbättringarna uteblir. Man kan komma en bit med Lean-projekt och konsulter men systemfelen kommer man inte åt genom att förändra i små öar i projektform. Viktigt att poängtera är hur lean inte bara är medicin mot framtidens domedagsscenarion utan Lean är arbetsglädje, medarbetare som växer och nöjda välfärdskonsumenter. När alla medarbetare involveras på ett meningsfullt sätt i utvecklingsarbetet med fokus på kundens behov blir bonusen också att vi slipper den svenska välfärdens undergång, ingen dålig bonus. VI REKOMMENDERAR SIDA 12 Linda Fransson Verksamhetssamordnare på Gnosjö Automatsvarvning Vi kunde helt enkelt inte producera tillräckligt mycket tillräckligt fort. Lean i vården 6 Så använder Södertälje sjukhus Lean för att förbättra och utveckla verksamheten. Experterna svarar 16 Hur arbetet förändras med Lean och om det spelar det någon roll vem man väljer som hjälp vid införandet av Lean. Vi får våra läsare att lyckas! LEAN NR 7, MAJ 2011 Produktionsledare: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Linus Wennerström Formgivare: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Christoffer Strindlund Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, maj 2011 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB Landvetter. MittMediaPrint, Örnsköldsvik Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Konsultföretaget som hjälper svensk industri att växa Ohde & Co är ett managementkonsultföretag som är inriktat på att hjälpa företag att växa resurssnålt och lönsamt. Företaget grundades Idag är vi cirka 20 konsulter i Göteborg och Stockholm. Alla våra konsulter är seniora och har själva arbetat i ledande befattningar inom sina respektive branscher. Vi arbetar med resurssnålhet i hela värdekedjan, från inköp till försäljning. Våra uppdragsgivare finns inom tillverkningsindustrin, servicesektorn och vårdsektorn. Stora och små företag, internationella likaväl som lokala. Förutom analyser och förändringsprojekt inom området resurssnål tillväxt erbjuder vi strategiutvärdering med hjälp av PIMS (Profit Impact of Market Strategy). Ohde & Co är nordiska representanter för PIMS vilket ger oss tillgång till en unik databas för utvärdering av företagets strategier. För mer information och referenser, gå in på eller kontakta Sven Ohde direkt på Lean + Six Sigma = Sant! SBTI är specialister på Lean Six Sigma. Vill du veta hur du kan förstärka Lean med Six Sigma, kontakta oss! E-post: Tel.: Sigma Breakthrough Technologies International

4 4 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER MAXIMERA KUNDNYTTAN MED LEAN 1TIPS FÖRBÄTTRA TRA ER ORGANISATION Fråga: Varför är Lean så viktigt för västvärldens företag? Svar: Det är en överlevnadsfråga för att kunna möta den mördande konkurrensen från Asiens tigerekonomier. För Lean-gurun professor Peter Hines är Lean mer än att enbart minimera slöseriet med verksamhetens resurser. Han anlägger i stället ett holistiskt synsätt, kallat Real Lean. Det handlar ytterst om att bedriva affärsverksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt för att maximera kundnytta och vinst. Det förutsätter gott ledarskap, engagemang från personalen och ett tydligt fokus på problemlösning och ständiga förbättringar i hela organisationen. Rötter i bilindustrin Lean production har sina rötter i bilindustrin och dess löpande band. Peter Hines forskning var därför först inriktad mot att utveckla Lean så att konceptet kan användas i alla verksamheter, inklusive den offentliga sektorn. Real Lean ska genomsyra allt som företag och andra organisationer gör och inte bara tillverkningen, framhåller Peter Hines. De förbättringar som görs ska också vara hållbara i det långa perspektivet. Scania och Autoliv är två företag som insett att Lean inte bara hör hemma på verkstadsgolvet utan även när det gäller marknadsföring, försäljning, ledarskap med mera. Därför är de också mycket framgångsrika. Ett sjukhus som implementerar Real Lean kan korta ner väntetiderna för en operation. Det är bra både för individen och samhället. Peter Hines Lean-guru Lean and green Real Lean må förefalla självklart. Trots det, så fokuserar många företag fortfarande enbart på Lean production, hävdar Peter Hines. Min framtida utmaning är därför