TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TODAY. trivseln på jobbet. Pausjumpa ökar. Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar. Från ettrig terrier till aktiv föregångare"

Transkript

1 TODAY OK Indrivnings kundtidning 1/2012 Pausjumpa ökar trivseln på jobbet Nytt lagförslag leder till fler betalningsstörningar Från ettrig terrier till aktiv föregångare

2 LEDARE Lagstiftning på villovägar Bästa läsare, i din hand håller du det första numret av OK Indrivnings nya kundtidning. Vi förnyar kontinuerligt vår verksamhet och i den processen har turen nu kommit till tidningen som fått både en ansiktslyftning och ett nytt namn. I tidningen vill vi lyfta fram både våra kunder och vår duktiga personal. Men vi tar också ställning när det behövs. OK Indrivning har som mål att vara en föregångare i inkassobranschen och det innebär att vi aktivt vill vara med och påverka att branschen utvecklas åt rätt håll. I artikeln på nästa sida lyfter vi upp en lagstiftningsprocess där det mesta har gått snett från början. En arbetsgrupp vid justitieministeriet vill komma åt oskäliga indrivningskostnader, men konsekvenserna kommer att bli helt motsatta. Om arbetsgruppens betänkande förverkligas riskerar antalet registrerade betalningsstörningar och utmätningar att öka drastiskt. Orsaken är att arbetsgruppen av någon anledning gör det frivilliga inkassot till syndabock. Du som är kund hos oss har säkert liksom vi själva märkt att det är bäst för alla parter när man kan åtgärda obetalda fakturor med betalningskrav, betalningsplaner och telefoninkasso. Av någon outgrundlig anledning vill arbetsgruppen försvåra just de frivilliga åtgärderna. För fordringar under 100 euro begränsas åtgärderna så mycket att det i praktiken inte kommer att löna sig med frivilligt inkasso för dem. Det leder oundvikligen till flera utmätningar. Domstolarna belastas ännu mer och skattepengar används för att sköta inkasso som parterna själva betalade för tidigare. Av någon outgrundlig anledning gör arbetsgruppen det frivilliga inkassot till syndabock. Framför allt kommer antalet registrerade betalningsstörningar att öka och allt flera skuldsatta får betalningsstörningar helt i onödan. Det är ett hårt öde som inte minst försvårar möjligheten till normal konsumtion och gör det svårt både att hyra bostad och få bostadslån. För företagen våra uppdragsgivare skulle reformen betyda att det blir svårare, dyrare och mer tidskrävande att få sina utestående fordringar betalda. Betalningsmoralen i samhället förslappas när folk småningom lär sig att det inte lönar sig att snabbt driva in småskulder. Är det verkligen det här myndigheterna vill? Kennet Kronman, styrelseordförande OK Today är OK Indrivnings kundtidning. Personalen fick föreslå namn på den förnyade tidningen och därefter rösta på det bästa förslaget. På pärmen syns från vänster Elli-Noora Kapiala, Helena Perätalo och Johanna Rönn. Bild: Katja Lösönen. UTGIVARE OK Indrivning, Tegelbruksgatan 7 A, Vasa REDAKTIONSRÅD Kennet Kronman, Marina Johansson, Lars Rosenblad, Anna Jeanne Söderlund PRODUKTION Mantra Communications LAYOUT C2 Advertising TRYCK Fram 2012 OK Indrivning grundades 1991 och har allt sedan dess varit en föregångare inom inkassobranschen. De senaste åren har antalet anställda ökat kraftigt och ligger idag på drygt 140 personer. Huvudkontoret finns i Vasa och därtill har företaget kontor i Helsingfors, Åbo och Tammerfors samt ett dotterbolag i Estland.

3 OK Today 1/ Flera utmätningar med ny lag En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att maxkostnaderna för frivilligt inkasso begränsas. Inkassobranschen anser att lagen i praktiken skulle leda till flera utmätningar och anmärkningar i betalningsstörningsregistret. Den arbetsgrupp på justitieministeriet som beredde lagen skulle framför allt anpassa ett EU-direktiv om sena betalningar. Men den fick också i uppgift att förebygga oskäliga indrivningskostnader. Därför föreslår den bland annat att maximibeloppen för indrivningskostnader sänks. Förslagen riktar sig helt och hållet mot det frivilliga inkassot, det vill säga betalningspåminnelser, betalningsuppmaningar, betalningsplaner och telefoninkasso. Arbetsgruppen vill begränsa antalet åtgärder, vilket kraftigt skulle minska företagens möjligheter att få in utestående fordringar på frivillig väg. Att driva in skulder under 100 euro skulle i praktiken inte löna sig. Följderna är att skulderna går till juridiskt inkasso i praktiken utmätning. Allt som går till utmätning leder automatiskt till en anmärkning i betalningsstörningsregistret. Processen tar längre tid när flera ärenden hopar sig i tingsrätterna och hos fogden. Under tiden löper den skuldsattes räntor. Det kan det bli förödande för den allmänna betalningsmoralen om det inte lönar sig att driva in skulder under 100 euro. Vi vet av erfarenhet att de flesta skuldsatta behöver upprepade kontakter och flera möjligheter att sköta sina skulder. Om antalet inkassobrev begränsas till två och antalet betalningsplaner till en, så är det för lite, säger OK Indrivnings vd Juhani Ollila. Det kan det bli förödande för den allmänna betalningsmoralen om det inte lönar sig att driva in skulder under 100 euro. OK Indrivning har försökt uppskatta vad lagen skulle innebära om den stiftas som arbetsgruppen föreslår. En genomsnittlig uppdragsgivarkund som lämnar 1000 skulder á 300 euro till inkasso får i dag in 850 av skulderna efter frivilligt inkasso. Om antalet frivilliga åtgärder begränsas som arbetsgruppen föreslår skulle uppdragsgivaren få in 605 skulder, medan 245 nya skulder skulle gå till utmätning, vilket är mycket dyrare än frivilligt inkasso. Gäldenärskunderna skulle tillsammans betala 61 procent mera, samtidigt som uppdragsgivarnas kassaflöde skulle minska med 29 procent. Dessutom belastar processen domstolarna, som till stor del bekostas av skattebetalarna. Var är logiken och rättvisan, frågar sig Juhani Ollila. Arbetsgruppens betänkande 54/2011 publicerades den Det hittas på justitieministeriets hemsidor under länkarna Aktuellt > Nyhetsarkiv. I slutet av betänkandet finns en avvikande åsikt från Inkassobyråernas förbund i Finland (Suomen perimistoimistojen liitto).

4 En av landets bästa arbetsplatser Arbetet för att personalen ska trivas på OK Indrivning har burit frukt. Företaget fick också i år en bra placering i undersökningen från Great Place to Work. Great Place to Work är ett internationellt institut som varje år rangordnar företag enligt hur bra personalen trivs på jobbet. OK Indrivning var med för andra året i rad och placerade sig i år på 29:e plats. Ifjol var placeringen 26:e. Vi har vuxit mycket och fått många nya arbetstagare, och det innebär alltid en utmaning. Det är också fler företag med i Great Place to Work än ifjol, så konkurrensen var hårdare. Mot den bakgrunden är jag jättenöjd med årets resultat, säger HRD-chef Petter Lingonblad. Lingonblad är noga med att påpeka att placeringen i sig ändå inte är huvudsaken. Den största orsaken till att OK Indrivning gick med i tävlingen är att den ger ett utmärkt verktyg för att utveckla verksamheten. Resultatet baserar sig till stor del på en grundlig personalundersökning, som visar både styrkor och svagheter. Våra resultat ligger på en bra och jämn nivå, men det är klart att det alltid finns områden vi behöver jobba med. I år ska vi framförallt bli bättre på att fånga upp idéer och utvecklingsförslag från personalen. Vi har tillsatt en grupp som ska fundera på saken, där det varken finns förmän eller någon från ledningen med. Det är viktigt att utvecklingsförslagen kommer från dem som dagligen jobbar med kundbetjäning, säger Lingonblad. Ett annat område man ska jobba med är coachande ledarskap för förmännen. Vi har många nya, unga förmän och de behöver få ett bra stöd i sitt arbete. Trivsel på arbetet kan också handla om små, konkreta saker. Varje eftermiddag får de anställda på OK Indrivning delta i en kort pausjumpa, som motvikt till det stillasittande kontorsarbetet. Till kaffet bjuder arbetsgivaren på färsk frukt. Att personalen litar på ledningen, trivs med sitt arbete och är stolt över sitt jobb är inte bara trevligt för personalen själv det är också bra för affärerna. På arbetsplatser där personalen trivs är sjukfrånvaron mindre, kvaliteten på jobbet bättre och produktiviteten högre.

5 OK Today 1/2012 Fotboll och företagsledning Alexander Mursu jobbar som inkassohandläggare på Contact Centers företagsteam. 5 Hur kom det sig att du började jobba på OK Indrivning? Jag studerar på Hanken och fick en arbetsplatsannons via mejlen. Jag tyckte det verkade intressant och skickade in en ansökan. Du har nu jobbat här i två månader, hur tycker du det har varit? Det har varit jätteintressant, jag lär mig nytt hela tiden och får dagligen mera ansvar. Jag hade kanske föreställt mig att jobbet skulle vara mera stressigt, men det finns gott om tid att utföra sina arbetsuppgifter. Vad är din bild av OK som arbetsgivare? Företaget verkar ta bra hand om sina anställda, vi får till exempel gå till massör på arbetstid. Jag är också väldigt nöjd med att jag fick så bra inskolning i arbetet innan jag började. Så är arbetet väldigt flexibelt jag jobbar 20 timmar i veckan och kan studera på sidan om. Mitt huvudämne är företagsledning. Vad är det mest utmanande i ditt jobb? Branschen är bred och det är mycket att komma ihåg. Man vet aldrig på förhand vad ett telefonsamtal ska handla om, så man måste snabbt kunna sätta in sig i nya saker. Men det som är bra är att man alltid kan be om hjälp av mer erfarna kolleger. Vad gör du när du inte studerar eller jobbar? Mitt största intresse är fotboll. Jag spelar inte så mycket själv nuförtiden men följer med spelet från läktaren och via tv. Eftersom jag är hemma från Kronoby hejar jag förstås på FF Jaro. Från Tammerfors till Vasa Maria Uusitalo ansvarar för räkningar och köp av fodringar på ekonomiavdelningen. Du har nyligen bytt jobb från Contact Center till ekonomiavdelningen. Hur har omställningen varit? Det är väldigt annorlunda vi är färre personer på ekonomiavdelningen, och så jobbar vi inte heller i team, utan var och sköter sitt eget område. Det är roligt med omväxling eftersom jag hade jobbat ganska länge som inkassohandläggare. Mina nuvarande arbetsuppgifter är dessutom närmare det jag har studerat, det vill säga redovisning. Du är hemma från Tammerfors. Hur hamnade du i Vasa? Jag kom hit för att studera på Hanken, och det ångrar jag verkligen inte. Jag har trivts väldigt bra. Hur kom det sig att du började på OK Indrivning? Jag sökte sommarjobb här för 3,5 år sen, och följande höst började jag jobba här vid sidan av studierna. Det har jag nu gjort nästan hela min studietid, drygt 20 timmar i veckan. Ibland har det kanske blivit för mycket jobb så studierna lidit men i höst ska jag bli färdig. Jag håller som bäst på med gradun. Hur har företaget ändrats sen du började? Vi har vuxit otroligt snabbt de senaste åren, och jag har hela tiden fått nya kolleger. Innan jag slutade på Contact Center var jag en av dem som hade jobbat där allra längst. Det som är bra med att jobba på ett växande företag är att det hela tiden finns nya intressanta jobb och karriärmöjligheter. Hinner du alls med några hobbyer? Jobbet och studierna tar upp väldigt mycket av min tid för tillfället, men alltid när jag hinner försöker jag gå till gymmet och träna. Yngst på jobbet Sandra Johansson arkiverar domar på OK vid sidan av sina gymnasiestudier. Du är bara 17 år, men ändå har du jobbat på OK Indrivning redan i 1,5 år. Hur kom det sig att du började här? Min mamma har jobbat här länge. Jag och min kompis började sommarjobba här efter nian, och jag jobbade här också förra sommaren. Just nu arbetar jag cirka fem timmar i veckan, beroende på hur mycket jag har att göra i skolan. Den här veckan har jag till exempel tre prov och därför har jag inte jobbat alls. Vad exakt gör du på OK? Jag jobbar i arkivet med att arkivera tingsrättsdomar söker upp de ärenden som blivit betalda och lägger dem i en skild mapp. Förra sommaren jobbade jag också i telefoninkassotjänsten. I början var det nervöst att ringa upp folk, men jag vande mig fort. Är det vanligt att man hittar jobb innan man är myndig? Nej, de flesta arbetsgivare vill att man ska vara 18. Många av mina kompisar skulle vilja jobba, men de har inte hittat något. Jag är jätteglad och tacksam över att jag har det här jobbet, speciellt som det är så flexibelt och kollegerna är så trevliga. Vad ska du göra efter gymnasiet? Jag vill studera vidare men vad jag ska studera har jag ingen aning om, det finns så mycket som verkar intressant. Jag går på tvåan i gymnasiet nu, så som tur är kan jag ännu fundera på saken i ett år.

6 Från terrier till proffs När man bygger ett varumärke krävs det mycket mer än bara ny logo. För OK Indrivning innebar processen att företagets image genomgick en totalomvändning. Sen mitten av 2000-talet har OK Indrivning femdubblat sin omsättning och fyrdubblat sin personal. Idag är företaget Finlands tredje största och tredje mest kända i inkassobranschen. En av förutsättningarna för den snabba tillväxten har varit ett omsorgsfullt varumärkesbygge, där OK fått hjälp av brändbyrån Contium. OK har verkligen använt sig av våra tjänster fullt ut och sporrat oss att leverera ännu bättre. De har litat på oss och varit fördomsfria mot nya vågade idéer, säger Contiums VD Tuukka Turunen. När man förnyar ett varumärke krävs mycket mer än ny logo och ny slogan. Ett bränd ska byggas långsiktigt och målmedvetet, men en klar vision bakom varje steg i processen. Jag förstod inte på förhand hur genomgripande processen är. Förutom att vi fått ny logo har vi också förnyat hela vårt tänkesätt, säger OK:s marknadsföringsdirektör Kennet Kronman. Contium inledde sitt arbete år 2006 genom att intervjua OK:s kunder och personal, samt genom att kartlägga värderingarna hos potentiella nya kunder. Marknaden hade förändrats och många kunder uppskattade också annat än goda inkassoresultat. Allt fler kunder lägger stor vikt vid att inkassoprocessen inte får skada deras egna kundförhållanden. Det här betydde i praktiken att OK blev tvunget att förändra sin image, berättar Turunen. Tidigare hade OK profilerat sig till och med lite aggressivt och företagets slogan var en effektiv och ettrig terrier. Contium föreslog att terriern skulle begravas och förde fram nya värderingar: aktiv, ansvarsfull och föregångare. Min första reaktion var att förslaget var tråkigt och intetsägande, jag hade väntat mig något mer häftigt, säger Kennet Kronman. Men efter att ha sovit på saken gav jag efter, och det har jag inte ångrat. Contium hade starka argument för de nya värderingarna. Aktiv, ansvarsfull och föregångare det var de tre ord som började sätta sin prägel på hela OK:s verksamhet. Genom att coacha personalen fick alla i organisationen ta del av de nya värderingarna, så att var och en skulle kunna representera varumärket i sitt eget jobb. Samtidigt började man också planera kommunikationen för olika målgrupper.

7 Kunderna nöjda med OK Online Nätservicen OK Online är mycket populär bland de kunder som använder den. Över 90 procent av användarna anser att tjänsten är lätt att använda och en lika stor andel tycker servicen är mångsidig. 96 procent uppger att de har nytta av servicen i sitt jobb, enligt en nyligen utförd kundundersökning. OK Online är en avgiftsfri internettjänst för alla uppdragsgivare. Via servicen kan kunderna kontrollera sina egna inkassoprocesser i realtid, skriva ut olika rapporter och lämna in nya inkassouppdrag. Gå in på om du vill veta mer. Antalet anställda ökar OK Indrivning fortsätter sin snabba tillväxt. Vid årsskiftet hade företaget 132 anställda i Finland, vilket är en ökning med 21 personer från året innan. Räknar man med de anställda i Estland har OK en personal på totalt 141 personer. Strategin är att växa också i framtiden. Tuukka Turunen från Contium föreslog tillsammans med sitt team att OK skulle förnya sitt varumärke i mindre aggressiv riktning. Efter att ha sovit på saken var OK:s ledning redo att godkänna idén, trots att de hade väntat sig något mer rafflande. Snabblånen förklarar inte överskuldsättning Tanken var att väcka uppmärksamhet och skilja sig från andra företag i branschen. Reklamtemat med lingon var lite överraskande men inte för offensivt. Lingon är lite syrliga men samtidigt goda och hälsosamma. Det nuvarande temat med många bäckar små fortsätter på samma linje, säger Turunen. Arbetet med brändet fortsätter fortfarande, bland annat så att alla nya anställda får en grundlig introduktion i OK:s tankevärld. Enligt Kennet Kronman har hela processen varit till stor nytta. Vi hade aldrig själva vågat förnya oss så här mycket utan utomstående proffshjälp. Att bygga varumärket har hjälpt oss att växa och också stärkt banden till våra gamla kunder. Det viktigaste jag har lärt mig är att all verksamhet måste vara i linje med varumärket. Förutsättningar för ett lyckat varumärkesbygge En klar målsättning Att alla förbinder sig vid visionen Planering och långsiktighet Enhetlig kommunikation Att infria löftena i praktiken Betalningsanmärkningarna fortsätter att öka, men det är inte snabblånen som är den stora boven i dramat. Enligt statistik från Suomen Asiakastieto hade finländare betalningsanmärkningar i slutet av år Av de personerna var endast en procent sådana vars skulder bestod av bara snabblån. Direktör Heikki Koivula på Suomen asiakastieto säger till tidningen Talouselämä att snabblånens betydelse har överdrivits i offentligheten. Att totalförbjuda snabblånen skulle enligt Koivula knappast leda till att betalningsstörningarna minskade.

8 Bolagsledningens ersättningsskyldighet Vad är ledningens ansvar när det gäller övergivna aktiebolag som saknar tillgångar? Kan en VD eller styrelsemedlem bli tvungen att ersätta förluster? Artikelskribenten Olli Rinne jobbar som jurist på OK Indrivning. Ibland får vi uppdrag där gäldenärsbolagen har små tillgångar eller är helt konkursfärdiga. I sådana fall brukar inkassoresultatet bli magert. Inte ens effektivt inkasso kan helt och hållet ersätta ett misslyckat val av kund eller kreditgivning som gjorts emot fordringsägarens principer. Ur ett inkassoperspektiv kan det ibland faktiskt se ut som om vissa personer i bolagsledningen använder sina aktiebolag som ett verktyg för att fiffla. Enligt aktiebolagslagen ska ledningen värna om bolagets intressen. En VD eller styrelsemedlem som bryter mot den principen kan bli ersättningsskyldig, oberoende om skadan orsakats med flit eller av oaktsamhet. Ledningspersonerna kan också bli ersättningsskyldiga mot bolaget eller aktieägarna, om de bryter mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Det här kan låta oroväckande hur ska man kunna leva upp till lagens bokstav? I praktiken är det ändå ytterst sällan som den här typen av frågor behandlas inom inkassobranschen och ännu mer sällan i domstol. Små aktiebolag leds ofta av samma person eller personer som äger bolaget. Det samma gäller öppna bolag och kommanditbolag. I sådana fall kan också relativt små motgångar leda till att ledningen överger bolaget och lämnar verksamheten åt sitt öde. Den typen av beteende är inte i linje med aktiebolagslagen. Om styrelsen i ett privat aktiebolag upptäcker att bolagets kapital är negativt, ska den omedelbart göra en register-anmälan om förlust av aktiekapital. I ett offentligt bolag ska styrelsen göra ett bokslut och en verksamhetsberättelse för att utreda den ekonomiska situationen, om den upptäcker att bolagets eget kapital är mindre än hälften av aktiekapitalet. Om bolagets ledning inte själv lyckas få affärsverksamheten på en tillfredsställande nivå och betalningsförmågan är svag, så finns det allt skäl att så fort som möjligt vända sig till en expert för att få hjälp, Det är inte särskilt vanligt att ett aktiebolag, aktieägarna eller affärspartners utreder möjligheterna att få ersättning av en bolagsledning som misskött sin uppgift. Lagen erbjuder ändå en möjlighet att i vissa fall söka och få sådan ersättning. Det finns en del domar som kan fungera som vägledning kring rättspraxisen i frågan. Högsta domstolen har till exempel i ett beslut (HD 1999:118) tagit ställning till bolagsledningens ansvar. I det fallet hade en aktieägare upprepade gånger lyft pengar ur bolaget för eget bruk i strid med aktiebolagslagen. Styrelsemedlemmarna dömdes att betala ersättning till bolaget, eftersom de hade försummat att sköta om bolagets tillgångar på ett lämpligt sätt. Företagande innebär alltid en viss risk, och därför behöver bolagets ledning inte med egna medel ersätta vilken som helst förlust. För att ersättningsskyldigheten ska uppstå måste det finnas en tillräcklig koppling mellan orsak och verkan i fråga om ledningens agerande, och varje försummelse måste utredas noggrant. Man måste också utreda hur ledningen borde ha gjort för att sköta sin uppgift på ett ansvarsfullt sätt. Företagande innebär alltid en viss risk, och därför behöver bolagets ledning självfallet inte med egna medel ersätta vilken som helst ekonomisk förlust. Det lönar sig ändå för vd:n och styrelsemedlemmarna att för säkerhets skull höra sig för om en ansvarsförsäkring som kan täcka dylika situationer.

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi

Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Skuldsanering Skuldsanering ett sätt att få ordning på sin ekonomi Ungefär så brukar vi förklara skuldsanering ett sätt för dig som är svårt skuldsatt att få ordning på din ekonomi. Med den här broschyren

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser.

Många gånger förväxlar vi gränslöshet med vänlighet och är rädda för att personer som vi gillar inte skulle gilla oss om vi satte gränser. Att sätta gränser på arbetet är en bra grund för att skapa en trivsam och effektiv arbetsmiljö. Vi, tillsammans med våra kollegor, har olika värderingar, behov och föreställningar om vad som är rätt. Otydliga

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1 AVSNITT 3 Koll på cashen 1 Ordlista Avgift en ersättning som du betalar kreditgivaren för att få låna pengar. Den täcker de kostnader kreditgivaren har för att låna ut pengar till dig, till exempel kreditprövning

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden.

Det finns några goda skäl till att att ett företaget själv sköter inkassoärenden. Allmänt DPR Inkasso är ett program som ingår i DPR faktureringsprogram, men DPR Inkasso finns även som ett separat program. DPR INKASSO är till för dig som vill klara av att själv hantera krav som du har

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

Översikt - Finland - Företag standard

Översikt - Finland - Företag standard Suomen Asiakastieto Oy Org.nummer: 01110279 Adress: Pl 16, 00581 Helsinki, Finland Telefon: +358 10 2707000 Översikt - Finland - Företag standard Ekonomi (1501-1512) Nettoomsättning 416397 TSEK Årets resultat

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar

FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar Varför behöver du en VD- & Styrelseansvarsförsäkring? Ersättningskrav mot företagsföreträdare har varit frekvent förekommande i framförallt USA och vissa andra länder. Inte

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det"

Mental träning gav miljoner till Icabutiken: Håll i och håll ut, plötsligt händer det Mental träning gav miljoner till Icabutiken: "Håll i och håll ut, plötsligt händer det" Konkurrensen mellan matbutikerna är stenhård. Men systrarna Barbro Wallin och Kristina Wallin Nylén, Ica-handlare

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 282/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och i lagen om aktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om aktiebolag

Läs mer

Feriepraktik Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Kille 48,1% 38 Tjej 51,9% 41 Svarande 79 Procent Antal 1996 43,8% 32 1997 56,2% 41 Svarande 73 Procent Antal Barn-

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

KOMPANJONSAVTAL. Inledning

KOMPANJONSAVTAL. Inledning Inledning KOMPANJONSAVTAL Ofta ägs och drivs företag av två eller flera personer tillsammans och det är då viktigt att upprätta ett gemensamt kompanjonsavtal som reglerar samarbetet. Kompanjonsavtal är

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

LärarHandledning lektion 2

LärarHandledning lektion 2 LärarHandledning lektion 2 Till lektionen finns fördjupningsuppgifter och ordlista. 1 Skuldkollen - Kunskap för livet om pengar och skulder. Lektion 2 I lektionen varvas fakta med filmer och diskussionövningar.

Läs mer

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN

Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN Borgen SOM STÄLLS AV PRIVATPERSONER JUSTITIEMINISTERIET KONSUMENTVERKET BANKFÖRENINGEN I FINLAND FINANSINSPEKTIONEN 2 3 Vad är borgen? 4 Skyddet för enskilda borgensmän 5 Banken måste informera 6 Borgensmannens

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan

På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan På jakt efter det rätta bolaget Industriell rådgivare och styrelsemedlem i K4 Han ska sätta Silva på kartan Nya tider är temat för detta nummer av Mindset. Storbritannien har röstat för att gå ur EU, Donald

Läs mer

Genomförandebeslut SL som helägt av landstinget

Genomförandebeslut SL som helägt av landstinget 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01459 TN 1103-080 Trafiknämnden Genomförandebeslut SL som helägt av landstinget Minskning av aktiekapitalet i AB SL och avveckling av Lidingöbolaget Bakgrund och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3.

Pengadrängen. Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar. Soliditet hjälper med kundförvaltningen. sidan 3. Pengadrängen OK Indrivnings kundtidning 2/2011 Många bäckar små... OK Indrivning sköter också stridiga fordringar sidan 3 Soliditet hjälper med kundförvaltningen sidan 4 Ledare Under de senaste månaderna

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG

text & foto Johanna Senneby PÅ RÄTT VÄG 38 Reportage. Vägval framtid Kämpiga uppväxter präglade av droger, kriminalitet och svåra familjeförhållanden. På Vägval framtid får ungdomar som hamnat snett i livet en fristad och hjälp att ta sig tillbaka

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Intervjumall. Datum. Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation

Intervjumall. Datum. Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation Intervjumall Datum Intervjuarens namn samt befattning: Kandidat: Sökt tjänst: Företagspresentation Presentera de som deltar vid intervjun Förklara avsikten med intervjun och tidsplan för rekrytering Företaget

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors

Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors Vad borde vi veta om pensionerna? Hur ska vi berätta om dem? Kati Kalliomäki (kati.kalliomaki@etk.fi) 14.6.2012, Tammerfors Varifrån kommer fakta om pensioner? Uppfattningen föds via medierna Pensionsskyddscentralen

Läs mer

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist

FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist FASTNAT I LYXFÄLLAN? HUR BRYTA SIG LOSS? VAD HÄNDER NÄR EN RÄKNING LÄMNAR OBETALD? ULA-nätverket 10.5.2012 Annika Björkqvist VAD ÄR EN LYXFÄLLA? Lyxfälla: felprioriteringar Leder ofta till en skuldfälla:

Läs mer

Är det jobbigt på jobbet?

Är det jobbigt på jobbet? Är det jobbigt på jobbet? Har inte du varit otroligt missnöjd med din arbetsplats? Vad håller din chef på med? Känner du dig trött på allt skvaller? Har du bra arbetskamrater? Känner du dig motiverad att

Läs mer

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90%

Utvärderingsfrågor. 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) Utvärderingsfrågor 12.02.2015 14:07 100% 90% Utvärderingsfrågor 1. Vad är din bedömning av föreläsarna? (gradera från 1-4, där 4 är mest uppskattad) 10 9 8 7 6 3 1 72. 64. 64. 44. 32. 28. 28. 24. 20. 12. 4. 4. 4. 0. 0. 0. 1 2 3 4 Series Name 1 Mai-Lis

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar

Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till föräldramötesmaterialet: Aktiva idrottsföräldrar Handledning till metoden aktiva idrottsföräldrar Alla idrottsföreningar vinner på att ha Aktiva idrottsföräldrar och flera av våra stora

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2428. Stärk den enskildes rätt. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2428 av Ola Johansson (C) Stärk den enskildes rätt Sammanfattning Konsumentpolitiken ska utgå från att ge konsumenterna makt och möjlighet att göra aktiva

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer