Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget: Rigmor Sylvén Namn på myndighet som nominerar: Länsstyrelsen i Skåne län Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande myndighet: Catharina Hellström Engström, Motivering till nomineringen 1 : Projektet har fått till stånd en samordning som ökar attraktionskraften hos företag som kan erbjuda kundanpassade produkter och tjänster kopplade till ålfisket på Skånes ostkust. Genom projektets bredd skapas förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling av företagande på temat ål. Ett tema som utgör en värdefull del av det skånska kulturarvet. (Leader Söderslätts motivering: Bra integrationsprojekt där icke svenskar och långtidsarbetslösa svenskar får kunskap om gröna näringar och miljö genom att praktisera i Leader Söderslätts miljöprojekt och att utbildas i miljö. Här möter man bofasta, företagare, kommunrepresentanter, forskare och Leadermänniskor. Deltagarna blir en grupp som gemensamt med projekten utvecklar landsbygden och får se möjligheterna. Ett projekt med många synergieffekter och möjligheter till jobb.) 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen kan denna motivering användas som underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. 1(6) Årets integrationssatsning 2012

2 Kort beskrivning av projektet (exempelvis vad som skulle uppnås, vem eller vilka som var engagerade, vilka aktiviteter som genomfördes, etc.): Lokal integration mellan arbetslösa svenskar och invandrare kommer att vara resultatet genom gemensam utbildning och träning i de deltagande Leaderprojekten och små företag på Söderslätt. Efter avslut 8-10 mån ska deltagarna ha arbete inom turism, jordbruk, miljö och gröna näringar eller kanske eget företag. Genom att arbeta mot gemensamma mål kommer nya lösningar på problem under vägen att testas. Deltagarna måste lära sig ta buss till olika arbetsplatser och de måste lära sig svenska för att läsa instruktioner och tala med varandra. Projektet ger möjlighet att bygga broar mellan Sverige och respektive deltagares land. I samarbete med LAG Doboj- Maglaj i BiH förstärks samarbetet och kännedomen om EU ytterligare och projektet gör olika miljöinsatser tillsammans såväl i Sverige som i BiH. Dessa miljöinsatser kommer att ligga till grund för en broschyr om naturturismen i våra respektive områden som också kommer att läggas ut på olika destinations och hemsidor. Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: Webbsida: Namn och e-postadress: Rigmor Sylven, Telefonnummer: Total kostnad (inkl. fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): Total kostnad: kr Finansiering: Projektstöd: kr Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: 421, Samarbete LAG Startdatum: Slutdatum: (6) Årets integrationssatsning 2012

3 Här är en lista över kriterier som ni kan ha som stöd när ni väljer ut projekt som ni vill nominera till Årets Leader. Ert nominerade projekt ska helst bidra till så många som möjligt av följande resultatområden eller vara extra framgångsrikt inom något av landsbygdsprogrammets resultatområden. Kryssa i de mål som det nominerade projektet bidrar till, motivera varför och beskriv även de konkreta resultaten Resultatområde: Bevara eller skapa sysselsättning Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster Öka turismtillströmningen Förnya och utveckla byar Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och kulturarvet Bidrar till x Motivera Konkreta resultat Förbättra miljön och landskapet: Hejda förlust av biologisk mångfald x - Bevara natur- och kulturhistoriska värden - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar - Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi Vilka påtagliga konkreta färdiga resultat har projektet givet (obligatoriskt att svara på): x 3(6) Årets integrationssatsning 2012

4 Det är en fördel om er nominerade satsning (markera det som är aktuellt och motivera). har initierats, planerats och/eller drivits av personer med annan etisk bakgrund är inspirerande och lärande för andra personer med annan etnisk bakgrund som vill göra en företagssatsning eller driva ett projekt på landsbygden Kommentar till hur förslaget uppfyller målen ovan: Bidrar till x Motivera Konkreta resultat Det är också värdefullt om projektet (markera det som är aktuellt och motivera): bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och olika sektorer involverat unga genomförts på ett jämställt sätt Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Bidrar till Motivera Konkreta resultat Övrig information om projektet: Lista över bifogade dokument: 1. Utdrag från Årets Skånska nominerade 2012: bifogad: Kuskahusen satsar på naturnära upplevelser 4(6) Årets integrationssatsning 2012

5 Leaderprojektet ECO-trails att som ny svensk hitta rätt väg Leader Söderslätt kopplade samman långtidarbetslösa svenskar med nya svenskar och lät dem bli aktiva i Leaderprojekt kopplade till jord- och skogsbruk och miljö. Ett mycket gott samarbete tog fart och av de 14 som deltog i projektet har nu 10 stycken fått arbete inom just den gröna näringen och andra har hittat jobb inom arkeologi och industri. - Tänk att det fanns så mycket natur och vackert utanför Trelleborg! Utbrast en av deltagarna som inte varit utanför Trelleborgs stadsgräns på 22 år. Att behovet av att få komma ut på landsbygden och där hitta mötesplatser och nätverk var så starkt blev påtagligt när projektet ECO-trails startade berättar projektledaren och tillika verksamhetsledare i Leader Söderslätt Rigmor Sylvén. - Vi vet att just nya svenskar ofta kommer från mindre byar på landsbygden och att de bär med sig en kompetens som är outnyttjad när de hamnar i svenska städer berättar Rigmor Sylvén vidare. Vi ville att de skulle få praktisera ute i projekt som Tullstorpsåprojektet, Ett grönt Rydsgård, Hörte hamn, Foteviken bland andra där man arbetade med att bygga på gammalt vis, anlägga dammar, meandra en å, plantera och röja. Kunskapen de hade med sig visade sig användbar för projekten så det blev ett positivt utbyte mellan deltagare och projekt. 5(6) Årets integrationssatsning 2012

6 Kontakt togs i början på projektet med Arbetsförmedlingen och kommunerna runt om i Leaderområdet. Trelleborgs kommun nappade då arbetsförmedlarna direkt såg möjligheterna med ett samarbete genom satsningen Arbete och försörjning. Deltagarna fick praktisera ute i Leaderprojekten och de blev tvungna att tala svenska. Dessutom har de fått utbildning kring hur man renar vatten, hur man använder vissa maskiner och hur man bygger och restaurerar på gammaldags vis. I projekten blev deltagarna en resurs samtidigt som de fick lära om svensk kultur. Projekten tog emot deltagarna bra och deltagarna fick träffa både företagare, föreningar och myndigheter på ett sätt som de aldrig gjort förut. I byarna där deltagarna praktiserade bjöd man på fika och tog tillfället i akt att samtala. Detta resulterade i att man fick kontakt och så småningom också arbete. - ECO-trails handlar egentligen om miljö och hur man förvaltar den för framtiden och i projektet samverkar man även med Bosnien Hercegovina där man lär sig av svensk miljö- och vattenvård, och hur man bygger upp ett Naturum säger Rigmor Sylvén. Hon fortsätter med att berätta om den häpnad som uppstår då man inser att naturturism till exempel skulle kunna vara räddningen för landsbygden i flertalet länder istället för massturismföretag som styr utvecklingen i begränsade områden och till fördel för internationella företag. - Miljö och jord- och skogsbruk kan vara en arena där nya svenskar och svenskar möts på lika villkor förutsatt att vägen för en sådan mötesplats öppnas avslutar Rigmor innan hon snabbt far iväg på ytterligare möten mellan Söderslättsbor och världsmedborgare. 6(6) Årets integrationssatsning 2012

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Krema i Falun AB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Journalnummer: Ungdomar bygger landet Journalnr 2009-5482

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Trolska Skogen (fas 1) Journalnummer: 2010-5657 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Anders och Birgitta Fasth

Läs mer

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Nominering - Årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ogrässkäraren CombCut hjälper dig och din ekologiska växtodling.

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bilaga 9. Metoder för att skapa sysselsättning

Bilaga 9. Metoder för att skapa sysselsättning Bilaga 9. Metoder för att skapa sysselsättning En viktig del av integrationsarbetet besår i att skapa sysselsättning genom anställning eller företagande. Mängder med projekt landet runt arbetar med att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för:

Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för: Slutrapport Framtidsutveckling med Integration på Landsbygden År 2012-2013 Jobbar för: Ett hållbart samhälle Arbetstillfällen Produktutveckling Samarbetsorganisationen för Invandraföreningar i Uppsala

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer