Nominering - Årets Leader Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets Leader Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Kustbygd Halland Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande LAG-grupp: Ulrika Rylin, ordf , LAG-gruppens motivering till nomineringen 1 : Tillsammans har potatisodlare i Halland bildat en ekonomisk förening och byggt upp ett nätverk för att med utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte och produktutveckling höja kvaliteten på en typisk halländsk produkt och samtidigt öka konkurrenskraften inom branschen. 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen kan denna motivering användas som underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. 1(8) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

2 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som projektet har uppnått (max 150 ord) Skapat och utvecklat ett nätverk mellan potatisodlare och handlare i Halland. Skapat en ekonomiskt förening, Hallands Primörer, med 43 medlemmar. Genomfört rådgivning i växtodling. Genomfört provtagning i fält före sättning, och under växtsäsong, fram till skörd. Genomfört analyser som är mycket positiva och talar för rätta sorter på rätta jordar. Andel potatisodlare i Halland med IP Sigill har ökat med 20 %. 2. Mål och effekter som projektet förväntas uppnå men ännu inte nått (150 ord) Att höja statusen på potatis, från en kvantitetsprodukt och lockvara till att fullt ut bli en produkt där kvalité är den avgörande faktorn för konsument är ett långsiktigt arbete. Att höja kvalitetsmedvetenheten och kunskapen hos konsumenterna är naturligt därför nästa steg i projektet. Hallands Primörer har ansökt om en utökning av projektet för att mer aktivt kunna arbeta med de sista stegen i kedjan butik och konsument. 3. Viktigaste aktiviteterna (max 150 ord): Medlemsmöten stärker det uppbyggda nätverket och ökar samtidigt konkurrenskraften bland odlarna i branschen. På medlemsmöten har det varit representanter från utsädesförsäljning samt genomgång av kvalitetsanalyser med Växa Halland. Varje medlem i föreningen har fått växtrådgivning och genomgång av sin odling. Under växtsäsong analyseras och följs skördens tillväxt löpande. Under höst- och vinterperioden genomförs utbildning i lagring och hantering i leden fram till slutkund. Under projekttiden har det genomförts fältvandringar, provgrävningar, provkokning av potatisen, växtrådgivning till odlare och flertalet medlemsmöten. 4. Lärdomar (max 100 ord): Vikten av att följa utvecklingen i fält och att dokumentera alla åtgärder och observationer har tydliggjorts för deltagarna. Alla känner högre motivation för att samla information och har sett nyttan av att utnyttja moderna hjälpmedel för informationsbehandling. Ett mer standardiserat sätt att hålla informationen kommer att göra det möjligt att samla in och använda fältobservationer i det vidare kvalitets- och marknadsarbetet i potatisens hanteringskedja. 5. Övrig information: 2(8) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

3 Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: Webbsida: Namn och e-postadress:tore Holmefalk, Telefonnummer: Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): Total kostnad Faktiska kostnader: Projektstöd Jordbruksverket: Offentlig finansiering Ideellt arbete Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: 411 Startdatum: Slutdatum: Allt material, och övriga handlingar som informerar om förslaget, som exempelvis denna blankett, projektansökan, delrapporter, slutrapport, artiklar, bilder etc. skickas in till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 25 april (8) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

4 Här är en lista över kriterier som ni kan ha som stöd när ni väljer ut projekt som ni vill nominera till Årets Leader. Ert nominerade projekt ska helst bidra till så många som möjligt av följande resultatområden eller vara extra framgångsrikt inom något av landsbygdsprogrammets resultatområden. Kryssa i de mål som det nominerade projektet bidrar till, motivera varför och beskriv även de konkreta resultaten Resultatområde: Bidrar till Motivera Bevara eller skapa sysselsättning X Skapar förutsättningar för potatisodlare att utveckla och kvalitetssäkra sin produktion Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster X Projektet är öppet för alla intresserade att delta genom att bli medlem i föreningen. Konkreta resultat Antal odlare som är certifierade enligt IP sigill har under projekttiden ökat med 20 %. Underlag för certifiering har skapats hos ytterligare 15 % av odlarna Öka turismtillströmningen Förnya och utveckla byar Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och kulturarvet Förbättra miljön och landskapet: Hejda förlust av biologisk mångfald - Bevara natur- och kulturhistoriska värden - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar - Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi Kommentar till hur projektet uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: 4(8) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

5 Era nominerade projekt ska uppfylla flera Leader-kriterier såsom (markera vilka och motivera): Leader-kriterier Bidrar till Motivera Lokal Förankring X Potatisodlare i Halland har samverkat och sett behovet av projektet. Underifrånperspektiv X Projektidén kommer från odlarna själva och där de själva tagit initiativ och skapat projektet underifrån. Innovativt X Man har tagit ett nytt grepp om hela odlingskedjan, från jord till bord, där man vill höja kvaliteten och produktutveckla. Nätverkande X Genom regelbundna medlemsmöten i den ekonomiska föreningen Hallands Primörer stimuleras nätverket. nystartade Överförbart d v s vara inspirerande och X Projektet kan Konkreta resultat Skapandet av projektet är ett resultat. Alla medlemmar i den ekonomiska föreningen vill vara med. Alla arbetar aktivt för sin del men även för det gemensamma. Helhetssyn av produktionskedjan hos odlare och butik. Bildande av ekonomisk förening, Hallands Primörer där odlare, packare och handel är med. 5(8) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

6 lärande för andra leaderområden överföras och fungera som en inspiration för andra leaderområden men öven för andra produkter inom råvaruproduktion och förädling. Bygger på ett samarbete mellan flera aktörer X Offentlig och och olika sektorer privat sektor medverkar. Bidrar till måluppfyllelse av Leaderområdets strategi Har potential att på ett positivt sätt förändra strukturer och arbetssätt i sitt område X X Leader Kustbygd Hallands vision är Ett livskraftigt företagande på landsbygden. I strategin vill man utveckla landsbygdsföretag med kunskap och höja halländska råvaror i värdekedjan. Genom allt mer medvetet kvalitetsarbete blir lokala aktörer i alla led med kunniga om varandra möjligheter. Kommentar till hur projektet uppfyller markerade Leader-kriterier ovan: Deltagare från både lantbruk, uppsamlande handel, rådgivning och butiksledet. Samarbete mellan Munkagårdsgymnasiet, Växa och företagarna. En förädlad/utvecklad råvara, ett nytt nätverk, ytterligare projekt (förlängning, utökning), en ny verksamhet som fortlöper efter projekttidens slut. Odlare och butikspersonal ska efter projektet kunna hjälpas åt i arbetet att göra den halländska potatisen till en efterfrågad delikatess. 6(8) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

7 Är projektet en bra ambassadör för Leadermetoden? Motivera svaret Projektet är en bra ambassadör för leadermetoden. I projektet finns lokal förankring, ett underifrånperspektiv, det är innovativt, har en överförbarhet och nätverkande mellan företag och olika sektorer. Många av de saker som utmärker leadermetoden finns i detta projekt. Projektet bidrar till att uppfylla Leader Kustbygd Hallands strategi. Det är också värdefullt om projektet: (markera det som är aktuellt och motivera) involverat unga involverat personer med olika etnisk bakgrund genomförts på ett jämställt sätt Bidrar till Motivera Konkreta resultat Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Övrig information om projektet: 7(8) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

8 Lista över bifogade dokument: 1. Projektplan 2. Utökad projektplan som ligger för omprövning 3. Annons och inbjudan 4. Hallands Primörer Folder 8(8) Årets Leader (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats innan 2011,

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Trolska Skogen (fas 1) Journalnummer: 2010-5657 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Journalnummer: Ungdomar bygger landet Journalnr 2009-5482

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Anders och Birgitta Fasth

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1

Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektansökan Främja kvinnors företagande delprogram 1.1 Projektnamn Affärsnytta & Sociala medier 2011 Dubbelsidigt mentorskap mellan företagare och ungdomar 1 Projektidé Beskriv kort idén med projektet.

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1

S V E R I G E 2 0 0 0-2 0 0 6 1 SVERIGE 2000-2006 1 DET HÄR ÄR LEADER+ Under programperioden 2000-2006 finansierar EU flera så kallade gemenskapsinitiativ. Ett av dem är Leader+, som syftar till att främja landsbygdsutveckling. Programmet

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer