Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Journalnummer: Ungdomar bygger landet Journalnr Namn på myndighet som nominerar: Länsstyrelsen i Kronobergs län Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande myndighet: Linda Nilsson Motivering till nomineringen 1 : Ett stort antal ungdomar från olika kulturer har engagerats i projektet, där de fått lära språk, organisation, foto, film och informationsteknik i syfte att lära sig ansvar, bygga upp förmågan att påverka och förbättra samhället. 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen kan denna motivering användas som underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. 1(8) Årets ungdomssatsning (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan

2 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som projektet har uppnått (max 150 ord) o 150 sommarjobbare har under projekttiden sysslat med skötsel av allt från segelklubbs- och tennisanläggningar till framför allt mediearbete. Ungdomar från kommunen fick chansen att utveckla sitt kunnande i att fotografera, filma, göra DVD-filmer, blogga samt göra inslag till Youtube och hemsidor. Filmen har använts som instruktionshjälpmedel inom segling och tennis och samtliga deltagare i sommarkurserna i segling och tennis har fått en dvd-film med sig hem efter sin kurs o Sommarjobbarnas sammansättning, där en tredjedel var utlandsfödda, gav mycket goda förutsättningar för integration. Sammanhållningen har vait mycket god och ungdomarna har på ett fruktsamt hjälpts åt att lösa uppgifter och strävat mot gemensamma mål o De 20 mest intresserade ungdomarna har på sin fritid fått en attraktiv utbildning i kursen Ung kommunikation under ledning av mediegurun Björn Gullander. Där ingick foto med systemkamera, bildredigering med photoshop, filmfoto och redigering o Uppbyggnaden av en bildbank om Hovmantorp, som sommaren 2011 utmynnade i en foto- och filmutställning i Allhallen, Hovmantorp. Syftet var att lyfta fram och presentera de ungdomar som har deltagit i projektet samt att marknadsföra Hovmantorp som attraktiv plats att bosätta sig på eller att besöka. Ungdomarna anordnade vernissage under årets sommarmarknad och agerade utställningsvärdar. 2. Mål och effekter som projektet förväntas uppnå men ännu inte nått (150 ord) o Första helgen i maj 2012 genomförs en kortfilmskurs i samarbete med Reaktor Sydost o En utvärdering kommer också att ske under maj månad av utbildningen Ung kommunikation i regi av Björn Gullander o Färdigställande av hemsidan som ska marknadsföra Hovmantorp. 2(8) Årets ungdomssatsning (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan

3 3. Viktigaste aktiviteterna (max 150 ord): o Anordnandet av sommarjobb som sysselsatte 150 ungdomar o Den turistiska reklamfilmen Rasmus reser till Hovmantorp. Se filmen via länken o Fotutställning under två månader sommaren 2011 där man visade ca 300 bilder. Utställningen väckte stort intresse och var mycket välbesökt av såväl lokalbefolkningen som turistande besökare. Delar av utställningen visas ännu på ett antal andra platser i kommunen. En extra bonus från fotoutställningen var att en av bilderna deltog i en tävling på länsnivå och vann utmärkelsen Sommarens vykort. Tävlingen anordnades av Radio Kronoberg. Se alla bilder via följande länk: https://www.facebook.com/media/set/?set=a &typ e=3 o Webb-TV-sändningar direkt från bl.a. samlarmässa, innebandycup, dragkampstävling, dansshow, karneval och tennistävling o DVD-produktion av musikalen Annie. Gympalätts 30-årsjubileum med gymnastikshow samt Hovmantorpsrevyn o Stockholmsresa med ett antal studiebesök i februari Moderna museet visade högklassig fotokonst från 1840 och framåt, där Anders Petersen berättade hur han fick härjade människor att låta sig fotograferas på Café Lemnitz i Hamburg. Fotografiska var mycket uppskattat med dess presentationer av fotograferna i dokumentärer samt deras bilder. Deltagarna föll för Anton Corbijns porträttkonst och hann under Stockholmsresan ta 1500 foton och åtta timmar film o Deltagande under november 2011 på Framtidsmässan i Nybro, som dokumenterades fotografiskt, liksom UF-mässan Dag X i Växjö i mars Lärdomar (max 100 ord): o Ungdomar kan åstadkomma stora saker tillsammans, även om de inte känner varandra i förväg. Många har utvecklat förbluffande kunskaper o Många växer med ansvar och en del växer väldigt mycket. Emil Johansson visade hög ambition på utbildningen Ung kommunikation, slet hårt som sommarjobbare och har därefter lyckats bra med sitt UF-företag AE Media. Han ser som en naturlig utveckling att bli egen företagare i framtiden 3(8) Årets ungdomssatsning (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan

4 o Stora ambitioner är bra, men tuffa att förverkliga. Projektet har fått lägga fem planerade aktiviteter på hyllan, men har istället genomfört minst fem andra som tillkommit undervägs sammanlagt har ett 25-tal olika aktiviteter genomförts under projekttiden. Det har gått tack vare att man har förlängt projekttiden nio månader. o Övrig information: o Projektet avslutas den 31 maj 2012, men dess ambitioner kommer att föras vidare av nybildade Hovmantorps Fotoklubb, som kommer att ingå avtal med Hovmantorps Tennisklubb om att överta och förvalta all utrustning för fortsatt verksamhet i projektets anda. Intresset för fotoklubben är mycket stort och kärnan utgörs av personer som varit mest aktiva och engagerade i projektet o Emil Johansson kommer att gå vidare med filmutbildning och filmarbete, nu närmast produktion av en hårdrocksvideo. Johanna Ursjö ska bli fotograf och har redan gjort inhopp på Smålandsposten, men ännu inte bestämt sig för om det ska bli still- eller rörliga bilder. En annan aktiv i projektet, Anni Sjöberg, arbetar idag professionellt med film och TV-produktion. Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: Webbsida: Namn och e-postadress: Projektledare Anders Karlsson, Telefonnummer: Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): Investeringar Övriga kostnader Löner Ideellt arbete Övr. privat ideell fin. Total kostnad Projektstöd LAG off.finansiering Privat finansiering kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor kronor 4(8) Årets ungdomssatsning (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan

5 Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: 321 Startdatum: Slutdatum: Allt material, och övriga handlingar som informerar om förslaget, som exempelvis denna blankett, projektansökan, delrapporter, slutrapport, artiklar, bilder etc. skickas in till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 25 april Här är en lista över kriterier som ni kan ha som stöd när ni väljer ut projekt som ni vill nominera till Årets Ungdomssatsning. Ert nominerade projekt ska helst bidra till så många som möjligt av följande resultatområden eller vara extra framgångsrikt inom något av landsbygdsprogrammets resultatområden. Kryssa i de mål som det nominerade projektet bidrar till, motivera varför och beskriv även de konkreta resultaten Resultatområde: Bidrar till Motivera Bevara eller skapa sysselsättning X Flera av deltagarna har visat stark entreprenörsanda Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller X kommersialiserar nya produkter och tjänster Öka turismtillströmningen X Ett av projektets syften att i bild marknadsföra Hovmantorp som en attraktiv plats att besöka Konkreta resultat Projektet har bl.a. resulterat i ett UFföretag som kommer att drivas vidare som ett företag. Flera andra aktiva i projektet arbetar idag professionellt med foto, film eller TVproduktion Se ovan Fotoutställningen uppmärksammade fantastiska vyer från Hovmantorp för alla besökande. Även hemsidan bjuder 5(8) Årets ungdomssatsning (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan

6 info om sevärt och vackra bilder från Hovmantorp Förnya och utveckla byar Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och kulturarvet Förbättra miljön och landskapet: Hejda förlust av biologisk mångfald - Bevara natur- och kulturhistoriska värden - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar - Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi Kommentar till hur projektet uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: Det är en fördel om er nominerade satsning: har initierats, planerats och/eller drivits av ungdomar är inspirerande och lärande för andra ungdomar som vill göra en företagssatsning eller driva ett projekt på landsbygden. Bidrar till X X Motivera Ungdomarna har konkret deltagit i planeringen av de olika aktiviteterna och aktivt drivit projektet framåt Information om projektet som getts via media, nyhetsbrev, facebook mm har fått genomslag i fler ungdomar som är intresserade Konkreta resultat Direktsändningar via webb-tv från olika evenemang, deltagande i mässaktiviteter mm har ungdomarna genomfört och ansvarat för själva Bildande av Hovmantorps Fotoklubb som kommer att fortsätta arbetet med att utveckla kunnandet hos ungdomarna och driva nya projekt. 6(8) Årets ungdomssatsning (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan

7 att jobba vidarei samma anda Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Det är också värdefullt om förslaget (markera det som är aktuellt och motivera): bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och olika sektorer Bidrar till X Motivera Projektet är ett samarbete mellan flera föreningar, kommunen samt Allhallen som drivs under företagsliknande former involverat personer med olika etnisk bakgrund X Ungdomar från sammanlagt nio nationaliteter har varit representerade bland deltagarna Irak, Iran, Afganistan, Polen, Ryssland, Somalia, Jemen, och Holland förutom Sverige genomförts på ett jämställt sätt X Deltagarna har varit killar och tjejer i stort sett lika omfattning Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Konkreta resultat 7(8) Årets ungdomssatsning (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan

8 Övrig information om projektet: Lista över bifogade dokument: 8(8) Årets ungdomssatsning (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan