Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: Namn på myndighet som nominerar: Länsstyrelsen i Blekinge län Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande myndighet: Carola Johansson, mobil , Motivering till nomineringen 1 : Utan gifter kan vi odla ekologiskt med hjälp av denna uppfinning. 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen kan denna motivering användas som underlag i pressmeddelanden mm. Teten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringsteten bör vara högst 35 ord lång. 1(8) Årets landsbygdsinnovation (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

2 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som förslaget har uppnått (ma 150 ord) De konkreta resultaten som har uppnåtts är en produkt som utvecklats från idé till färdig produkt, CombCut som har nått marknaden med i nuläget (april 2012) ca 55 sålda maskiner i Sverige, Finland, Danmark, Litauen, och Estland. Den är patenterad i de stora jordbruksmarknaderna runt om i världen. CombCut kammar genom den väande grödan och skär av ogräset men skonar grödan. Tekniken som är helt ny löser ett affärskritiskt problem för odling, främst ekologisk odling där svåra ogräs som åkertistel hotar att slå ut stora delar av spannmålsodlingen. Den sprider inga gifter, driften kräver inte mycket energi, är återvinningsbar och förorsakar inget näringsläckage till luft och vatten. CombCut är vetenskapligt testad av oberoende forskare på SLU och resultaten visar på mycket god effekt på åkertistel. Den har även blivit utsedd av The Blue Economy till en av 100 innovationer som inom 10 år tillsammans kan generera 100 miljoner jobb. Bolaget Just Common Sense AB har blivit utsett till ett av Nordens 25 mest investerbara bolag 2011 i Nordic Cleantech Open. Innovatören Jonas Carlsson fick Karlskrona Kommuns Miljöpris Mål och effekter som förslaget förväntas uppnå men ännu inte nått (150 ord) CombCut förväntas nå marknaderna i de patenterade länderna inom en tidsperiod på 10 år. Detta kommer att innebära en kraftigt ökad eport och en större organisation med inriktning på eport kommer att tillsättas. När det gäller forskning kommer det nu pågående 3-årsprojektet finansierat av SLU- Ekoforsk att visa påtagliga effekter på andra svåra ogräs än tistel och i andra grödor. Tekniken kommer att förfinas och effektiviseras och den kommer att göras bredare för att anpassas till de nya marknaderna och konventionell odling. Från år 2014 kommer ett EU-direktiv om IPM (integrerat vätskydd) att träda i kraft. Detta innebär i korthet att alternativa metoder till besprutning skall användas så långt det är möjligt. CombCut är en av dessa metoder och kommer därmed att bli högintressant även för de konventionella bönderna. Förutsättningarna för användning av CombCut i utvecklingsländerna kommer att undersökas och utvärderas. Fler innovationer är under framtagande. 3. Viktigaste aktiviteterna (ma 150 ord): 2(8) Årets landsbygdsinnovation (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

3 De viktigaste aktiviteterna har nog varit att jag kollat upp att det verkligen finns en marknad och ett stort behov av den och naturligtvis att försäkra sig om att tekniken fungerar. Jag byggde en lite prototyp filmade hur det fungerade och det var till väldigt stor hjälp. Sedan är faktorer som att hitta folk som tror på det på alla plan och ta hjälp av dessa viktigt. Det är ett risktagande för alla parter som är inblandade speciellt för tillverkaren att lita på ett nyetablerat företag och med en helt ny produkt. Bekräftelser att jag var på rätt spår var viktiga som t e att JTI trodde på det och tog sig an projektet gjorde väldigt mycket. Likaså att jag gick till final i Miljöinnovation 2006 där man bedömde miljönyttan och affärsidén. De som bidrog med finansiering som t e Länsstyrelsen i Blekinge och LRF-Innova för att nämna några var väldigt viktiga eftersom annars hade det varit väldigt svårt att komma fram. Sedan gäller det att snabbt komma ut på marknaden och få bekräftelse här för det är ju slutligen här som det stora avgörandet görs om detta är något att bygga på. Något som var väldigt viktigt var att jag lyckades få patent. 4. Lärdomar (ma 100 ord): För att ta fram en produkt från idé till färdig säljbar produkt krävs betydligt mer tid och pengar än man oftast tror och det gäller att man tar detta med i beräkningarna. Det finns en del bidrag/stöd men för att få pengar krävs det oftast att man har pengar. Dessutom finns det flera gråzoner mellan vad som klassas som riskfinansiering som det finns medel för och bankfinansiering. Det är en tolkningsfråga beroende på vem man pratar med. Vi hamnade i dessa gråzoner i ett svårt läge och det var svårt att ta sig ur. Det är svårt att nå acceptans på marknaden för en helt ny teknologi. Det är därför viktigt att det finns ett tydlig behov och att få referenser från oberoende instanser. Men den viktigaste och bästa referensen är verkliga kunder. Den svåraste perioden var innan CombCut genererade intäkter och jag hade lagt väldig mycket tid och pengar. Det gäller alltså att komma till marknaden så fort som möjligt av flera skäl. Det gäller att skydda idén tidigt och vara noga med att skriva sekretessavtal för det finns många som tjäna pengar på dig och alla är inte seriösa. Undersök noga din potentiella partner och se till att ha en pålitlig jurist/advokat vid din sida under hela utvecklingen av verksamheten. Inkubatorer och rådgivare är mycket bra att ta hjälp av och kan ge värdefulla tips men kom i håg att det är du som sitter på all kunskap. 5. Övrig information: 3(8) Årets landsbygdsinnovation (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

4 Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: Webbsida: Namn och e-postadress: Jonas Carlsson Telefonnummer: eller Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): Total kostnad, varav Privat Bidrag Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: 311 Startdatum: Slutdatum: (8) Årets landsbygdsinnovation (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

5 Allt material, och övriga handlingar som informerar om förslaget, som eempelvis denna blankett, ansökan, delrapporter, slutrapport, artiklar, bilder etc. skickas in till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 25 april (8) Årets landsbygdsinnovation (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

6 Här är en lista över kriterier som ni kan ha som stöd när ni väljer ut förslag som ni vill nominera till Årets Landsbygdsinnovation. Ert nominerade förslag ska helst bidra till så många som möjligt av följande resultatområden eller vara etra framgångsrikt inom något av landsbygdsprogrammets resultatområden. Kryssa i de mål som det nominerade förslaget bidrar till, motivera varför och beskriv även de konkreta resultaten Resultatområde: Bevara eller skapa sysselsättning Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster Bidrar till Motivera Konkreta resultat Öka turismtillströmningen Förnya och utveckla byar Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och kulturarvet Förbättra miljön och landskapet: - - Hejda förlust av biologisk mångfald - Bevara natur- och kulturhistoriska värden - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar - Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi Kommentar till hur satsningen uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: 6(8) Årets landsbygdsinnovation (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

7 Det är också värdefullt om förslaget (markera det som är aktuellt och motivera): bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och olika sektorer involverat unga involverat personer med olika etnisk bakgrund genomförts på ett jämställt sätt Bidrar till Motivera Konkreta resultat Kommentar till hur satsningen uppfyller målen ovan: Beskriv särskilt det innovativa med förslaget: Utnyttjar uppfinningsrikt landsbygdens mångsidiga resurser Kreativitet och originalitet 2 Bidrar till Motivera Konkreta resultat Kommentar: Med denna maskin kan vi förhindra klimatpåverkan och vattenkvalité, skapa nya arbeten, kunna odla ekologiskt utan att skördar minskar. Har redan gjort sitt inträde på den internationella marknaden. 2 För gärna in ett eget kriterium/egna kriterier om innovation som är viktigt för att beskriva resultatet av just ert förslag. 7(8) Årets landsbygdsinnovation (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

8 Övrig information om förslaget: Lista över bifogade dokument: Delrapport, affärsplan, slutrapport och bilder ur en tidning 8(8) Årets landsbygdsinnovation (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut!

Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Avgörandets minut! 1 Steg 8. Affärsplan & budget Målbild, affärsidé, resultatbudget, M-plan, likviditetsbudget. Träningsprogram för entreprenörer Innehåll: Tommy Jansson Du ska i detta steg göra en första affärsplan och

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier

Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Föreläsningsanteckningar IPR, juridik och kommersialiseringsstrategier Innovation och entreprenörskap handlar om att realisera idéer. En idé ska inte stanna i ett potentiellt värde utan ska realiseras

Läs mer

2015 (NUSU) 2015 (NUSI)

2015 (NUSU) 2015 (NUSI) Rapport 2015 Nationell undersökning av Sveriges uppfinnare 2015 (NUSU) Nationell utvärdering av Sveriges innovationssystem av uppfinnare 2015 (NUSI) Claes Göran Hammar, Innovationsstrateg Hans Erik Nilsson,

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007

Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Sweden-US Entrepreneurial Forum 2007 Jag blev inbjuden till en intressant konferens nu i veckan av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning). Jag fastnade för de viktiga frågor

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

innovatörerna 7Många lovande idéer för

innovatörerna 7Många lovande idéer för innovatörerna För dig som är nyfiken på hur innovationer blir till. Nr 2-09 Detta är en ANNONSBILAGA FRÅN INGENJÖRSAMFUNDET Ta pulsen! Hur innovativ är du och din arbetsplats? Nu kan alla testa hur innovativa

Läs mer