TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare"

Transkript

1 TODAY OK Indrivnings kundtidning 1/2012 Pausjumpa ökar trivseln på jobbet Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar Från ettrig terrier till aktiv föregångare

2 LEDARE Lagstiftning på villovägar Bästa läsare, i din hand håller du det första numret av OK Indrivnings nya kundtidning. Vi förnyar kontinuerligt vår verksamhet och i den processen har turen nu kommit till tidningen som fått både en ansiktslyftning och ett nytt namn. I tidningen vill vi lyfta fram både våra kunder och vår duktiga personal. Men vi tar också ställning när det behövs. OK Indrivning har som mål att vara en föregångare i inkassobranschen och det innebär att vi aktivt vill vara med och påverka att branschen utvecklas åt rätt håll. I artikeln på nästa sida lyfter vi upp en lagstiftningsprocess där det mesta har gått snett från början. En arbetsgrupp vid justitieministeriet vill komma åt oskäliga indrivningskostnader, men konsekvenserna kommer att bli helt motsatta. Om arbetsgruppens betänkande förverkligas riskerar antalet registrerade betalningsstörningar och utmätningar att öka drastiskt. Orsaken är att arbetsgruppen av någon anledning gör det frivilliga inkassot till syndabock. Du som är kund hos oss har säkert liksom vi själva märkt att det är bäst för alla parter när man kan åtgärda obetalda fakturor med betalningskrav, betalningsplaner och telefoninkasso. Av någon outgrundlig anledning vill arbetsgruppen försvåra just de frivilliga åtgärderna. För fordringar under 100 euro begränsas åtgärderna så mycket att det i praktiken inte kommer att löna sig med frivilligt inkasso för dem. Det leder oundvikligen till flera utmätningar. Domstolarna belastas ännu mer och skattepengar används för att sköta inkasso som parterna själva betalade för tidigare. Av någon outgrundlig anledning gör arbetsgruppen det frivilliga inkassot till syndabock. Framför allt kommer antalet registrerade betalningsstörningar att öka och allt flera skuldsatta får betalningsstörningar helt i onödan. Det är ett hårt öde som inte minst försvårar möjligheten till normal konsumtion och gör det svårt både att hyra bostad och få bostadslån. För företagen våra uppdragsgivare skulle reformen betyda att det blir svårare, dyrare och mer tidskrävande att få sina utestående fordringar betalda. Betalningsmoralen i samhället förslappas när folk småningom lär sig att det inte lönar sig att snabbt driva in småskulder. Är det verkligen det här myndigheterna vill? Kennet Kronman, styrelseordförande OK Today är OK Indrivnings kundtidning. Personalen fick föreslå namn på den förnyade tidningen och därefter rösta på det bästa förslaget. På pärmen syns från vänster Elli-Noora Kapiala, Helena Perätalo och Johanna Rönn. Bild: Katja Lösönen. UTGIVARE OK Indrivning, Tegelbruksgatan 7 A, Vasa REDAKTIONSRÅD Kennet Kronman, Marina Johansson, Lars Rosenblad, Anna Jeanne Söderlund PRODUKTION Mantra Communications LAYOUT C2 Advertising TRYCK Fram 2012 OK Indrivning grundades 1991 och har allt sedan dess varit en föregångare inom inkassobranschen. De senaste åren har antalet anställda ökat kraftigt och ligger idag på drygt 140 personer. Huvudkontoret finns i Vasa och därtill har företaget kontor i Helsingfors, Åbo och Tammerfors samt ett dotterbolag i Estland.

3 OK Today 1/ Flera utmätningar med ny lag En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att maxkostnaderna för frivilligt inkasso begränsas. Inkassobranschen anser att lagen i praktiken skulle leda till flera utmätningar och anmärkningar i betalningsstörningsregistret. Den arbetsgrupp på justitieministeriet som beredde lagen skulle framför allt anpassa ett EU-direktiv om sena betalningar. Men den fick också i uppgift att förebygga oskäliga indrivningskostnader. Därför föreslår den bland annat att maximibeloppen för indrivningskostnader sänks. Förslagen riktar sig helt och hållet mot det frivilliga inkassot, det vill säga betalningspåminnelser, betalningsuppmaningar, betalningsplaner och telefoninkasso. Arbetsgruppen vill begränsa antalet åtgärder, vilket kraftigt skulle minska företagens möjligheter att få in utestående fordringar på frivillig väg. Att driva in skulder under 100 euro skulle i praktiken inte löna sig. Följderna är att skulderna går till juridiskt inkasso i praktiken utmätning. Allt som går till utmätning leder automatiskt till en anmärkning i betalningsstörningsregistret. Processen tar längre tid när flera ärenden hopar sig i tingsrätterna och hos fogden. Under tiden löper den skuldsattes räntor. Det kan det bli förödande för den allmänna betalningsmoralen om det inte lönar sig att driva in skulder under 100 euro. Vi vet av erfarenhet att de flesta skuldsatta behöver upprepade kontakter och flera möjligheter att sköta sina skulder. Om antalet inkassobrev begränsas till två och antalet betalningsplaner till en, så är det för lite, säger OK Indrivnings vd Juhani Ollila. Det kan det bli förödande för den allmänna betalningsmoralen om det inte lönar sig att driva in skulder under 100 euro. OK Indrivning har försökt uppskatta vad lagen skulle innebära om den stiftas som arbetsgruppen föreslår. En genomsnittlig uppdragsgivarkund som lämnar 1000 skulder á 300 euro till inkasso får i dag in 850 av skulderna efter frivilligt inkasso. Om antalet frivilliga åtgärder begränsas som arbetsgruppen föreslår skulle uppdragsgivaren få in 605 skulder, medan 245 nya skulder skulle gå till utmätning, vilket är mycket dyrare än frivilligt inkasso. Gäldenärskunderna skulle tillsammans betala 61 procent mera, samtidigt som uppdragsgivarnas kassaflöde skulle minska med 29 procent. Dessutom belastar processen domstolarna, som till stor del bekostas av skattebetalarna. Var är logiken och rättvisan, frågar sig Juhani Ollila. Arbetsgruppens betänkande 54/2011 publicerades den Det hittas på justitieministeriets hemsidor under länkarna Aktuellt > Nyhetsarkiv. I slutet av betänkandet finns en avvikande åsikt från Inkassobyråernas förbund i Finland (Suomen perimistoimistojen liitto).

4 En av landets bästa arbetsplatser Arbetet för att personalen ska trivas på OK Indrivning har burit frukt. Företaget fick också i år en bra placering i undersökningen från Great Place to Work. Great Place to Work är ett internationellt institut som varje år rangordnar företag enligt hur bra personalen trivs på jobbet. OK Indrivning var med för andra året i rad och placerade sig i år på 29:e plats. Ifjol var placeringen 26:e. Vi har vuxit mycket och fått många nya arbetstagare, och det innebär alltid en utmaning. Det är också fler företag med i Great Place to Work än ifjol, så konkurrensen var hårdare. Mot den bakgrunden är jag jättenöjd med årets resultat, säger HRD-chef Petter Lingonblad. Lingonblad är noga med att påpeka att placeringen i sig ändå inte är huvudsaken. Den största orsaken till att OK Indrivning gick med i tävlingen är att den ger ett utmärkt verktyg för att utveckla verksamheten. Resultatet baserar sig till stor del på en grundlig personalundersökning, som visar både styrkor och svagheter. Våra resultat ligger på en bra och jämn nivå, men det är klart att det alltid finns områden vi behöver jobba med. I år ska vi framförallt bli bättre på att fånga upp idéer och utvecklingsförslag från personalen. Vi har tillsatt en grupp som ska fundera på saken, där det varken finns förmän eller någon från ledningen med. Det är viktigt att utvecklingsförslagen kommer från dem som dagligen jobbar med kundbetjäning, säger Lingonblad. Ett annat område man ska jobba med är coachande ledarskap för förmännen. Vi har många nya, unga förmän och de behöver få ett bra stöd i sitt arbete. Trivsel på arbetet kan också handla om små, konkreta saker. Varje eftermiddag får de anställda på OK Indrivning delta i en kort pausjumpa, som motvikt till det stillasittande kontorsarbetet. Till kaffet bjuder arbetsgivaren på färsk frukt. Att personalen litar på ledningen, trivs med sitt arbete och är stolt över sitt jobb är inte bara trevligt för personalen själv det är också bra för affärerna. På arbetsplatser där personalen trivs är sjukfrånvaron mindre, kvaliteten på jobbet bättre och produktiviteten högre.

5 OK Today 1/2012 Fotboll och företagsledning Alexander Mursu jobbar som inkassohandläggare på Contact Centers företagsteam. 5 Hur kom det sig att du började jobba på OK Indrivning? Jag studerar på Hanken och fick en arbetsplatsannons via mejlen. Jag tyckte det verkade intressant och skickade in en ansökan. Du har nu jobbat här i två månader, hur tycker du det har varit? Det har varit jätteintressant, jag lär mig nytt hela tiden och får dagligen mera ansvar. Jag hade kanske föreställt mig att jobbet skulle vara mera stressigt, men det finns gott om tid att utföra sina arbetsuppgifter. Vad är din bild av OK som arbetsgivare? Företaget verkar ta bra hand om sina anställda, vi får till exempel gå till massör på arbetstid. Jag är också väldigt nöjd med att jag fick så bra inskolning i arbetet innan jag började. Så är arbetet väldigt flexibelt jag jobbar 20 timmar i veckan och kan studera på sidan om. Mitt huvudämne är företagsledning. Vad är det mest utmanande i ditt jobb? Branschen är bred och det är mycket att komma ihåg. Man vet aldrig på förhand vad ett telefonsamtal ska handla om, så man måste snabbt kunna sätta in sig i nya saker. Men det som är bra är att man alltid kan be om hjälp av mer erfarna kolleger. Vad gör du när du inte studerar eller jobbar? Mitt största intresse är fotboll. Jag spelar inte så mycket själv nuförtiden men följer med spelet från läktaren och via tv. Eftersom jag är hemma från Kronoby hejar jag förstås på FF Jaro. Från Tammerfors till Vasa Maria Uusitalo ansvarar för räkningar och köp av fodringar på ekonomiavdelningen. Du har nyligen bytt jobb från Contact Center till ekonomiavdelningen. Hur har omställningen varit? Det är väldigt annorlunda vi är färre personer på ekonomiavdelningen, och så jobbar vi inte heller i team, utan var och sköter sitt eget område. Det är roligt med omväxling eftersom jag hade jobbat ganska länge som inkassohandläggare. Mina nuvarande arbetsuppgifter är dessutom närmare det jag har studerat, det vill säga redovisning. Du är hemma från Tammerfors. Hur hamnade du i Vasa? Jag kom hit för att studera på Hanken, och det ångrar jag verkligen inte. Jag har trivts väldigt bra. Hur kom det sig att du började på OK Indrivning? Jag sökte sommarjobb här för 3,5 år sen, och följande höst började jag jobba här vid sidan av studierna. Det har jag nu gjort nästan hela min studietid, drygt 20 timmar i veckan. Ibland har det kanske blivit för mycket jobb så studierna lidit men i höst ska jag bli färdig. Jag håller som bäst på med gradun. Hur har företaget ändrats sen du började? Vi har vuxit otroligt snabbt de senaste åren, och jag har hela tiden fått nya kolleger. Innan jag slutade på Contact Center var jag en av dem som hade jobbat där allra längst. Det som är bra med att jobba på ett växande företag är att det hela tiden finns nya intressanta jobb och karriärmöjligheter. Hinner du alls med några hobbyer? Jobbet och studierna tar upp väldigt mycket av min tid för tillfället, men alltid när jag hinner försöker jag gå till gymmet och träna. Yngst på jobbet Sandra Johansson arkiverar domar på OK vid sidan av sina gymnasiestudier. Du är bara 17 år, men ändå har du jobbat på OK Indrivning redan i 1,5 år. Hur kom det sig att du började här? Min mamma har jobbat här länge. Jag och min kompis började sommarjobba här efter nian, och jag jobbade här också förra sommaren. Just nu arbetar jag cirka fem timmar i veckan, beroende på hur mycket jag har att göra i skolan. Den här veckan har jag till exempel tre prov och därför har jag inte jobbat alls. Vad exakt gör du på OK? Jag jobbar i arkivet med att arkivera tingsrättsdomar söker upp de ärenden som blivit betalda och lägger dem i en skild mapp. Förra sommaren jobbade jag också i telefoninkassotjänsten. I början var det nervöst att ringa upp folk, men jag vande mig fort. Är det vanligt att man hittar jobb innan man är myndig? Nej, de flesta arbetsgivare vill att man ska vara 18. Många av mina kompisar skulle vilja jobba, men de har inte hittat något. Jag är jätteglad och tacksam över att jag har det här jobbet, speciellt som det är så flexibelt och kollegerna är så trevliga. Vad ska du göra efter gymnasiet? Jag vill studera vidare men vad jag ska studera har jag ingen aning om, det finns så mycket som verkar intressant. Jag går på tvåan i gymnasiet nu, så som tur är kan jag ännu fundera på saken i ett år.

6 Från terrier till proffs När man bygger ett varumärke krävs det mycket mer än bara ny logo. För OK Indrivning innebar processen att företagets image genomgick en totalomvändning. Sen mitten av 2000-talet har OK Indrivning femdubblat sin omsättning och fyrdubblat sin personal. Idag är företaget Finlands tredje största och tredje mest kända i inkassobranschen. En av förutsättningarna för den snabba tillväxten har varit ett omsorgsfullt varumärkesbygge, där OK fått hjälp av brändbyrån Contium. OK har verkligen använt sig av våra tjänster fullt ut och sporrat oss att leverera ännu bättre. De har litat på oss och varit fördomsfria mot nya vågade idéer, säger Contiums VD Tuukka Turunen. När man förnyar ett varumärke krävs mycket mer än ny logo och ny slogan. Ett bränd ska byggas långsiktigt och målmedvetet, men en klar vision bakom varje steg i processen. Jag förstod inte på förhand hur genomgripande processen är. Förutom att vi fått ny logo har vi också förnyat hela vårt tänkesätt, säger OK:s marknadsföringsdirektör Kennet Kronman. Contium inledde sitt arbete år 2006 genom att intervjua OK:s kunder och personal, samt genom att kartlägga värderingarna hos potentiella nya kunder. Marknaden hade förändrats och många kunder uppskattade också annat än goda inkassoresultat. Allt fler kunder lägger stor vikt vid att inkassoprocessen inte får skada deras egna kundförhållanden. Det här betydde i praktiken att OK blev tvunget att förändra sin image, berättar Turunen. Tidigare hade OK profilerat sig till och med lite aggressivt och företagets slogan var en effektiv och ettrig terrier. Contium föreslog att terriern skulle begravas och förde fram nya värderingar: aktiv, ansvarsfull och föregångare. Min första reaktion var att förslaget var tråkigt och intetsägande, jag hade väntat mig något mer häftigt, säger Kennet Kronman. Men efter att ha sovit på saken gav jag efter, och det har jag inte ångrat. Contium hade starka argument för de nya värderingarna. Aktiv, ansvarsfull och föregångare det var de tre ord som började sätta sin prägel på hela OK:s verksamhet. Genom att coacha personalen fick alla i organisationen ta del av de nya värderingarna, så att var och en skulle kunna representera varumärket i sitt eget jobb. Samtidigt började man också planera kommunikationen för olika målgrupper.

7 Kunderna nöjda med OK Online Nätservicen OK Online är mycket populär bland de kunder som använder den. Över 90 procent av användarna anser att tjänsten är lätt att använda och en lika stor andel tycker servicen är mångsidig. 96 procent uppger att de har nytta av servicen i sitt jobb, enligt en nyligen utförd kundundersökning. OK Online är en avgiftsfri internettjänst för alla uppdragsgivare. Via servicen kan kunderna kontrollera sina egna inkassoprocesser i realtid, skriva ut olika rapporter och lämna in nya inkassouppdrag. Gå in på om du vill veta mer. Antalet anställda ökar OK Indrivning fortsätter sin snabba tillväxt. Vid årsskiftet hade företaget 132 anställda i Finland, vilket är en ökning med 21 personer från året innan. Räknar man med de anställda i Estland har OK en personal på totalt 141 personer. Strategin är att växa också i framtiden. Tuukka Turunen från Contium föreslog tillsammans med sitt team att OK skulle förnya sitt varumärke i mindre aggressiv riktning. Efter att ha sovit på saken var OK:s ledning redo att godkänna idén, trots att de hade väntat sig något mer rafflande. Snabblånen förklarar inte överskuldsättning Tanken var att väcka uppmärksamhet och skilja sig från andra företag i branschen. Reklamtemat med lingon var lite överraskande men inte för offensivt. Lingon är lite syrliga men samtidigt goda och hälsosamma. Det nuvarande temat med många bäckar små fortsätter på samma linje, säger Turunen. Arbetet med brändet fortsätter fortfarande, bland annat så att alla nya anställda får en grundlig introduktion i OK:s tankevärld. Enligt Kennet Kronman har hela processen varit till stor nytta. Vi hade aldrig själva vågat förnya oss så här mycket utan utomstående proffshjälp. Att bygga varumärket har hjälpt oss att växa och också stärkt banden till våra gamla kunder. Det viktigaste jag har lärt mig är att all verksamhet måste vara i linje med varumärket. Förutsättningar för ett lyckat varumärkesbygge En klar målsättning Att alla förbinder sig vid visionen Planering och långsiktighet Enhetlig kommunikation Att infria löftena i praktiken Betalningsanmärkningarna fortsätter att öka, men det är inte snabblånen som är den stora boven i dramat. Enligt statistik från Suomen Asiakastieto hade finländare betalningsanmärkningar i slutet av år Av de personerna var endast en procent sådana vars skulder bestod av bara snabblån. Direktör Heikki Koivula på Suomen asiakastieto säger till tidningen Talouselämä att snabblånens betydelse har överdrivits i offentligheten. Att totalförbjuda snabblånen skulle enligt Koivula knappast leda till att betalningsstörningarna minskade.

8 Bolagsledningens ersättningsskyldighet Vad är ledningens ansvar när det gäller övergivna aktiebolag som saknar tillgångar? Kan en VD eller styrelsemedlem bli tvungen att ersätta förluster? Artikelskribenten Olli Rinne jobbar som jurist på OK Indrivning. Ibland får vi uppdrag där gäldenärsbolagen har små tillgångar eller är helt konkursfärdiga. I sådana fall brukar inkassoresultatet bli magert. Inte ens effektivt inkasso kan helt och hållet ersätta ett misslyckat val av kund eller kreditgivning som gjorts emot fordringsägarens principer. Ur ett inkassoperspektiv kan det ibland faktiskt se ut som om vissa personer i bolagsledningen använder sina aktiebolag som ett verktyg för att fiffla. Enligt aktiebolagslagen ska ledningen värna om bolagets intressen. En VD eller styrelsemedlem som bryter mot den principen kan bli ersättningsskyldig, oberoende om skadan orsakats med flit eller av oaktsamhet. Ledningspersonerna kan också bli ersättningsskyldiga mot bolaget eller aktieägarna, om de bryter mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Det här kan låta oroväckande hur ska man kunna leva upp till lagens bokstav? I praktiken är det ändå ytterst sällan som den här typen av frågor behandlas inom inkassobranschen och ännu mer sällan i domstol. Små aktiebolag leds ofta av samma person eller personer som äger bolaget. Det samma gäller öppna bolag och kommanditbolag. I sådana fall kan också relativt små motgångar leda till att ledningen överger bolaget och lämnar verksamheten åt sitt öde. Den typen av beteende är inte i linje med aktiebolagslagen. Om styrelsen i ett privat aktiebolag upptäcker att bolagets kapital är negativt, ska den omedelbart göra en register-anmälan om förlust av aktiekapital. I ett offentligt bolag ska styrelsen göra ett bokslut och en verksamhetsberättelse för att utreda den ekonomiska situationen, om den upptäcker att bolagets eget kapital är mindre än hälften av aktiekapitalet. Om bolagets ledning inte själv lyckas få affärsverksamheten på en tillfredsställande nivå och betalningsförmågan är svag, så finns det allt skäl att så fort som möjligt vända sig till en expert för att få hjälp, Det är inte särskilt vanligt att ett aktiebolag, aktieägarna eller affärspartners utreder möjligheterna att få ersättning av en bolagsledning som misskött sin uppgift. Lagen erbjuder ändå en möjlighet att i vissa fall söka och få sådan ersättning. Det finns en del domar som kan fungera som vägledning kring rättspraxisen i frågan. Högsta domstolen har till exempel i ett beslut (HD 1999:118) tagit ställning till bolagsledningens ansvar. I det fallet hade en aktieägare upprepade gånger lyft pengar ur bolaget för eget bruk i strid med aktiebolagslagen. Styrelsemedlemmarna dömdes att betala ersättning till bolaget, eftersom de hade försummat att sköta om bolagets tillgångar på ett lämpligt sätt. Företagande innebär alltid en viss risk, och därför behöver bolagets ledning inte med egna medel ersätta vilken som helst förlust. För att ersättningsskyldigheten ska uppstå måste det finnas en tillräcklig koppling mellan orsak och verkan i fråga om ledningens agerande, och varje försummelse måste utredas noggrant. Man måste också utreda hur ledningen borde ha gjort för att sköta sin uppgift på ett ansvarsfullt sätt. Företagande innebär alltid en viss risk, och därför behöver bolagets ledning självfallet inte med egna medel ersätta vilken som helst ekonomisk förlust. Det lönar sig ändå för vd:n och styrelsemedlemmarna att för säkerhets skull höra sig för om en ansvarsförsäkring som kan täcka dylika situationer.

Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3.

Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3. Pengadrängen OK Indrivnings kundtidning 2/2011 Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar sidan 3 Soliditet hjälper med kundförvaltningen sidan 4 Ledare Under de senaste månaderna

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Ekonomi för företagare

Ekonomi för företagare ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED SRF ANNONS September 2008 Ekonomi för företagare Från hockeyproffs till företagsledare Jonas Bergqvist berättar läs mer sid.

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson.

Slumpmässigt val att bli jurist en lyckad satsning. Sambandet mellan skatt och redovisning är för många rätt krångligt. Dock inte för Peter Nilsson. Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Lite skit under naglarna är en oerhörd styrka Nya lagar från år 2012 Tjänstebeskattning av överuttag i kommanditbolag Skiljedomsklausul

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer