Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista"

Transkript

1 Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer: Namn på länsstyrelse som nominerar: Länsstyrelsen i Jönköpings län Kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress) vid nominerande länsstyrelsen: Nina Elmsjö, , Länsstyrelsens motivering till nomineringen 1 : Gustav har, som den ende smed med magisterutbildning, tagit sig an en historisk byggnad i en kulturmiljö och skapat ett bärkraftigt företagande inom konstsmide. Genom att lära ut på plats i en gammal bruksmiljö ges möjlighet till att ökad kunskap om den historiska platsen och samtidigt öka skapandet och intresset för smide hos turister, boende och skolklasser. 1. Konkreta påtagliga RESULTAT som projektet har uppnått (max 150 ord) Gustav har restaurerat och anpassat Ryfors smedja med stöd från Landsbygdsprogrammet. Investeringen möjliggör att Gustav kan arbeta året runt i smedjan. Genom att kunna arbeta mer i smedjan har detta lett till en större produktion av alster. Han har också breddat sitt företag och erbjuder nu även upplevelser med smide. Gustav samarbetar med andra aktörer på och kring bruket för att skapa både en levande kulturmiljö och ett bärkraftigt företagande. Gustav erbjuder företagshappenings, besök, kurser och undervisning i smedjan. Kurser håller han bland annat för Mullsjö Folkhögskola och Studiefrämjandet. Dessutom undervisar han vid Göteborgs universitet och Mittuniversitetet, de enda universitet som erbjuder kurser i smide. 1 Obs! Om projektet går vidare i nomineringsprocessen är det denna motivering som kommer att användas när projektet beskrivs i pressmeddelanden och om projektet vinner som motivering även under galan. Nomineringstexten bör vara högst 35 ord lång. 1(7) Årets Ungdomssatsning 2010

2 2. Mål och effekter som projektet förväntas uppnå men ännu inte nått (150 ord) Gustav har som målsättning att arbeta både med smide och pedagogik. Hans mål är att kunna anordna studiedagar för skolklasser ute på smedjan. Flera kommuner är intresserade av ett samarbete med smedjan. Gustav undervisar då för skolklasser på mellanstadiet och högstadiet i smide och hårdslöjd. Målsättningen är att samarbetet med skolorna i närliggande kommuner ska starta under Viktigaste aktiviteterna (max 150 ord): Gustav arbetar som smed och satsningen möjliggjorde att han nu kan arbeta i smedjan året runt. Som smed i en gammal bruksmiljö, Ryfors bruk, erbjuder Gustav allt från kurser i smide, företagshappenings, upplevelser för turister samt försäljning av sina egna alster. Han undervisar även på folkhögskolan och tar även emot skolklasser för att tala om och lära ut smide. 4. Lärdomar (max 100 ord): 5. Övrig information: Gustav är väldigt aktiv som konstsmed och är bland annat redaktör för branschtidningen Konstsmide. Han fick 2010 ett stipendium för att utveckla rituella föremål för kyrkor och kyrkogårdar. Stipendiet gäller för hela 2011 och genom stipendiet har Gustav besökt bland annat Sydafrika där han studerat andra konstsmeder. Så här skriver Heiner Zimmermann, professor vid Göteborgs Universitet, inför nomineringen: Gustavs val att arbeta med bruksföremål och teoretiska resonemang har gett en alldeles unik utvecklingspotential till hantverk som kulturyttring. Hantverkets oersättliga roll i hans resonemang är ett sätt att förnya och utveckla hur vi förhåller oss till tekniker och fysiska material i dag. På så vis har Gustav Thane lyckats utveckla en förståelse för historiska tekniker som gör dem relevanta, intressanta och helt oersättliga i dagens samhälle. Ryfors bruk är från 1742 och har flera intressanta kulturmiljöer. Ryfors smedja är en av flera byggnader där nya företag har startats och där intresset är att bibehålla den gamla bruksmiljön tillsammans med ett bärkraftigt företagande. Smedja, kvarn, hantverk och hemslöjd är några av de verksamheter som sommartid är igång. Brukets 375 ha stora landskapspark, som anlades för ca 100 år sedan, jämfördes på sin tid med Drottningholms och Hagas slottsparker. Golfbanan i parken är Skandinaviens äldsta. Parken omfattar även naturreservatet Ryfors Gammelskog. Engelska Villan är en omtyckt restaurang. Speciella Ryforsdagar ordnas med jämna mellanrum under sommaren, då alla verksamheter är igång. Kontaktuppgifter till det nominerade förslaget: 2(7) Årets Ungdomssatsning 2010

3 Webbsida: Namn och e-postadress: Gustav Thane, Telefonnummer: Total kostnad (inkl fördelat på landsbygdsprogrammet, övr. offentlig finansiering samt privat finansiering): kr Åtgärdens nummer i landsbygdsprogrammet: 311 Startdatum: september 2009 Slutdatum: december 2011 Allt material, och övriga handlingar som informerar om förslaget, som exempelvis denna blankett, projektansökan, delrapporter, slutrapport, artiklar, bilder etc. skickas in till Landsbygdsnätverkets kansli senast den 15 april Här är en lista över kriterier som ni kan ha som stöd när ni väljer ut projekt som ni vill nominera till Årets Ungdomssatsning. Ert nominerade projekt ska helst bidra till så många som möjligt av följande resultatområden eller vara extra framgångsrikt inom något av landsbygdsprogrammets resultatområden. Kryssa i de mål som det nominerade projektet bidrar till, motivera varför och beskriv även de konkreta resultaten Resultatområde: Bidrar till Motivera Bevara eller skapa sysselsättning X Nyuppstartat företag ökat sysselsättningen med en heltidstjänst Skapa förutsättningar för att öka antal företag som utvecklar, producerar och/eller kommersialiserar nya produkter och tjänster 3(7) Årets Ungdomssatsning 2010 X Satsningen kommersialiserar en gammal produkt och ett gammalt hantverk i ny tappning. Öka turismtillströmningen X Satsningen i Ryfors smedja ska leda till ökad turism i området. Med fler aktiviteter ökar intresset för Konkreta resultat Gustav arbetar heltid inom sitt företag, vilket inte var möjligt tidigare. Konstsmide till försäljning. Företaget erbjuder flera olika aktiviteter för företag och turister. I samarbete med

4 området. Hotellet och Restaurangen Engelska Villan, också den vid Ryfors Bruk, erbjuds bland annat prova på dagar. Förnya och utveckla byar X Utvecklingen leder Utan Gustavs till ett ökat intresse initiativ hade för smedjan. smedjan stått tom Aktiviteterna vid och det är Ryfors bruk gör Gustavs området till en satsningar som samlingsplats samtidigt som det gör att smedjan i dag kan användas finns kommersiella för kommersiellt vinster i de gamla bruk. kulturbyggnaderna. Stärka lokal infrastruktur, öka tillgången till grundläggande tjänster och bredband Bevara och uppgradera natur- och X Smedjan renoveras Genom kulturarvet och skapar renovering och förutsättningar för anpassning av ett företagande i smedjan gammal befintlig möjliggörs året miljö. Bruksmiljön runt vistelse i i Ryfors är en känd lokalerna. Detta kulturmiljö med har gett Gustav flera möjlighet att driva kulturhistoriska ett byggnader med konkurrenskraftigt riksintressen. företag i kulturhistoriskt viktiga byggnader. Förbättra miljön och landskapet: Hejda förlust av biologisk mångfald - Bevara natur- och kulturhistoriska värden X Genom att Gustav driver en renovera varsamt konkurrenskraftig kan byggnader smedja och säljer med riksintressen innehålla konstsmide samtidigt som den 4(7) Årets Ungdomssatsning 2010

5 - Förbättra vattenkvalitet - Förhindra klimatförändringar - Främja ekologiska produktionsformer - Ställa om till förnybar energi bärkraftigt företagande. Kommentar till hur projektet uppfyller målen för de markerade resultatområden ovan: historiska kulturmiljön blir levande genom aktiviteterna. Det är en fördel om er nominerade satsning: har initierats, planerats och/eller drivits av ungdomar är inspirerande och lärande för andra ungdomar som vill göra en företagssatsning eller driva ett projekt på landsbygden. Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Bidrar till X X Motivera Genom samarbete med Mullsjö kommun och fastighetsägaren får en ung företagare möjlighet att driva sitt företag. Gustav undervisar vid flera skolor och universitet. Konkreta resultat Bärkraftigt företagande av en ung person under 30. Skolklasser besöker smedjan där Gustav lär ut smide och visar den gamla kulturmiljön. Gustav visar också att företagande inom smala nischer kan vara bärkraftiga. Gustav är född 1982 och har själv startat och driver sitt företag. Gustavs undervisning för skolor och universitet ökar intresset både för smide och miljön kring det gamla bruket. Målsättningen är att även ta emot skolklasser från kommunerna. Genom undervisning för skolklasser lär sig eleverna om smide och den gamla kulturmiljön. 5(7) Årets Ungdomssatsning 2010

6 Det är också värdefullt om förslaget (markera det som är aktuellt och motivera): bygger på ett samarbete mellan flera aktörer och olika sektorer involverat personer med olika etnisk bakgrund genomförts på ett jämställt sätt Kommentar till hur projektet uppfyller målen ovan: Bidrar Motivera till X Företaget har samarbete både med Mullsjö kommun och fastighetsägaren som båda är mycket intresserade av Gustavs satsning på sitt företag inom konstsmide. Konkreta resultat Samarbete genom långsiktiga avtal och förmånliga lån för att bygga upp sin verksamhet i de gamla kulturhistoriska lokalerna. 6(7) Årets Ungdomssatsning 2010

7 Övrig information om projektet: Lista över bifogade dokument: Ansökan om stöd Affärsplan och kalkyler Två artiklar om Gustav Satsning 7(7) Årets Ungdomssatsning 2010

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader

SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader SLUTRAPPORT Bilaga till ansökan om slututbetalning inom Leader Slutrapporten är ett dokument som ska ge en bra överblick över ert projekt för läsare som inte har annan information om projektet. Den ska

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling

Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Leader Södertälje landsbygd Stad och land i samverkan för en hållbar utveckling Projekt Södertälje Närodlat mingel efter seminarium Projekt Emyhemmet då och nu, Enhörna Äpplets dag 1/6 Leader Södertälje

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer