LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min grundinställning är att alla som får rätt förutsättningar kan prestera mer och att man kan skapa effektivitet genom delaktighet. FOTO: FRANK JULIN 6TIPS TILL ATT JOBBA SMARTARE Polisen jobbar agilt Så får de stöd i arbetet av nytt utredningssystem Håkan Rydman, testledare på Rikspolisstyrelsen. OEE/TAK Systemet möjliggör ett snabbare förbättringsarbete Anders Sörling, processutvecklare på Boråstapeter AB. Analys Ledarträning Varaktiga resultat Besök eller ring oss på

2 2 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Kan Lean säkra välfärdens framtid? I Södertälje tror vi det och såväl företag som offentlig sektor jobbar intensivt med framtidsfrågorna i sann lean-anda. Målet är ett synkat välfärdssystem som är dubbelt så bra. Dags att vakna upp! Nya idéer och innovationer föds ofta ur kriser. När de rådande idéerna och arbetssätten inte räcker till skapas en drivkraft att hitta nya vägar som annars tenderar att förbli outforskade. Detta tillstånd rådde efter andra världskriget i Japan och på Toyota. Där började en ny filosofi växa fram som några årtionden senare skulle vända upp och ner på hela den tillverkande industrin. Ett nytt sätt att värdera, tänka och agera som gjorde Toyota dubbelt så bra gentemot de mer traditionella biltillverkarna. Kan samma filosofi användas även i andra sektorer än tillverkningsindustri? Just nu är det många som är övertygade att det går, men också dem som är klart tveksamma. Kämpar med förändring I Södertälje känner vi igen oss i det tillstånd av insikt när de rådande idéerna och arbetssätten inte längre räcker till och man tvingas tänka nytt. Delvis på grund av den stora flyktinginvandringen till Södertälje har vi kanske tidigare än andra kommuner fått synliggjort välfärdssystemets många systemfel som vi nu kämpar med att förändra. Genom olika former av sociala innovationer och genom vårt Lean-arbete börjar vi vinna mark gentemot omfattande utmaningar som knappa ekonomiska resurser, ökade behov och högre och högre krav på kvalitet. I samband med den åldrande befolkningen kommer denna insikt om det nuvarande välfärdssystemets systemfel förr eller senare sprida sig till resten av det offentliga Sverige. Risken är dock att det då kan vara för sent. Lean tar tid Omkring 2020 kommer det finansiella gapet i välfärden vara så omfattande att den klassiska osthyvelseffektiviseringen inte längre räcker till. När väl detta har inträffat är inte Lean längre räddningen, för Lean är allt annat än en quick fix, Lean tar tid. Därför måste vi vakna redan nu vilket Södertälje kommun gjort tillsammans med några andra kommuner, landsting och statliga verk men långt ifrån alla. Under Almedalsveckan i juli hoppas vi genom vårt seminarium om Lean väcka ännu fler. Vi sitter nämligen alla i samma båt. Om alla delar av välfärdssystemet skulle göra resan så skulle den riktigt stora potentialen vara inom räckhåll. Då skulle vi komma åt det verkliga slöseriet som oftast finns i mellanrummen. Mellan kommunen, sjukhuset, försäkringskassan, Ulla-Marie Hallenberg Kommundirektör, Södertälje kommun Robert Kusén Ledningsstrateg, Södertälje kommun FOTO: SÖDERTÄLJE KOMMUN VÅRA BÄSTA TIPS Lean är en filosofi 1 Formulera den övergripande utvecklingsfilosofin som ska vägleda arbetet långsiktigt. Visionen, värderingarna och principerna som är bestående. Arbetssätt och verktyg utvecklas utifrån filosofin i kombination med den specifika verksamhetens behov. Ledarskap Investera i diskussionstimmar och träning så att le- 2 darna själva kan gestalta filosofin och driva transformationen. Våga prova dig fram Utbildning är helt väsentligt men görandet är en lika 3 viktig del av lärandet. arbetsförmedlingen, migrationsverket, företagen etc. Lean skulle bygga en gemensam värdegrund, gemensamt tankesätt och arbetssätt för hur de olika funktionerna ska kunna hålla fokus på kundens resa i stället för bara sin egen funktions budget och nyckeltal. Det är ju kundens resa som avgör välfärdssystemets duglighet. Att kunden får det man behöver i rätt tid. Hänger på ledningen Förändringen kan inte ske om inte högsta ledningen driver den. Det är en lärdom som de flesta vittnar om. Om inte de som är i särskild ställning själva gestaltar de värderingar och principer som filosofin innehåller tenderar de gamla vanorna vinna och förbättringarna uteblir. Man kan komma en bit med Lean-projekt och konsulter men systemfelen kommer man inte åt genom att förändra i små öar i projektform. Viktigt att poängtera är hur lean inte bara är medicin mot framtidens domedagsscenarion utan Lean är arbetsglädje, medarbetare som växer och nöjda välfärdskonsumenter. När alla medarbetare involveras på ett meningsfullt sätt i utvecklingsarbetet med fokus på kundens behov blir bonusen också att vi slipper den svenska välfärdens undergång, ingen dålig bonus. VI REKOMMENDERAR SIDA 12 Linda Fransson Verksamhetssamordnare på Gnosjö Automatsvarvning Vi kunde helt enkelt inte producera tillräckligt mycket tillräckligt fort. Lean i vården 6 Så använder Södertälje sjukhus Lean för att förbättra och utveckla verksamheten. Experterna svarar 16 Hur arbetet förändras med Lean och om det spelar det någon roll vem man väljer som hjälp vid införandet av Lean. Vi får våra läsare att lyckas! LEAN NR 7, MAJ 2011 Produktionsledare: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Linus Wennerström Formgivare: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Christoffer Strindlund Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, maj 2011 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB Landvetter. MittMediaPrint, Örnsköldsvik Repro: Bert Lindevall Korrektur: Christian Malmgren Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera.

3 Konsultföretaget som hjälper svensk industri att växa Ohde & Co är ett managementkonsultföretag som är inriktat på att hjälpa företag att växa resurssnålt och lönsamt. Företaget grundades Idag är vi cirka 20 konsulter i Göteborg och Stockholm. Alla våra konsulter är seniora och har själva arbetat i ledande befattningar inom sina respektive branscher. Vi arbetar med resurssnålhet i hela värdekedjan, från inköp till försäljning. Våra uppdragsgivare finns inom tillverkningsindustrin, servicesektorn och vårdsektorn. Stora och små företag, internationella likaväl som lokala. Förutom analyser och förändringsprojekt inom området resurssnål tillväxt erbjuder vi strategiutvärdering med hjälp av PIMS (Profit Impact of Market Strategy). Ohde & Co är nordiska representanter för PIMS vilket ger oss tillgång till en unik databas för utvärdering av företagets strategier. För mer information och referenser, gå in på eller kontakta Sven Ohde direkt på Lean + Six Sigma = Sant! SBTI är specialister på Lean Six Sigma. Vill du veta hur du kan förstärka Lean med Six Sigma, kontakta oss! E-post: Tel.: Sigma Breakthrough Technologies International

4 4 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER MAXIMERA KUNDNYTTAN MED LEAN 1TIPS FÖRBÄTTRA TRA ER ORGANISATION Fråga: Varför är Lean så viktigt för västvärldens företag? Svar: Det är en överlevnadsfråga för att kunna möta den mördande konkurrensen från Asiens tigerekonomier. För Lean-gurun professor Peter Hines är Lean mer än att enbart minimera slöseriet med verksamhetens resurser. Han anlägger i stället ett holistiskt synsätt, kallat Real Lean. Det handlar ytterst om att bedriva affärsverksamhet på ett så effektivt sätt som möjligt för att maximera kundnytta och vinst. Det förutsätter gott ledarskap, engagemang från personalen och ett tydligt fokus på problemlösning och ständiga förbättringar i hela organisationen. Rötter i bilindustrin Lean production har sina rötter i bilindustrin och dess löpande band. Peter Hines forskning var därför först inriktad mot att utveckla Lean så att konceptet kan användas i alla verksamheter, inklusive den offentliga sektorn. Real Lean ska genomsyra allt som företag och andra organisationer gör och inte bara tillverkningen, framhåller Peter Hines. De förbättringar som görs ska också vara hållbara i det långa perspektivet. Scania och Autoliv är två företag som insett att Lean inte bara hör hemma på verkstadsgolvet utan även när det gäller marknadsföring, försäljning, ledarskap med mera. Därför är de också mycket framgångsrika. Ett sjukhus som implementerar Real Lean kan korta ner väntetiderna för en operation. Det är bra både för individen och samhället. Peter Hines Lean-guru Lean and green Real Lean må förefalla självklart. Trots det, så fokuserar många företag fortfarande enbart på Lean production, hävdar Peter Hines. Min framtida utmaning är därför att få dem att anamma ett holistiskt synsätt, Real Lean. Framtiden handlar också om Lean and green. Det är åtgärder som både innebär lägre kostnader för företagen men också minskad miljöbelastning genom t ex god energihushållning. Alla företag har inte den kunskap och erfarenhet som krävs för att implementera Real Lean. Då bör de anlita en konsult. Denne kan tillföra kunskap men också få företagsledningen att inse att Real Lean är en strategisk fråga och att åtgärderna ska bära frukt på sikt. Det får inte enbart handla om kortsiktiga vinster. Konsulten ska vara ett bollplank; merparten av förändringsarbetet ska göras av linjeorganisationen som också utser projektledare. Implementeringen måste ha företagsledningens fulla stöd för att bli lyckosam. Det är också viktigt att se Real Lean som en investering i ökad konkurrenskraft och inte enbart som en kostnad. Ökad konkurrens Konkurrensen från Asien ökar. Där är utbildningsnivån hög men lönerna låga. Västvärldens företag måste därför förbättra produktivitet och effektivitet för att inte bli akterseglade av tigerekonomierna i Asien, säger Peter Hines. Real Lean är ett viktigt verktyg för detta. FOTNOT: PROFESSOR PETER HINES ÄR GRUNDARE AV LEAN ENTERPRISE RESEARCH CENTRE, CARDIFF UNIVER- SITY. HAN UNDERVISAR I LEAN PRODUCTION PÅ FLERA LÄROSÄTEN RUNT OM I VÄRLDEN, BLAND ANNAT PÅ HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM, OCH ÄR ÄVEN EN FLITIGT ANLITAD FÖREDRAGSHÅLLARE. CLAES GÖRAN HANBERG Läs mer! på webben: Lean Business System Nordic groups?gid= Lean & Green groups?gid= TRÄNA LEAN I PRAKTIKEN Att införa lean service och tjänster 3 dagar Träna lean i pågående verksamhet hos de svenska förebilderna. Ny certifiering visar din kompetens Lean Service Advanced 4 dagar Ta del av de främsta exemplen i världen inom lean service. Lean ledarskap & change management 2 dagar Led leantransformationen och förstå ledarens förändrade roll. Leanspelet handledarutbildning Lär dig att leda Leanspelet. Skapa motivation för förändring! plan.se/di Ring om anpassad utbildning

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAJ SKA GENOMSYRA ALLT Real Lean ska genomsyra allt som företag och andra organisationer gör och inte bara tillverkningen, framhåller Peter Hines. FOTO: SHUTTERSTOCK Rätt väg för att lyckas med Lean Hur får man Lean Production att bli något mer än bara en papperstiger? Genom att använda väl beprövade verktyg vid implementeringen och aldrig avvika från de ständiga förbättringarnas väg. EXEMPEL Innan man inför Lean Production måste företagsledningen förklara vad man vill uppnå. Målen måste vara tydliga och konkreta. Nästa steg handlar om att observera och identifiera de grundproblem i produktionen som Lean ska lösa. VSM (Värdeflödeskartläggning) är ett av verktygen för detta, berättar Kurt Lundgren, vd för KAI- ZEN Institute i Göteborg. Det är ett strukturerat arbetssätt för att identifiera möjligheter att öka värde, eliminera slöseri och förbättra produktionsflödet. Gör som kirurgen! 5S är nästa Lean-fas. Det är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. S:en står för Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vanor. Kirurgens arbetssätt är en bra metafor för 5S, menar Kurt Lundgren. Han/hon har ju alla verktyg som behövs lättåtkomliga i operationssalen. Kurt Lundgren Vd för KAIZEN Institute i Göteborg KAIZEN, det vill säga ständiga förbättringar där alla i företaget involveras i förbättringsarbetet, är en grundbult i Lean Production. Standardisering av bästa arbetsmetod är en annan sådan. Då kan man också behålla kunskapen när någon slutar, framhåller Kurt Lundgren. Operativ styrning är en annan viktig Lean-parameter. Det är en daglig avstämning av produktionen mot fastställda mål. Syftet är att snabbt kunna lösa uppkomna problem, identifiera orsaken och säkerställa att de inte upprepas. Gör rätt från början! TQM och TPM ingår också i Lean. TQM handlar om att göra rätt från början, till exempel med hjälp av Poka Yoke-metoden, säger Kurt Lundgren. Företaget ska aldrig tillverka än mindre leverera defekta produkter. Genom att skapa en intern kund- och leverantörsrelation kan man tidigt hitta och eliminera fel i värdekedjan. TPM är en metod för störningsfri produktion genom bättre samverkan mellan produktion och förebyggande underhåll.här har maskinoperatörerna en viktig roll. Att lösa problem i grunden, till exempel genom problemlösningsmetoder som finns i Six Sigma eller i KAIZEN-metodiken är också en del av Lean-konceptet. Målet är att nå besparingar genom att minska orsaker till defekter och variationer i tillverkningsprocessen. CLAES GÖRAN HANBERG IMPLEMENTERING Viktigt att Lean genomsyrar hela företaget Det är viktigt att ett Leantänkande genomsyrar hela organisationen och att man inte har olika ansatser i olika delar av en koncern. Det tycker Mattias Andrae, koncernens ekonomichef med ansvar för verksamhetsutveckling vid Tage Rejmes Bil AB, ett av landets största familjeägda bilhandelsföretag. Vi började fundera på Lean för fem sex år sedan, men hade olika ansatser på olika orter. I höst har vi handlat upp en övergripande ledningsgruppsutbildning i Lean. Nästa steg är att fortsätta ner till första linjens chefer för att sedan jobba lokalt anpassat, men fortsatt med en gemensam ansats. Mattias Andrae vill skynda långsamt och säkerställa att alla förstår vad man sysslar med. Det handlar bland annat om att skapa en känsla hos medarbetarna att man vet vad Rejmes står för och vad den egna insatsen betyder. Det finns förstås olika reaktioner på det vi gör, men det viktiga är att alla förstår att var och en själv måste upptäcka vad som kan förbättras i det egna arbetet, börja titta på flöden och arbetssätt. Det här är ett internt arbete som ytterst syftar till att få nöjda kunder och kunna fortsätta vara ett lönsamt företag, avslutar Mattias Andrae. GÖSTA LÖFSTRÖM Leanstream AB är marknadens enda företag som samordnar processtyrning och dokumenthantering med unik metod och programvara för företagsstyrning. Produkten Leanstream underlättar arbetet för användaren genom sin enkelhet och medverkar till ett enhetligt och effektivare arbetssätt som bidrar till ökad lönsamhet. Leanstream ger ordning och reda då allt görs en gång, på ett ställe, på ett sätt och med ett original. SAXAT: På Techdays i Örebro i veckan klarnade det: Leanstream, ett konsultbolag som är bra på processer, hade xat ett lednings system åt ett åkeri. Systemet kördes på egna servrar med allt bök det innebär. Leanstream hörde talas om molnet, tände och vände sig till Microsoftpartnern Precio, som kunde utveckling i Azure. Resultatet blev att åkeriet nu kör sitt system i webbläsaren. Servrarna är borta. I stället betalar de månadshyra till Leanstream För Leanstream öppnas en potentiell världsmarknad Välkommen till molnet på riktigt. Håkan Ogelid ComputerSweden mobil Tennisvägen 2A, Sollentuna

6 6 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Så förbättras vården på Södertälje sjukhus Fråga: Hur kan ett sjukhus använda sig av Lean för att förbättra och utveckla verksamheten? Svar: Enligt överläkare Åsa Elfving på Södertälje sjukhus handlar det främst om att jobba smartare och mer standardiserat. Lean-konceptet känns otroligt vettigt, mycket bygger på sunt förnuft. Det handlar i första hand inte om att springa fortare utan om att jobba smartare och få tid över till att utveckla arbetet, säger Åsa Elfving, överläkare och biträdande verksamhetschef på Södertälje sjukhus. Åsa är involverad i ett av de fyra pilotprojekt som drogs igång hösten 2010 operationsprocessen. De andra projekten rör processerna för akutmottagningen, neuropsykiatriska utredningar för barn (NUBA) och gynekologiska mottagningsoperationer. Nu har de fyra projekten mer eller mindre övergått till ett ständigt utvecklingsarbete. Längst har NUBA-projektet kommit, där har utredningstiderna minskats ordentligt. Inom gyn-projektet har man bland annat flyttat enkla ingrepp, som inte kräver narkos, från operation till mottagning. GÅR IGENOM ALLA FLASKHALSAR. Vi har nu sorterat de flesta störningar och börjar med att fokusera på de insatser som kan ge snabbast effekt, säger Åsa Elfving. FOTO: PRIVAT Kortare behandlingstid Det har kortat behandlingstiden avsevärt för de enklare ingreppen och lämnat plats för fler, mer komplicerade ingrepp på Centraloperation. Dessutom ökar patientsäkerheten genom att man inte söver i onödan, säger Åsa Elfving. För akutmottagningen finns ett politiskt mål att akutbesök ska ta högst fyra timmar från dörr till dörr. För att uppnå detta arbetar det Lean-projektet med en modell där läkare och sjuksköterska arbetar i team och med att ta in läkarbedömningar i ett tidigare skede. FAKTA Nyckelfaktorer för att Lean ska fungera: Alla led i en process bör ha någon representant i det team som arbetar med Lean-projektet. De som är involverade i arbetet måste få möjlighet att förstå Lean-konceptet. På Södertälje Sjukhus har de flesta genomgått en fyra dagars utbildning, som enligt Åsa Elfving har varit väldigt värdefull för att förstå vad Lean är och hur man arbetar enligt konceptet. Åsa Elfvings Lean-projekt, operationsprocessen, spänner hela vägen från operationsanmälan på akutmottagning, vårdavdelning eller öppenvårdmottagning till dess att patienten blivit opererad. Vi går igenom alla flaskhalsar och vad som kan gå fel och kategoriserar allt. Vi har nu sorterat de flesta störningar och börjar med Det måste finnas engagerade chefer som förstår Lean och stöttar teamen. Alla måste känna att de kan bidra till Lean-arbetet. Det är viktigt att folk på golvet får komma med förslag och vara delaktiga. De bästa idéerna på lösningar kommer från dem som jobbar närmast ett problem. Det gäller att systematiskt fånga upp störningar och att fokusera på att lösa dem i stället för att hitta syndabockar. 2TIPS JOBBA SMARTARE att fokusera på de insatser som kan ge snabbast effekt, säger Åsa. Just nu genomförs fyra delprojekt. Det första handlar om att placera rätt sak på rätt plats. Teamet har sett över förråd och flyttat om saker så att sådant som hör till samma ingrepp ligger nära varandra. Det andra projektet innebär att effektivisera processen för knäoch höftplastik med målet att gå upp från två till tre operationer per dag med samma lag. Smidigare för patienten Det tredje projektet handlar om planering av vården från det att beslut tas om operation tillsammans med patienten tills patienten kommer för narkosbedömning och inläggning på vårdavdelning. Målet har varit att göra det smidigare för patienten samtidigt som tid frigörs genom att dubbelarbete elimineras. Det fjärde projektet är arbetet med att implementera Lean-kulturen och skapa en modell för att jobba med ständiga förbättringar. Mycket handlar om att standardisera. Det effektiviserar arbetet samtidigt som det ökar patientsäkerheten och kvaliteten på vården. Målet med alla projekten är att förbättra vården för patienterna. Lean-arbetet förbättrar även personalens situation och när personalen har det bättre påverkar det patienterna positivt. På så sätt skapas goda cirklar, säger Åsa. EVA GUSTIN NYHETER I KORTHET LEANTRIBE GATHERING Öppet nätverk för Lean-diskussioner Lean-filosofin kan lätt fastna i teorier och flödesscheman som ser bra ut på whiteboarden. Anders Sixtensson på konsultbyrån Softhouse tog därför initiativet till det öppna nätverket LeanTribe, vars första sammankomst LeanTribe Gathering ägde rum i Malmö i april. Den 15 september tar man konceptet till Stockholm, medan Göteborg och Karlskrona finns med i planerna längre fram. Vi har inget medlemskap, utan det handlar om att koppla ihop smarta människor som på något sätt intresserar sig för Lean och få dem att diskutera. Vi tror att det händer något i det mänskliga mötet som är viktigt att värna om. Upplägget på LeanTribe Gathering är enkelt: på förmiddagen turas olika personer om att hålla korta så kallade blixttal på minuter. Dessa ska inspirera deltagarna att själva sätta agendan för eftermiddagen, då vissa ämnen plockas upp och fördjupas i olika diskussionsgrupper. Tekniken kallas Open Space. Efteråt samlas allt material öppet på Målet är att skapa en plattform för möten och diskussioner som kan fortsätta utanför Lean- Tribe-konceptet. Lean kan ju appliceras på de flesta branscher och arbetsprocesser, och vi märker att det i allt större utsträckning är de mjuka värdena som ger den riktiga hävstången. Det är trots allt människor det handlar om. LEAN à la PEAK-IT: Effektivare IT = Effektivare företag (Visst, vi skulle kunna rabbla på om hur vi hjälper företag att optimera deras ITmiljöer, sänka kostnaderna och öka produktiviteten genom våra olika tjänster, men du inser säkert också att ditt företag når ett bättre resultat med en väl fungerande IT.) Stockholm Göteborg Malmö

7 Allt vi gör drivs av vårt inre Ledarskap, vi hjälper dig att utveckla ditt! Vårt öppna utbud är uppbyggt för att ge såväl dig från näringslivet som offentlig verksamhet, stora som små att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt utbilda dina medarbetare. Tänk Kaizen. Tänk Fujitsu. Fujitsu - ett av världens största IT-tjänsteföretag - har en unik metod för lean. Vi kallar den Sense & Respond. Den hjälper er bygga en organisationskultur präglad av ständigt förbättringsarbete och innovation. Mer Kaizen, helt enkelt! Sänd ett mail till så berättar vi mer. shaping tomorrow with you Se hur våra utbildningar bidrar till mindre slöseri med din potential och dessutom skapar förutsättningar för Lean Processen att snabbt få fotfäste och bli långsiktigt hållbar. CORE CODE certification Det är slöseri om du inte läser den här annonsen. SFK Certifiering säkerställer att ert ledningssystem uppfyller kraven i aktuell standard. Det sätter samtidigt fingret på brister i er verksamhet. Brister som leder till slöseri av olika slag. Vi är ackrediterade av Swedac och certifierar de flesta standarder på marknaden. Vilka, och vad en certifiering kostar, får du reda på genom att ringa eller besöka Peter Landin är marknads- /försäljningchef samt kvalitets- och miljörevisor på SFK Certifiering. SFK Certifiering AB är ett av de snabbast växande certifieringsbolagen i Skandinavien. Huvudkontoret ligger i Jönköping. Vi finns även i Stockholm, Göteborg samt Helsingfors.

8 8 MAJ 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 3TIPS HA INTE FÖR BRÅTTOM FRÅGOR & SVAR Anders Sörling Processutvecklare, Boråstapeter AB FOTO: PRIVAT Öka den administrativa effektiviteten med Lean Fråga: Hur ökar man effektiviteten i administrationen utan att tappa den livsviktiga kvaliteten? Svar: Systematisera och effektivisera det vardagliga arbetet. SHOWCASE Sedan 1998 har Borg Warner utvecklat och producerat system för fyrhjulsdrift på personbilar. De har framgångsrikt jobbat med Lean i produktionsleden av företaget sedan Ett par år senare var det dags att få med den administrativa delen av företaget med i Lean-tänket. Charlotte Samuelsson, som är ansvarig för Borg Warners tre produktionsanläggningar, berättar hur man tog sig an att utvidga Lean även till de tjänstemannaintensiva delarna av företaget. Vårt första steg var att kartlägga våra administrativa processer och mäta dem så att vi hela tiden kunde utvärdera våra förbättringar. På så sätt fick vi väldigt snabbt feedback och status på våra processer. Ett osvenskt sätt Charlotte Samuelsson menar att ett problem med att införa den här typen av koncept är att det är ganska osvenskt att följa upp resultat på ett så detaljerat sätt. Man är ovan vid att ens personliga arbete mäts och dessutom kan medarbetare vara känsliga för att man går in och utvärderar deras prestationer. I efterhand visade det sig att de allra flesta uppskattade insatsen, säger hon. Divisionen har knappt 400 anställda på fyra platser runtom i världen varav 250 personer sitter på företagets huvudkontor i Landskrona. Målen med Lean-implementationen var att genomlysa FAKTA Tre viktiga framgångsfaktorer: I efterhand visade det sig att de allra fl esta uppskattade insatsen. Charlotte Samuelsson Ansvarig för Borg Warners tre produktionsanläggningar företagets administrativa processer och förbättra förmågan att hålla tidplaner med kvalitet. Kurser i personlig effektivitet Ett exempel på åtgärd var att en extern partnern höll en kurs i personlig effektivitet om fyra tillfällen som varje anställd fick gå. Kursen Förankra förändringarna hos ledningen. Det är viktigt att ledningen verkligen står bakom Leanprojektet annars kommer de ansvariga att försöka pressa in förändringar i organisationen från sidan, vilket sällan blir lyckat. En Leankoordinator är bra för att ta fram konceptet men det personliga ansvaret för att implementera det måste ligga hos ledningen. Mät förändringsarbetet. Det enda sättet att se om förändringarna fungerar är att mäta dem. Ta fram nyckeltal för samtliga processer och styr arbetet efter dem. Med hjälp av mätetalen vet personalen vad de förväntas bidra med och vad de behöver förbättra. Ha inte för bråttom. Det tar tid att ställa om i folks huvuden och det brukar vara en lång resa för att få med alla i företaget på tåget. Många startar nya projekt och ställer upp orimliga mål i början vilket brukar leda till att man springer förbi personalen. Vitsen med Lean är att alla tar ansvar och bidrar med kontinuerliga förbättringar det måste få ta tid! PERSONLIG EFFEKTIVITET Kursen blev väldigt uppskattad internt. Här fick personalen hjälp med att svara på frågor som rör den personliga effektiviteten, berättar Charlotte Samuelsson. FOTO: SHUTTERSTOCK varvade teori och praktik och gav deltagarna konkreta verktyg och system som kunde hjälpa dem att öka sin personliga produktivitet. Kursen blev väldigt uppskattad internt. Här fick personalen hjälp med att svara på frågor som rör den personliga effektiviteten, berättar Charlotte Samuelsson och fortsätter: Det kunde till exempel handla om: Hur organiserar jag min kalender på bästa sätt? Hur får jag tid till planering? Hur håller jag ordning i digitala och fysiska pärmar? Kursen lärde ut enkla verktyg för att systematisera vardagsjobbet. Goda resultat Den administrativa personalen på Borg Warner är positiva till att inkluderas i företagets Lean-koncept. Många uppskattar att klart och tydligt få veta exakt vad som förväntas av dem. De har fått mer kontroll på sina administrativa inoch utflöden och arbetssättet har minskat stress hos de anställda, eftersom verktygen de fått lära sig gör det lättare att planera det dagliga arbetet. I slutändan är det viktigaste att förbättra resultat samtidigt som medarbetarna blir nöjda och mår bättre. Ytterligare en god effekt vi har sett är att medarbetarna nu känner sig mer engagerade i företagets övergripande Lean-tänk, avslutar Charlotte Samuelsson. OLOF ESTERS Ni har nyss kommit igång med ett nytt systemstöd för produktions- och störningsuppföljning. Vilka värden skapar systemet? Det ger värdefulla data för daglig uppföljning av produktionen och för det löpande förbättringsarbetet. De anställda får tydliga mål att arbeta mot. Vilka nyckeltal får ni ut i realtid, utöver TAK/OEE 1)? Vi tar inte ut några nyckeltal utöver tillgänglighet, hastighet, kassationsgrad och de tio största stoppen under mätperioden. Produktionsuppföljningen börjar alltid med maskinoperatörerna. Hur jobbar de med systemet? Operatörerna kategoriserar varje maskinstopp och resultatet presenteras vid uppföljningsmöten två gånger per vecka. Utifrån dessa möten sätts grupper samman som jobbar med förbättringar på maskinen för att minska produktionsförlusterna. Ni importerar tillverkningsorder från ert ERP-system. Vilka andra system integreras och vilka är fördelarna? Vi exporterar antal producerade meter tapet per maskin till Aretics T7 underhållssystem som utifrån detta värde planerar nödvändigt underhåll.vi importerar också mängden prima vara från vårt ERP-system till vårt system för produktionsuppföljning som beräknar spillgraden. Hur snabbt är investeringen återbetald? Det nya systemet möjliggör ett mycket snabbare förbättringsarbete, än det gamla. Så jag räknar med att det är återbetalt på tre år. Vilka råd ger du till andra företag som ska implementera ett system för produktionsuppföljning? För att komma igång snabbt är det klokt att utgå från systemets standardparametrar, istället för att göra egna anpassningar. Det är också viktigt att operatörerna förstår varför systemet införs och att man väljer ett skalbart system från en välrenommerad leverantör. FOTNOT: 1) TAK/OEE FÖLJER UPP DE TRE MEST KOST- SAMMA BORTFALLEN I PRODUKTIONEN:MASKINSTOPP, TEMPOSÄNKNINGAR OCH KASSATIONER.

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE

LEAN OFFICE. Processförbättring för ökad lönsamhet EFFEKTIVITET OCH NÖJDARE MEDARBETARE inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 maj 2011 TALARE FRÅN Tetra pak Sture Karlsson Weronica Johansson Ann-Kristin Sjöström Mikael Boija Henrik Lundbäck Processförbättring för ökad lönsamhet Södertälje

Läs mer

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor

Lean kommun. Forum 2011. Så lyckas du med Lean Implementering Ledarskap Verktyg. Metoder och praktik lär av andras Lean-resor Lean kommun Forum 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 TALARE Vara kommun Christina Dahlberg Elisabeth Lexén Handelshögskolan i Stockholm Pär Åhlström Så lyckas du med Lean Implementering

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten

Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms läns landstings uppföljning av effektiviseringar i sjukvårdsverksamheten Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-11-20 LS 1310-1253 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 3 '12" 0 I 0 0 0 1 0' Skrivelse från Helene Öberg (MP) om Stockholms

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft

LEAN KUNDSERVICE. Lean som stöd för: Nöjdare medarbetare Ökat kundvärde Stärkt konkurrenskraft inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 PRAKTIKFALL Nordea Cards Linda Bengts Salus Ansvar Eva Roth GoExcellent Maria Andersson Ann-Kristin Sjöström Martin Schneider Lean som stöd för:

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010

Lean kommun. Forum 2010. Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 Lean kommun Forum 2010 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 augusti 2010 LYSSNA TILL Speciellt inbjuden talare Robert Kusén Strateg i kommunledningen Kungliga Tekniska Högskolan Anders Hugnell

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm Medskapande förändringskraft

Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, Stockholm  Medskapande förändringskraft www.aprinova.se Medskapande förändringskraft Aprinova Sweden AB Ferkens gränd 1, 111 30 Stockholm www.aprinova.se Vill du veta mer om gemensamma värdegrunder och medskapandets krafter? Besök vår hemsida

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi

Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Ständigt bättre vård med Lean healthcare som verksamhetsfilosofi Lean healthcare har visat sig vara ett oslagbart arbetssätt för att använda de resurser vi har på bästa sätt. Bent Christensen Sjukhuschef

Läs mer

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden

LEAN PRIMÄRVÅRD. Vad krävs för att lyckas med Lean? Implementering Nöjdare medarbetare Patient flöden inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 maj 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Norrbottens Läns Landsting Primärvården Västra Götalandsregionen Karin Andersson Vad krävs för att lyckas med Lean? ering Nöjdare

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

LEAN LEDARSKAP I STAT OCH MYNDIGHET

LEAN LEDARSKAP I STAT OCH MYNDIGHET inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Rikspolisstyrelsen Helena Westin Försäkringskassan Maria Johansson Skolinspektionen Robert Sirkka Myndigheten för radio och tv

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård

Vårdplatser. Planering och hantering av. Verktyg för säkra och effektiva patientflöden. Med patienten i fokus mot bättre vård Planering och hantering av Vårdplatser Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Vinnare av Guldskalpellen 2010 Centrallasarettet Västerås Eva Strand Akademiska sjukhuset Uppsala

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs storverk. När ledningens

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION

OPTIMERAD TJÄNSTEPRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 februari 2013 VÅRA TALARE Statoil Fuel & Retail Sverige Ola Enquist Chef Retail Sales Operation Klarna Filip Backström Utvecklingschef Data och Produktivitet

Läs mer

med Lean som grund - effekter i 200 företag

med Lean som grund - effekter i 200 företag Att skapa uthållig konkurrenskraft med Lean som grund - effekter i 200 företag Birgitta Öjmertz, Produktionslyftet birgitta.ojmertz@swerea.se se Vi arbetar med att utveckla företagens egen förmåga att

Läs mer

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach

Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Presentation vid nordisk byggträff 2013 Baltzar Karlsson, Leancoach Målbild LEAN I LANTBRUKET ska leda till en kraftigt ÖKAD TILLVÄXT bland SVENSKA LANDSBYGDSSFÖRETAG Hur gör de mest framgångsrika industriföretagen?

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

TPM Total Productive Maintenance

TPM Total Productive Maintenance TPM Total Productive Maintenance Anders Tiger VD för Idhammar International Underhållsingenjör, konsult och European Expert in Maintenance Management Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Linda Bernlind Koncernredovisningschef Cecilia Sjögren Transformationsansvarig Finance

Läs mer

Vision som ger växtkraft

Vision som ger växtkraft Lean on Leab Här får du veta hur vi arbetar för att ständigt bli en ännu bättre kontraktstillverkare som lever upp till nyckelorden Långsiktighet, Pålitlighet och Stabilitet. Vision som ger växtkraft

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar

Vara kommun. Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Vara kommun Vara kommun Kontinuerliga förbättringar Kontinuerliga förbättringar Hos oss innebär VaraLean att varje enskild medarbetare i sitt dagliga arbete verkar för att skapa största möjliga värde med

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer