Kvadrat Management AB Way of Working

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvadrat Management AB Way of Working"

Transkript

1 Way of Working Organisationsnummer

2 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av Sveriges mest erfarna managementkonsulter, en vetenskapligt beprövad arbetsmetodik och praktisk kunskap om vad som gör en verksamhet framgångsrik. På Kvadrat Management är vi helt öppna inte bara med vad vi gör, utan även med hur vi arbetar och vilka verktyg och metoder vi använder. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör, och som du kan läsa om i den här skriften. Välkommen till Kvadrat Management Way of Working! Innehållsförteckning 1. Sju bra skäl att välja Kvadrat Management 2. Så gör vi dig framgångsrik 3. Kvadratmodellen i praktiken 4. Kvadrat Management på 30 sekunder

3 1 1. Sju bra skäl att välja Kvadrat Management Står du och din organisation inför förändringar? Är det dags för er att ta nästa steg mot en mer effektiv och framgångsrik verksamhet? Här får du sju anledningar till varför du ska anlita Kvadrat Management i ert kommande förändringsarbete. 1. Vi har 75 av Sveriges bästa managementkonsulter utspridda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Uppsala och Örebro. 2. Våra konsulter är alla egenföretagare med entreprenörsdriv som vet hur avgörande även det minsta beslut kan vara för en verksamhet. 3. I vårt arbete utgår vi alltid ifrån empiriska undersökningar och den senaste forskningen, och vi delar givetvis med oss av våra metoder och verktyg. 4. Vi använder Kvadratmodellen, tar ett helhetsgrepp om din organisation och vet att Strategi, Kultur, Organisation och Genomförande hänger tätt ihop. 5. Vi får din organisation att göra mer av det som skapar bestående värde (och mindre av det som inte gör det) och tror på att varaktiga förändringar görs bäst i små steg. 6. Vi är öppna för nya krav och behov, och anpassar oss snabbt till ändrade omständigheter. 7. Vårt övergripande mål är alltid att öka nyttan för dig som kund (och vi överträffar alltid kundens förväntningar). Det här är kortversionen av det vi kallar Kvadrat Management Way of Working. Vill du veta mer? Nästa kapitel I nästa kapitel kan du fördjupa dig i hur vi använder den senaste forskningen inom förändring och utveckling, hur Kvadratmodellen fungerar och hur vi gör dig och din organisation framgångsrika.

4 2 2. Så gör vi dig framgångsrik På Kvadrat Management arbetar vi utifrån Kvadratmodellen. Den är baserad på den senaste forskningen, empiriska undersökningar och vår egen erfarenhet. Vi vet vad som krävs och måste göras för att skapa bestående förändringar och en positiv utveckling i din organisation. Hur skapas en framgångsrik verksamhet? Kvadrat Management utgår alltid från den senaste forskningen kring utveckling och förändring av företag, organisationer och individer. Vi hittar och utvärderar metoder som bevisligen fungerar och ger resultat. Utifrån det väljer vi de metoder som skapar optimal nytta för våra kunder. Kommer det ny forskning som säger något annat då ändrar vi metod. Ett av våra rättesnören på Kvadrat Management är Evergreen-studien, som bland annat är grunden för boken What (really) works 1. Studien antagligen den största empiriska undersökning som genomförts inom ämnet framgångsrik företagsledning lyfter fram ett antal grundläggande principer som ledare och organisationer behöver följa för att vara uthålligt framgångsrika. Evergreen visar att företag som genomgående tillämpar de grundläggande principerna ökar sina chanser att bli vinnare med över 90 % jämfört med dem som inte gör det. Bortser man från någon av principerna ökar risken att misslyckas drastiskt. Eftersom många andra studier liksom beprövad erfarenhet pekar i samma riktning finns det goda skäl att ta slutsatserna på allvar. Enligt studien är framgångsrika företag bra på fyra områden: Strategi: Skapa och vidmakthåll en tydlig och fokuserad strategi. Följ strategin. Kultur: Utveckla och vidmakthåll en resultatorienterad och coachande kultur. Organisation: Bygg och vidmakthåll en snabb, flexibel och platt organisation. Genomförande: Utveckla och vidmakthåll ett kvalitetssäkrat utförande. Varje område innehåller underområden, till exempel. Bygg strategin runt ett tydligt kundvärde, utveckla strategin utifrån och in, kvalitetstänkande, konstant utvecklande av system och processer, undanröj slöseri, delegera ansvar, medarbetardriven utveckling, ledning genom coachning, med mera. Detta är vad forskning och empiriska studier säger, och detta är vårt val. Det innebär att konsulter på Kvadrat Management tar stöd i forskningen och så långt det är möjligt 1 What (really) works: the 4+2 formula for sustained business success by William Joyce, Nitin Nohria and Bruce Roberson

5 3 ett helhetsgrepp om våra kunders utveckling. Vi vet nämligen att en quick fix inom ett enskilt område inte leder till varaktig förändring. För att uppnå en hållbar och långsiktig förändring måste man jobba parallellt med alla fyra områdena. Bild 1 illustrerar Kvadrat Managements erbjudande och det vi kallar Kvadratmodellen, med utgångspunkt i de fyra områdena: KULTUR VÄRDERINGAR, FILOSOFI SYNSÄTT, KLIMAT, STÄMNING STRATEGI VISION, IDÉ, MÅL, PLAN, STRATEGISKA VAL REGELVERK, POLICY Utveckling Förändring ORGANISATION LEDARSKAP ROLL, ANSVAR STRUKTUR SAMSPEL COACHING GENOMFÖRANDE KVALITET STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR RUTINER PROCESSER FLÖDEN Bild 1 - Kvadratmodellen Strategi, Kultur, Organisation, Genomförande Ett av de vanligaste misstagen när man vill skapa varaktig förändring är att inte se kopplingen mellan de fyra områdena. Kvadratmodellen bygger på insikten att om ett företag väljer att utveckla ett enskilt område, så behöver konsekvenserna för de andra områdena också belysas och lösas. I alla fall om förändringen, och förbättringen, ska bli bestående. Hur skapar vi bestående värde för våra kunder? Kvadrat Managements syn på förändring är att den ska komma inifrån, från verksamhetens kärna, men vara motiverad av slutkundens (kundens kund) behov. Medarbetarnas engagemang, kunskap och insikter är förutsättningar för ett framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete. Detta är en av grundbultarna i så kallad leanfilosofi.

6 4 För oss på Kvadrat Management handlar leanfilosofi om att göra mer av det som skapar värde för mottagaren, och mindre av det som inte skapar värde. Det kan låta banalt, men det gör det inte mindre sant. Förändringar införs bäst i små steg. Kombinerar man detta med en kultur som bygger på ständiga förbättringar, engagerade medarbetare och ett coachande förhållningssätt, så skapas bestående Bild 2 Förändringar införs bäst i små steg. förbättringar. Leanfilosofi innebär att man vågar pröva och att man vågar ha fel, bara så länge man lär sig något. På Kvadrat Management ställer vi oss alltid frågan: Vad har vi lärt oss nu? På så sätt tydliggör vi på ett enkelt sätt var vi är och vart vi ska. När? Så snart som möjligt. Hur? Ständigt och varje dag, så att vi kan ta små steg i rätt riktning och så att alla är delaktiga och motiverade. Det är vår leanfilosofi. När vi arbetar med att skapa bestående värde fokuserar vi på slutkunden, det vill säga utifrån och in. Om man lyssnar på vad kunden vill får man allt som oftast höra följande: Slösa inte med min tid Lös hela mitt problem Ge mig precis det jag vill ha Leverera värde när och där jag vill ha det Reducera antalet beslut för att lösa mitt problem Kvadrat Management utgår alltid ifrån vad du som kund söker eller behöver. Vi börjar med att diskutera vad du har för behov, vilka problem du vill lösa och hur man ska verkställa en viss utveckling eller förändring. Därför låser vi oss aldrig vid en specifik lösningsmodell eller metod. Istället utgår vi från dig och din organisation för att komma fram till vad som måste göras för att ni ska bli framgångsrika. På Kvadrat Management tror vi att bestående värde skapas genom att: Vi litar på att kundens medarbetare om de får förtroende och ansvar vet bäst hur man förbättrar verksamheten Vi bygger förändringsarbetet runt motiverade individer, skapar en positiv och tillåtande miljö och ger alla inblandade det stöd de behöver Vi tror på att bättre nytta är och ska vara det primära måttet på framsteg Vi vet att enkelhet är väsentligt och att det onödiga måste elimineras Vi vet att det effektivaste sättet att förmedla information är via samtal ansikte mot ansikte

7 5 Vi fokuserar på kundens kund och vad som skapar värde för denne Vi ger ledare stöd i att förstå sina egna roller i en organisation som löpande arbetar med medarbetardrivna förbättringar Hur arbetar vi effektivt tillsammans med kunden? När Kvadrat Management genomför ett projekt eller verkställer en åtgärdsplan gör vi det agilt. Agil betyder lättrörlig, och att arbeta agilt handlar i grunden om att snabbt kunna anpassa sig till förändring. Vi har lång erfarenhet av att leda individ-, organisations- och företagsutveckling och vi har varit inblandade i tusentals IT-projekt. Vi arbetar agilt för att snabbare få genomslag för våra åtgärder och kunna reagera på eventuella fel. Ett fel blir inte mindre för att man väntar med att åtgärda det, snarare tvärtom. Genom att tidigt tydliggöra vilka resultat eller mål vi förväntar oss, kan vi enklare kommunicera med och involvera alla som är berörda. På Kvadrat Management arbetar vi aktivt tillsammans med dig som kund genom att: Vi alltid är öppna och redo för att krav och behov förändras Vi löpande reflekterar över hur vi ska bli effektivare, och justerar vårt beteende därefter Vi levererar regelbundet, med några veckors intervall Vi vågar dra i bromsen och göra om Vi vet att det effektivaste sättet att förmedla information är via samtal ansikte mot ansikte Vi ser ständiga förbättringar i små steg som en framgångsfaktor Bild 3 Vi arbetar aktivt tillsammans Hur får vi kunden att utvecklas? Kvadrat Management får chefer och medarbetare att utvecklas genom att överföra kunskap. Kunskapen vi överför ska vara relevant för kundens situation och leda till en varaktig förbättring. Vi fokuserar på ett lärande som ger bestående kunskap, vilket enligt både forskning och erfarenhet är kunskap som man får genom learning by doing. Våra förslag och lösningar baserar vi på vår insikt om din organisations situation och behov, på vår egen erfarenhet och på Kvadrat Managements samlade kunskap. Genom att dela med oss av vår erfarenhet, verktyg och metoder utvecklar vi både dig som kund och oss själva.

8 6 Vi får dig som kund att växa genom att: Vi är lyhörda, du är aktiv och att vi tillsammans jobbar mot ett tydligt mål Vi överför kunskap genom learning by doing Vi har ett coachande förhållningssätt (till skillnad från ett auktoritärt) Vi öppet delar med oss av våra metoder och verktyg Vi ger ledare och chefer stöd i deras roller i en organisation som jobbar löpande med medarbetardrivna förbättringar Vi verkar för att leverera varaktigt värde och låta chefer och medarbetare växa i deras roller så att de kan agera självständigt när vårt uppdrag är avslutat Nästa kapitel Det är så här vi jobbar, skapar bestående förändring och får dig och din organisation att utvecklas och bli framgångsrik. I nästa kapitel berättar vi mer om hur vi tillämpar Kvadratmodellen och om vilka tjänster vi erbjuder.

9 7 3. Kvadratmodellen i praktiken Vårt erbjudande är uppdelat i de fyra områden som utgör Kvadratmodellen Strategi, Kultur, Organisation och Genomförande. De olika delarna hänger samman och därför tar vi alltid ett helhetsgrepp när vi börjar arbeta med en kund. Område: Strategi Att arbeta med strategi handlar om att skapa en spelplan för framtiden. Men för att forma framtiden måste vi ta avstamp i både kundens nuläge och i kundens historia. Och för att formulera en vinnande plan gör vi en analys av vad kundens medarbetare, ägare och slutkunder vill och behöver. En bra strategi som leder till varaktig framgång är tydlig, fokuserad och utformad på ett sätt som gör att alla i organisationen förstår och kan följa den. Kvadrat Management har lång erfarenhet av att ge stöd och råd i strategiprocesser och att, vid behov, leda det operativa arbetet. Område: Kultur Många företag och organisationer beskriver att deras framgångar är kopplade till en specifik kultur. Men vad är egentligen en företags- eller organisationskultur och hur skapar man den kultur man vill ha? Kvadrat Management erbjuder ett antal olika verktyg för att utveckla och förändra kulturen i din organisation. En verklig förändring av kulturen, värderingarna och beteendet i en organisation tar tid. Därför startar man oftast med ledningen - enligt devisen leda genom exempel - och tar därefter hela organisationen från nu-läge till ny-läge genom strukturerade och verifierade processer. Det slutliga målet för ett sådant här förändringsarbete är att skapa en resultatorienterad kultur med bestående värde för dig som kund. På Kvadrat Management vet vi att bestående värde skapas genom att: Vi litar på att kundens medarbetare vet bäst hur man förbättrar verksamheten om man får ansvaret och förtroendet Vi bygger förändringsarbetet runt motiverade individer i en miljö och med det stöd de behöver Vi fokuserar på kundens kund och vad som skapar värde för denne Vi ger ledarna stöd i att förstå sin egen roll i en organisation som arbetar med medarbetardrivna ständiga förbättringar Vi medverkar till att värderingar levs och inte bara skrivs genom att arbeta långsiktigt med ledarskap och medarbetarskap

10 8 Område: Organisation På Kvadrat Management tar vi fasta på den forskning som finns och på vår egen erfarenhet kring hur man skapar en framgångsrik organisation med framgångsrika ledare. Att utveckla en organisation och dess struktur handlar till stor del om ledarskap. Det är viktigt att strukturen aktivt stödjer den strategi man valt och sättet man vill genomföra den på. Sättet man organiserar sin verksamhet måste ta avstamp i detta men också bottna i organisationens kultur och värderingar. Till exempel finns det ett antal grundläggande frågor som varje organisation och ledare bör ställa sig. Vi hjälper våra kunder att hitta svaren, ta fram en åtgärdsplan och genomföra de nödvändiga förändringarna. Här är några av frågorna: Var är vi idag och hur ser vår struktur ut? Vilken organisationsstruktur är den mest optimala för att kunna genomföra vår strategi? Hur skall vi leda så att vi lyckas med det vi bestämt att vi skall göra? Vilket är mitt ansvar? Vilka befogenheter har jag? Hur och var skall vi hitta våra framtida viktiga medarbetare? Hur skall vi göra för att behålla de vi redan har? Hur säkerställer jag att jag uppnår balans i såväl mitt eget ledarskap som i samverkan och samspel med mina medarbetare och kollegor? När man har svarat på de här frågorna (och några till) så har man kommit en bra bit på vägen mot att skapa bestående förändring och förbättring. Område: Genomförande Att upprätta en strategi är en sak. Att genomföra den är en helt annan, men båda två är givetvis lika viktiga. Strategi och genomförande går hand i hand, och det hjälper vi på Kvadrat Management våra kunder att se. De mest framgångsrika företagen arbetar ständigt med att förenkla sina processer utifrån ett tydligt värdeperspektiv. I slutändan handlar all förändring om att den faktiskt genomförs och genomförs på rätt sätt. Det kanske låter enkelt, men det är helt grundläggande. Kvadrat Management använder leanfilosofi och ett agilt arbetssätt för att förändra våra kunders förmåga att genomföra sina strategier. Våra beprövade verktyg och metoder i kombination med vår erfarenhet och kompetens gör att vi snabbt kan hjälpa dig som kund att uppnå konkreta och beständiga resultat. Vi frågar alltid vilket värde en viss aktivitet har för kunden Vi tar små steg, men ofta

11 9 Vi litar på kundens medarbetare som skall lösa uppgiften Vi läser av, reflekterar, reagerar och agerar Vi vågar pröva nytt och ställer oss frågan: Vad lärde vi oss nu? Vi vet att det effektivaste sättet att kommunicera är via samtal ansikte mot ansikte Nästa kapitel Sammantaget utgör allt detta Kvadrat Management Way of Working. En kombination av vetenskap och forskning, erfarenhet, smidighet och anpassning, lyhördhet, helhetstänk och full fokus på att öka kundens nytta och skapa bestående värde. I det sista kapitlet kan du läsa lite mer om oss som företag och vilka vi är.

12 10 4. Kvadrat Management på 30 sekunder Vi hoppas att du nu har fått en bra idé om hur vi arbetar och vad vi kan hjälpa dig och din organisation med. Här kommer lite grundfakta om Kvadrat Management, vilka vi är och vad vi gör. Kvadrat Management består av 75 av Sveriges bästa managementkonsulter utspridda på kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Jönköping, Uppsala och Örebro. Alla våra konsulter är egenföretagare med Kvadrat Management som gemensam plattform. Det betyder att våra konsulter vet vad det innebär att driva och leda en verksamhet. Den kunskapen och erfarenheten tar de med sig ut till dig som kund. En konsult från Kvadrat kombinerar personligt ansvar och engagemang med mångårig yrkeserfarenhet och specialistkompetens. Alla våra konsulter är seniora med lång erfarenhet från näringsliv och offentlig sektor. Våra konsulter kan fylla ett stort antal roller på alla nivåer från projektledare, verksamhetsutvecklare och utredare till affärsarkitekt, coach/mentor och interimschef, för att nämna några. Vi har specialister inom flera branscher och områden, däribland bank, försäkring, offentlig styrning, upphandling, business intelligence och ledarutveckling. Kvadrat Management är en del av Kvadrat AB. Kvadrat AB grundades 1988, har idag cirka 250 kollegor och är marknadens ledande konsultföretag baserat på egenföretagande. Du hittar mer information om Kvadrat Management på

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Att leda förbättringsarbete

Att leda förbättringsarbete Att leda förbättringsarbete Rollen som samordnare Börja med följande frågor: vilka är de största utmaningarna i arbetet med att leda jämställdhetsintegrering? Vilka är de bästa strategierna? Uppdraget

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer