Kvadrat Management AB Way of Working

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvadrat Management AB Way of Working"

Transkript

1 Way of Working Organisationsnummer

2 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av Sveriges mest erfarna managementkonsulter, en vetenskapligt beprövad arbetsmetodik och praktisk kunskap om vad som gör en verksamhet framgångsrik. På Kvadrat Management är vi helt öppna inte bara med vad vi gör, utan även med hur vi arbetar och vilka verktyg och metoder vi använder. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör, och som du kan läsa om i den här skriften. Välkommen till Kvadrat Management Way of Working! Innehållsförteckning 1. Sju bra skäl att välja Kvadrat Management 2. Så gör vi dig framgångsrik 3. Kvadratmodellen i praktiken 4. Kvadrat Management på 30 sekunder

3 1 1. Sju bra skäl att välja Kvadrat Management Står du och din organisation inför förändringar? Är det dags för er att ta nästa steg mot en mer effektiv och framgångsrik verksamhet? Här får du sju anledningar till varför du ska anlita Kvadrat Management i ert kommande förändringsarbete. 1. Vi har 75 av Sveriges bästa managementkonsulter utspridda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Uppsala och Örebro. 2. Våra konsulter är alla egenföretagare med entreprenörsdriv som vet hur avgörande även det minsta beslut kan vara för en verksamhet. 3. I vårt arbete utgår vi alltid ifrån empiriska undersökningar och den senaste forskningen, och vi delar givetvis med oss av våra metoder och verktyg. 4. Vi använder Kvadratmodellen, tar ett helhetsgrepp om din organisation och vet att Strategi, Kultur, Organisation och Genomförande hänger tätt ihop. 5. Vi får din organisation att göra mer av det som skapar bestående värde (och mindre av det som inte gör det) och tror på att varaktiga förändringar görs bäst i små steg. 6. Vi är öppna för nya krav och behov, och anpassar oss snabbt till ändrade omständigheter. 7. Vårt övergripande mål är alltid att öka nyttan för dig som kund (och vi överträffar alltid kundens förväntningar). Det här är kortversionen av det vi kallar Kvadrat Management Way of Working. Vill du veta mer? Nästa kapitel I nästa kapitel kan du fördjupa dig i hur vi använder den senaste forskningen inom förändring och utveckling, hur Kvadratmodellen fungerar och hur vi gör dig och din organisation framgångsrika.

4 2 2. Så gör vi dig framgångsrik På Kvadrat Management arbetar vi utifrån Kvadratmodellen. Den är baserad på den senaste forskningen, empiriska undersökningar och vår egen erfarenhet. Vi vet vad som krävs och måste göras för att skapa bestående förändringar och en positiv utveckling i din organisation. Hur skapas en framgångsrik verksamhet? Kvadrat Management utgår alltid från den senaste forskningen kring utveckling och förändring av företag, organisationer och individer. Vi hittar och utvärderar metoder som bevisligen fungerar och ger resultat. Utifrån det väljer vi de metoder som skapar optimal nytta för våra kunder. Kommer det ny forskning som säger något annat då ändrar vi metod. Ett av våra rättesnören på Kvadrat Management är Evergreen-studien, som bland annat är grunden för boken What (really) works 1. Studien antagligen den största empiriska undersökning som genomförts inom ämnet framgångsrik företagsledning lyfter fram ett antal grundläggande principer som ledare och organisationer behöver följa för att vara uthålligt framgångsrika. Evergreen visar att företag som genomgående tillämpar de grundläggande principerna ökar sina chanser att bli vinnare med över 90 % jämfört med dem som inte gör det. Bortser man från någon av principerna ökar risken att misslyckas drastiskt. Eftersom många andra studier liksom beprövad erfarenhet pekar i samma riktning finns det goda skäl att ta slutsatserna på allvar. Enligt studien är framgångsrika företag bra på fyra områden: Strategi: Skapa och vidmakthåll en tydlig och fokuserad strategi. Följ strategin. Kultur: Utveckla och vidmakthåll en resultatorienterad och coachande kultur. Organisation: Bygg och vidmakthåll en snabb, flexibel och platt organisation. Genomförande: Utveckla och vidmakthåll ett kvalitetssäkrat utförande. Varje område innehåller underområden, till exempel. Bygg strategin runt ett tydligt kundvärde, utveckla strategin utifrån och in, kvalitetstänkande, konstant utvecklande av system och processer, undanröj slöseri, delegera ansvar, medarbetardriven utveckling, ledning genom coachning, med mera. Detta är vad forskning och empiriska studier säger, och detta är vårt val. Det innebär att konsulter på Kvadrat Management tar stöd i forskningen och så långt det är möjligt 1 What (really) works: the 4+2 formula for sustained business success by William Joyce, Nitin Nohria and Bruce Roberson

5 3 ett helhetsgrepp om våra kunders utveckling. Vi vet nämligen att en quick fix inom ett enskilt område inte leder till varaktig förändring. För att uppnå en hållbar och långsiktig förändring måste man jobba parallellt med alla fyra områdena. Bild 1 illustrerar Kvadrat Managements erbjudande och det vi kallar Kvadratmodellen, med utgångspunkt i de fyra områdena: KULTUR VÄRDERINGAR, FILOSOFI SYNSÄTT, KLIMAT, STÄMNING STRATEGI VISION, IDÉ, MÅL, PLAN, STRATEGISKA VAL REGELVERK, POLICY Utveckling Förändring ORGANISATION LEDARSKAP ROLL, ANSVAR STRUKTUR SAMSPEL COACHING GENOMFÖRANDE KVALITET STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR RUTINER PROCESSER FLÖDEN Bild 1 - Kvadratmodellen Strategi, Kultur, Organisation, Genomförande Ett av de vanligaste misstagen när man vill skapa varaktig förändring är att inte se kopplingen mellan de fyra områdena. Kvadratmodellen bygger på insikten att om ett företag väljer att utveckla ett enskilt område, så behöver konsekvenserna för de andra områdena också belysas och lösas. I alla fall om förändringen, och förbättringen, ska bli bestående. Hur skapar vi bestående värde för våra kunder? Kvadrat Managements syn på förändring är att den ska komma inifrån, från verksamhetens kärna, men vara motiverad av slutkundens (kundens kund) behov. Medarbetarnas engagemang, kunskap och insikter är förutsättningar för ett framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete. Detta är en av grundbultarna i så kallad leanfilosofi.

6 4 För oss på Kvadrat Management handlar leanfilosofi om att göra mer av det som skapar värde för mottagaren, och mindre av det som inte skapar värde. Det kan låta banalt, men det gör det inte mindre sant. Förändringar införs bäst i små steg. Kombinerar man detta med en kultur som bygger på ständiga förbättringar, engagerade medarbetare och ett coachande förhållningssätt, så skapas bestående Bild 2 Förändringar införs bäst i små steg. förbättringar. Leanfilosofi innebär att man vågar pröva och att man vågar ha fel, bara så länge man lär sig något. På Kvadrat Management ställer vi oss alltid frågan: Vad har vi lärt oss nu? På så sätt tydliggör vi på ett enkelt sätt var vi är och vart vi ska. När? Så snart som möjligt. Hur? Ständigt och varje dag, så att vi kan ta små steg i rätt riktning och så att alla är delaktiga och motiverade. Det är vår leanfilosofi. När vi arbetar med att skapa bestående värde fokuserar vi på slutkunden, det vill säga utifrån och in. Om man lyssnar på vad kunden vill får man allt som oftast höra följande: Slösa inte med min tid Lös hela mitt problem Ge mig precis det jag vill ha Leverera värde när och där jag vill ha det Reducera antalet beslut för att lösa mitt problem Kvadrat Management utgår alltid ifrån vad du som kund söker eller behöver. Vi börjar med att diskutera vad du har för behov, vilka problem du vill lösa och hur man ska verkställa en viss utveckling eller förändring. Därför låser vi oss aldrig vid en specifik lösningsmodell eller metod. Istället utgår vi från dig och din organisation för att komma fram till vad som måste göras för att ni ska bli framgångsrika. På Kvadrat Management tror vi att bestående värde skapas genom att: Vi litar på att kundens medarbetare om de får förtroende och ansvar vet bäst hur man förbättrar verksamheten Vi bygger förändringsarbetet runt motiverade individer, skapar en positiv och tillåtande miljö och ger alla inblandade det stöd de behöver Vi tror på att bättre nytta är och ska vara det primära måttet på framsteg Vi vet att enkelhet är väsentligt och att det onödiga måste elimineras Vi vet att det effektivaste sättet att förmedla information är via samtal ansikte mot ansikte

7 5 Vi fokuserar på kundens kund och vad som skapar värde för denne Vi ger ledare stöd i att förstå sina egna roller i en organisation som löpande arbetar med medarbetardrivna förbättringar Hur arbetar vi effektivt tillsammans med kunden? När Kvadrat Management genomför ett projekt eller verkställer en åtgärdsplan gör vi det agilt. Agil betyder lättrörlig, och att arbeta agilt handlar i grunden om att snabbt kunna anpassa sig till förändring. Vi har lång erfarenhet av att leda individ-, organisations- och företagsutveckling och vi har varit inblandade i tusentals IT-projekt. Vi arbetar agilt för att snabbare få genomslag för våra åtgärder och kunna reagera på eventuella fel. Ett fel blir inte mindre för att man väntar med att åtgärda det, snarare tvärtom. Genom att tidigt tydliggöra vilka resultat eller mål vi förväntar oss, kan vi enklare kommunicera med och involvera alla som är berörda. På Kvadrat Management arbetar vi aktivt tillsammans med dig som kund genom att: Vi alltid är öppna och redo för att krav och behov förändras Vi löpande reflekterar över hur vi ska bli effektivare, och justerar vårt beteende därefter Vi levererar regelbundet, med några veckors intervall Vi vågar dra i bromsen och göra om Vi vet att det effektivaste sättet att förmedla information är via samtal ansikte mot ansikte Vi ser ständiga förbättringar i små steg som en framgångsfaktor Bild 3 Vi arbetar aktivt tillsammans Hur får vi kunden att utvecklas? Kvadrat Management får chefer och medarbetare att utvecklas genom att överföra kunskap. Kunskapen vi överför ska vara relevant för kundens situation och leda till en varaktig förbättring. Vi fokuserar på ett lärande som ger bestående kunskap, vilket enligt både forskning och erfarenhet är kunskap som man får genom learning by doing. Våra förslag och lösningar baserar vi på vår insikt om din organisations situation och behov, på vår egen erfarenhet och på Kvadrat Managements samlade kunskap. Genom att dela med oss av vår erfarenhet, verktyg och metoder utvecklar vi både dig som kund och oss själva.

8 6 Vi får dig som kund att växa genom att: Vi är lyhörda, du är aktiv och att vi tillsammans jobbar mot ett tydligt mål Vi överför kunskap genom learning by doing Vi har ett coachande förhållningssätt (till skillnad från ett auktoritärt) Vi öppet delar med oss av våra metoder och verktyg Vi ger ledare och chefer stöd i deras roller i en organisation som jobbar löpande med medarbetardrivna förbättringar Vi verkar för att leverera varaktigt värde och låta chefer och medarbetare växa i deras roller så att de kan agera självständigt när vårt uppdrag är avslutat Nästa kapitel Det är så här vi jobbar, skapar bestående förändring och får dig och din organisation att utvecklas och bli framgångsrik. I nästa kapitel berättar vi mer om hur vi tillämpar Kvadratmodellen och om vilka tjänster vi erbjuder.

9 7 3. Kvadratmodellen i praktiken Vårt erbjudande är uppdelat i de fyra områden som utgör Kvadratmodellen Strategi, Kultur, Organisation och Genomförande. De olika delarna hänger samman och därför tar vi alltid ett helhetsgrepp när vi börjar arbeta med en kund. Område: Strategi Att arbeta med strategi handlar om att skapa en spelplan för framtiden. Men för att forma framtiden måste vi ta avstamp i både kundens nuläge och i kundens historia. Och för att formulera en vinnande plan gör vi en analys av vad kundens medarbetare, ägare och slutkunder vill och behöver. En bra strategi som leder till varaktig framgång är tydlig, fokuserad och utformad på ett sätt som gör att alla i organisationen förstår och kan följa den. Kvadrat Management har lång erfarenhet av att ge stöd och råd i strategiprocesser och att, vid behov, leda det operativa arbetet. Område: Kultur Många företag och organisationer beskriver att deras framgångar är kopplade till en specifik kultur. Men vad är egentligen en företags- eller organisationskultur och hur skapar man den kultur man vill ha? Kvadrat Management erbjuder ett antal olika verktyg för att utveckla och förändra kulturen i din organisation. En verklig förändring av kulturen, värderingarna och beteendet i en organisation tar tid. Därför startar man oftast med ledningen - enligt devisen leda genom exempel - och tar därefter hela organisationen från nu-läge till ny-läge genom strukturerade och verifierade processer. Det slutliga målet för ett sådant här förändringsarbete är att skapa en resultatorienterad kultur med bestående värde för dig som kund. På Kvadrat Management vet vi att bestående värde skapas genom att: Vi litar på att kundens medarbetare vet bäst hur man förbättrar verksamheten om man får ansvaret och förtroendet Vi bygger förändringsarbetet runt motiverade individer i en miljö och med det stöd de behöver Vi fokuserar på kundens kund och vad som skapar värde för denne Vi ger ledarna stöd i att förstå sin egen roll i en organisation som arbetar med medarbetardrivna ständiga förbättringar Vi medverkar till att värderingar levs och inte bara skrivs genom att arbeta långsiktigt med ledarskap och medarbetarskap

10 8 Område: Organisation På Kvadrat Management tar vi fasta på den forskning som finns och på vår egen erfarenhet kring hur man skapar en framgångsrik organisation med framgångsrika ledare. Att utveckla en organisation och dess struktur handlar till stor del om ledarskap. Det är viktigt att strukturen aktivt stödjer den strategi man valt och sättet man vill genomföra den på. Sättet man organiserar sin verksamhet måste ta avstamp i detta men också bottna i organisationens kultur och värderingar. Till exempel finns det ett antal grundläggande frågor som varje organisation och ledare bör ställa sig. Vi hjälper våra kunder att hitta svaren, ta fram en åtgärdsplan och genomföra de nödvändiga förändringarna. Här är några av frågorna: Var är vi idag och hur ser vår struktur ut? Vilken organisationsstruktur är den mest optimala för att kunna genomföra vår strategi? Hur skall vi leda så att vi lyckas med det vi bestämt att vi skall göra? Vilket är mitt ansvar? Vilka befogenheter har jag? Hur och var skall vi hitta våra framtida viktiga medarbetare? Hur skall vi göra för att behålla de vi redan har? Hur säkerställer jag att jag uppnår balans i såväl mitt eget ledarskap som i samverkan och samspel med mina medarbetare och kollegor? När man har svarat på de här frågorna (och några till) så har man kommit en bra bit på vägen mot att skapa bestående förändring och förbättring. Område: Genomförande Att upprätta en strategi är en sak. Att genomföra den är en helt annan, men båda två är givetvis lika viktiga. Strategi och genomförande går hand i hand, och det hjälper vi på Kvadrat Management våra kunder att se. De mest framgångsrika företagen arbetar ständigt med att förenkla sina processer utifrån ett tydligt värdeperspektiv. I slutändan handlar all förändring om att den faktiskt genomförs och genomförs på rätt sätt. Det kanske låter enkelt, men det är helt grundläggande. Kvadrat Management använder leanfilosofi och ett agilt arbetssätt för att förändra våra kunders förmåga att genomföra sina strategier. Våra beprövade verktyg och metoder i kombination med vår erfarenhet och kompetens gör att vi snabbt kan hjälpa dig som kund att uppnå konkreta och beständiga resultat. Vi frågar alltid vilket värde en viss aktivitet har för kunden Vi tar små steg, men ofta

11 9 Vi litar på kundens medarbetare som skall lösa uppgiften Vi läser av, reflekterar, reagerar och agerar Vi vågar pröva nytt och ställer oss frågan: Vad lärde vi oss nu? Vi vet att det effektivaste sättet att kommunicera är via samtal ansikte mot ansikte Nästa kapitel Sammantaget utgör allt detta Kvadrat Management Way of Working. En kombination av vetenskap och forskning, erfarenhet, smidighet och anpassning, lyhördhet, helhetstänk och full fokus på att öka kundens nytta och skapa bestående värde. I det sista kapitlet kan du läsa lite mer om oss som företag och vilka vi är.

12 10 4. Kvadrat Management på 30 sekunder Vi hoppas att du nu har fått en bra idé om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa dig och din organisation med. Här kommer lite grundfakta om Kvadrat Management, vilka vi är och vad vi gör. Kvadrat Management består av 75 av Sveriges bästa managementkonsulter utspridda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Uppsala och Örebro. Alla våra konsulter är egenföretagare med Kvadrat Management som gemensam plattform. Det betyder att våra konsulter vet vad det innebär att driva och leda en verksamhet. Den kunskapen och erfarenheten tar de med sig ut till dig som kund. En konsult från Kvadrat kombinerar personligt ansvar och engagemang med mångårig yrkeserfarenhet och specialistkompetens. Alla våra konsulter är seniora med lång erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor. Våra konsulter kan fylla ett stort antal roller på alla nivåer från projektledare, verksamhetsutvecklare och utredare till affärsarkitekt, coach/mentor och interimschef, för att nämna några. Vi har specialister inom flera branscher och områden, däribland bank, försäkring, offentlig styrning, upphandling, business intelligence och ledarutveckling. Kvadrat Management är en del av Kvadrat AB. Kvadrat AB grundades 1988, har idag cirka 250 kollegor och är marknadens ledande konsultföretag baserat på egenföretagande. Du hittar mer information om Kvadrat Management på

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1

Grunder för PPS. Tieto PPS AH001, 8.1.1, Sida 1 Sida 1 Om grunder för PPS Nöjd kund och nytta för alla är utgångspunkten för PPS. Grundläggande synsätt är positiv människosyn, åtagande, nytta och samförstånd. PPS utgår ifrån att varje människa är en

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Att bygga hållbara förändringar

Att bygga hållbara förändringar Att bygga hållbara förändringar Jag jobbar med individer, team och organisationer i förändring. Min roll är coachande. Jag utgår från att jag inte är svarsleverantör. Ni är specialisterna i er verksamhet.

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT

Regiondirektören. Chefs- och ledarkriterier i Region Skåne. Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM. Alf Jönsson Regiondirektör BESLUT Regiondirektören Alf Jönsson Tfn: +46 44 309 31 21 Mail: alf.jonsson@skane.se BESLUT Datum 2016-03-29 Dnr 1600180 1 (6) Chefs- och ledarkriterier i Regiondirektörer beslutar i enlighet med bifogat PM.

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Det moderna ledaroch medarbetarskapet

Det moderna ledaroch medarbetarskapet Det moderna ledaroch medarbetarskapet En sammanfattning av de senaste teorierna kring modernt ledar- och medarbetarskap. Skriften bygger på information från rapporten Förändring och utveckling ett konstant

Läs mer

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras

När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Att ta nya steg När förändringen måste organiseras eller organisationen förändras Förutsättningen för alla verksamheter är en bärande idé, behövda varor eller tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten

Läs mer

TNS SIFO & The Core Company, 2011

TNS SIFO & The Core Company, 2011 1 2 Bekymmerslös Äventyrlig Vänlig Självsäker Försiktig Kompetent 3 Om denna person var VD, hur skulle företagskulturen vara? Vilka värderingar, ledarskap och struktur skulle företaget ha? 4 Företagskultur

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Gemensam idé Idéns kvalitet Värden vi levererar Generella effekter

Gemensam idé Idéns kvalitet Värden vi levererar Generella effekter Gemensam idé Lärande organisationer utvecklas ur en medveten och gemensamt accepterad organisations- och verksamhetsidé. Genom idén finner vi de gemensamt nödvändiga motiven för det kontinuerliga lärandet.

Läs mer

Förbättringskunskap i Västernorrland

Förbättringskunskap i Västernorrland Förbättringskunskap i Västernorrland Att redovisa» Vilket område har ni jobbat med?» Varför just det området?» Vad har ni gjort?» Hur har ni gjort för att inkludera övriga?» Resultat?» Erfarenheter;» Vad

Läs mer

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1

Tieto PPS AH146, 2.0.1, Xxxx Leda förändring. Sida 1 Leda förändring Sida 1 Utveckling av en organisations verksamhet mot nya mål innebär alltid att arbetssituationen för de medarbetare som ingår i verksamheten behöver förändras. För att lyckas måste de

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet

Leda Birgitta Bisholt Karlstads universitet Leda Leda är ett fornsvenskt ord som betyder föra Ledarskap ett förtroende från sina medarbetare uppstår i interaktionen För att kunna utöva ett ledarskap är det nödvändigt att ledaren har mandat från

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

Hur kunde det bli så här?

Hur kunde det bli så här? Hur kunde det bli så här? 1 Höglandet YDRE 115 000 invånare 6-7 kommuner 6-7primärvårdsområden Höglandssjukhuset Eksjö- Nässjö ca 5000 anställda Seniororganisationer (2009) Vision Esther Genom att skapa

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

PROGRAM FÖR FÖRMIDDAGEN

PROGRAM FÖR FÖRMIDDAGEN PROGRAM FÖR FÖRMIDDAGEN 8.30 LARS GÖR EN GENOMGÅNG AV DE VIKTIGASTE I KAPITEL 2 FRÅN BOKEN 9.00 DISKUSSIONSFRÅGOR FRÅN KAPITEL 2 INKLUSIVE FIKA 10.00 REDOVISNING FRÅN VARJE GRUPP 10.15 DIGITALA VERKTYG

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg

Målbaserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg baserat Ledarskap Effektivare målarbete Krister Forsberg Har Du som chef mål för vad din verksamhet ska uppnå? Har Du personliga mål för vad Du personligen vill uppnå? Speglar dessa mål vad din verksamhet

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Framgångsrikt ledarskap på distans

Framgångsrikt ledarskap på distans - Makes people and business successful - Framgångsrikt ledarskap på distans Markus Marklund www.proandpro.se Pro&Pro Luleå > 12 års ledarerfarenhet Skellefteå Vasa Ledare för team på en ort Sundsvall Laapenranta

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Xxxx Motivation och drivkrafter

Xxxx Motivation och drivkrafter Motivation och drivkrafter Sida 1 Om motivation och drivkrafter Definition på motivation enligt Bonniers lilla uppslagsbok: Motivation är en sammanfattning av de drivkrafter som ligger bakom en handling.

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning

Framtidens skolor i Gråbo - inriktning ! 1 Infrasupport Personalenheten Mia Gottfridson Granath Personalutvecklare 0302-52 12 57 Framtidens skolor i Gråbo - inriktning Bakgrund Sveriges ledande miljökommun Lerums kommun har visionen att år

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Chef till Nationellt forensiskt centrum

Chef till Nationellt forensiskt centrum Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till Nationellt forensiskt centrum Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående polismyndigheter

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP. en gemensam värdegrund i Gotlands kommun

VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP. en gemensam värdegrund i Gotlands kommun Dokumentet har beslutats av kommunfullmäktige i mars 2003 på förslag av kommunledningsgruppen och efter samverkan med de fackliga organisationerna. VÅR SYN PÅ LEDAR- OCH MEDARBETARSKAP en gemensam värdegrund

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer