Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer: och Namn på myndighet som nominerar: Länsstyrelsen Västernorrland Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande myndighet: Ola Sjöström Motivering till nomineringen 1 : Pehr-Hansgården fiske- och naturupplevelser Med entreprenörsvilja och rätt marknadsföring och med hjälp av bygdens naturliga förutsättningar har företaget med sin satsning lockat turister från när och fjärran. 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen kan denna motivering användas som underlag i pressmeddelanden mm. Texten kan även användas som underlag för juryns motivering. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. 1(7) Årets landsbygdsföretagare (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

2 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som företagssatsningen har uppnått (max 150 ord) Efter insatsens genomförande av Pehr Hansgården till ett modernt boende finns det nu ett boende som utvecklar turismen i området. Redan säsongen 2011 hade Hans Wiklander bokningar från maj till september från Polen. Tjeckien, Italien och Schweiz. Resebyråer från Warzawa och Prag med fiskeprofil har varit på gården och undersökt fiske och boendemöjligheter. Företaget har medverkat på deras hemsidor och kataloger vilket har varit en bra marknadsföring. Investeringen har medfört att Hans har fått en stabilare inkomst fördelat under hela året. Detta har inneburit att Hans nu jobbar heltid med sitt jord- och skogsbruk i kombination med fisketurismföretaget. 2. Mål och effekter som företagssatsningen förväntas uppnå men ännu inte nått (150 ord) Företagssatsningen kommer att främja bygdens utveckling genom att de boende nyttjar mer av områdets butiker och restauranger, anlitar lokala fiskeguider m.m. Under 2011 har det skett i begränsad omfattning. Målsättningen med 60 % beläggning i gårdshuset under och 4 månaders beläggning i sjöstugan har inte nåtts under 2011 på grund av förseningar med ombyggnaden av gårdshuset. Hans W tror att den målsättningen uppnås under Under 2012 kommer även Hans fru att gå in och arbeta mer i företaget. 3. Viktigaste aktiviteterna (max 150 ord): Fiske- och naturupplevelser i stillhet och ensamhet, sportfiske. fiskeguidning. Trollingtävling för gädda under september månad med tävlande från både Västernorrland och Gävleborgs län. 4. Lärdomar (max 100 ord): Bra service dygnet runt är det viktigaste. Viktigt med en hög prisnivå för att hålla anläggningen i bra skick och för att nå kunder med ett hållbart tänk när det gäller fiske. 5. Övrig information: Förutom fisketurism kommer Pehr Hansgården att utvecklas och marknadsföras även som boende för långtidsarbetande på orten exempelvis i samband med det stora E4 bygget i Sundsvall. Hans vill också arbeta vidare med kompletterande produkter som vinterfiske, notdragningsevenemang, kräftfiskupplevelser och övriga landsbygdsupplevelser m.m. 2(7) Årets landsbygdsföretagare (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

3 Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: Webbsida: Namn och e-postadress: Hans Wiklander, epost: Telefonnummer: el Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): Den totala kostnaden är kronor varav kronor kommer från landsbygdsprogrammet. Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: 321 Startdatum: Slutdatum: (7) Årets landsbygdsföretagare (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

4 Resultatområde: Bidrar till Motivera Ökad konkurrenskraft X Samverkan med övriga fisketurismföretag inom projektet Fisketurism Norr samt lokala fiskegudier och cateringfirmor. Bevara eller skapa sysselsättning X Hans Wiklander har snabbt fått snurr på sin verksamhet redan under Även andra personer i bygden som fiskeguider, cateringfirmor ökar sin sysselsättning genom denna verksamhet. Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster X Med ökad turismtillströmning samt långtidsboende skapas förutsättningar för att man ökar antal företag. Öka turismtillströmningen X Turismtillströmningen har ökat till bygden både från andra europeiska länder samt från Sverige. Förnya och utveckla byar X Med sitt företagskoncept har Hans förnyat och Konkreta resultat Hans W arbetar nu året runt med sin verksamhet. Investeringen har medfört att lantbruks-företaget med jord och skogsbruk har fått ens stabilare inkomst fördelad under hela året. Verksamheten har anlitat lokala fiskeguider, och cateringfirmor. Under 2011 kom besökare både från Polen, Italien, Tjeckien och Schweiz samt från Sverige. Hans saluför fiskevatten med guider i både sjön 4(7) Årets landsbygdsföretagare (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

5 Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och kulturarvet X utvecklat byn Hamre med flera byar i näheten.. Ringar på vattnet ger utveckling Det ombyggda gårdshuset är en gammal ladugård som är ombyggd på insidan till en modern anläggning. Förbättra miljön och landskapet: X Hans W företagskoncept är att kunderna enbart får fiska det man äter för dagen och att alla större fiskar släpps tillbaka i sjön. - Hejda förlust av biologisk mångfald - Bevara natur- och kulturhistoriska värden - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar -Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi X Se ovan: bevara och uppgradera Vikarn samt i övriga Attmars fiskevårdsområden samt anlitar lokal fiskeguider och cateringfirmor Ladugården har bibehållits exteriört vilket bevarat gårdsbilden på ett bra sätt. Hållbart resursutnyttjande Kommentar till hur företagaren eller gruppen av företag uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: Företagssatsningen har medfört att Hans W nu kan jobba heltid på gården. Även Hans fru har hoppat in en del i företaget och kommer under 2012 att gå in mer och arbeta i företaget. Företagssatsningen har också gett ringar genom att även andra på orten har anlitats i samband med ex fiskeguidningar eller catering av mat. Samverkan har påbörjats med andra fisketurismföretag som hjälper varandra om det är fullbokat genom att tipsa om varandras anläggningar och verksamheter. Turismtillströmningen har ökat kraftigt i Attmar till följd av denna satsning, kunder kommer framförallt från andra länder i Europa, men även svenskar har bott på anläggningen. 5(7) Årets landsbygdsföretagare (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

6 Det är också värdefullt om företagssatsningen (markera det som är aktuellt och motivera): Bidrar Motivera till involverat unga X Ungdomar och barn finns med bland besökarna. Hans W lejer ibland en yngre person, ungdom som fiskeguide involverat personer med olika etnisk bakgrund X Företagssatsideén är att nå kundgrupper från andra länder Genomförts på ett jämställt sätt X Affärsidéen är att företaget erbjuder olika alternativ för alla kategorier av människor både Kommentar till hur företagssatsningen uppfyller målen ovan: självhushåll och catering. Korthyrning och långtidsboende. Konkreta resultat En av fiskeguiderna är ungdom. Besökare i alla åldrar. Flera barnfamiljer har bott på anläggningen Företaget har lyckats nå kunder med olika etniska bakgrunder Både barnfamiljer, män och kvinnor och med olika etniska bakgrunder har bott på gården kortare eller längre period. Företagssatsningen med marknadsföring har främst riktat sig mot kunder i andra europeiska länder. Där finns också den största andelen av Hans W kunder under det första året. Företagssatsningen har också gjorts på ett jämnställt sätt i och med att Hans W erbjuder ett brett koncept mot alla målgrupper. Det finns möjlighet både för korthyrning och långtidsboende, självhushåll och catering. Förutom fiske erbjuder företaget möjlighet till naturguidning i skog och kulturlandskapet. Möjlighet finns i närområdet att plocka svamp och bär, paddla kanot, jakt, ridning och vandring m.m 6(7) Årets landsbygdsföretagare (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

7 Övrig information om företagaren eller gruppen av företagare: Hans W företag har tidigare deltagit i ett fisketurismprojekt i länet med pengar från landsbygdsprogrammet där det ingått entreprenörsutbildning, språkstudier, vatten- och fiskevård, marknadsföring, fisketurism m.m. Detta har varit ett viktigt projekt för att komma igång med fisketurismföretaget. Hans W kommer vidare under att ingå i ett större samverkansprojekt som drivs av Hushållningssällskapet mellan tre län, Jämtland, Västerbotten och Västernorrlands län. Projektet stöttas med medel från landsbygdsprogrammet och inriktningen på projektet är gäddfiskeentreprenörer. Detta är ett viktigt projekt för att utveckla företaget vidare samt skapa nätverk mellan företagen Lista över bifogade dokument: Affärsplan Handlingsplan Slutrapport Folder Reportage från en tjeckisk fisketidning. Länkar som presenterar Pehr-Hansgården från Tjeckien och Polen Gäddtävling (trolling) på Vikarn 7(7) Årets landsbygdsföretagare (Förslaget har pågått under 2011 men kan även ha pågått och ev. även avslutats

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Journalnummer: Ungdomar bygger landet Journalnr 2009-5482

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Trolska Skogen (fas 1) Journalnummer: 2010-5657 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Anders och Birgitta Fasth

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03

Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars 2004. Ert dnr Y3041-70-03 ÅNGE KOMMUN 2004-06-21 Sida 1 (9 ) Beredningssekretariatet Sekretariatet för Mål 1 Länsstyrelsen Västernorrland 871 86 HÄRNÖSAND Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Lägesrapport 3 januari mars

Läs mer

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism.

Syftet var att stärka Bergslagsleden som en än mer attraktiv vandringsled men också tydliggöra kopplingen till regional naturturism. Slutrapport Stödmottagare Regionförbundet Örebro Projektnamn Bäst i klassen Projektperiod 1 september 2013 till 30 september 2014 Dnr 13-201 Projektets syfte (se beslut): Syftet var att stärka Bergslagsleden

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE 2002 En kartering och undersökning av fisketuristiska företag, deras ekonomi och resursutnyttjande Författare Mats Jonson SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE i samarbete

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer