SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT"

Transkript

1 SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: Projekttid: Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer: Sammanfattning Positiva effekter: 18 mil Mountainbike (MTB) leder fördelat på 10 olika leder i alla svårighetsgrader Alla leder går i loopar, dvs start och mål på samma plats Alla leder kan användas för MTB, vandring, löpning och på vintern kommer en del att utnyttjas som skidspår Tusentals besökare på lederna bara under sommaren och hösten 2011 Övernattande gäster på alla boendeanläggningar i Nora, Järle, Gyttorp Ett ökat antal cyklister i Nora. Många Norabor har köpt en MTB Ökat antal barn och ungdomar som cyklar, inklusive föräldrar till barnen Två genomförda MTB-weekends för tjejer, med deltagare och 8 instruktörer. Boendeanläggningar och entreprenörer för mat med mera har anlitats lokalt. Ny weekend till 2013 är redan planerad. Ett lyckat koncept som nu tas efter i andra delar av landet. En ny cykelförening har startat. I dagsläget 50 medlemmar men ett antal familjer väntas tillkomma från barn- och ungdomsverksamheten. Ett ökat samarbete mellan föreningarna OK Milan, Norabygdens Skidklubb och Noracyklisterna. Gemensamma träningstillfällen i de tre föreningarna. Istället för att slåss och ungdomarna delar vi på dem och hjälps åt. Samarbete med Örebrocyklisterna i Almby och downhill-cyklisterna i Örebro. Samarbete med Almby har skett under två MTB-weekends för tjejer och planer finns på en stor tävling 2014.

2 Gratis marknadsföring i lokalpressen såväl som i ledande cykeltidningar och friluftsmagasin. Positivt även för Nora/Pershyttan med omnejd, då namnet nämns i många sammanhang. Spridning bland skolorna. Flera skolor har haft friluftsdagar där de testat på lederna. Stort positivt gensvar i kommunen, bland kommuninvånare och företagare. Ökat samarbete med cykelhandlare i Nora, Örebro och Karlskoga. Gratis hjälp med marknadsföring och försäljning av kartor. Ökade inkomster för boendeanläggningar, restauranger mm pga många övernattade gäster. Positiv feedback äve från vandrare, som är nöjda över att nå ut på 10 leder som är rensade, skyltade och spångade. Bra samarbete med jaktlag, vilket också tydliggör för andra kommuninvånare än cyklister när det jagas eller inte jagas i skogen. Vi meddelar på facebook-sidan. Negativa effekter: Vi har råkat ut för att ett antal skyltar saboteras. Fortfarande respekterar inte cross- och fyrhjulingsåkare lederna, även om vi kan se att användandet minskar något under säsongen. Det största problemet är tidig vår, då ej så många cyklister hunnit ut och då lederna dessutom är känsliga pga tjällossning. Problemet med avverkningar kommer att få leva med, där delar av leder ibland måste stängas pga avverkning, eller snarare att stigen förstörs av skogsmaskiner. Det tar tid innan stigarna blir återställda. En enda person har hört av sig och uttryckt ogillande över att vi fått tillåtelse att dra MTBleder längs Bergslagsleden och det som kallas Bäverstigen. Han var bland annat orolig för sin hund, men det framgick inte om hunden brukar vara lös eller kopplad. Vi har fått oväntat mycket beröm av just vandrare och löpare som uppskattar att det numera är rensat och spångat. Denna vår (2012) har varit extremt blöt, och man kan se spår efter cyklar på leriga ställen. Jag hoppas att det torkar upp snabbt, men fortsätter vi ha blöta somrar och vårar kanske vi måste förstärka lederna på flera platser. Detta kommer att vara svårt på flera ställen då det rids och körs cross och fyrhjuling på lederna. Det flis vi lagt ut som höll hela förra sommaren för cyklister har trampats ner av hästhovar och körts sönder av tunga hjul.

3 2 PARTNERSKAP 2.1 Kontaktpersoner Namn, roll Katarina Rönnbacka Nybäck, styrelsemedlem i Norabygdens Skidklubb och Noracyklisterna. Kontaktperson för BergslagsTramp Håkan Ceder, turistchef Nora E-postadress eller telefonnummer Samarbetspartners Vilka organisationer och personer medverkade aktivt i projektets genomförande? Organisation, uppgift Kontaktperson Norabygdens Skidklubb, har hjälpt till med Claes Wahlberg arbetet på lederna, kontakter med Länsstyrelsen, markägare, Bofors skjutfält mm OK Milan, arbete med lederna, Östen Eklöf markägarkontakter, kontakter med Örebroklubbar och arbete med kartmaterialet Arbetsmarknadsenheten Nora har lånat ut Roger Karlsson verktyg och maskiner samt arbetat med lederna. Framför allt att bygga broar och spänger. Nora kommun och Norabostäder har lånat ut en Mats Karlsson fyrhjuling utan kostnad. Skogsstyrelsen har lånat ut ett släp till Kontakt genom Roger Karlsson fyrhjulingen. Digerbergsalliansen, DIGA, har lånat ut Leif Hjulström klubblokalen utan kostnad inför den första MTB-weekend. Boendeanläggningar i Nora. Samarbete runt besökande cyklister, t ex MTB-weekend. Cykeluthyrare, matleverantörer MTB-weekend 2.3 Samverkan Projektet har varit organiserat med en styrgrupp bestående av medlemmar från Turistbyrån, Norabygdens Skidklubb och OK Milan. En projektledare, Katarina Rönnbacka Nybäck, har varit anställd på 50 % i Nora kommun under Nora Utveckling AB. Projektet har administrerats av NUAB. Samarbetet i styrgruppen har fungerat utmärkt, liksom med de flesta inblandade parter.

4 Dock var inte alla parter samarbetsvilliga till en början och projektet stötte på en hel del problem på vägen. Vi lärde oss snabbt att ett stort kontaktnät var viktigt och att tidigt förankra projektidén hos så många som möjligt i och omkring kommunen är av största vikt. För att kunna genomföra projektet har vi fått lov att utnyttja alla tänkbara resurser och kunskaper hos både enskilda individer, föreningar såväl som hos politiker i Nora och med deras viktiga kontaktnät. Mer om det under Genomförande. Genom projektet har vi också hittat vägar att samarbeta mellan entreprenörer. Paketlösningar mellan olika entreprenörer har genomförts och kommer att genomföras. Detta gäller allt från mat, boende, cykeluthyrare, guidning och barnaktiviteter. Vi har också börjat arbeta gemensamt med flera olika föreningar i Nora. Vi har hittat lösningar för att lägga träningstillfällen så att de inte krockar med varandra utan snarare tar vid efter varandra efter säsong. Det är svårt att få barnen att räcka till till alla aktiviteter som erbjuds, men nu jobbar vi gemensamt för att underlätta för att barnen enkelt ska kunna fortsätta träna en viss dag i veckan, men efter säsong kunna hoppa på en ny aktivitet. Till exempel skidåkningen, som sedan övergår i MTB-träning. På så sätt lyckas vi hålla kvar barnen i föreningen. Skidklubben har också startat en cykelförening som undersektion. 3 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 3.1 Bakgrund Projektet startades eftersom Katarina såg potentialen att göra ett riktigt bra och stort ledsystem utifrån Pershyttan. Vid den tidpunkten saknades ett större markerat ledsystem med mycket MTBleder på stig i Sverige. Det finns och fanns skyltade MTB-leder i Sverige, men många av dem går på grusvägar. En stor kategori MTB-cyklister efterfrågade skyltade leder på stig. Vi har på bara ett år lyckats etablera oss som ett av Sveriges mest omfattande och bästa (enligt Cykeltidningen Kadens) MTB-områden i Sverige. 3.2 Målgrupp Målgruppen var stor och bred. Aktiva cyklister i Sverige och utlandet och nya cyklister i form av barn, ungdomar och vuxna. Lederna passar också att löpa och vandra på, vilket var tanken från början. Flera av de aktiva cyklisterna i trakten har varit med och jobbat med lederna på olika sätt. Testat svårighetsgrader, bedömt sträckor, rensat led med mera. Vi har nått vårt mål att inte bara öka aktiviteten bland de befintliga cyklisterna i trakten, utan också att locka många nya intresserade till sporten, vilket vi har gjort. Av de 40 medlemmarna är säkert hälften nya cyklister eller cyklister som tagit upp cyklingen igen efter flera års bortavaro. Den stora målgruppen är cyklister från andra

5 håll både i Sverige och utlandet, och vår bedömning är att vi redan hunnit få tusentals besök på lederna. Skolor har också nyttjat lederna för friluftsdagar. De ekonomiska vinnarna är först och främst entreprenörer av mat och boende och den nya cykeluthyrare som startat. Men guideföretag och entreprenörer som erbjuder aktiviteter för barn kommer också att kunna dra in pengar på cyklisterna. Den nya cykelföreningen kommer att få fler medlemmar tack vare lederna, och vi har till och med stödmedlemmar från andra ställen i landet. Den lokala bygghandeln och tryckeriet kommer då och då att få kompletteringsbeställningar tack vare lederna, liksom att Arbetsmarknadsenheten drar in mer jobb om vi hyr in dem. I slutändan vinner alla Norabor på de nya lederna, både tack vare ökad folkhälsa eftersom fler tränar, men också ökade skatteintäkter. 3.3 Genomförande Det första som gjordes i projektet var att projektera för vilka stigar som skulle användas. I ansökan stor att målet var 15 mil leder, i slutändan blev det hela 18 mil. Markägare och Bofors skjutfält kontaktades, samt möte med Länsstyrelsen bokades och genomfördes. Turistchefen och projektledaren bjö också in en representant från Regionförbundet för att diskutera ett samarbete kring Bergslagsleden. Vi stötte snabbt på problem, då Länsstyrelsen sa nej till vår ansökan om samråd för att kunna göra de 10 lederna. Trots att både markägare sagt ja och att vi till och med lyckats utverka ett samarbete med Bofors skjutfält, så fick vi nej av Länsstyrelsen. Regionförbundet visade också stora betänkligheter mot vår önskan att nyttja delar av Bergslagsleden. Från den första ansökan som skedde i början av september 2010 tog det månader av hårt arbete innan vi i slutet av april lyckades få till stånd ett möte på de tänkta lederna med representanter från Länsstyrelsen. Det, samt en ca 45-sidig ansökan och ett hårt arbete från Noras politiker som jobbade för att övertyga Regionförbundet, Länsstyrelsen, länsråd och slutligen landshövding, gjorde till slut att Länsstyrelsen sa ja. Efteråt har vi träffats flera gånger och tillsammans utarbetat en strategi för hur eventuella kommande ansökningar bör gå till. Länsstyrelsen har öppnat för ett tätare samarbetare mellan de olika avdelningarna, och vi har tittat på hur flera av de svårigheter vi stötte på skulle gå att lösa på ett smidigare sätt. Bland annat problemet med hur leder ska ritas in på kartor. Mitt förslag till Länsstyrelsen är att vi tillsammans ritar in de tänkta lederna i deras kartdatabas, vilket sen gör det lätt att se alla skikt med skyddade områden. Detta kommer att underlätta enormt i det fortsatta arbetet med eventuella ledansökningar, oavsett om det gäller vandrings-, rid-, skoter eller cykelleder. Vi har också tittat på framtida möjligheter att med cykel nå ut till reservat och gemensamma strategier för att nå ut med reservatsföreskrifter till allmänheten. Vi har också haft stor hjälp av Sveaskog för att få igenom möjligheten att nyttja delar av

6 Bergslagsleden för MTB-leder. Bergslagsleden passerar genom byn och det var i princip omöjligt att nå ut till vissa andra stigar utan att åka på Bergslagsleden. Under projekttidens gång har vi försökt förmå Regionförbundet att skriva om lederna på hemsidan. De passar ju även vandrare, men detta har ännu inte skett. Men ett kommande samarbete kring cykelfrågor är på gång med Regionförbundet. 4 MÅL OCH RESULTAT 4.1 Måluppfyllelse Målen med projektet: Minst 15 mil markerade cykelleder på stig och grusväg i olika svårighetsgrader. Av dessa kommer några att vara lämpade för barn eller nybörjare. Utfall: 18 mil leder, varav flera för barn och nybörjare. 3-5 nya markerade vandringsleder. Dessa kan vara kombinerade med kortare cykelleder, till exempel leder lämpade för barn. Utfall: Alla leder går att vandra. Det finns alltså 10 vandringsleder som går i loopar. Att utveckla 2-3 lättcyklade och lättvandrade leder som tar cyklisten eller vandraren mellan historiska platser i bygden. Utfall: Alla leder passerar flera historiska platser. Kartor och informationsmaterial över respektive leder med svårighetsgradering, höjdangivelser och andra rekommendationer för cyklisten och vandraren. Ungefärlig tidsangivelse för vandrare i olika kategorier. En hemsida för att underlätta marknadsföringen. Utfall: En hemsida finns med svenska och engelska som språk. Utformning av en turistbroschyr tillsammans med turistbyrån i Nora. Utfall: Broschyr finns framtagen på svenska och engelska. Artiklar eller inlägg på hemsidan skrivna av testpatrullen. Utfall: Vi har arbetat med facebook och hemsidan, och personer som cyklat kan kommentera leder, samt att de har lagt upp filmer från lederna. Annonser i friluftsmagasin och lokaltidning. En eller flera tidningsartiklar om projektet. Utfall: Flera artiklar har skrivits om projektet i såväl lokala som nationella magasin. Minst ett tillfälle med Vandra med din granne. Utfall: Se nedan. Speciellt riktad information på flera språk riktad mot invandrarfamiljer. Utfall: Se nedan. En modell som kan användas i andra kommuner för att utveckla stignätet. Utfall: BergslagsTramp kommer att fungera som modell för tänkta MTB-leder både norrut och söderut. Att undersöka möjligheterna till att utvidga projektet ihop med andra kommuner. Till exempel genom markerade leder, stigar och vägar och gemensamma koncept när det gäller

7 aktivitetspaket, mat och husrum. Utfall: Ett projekt som heter Cykelvänligt boende har startat som följd av ett stort antal besökande och övernattande cyklister. Det kommer att jobba med att hjälpa boendeanläggningarna att kunna ta emot cyklister på bästa sätt, och kunna erbjuda cyklisten det som efterfrågas. Ett märkningssystem tas fram i samarbete med Hållbar besöksnäring. Att göra en plan för hur föreningar och andra aktörer kan driva projektet vidare i framtiden. Detta rör ansvar och underhåll av markerade stigar och vägar, skyltar och kartor och eventuell fortsatt utveckling av leder. Utfall: Den nya cykelföreningen ansvarar för skötseln av lederna. Nora kommun är huvudman. Att jobba mot att med hjälp av föreningar och/eller andra aktörer anordna minst en MTBtävling sommaren 2011 som en del i marknadsföringen av de nya lederna. Utfall: Två MTB-weekends för tjejer har genomförts, och ett läger för barn och ungdomar. Ökad turism i kommunen och på sikt ökad inflyttning. Utfall: Vi har under en knapp säsong haft tusentals besök på lederna, med många långväga gäster både från Sverige och utlandet. Flera långväga besökare har återkommit flera gånger, vilket är ett gott betyg för både leder och boendeanläggningar. Vi anser att vi har nått nästan alla mål och en hel del till under projekttidens gång. Det har varit ett hårt och krävande arbete som tog dubbelt så lång tid som det var tänkt. En hel del beror på att lederna försenades mer än ett halvår innan byggstart. Men eftersom vi lyckats snåla ordentligt med budget (vi har fått otroligt mycket hjälp och har hittat billigare lösningar på det mesta) har pengarna räckt till att förlänga projektet ett helt år. Detta har gjort att vi bland annat kunnat marknadsföra lederna ytterligare under ett års tid, skapa en hemsida, bygga vidare på det viktiga kontaktnätet samt starta cykelföreningen. Kvar att göra är att förbättra några broar, samt bygga spång på ytterligare någon led. Hemsidan måste ständigt hållas uppdaterad, liksom skyltningen på lederna, eftersom skyltar saboteras då och då. Ett av målen som vi inte nått är den vandringsled som skulle utgå från Gyttorps centrum. Det finns en markerad MTB-slinga som passerar Gyttorp och som man också kan vandra, men pga tidsbrist hos både oss och Gyttorps byalag hann vi inte få till den tänkta leden. Därför föll också målet att Vandra med din granne, samt information om vandring på flera språk. Hemsidan finns däremot på engelska, vilket gör att informationen för alla cykelleder, som också är vandringsleder, är tillgänglig för alla engelsktalande.

8 4.2 Mätbara individbaserade resultat som följd av projektet Män Kvinnor Ungdomar Nya företag till följd av projektet Nya arbetstillfällen utanför projektet Bevarade arbetstillfällen Deltagare i projektets verksamhet Deltagare i utbildningar Nya Bergslagsbor! Summa 2 Cykelfotograf/guide Cykeluthyrare *Se kommentar *Se kommentar 2 Guideföretag Cykeluthyrare (under 25 år) 1 Sommarlovsentreprenör Personer med utländsk bakgrund ** Kommentarer *När cyklisterna kommer hit bor, äter, tankar och handlar de och gör andra aktiviteter. Detta är mycket svårt att bedöma men det ger både arbetstillfällen och inkomster till kommunen. Det är svårt att bedöma vilka sysselsättningseffekter projektet gett hos boendeanläggningar, restauranger, bygghandel, tryckeri mm. Byggföretag torde få mer jobb framöver i takt med att boendeanläggningar ställer om till Cykelvänligt boende. ** En cykelintresserad familj har flyttat hit under projekttiden och engagerat sig i arbetet. Deras flytt beror naturligtvis inte enbart på lederna. 4.3 Andra mätbara resultat som följd av projektet Mätpunkt Antal Beskrivning Nya produkter, tjänster 8 Cykeluthyrare, fotograf med inriktning cykelbilder, guide, arrangör av träningsläger mm, sommarlovsentreprenör för barnaktiviteter, boende, mat Nya nätverk, samarbeten 8-20 Samarbete mellan ovannämnda, boendeanläggningar, matleverantörer, kartförsäljare mm

9 Nya utvecklingsidéer 5-10 Cykelvänligt boende, nya paket, nya arrangemang Ideella föreningar som 5 Orienterings-, skid- och cykelföreningar, byalag medverkar i projektet Privata företag som medverkar i projektet Fotograf, guide, arrangör, bygghandel, tryckeri, mat, boende, kartsäljare, markägare Andra organisationer som medverkar i projektet 5 Nora kommun, Örebro läns cykelförbund, Länsstyrelsen, Regionförbundet, Sveaskog. Dessa är viktiga kontakter för pågående och framtida samarbete. Kommentarer Det är återigen svårt att bedöma antal. Det är många privata företag som engagerat sig i kartförsäljning och spridning av information, jämte allt annat som skett runt projektet. 4.4 Horisontella mål Horisontellt mål Kvinnors och mäns lika möjligheter att nyttja och påverka det som skapas i projektet Involvera personer med utländsk bakgrund i projektet samt öka antalet personer med utländsk bakgrund som deltar i det lokala utvecklingsarbetet Projektets påverkan på natur, klimat, Kommentar Lederna är byggda så att de passar allt från barn till vuxna. Vi har särskilt anpassat lederna med liter bredare spänger för att alla ska känna sig trygga. MTB är för alla, oavsett kön eller ålder. Vi har varit både män och kvinnor som jobbat i projektet, men jag ser inte att kön har spelat någon roll för påverkan av vad som skapats. Möjligtvis att jag som kvinnlig projektledare vurmat extra för att uppmuntra fler kvinnor att cykla, genom t ex MTBweekend för tjejer. MTB-sporten kan vara en besvärlig sport för att locka människor som nyligen flyttat till Sverige att testa på. En del är över huvud taget inte vana att cykla. För att nå invandrare är det lättare att visa att lederna även går att vandra, samt att vända sig till skolbarn och locka in familjerna på det viset. Hittills har vi haft några barn där en av föräldrarna kommer från ett annat land, och vi har haft ett antal skolelever med utländsk bakgrund på friluftsdagar som testat. Jag tror att vi lättare kan hitta former för prova på cykling för alla människor oavsett bakgrund, när vi nu fått en cykeluthyrare på plats. Naturligtvis sker en del utsläpp när cyklisterna reser hit

10 landskap Ungdomars inflytande, möjlighet och faktisk delaktighet i projektet med bil, men valet för en cykelsemester hade kanske varit fjällen eller andra områden längre norrut, så det är inte säkert att vi orsakar en ökning i det totala koldioxidutsläppet. Att cykla på lederna ger ett visst slitage, även om även vandring gör det. Fördelen är att vi håller våra gamla stigar öppna. De är en del av kulturhistorien som annars skulle växa igen. Eftersom cyklisten hinner och orkar fler mil än en vandrare så kan även stigar långt ut i skogen hållas öppna. Dessa stigar hade annars försvunnit först. Det finns cykelväg till ledsystemet inifrån Nora centrum. Allt för att cyklisterna inte ska behöva ta bilen till lederna, utan man kan börja cykla alldeles utanför sitt boende. Lederna har också medfört att Noraborna cyklar i större omfattning än tidigare. Genom att många av lederna passerar eller tangerar skyddsvärda naturområden vet vi att tusentals människor också tagit del av dessa pärlor och de värden som bevaras. Vi har tillsammans med barnen testat leder för att pröva vad som funkar och vad de eventuellt tycker är svårt. De har haft möjlighet att påverka hur barnlederna ska utformas. Vi har haft två skolor engagerade i ett sidoprojekt, Digerbergets Dirt- och downhill, men där vi har gemensamma byggnationer som barnen utformat själva. På Lindeskolan i grannkommunen Lindesberg har också en gymnasieklass startat med arbetet för att göra en led från Lindesberg. Projektledaren har handlett dessa elever. Snart är alla tillstånd klara, och det saknas endast pengar för att skylta och spånga. 5 KOSTNADER OCH FINANSIERING 5.1 Budget och utfall, kontanta kostnader Kostnadslag Budget Utfall Kommentar Personalkostnader Billigare omkostnader, längre projekttid Investeringar Övriga kostnader

11 Ev indirekta kostnader Summa kostnader Kontant finansiering Intäktskälla Belopp 5.3 Ideellt arbete och andra resurser Från vem? Vad? Värde? Privatpersoner, föreningar Arbete med lederna Summa FORTSÄTTNING EFTER PROJEKTET 6.1 Varaktighet - fortsatt verksamhet och drift Lederna kommer att skötas av den lokala cykelklubben med stöd av medlemmar från skidklubben. Nora kommun är huvudman för lederna och lämnar ett årligt skötselbidrag. Ett projekt som rör Cykelvänligt boende kommer att pågå under ett år, där boendeanläggningarna i länet ska förberedas på bästa sätt på vad som förväntas eller krävs av dem för att kunna ta emot cyklister. Eftersom en hemsida ska skötas och uppdateras kommer boendeanläggningarna att få bidra till att den hålls levande i form av ett årligt bidrag. Hemsidan kommer att skötas av BikeinBergslagen, ett nystartat företag till följd av projektet. Entreprenörer jobbar vidare med att utveckla olika paket och koncept kring cykel och i samarbete med varandra. Närmast väntar cykelaktiviteter under Familjeveckorna i Bergslagen, samt ett träningsläger för ca 40 barn och ungdomar i juni. 6.2 Nya utvecklingsmöjligheter som en följd av ert projekt Utvecklingen av MTB-leder bör fortsätta och det relativt snabbt. Det är en enormt växande sport och flera områden i Sverige satsar på att utveckla leder. Vi är ett av Sveriges största områden, och ska sträva efter att förbli så och dessutom etablera oss internationellt. Genom att bygga ut lederna till att bli 2-3 gånger så stort, kommer det att locka enormt mycket cyklister hit. Vi ska heller inte vänta med att marknadsföra oss mot utlandet, utan starta det omgående, gärna tillsammans med

12 andra områden i Sverige. Katarina jobbar gärna vidare som projektledare, men arbete pågår för att jobba in fler personer i projektet. Vi har en gymnasieklass på Lindeskolan som får pröva på arbetet med att ansöka och göra leder. I framtiden kommer de att vara viktiga och kunniga experter inom en växande arbetsmarknad. Om vi lyckas göra detta område som stort som vi hoppas, kommer vi att vara i behov av fler entreprenörer. Allt från guider, ledskötare, cykeluthyrare, barnpassare, entreprenörer med mat och husrum samt arrangörer av evenemang. Genom att etablera en sådan kurs på Lindeskolan utbilar vi ungdomar lokalt och ger dem och oss chansen att få dem att stanna i bygden. 6.3 Spridning av resultatet Resultatet har spridits i både lokaltidningar, på radio, cykeltidningar, broschyrer, sociala medier, mässor, föreläsningar och informationsträffar av olika slag. Det finns en hemsida, på både engelska och svenska, samt en facebooksida, där projektet kan och kommer att kunna följas. Ett digert arbetsmaterial har samlats i både pappersform och på nätet och kommer att sparas av Noracyklisterna. Den som vill kan ta del av arbetet och det nystartade företaget BikeinBergslagen finns till hands för konsultuppdrag för andra som vill driva liknande projekt. 7 ERFARENHETER 7.1 Erfarenheter, slutsatser och rekommendationer till andra Förankra arbetet hos alla berörda parter på ett tidigt stadium. Se till att alla berörda får vara med och tycka till, komma med förslag och ändringar i starten. Utnyttja kontaktnät, och bekantas bekanta. Sätt ett lagom mål. Det kommer alltid att tillkomma arbetsuppgifter och det måste finnas utrymme för det. Det går alldeles utmärkt att pruta även i Sverige! Tala om syftet med projektet. Kanske tycker ett företag att det är så bra att de till och med går in och sponsrar delar av kostnaden. Utnyttja sociala medier. Billigt, enkelt och snabb spridning! Lokaltidningar och facktidningar kan absolut vara intresserade. Lägg hellre mer arbetstid på marknadsföring än pengar på en annons. Pengarna räcker mycket längre på det viset. Leta efter forum på nätet att skriva i, eller kommentera på andras bloggar, facebooksidor mm. 8 ATT ARBETA MED LEADER 8.1 Leader-stöd genomförande Hur upplever ni kontakten med Leader Bergslagen?

13 Den har varit mycket bra. Barbro och Maria är otroligt proffsiga och hjälpsamma, och bra bollplank när vi kört fast eller behöver stöttning. Det finns inget som är omöjligt i Barbros ögon, vilket gör att projektet alltid kommer framåt. Det är också bra att det anordnats flera tillfällen där vi som driver projekt både kunnat träffa varandra men också LAG-medlemmarna. Det är mycket positiv energi och driv framåt inom människor som engagerar sig inom Leader på ett eller annats sätt. Det smittar och inspirerar. Tack! 8.2 Förbättringsområden Vad kan Leader Bergslagen bli bättre på? Jag tycker att tanken med Leader skapar fantastiska möjligheter för oss på landet att göra något riktigt bra av en idé. Det hade inte gått annars. Jag förstår också tanken med att steg nummer två är att sprida projektet i hela Leader-området. Det är ett svårt steg att ta för de flesta projekt. Modellen och kunskapen om hur man drivit ett projekt inom ett område kan absolut spridas, men för att kunna göra ett liknande projekt i hela området krävs enorma mängder förberedelsearbete innan en ansökan kan göras. Om jag tar just MTB-lederna som konkret exempel krävs lokalkännedom, kontakter med föreningar angående fortsatt skötsel, markägarkontakter med mera. Sådant är relativt lätt i ett begränsat område. Ska ett liknande projekt göras, och bli lyckat, kan det krävas enormt med förberedelsearbete. Med tanke på att BergslagsTramp tagit två år, förvisso på deltid, så tror jag att ett liknande arbete där man jobbar över hela eller större delen av Leader-området tar minst dubbelt så lång tid, troligtvis ännu längre. Bara att förankra arbetet hos Länsstyrelsen tog 9 månader. Genom att driva ett Leader-projekt öppnas många dörrar där vi hittar utvecklingspotential utifrån det befintliga projektet. Det gäller BergslagsTramp såväl som andra projekt jag varit i kontakt med. Alla har projektledare som hunnit jobba in sig i projektet, har många viktiga kontakter och idéer om hur projektet skulle kunna fortsätta. Men tyvärr faller en fortsättning oftast på grund av bristen på pengar. Nu heter det att ett lyckat projekt borde kunna utvecklas i framtiden utan hjälp av Leader. I den bästa av världar tycker jag också att det borde vara så. Men i en värld av turbulent politiskt styre och kommunala budgetar som går rejält minus fungerar det inte. De flesta små orter har samma problem. De ekonomiska effekterna av ett projekt kommer oftast på sikt och före det är det inte säkert att en kommun med stram budget vågar satsa ytterligare pengar. Den naturliga fortsättningen hinner stanna av. För att sprida kunskapen om ett lyckat projekt tycker jag att tid ska avsättas i projekten till att i t ex seminarieform redovisa för politiker, turistchefer, föreningar mm i Leader-området om projekt som är genomförbara på andra platser i området. Det är ett sätt att sprida resultatet och lyfta fram konkreta sätt att jobba med Leader-projekt. Naturligtvis passar det inte alla projekt som beviljas,

14 men många av dem. För att möjliggöra en positiv utveckling/fortsättning av projekt tycker jag att istället för att det heter ett lyckat projekt borde kunna hitta pengar någon annanstans, så kanske just ett lyckat projekt ska få chansen att söka en fortsättning. För att ändå få spridning i hela området kan/bör projektet kunna agera mentor om ett liknande projekt startar på annat håll i området. Då får vi både samverkan och en större spridning inom området. Dessutom nyttjas erfarenheterna av ett lyckat projekt, och skattepengarna investeras säkrare i bygden. Men att lyckas ta steg två som det ser ut i dagsläget (om jag tar BergslagsTramp som exempel) och göra cykelleder över hela området direkt kan bli både svårt och tidskrävande. Lokalkännedomen och den lokala förankringen är jätteviktig, inte minst för den framtida skötseln av lederna. Vi har otaliga exempel på skyltade leder i Sverige där ambitionen varit god men ingen tar ansvar för den framtida skötseln.

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936

Telefon: 063 46208 Mobiltelefon: 070 3215936 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Byskogen cykelbana 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Fredrik Persson Ålder: 18år Adress: Orionvägen51 Postadress: 83155 Östersund Telefon: 063 46208

Läs mer

Slutrapport: Cykelturism i Mellansjölandet

Slutrapport: Cykelturism i Mellansjölandet Slutrapport: Cykelturism i Mellansjölandet Slutredovisning Stödmottagare Regionförbundet Örebro län Projektnamn Cykelturism i Mellansjölandet Redovisningsperiod Slutrapport Dnr M2013-0278 Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr

Nybergets Fiber. På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. 103 888 kr Nybergets Fiber På sikt hoppas man kunna bygga ett fiberoptiskt nät i byarna Nyberget-Lövåsen-Gustavsbo. Projektägare: Nybergets Fiber, ekonomisk förening Projektledare: Mikael Lundin Kommun: Säter Dnr:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Träningsverkstan Journalnummer: 2008-4080, Dnr 08-002-009 Ung-007 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Måltidsriket, ekonomisk förening Fabriksvägen 2 712 34 Hällefors Journalnummer dnr 3.2.18-187/14 E-postadress bola@kjellobolas.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Delrapport för GPS i naturturism

Delrapport för GPS i naturturism Ljustorp socken ek. förening Sid 1/5 Delrapport för GPS i naturturism 1. Uppgifter om projektet Journalnummer: 2009-4408 Projektnamn: GPS inom naturturism Projektägare: Ljustorp socken ekonomisk förening

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31

Slutrapport för projektet. Fiber till Borgstena 1 (7) Datum: 2014-01-20. Journalnummer: 2010-061 AC. Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber till Borgstena Datum: 2014-01-20 Journalnummer: 2010-061 AC Projekttid: 2013-01-07 2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden.

Målgruppen för projektet var framförallt kvinnor, delvis med utländsk bakgrund, som redan hade startat eller ville starta eget företag på landsbygden. PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet.

Bifogat ser du en sammanfattad projektplan anpassad för markägare. Där framgår hur vi tänkt oss det fortsatta samarbetet. INFORMATION TILL MARKÄGARE UTMED KULLALEDEN. Hej alla markägare Vandringsleden runt hela Kullahalvön (Kullaleden) är nu inne i genomförandefasen. Vi i projektgruppen vill därför informera er om vad som

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism)

KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) KLUNK (Visit Svartådalen och kluster för Natur- och Kulturturism) Bussturen Svartåturen skapades av projektet och lever nu vidare med egen ekonomi. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ekonomisk

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning

Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning ANSÖKAN 2004-08-31 Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona. Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt - sammanställning Karlshamns kommun ansöker om statsbidrag enligt förordning (2003:598)

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång.

Svinö Fiber. Vi har dokumenterat alla fastigheter som är intresserade av bredband och skapat grunden för nästkommande omgång. Svinö Fiber Projektägare: Svinö Fiber, ideell förening Projektledare: Per Funke Kommun: Hedemora Dnr: 106 Jnr: 2012 426 Projekttid: 2011-11-07-2012-12-31 Beviljade stödmedel: 78 280 kr Använda stödmedel:

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983

1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 1.Projektnamn Journalnummer Kundnummer BareFoot Multi Arena 2010-2700 U 4983 2. Projektperiod Projektansvarig Sökande 2010-06-01 2011-10-31 Stig Flöijer, 0703-550 510 Kolbäcks Volleyklubb mry696s@tninet.se

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Att få ett nytt kulturarv

Att få ett nytt kulturarv Att få ett nytt kulturarv Rapport för etapp 2 2009 Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2009:4 2 Bakgrund Örebro läns museum har arbetat tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län i några år med

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer