PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet"

Transkript

1 PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för landsbygdsprojekt. Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1 och 2 i original med post. Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor. A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Wetlandi event/håkan Lorentzson Strandviksvägen Sölvesborg Journalnummer E-postadress B. Uppgifter om kontaktpersonen Namn och adress Håkan Lorentzson Strandviksvägen Sölvesborg Telefonnummer Mobiltelefonnummer Faxnummer (även riktnummer) E-postadress C. Sammanfattning av projektet C.1. Projektet genomfördes under perioden Från och med Till och med 1/ / Var genomfördes projektet? Ivösjöns nordöstra del i både Bromölla och Kristianstad kommuner Här ska du kort och konkret beskriva projektet Bakgrunden till projektet var att på ett bättre och mer professionellt sätt kunna ta hand om den ökande mängd besökare som kommer till trakten för att besöka Ivösjön och angränsande område. Oftast med önskan om att uppleva naturen och utövande av friluftsaktiviteter som kanotpaddling och fiske. Besökarna har också behov av olika former av boende, service och information. Projektet syftade till att anlägga ett antal camper där gästerna kan vistas och ha sitt läger. Detta för att kunna koncentrera beökarna till bestämda platser så de inte uppehåller sig på olämpliga platser. Camperna är klara, 9 st, och har anlagts i samförstånd med markägare. Karta över området med information har också producerats och tryckts i exemplar, varav 5000 med engelsk text. Därutöver ett antal plastlaminerade som besökaren kan låna vid turer på sjön. Kartan med information är också nedladdningsbar via internet i PDF-format genom bl.a. Bromölla kommuns och Wetlandis hemsidor. Området med dess camper och informationskarta blir mer och mer känt och uppskattat. Många besökare kommer genom Wetlandis bokningar men många hittar själva information via internet eller genom rekomendationer av bekanta. De övernattar i eget tält eller bokar rum på någon av boendeanläggningarna i området. Projektet har haft avsedd effekt då området med dess möjligheter är mycket enklare att marknadsföra och att informera besökaren i förväg. Vilket underlättar för besökaren att planera sin vistelse i förväg. Lika viktigt är att aktörer med hjälp av karta och information får en ökad möjlighet att informera kunden snabbare och med bättre kvalite vid köp/bokningsögonblicket. Skötsel och uppsikt över området har också förenklats avsevärt då besökaren hänvisas till särkilda platser. Bland många av de bofasta finns ockå redan en viss kännedom om var camperna finns och kan därför hänvisa beökare dit om någon skulle vistas på

2 annan plats. Projektet och dess resultat ger ökade möjligheter till aktörer att skapa fler och bättre produkter, paketera och marknadsföra dessa på ett både enklare och mera proffesionellt sätt. Efter avslutande av projektet kan en ny arbetsfas ta över med att utveckla och marknadsföra befintliga produkter samt att utveckla nya. D. Målgruppen vem riktade sig projektet till IPersoner eller grupper - Kommuninvånare, besökare, turister som efterfrågar natur/friluftsupplevelser. - Spontana besökare kring t.ex. Humleslingan. - Etablerade företag, aktörer i och utanför området. - Fisketurism På vilket sätt har de fått nytta av projektet? Förbättrad information och ökad service, kvalité. Enklare planera sitt besök/aktivitet. Ökat utbud av aktiviteter vilket lättare får dem att stanna längre eller återvända. Ökat utbud av aktiviteter. Scouter, skolor och andra ungdomsgrupper har redan börjat utnyttja området till friluftsaktiviteter. Företag samarbetar och utvecklar paket med olika typer av boende och aktiviteter. Möjlighet till köp av fiskekort och tillgång till fiske har ökat för besökaren. E. Genomförandet av projektet E.1. Varför ville ni genomföra projektet Öka möjligheterna till besök, naturupplevelser och friluftsliv i området med bra service och kvalité. Ger möjligheter för aktörer till produkter, paketering - affärsverksamheter inom besöks/upplevelsebranchen. Underlätta för besökaren att informera sig och för aktörer att erbjuda bra information och god service, vilket ska ge ökat intresse för presumtiva besökare/kunder. Minska risk för åverkan, slitage, nedskräpning och olyckor. Stimulera till ökad samverkan mellan olika aktörer i området. E.2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer) Kön Antal Beskriv deras roll i projektet 22 Röjningsarbete, transporter, montage, kontakter med markägare, myndigheter osv. Skriva texter. Fotografier, sammanställa karta och informationsmaterial, inventering av området, inköp material och inventarier, marknadsföring, kontakt med media. 7 Transporter, montage, kontakter med markägare, myndigheter osv. Skriva texter. sammanställa karta och informationsmaterial, marknadsföring, kontakt med media. Om de representerat organisation, förening, företag eller myndighet ange i så fall vilken. Bromölla kommun Wetlandi event, FossilForum, Barnakälla vandrarhem, Oretorps stugor, Ivösjöns fiskevårdsförening, Holjeåns fiskevårdsförening, Bromölla scoutkår, Humleslingan. Kristianstad kommun Wetlandi event, Humletorkens vandrarhem, Oretorps stugor, Bromölla scoutkår, E.3. Hur har ni förankrat projektet?

3 Kontaktat markägare och intressenter innan projektstart - ansökan. Diskuterat behov och möjligheter till genomförande samt vilka effekter resultatet av projektet kan ge. E.4. Vilka har ni samarbetat med? Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller myndigheter under projektet? Om Ja, vilka Trolle Ljungby AB Ja Nej Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk? Ja Nej Om Ja, med vilka Wetlandi - boendeanläggning. utökat samarbete för att erbjuda kunder både boende och aktiviteter. Viss paktering finns redan men i nästa fas planeras för förbättrad marknadsföring och bokningsmöjligheter, t.ex. genom citybreak. Wetlandi - ivösjöns och Holjeåns fiskevårdsföreningar. Försäljning av fiskekort. Wetlandi - lokala resturang och cateringverksamheter. Wetlandi - Trolle Ljungby AB Wetlandi - Bromölla scoutkår. E.5. Vad har ni genomfört i projektet? Inventerat området för att hitta lämpliga platser till camper. Sökt stöd och samråd hos markägare. Röjningsarbete och transport av material, Anlägga bålplatser, placera ut bänkar och informationstavlor. totalt 9 camper. Transport och montage av 2 vindskydd. Inventerat området med kartritare. Samlat in och sammanstält information till karta. Tryck och distrubution av karta. Finns tillgängllig i Bromöllas samtliga turitbroschyrställ samt på samtliga boendeanläggningar i Bromölla och Sölvesborgs kommuner. Även hos ett visst antal boendeanläggningar i Kristianstad kommun. Kartan har också fått en viss spridning i Danmark. Länkat till pdf-version av kartan via Bromölla kommuns och Wetlandis hemsidor. Öppnat Google-konto: Annons med sökordsoptimering som leder till information om området och länkning till kartan. Kontaktat media som rapporterat om projektet - Kristianstadbladet och radio Kristianstad. Turism in Skåne har gjort 2 reklamfilmer där Ivösjöns ö-värld är ett viktigt inslag. 2 fiskrökar planerades att byggas. Vi valde att ej anlägga dessa utan valde istället att placera en större combibänk med tak vid Vången. Många grupper har önskemål om fika/lunch vid denna plats vid kanotturer i Holjeån och skydd för regn. Prioriterade detta före fiskrök då det var mer efterfrågat. Inköp av röjsåg och motorsåg för skötsel av området. E.6. Har något gått bättre än planerat? kontakt och diskusioner angående samråd om placering av camper har fungerat mycket bra med positivt resutlat och diskusioner om utvecklat samarbete. E.7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång? Projekt med flera deltagare kräver längre tid och mer arbete för att samla in uppgifter sammanställa resultat. kan ibland vara svårt hitta dagar som passar då flera aktörer/personer ska träffas. F. Projektets mål och resultat F.1. Vilka resultat skapade projektet?

4 Resultat med hänvisning till projektets syfte kan anses väl uppfyllt. Förenkla informationen för besökare om områdets möjligheter. Även enklare för aktörer att informera med hjälp av karta och informationsmaterial. Öka kvalite och service på upplevelser - Intervjuer med besökare ger ett positivt omdöme då det finns förberedda camper och kartor. Minskad risk för åverkan, slitage och olyckor. - Ingen åverkan rapporterad, besökare håller till allra största delen till på avsedda camper när de slår läger. Ett par fall av mindre nedskräpning rapporterad. vid båda fallen har det skett på en av camperna. Enkelt att spåra och åtgärda. F.2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet? Mål Resultat Är målet uppfyllt? (Ja/Nej) - Ökad beläggning boendeanläggningar, 10 % Delvis - Ökat bokningar, kanot 10% 30% Ja - Ökad försäljning fiskekort 10 % 2 %/ 10% Delvis - Besök från minst 2 scoutgrupper från annan 4 st. Ja region, land inom 2 år - Besökare från minst 10 olika 22 st. Ja ungdomsgrupper inom 2 år. Om målet bara är delvis uppfyllt, ange orsak Se bilaga.. F.3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar? Ja/Nej Om Ja, på vilket sätt? Funktionshindrade nej Hållbar utveckling ja Arbetar för att minska/begränsa belastning på miljön. långsiktighet. Integration ja Många grupper, särkilt ungdomar har deltagare med olika etniskt ursprung. Kompetenshöjning ja Ökad kunskap hos projektdeltagare. ökad miljömedvetande hos gäster. Jämställdhet Miljö ja Miljön är en viktigt resurs till projektdeltagarnas verksamhet. Ungdomar ja Fler grupper utnytjar och lägger aktiviteter i området. F.4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?

5 Mätbara resultat Antal nya företag Resultat direkt efter projekt Kommentera och beskriv Antal nya produkter 3 paket med aktiviteter och boende Antal nya tjänster 1 Receptionist Wetlandi Antal nya tekniker Antal nya nätverk och mötesplatser 5 Se E4 Antal bevarade arbetstillfällen Antal nya arbetstillfällen Antal deltagare i utbildningar Totalt antal nya övernattningar per år 1 Säsongsanställning Wetlandi Antal nya övernattningar för besökare från - " - andra kommuner eller länder per år Totalt antal nya dagsbesökare per år - " - Antal nya dagsbesökare från andra kommuner eller länder per år Se bilaga, uppföljning mål Saknar underlag. G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan) Mätbara resultat Resultat direkt efter projekt Kommentar Företagande besökare, Se bilaga, uppföljning mål H. Hur har ni spridit projektets resultat? Ej spridit resultatet ännu. Planerar nytt möte med projektdeltagarna till våren samt invigning i början av säsongen 2013 med närvaro av lokaltidningar och aktörer/intressenter i området. J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra För att kunna utveckla produkter och tjänster till kunder/besökare som efterfrågar naturupplevelser krävs samarbete och samverkan mellan flera aktörer. Att genomföra ett projekt som detta kräver medverkan av samtliga intresenter och de ser ett värde av projektets resultat. Resurserna i form av natur är både gemensamma och privata varför stor hänsyn måste tagas till alla som påverkas. Därför är det en stor fördel att driva arbetet som ett LEADER-projekt då projekformen kräver just en god förankring och ett gott samarbete mellan alla involverade. K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? hur kommer ni att använda det resultat som projektet skapat Fortsatt utveckling av området på sikt och att camper med utrustning hålls i gott skick. Marknadsföring av området för att öka försäljning av boende, fiskekort och kanotturer. Ökad mängd besökare kommer även stimulera annan försäljning, t.ex. hos gårdbutiker både inom och utanför området. Vissa skolor och andra ungdomsverksamheter har redan visat intresse och planerar aktiviteter i området inför kommande säsong. L. Bilagor Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt. Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa

Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa '/., H 1RH S MILJÖFÖRVALTNINGEN s TA^> Nr 36 Ta fram och sprida Information om farligt avfall-infa Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholms stad En rapport från Miljöförvaltningen Nanna

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiskelycka Nationell Fiskeprojekt Datum: 2014-02-20... Journalnummer: 2010-1158 Projekttid: 2010-02-16 2013-12-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer