TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare"

Transkript

1 TODAY OK Indrivnings kundtidning 1/2012 Pausjumpa ökar trivseln på jobbet Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar Från ettrig terrier till aktiv föregångare

2 LEDARE Lagstiftning på villovägar Bästa läsare, i din hand håller du det första numret av OK Indrivnings nya kundtidning. Vi förnyar kontinuerligt vår verksamhet och i den processen har turen nu kommit till tidningen som fått både en ansiktslyftning och ett nytt namn. I tidningen vill vi lyfta fram både våra kunder och vår duktiga personal. Men vi tar också ställning när det behövs. OK Indrivning har som mål att vara en föregångare i inkassobranschen och det innebär att vi aktivt vill vara med och påverka att branschen utvecklas åt rätt håll. I artikeln på nästa sida lyfter vi upp en lagstiftningsprocess där det mesta har gått snett från början. En arbetsgrupp vid justitieministeriet vill komma åt oskäliga indrivningskostnader, men konsekvenserna kommer att bli helt motsatta. Om arbetsgruppens betänkande förverkligas riskerar antalet registrerade betalningsstörningar och utmätningar att öka drastiskt. Orsaken är att arbetsgruppen av någon anledning gör det frivilliga inkassot till syndabock. Du som är kund hos oss har säkert liksom vi själva märkt att det är bäst för alla parter när man kan åtgärda obetalda fakturor med betalningskrav, betalningsplaner och telefoninkasso. Av någon outgrundlig anledning vill arbetsgruppen försvåra just de frivilliga åtgärderna. För fordringar under 100 euro begränsas åtgärderna så mycket att det i praktiken inte kommer att löna sig med frivilligt inkasso för dem. Det leder oundvikligen till flera utmätningar. Domstolarna belastas ännu mer och skattepengar används för att sköta inkasso som parterna själva betalade för tidigare. Av någon outgrundlig anledning gör arbetsgruppen det frivilliga inkassot till syndabock. Framför allt kommer antalet registrerade betalningsstörningar att öka och allt flera skuldsatta får betalningsstörningar helt i onödan. Det är ett hårt öde som inte minst försvårar möjligheten till normal konsumtion och gör det svårt både att hyra bostad och få bostadslån. För företagen våra uppdragsgivare skulle reformen betyda att det blir svårare, dyrare och mer tidskrävande att få sina utestående fordringar betalda. Betalningsmoralen i samhället förslappas när folk småningom lär sig att det inte lönar sig att snabbt driva in småskulder. Är det verkligen det här myndigheterna vill? Kennet Kronman, styrelseordförande OK Today är OK Indrivnings kundtidning. Personalen fick föreslå namn på den förnyade tidningen och därefter rösta på det bästa förslaget. På pärmen syns från vänster Elli-Noora Kapiala, Helena Perätalo och Johanna Rönn. Bild: Katja Lösönen. UTGIVARE OK Indrivning, Tegelbruksgatan 7 A, Vasa REDAKTIONSRÅD Kennet Kronman, Marina Johansson, Lars Rosenblad, Anna Jeanne Söderlund PRODUKTION Mantra Communications LAYOUT C2 Advertising TRYCK Fram 2012 OK Indrivning grundades 1991 och har allt sedan dess varit en föregångare inom inkassobranschen. De senaste åren har antalet anställda ökat kraftigt och ligger idag på drygt 140 personer. Huvudkontoret finns i Vasa och därtill har företaget kontor i Helsingfors, Åbo och Tammerfors samt ett dotterbolag i Estland.

3 OK Today 1/ Flera utmätningar med ny lag En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att maxkostnaderna för frivilligt inkasso begränsas. Inkassobranschen anser att lagen i praktiken skulle leda till flera utmätningar och anmärkningar i betalningsstörningsregistret. Den arbetsgrupp på justitieministeriet som beredde lagen skulle framför allt anpassa ett EU-direktiv om sena betalningar. Men den fick också i uppgift att förebygga oskäliga indrivningskostnader. Därför föreslår den bland annat att maximibeloppen för indrivningskostnader sänks. Förslagen riktar sig helt och hållet mot det frivilliga inkassot, det vill säga betalningspåminnelser, betalningsuppmaningar, betalningsplaner och telefoninkasso. Arbetsgruppen vill begränsa antalet åtgärder, vilket kraftigt skulle minska företagens möjligheter att få in utestående fordringar på frivillig väg. Att driva in skulder under 100 euro skulle i praktiken inte löna sig. Följderna är att skulderna går till juridiskt inkasso i praktiken utmätning. Allt som går till utmätning leder automatiskt till en anmärkning i betalningsstörningsregistret. Processen tar längre tid när flera ärenden hopar sig i tingsrätterna och hos fogden. Under tiden löper den skuldsattes räntor. Det kan det bli förödande för den allmänna betalningsmoralen om det inte lönar sig att driva in skulder under 100 euro. Vi vet av erfarenhet att de flesta skuldsatta behöver upprepade kontakter och flera möjligheter att sköta sina skulder. Om antalet inkassobrev begränsas till två och antalet betalningsplaner till en, så är det för lite, säger OK Indrivnings vd Juhani Ollila. Det kan det bli förödande för den allmänna betalningsmoralen om det inte lönar sig att driva in skulder under 100 euro. OK Indrivning har försökt uppskatta vad lagen skulle innebära om den stiftas som arbetsgruppen föreslår. En genomsnittlig uppdragsgivarkund som lämnar 1000 skulder á 300 euro till inkasso får i dag in 850 av skulderna efter frivilligt inkasso. Om antalet frivilliga åtgärder begränsas som arbetsgruppen föreslår skulle uppdragsgivaren få in 605 skulder, medan 245 nya skulder skulle gå till utmätning, vilket är mycket dyrare än frivilligt inkasso. Gäldenärskunderna skulle tillsammans betala 61 procent mera, samtidigt som uppdragsgivarnas kassaflöde skulle minska med 29 procent. Dessutom belastar processen domstolarna, som till stor del bekostas av skattebetalarna. Var är logiken och rättvisan, frågar sig Juhani Ollila. Arbetsgruppens betänkande 54/2011 publicerades den Det hittas på justitieministeriets hemsidor under länkarna Aktuellt > Nyhetsarkiv. I slutet av betänkandet finns en avvikande åsikt från Inkassobyråernas förbund i Finland (Suomen perimistoimistojen liitto).

4 En av landets bästa arbetsplatser Arbetet för att personalen ska trivas på OK Indrivning har burit frukt. Företaget fick också i år en bra placering i undersökningen från Great Place to Work. Great Place to Work är ett internationellt institut som varje år rangordnar företag enligt hur bra personalen trivs på jobbet. OK Indrivning var med för andra året i rad och placerade sig i år på 29:e plats. Ifjol var placeringen 26:e. Vi har vuxit mycket och fått många nya arbetstagare, och det innebär alltid en utmaning. Det är också fler företag med i Great Place to Work än ifjol, så konkurrensen var hårdare. Mot den bakgrunden är jag jättenöjd med årets resultat, säger HRD-chef Petter Lingonblad. Lingonblad är noga med att påpeka att placeringen i sig ändå inte är huvudsaken. Den största orsaken till att OK Indrivning gick med i tävlingen är att den ger ett utmärkt verktyg för att utveckla verksamheten. Resultatet baserar sig till stor del på en grundlig personalundersökning, som visar både styrkor och svagheter. Våra resultat ligger på en bra och jämn nivå, men det är klart att det alltid finns områden vi behöver jobba med. I år ska vi framförallt bli bättre på att fånga upp idéer och utvecklingsförslag från personalen. Vi har tillsatt en grupp som ska fundera på saken, där det varken finns förmän eller någon från ledningen med. Det är viktigt att utvecklingsförslagen kommer från dem som dagligen jobbar med kundbetjäning, säger Lingonblad. Ett annat område man ska jobba med är coachande ledarskap för förmännen. Vi har många nya, unga förmän och de behöver få ett bra stöd i sitt arbete. Trivsel på arbetet kan också handla om små, konkreta saker. Varje eftermiddag får de anställda på OK Indrivning delta i en kort pausjumpa, som motvikt till det stillasittande kontorsarbetet. Till kaffet bjuder arbetsgivaren på färsk frukt. Att personalen litar på ledningen, trivs med sitt arbete och är stolt över sitt jobb är inte bara trevligt för personalen själv det är också bra för affärerna. På arbetsplatser där personalen trivs är sjukfrånvaron mindre, kvaliteten på jobbet bättre och produktiviteten högre.

5 OK Today 1/2012 Fotboll och företagsledning Alexander Mursu jobbar som inkassohandläggare på Contact Centers företagsteam. 5 Hur kom det sig att du började jobba på OK Indrivning? Jag studerar på Hanken och fick en arbetsplatsannons via mejlen. Jag tyckte det verkade intressant och skickade in en ansökan. Du har nu jobbat här i två månader, hur tycker du det har varit? Det har varit jätteintressant, jag lär mig nytt hela tiden och får dagligen mera ansvar. Jag hade kanske föreställt mig att jobbet skulle vara mera stressigt, men det finns gott om tid att utföra sina arbetsuppgifter. Vad är din bild av OK som arbetsgivare? Företaget verkar ta bra hand om sina anställda, vi får till exempel gå till massör på arbetstid. Jag är också väldigt nöjd med att jag fick så bra inskolning i arbetet innan jag började. Så är arbetet väldigt flexibelt jag jobbar 20 timmar i veckan och kan studera på sidan om. Mitt huvudämne är företagsledning. Vad är det mest utmanande i ditt jobb? Branschen är bred och det är mycket att komma ihåg. Man vet aldrig på förhand vad ett telefonsamtal ska handla om, så man måste snabbt kunna sätta in sig i nya saker. Men det som är bra är att man alltid kan be om hjälp av mer erfarna kolleger. Vad gör du när du inte studerar eller jobbar? Mitt största intresse är fotboll. Jag spelar inte så mycket själv nuförtiden men följer med spelet från läktaren och via tv. Eftersom jag är hemma från Kronoby hejar jag förstås på FF Jaro. Från Tammerfors till Vasa Maria Uusitalo ansvarar för räkningar och köp av fodringar på ekonomiavdelningen. Du har nyligen bytt jobb från Contact Center till ekonomiavdelningen. Hur har omställningen varit? Det är väldigt annorlunda vi är färre personer på ekonomiavdelningen, och så jobbar vi inte heller i team, utan var och sköter sitt eget område. Det är roligt med omväxling eftersom jag hade jobbat ganska länge som inkassohandläggare. Mina nuvarande arbetsuppgifter är dessutom närmare det jag har studerat, det vill säga redovisning. Du är hemma från Tammerfors. Hur hamnade du i Vasa? Jag kom hit för att studera på Hanken, och det ångrar jag verkligen inte. Jag har trivts väldigt bra. Hur kom det sig att du började på OK Indrivning? Jag sökte sommarjobb här för 3,5 år sen, och följande höst började jag jobba här vid sidan av studierna. Det har jag nu gjort nästan hela min studietid, drygt 20 timmar i veckan. Ibland har det kanske blivit för mycket jobb så studierna lidit men i höst ska jag bli färdig. Jag håller som bäst på med gradun. Hur har företaget ändrats sen du började? Vi har vuxit otroligt snabbt de senaste åren, och jag har hela tiden fått nya kolleger. Innan jag slutade på Contact Center var jag en av dem som hade jobbat där allra längst. Det som är bra med att jobba på ett växande företag är att det hela tiden finns nya intressanta jobb och karriärmöjligheter. Hinner du alls med några hobbyer? Jobbet och studierna tar upp väldigt mycket av min tid för tillfället, men alltid när jag hinner försöker jag gå till gymmet och träna. Yngst på jobbet Sandra Johansson arkiverar domar på OK vid sidan av sina gymnasiestudier. Du är bara 17 år, men ändå har du jobbat på OK Indrivning redan i 1,5 år. Hur kom det sig att du började här? Min mamma har jobbat här länge. Jag och min kompis började sommarjobba här efter nian, och jag jobbade här också förra sommaren. Just nu arbetar jag cirka fem timmar i veckan, beroende på hur mycket jag har att göra i skolan. Den här veckan har jag till exempel tre prov och därför har jag inte jobbat alls. Vad exakt gör du på OK? Jag jobbar i arkivet med att arkivera tingsrättsdomar söker upp de ärenden som blivit betalda och lägger dem i en skild mapp. Förra sommaren jobbade jag också i telefoninkassotjänsten. I början var det nervöst att ringa upp folk, men jag vande mig fort. Är det vanligt att man hittar jobb innan man är myndig? Nej, de flesta arbetsgivare vill att man ska vara 18. Många av mina kompisar skulle vilja jobba, men de har inte hittat något. Jag är jätteglad och tacksam över att jag har det här jobbet, speciellt som det är så flexibelt och kollegerna är så trevliga. Vad ska du göra efter gymnasiet? Jag vill studera vidare men vad jag ska studera har jag ingen aning om, det finns så mycket som verkar intressant. Jag går på tvåan i gymnasiet nu, så som tur är kan jag ännu fundera på saken i ett år.

6 Från terrier till proffs När man bygger ett varumärke krävs det mycket mer än bara ny logo. För OK Indrivning innebar processen att företagets image genomgick en totalomvändning. Sen mitten av 2000-talet har OK Indrivning femdubblat sin omsättning och fyrdubblat sin personal. Idag är företaget Finlands tredje största och tredje mest kända i inkassobranschen. En av förutsättningarna för den snabba tillväxten har varit ett omsorgsfullt varumärkesbygge, där OK fått hjälp av brändbyrån Contium. OK har verkligen använt sig av våra tjänster fullt ut och sporrat oss att leverera ännu bättre. De har litat på oss och varit fördomsfria mot nya vågade idéer, säger Contiums VD Tuukka Turunen. När man förnyar ett varumärke krävs mycket mer än ny logo och ny slogan. Ett bränd ska byggas långsiktigt och målmedvetet, men en klar vision bakom varje steg i processen. Jag förstod inte på förhand hur genomgripande processen är. Förutom att vi fått ny logo har vi också förnyat hela vårt tänkesätt, säger OK:s marknadsföringsdirektör Kennet Kronman. Contium inledde sitt arbete år 2006 genom att intervjua OK:s kunder och personal, samt genom att kartlägga värderingarna hos potentiella nya kunder. Marknaden hade förändrats och många kunder uppskattade också annat än goda inkassoresultat. Allt fler kunder lägger stor vikt vid att inkassoprocessen inte får skada deras egna kundförhållanden. Det här betydde i praktiken att OK blev tvunget att förändra sin image, berättar Turunen. Tidigare hade OK profilerat sig till och med lite aggressivt och företagets slogan var en effektiv och ettrig terrier. Contium föreslog att terriern skulle begravas och förde fram nya värderingar: aktiv, ansvarsfull och föregångare. Min första reaktion var att förslaget var tråkigt och intetsägande, jag hade väntat mig något mer häftigt, säger Kennet Kronman. Men efter att ha sovit på saken gav jag efter, och det har jag inte ångrat. Contium hade starka argument för de nya värderingarna. Aktiv, ansvarsfull och föregångare det var de tre ord som började sätta sin prägel på hela OK:s verksamhet. Genom att coacha personalen fick alla i organisationen ta del av de nya värderingarna, så att var och en skulle kunna representera varumärket i sitt eget jobb. Samtidigt började man också planera kommunikationen för olika målgrupper.

7 Kunderna nöjda med OK Online Nätservicen OK Online är mycket populär bland de kunder som använder den. Över 90 procent av användarna anser att tjänsten är lätt att använda och en lika stor andel tycker servicen är mångsidig. 96 procent uppger att de har nytta av servicen i sitt jobb, enligt en nyligen utförd kundundersökning. OK Online är en avgiftsfri internettjänst för alla uppdragsgivare. Via servicen kan kunderna kontrollera sina egna inkassoprocesser i realtid, skriva ut olika rapporter och lämna in nya inkassouppdrag. Gå in på om du vill veta mer. Antalet anställda ökar OK Indrivning fortsätter sin snabba tillväxt. Vid årsskiftet hade företaget 132 anställda i Finland, vilket är en ökning med 21 personer från året innan. Räknar man med de anställda i Estland har OK en personal på totalt 141 personer. Strategin är att växa också i framtiden. Tuukka Turunen från Contium föreslog tillsammans med sitt team att OK skulle förnya sitt varumärke i mindre aggressiv riktning. Efter att ha sovit på saken var OK:s ledning redo att godkänna idén, trots att de hade väntat sig något mer rafflande. Snabblånen förklarar inte överskuldsättning Tanken var att väcka uppmärksamhet och skilja sig från andra företag i branschen. Reklamtemat med lingon var lite överraskande men inte för offensivt. Lingon är lite syrliga men samtidigt goda och hälsosamma. Det nuvarande temat med många bäckar små fortsätter på samma linje, säger Turunen. Arbetet med brändet fortsätter fortfarande, bland annat så att alla nya anställda får en grundlig introduktion i OK:s tankevärld. Enligt Kennet Kronman har hela processen varit till stor nytta. Vi hade aldrig själva vågat förnya oss så här mycket utan utomstående proffshjälp. Att bygga varumärket har hjälpt oss att växa och också stärkt banden till våra gamla kunder. Det viktigaste jag har lärt mig är att all verksamhet måste vara i linje med varumärket. Förutsättningar för ett lyckat varumärkesbygge En klar målsättning Att alla förbinder sig vid visionen Planering och långsiktighet Enhetlig kommunikation Att infria löftena i praktiken Betalningsanmärkningarna fortsätter att öka, men det är inte snabblånen som är den stora boven i dramat. Enligt statistik från Suomen Asiakastieto hade finländare betalningsanmärkningar i slutet av år Av de personerna var endast en procent sådana vars skulder bestod av bara snabblån. Direktör Heikki Koivula på Suomen asiakastieto säger till tidningen Talouselämä att snabblånens betydelse har överdrivits i offentligheten. Att totalförbjuda snabblånen skulle enligt Koivula knappast leda till att betalningsstörningarna minskade.

8 Bolagsledningens ersättningsskyldighet Vad är ledningens ansvar när det gäller övergivna aktiebolag som saknar tillgångar? Kan en VD eller styrelsemedlem bli tvungen att ersätta förluster? Artikelskribenten Olli Rinne jobbar som jurist på OK Indrivning. Ibland får vi uppdrag där gäldenärsbolagen har små tillgångar eller är helt konkursfärdiga. I sådana fall brukar inkassoresultatet bli magert. Inte ens effektivt inkasso kan helt och hållet ersätta ett misslyckat val av kund eller kreditgivning som gjorts emot fordringsägarens principer. Ur ett inkassoperspektiv kan det ibland faktiskt se ut som om vissa personer i bolagsledningen använder sina aktiebolag som ett verktyg för att fiffla. Enligt aktiebolagslagen ska ledningen värna om bolagets intressen. En VD eller styrelsemedlem som bryter mot den principen kan bli ersättningsskyldig, oberoende om skadan orsakats med flit eller av oaktsamhet. Ledningspersonerna kan också bli ersättningsskyldiga mot bolaget eller aktieägarna, om de bryter mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Det här kan låta oroväckande hur ska man kunna leva upp till lagens bokstav? I praktiken är det ändå ytterst sällan som den här typen av frågor behandlas inom inkassobranschen och ännu mer sällan i domstol. Små aktiebolag leds ofta av samma person eller personer som äger bolaget. Det samma gäller öppna bolag och kommanditbolag. I sådana fall kan också relativt små motgångar leda till att ledningen överger bolaget och lämnar verksamheten åt sitt öde. Den typen av beteende är inte i linje med aktiebolagslagen. Om styrelsen i ett privat aktiebolag upptäcker att bolagets kapital är negativt, ska den omedelbart göra en register-anmälan om förlust av aktiekapital. I ett offentligt bolag ska styrelsen göra ett bokslut och en verksamhetsberättelse för att utreda den ekonomiska situationen, om den upptäcker att bolagets eget kapital är mindre än hälften av aktiekapitalet. Om bolagets ledning inte själv lyckas få affärsverksamheten på en tillfredsställande nivå och betalningsförmågan är svag, så finns det allt skäl att så fort som möjligt vända sig till en expert för att få hjälp, Det är inte särskilt vanligt att ett aktiebolag, aktieägarna eller affärspartners utreder möjligheterna att få ersättning av en bolagsledning som misskött sin uppgift. Lagen erbjuder ändå en möjlighet att i vissa fall söka och få sådan ersättning. Det finns en del domar som kan fungera som vägledning kring rättspraxisen i frågan. Högsta domstolen har till exempel i ett beslut (HD 1999:118) tagit ställning till bolagsledningens ansvar. I det fallet hade en aktieägare upprepade gånger lyft pengar ur bolaget för eget bruk i strid med aktiebolagslagen. Styrelsemedlemmarna dömdes att betala ersättning till bolaget, eftersom de hade försummat att sköta om bolagets tillgångar på ett lämpligt sätt. Företagande innebär alltid en viss risk, och därför behöver bolagets ledning inte med egna medel ersätta vilken som helst förlust. För att ersättningsskyldigheten ska uppstå måste det finnas en tillräcklig koppling mellan orsak och verkan i fråga om ledningens agerande, och varje försummelse måste utredas noggrant. Man måste också utreda hur ledningen borde ha gjort för att sköta sin uppgift på ett ansvarsfullt sätt. Företagande innebär alltid en viss risk, och därför behöver bolagets ledning självfallet inte med egna medel ersätta vilken som helst ekonomisk förlust. Det lönar sig ändå för vd:n och styrelsemedlemmarna att för säkerhets skull höra sig för om en ansvarsförsäkring som kan täcka dylika situationer.

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3.

Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3. Pengadrängen OK Indrivnings kundtidning 2/2011 Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar sidan 3 Soliditet hjälper med kundförvaltningen sidan 4 Ledare Under de senaste månaderna

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar

FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar Varför behöver du en VD- & Styrelseansvarsförsäkring? Ersättningskrav mot företagsföreträdare har varit frekvent förekommande i framförallt USA och vissa andra länder. Inte

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

låna pengar utan kreditupplysning

låna pengar utan kreditupplysning låna pengar utan kreditupplysning Det talas mycket om kreditupplysning och om att låna pengar utan uc. Men, varför hör man så många säga att jag är rädd för fler uc, och varför är efterfrågan på lån utan

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom

PRESENTAT. Publikationens 1/39/20144 (PDF) ISSN (PDF) ISBN URN. behov. sparkraven inom PRESENTAT TIONSBLAD 23.10.2014 Publikationens titel Författare Utveckling av behandlingen av summariska tvistemål Antti Savela, Timo Heikkinen och Kaisa Teivaanmäki Justitieministeriets 52/ 2014 publikation

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008

FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100. 29 februari 2008 1 FUNDIOR AB KONSOLIDERAD BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 FO-nummer: 556695-0100 29 februari 2008 Omsättningen ökade till 18,1 miljoner kronor (4,3). Koncernens förlust efter goodwillavskrivningar var 3,8 procent

Läs mer

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor

Pejl på pengarna. Bra att veta för dig som blivit myndig. Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Pejl på pengarna Bra att veta för dig som blivit myndig Tips om privatekonomi & konsumentfrågor Budget- & skuldrådgivningen och konsumentvägledningen i Botkyrka kommun MÅNGA BÄCKAR SMÅ Många små kostnader

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 1 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population 10 823 individer varav 3 366 besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären.

I samband med att Swedbank tog över Folksams kapitalförvaltning så fick Folksam ta över den framtida sakförsäkringsaffären. Tre Kronor verkar utan att synas Den här artikeln ska vare sig handla om något ishockeylag eller om en såpopera på TV, utan om ett framgångsrikt försäkringsbolag som verkar i det tysta. I White Label -branschen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2015 03 26 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors

Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors Varifrån kommer fakta om pensioner? Uppfattningen föds via medierna Pensionsskyddscentralen

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare.

Åk 1 Åk 2 Åk 3. visar initiativförmåga i verksamheten Eleven önskar vara med i möten med olika yrkesgrupper tillsammans med sin handledare. Pedagogisk kompetens visar vilja att orientera sig om Eleven skall observera och tillgodogöra sig den information man får vid introduktionen. Eleven ska visa förståelse för vikten av att vara i tid. uppvisar

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Per Christian Stene Konsument Göteborg Telefon 031-3680800 Budget- och skuldrådgivning: telefontid mån tors kl 9-12. E-post budget@kom.goteborg.se Konsumentrådgivning:

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Hanken som arbetsgivare vill förtydliga handläggningen av problem med alkoholmissbruk och hänvisning till vård. Man ingriper när det bedöms som nödvändigt

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer