INTERNATIONELLA AFFÄRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA AFFÄRER"

Transkript

1 INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet. En möjlighet för små och medelstora svenska företag att lyckas internationellt. Läs mer på almi.se. Exportlånet är ett samarbete mellan ALMI, SEK, EKN, Exportrådet och Swedfund.

2 2 LEDARE Vi har ställt in siktet på världen Sedan jag tillträdde som handelsminister för två och ett halvt år sedan har jag rest mycket utomlands för att öppna dörrar för svenska företag som vill göra internationella affärer. I handelsdelegationerna har det ingått allt från multinationella företag till små familjeföretag. Ofta behövs stöd från den svenska regeringen eftersom det i många länder krävs samtal på regeringsnivå för att en affär ska bli möjlig. I många länder är det dessutom dess regering eller myndighet som är beställaren. Behovet av handelskontakter på regeringsnivå är oändligt stort. Tillsammans med dessa delegationsresor blir det också en hel del resor till våra grannar inom EU vilket är naturligt eftersom länderna på den inre marknaden står för den absolut största delen av både import och export av både varor och tjänster. Sverige är en exportledd ekonomi, där exporten motsvarar över 50 procent av vår BNP. Under tiden fram till valet kommer jag att samtala med och framförallt lyssna på företag och unga entreprenörer i hela Sverige. Detta för att lära mig hur vi från regeringens sida kan skapa ännu bättre förutsättningar för företagande och internationalisering. Jag besöker ett drygt fyrtiotal orter under våren. Jag är intresserad av vilka olika sorters hinder företag möter vid internationell handel och varför många företag tvekar att exportera. I detta ligger naturligtvis också att ta reda på varför så få företag växer från att vara småföretag till att bli mellanstora och hur vi kan arbeta för att få fler personer att starta företag för att senare börja exportera eller importera. Det handlar om hur vi skapar bättre förutsättningar i Sverige för internationellt företagande. Det finns många organisationer och myndigheter att vända sig till för den som vill bli en gränslös företagare, till exempel Exportrådet, Invest Sweden (tidigare ISA), AB Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Almega etc. Informationen jag kommer att få ta del av under mina Sverigeresor för att hitta framtidsjobben ska jag att använda för att förbättra förutsättningarna för svenska företagare och entreprenörer att bedriva internationell handel. Regeringen har gjort mycket för att underlätta för företagande och internationalisering och vi hoppas att under nästa mandatperiod, efter att ha fått förnyat förtroende, kunna ta ytterligare stora steg i den riktningen. Ewa Björling Handelsminister (M) PS: Följ gärna mina Sverigeresor för framtidens jobb på min blogg frihandelsministern.wordpress.com INTERNATIONELLA AFFÄRER VI ERBJUDER DIG VÅR ERFARENHET, VÅRT NÄTVERK OCH VÅRA FACILITETER Blickar ditt företag mot Kina, söker ni nya marknader eller kräver era kunder global närväro? För många företag kan Kina vara nyckeln till fortsatt tillväxt och framgång. Genom att samarbeta med någon som verkligen kan Kina ökar chanserna för en lyckad och kostnadsefektiv uppstart. Nordic Industrial Park erbjuder helhetslösningar för etablering och daglig drift och är din praktiska, rådgivande partner på plats. Vi har erfarenhet och praktisk kunskap om att driva västerländska företag i Kina. Sedan 2003 har vi hjälpt knappt 50 företag att starta upp. ALLA företag har överlevt och haft en långsiktig utveckling. Vi rådger och hjälper dig med praktiska saker som förstudier, bolagsstuktur, tillståndsansökningar, leverantörsökning, ekonomistyrning och personalrekrytering. Vi har högkompentent skandinavisk och kinesisk personal på plats. Som kund hos oss får ni tillgång till vårt välutvecklade nätverk från dag ett. Vi har bra kontakt till lokala myndigheter och beslutsfattare. Vårt nätverk är ett ovärderligt stöd för er personal på plats. Dessutom inns möjligheten för utbyte och handel med många av parkens andra skandinaviska företag. NIP inns i staden Ningbo i Shanghai-regionen. Vi erbjuder ditt företag inlyttningsklara monterings- och produktionsfaciliteter och våra kontor är färdigutrustade med skandinavisk inredning. I parken inns ett väl utbyggt nät av servicefunktioner som konferensrum, kvalitetscenter, lager och logistiklösningar. I regionen inns många stora producenter inom fordonsindustrin som t.ex. Geely och hos NIP inns underleverantörer inom fordonsindustrin som Rimaster, Hörle, Tajco m.l. som i lera år har gynnats av den växande lokala marknaden och NIP:s infrastruktur. NIP har bidragit med mycket hjälp för vår del. Vi är ett medelstort företag med 50 anställda och omsätter 120 miljoner i Sverige. Hjälpen är en förutsättning att orka. För vår del har det varit viktigt att man kan prata sitt modersmål under uppstarten, för det är svårt med språk och kulturskillnader. Det har varit nyttigt med konkreta saker som registrering av bolag, rekrytering av kvalificerad kompetens; hur man hanterar saker och ting i Kina... ANDERS MAGNUSSON, VD, HÖRLE AUTOMATIC AB Har ditt företag redan idag afärer med Kina och vill ni veta hur ni kan ta dem till nästa steg genom att vara på plats? Kontakta Andreas Erensjö för ett rådgivande möte hos er NORDIC INDUSTRIAL PARK EASY CHINA ENTRY NIP Sweden Flöjelbergsgatan 12 S Mölndal Phone: (+46) (0) Tel: +46 (0)

3

4 4 EXPORTFÖRBEREDELSER Sven-Åke Ström, Exportrådet: Förbered exportsatsningen noga De praktiska procedurerna vid export, den så kallade exporttekniken, är en viktig grund i allt exportarbete. Det gäller för såväl små som stora företag. en detaljerad offert. Faktorer att ta hänsyn till då är handelsvillkor, prisstrategi, finansiella risker, tullprocedurer och nödvändiga dokument, betalningsvillkor, allmänna villkor samt produktanpassning. Relaterade frågeställningar kan vara: Vad är viktigt att inte glömma i offerten. Vad är det rätta sättet att beskriva företagets åtaganden i en offert. Hur får jag en struktur och ett riktigt och säljorienterat innehåll i min offert. och gör nödvändiga produktanpassningar. Faktorer att beakta är landspecifika regler, industripraxis, krav från försäkringsbolag, krav och önskemål från kunder mm. Konkreta områden här kan vara: förpackningar, dokumentation, funktion, ekonomi, kvalitet, produktsäkerhet, produktansvar, miljökrav, märkning, varningstexter, elkontakter mm. Sven-Åke Ström säger att certifiering av produkter kan bli dyrt i till exempel USA. Detta bör beaktas tidigt i processen. Även produkters förpackningar är viktiga. Många länder ställer hårda De flesta uppskattar att tala med oss eftersom vi är oberoende och kan ge en objektiv rådgivning. krav på träförpackningar, de ska till exempel vara värme- och/eller gasbehandlade mot skadeinsekter. Ta reda på vilka procedurer och dokumentkrav som gäller. Faktorer att beakta: fakturor, exportdeklaration, licenser, tullkrav, mervärdesskatter, ursprungscertifikat. Handelsöverenskommelser om frihandel och därmed relaterade dokument. Det här området innebär både juridik och logistik, EXPORTRÅDET säger Sven-Åke Ström. Det handlar t ex om olika transport- och distributionslösningar, val av leveransvillkor, riskövergång från säljare till köpare under transport m.m. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella leveransvillkor, som kallas Incoterms. Incoterms innehåller 13 olika leveransvillkor. För vart och ett av dessa beskrivs kostnads- och ansvarsfördelning mellan säljare och köpare vid internationell handel. Genom att hänvisa till dessa regler kan onödiga missförstånd undvikas. Den nu gällande versionen har beteckningen Incoterms Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över. Många företag vill styra sina utleveranser själva för att kunna lägga upp sin egen logistik och därmed ha kontroll över hela distributionskedjan. Här spelar val av leveransvillkor stor roll. Som säljare föredrar man då något av villkoren som innebär mer långtgående åtagande gentemot köparen. Vi får många frågor om val av leveransvillkor och tolkning av dessa och de flesta uppskattar att tala med oss eftersom vi är oberoende och kan ge en objektiv rådgivning framhåller Sven-Åke Ström. att det är viktigt att gå igenom exportteknikens delar innan man börjar leverera varor så att man till exempel inte får problem med tullmyndigheter för att dokument saknas/ är felaktigt ifyllda, certifiering saknas, felaktig märkning av varan etc. Även om leveranser inom EU i de flesta fall är helt okomplicerade måste man se till att till exempel varningstexter och liknande skrivs på språk som man förstår i mottagarlandet. Sven-Åke Ström nämner att många företag inte tänker på att Norge ligger utanför EU. Leveranser dit måste alltså följa de grundläggande exportregler som gäller vid alla leveranser som går ut ur EU (exportdeklaration, tullbehandling vid gränsen etc). Visste du att vatten från Norge inte fick säljas i Sverige om förpackningen var märkt Vann istället för Vatten? Trots EU:s inre marknad finns fortfarande handelshinder kvar. Därför finns Solvit. Har du stött på något handelshinder? Kontakta oss på tel: eller gå in på www. solvit.se Svenskägda Clarus Eastern Europe i Kiev De skandinaviska företagens HR-partner i Ukraina Solvit är ett nätverk som undanröjer hinder mot fri rörlighet inom EU/EES. I Sverige finns Solvit-centret på Kommerskollegium. Telefon

5 EXPORTFÖRBEREDELSER 5 Inför en utlandsflytt: Läs på hemma! När företag ska skicka ut medarbetare till andra länder bör man förbereda dem på den kultur som gäller i det aktuella landet, säger Ralph Höglund. Man kan bjuda in föreläsare som kan berätta om vad man kan och inte kan göra i det aktuella landet. Det är också viktigt att ta reda på kulturskillnader även i länder som vi inte tror är så annorlunda, till exempel andra europeiska länder, USA med flera. många större företag har eget material om de länder de verkar i och man bör alltid tala med andra medarbetare som har varit på besök eller bott i det aktuella landet. Han säger också att företag bör fundera på den anställdes lämplighet, bortsett från de professionella kvalifi kationerna. Vilka konsekvenser kan det medföra att till exempel skicka ut kvinnliga medarbetare till religiöst konservativa länder, eller en frånskild man med barn. Att läsa på hemma, fråga andra, skaffa böcker och information om landet det gäller, kan man göra själv. Men om man vill vara riktigt väl förberedd på en betydligt djupare nivå, fi nns kurser om andra kulturer där man först gör en nulägesanalys av befi ntlig kunskap och därefter individanpassar utbildningen. från utrikespolitiska institutet som ger ut länderguider med fakta om alla världens länder. De har också en webbtjänst på som man kan abonnera på eller köpa information från. Vi simulerade en gång ett case där några platssökande fick i uppdrag att resa till Mumbai i Indien för att träffa olika personer där. De fick berätta hur de tänkte förbereda och genomföra resan. Vi noterade då att en del personer var mycket kreativa och grundliga medan andra inte var det. Övningen var mycket nyttig och visade direkt hur många praktiska frågor det gäller att vara klar över, allt från hur man tar sig fram på en flygplats med oläsliga skyltar till att ha rätt dokument och veta vem man ska träffa mm. Det blev också uppenbart att människor har väldigt olika förmåga och erfarenhet av att hantera sådana utmaningar. Ralph Höglund att man ska vara mycket noga med att ta referenser och fråga om det finns andra referenser än dem personen uppger. Det är också viktigt att träffas fl era gånger för att verkligen få en uppfattning om personen. BEHÖVER DU VETA MER Hallå där Clara Bodin! Det enklaste svaret är väl att kontakta oss! säger Clara Bodin. Hon driver företaget Clarus Eastern Europe och är verksam i Kiev i Ukraina. Inriktningen är rekrytering och search i Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Kazakstan. Hon säger att Ukraina är ett av Europas största land med ca 46 miljoner invånare. Landet är underutvecklat och har stora behov av modernisering. Ukraina är nu mer politiskt stabilt efter presidentvalet i februari och är på vissa plan öppnare än Ryssland. Men det är inte politiken som avgör om svenska företag når framgång utan om de är beredda att betala vad det kostar att etablera sig och rekrytera personal här. Hon ger svenska företag fem råd när de ska skaffa medarbetare: ser. ställning och internutbilda dem. se till personens arbetserfarenhet snarare än diplom! taljerade arbetsuppgifter i början, det fi nns en ovana att ta egna initiativ. inköp och ekonomi noga, korruption förekommer hela tiden. Välkommen att läsa mer om oss via vår hemsida FASTA PRISER Patentexpertis med: 20 års erfarenhet inom programvarurelaterad patentering, affärsidéer (USA), telecom, media, elektronik, medicinsk teknik samt stor erfarenhet av domstolsprocesser som tekniskt biträde PATENT AB Spånga Kyrkväg Spånga

6 6 LOGISTIK Bättre likviditet med tullfritt lager Tjänsten Gränslöst Tullager har utvecklats från vår egen lagerhantering. Vi insåg att vi kunde utnyttja våra IT-system för att hjälpa kunder som inte hade kunskap, tid och resurser att ansöka om de tillstånd som Tullverket kräver. Vi har tillhandahållit denna tjänst sedan Den bygger i sin tur på Tullverkets elektroniska tjänster och spårbarhet på artikelnivå, berättar Mathias Olsson. Han konstaterar att intresset är stort för tjänsten. Däremot är de potentiella kunderna lite avvaktande i början eftersom ihopkopplingen med Damcos IT-system ger företaget en stor insyn i kundens affärer. Därför funderar de ett tag innan de beslutar sig, säger han. Samtidigt betonar han att kunderna inte behöver vara rädda för att deras interna information ska läcka ut. Vi har tystnadsplikt och den här verksamheten är separerad från resten av Damco. Det finns heller inga krav på att man ska anlita koncernens övriga tjänster för att få tillgång till tjänsten. är att de förbättrar sin likviditet och kapar betalningstopparna genom att de betalar tull och moms enbart vid leverans till kund och bara för de sändningar som levereras ut. Fysiskt kan lagret ligga var som helst i Sverige. Ytterligare en fördel är att kunden själv förfogar över lagret. Oförtullade respektive förtullade varor behöver inte separeras fysiskt, det hanteras i IT-systemet. Vi har tillgång till exakt samma information som kunden. Man kan säga att vi har deras lager virtuellt i våra system. Det som krävs är att kunden är noggrann i sin lagerhantering, har ordning och reda och hela tiden uppdaterar saldot samt inventerar oftare än annars, betonar Mathias Olsson. När vi kommit fram till att vi ska samarbeta diskuterar vi hur IT-systemen kan kopplas ihop och här samarbetar vi med företaget SYSteam och vi har tillsammans med dem tagit fram en färdig lösning för ett tullfritt lager. testas filutbytet, vilket tar någon vecka. Damco kontrollerar också kundens artikelregister och rättar till eventuella fel. Därefter sker en startinventering hos kunden. Damco informerar om vilka krav som gäller lagret, säkerhetsfrågor, behörighetsregler mm. Företaget måste också skriva ned en rutin för hur lagret ska hanteras. Sedan lägger kunden till vårt tillstånd, anmäler företaget till Tullverket och sätter igång. Mathias Olsson säger att konfektionsindustrin är den bransch som förmodligen vinner mest på denna lösning. Textilimportörerna köper sina varor ganska långt i förväg och har dem relativt länge i lager. Dessutom är tullavgiften på konfektion ganska hög. De företag som säljer vidare till tredje land utanför EU tjänar också på att deras varor kan ligga oförtullade här i Sverige innan de skeppas iväg. branscher är heminredning och presentartiklar, radio och tv. Jag tror att företag som har låga marginaler måste titta på liknande lösningar som vår. Damcos affärsidé är att erbjuda kunder en lösning för att förbättra deras likviditet och att spara pengar. Dessutom träffar man en massa nya kunder, vilket ger möjligheter att sälja företagets övriga tjänster. Vi lanserade tjänsten precis när många företags efterfrågan minskade och de började se över sina kostnader. Därför kan man säga att konjunkturen har gynnat oss. Det här är en produkt som kommit för att stanna. Budskapet att företag kan spara pengar och höja sin likviditet är alltid attraktivt. är att de kan våga testa fler varor som de kanske inte är riktigt säkra på att de kan sälja. Genom systemet behöver de inte ligga ute med moms och tull på varor som de kanske inte får sålt. Förblir de osålda kan vi hjälpa dem att förstöra dem på det sätt som Tullverket kräver och så att de slipper moms och tull på dessa varor, säger Mathias Olsson. Hallå där Pelle Neugebauer! Tidigare förtullade vi allt gods vid ankomsten och betalade tull och moms direkt för hela sändningen. Fördelarna för oss är främst en ökad flexibilitet och en bättre likviditet. Vi tar hem varor och lägger dem på vårt lager oförtullat och omomsat. När vi levererar ut varor rapporterar vi omedelbart till Damco genom våra synkroniserade datasystem och Damco rapporterar i sin tur informationen vidare till tullen. Max Collection utvecklar och designar kläder som tillverkas i Asien. Produkterna säljs både inom och utom EU. Vid efterorder är det mycket komplicerat att leverera en artikel som redan förtullats inom EU till ett land utanför EU. När varorna i stället läggs oförtullade på ett tullager betalar vi via Damco enbart för varje artikel när den levereras, säger Pelle Neugebauer. Tidigare var det mycket besvärligt att sälja av restlager och liknande. Genom detta system kan bolaget nå en större kundkrets. Dessutom vill butikerna i dag ha kortare ledtider och inte köpa på sig stora sändningar. På det här sättet kan vi enklare och billigare tillgodose deras behov och vi är mycket nöjda med Damcos tjänster, framhåller han. Hallå där Ralph Höglund! Därför att vi är duktiga på det vi gör och för att vi erbjuder våra kunder ett helhetskoncept när det gäller in- eller utflyttning av deras medarbetare, svarar Ralph Höglund, styrelseledamot i företaget. Alfa Relocation AB bildades 2009 och erbjuder service när det gäller att hitta bostad, skolor, tillstånd med mera. I konceptet erbjuds även flyttning, magasinering, försäkring med mera. Meningen är att både företaget och den flyttande familjen ska känna sig bekväma och trygga i vetskapen om att vi tar hand om hela processen. Vi har kompetens inom området och har väl etablerade kontakter och partners i hela världen. Vi vet vad som gäller i det berörda landet men skulle vi sakna viss kunskap anlitar vi experter. Men ansvaret för helheten ligger alltid hos oss. Företagets tjänster bygger på ett grundavtal med kundföretaget där omfattningen av åtagandet bestäms. Vi betjänar egentligen tre parter: företaget som kontrakterar tjänsten av oss, dess personal- och/eller inköpsavdelning samt den person/familj det gäller. Alfa Relocation AB ingår i Beta Holding, som är ett svenskt privatägt företag med huvudkontor i Jönköping. Systerföretaget Alfa Quality Moving arbetar med internationella flyttjänster.

7 Du skulle inte förvänta dig att dina förare kör ett fordon med slitna däck så varför kompromissa i ditt val av handdator? Om deras handdator inte fungerar kommer de att vara oförmögna att avsluta sitt schema utan att ta till telefonsamtal, penna, papper och en vägkarta. Detta leder till förseningar och omöjlighet att respektera nivåerna i serviceavtalen, för att inte tala om hur det påverkar dina resultat. Intermec levererar det mest omfattande utbudet av handdator-, datainsamlings-, RFID-, skrivar- och medialösningar tillgängliga från ett och samma företag. Intermec CN4 är ett viktigt verktyg i alla förares fordon. Den är laddad med kraftfulla funktioner såsom 3.5G WAN, GPS och Enhanced Mobile Document Imaging för att förbättra förarnas produktivitet och hålla dem anslutna medan de är ute på vägen. Intermecs enheter är utformade för att ta stötar utan att det innebär dyra reparationer och kostsamma driftstopp. De kan även anslutas sömlöst för att erbjuda en komplett lösning, vilket gör dem till viktiga verktyg i varje förarkabin. Och robust pålitlighet kostar inte så mycket som du kanske tror. Jämför Total Cost of Ownership (TCO) för CN4 under en 5-årsperiod mot ett mindre robust alternativ och se själv. Copyright 2010 Intermec Technologies Corporation. Alla rättigheter reserverade. Intermec är ett registrerat varumärke som tillhör Intermec Technologies Corporation. Global logistics. Individual solutions. Förbättra ditt cash ow med Gränslöst Tullager Gränslöst Tullager Har du tänkt på att du vid import betalar både tull och moms när varorna levereras till din dörr? Har du tänkt på vilket kapital du binder upp när du importerar dina varor och hur mycket kapital du istället skulle kunna frigöra? Nu har vi en lösning för dig som sparar både pengar och huvudbry! Lösningen heter: Gränslöst Tullager! Ring eller besök vår hemsida för mer information om våra tjänster! Vad innebär Gränslöst Tullager? Dina varor kommer att ligga oförtullade på ditt lager. Du betalar tull och moms först när varan tas ut från lagret. Om ni säljer varor till tredjeland, t ex. Norge eller Schweiz, behöver ni inte betala importtullar eller momsavgifter in i EU. Damco Sweden AB Damco är en av världens ledande leverantörer av spedition och supply chain management. I mer än 20 år har vi levererat transportoch logistiklösningar till våra kunder runt om i världen. Våra omfattande lösningar är anpassade för att möta alla våra kunders behov, oavsett om det handlar om ett konkurrenskraftigt pris på en brådskande sändning eller en strategisk partner för långsiktig kvalitetssäkring. Mikael Olsén Tel:

8 8 LOGISTIK Eliminera flaskhalsarna Företagens behov av transportlösningar varierar stort. Alla transportslag används och det handlar mycket om flexibilitet och ledtider. Störst flexibilitet har givetvis lastbilar. Vill man transportera tungt gods långt är järnväg och kombinerade transporter ett bra alternativ. Sverige geografiska läge gör sjötransporterna oundgängliga. Väljer man flyg är det snabbhet och höga varuvärden som står i centrum förklarar Guy Ehrling. Jag tycker generellt att transportbranschen är lyhörd och professionell. Man knyter nära kontakter med sina kunder då kraven på leveransprecision hela tiden ökar. Det handlar inte om snabbast möjliga transport utan om att leveranserna kommer vid rätt tidpunkt. Många erbjuder skräddarsydda lösningar för sina kunder, men man kan alltid bli ännu bättre och effektivare. parametrar som att kostnad, pålitlighet, säkerhet och tidshållning måste samverka för att hela transportkedjan ska fungera. Det finns en rytmik i logistiken och det får inte gå fel någonstans. Vinterns snökaos illustrerar sårbarheten. Flera företag fick problem med både in- och utleveranserna. Vinterproblemen kan ha påverkat de svenska exportföretagens goda rykte som affärspartners och pålitliga leverantörer. Det har tillsatts flera utredningar för att analysera orsakerna och dra lärdomar inför kommande år. Han säger att det vid störningar är mycket viktigt att snabbt få information så att man kan planera och sätta in reservplaner. Här finns en mycket stor potential att vidareutveckla de ITsystem som redan finns i branschen. Kundorderstyrd produktion, hårdare konkurrens, globalisering och kravet på att vara effektiv i alla led driver industri och handel att minska sin NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD kapitalbindning. Det ökar kraven på regelbundna och pålitliga leveranser samt information i realtid. En stor del av kostnaden i tillverkande företag är ju att flytta gods och logistiken är numera en integrerad del av den industriella processen och ett konkurrensmedel. föremål för den politiska sfärens intresse. Miljöfrågorna har kommit i fokus och Guy Ehrling menar att branschen gör mycket för att minska sin miljöpåverkan. Samverkan mellan alla aktörer i logistikkedjan är nyckeln till framgång. Vi behöver också ett nära samarbete mellan universitet och högskolor, företag och myndigheter för att utveckla logistiken och motverka vårt 14 PUNKTER FÖR SVENSK LOGISTIK: avståndshandikapp, framhåller han. Näringslivets Transportråd tycker det är positivt att regeringen beslutat om en nationell infrastrukturplan för perioden och att det i denna finns ett fokus på godstransporter. att det behövs ökade resurser till investeringar i godsstråk och anslutningar till hamnar och terminaler. Välkända flaskhalsar måste elimineras. Näringslivets Transportråd anser att hela 2010-talet ska göras till infrastrukturens årtionde. Det handlar om det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som nation i en alltmer globaliserad ekonomi.

9 Riktig flexibilitet PROLOGIS PARK GÖTEBORG, SVERIGE Vi levererar din logistikanläggning enligt dina önskemål och din tidsplan. Vi har erfarenheten och flexibiliteten som gör att dina förväntningar blir verklighet. Kontakta oss, så kan vi prata om hur vi kan hjälpa till. Tel flexibilitet där du vill ha det, när du behöver det service innovation erfarenhet resultat

10 10 IMMATERIALRÄTT Skydda era innovationer Alla bra produkter riskerar kopiering eller rättstvister! Det första steget före en exportsatsning är att fundera över affärsmodellen. Fungerar den man har eller behövs det en ny? Sälja i egen regi, etablera ett lokalt säljbolag, eller använda en importör/generalagent eller licensiera sin teknik till andra. Kort sagt måste företaget bestämma sig för vilka delar av värdekedjan man vill stå för själv och vilka någon annan, till exempel en partner i utlandet kan utföra. Med begränsade resurser kan licensiering mycket väl vara ett attraktivt alternativ, eftersom det begränsar riskexponeringen för företaget och skapar ett incitament hos en partner som kan den lokala marknaden samtidigt som etableringstiden förkortas, säger Martin Sauer. En fråga som måste klaras av tidigt är om det går att sälja det man vill på marknaden. Produkter godkända i Sverige kan vara otillåtna på en annan marknad på grund av myndighetskrav, patentfrågor med mera. Intrångssituationer kan uppstå där man riskerar att göra intrång i tredjeparts immaterialrätter. Därför ska företaget alltid göra en så kallad Freedom to operate-studie som underlag för en bedömning om risken för intrång i befintliga patent, design eller varumärkesskydd. Det är väl värt att göra denna läxa, annars kan det gå illa och man kan drabbas av höga skadeståndskrav från andra rättighetsinnehavare, betala licensavgifter eller att tvingas sluta sälja sina produkter, säger Per Bjerndell. dessutom viktigt att undvika så kallat medelbart intrång eller utsätta sig för en sådan risk när man levererar till nästa aktör som kanske står för slutprodukten i värdekedjan, även om ens produkt i sig inte är intrångsgörande. Företag som går ut på den internationella marknaden kommer att möta aktörer som försöker stoppa dem som börjar bli framgångsrika. Därför måste man bevaka konkurrenternas aktiviteter inom teknikutvecklingen, vad de patentskyddar och vad som är fritt tillgängligt. kan vara ogiltiga. Det är därför viktigt att man gör ordentliga nyhetsgranskningar för att ta reda på vad som är känd teknik inför egna patentansökningar. Detta ger även ytterligare input att förbättra företagets Att söka skydd genom exempelvis patent ska man se som en investering. NÅGRA VIKTIGA PUNKTER VID EXPANSION: innovationer, produkter och inte minst patent som skall skydda dessa. Att söka skydd genom exempelvis patent ska man se som en investering, patentering kostar och investeringen måste därför alltid ställas i relation till det värde den kan ge tillbaka till patenthavaren. Ställ er frågan om er innovation är tillräckligt bra och unik, att ni kan bygga en affär kring denna och varför den förtjänar en plats i er portfölj, framhåller Martin Sauer. befinner sig, var har de tillverkning, vilken är den strategi ditt företag skall använda? Kan du på ett smart sätt täcka upp en stor del av marknaden utan att söka skydd i varje enskilt land och på så sätt vara kostnadseffektiv? Piratkopiering är ett stort problem. Här finns en möjlighet att ha tullbevakning inom EU. Det begärs av rättighetsinnehavaren. I dag riskerar alla produkter som är bra att piratkopieras även om konsumentprodukter är vanligast. Kina har blivit lite bättre och det verkar som kineserna själva har minskat sina inköp av piratkopierade produkter. Samtidigt ser vi att piratkopiering ökar i andra länder, till exempel Thailand, säger Jarmo Kääriäinen. Reglera noga avtalen med agenter och återförsäljare. Se till att ha en bakdörr i avtalen om partnern inte sköter sig så som avsågs från början. Var försiktig med exklusivitetsvillkor för att inte bakbinda dig själv och dina möjligheter att själv agera på vissa marknader. Vid användning av återförsäljare och handelsagenter är det bra att ta lokal hjälp för att hitta rätt i juridikdjungeln. Vanliga fällor är att säga upp avtalen för fort och på ett felaktigt sätt som kan förhindra en framtida övergång till ett eget lokalt säljkontor.

11 ROI Return On Investment En bra idé kan leda till en bra affär, men bara om det är en bra affärsidé. return on innovation There s no business like your business STO CPH GOT OSL NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Vi biträder företag och företagare inom alla affärsjuridiska områden. Med vår skandinaviska struktur och vårt internationella nätverk kan vi erbjuda gränsöverskridande lösningar. Ditt bästa är vårt fokus Vad kan vi göra för dig?

12 12 PROFILINTERVJU Roxtec årets exportföretag 2010: Vi sätter kunden i centrum ROXTEC Det känns mycket bra och det är ett gott betyg för vårt fokuserade arbete med att bygga Roxtec. Det får en mycket positiv effekt internt och stärker teamkänslan ytterligare, samtidigt är det en god ingrediens i vårt varumärkesbyggande uppfann Mikael Blomqvist tätningssystemet MultidiameterTM som bygger på en teknik med flera avskalbara lager. Det gör att det är mycket lätt att passa in kablar och rör med olika dimensioner. Det medför också en inbyggd möjlighet för framtida uppgraderingar och byte av kablar/rör. Vårt enkla system har nu blivit en industriell världsstandard, framhåller Fredrik Hansson. mot vatten, brand, gas, rök, skadedjur och elektromagnetisk störning. En stor fördel med tekniken är att installatörerna inte behöver känna till den exakta dimensionen på röret eller kabeln som ska in i genomföringen. De tar bort så många lager som behövs för att kabeln/ röret ska passa. Genomföringarna sitter i en ram som kan vara gjord av stål, eller komposit och infästes i olika typer av material. Dessutom ingår en kompressionsenhet som säkerställer rätt tryck. Roxtec levererar produkter till sektorerna sjöfart, offshore, telekom, järnvägsindustrin/oem, energioch bygg. Tillverkning sker i Karlskrona och cirka 80 procent av försäljningen går via egna säljbolag. Vi är en global marknadsledare inom vår nisch. Vi har skapat ett tydligt koncept i att bygga upp värden för kunden. Vi har en bra teknik och 25 procent av det vi gör är kundspecifika lösningar. Vi jobbar också hela tiden på att skapa nya marknader och vara lönsamma. Jag tror bland annat att kärnkraften blir en mycket intressant marknad för oss. Dessutom växer vindkraft och järnvägssektorn kraftigt. Avancerade byggnader är också oerhört intressant för oss. Vi räknar med att Roxtec ska nå en total omsättning på 1,5 2 mdr kronor inom några år. Roxtec har naturligtvis känt av konjunkturen. Samtidigt har man kunnat vidmakthålla lönsamheten och bolaget är i mycket god form, betonar han. och Fredrik Hansson konstaterar att utvecklingen de senaste två åren urholkat både länder och företag. Därför är det viktigt för Sverige att bygga upp Vi får dina utlandsaffärer att växa Kan du lita på dina kunder? Och vilka risker är du beredd att ta i jakten på nya? Vi på UC är specialister på ekonomisk information om företag i Sverige och Europa. Vi delar gärna med oss av det vi vet. Kontakta oss på så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan ta ett första steg mot en livskraftig verksamhet.

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap

Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap Med lång och gedigen erfarenhet av livsmedels logistik tillför vi specialistkunskap är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Med vårt kunnande blir dina livsmedelstransporter optimala.

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Internationaliseringsguiden

Internationaliseringsguiden Utveckla ditt företag internationellt Internationaliseringsguiden Innehållsförteckning Internationell rådgivning och tjänster Business Sweden Business Region Göteborg/Enterprise Europe Network Connect

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight

DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA. En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight DHL EUROCONNECT. DIN SJÄLVKLARA FÖRBINDELSE INOM EUROPA En komplett tjänst av transporter oavsett storlek från DHL Freight GÖR DINA TRANSPORTER SÅ ENKELT SOM MÖJLIGT FÖR DIG För transporter inom Europa

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2014

Delårsrapport. januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 VIKING MALT ÄR EN AV EKN:S KUNDER. DE PRODUCERAR OCH EXPORTERAR MALT FRÄMST TILL NORRA EUROPA MEN ÄVEN TILL SYDAMERIKA, AFRIKA, JAPAN OCH RYSSLAND. Perioden i korthet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

EXPORTRÅDET 2009-05-27

EXPORTRÅDET 2009-05-27 EXPORTRÅDET VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT EXPORTRÅDET VI FINNS NÄRA DIG VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda tälld 66 kontor i 57 länder 630 MK i omsättning 3

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra.

Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Att byta resebyrå är ingen stor affär. Men bra. Ta kontrollen över affärsresan! Travellink det moderna alternativet Vår främsta ambition är att våra kunder total kontroll över hela resehanteringen. Enkelhet

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer

Så gör du fler exportaffärer Så gör du fler exportaffärer FEM FÖRETAG BERÄTTAR EKN möjliggör säkrare exportaffärer och mer konkurrenskraftig finansiering, vilket kan vara avgörande för många affärer. Carl-Johan Karlsson, Affärsområdeschef,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN

GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN GUIDEN TILL LYCKAD TRADE I ASIEN Din agent i Asien Det kan vara svårt att göra smarta affärer i en världsdel du inte själv är verksam i. Därför har du allt att vinna på att samarbeta med en agent som förstår

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Starter Diplom, stänger den 24 april Minikurser Tullverket: TullNytt nr 4 SEB: Det går visst att låna

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar.

Tentamen. Makroekonomi NA0133. Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Jag har svarat på följande fyra frågor: 1 2 3 4 5 6 Min kod: Institutionen för ekonomi Rob Hart Tentamen Makroekonomi NA0133 Augusti 2015 Skrivtid 3 timmar. Regler Svara på 4 frågor. (Vid svar på fler

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

FKG Kortfattat maj 2013

FKG Kortfattat maj 2013 FKG Kortfattat maj 2013 Fakta & personligt Gjuteriföreingens Årsmöte 2013-05-07 1 1 Läget nu framtiden vad behöver vi göra = Branschens genomsnitt (n = 1000) 2 Kort om fordonsleverantörerna Över 80 procent

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer