NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista"

Transkript

1 NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader Namn på förslaget: Hjärtats fröjd Journalnummer:08016 Kontaktperson i det nominerade förslaget: Ebon Kaisajuntti, näringslivsutvecklare Ronneby kommun. Telefon Namn på LAG som nominerar: Leader Blekinge Kontaktperson vid nominerande LAG: Tommy Svensson, verksamhetsledare, telefon Birger Petersson, ordförande, telefon LAG-gruppens motivering till nomineringen: Det är ett brett projekt som uppfyller flera Leaderkriterier såsom lokal förankring, underifrånperspektiv, innovativt, nätverkande, överförbart, bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och olika sektorer, bidrar till måluppfyllelse av Leaderområdets strategi samt har en potential att på ett positivt sätt förändra strukturer och arbetssätt i sitt område. 1(16) Årets Leader 2008

2 Allt material, som den här blanketten och övriga handlingar som informerar om förslaget, som eempelvis projektansökan, delrapporter, slutrapport, artiklar, bilder etc. ska skickas in till Landsbygdsnätverkets kansli, i en samlad pdf-fil, senast 15 april. 2(16) Årets Leader 2008

3 Checklista vid nominering av Årets Leader Här är en lista över kriterier som ni kan ha som stöd när ni väljer ut projekt som ni vill nominera till 2008 års Årets Leader. Ert nominerade projekt ska helst bidra till så många som möjligt av följande resultatområden eller vara etra framgångsrikt inom något av landsbygdsprogrammets resultatområden. Kryssa i de mål som det nominerade projektet bidrar till och motivera varför: Resultatområde: Bidrar till Bidrar inte till Motivera Bevara eller skapa sysselsättning Se matrisen Skapa förutsättningar för att öka antal företag Se matrisen som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster Öka turismtillströmningen Se matrisen Förnya och utveckla byar Se matrisen Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången Se matrisen till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och kulturarvet Förbättra miljön och landskapet: Hejda förlust av biologisk mångfald - Bevara natur- och kulturhistoriska värden - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar - Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi Ytterligare kommentar till hur projektet uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: 3(16) Årets Leader 2008

4 Ert nominerade projekt ska uppfylla flera Leader-kriterier såsom: (markera vilka och motivera) Leader-kriterier: Bidrar till Bidrar inte till Motivera Lokal förankring Se matrisen Underifrånperspektiv Se matrisen Innovativt Se matrisen Nätverkande Se matrisen Överförbart d.v.s. vara inspirerande Se matrisen och lärande för andra Leaderområden Bygger på ett samarbete mellan flera Se matrisen aktörer och olika sektorer Bidrar till måluppfyllelse av Se matrisen Leaderområdets strategi Har potential att på ett positivt sätt förändra strukturer och arbetssätt i sitt område Se matrisen Ytterligare kommentar till hur projektet uppfyller markerade Leader-kriterier ovan: Det är också ett etra plus om projektet: (markera det som är aktuellt och motivera) involverat unga involverat personer med olika etniska bakgrunder genomförts på ett jämställt sätt Bidrar till Bidrar inte till Motivera Ytterligare kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Övrig information om projektet: Se bilagor Lista över bifogade dokument: Projektvalsmatris Nyhetsbrev 4(16) Årets Leader 2008

5 Leader Blekinge Projektvalsmatriss Beslutsunderlag för LAG i Leader Blekinge Projektets namn: Landsbygden i Ronneby, Hjärtats fröjd Datum: Diarienummer: Sökanden Adress och kontaktpersoner, kontonr/bgnummer, momspliktig eller ej. Ronneby kommun Stadshuset Ronneby Tel: , fa; Organisationsnummer; E.post: Kontaktpersoner; Projektledare Ebon Kaisajuntti, näringslivsenheten, tel: , e-post; Projektet är EJ momspliktigt. 2. Sammanfattande projektbeskrivning Projektet kommer att arbeta med att skapa en positiv näringslivsutveckling på landsbygden i Ronneby kommun genom tre delprojekt som kallas Attraktionskraft, Inflytande och Entreprenörskap. En av projektets grundtankar är att initiera konkreta samarbeten och samarbetsformer mellan företagarna, föreningarna och kommunen. Projektet vill skapa attraktionskraft genom främst två aktiviteter; att vidareutveckla den befintliga kommersiella och offentliga servicen. Och genom att utveckla och paketera gemensamma produkter och tjänster. När det gäller att stimulera köpkraften vill projektet arbeta med att öka inflyttningen. Ökad entreprenörskap ökar också köpkraften och projektet vill fokusera på företagens förmåga att samverka som ett verktyg att öka köpkraften på landsbygden. 5(16) Årets Leader 2008

6 Projekttiden är från oktober 2008 till 30 oktober Sista datum för ansökan om slutbetalning: Syfte; Projektet syftar till att skapa en positiv näringslivsutveckling genom en delaktighet och nära dialog mellan kommunen, de olika föreningarna och företagen. Mål; De mätbara målen är att öka turistomsättningen med 5% år 2011jämfört med år det startas 2 företag i byn öka antalet övernattningar i kommunen med 10% år nya verksamheter/diversifiering startas Lokala utvecklingsplaner framtagna för de större orterna på landsbygden. Kartläggning av företagandet på landsbygden 10 inflyttade personer 10 nyskapade arbetstillfällen skapa företagsnätverk Målgrupp; Målgruppen är föreningar, organisationer, ortsbor, blivande och befintliga företagare samt kulturarbetare. Medverkande parter; Ronneby kommun näringslivsenheten och utbildningsenheten, Ronneby kommunbygderåd, samhällsföreningar och företagarföreningar samt Utvandrarnas väg och Bygd i samverkan. Sökt belopp Leader Blekinge bidrar med kr, Offentliga medfinansiärer är Ronneby kommun med kr och arbetsförmedlingen med kr totalt kr. Den privata medfinansieringen/ideella tiden uppgår till kr. Bilagor till ansökan: Projektplan med bilagor 1. Aktivitet inflyttning, 2.Aktivitet Entreprenörskap, 3.Aktivitet Attraktionskraft, 4. Ridled, 5. Finansieringsbudget, 6. Tidplan, samt medfinansieringsintyg kommunen och två från arbetsförmedlingen. Nyckelord; Byutveckling, näringslivsutveckling och lokaltengagemang Åtgärd; Projektet uppfyller målen i Leader Blekinges åtgärd B3 i utvecklingsplanen; Öka köpkraften på landsbygden, men berör även B5 Stärka Attraktionskraften. Projektet uppfyller målen i landsbygdsprogrammets ael 3; att få bättre livskvalitet på landsbygden, projektet passar in på flera åtgärdskoder; åtgärdskod 312; Affärsutveckling i mikroföretag 6(16) Årets Leader 2008

7 Rättslig grund Artikel 52 (a) i, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 312, 321, 331, 341). åtgärdskod 313; Främjande av turistnäringen Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322) åtgärdskod 322; Förnyelse och utveckling i byarna Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322, (Dialog kommer att göras med länsstyrelsen om vilken åtgärdskod som dominerar). Projektet uppfyller prioriteringarna i Blekinges genomförandestrategi; (312) Nystartade företag, Kvinnliga företag (313) Betydande tillskott till företagets totala resultat och sysselsättning, kvinnliga företagare (322) Öka antalet permanentboende och Upprätta och förverkliga utvecklingsplaner Frågeställningar LAG bör ta ställning till i. ii. 3. Förslag till Beslutsmotivering Projektets aktiviteter skall resultera i att öka köpkraften på landsbygden och dess attraktionskraft och skapa underlag för fler företag, ökad inflyttning och synliggöra entreprenörskap. I projektet ingår delprojekten Attraktionskraft, Inflyttning och Entreprenörskap samt en förstudie om ridled i kommunen. Projektet uppfyller målen i Leader Blekinges åtgärd B3 i utvecklingsplanen; Öka köpkraften på landsbygden, berör även B5 Stärka Attraktionskraften. Projektet uppfyller målen i landsbygdsprogrammets ael 3; att få bättre livskvalitet på landsbygden, åtgärdskod 312, 313, 322. Projektet uppfyller prioriteringarna i Blekinges genomförandestrategi; (312) Nystartade företag, Kvinnliga företag (313) Betydande tillskott till företagets totala resultat och sysselsättning, kvinnliga företagare (322) Öka antalet permanentboende och Upprätta och förverkliga utvecklingsplaner 7(16) Årets Leader 2008

8 Rättslig grund Artikel 52 (a) i, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 312, 321, 331, 341). Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322), Mätbara mål i projektet är att: öka turistomsättningen med 5% år 2011jämfört med år det startas 2 företag i byn öka antalet övernattningar i kommunen med 10% år nya verksamheter/diversifiering startas Lokala utvecklingsplaner framtagna för de större orterna på landsbygden. Kartläggning av företagandet på landsbygden 10 inflyttade personer 10 nyskapade arbetstillfällen skapa konkurrenskraftiga företagsnätverk Förväntade resultat: Projektet uppfyller indikatorerna i handlingsplanen när det gäller indikatorerna nya anställda, nya företag, lokala utvecklingsplaner samt diversifierad verksamhet. Villkor;. Inga indirekta kostnader är upptagna i kostnadsbudgeten. Ingen enskild aktör gynnas i projektet. Bakgrund till Beslutsmotivering sammanfattning PROJEKTVALSMATRIS Används vid urval av projektidéer och underlättar vid prioriterings diskussioner. II. III. Passar projektet in i Leader Blekinges utvecklingsstrategi? Projektet uppfyller målen i Leader Blekinges åtgärd B3 i utvecklingsplanen; Öka köpkraften på landsbygden, men berör även B5 Stärka Attraktionskraften. Passar projektet in i Landsbygdsprogrammet? Projektet uppfyller målen i landsbygdsprogrammets ael 3; att få bättre livskvalitet på landsbygden, projektet passar in på flera åtgärdskoder; åtgärdskod 312; Affärsutveckling i mikroföretag Rättslig grund Artikel 52 (a) i, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 312, 321, 331, 341). åtgärdskod 313; Främjande av turistnäringen Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322) 8(16) Årets Leader 2008

9 åtgärdskod 322; Förnyelse och utveckling i byarna Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322, (Dialog kommer att göras med länsstyrelsen om vilken åtgärdskod som dominerar). Projektet uppfyller prioriteringarna i Blekinges genomförandestrategi; (312) Nystartade företag, Kvinnliga företag (313) Betydande tillskott till företagets totala resultat och sysselsättning, kvinnliga företagare (322) Öka antalet permanentboende och Upprätta och förverkliga utvecklingsplaner IV. Kvalitativ bedömning av projektetprojektet bör kunna uppfylla de kvalitativa målen och kunna genomföra projektet på ett trovärdigt sätt. V. Uppfyller projektet programmets horisontella mål? Projektet bör kunna uppfylla de horisontella målen, främst när det gäller kvinnors företagande men berör även de övriga målen i viss mån. VI. Vilka av våra indikatorer i handlingsplanen uppfyller projektet? Projektet uppfyller indikatorerna i handlingsplanen när det gäller indikatorerna nya anställda, nya företag, lokala utvecklingsplaner samt diversifierad verksamhet. Bakgrund till Beslutsmotivering detaljbeskrivning Steg I: Passar projektet in i Leader Blekinges utvecklingsstrategi? Bedömning: JA Passar projektet in i Leader Blekinges utvecklings strategi? A1 LAG Initiativ A2 Lokal Utveckling B1 Innovationsmodell för entreprenörskap B2 Utveckla landsbygden och skärgården med kunskap B3 Öka köpkraften på landsbygden B4 Öka värdekedjan B5 Stärka attraktionskraften B6 Utveckla offentlig service på landsbygden genom nya Former av entreprenörskap 9(16) Årets Leader 2008

10 B7 Utveckla kompletterande infrastruktursatsningar Projektet uppfyller målen i Leader Blekinges åtgärd B3 i utvecklingsplanen; Öka köpkraften på landsbygden, men berör även B5 Stärka Attraktionskraften. Steg II: Passar projektet in i Landsbygdsprogrammet? Ael 1 Åtgärdskod: Projektet passar in i följande åtgärd: Leaderprojekt i ael 1 Målet för ael 1 är att stimulera konkurrenskraft hos företag inom jord- och skogsbruk, rennäring samt inom livsmedelsproduktion och förädling. 111 Kompetensutveckling jordbruk 111 Kompetensutveckling skog 112 Startstöd för unga jordbrukare 121 Investeringsstöd (modernisering av jordbruksföretag) 123 Högre värde på jord o skogsbruksprodukter Prioritering i Blekinge; Lokal slakt o vidareförädl. Förädl. Blekingska prod. Ny teknik Kvinnligt företagande Företa. annan etnisk 124 Samarbete om utveckling av produkter Prioritering i Blekinge; Miljövänlig bioenergi Samarbetsformer betesdr. Innovativaprojekt Närprod. livsm. Till markn. 125 Förb.o utv. Infrastr. Ael 2 Åtgärdskod: Projektet passar in i 10(16) Årets Leader 2008

11 Leaderprojekt i ael 2 Målet med ael 2 är att bevara och utveckla ett attraktivt landskap och en levande landsbygd och stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion. 214 Stöd för miljövänligt jordbruk 216 Stöd för ickeproduktiva investeringar i Jordbruk 227 Stöd för icke produktiva investeringar i skogsbruk följande åtgärd: Ael 3 Åtgärdskod: Projektet passar in i följande åtgärd: Leaderprojekt i ael 3 Målet för ael 3 är att öka diversifieringen av landsbygdens näringsliv i syfte att främja sysselsättning, en högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt ett hållbart utnyttjande av landsbygdens samlade resurser. Ael 3 kan delas upp i två huvudåtgärder; 1. Åtgärder för att diversifiera ekonomin på landsbygden och 2. Åtgärder för en bättre livskvalitet på landsbygden. Rättslig grund Artikel 52 (a) i, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 312, 321, 331, 341). Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322, Rättslig grund Artikel 52 (a) iii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 323,) a)diversifiera ekonomin 311 diversifiering till annan verksamhet än jordbruk. Prioritering i Blekinge; Åtgärder som ger ett betydande tillskott till företagets totala resultat Åtgärder i skogsbygden och skärgården Åtgärder som syftar till att uppnå miljömålen Åtgärder som främjar energiomställningen Åtgärder som stimulerar kvinnligt företagande Åtgärder som stimulerar företagande med annan etnisk bakgrund Åtgärder som underlättar att få ut blekingska produketer på en större marknad 312 affärsutveckling i mikroföretag Prioritering i Blekinge; Nystartade företag Åtgärder med ny teknik Företag i Skogsbygden och skärgården Företag med tydlig miljöprofil Företag som verkarpå en internationell marknad Kvinnliga företag Företag med annan etnisk bakgrund 313 främjande av turistnäringen 312 affärsutveckling i mikroföretag Nystartade företag Kvinnliga företag Rättslig grund Artikel 52 (a) i, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 312, 321, 331, 341). 313 främjande av turistnäringen betydande tillskott till företagets totala resultat och sysselsättning Kvinnliga företag Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322, 11(16) Årets Leader 2008

12 Prioritering i Blekinge; betydande tillskott till företagets totala resultat och sysselsättning Mikroföretag För turismsatsningar i form av uthyrningsstugor etc krävs minst 3 boenheter Sysselsättning året om Tillgänglighetsökning till natur o kulturvärden Samarbetsprojekt, evis gemensam mf. Företag i skogs, skär, östb samt kring sjöar o floder som vill utveckla fritidsfisket Kvinnligt företagande Annan etnisk härkomst Ael 3 Åtgärdskod: Projektet passar in i följande åtgärd: Rättslig grund Artikel 52 (a) i, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 312, 321, 331, 341). Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322, Rättslig grund Artikel 52 (a) iii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 323,) b) en bättre livskvalitet 321 grundläggande (service) Prioritering i Blekinge; Bredbandslösningar till enskilda företag I skogsbygden o skärgård Utv serviceutbudet 322 förnyelse och utveckling i byarna Prioritering i Blekinge; Öka antalet permanentboende Mångfaldskaraktär Öka tillgänglighet natur o kulturvärden Upprätta och förverkliga utvecklingsplaner 323 Bevarande och uppgradering av natur o kulturarvet Prioritering i Blekinge; Långsiktig pos natur o kulturvärden Graden av ideellt engagemang 322 förnyelse och utveckling i byarna Öka antalet permanentboende Upprätta och förverkliga utvecklingsplaner Rättslig grund Artikel 52 (a) ii, i Rådets förordning (EG) nr. 1698/2005. (Åtgärd 313, 322, 12(16) Årets Leader 2008

13 331 Kompetensutveckling Steg III: Kvalitativ bedömning av projektet Kvalitativa mål Nyttan/Innovativitet Genomförandet Angelägenhetsgrad Projektplanen Är projektplanen realistisk? Hur ser organisationen ut? Har projektet tillfredställande Bemanning? Är budgeten trovärdig? Hur ser ekonomiuppföljningen ut? Projektet bör kunna uppfylla de kvalitativa målen och Kunna genomföra projektet på ett trovärdigt sätt. Steg IV: Uppfyller projektet programmets horisontella mål? Nej Ja Horisontella mål Jämställdhet Kvinnor Ungdomar? Integration? Hållbar utveckling Kompetenshöjning Projektet bör kunna uppfylla de horisontella målen Främst när det gäller kvinnor med även de övriga Målen i viss mån. Steg V: Vilka av våra indikatorer i handlingsplanen uppfyller projektet? Vilka av våra indikatorer i handlingsplanen uppfyller Projeket? Antal anställda Nya företag Transnationella/interregionala projekt Nej Ja 13(16) Årets Leader 2008

14 Lokala Utvecklingsplaner Diversifierad verksamhet Produktutveckling Gemensamma miljöförbättringar Projektet uppfyller indikatorerna i handlingsplanen när det gäller Indikatorerna nya anställda, nya företag, lokala utvecklingsplaner Och diversifierad verksamhet. 14(16) Årets Leader 2008

15 Tet från Leader Blekinge nyhetsbrev nr 3, november 2009 Offensiva åtgärder ska vända negativ trend på landsbygden Landsbygden i Ronneby ska utvecklas. Nyligen togs ett beslut om ett landsbygdspolitiskt program i Ronneby kommun. Arbetet med att ta fram programmet har skett på ett ovanligt sätt för en kommun. Det bygger på lokala gruppers engagemang och politiker som lyssnar. Ett första steg att förverkliga programmet fortsätter nu som ett Leader projekt, Hjärtats fröjd. I flera år har de lokala grupperna i kommunen arbetat för att få igång utvecklingen av landsbygden. Det tog politikerna fasta på och tillsatte en utredningsgrupp med representanter från alla partier i kommunen samt en tjänsteman på halvtid som skulle hålla ihop arbetet, Jan-Olov Andersson, med bakgrund bland annat som rektor vid Naturbruksgymnasiet i kommunen. Stad och landsbygd hänger ihop I slutet av augusti 2007 började utredningsgruppen i samråd med Kommunbygderådet, att åka runt i kommunen och träffa olika bygdeföreningar, för att diskutera och ta till sig av deras tankar och idéer om framtiden på landsbygden. Gruppen träffade även länsstyrelsen, Leader Blekinge, LRF och andra som arbetar med landsbygdsutveckling i länet. Dessutom har en mängd olika statistik samlats in och analyserats, bland annat befolkningsutveckling, inoch utflyttning med mera. Utredningsgruppen har även gjort en definition av vad som avses med landsbygd respektive vad som ingår i centralorten i Ronneby kommun. De kom fram till att stad och landsbygd hänger ihop, det vill säga att de blir alltmer lika i social och ekonomisk bemärkelse. Landsbygdsbon har likartade behov av en god boendemiljö, fritid och socialt liv samt sysselsättning som centralortsboenden. Perspektiv som genomgående användes i det fortsatta arbetet med att ta fram det landsbygdspolitiska programmet. Underifrånperspektiv Efter att ha träffats cirka 20 gånger var utredningsgruppens omfattande arbete i stort sett klart i slutet av april Enligt Jan-Olov Andersson har en klar styrka i utredningsarbetet, varit att det 15(16) Årets Leader 2008

16 nybildade Kommunbygderådet, varit en aktiv samtalspartner med god förankring i de olika kommundelarna/bygderna. Den 28 augusti 2008 togs ett enhälligt beslut om det landsbygdspolitiska programmet med handlingsplaner av kommunfullmäktige i Ronneby kommun. Det var ett år efter att utredningsgruppen började sitt arbete. Och för att behålla ett högt tempo i arbetet för att utveckla landsbygden, har kommunen parallellt med landsbygdspolitiska programmet, arbetat med att ta fram en projektansökan till Leader Blekinge. Projektplanen bygger på det landsbygdspolitiska programmet samt synpunkter och önskemål som har kommit fram från landsbygdens invånare under arbetets gång. Samarbetar för landsbygden Resultatet är Hjärtats fröjd, ett 3-årigt Leader projekt som omsätter cirka 3,8 miljoner kronor. Målet är att stärka landsbygdens attraktionskraft samt att stödja och öka entreprenörskapet och inflyttandet. Det här är ett brett projekt och ett av de viktigaste målen är att stärka samarbetet mellan kommun, näring, föreningar och organisationer, säger Ebon Kaisajuntti, näringslivsutvecklare och projektledare. Att de tar tillvara på varandras kompetens. Tillsammans kan de åstadkomma resultat som var och en inte kan åstadkomma själv. 16(16) Årets Leader 2008

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber till alla i Hejde/Väte och Grötlingbo Journalnummer: 2009-3490 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista

NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista NOMINERING ÅRETS LANDSBYGDSPROJEKT Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Trygga Jämtön Journalnummer: 2009-3521 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Företagssamma naturbrukselever i autentiskt lärande i landsbygdsutveckling.

Läs mer

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Lärande Sommarjobb, Leader Linné projekt Lärande Bygd Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: MittSkåne på kartan II Journalnummer: 2010-4457 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013

Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Utvecklingsprojekt Röstånga 2013 Journalnummer: 2009-5492 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sixten Upplandsbygd Journalnummer: 2009-1590 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Upplandsbygd

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: - s Slakt och chark AB

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Plastens Hus Journalnummer: 2010-5358 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Destination Viskan Journalnummer: 2008-5908 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och e-postadress)

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vi i Nordingrå Nordingråleden (Världsarvsleden heter den numera) Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hållö Kapell Journalnummer: 2009-672 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Utveckling genom integration Journalnummer: 2008-2540

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Orust privata landsbygdsflyg Ett antal f.d. piloter ska tillsammans med ungdomar

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Natur- och kulturvårdare Sonny Pettersson Sund, Kavarö Söderön

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Träningsverkstan Journalnummer: 2008-4080, Dnr 08-002-009 Ung-007 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Farmens Ekovaror Gnarp

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Solviks Folkhögskola, projekt Ostviksfjärden Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Åsens by - Ett grönt rum för alla Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mälardalens avlopp i kretslopp Projektägare: Lantbrukarnas

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Tobias och Karin Knutsson

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Ung och företagsam i Västra Journalnummer: 2010-6039 Namn

Läs mer

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista

NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista NOMINERING ÅRETS LEADER 2008 Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader 2008. Namn på förslaget: Från slott till slott Journalnummer: 2008-5592 Kontaktperson i det nominerade förslaget:

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Kvinnligt nätverk inom Sveriges Biodlares Riksförbund

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Ekoturism i praktiken Journalnummer: 602-11389-08, 2009-1466 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista

Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Nominering - Årets Jämställdhetssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Jämställdhetssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Byggnadsvårdscentrum i Kalmar län (Ölands Byggnadsvård)

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Appen Fish Kingdom Journalnummer: 2010-081-08 detta är en del

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Fiber till byn Journalnummer: 2009-3029 Namn på länsstyrelse som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Brandstad Filmbyn Journalnummer: SJV 2009-5635 Namn på LAG grupp som nominerar: LAG Ystad-Österlenregionen

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Bioenergi i Böta-Kvarn

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Ramsjö gård, Equisolution Rehab & Trainingcenter Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Naturturism i Uppsala län Journalnummer: 2009-3403 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Coaching för landsbygdsföretag Journalnummer: 2007-6632 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Kvalitetshöjning inom potatisproduktion Journalnummer: 2010-1976 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning. Namn på förslaget: ECO trails LAG Doboj-Maglaj- LAG Söderslätt Journalnummer: 2011-1261

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Färnas hjärta AB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Wallby Gård, Eva och Johan

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE

URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE URVALSKRITERIER LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Urvalskriterierna är LAG:s verktyg för att bedöma och prioritera projektansökningar samt att säkerställa att de projekt som får stöd av lokalt ledd utveckling genom

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Krema i Falun AB Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Från yttre rymden till jordens inre Journalnummer: 2010-2730 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Ola Petersson ägare till

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Sysselsättning med Hästen som hjälpmedel för unga vuna med psykisk ohälsa Journalnummer:

Läs mer

Nominering - årets miljösatsning Med checklista

Nominering - årets miljösatsning Med checklista Nominering - årets miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets miljösatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Annie Johansson Kyllesjö

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Eibers Edeby AB, Edeby,

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Innovation landsbygd Journalnummer: 2010-3610

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Eriksgata Journalnummer: 2010-637 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Norra

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Vinprojekt Öland Journalnummer: 2010-4689 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sixten Journalnummer: 2008-2715 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Förstudie Kullaleden och Skåneleden Nordväst Kullaleden under tiden mellan projekten har

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Riddarordern Jamtlandicum Mer och bättre hästbaserade natur- och kulturupplevelser

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-04-05 Diarienummer:2010-061 AU Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Siene - Horla - Kärtared Fiber Checkens namn Bernt Hägerlöf/Siene-Horla-Kärtared

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Karin Abrahamsson/Axtorp

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: LGN-Allack

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Fibercheck Datum: 2013-09-10 Diarienummer: 2010-061 K Projekttid: 20120125--20130930 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Smakplats Skåne / Smakstart Journalnummer: 2010-1606 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum 2013-10-31 Diarienummer: 2011-080 S Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Informationstavlor utmed Sjuhäradsleden Hindås-Bollebygd-Borås-Ulricehamn-Mullsjö

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Om/nystart för Sjuhäradsmat Ekonomisk Förening Datum: 2014-03-31 Journalnummer: 2011-3407 Projekttid: 2011-03-28 till 2014-03-31 Kontaktpersoner i projektet: Jan Møller,

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Christian Bauer Journalnummer:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: SwePharm AB Journalnummer: 2008-2737 Namn på länsstyrelse som

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Förläggargårdar för kulturturism Datum: 2013-09-05.. Diarienummer: 2008-001 AD.. Projekttid: 2013-03-01---2013-10-01. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hävvi i Glen HB Journalnummer:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-01-28 Diarienummer:2008-001 AC "Amerikabrevet" Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bygdegårdsföreningen

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Införande av digitalteknik på GalaXen. Journalnummer: 2009-7750 Namn på LAG grupp som nominerar:

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3

Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 Sammanfattning av LOKAL UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 2016-01-21 www.leadernedredalalven.se Nedre Dalälvsområdet ligger i gränstrakterna mellan de fyra länen Dalarna, Västmanland, Uppsala

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-05-21 Diarienummer:2014-149 B Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber mellan Åsunden och Tolken Checkens namn Martin Lundqvist Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-03-13 Diarienummer:2010-061 BU Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening i Rydal Checkens namn Byalaget Rydals framtid Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Gamla Kyrkvägen från Hunghult till Seglora Datum: 214-6-25... Journalnummer: 211-8 Projekttid: 213-6-3 214-6-3. Kontaktpersoner i projektet: Donald Gunnarsson, 77-25 3 52,

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Melltorps radby, Hyssna Datum: 2014-12-16.. Diarienummer: 2008-008CV.. Projekttid: 20140210-2014-12-30. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-02-27 Diarienummer:2010-061 L Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Kinnarumma Fiber Checkens namn Kinnarumma Fiber Ek. För Sökande (Namn/Förening)

Läs mer