att få dem att anamma ett holistiskt synsätt, Real Lean. Framtiden handlar också om Lean and green. Det är åtgärder som både innebär lägre kostnader för företagen men också minskad miljöbelastning genom t ex god energihushållning. Alla företag har inte den kunskap och erfarenhet som krävs för att implementera Real Lean. Då bör de anlita en konsult. Denne kan tillföra kunskap men också få företagsledningen att inse att Real Lean är en strategisk fråga och att åtgärderna ska bära frukt på sikt. Det får inte enbart handla om kortsiktiga vinster. Konsulten ska vara ett bollplank; merparten av förändringsarbetet ska göras av linjeorganisationen som också utser projektledare. Implementeringen måste ha företagsledningens fulla stöd för att bli lyckosam. Det är också viktigt att se Real Lean som en investering i ökad konkurrenskraft och inte enbart som en kostnad. Ökad konkurrens Konkurrensen från Asien ökar. Där är utbildningsnivån hög men lönerna låga. Västvärldens företag måste därför förbättra produktivitet och effektivitet för att inte bli akterseglade av tigerekonomierna i Asien, säger Peter Hines. Real Lean är ett viktigt verktyg för detta. FOTNOT: PROFESSOR PETER HINES ÄR GRUNDARE AV LEAN ENTERPRISE RESEARCH CENTRE, CARDIFF UNIVER- SITY. HAN UNDERVISAR I LEAN PRODUCTION PÅ FLERA LÄROSÄTEN RUNT OM I VÄRLDEN, BLAND ANNAT PÅ HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM, OCH ÄR ÄVEN EN FLITIGT ANLITAD FÖREDRAGSHÅLLARE. CLAES GÖRAN HANBERG Läs mer! på webben: Lean Business System Nordic groups?gid= Lean & Green groups?gid= TRÄNA LEAN I PRAKTIKEN Att införa lean service och tjänster 3 dagar Träna lean i pågående verksamhet hos de svenska förebilderna. Ny certifiering visar din kompetens Lean Service Advanced 4 dagar Ta del av de främsta exemplen i världen inom lean service. Lean ledarskap & change management 2 dagar Led leantransformationen och förstå ledarens förändrade roll. Leanspelet handledarutbildning Lär dig att leda Leanspelet. Skapa motivation för förändring! plan.se/di Ring om anpassad utbildning

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAJ SKA GENOMSYRA ALLT Real Lean ska genomsyra allt som företag och andra organisationer gör och inte bara tillverkningen, framhåller Peter Hines. FOTO: SHUTTERSTOCK Rätt väg för att lyckas med Lean Hur får man Lean Production att bli något mer än bara en papperstiger? Genom att använda väl beprövade verktyg vid implementeringen och aldrig avvika från de ständiga förbättringarnas väg. EXEMPEL Innan man inför Lean Production måste företagsledningen förklara vad man vill uppnå. Målen måste vara tydliga och konkreta. Nästa steg handlar om att observera och identifiera de grundproblem i produktionen som Lean ska lösa. VSM (Värdeflödeskartläggning) är ett av verktygen för detta, berättar Kurt Lundgren, vd för KAI- ZEN Institute i Göteborg. Det är ett strukturerat arbetssätt för att identifiera möjligheter att öka värde, eliminera slöseri och förbättra produktionsflödet. Gör som kirurgen! 5S är nästa Lean-fas. Det är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. S:en står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vanor. Kirurgens arbetssätt är en bra metafor för 5S, menar Kurt Lundgren. Han/hon har ju alla verktyg som behövs lättåtkomliga i operationssalen. Kurt Lundgren Vd för KAIZEN Institute i Göteborg KAIZEN, det vill säga ständiga förbättringar där alla i företaget involveras i förbättringsarbetet, är en grundbult i Lean Production. Standardisering av bästa arbetsmetod är en annan sådan. Då kan man också behålla kunskapen när någon slutar, framhåller Kurt Lundgren. Operativ styrning är en annan viktig Lean-parameter. Det är en daglig avstämning av produktionen mot fastställda mål. Syftet är att snabbt kunna lösa uppkomna problem, identifiera orsaken och säkerställa att de inte upprepas. Gör rätt från början! TQM och TPM ingår också i Lean. TQM handlar om att göra rätt från början, till exempel med hjälp av Poka Yoke-metoden, säger Kurt Lundgren. Företaget ska aldrig tillverka än mindre leverera defekta produkter. Genom att skapa en intern kund- och leverantörsrelation kan man tidigt hitta och eliminera fel i värdekedjan. TPM är en metod för störningsfri produktion genom bättre samverkan mellan produktion och förebyggande underhåll.här har maskinoperatörerna en viktig roll. Att lösa problem i grunden, till exempel genom problemlösningsmetoder som finns i Six Sigma eller i KAIZEN-metodiken är också en del av Lean-konceptet. Målet är att nå besparingar genom att minska orsaker till defekter och variationer i tillverkningsprocessen. CLAES GÖRAN HANBERG IMPLEMENTERING Viktigt att Lean genomsyrar hela företaget Det är viktigt att ett Leantänkande genomsyrar hela organisationen och att man inte har olika ansatser i olika delar av en koncern. Det tycker Mattias Andrae, koncernens ekonomichef med ansvar för verksamhetsutveckling vid Tage Rejmes Bil AB, ett av landets största familjeägda bilhandelsföretag. Vi började fundera på Lean för fem sex år sedan, men hade olika ansatser på olika orter. I höst har vi handlat upp en övergripande ledningsgruppsutbildning i Lean. Nästa steg är att fortsätta ner till första linjens chefer för att sedan jobba lokalt anpassat, men fortsatt med en gemensam ansats. Mattias Andrae vill skynda långsamt och säkerställa att alla förstår vad man sysslar med. Det handlar bland annat om att skapa en känsla hos medarbetarna att man vet vad Rejmes står för och vad den egna insatsen betyder. Det finns förstås olika reaktioner på det vi gör, men det viktiga är att alla förstår att var och en själv måste upptäcka vad som kan förbättras i det egna arbetet, börja titta på flöden och arbetssätt. Det här är ett internt arbete som ytterst syftar till att få nöjda kunder och kunna fortsätta vara ett lönsamt företag, avslutar Mattias Andrae. GÖSTA LÖFSTRÖM Leanstream AB är marknadens enda företag som samordnar processtyrning och dokumenthantering med unik metod och programvara för företagsstyrning. Produkten Leanstream underlättar arbetet för användaren genom sin enkelhet och medverkar till ett enhetligt och effektivare arbetssätt som bidrar till ökad lönsamhet. Leanstream ger ordning och reda då allt görs en gång, på ett ställe, på ett sätt och med ett original. SAXAT: På Techdays i Örebro i veckan klarnade det: Leanstream, ett konsultbolag som är bra på processer, hade xat ett lednings system åt ett åkeri. Systemet kördes på egna servrar med allt bök det innebär. Leanstream hörde talas om molnet, tände och vände sig till Microsoftpartnern Precio, som kunde utveckling i Azure. Resultatet blev att åkeriet nu kör sitt system i webbläsaren. Servrarna är borta. I stället betalar de månadshyra till Leanstream För Leanstream öppnas en potentiell världsmarknad Välkommen till molnet på riktigt. Håkan Ogelid ComputerSweden mobil Tennisvägen 2A, Sollentuna

6 6 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Så förbättras vården på Södertälje sjukhus Fråga: Hur kan ett sjukhus använda sig av Lean för att förbättra och utveckla verksamheten? Svar: Enligt överläkare Åsa Elfving på Södertälje sjukhus handlar det främst om att jobba smartare och mer standardiserat. Lean-konceptet känns otroligt vettigt, mycket bygger på sunt förnuft. Det handlar i första hand inte om att springa fortare utan om att jobba smartare och få tid över till att utveckla arbetet, säger Åsa Elfving, överläkare och biträdande verksamhetschef på Södertälje sjukhus. Åsa är involverad i ett av de fyra pilotprojekt som drogs igång hösten 2010 operationsprocessen. De andra projekten rör processerna för akutmottagningen, neuropsykiatriska utredningar för barn (NUBA) och gynekologiska mottagningsoperationer. Nu har de fyra projekten mer eller mindre övergått till ett ständigt utvecklingsarbete. Längst har NUBA-projektet kommit, där har utredningstiderna minskats ordentligt. Inom gyn-projektet har man bland annat flyttat enkla ingrepp, som inte kräver narkos, från operation till mottagning. GÅR IGENOM ALLA FLASKHALSAR. Vi har nu sorterat de flesta störningar och börjar med att fokusera på de insatser som kan ge snabbast effekt, säger Åsa Elfving. FOTO: PRIVAT Kortare behandlingstid Det har kortat behandlingstiden avsevärt för de enklare ingreppen och lämnat plats för fler, mer komplicerade ingrepp på Centraloperation. Dessutom ökar patientsäkerheten genom att man inte söver i onödan, säger Åsa Elfving. För akutmottagningen finns ett politiskt mål att akutbesök ska ta högst fyra timmar från dörr till dörr. För att uppnå detta arbetar det Lean-projektet med en modell där läkare och sjuksköterska arbetar i team och med att ta in läkarbedömningar i ett tidigare skede. FAKTA Nyckelfaktorer för att Lean ska fungera: Alla led i en process bör ha någon representant i det team som arbetar med Lean-projektet. De som är involverade i arbetet måste få möjlighet att förstå Lean-konceptet. På Södertälje Sjukhus har de flesta genomgått en fyra dagars utbildning, som enligt Åsa Elfving har varit väldigt värdefull för att förstå vad Lean är och hur man arbetar enligt konceptet. Åsa Elfvings Lean-projekt, operationsprocessen, spänner hela vägen från operationsanmälan på akutmottagning, vårdavdelning eller öppenvårdmottagning till dess att patienten blivit opererad. Vi går igenom alla flaskhalsar och vad som kan gå fel och kategoriserar allt. Vi har nu sorterat de flesta störningar och börjar med Det måste finnas engagerade chefer som förstår Lean och stöttar teamen. Alla måste känna att de kan bidra till Lean-arbetet. Det är viktigt att folk på golvet får komma med förslag och vara delaktiga. De bästa idéerna på lösningar kommer från dem som jobbar närmast ett problem. Det gäller att systematiskt fånga upp störningar och att fokusera på att lösa dem i stället för att hitta syndabockar. 2TIPS JOBBA SMARTARE att fokusera på de insatser som kan ge snabbast effekt, säger Åsa. Just nu genomförs fyra delprojekt. Det första handlar om att placera rätt sak på rätt plats. Teamet har sett över förråd och flyttat om saker så att sådant som hör till samma ingrepp ligger nära varandra. Det andra projektet innebär att effektivisera processen för knäoch höftplastik med målet att gå upp från två till tre operationer per dag med samma lag. Smidigare för patienten Det tredje projektet handlar om planering av vården från det att beslut tas om operation tillsammans med patienten tills patienten kommer för narkosbedömning och inläggning på vårdavdelning. Målet har varit att göra det smidigare för patienten samtidigt som tid frigörs genom att dubbelarbete elimineras. Det fjärde projektet är arbetet med att implementera Lean-kulturen och skapa en modell för att jobba med ständiga förbättringar. Mycket handlar om att standardisera. Det effektiviserar arbetet samtidigt som det ökar patientsäkerheten och kvaliteten på vården. Målet med alla projekten är att förbättra vården för patienterna. Lean-arbetet förbättrar även personalens situation och när personalen har det bättre påverkar det patienterna positivt. På så sätt skapas goda cirklar, säger Åsa. EVA GUSTIN NYHETER I KORTHET LEANTRIBE GATHERING Öppet nätverk för Lean-diskussioner Lean-filosofin kan lätt fastna i teorier och flödesscheman som ser bra ut på whiteboarden. Anders Sixtensson på konsultbyrån Softhouse tog därför initiativet till det öppna nätverket LeanTribe, vars första sammankomst LeanTribe Gathering ägde rum i Malmö i april. Den 15 september tar man konceptet till Stockholm, medan Göteborg och Karlskrona finns med i planerna längre fram. Vi har inget medlemskap, utan det handlar om att koppla ihop smarta människor som på något sätt intresserar sig för Lean och få dem att diskutera. Vi tror att det händer något i det mänskliga mötet som är viktigt att värna om. Upplägget på LeanTribe Gathering är enkelt: på förmiddagen turas olika personer om att hålla korta så kallade blixttal på minuter. Dessa ska inspirera deltagarna att själva sätta agendan för eftermiddagen, då vissa ämnen plockas upp och fördjupas i olika diskussionsgrupper. Tekniken kallas Open Space. Efteråt samlas allt material öppet på Målet är att skapa en plattform för möten och diskussioner som kan fortsätta utanför Lean- Tribe-konceptet. Lean kan ju appliceras på de flesta branscher och arbetsprocesser, och vi märker att det i allt större utsträckning är de mjuka värdena som ger den riktiga hävstången. Det är trots allt människor det handlar om. LEAN à la PEAK-IT: Effektivare IT = Effektivare företag (Visst, vi skulle kunna rabbla på om hur vi hjälper företag att optimera deras ITmiljöer, sänka kostnaderna och öka produktiviteten genom våra olika tjänster, men du inser säkert också att ditt företag når ett bättre resultat med en väl fungerande IT.) Stockholm Göteborg Malmö

7 Allt vi gör drivs av vårt inre Ledarskap, vi hjälper dig att utveckla ditt! Vårt öppna utbud är uppbyggt för att ge såväl dig från näringslivet som offentlig verksamhet, stora som små att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utbilda dina medarbetare. Tänk Kaizen. Tänk Fujitsu. Fujitsu - ett av världens största IT-tjänsteföretag - har en unik metod för lean. Vi kallar den Sense & Respond. Den hjälper er bygga en organisationskultur präglad av ständigt förbättringsarbete och innovation. Mer Kaizen, helt enkelt! Sänd ett mail till så berättar vi mer. shaping tomorrow with you Se hur våra utbildningar bidrar till mindre slöseri med din potential och dessutom skapar förutsättningar för Lean Processen att snabbt få fotfäste och bli långsiktigt hållbar. CORE CODE certification Det är slöseri om du inte läser den här annonsen. SFK Certifiering säkerställer att ert ledningssystem uppfyller kraven i aktuell standard. Det sätter samtidigt fingret på brister i er verksamhet. Brister som leder till slöseri av olika slag. Vi är ackrediterade av Swedac och certifierar de flesta standarder på marknaden. Vilka, och vad en certifiering kostar, får du reda på genom att ringa eller besöka Peter Landin är marknads- /försäljningchef samt kvalitets- och miljörevisor på SFK Certifiering. SFK Certifiering AB är ett av de snabbast växande certifieringsbolagen i Skandinavien. Huvudkontoret ligger i Jönköping. Vi finns även i Stockholm, Göteborg samt Helsingfors.

8 8 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS HA INTE FÖR BRÅTTOM FRÅGOR & SVAR Anders Sörling Processutvecklare, Boråstapeter AB FOTO: PRIVAT Öka den administrativa effektiviteten med Lean Fråga: Hur ökar man effektiviteten i administrationen utan att tappa den livsviktiga kvaliteten? Svar: Systematisera och effektivisera det vardagliga arbetet. SHOWCASE Sedan 1998 har Borg Warner utvecklat och producerat system för fyrhjulsdrift på personbilar. De har framgångsrikt jobbat med Lean i produktionsleden av företaget sedan Ett par år senare var det dags att få med den administrativa delen av företaget med i Lean-tänket. Charlotte Samuelsson, som är ansvarig för Borg Warners tre produktionsanläggningar, berättar hur man tog sig an att utvidga Lean även till de tjänstemannaintensiva delarna av företaget. Vårt första steg var att kartlägga våra administrativa processer och mäta dem så att vi hela tiden kunde utvärdera våra förbättringar. På så sätt fick vi väldigt snabbt feedback och status på våra processer. Ett osvenskt sätt Charlotte Samuelsson menar att ett problem med att införa den här typen av koncept är att det är ganska osvenskt att följa upp resultat på ett så detaljerat sätt. Man är ovan vid att ens personliga arbete mäts och dessutom kan medarbetare vara känsliga för att man går in och utvärderar deras prestationer. I efterhand visade det sig att de allra flesta uppskattade insatsen, säger hon. Divisionen har knappt 400 anställda på fyra platser runtom i världen varav 250 personer sitter på företagets huvudkontor i Landskrona. Målen med Lean-implementationen var att genomlysa FAKTA Tre viktiga framgångsfaktorer: I efterhand visade det sig att de allra fl esta uppskattade insatsen. Charlotte Samuelsson Ansvarig för Borg Warners tre produktionsanläggningar företagets administrativa processer och förbättra förmågan att hålla tidplaner med kvalitet. Kurser i personlig effektivitet Ett exempel på åtgärd var att en extern partnern höll en kurs i personlig effektivitet om fyra tillfällen som varje anställd fick gå. Kursen Förankra förändringarna hos ledningen. Det är viktigt att ledningen verkligen står bakom Leanprojektet annars kommer de ansvariga att försöka pressa in förändringar i organisationen från sidan, vilket sällan blir lyckat. En Leankoordinator är bra för att ta fram konceptet men det personliga ansvaret för att implementera det måste ligga hos ledningen. Mät förändringsarbetet. Det enda sättet att se om förändringarna fungerar är att mäta dem. Ta fram nyckeltal för samtliga processer och styr arbetet efter dem. Med hjälp av mätetalen vet personalen vad de förväntas bidra med och vad de behöver förbättra. Ha inte för bråttom. Det tar tid att ställa om i folks huvuden och det brukar vara en lång resa för att få med alla i företaget på tåget. Många startar nya projekt och ställer upp orimliga mål i början vilket brukar leda till att man springer förbi personalen. Vitsen med Lean är att alla tar ansvar och bidrar med kontinuerliga förbättringar det måste få ta tid! PERSONLIG EFFEKTIVITET Kursen blev väldigt uppskattad internt. Här fick personalen hjälp med att svara på frågor som rör den personliga effektiviteten, berättar Charlotte Samuelsson. FOTO: SHUTTERSTOCK varvade teori och praktik och gav deltagarna konkreta verktyg och system som kunde hjälpa dem att öka sin personliga produktivitet. Kursen blev väldigt uppskattad internt. Här fick personalen hjälp med att svara på frågor som rör den personliga effektiviteten, berättar Charlotte Samuelsson och fortsätter: Det kunde till exempel handla om: Hur organiserar jag min kalender på bästa sätt? Hur får jag tid till planering? Hur håller jag ordning i digitala och fysiska pärmar? Kursen lärde ut enkla verktyg för att systematisera vardagsjobbet. Goda resultat Den administrativa personalen på Borg Warner är positiva till att inkluderas i företagets Lean-koncept. Många uppskattar att klart och tydligt få veta exakt vad som förväntas av dem. De har fått mer kontroll på sina administrativa inoch utflöden och arbetssättet har minskat stress hos de anställda, eftersom verktygen de fått lära sig gör det lättare att planera det dagliga arbetet. I slutändan är det viktigaste att förbättra resultat samtidigt som medarbetarna blir nöjda och mår bättre. Ytterligare en god effekt vi har sett är att medarbetarna nu känner sig mer engagerade i företagets övergripande Lean-tänk, avslutar Charlotte Samuelsson. OLOF ESTERS Ni har nyss kommit igång med ett nytt systemstöd för produktions- och störningsuppföljning. Vilka värden skapar systemet? Det ger värdefulla data för daglig uppföljning av produktionen och för det löpande förbättringsarbetet. De anställda får tydliga mål att arbeta mot. Vilka nyckeltal får ni ut i realtid, utöver TAK/OEE 1)? Vi tar inte ut några nyckeltal utöver tillgänglighet, hastighet, kassationsgrad och de tio största stoppen under mätperioden. Produktionsuppföljningen börjar alltid med maskinoperatörerna. Hur jobbar de med systemet? Operatörerna kategoriserar varje maskinstopp och resultatet presenteras vid uppföljningsmöten två gånger per vecka. Utifrån dessa möten sätts grupper samman som jobbar med förbättringar på maskinen för att minska produktionsförlusterna. Ni importerar tillverkningsorder från ert ERP-system. Vilka andra system integreras och vilka är fördelarna? Vi exporterar antal producerade meter tapet per maskin till Aretics T7 underhållssystem som utifrån detta värde planerar nödvändigt underhåll.vi importerar också mängden prima vara från vårt ERP-system till vårt system för produktionsuppföljning som beräknar spillgraden. Hur snabbt är investeringen återbetald? Det nya systemet möjliggör ett mycket snabbare förbättringsarbete, än det gamla. Så jag räknar med att det är återbetalt på tre år. Vilka råd ger du till andra företag som ska implementera ett system för produktionsuppföljning? För att komma igång snabbt är det klokt att utgå från systemets standardparametrar, istället för att göra egna anpassningar. Det är också viktigt att operatörerna förstår varför systemet införs och att man väljer ett skalbart system från en välrenommerad leverantör. FOTNOT: 1) TAK/OEE FÖLJER UPP DE TRE MEST KOST- SAMMA BORTFALLEN I PRODUKTIONEN:MASKINSTOPP, TEMPOSÄNKNINGAR OCH KASSATIONER.

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER BÄSTA TID ÄR NU!

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER BÄSTA TID ÄR NU! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 INNOVATIVA AFFÄRSMODELLER 4TIPS Marknaden avregleras Apoteket

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Sex Sigma lönar sig direkt

Sex Sigma lönar sig direkt Sex Sigma lönar sig direkt Definiera Mäta Analysera Förbättra Styra Hämta inspiration och idéer från 31 lyckade Sex Sigma-projekt som genomförts i samband med Black Belt-utbildningar hos Sandholm Associates

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer