Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: Namn på länsstyrelse som nominerar: Länsstyrelsen i Västerbotten Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande länsstyrelsen: Gunilla Hedman, tel , Länsstyrelsens motivering till nomineringen 1 : Vandringsturism i Vindelfjällen är en storsatsning med målet att erbjuda det bästa utbudet av vandringsleder i Norra Europa. Ammarnäs ligger mitt i Vindelfjällens naturreservat med en storslagen miljö och en spännande historia från nybyggar- och samekulturen och har fantastiska möjligheter att bli ett attraktivt besöksmål. 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen är det denna motivering som kommer att användas när projektet beskrivs i pressmeddelanden och om projektet vinner som motivering även under galan. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. 1(9) Årets Landsbygdsprojekt 2010

2 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som projektet har uppnått (max 150 ord) Byggnader och leder. I samarbete med Västerbottens museum har en inventering gjorts av gamla byggnader efter Vindelvaggileden. Skisser och ritningar till övernattningsstugor och ripjägarnas jordkula har tagits fram. Under vintern har timmer och virke till projektets planerade investeringar körts ut med snöskoter. Timring av första övernattningsstugan har påbörjats. Samernas delaktighet. Stor vikt har lagts vid att få samerna delaktiga i projektet genom informationsträffar och brev. Medlemmarna i Grans sameby har nu utsett en ledgrupp som ska vara delaktiga i alla investeringar och aktiviteter längs Vindelvaggileden. Säkerhet för vandrarna. Påbörjat arbetet med att ta fram kriteriedokument för säker vandring. Påbörjat arbetet med att få en bra radio/telekommunikation efter Vindelvaggileden vilket öka säkerheten för både vandrare och företagare. 2. Mål och effekter som projektet förväntas uppnå men ännu inte nått (150 ord) Ett väl utvecklat ledsystem för vandringsturism som erbjuder besökare ett flertal möjligheter till vandring i Ammarnäsområdet, både dagsutflykter och längre turer. Vandring arrangerade av lokala företag och vandring på egen hand. Temavandringar, med innehåll som samekultur, fågelskådning, geologi, arkeologi, botanik och nybyggarliv. Tillgängliga besöksmål, där kvalitetssäkrad och hållbar turism har goda möjligheter att bli områdets adelsmärke. Planen är att åskådliggöra dessa attraktioner i byn vid berättarkvällar, arrangemang, guidade turer och andra turistiska paket. Attraktionerna ska nå även de som inte vandrar. Tydlig information före, under och efter resan. Vi vill visa områdets mångfald av upplevelser via internet för blivande gäster, i byns bio- och berättarsalong i form av film, bildspel och utställningar för anlända gäster. Projektet främjar också samarbete mellan samer, nybyggare och övriga svenskar. Främjar också samarbete mellan Norge och Sverige kring vandringsturism/besökspaket. 2(9) Årets Landsbygdsprojekt 2010

3 3. Viktigaste aktiviteterna (max 150 ord): Upprustning av leder etc röjning och förbättring av leden, upprustning av vindskydd, toaletter och byggnader, byggande av övernattningsstugor etc. Utveckling av olika besöksmål Bl.a. Vitnjul som är en gammal samisk boplats, Vindelkrokens lappläger samt Stenålderscafé. Hållbar och kvalitetssäkrad turism - Informationsskyltar, vägvisare, foldrar, kartor över leder och besöksmål, utbildning Säker vandring m.m. Fokus ligger på att kvalitetssäkra informationen till vandrarna samt skapa hållbar och kvalitetssäker turism. Kulturum i Ammarnäs - Skapa en samlingsplats där guider, berättare, företagare kan samla sina grupper inför utflykter och turer. På kulturrummet satsar man på bild- och berättarverksamhet som ska ge gästerna en smakbit av områdets attraktioner. Utveckling av turistiska produkter Utbildning av guider och berättare, utveckling av produkter, besökspaket och guidade temavandringar etc. Marknadsföring Vandringsturismen i Vindelfjällen ska på olika sätt marknadsföras med syfte att informera om och skapa ett intresse för området och de olika möjligheter som erbjuds. 4. Lärdomar (max 100 ord): En förutsättning för att projektet skall bli lyckat är att man har väl förankrat projektets aktiviteter med samebyar, länsstyrelse, enskilda människor, föreningar, markägare och byalag. Även om förankringsprocessen har tagit längre tid än beräknat så är den helt avgörande för hur projektet kommer att lyckas. 5. Övrig information: Besökarna ska erbjudas inte bara vandringsleder utan även temavandringar såsom en levande same- och nybyggarkultur, berättarkvällar, arrangemang, guidade turer och andra turistiska paket. En intressant satsning inom projektet är Vindelvaggileden som har sin grund i en handelsled mellan Ammarnäs och Mo i Rana. Det finns många berättelser om de strapatser som mötte Norgefararna. Vindelvaggileden går från Ammarnäs genom Vindelfjällens Naturreservat längs Vindelälven och kommer fram till Krokstrand på den norska sidan. 3(9) Årets Landsbygdsprojekt 2010

4 Ledord i projektet är hållbar och kvalitetssäkrad turism. Bekvämlighet och säkerhet för vandraren utvecklas i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västerbotten. Man planerar även för ett nära samarbete mellan Mo i Rana i Norge och Sorsele kommuner med syfte att utveckla företagandet kring leden och marknadsföra området på en internationell nivå. Ammarnäs mitt i Vindelfjällens naturreservat är byn där Vindelälven har sina källflöden och byn där vägen slutar/börjar. Ammarnäs har goda förutsättningar att bli ett attraktivt turistiskt besöksmål som erbjuder upplevelser och rekreation till hela Europa. Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: Webbsida: Under uppbyggnad och skall länkas genom Ammarnäs turistsida ammarnas.com Namn och e-postadress: Projektledare är Ingemar Johansson med e-postadress: Telefonnummer: Tel eller mobil Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): Totalkostnad för projektet: kr Finansiering: Landsbygdsprogrammet kr Övrig offentlig finansiering kr Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: Jnr Startdatum: Slutdatum: (9) Årets Landsbygdsprojekt 2010

5 Allt material, och övriga handlingar som informerar om förslaget, som exempelvis denna blankett, projektansökan, delrapporter, slutrapport, artiklar, bilder etc. skickas in till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 15 april (9) Årets Landsbygdsprojekt 2010

6 Här är en lista över kriterier som ni kan ha som stöd när ni väljer ut projekt som ni vill nominera till Årets Landsbygdsprojekt. Ert nominerade projekt ska helst bidra till så många som möjligt av följande resultatområden eller vara extra framgångsrikt inom något av landsbygdsprogrammets resultatområden. Kryssa i de mål som det nominerade projektet bidrar till, motivera varför och beskriv även de konkreta resultaten Resultatområde: Bidrar till Motivera Bevara eller skapa sysselsättning X Satsningen ska bidra till att befintliga och nya företag utvecklas vilket leder till nya arbetstillfällen. Skapa förutsättningar för att öka antal X Projektet sker i företag som utvecklar, producerar och/eller nära samarbete kommersialiserar nya produkter och tjänster med företagen som får möjlighet att utveckla nya turistiska produkter och tjänster. Öka turismtillströmningen X Projektet har som mål att öka turismen i området. Förnya och utveckla byar X Denna turismsatsning har stor betydelse för byns utveckling. Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband 6(9) Årets Landsbygdsprojekt 2010 Konkreta resultat Bevara och uppgradera natur- och X Projektet satsar på kulturarvet att marknadsföra och lyfta fram både den storslagna naturen i Vindelfjällens naturreservat samt den samiska och nygbyggarkulturen i Ammarnäsområdet. Förbättra miljön och landskapet: - -

7 - Hejda förlust av biologisk mångfald - - Bevara natur- och kulturhistoriska värden X Projektet satsar på hållbar natur- och kulturturism och bidrar till att bevara natur- och kulturhistoriska värden. - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar - Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi Kommentar till hur projektet uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: Det är också värdefullt om projektet (markera det som är aktuellt och motivera): bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och olika sektorer Bidrar till X Motivera Projektet har satsat på att bygga upp ett bra samarbete mellan samebyar, länsstyrelse, enskilda människor, föreningar, markägare och byalag involverat unga involverat personer med olika etnisk bakgrund X I Ammarnäs finns två grupper med olika etnisk Konkreta resultat 7(9) Årets Landsbygdsprojekt 2010

8 genomförts på ett jämställt sätt bakgrund, samer och svenskar. Historiskt har det ofta förekommit konflikter mellan de två grupperna I detta projekt är båda grupperna delaktiga och det finns förutsättningar för att det kan bli ett bestående samarbete i byn. Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: 8(9) Årets Landsbygdsprojekt 2010

9 Övrig information om projektet: Lista över bifogade dokument: Projektplan inklusive kostnads- och finansieringsplan. 9(9) Årets Landsbygdsprojekt 2010

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Anders och Birgitta Fasth

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism.

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism. Slutrapport Stödmottagare Regionförbundet Örebro Projektnamn Bäst i klassen Projektperiod 1 september 2013 till 30 september 2014 Dnr 13-201 Projektets syfte (se beslut): Syftet var att stärka Bergslagsleden

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel

Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel Utveckling av naturturism i Västra Götalands län fyra goda exempel 2. Biosfärkandidatområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Kosterhavet 3. Hornborgasjön 4. Naturum i Göteborgsregionen 1. Kosterhavet

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock

Skåneleden Nordväst. Projektplan. Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Bild Göran Lock Skåneleden Nordväst Bild Göran Lock Projektplan Avser den del av projektet där medel söks genom Leader Skåne Nordväst södra. Projektplanen redovisar övergripande hela projektet Skåneleden Nordväst och

Läs mer

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven

Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Satsning på kommunikation om biosfärområdet Nedre Dalälven Studieresa i biosfärområdets västra delar hösten 2014, då Permakultur Stjärnsund besöktes. Projektägare: Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa)

Läs mer

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden.

Lägesrapport. Inspektion av presumtiva rastplatser har genomförts med markägare och förhandling med dem om nyttjande av områden. Lägesrapport Projektnamn Utveckling av Kustvägen Ärende ID 00117302 Tidsperiod 2009-05-01--2009-06-30 Rapport nr. 2 Sökande Kustvägens ekonomiska förening Åtgärd 1:3 Turism och upplevelsenäringar Bilaga

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer