Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Anders och Birgitta Fasth som driver Galleri i Örsta HB. Journalnummer: Namn på myndighet som nominerar: Länsstyrelsen i Örebro län Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande myndighet: Christer Torstensson Motivering till nomineringen 1 : Makarna Fasth har tack vare ett brinnande intresse för konst, stor kunskap och engagemang förverkligat en attraktiv investering i ett nytt konstgalleri med unik formgivning och funktionalitet som höjer upplevelsen för besökare och projicerar konsten på ett förtjänstfullt sätt. 1 Obs! Om företaget går vidare i nomineringsprocessen är det denna motivering som kommer att användas när företaget beskrivs i pressmeddelanden och om företaget vinner som motivering även under galan. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. 1(10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

2 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som företagssatsningen har uppnått (max 150 ord) Det nya konstgalleriet bidrar till att fler kända konstnärer ställer ut sina alster för visning och försäljning. Galleriet är ritat av den internationellt kända arkitektbyrån Claesson, Koivisto och Rune. Byggnaden fasad har ett ytskikt av millimeterstora glaspärlor. När fasadbelysningen tänds mot byggnaden kan färgsättningen ändras efter önskemål. Glasfasaden medför också att det naturliga ljuset reflekteras på många olika sätt. Byggnaden har höga ljusinsläpp som bildar till en förstärkt rymd i det inre rummet som är delat i olika sektioner med avpassade väggformationer med passager mellan sektionerna. Ljussättningen bidrar till att konsten kan projiceras på ett mycket fördelaktigt sätt som ökar attraktionskraften och upplevelsen för besökarna och ger mervärden för alla aktörer. Stora grupper kan tas emot för visning, guidning och försäljning. Företagarna har tack vare ett mångårigt uppbyggt kontaktnät inom konstvärlden fått möjlighet att sälja konst mot avtalade provisionsersättningar med ekonomisk långsiktig bärkraft. Konstgalleriet är en viktig kugge i den satsning som Kumla kommun gör för konsten. Det nya konstgalleriet har ökat antalet besökanden och utgör en mötesplats för levande landsbygd. 2. Mål och effekter som företagssatsningen förväntas uppnå men ännu inte nått (150 ord) Att i än högre grad säkerställa utställningar av bra konst med fokus på regionala konstnärer, men även med medverkan av Sveriges och nordens främsta konstutövare. Den korta tid galleriet varit i drift gör att den stora mediala uppmärksamheten inte fått full genomslagskraft på verksamheten 3. Viktigaste aktiviteterna (max 150 ord): Fortsatt produktion av uppmärksammade konstutställningar med stort publikt intresse. Ett samordnat kulturutbud med Kumla kommun som omfattar intressanta utsmyckningar. Det nya galleriet har även möjlighet att ta emot slutna sällskap för samkväm. Till dessa Samkväm högtidsdagar m.m. beställer arrangören mat från restaurang som jobbar med catering. Anders Fasth är även projektledare för konst på hög. På askhögen vid Kvarntorp som är ett miljömässigt negativt resultat av skifferoljebolagets utvinning av olja i området under har Kumla kommun gjort insatser för att restaurera miljön. 2(10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

3 I satsningen ingår att kända konstnärer under ett antal år utsmyckat högens övre del med konst som kan upplevas av besökanden varje år under tiden 1 juni till 31 augusti. Konst på hög, övriga kultursatsningar i Kumla kommun tillsammans med Örsta Galleri bidrar till synergieffekter som har stor betydelse för kulturlivet i sin helhet. 4. Lärdomar (max 100 ord): Det är viktigt att ha en väl genomtänkt affärsplan med en realistisk syn på ekonomin, att besitta kunskap av det område satsningen avser, samverkan med aktörer som skapar mervärden och vinnande situationer för alla, pålitliga och dugliga entreprenörer som utförare av en i det här fallet kostnadskrävande investering för ett litet företag. 5. Övrig information: Det går att göra kreativa mötesplatser var som helst bara det finns en bärande idé. Publikt har satsningen överträffat förväntningarna och som helhet motsvarar resultatet uppsatta förväntningar. Ca bussar är bokade för besök under sommaren. Stort intresse har visats för satsningen både nationellt och internationellt. Sveriges television cobra kultur har haft ett 30 minuters inslag om Kumla där Galleri i Örsta utgjorde en del av inslaget. Ett tal magasin inom arkitekt, rum- och ljuskultur har skrivit om konstgalleriet. Det ansedda arkitektur och designmagasinet dezeen publicerade under hösten 2010 bilder av anläggningen med skilda exteriöra färger, bilder på interiören och t.ex. en text som konstaterar att konstgalleriet med fysiks placering i ett spannmålsädesfält på en kulle bidrar till illusionen av konkava väggar. Representanter för tyska biltillverkaren Audi har varit på besök i sällskap med Mårten Claesson en av delägarna i arkitektfirman för att ta del av anläggningen och dokumentera den arkitektoniska utformningen. Syftet med besöket var att koppla samman design av bilar med den arkitektoniska utformningen av anläggningen. Exakt användning av materialet är inte känt. Uppgifter har hämtats av Anders Fasth vid telefonsamtal Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: 3(10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

4 Webbsida: Namn och e-postadress: Galleri i Örsta HB, kontakt Anders och Birgitta Fasth Telefonnummer: , Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): Total kostnad kr. Finansiering: kr. företagsstöd inom landsbygdsprogrammet, offentlig medfinansiering, privat finansiering inklusive privata långivare kr. Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: 312, affärsutveckling i mikroföretag. Startdatum: Slutdatum: (10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

5 Allt material, och övriga handlingar som informerar om förslaget, som exempelvis denna blankett, ansökan, delrapporter, slutrapport, artiklar, bilder etc. skickas in till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 15 april (10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

6 Här är en lista över kriterier som ni kan ha som stöd när ni väljer ut den företagare, eller grupp av företagare som ni vill nominera till Årets Landsbygdsföretagare. Den eller de företagare som ni nominerar skall helst ha utvecklat en företagssatsning som bidrar till så många som möjligt av följande resultatområden eller vara extra framgångsrikt inom något av landsbygdsprogrammets resultatområden: Kryssa i de mål som företagssatsningen bidrar till, motivera varför och beskriv även de konkreta resultaten. Resultatområde: Bidrar till Motivera Ökad konkurrenskraft Ja Galleriet är unikt i Sverige Bevara eller skapa sysselsättning Ja Ett serviceföretag inom besöksnäringen Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster Ja Konstnärer, catering m.fl. servicefunktioner och/eller Konkreta resultat Genom stor medial uppmärksamhet har anläggningen stor besökstillströmning och därmed god försäljning av konst m.fl. synergieffekter för andra aktörer i närområdet boende, mat etc. Makarna Fasth som varit verksamma som lärare kommer att vara heltidssysselsatta i rörelsen. Även andra aktörer researrangörer, bussbolag, besöksnäring, andra serviceföretag som restauranger och hotell får ökad efterfrågan. Ökad efterfrågan på tjänster inom besöks- och upplevelseområdet 6(10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

7 samordnade paketförsäljningar med andra upplevelsebaserade företag nu och i framtiden. Öka turismtillströmningen Ja Galleriet har blivit väl mottaget medialt med stor uppmärksamhet i och utanför landet, anläggningen är intresseskapande En dragare som tillsammans med andra lokala och regionala aktiviteter är intressant att besöka. Förnya och utveckla byar Ja Örsta och andra närliggande byar får en mötesplats. medför ökad efterfrågan på tjänster. Detta kan ske genom ökad sysselsättning hos befintliga aktörer och/eller genom att nya aktörer etablera sig. Exempelvis kan Anders och Birgitta Fasth arrangera en öppen guidning konst på hög, besök i galleriet kopplat till catering och andra gemensamma aktiviteter inom ramen för den kultur som Kumla erbjuder. Eftersom makarna Fasth drivit konstgalleri i det lilla galleriet sedan 1993 (kommer att finnas kvar för mindre utställningar framgent) bildades Örsta konstförening De har nu ca 150 medlemmar som har allehanda aktiviteter med konst som förtecken. Nu finns möjlighet att öka konstföreningens aktivitet med det 7(10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

8 Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och kulturarvet Ja Fastigheten är från början en jordbruksfastighet med traditionella byggnader lantbruksbyggnader Dessa har bevarats i ursprungligt skick och är väl underhållna. Dessa har ett värde som kulturbyggnader i en samklang med det nya. Förbättra miljön och landskapet: - Hejda förlust av biologisk mångfald - Bevara natur- och kulturhistoriska värden - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar - Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi Ja Anläggningen värms upp med värmepumpar och värmeåtervinning. nya konstgalleriet. Kontrasterna på fastigheten harmoniserar mot varandra. Besökarna får även uppleva dessa för lantbruket äldre traditionella byggnader Miljö- och kostnadseffektiv uppvärmning av anläggningen Kommentar till hur företagaren eller gruppen av företag uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: 8(10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

9 Det är också värdefullt om företagssatsningen (markera det som är aktuellt och motivera): Bidrar Motivera till involverat unga involverat personer med olika etnisk bakgrund Genomförts på ett jämställt sätt Ja Anders och Birgitta Fasth är båda aktiva i driftsbolaget HB:et Kommentar till hur företagssatsningen uppfyller målen ovan: Konkreta resultat De idéer som verksamheten bygger på har utvecklats tillsammans av makarna i samverkan och samsyn. 9(10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

10 Övrig information om företagaren eller gruppen av företagare: Hemsida: Lista över bifogade dokument: Ansökan med affärsplan. Slutrapport. Utdrag från arkitekt och design magasinet dezeens inslag om Galleri i Örsta. (www.dezeen.com/2010/09/05/gallery-orsta-by-claesson-koivisto-rune/ Informationsmaterial om konst på hög 100 meter över marken. 10(10) Årets Landsbygdsföretagare 2011 (Förslaget ska ha pågått under 2010, d v s det kan ha pågått, startats och/eller

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland

Sida 1 av 14. Riktad rådgivning. Maj 2012. Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 1 av 14 Riktad rådgivning Maj 2012 Lars-Åke Söderholm, Hushållningssällskapet Halland Sida 2 av 14 Förord Denna rapport har tagits fram på uppdrag av Reino Jacobsson inom ramarna för LISA-projektet

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer 556753-7583 Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism

Framtidsbygd mat, måltid och turism Framtidsbygd mat, måltid och turism Sammanfattning av en serie symposier och en fortlöpande dialog 2013-01-14 Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin (i samarbete

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer