Arbetsmarknad Massörer 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknad Massörer 2011"

Transkript

1 Arbetsmarknad Massörer 211 En undersökning gjord av Branschrådet Svensk Massage Kroppsterapeuternas Yrkesförbund MIND Research AB

2 Sammanfattning 75 av svenskarna har någon gång har provat på massage, 43 har gjort det under det senaste året. Att ta en massagebehandling har de senaste 8 åren blivit mer än dubbelt så vanligt. Ökningen gäller inte enbart massage utan även andra manuella behandlingsmetoder som naprapati & chiropraktik. Däremot har användningen av alternativmedicinska behandlingar som homeopati, healing och zonterapi inte ökat under perioden. Jämfört med andra behandlingsmetoder har massage har det i särklass högsta nöjd kund indexet 83, vilket visar att kunderna är mycket nöjda med de massage behandlingar som de får. Terapeuterna som arbetar som massörer är till stor del kvinnor som driver en enskild firma. Dom som arbetar som massör är oftast lite äldre mycket få är under 22 år. Medelåldern för en massör är 42 år. Syftet med marknadsanalysen är att kartlägga hur arbetsmarknaden ser ut för massörer i Sverige, visa hur stor marknaden för massage är samt visa vilka typer av massage som Svenskarna nyttjar. Som underlag för rapporten finns två genomförda undersökningar. Dels en marknadsundersökning mot allmänheten samt en undersökning av arbetssituationen hos Sveriges certifierade massörer. Som jämförelsedata använder vi en undersökning om nyttjande av komplementära metoder hos allmänheten utförd 23 av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Arbetsmarknad massörer 211 Sida 2

3 Massagemarknaden Massage har varit en etablerad behandlingsform under tusentals år. Under senaste 2 åren har användningen av massage ökat i hela världen och blivit något som allmänheten mer och mer nyttjat för behandling av olika typer av problem samt för ökat välbefinnande. Har provat på behandling någon gång Att gå på någon typ av manuell, alternativ eller komplementär behandling är mycket vanligt bland svenskarna. Den mest vanliga formen är massage. Terapier som naprapati, kiropraktik och till stor del akupunktur utförs av legitimerad personal. Har gått på behandling senaste året Massage Kiropraktik Naprapati Akupunktur Zonterapi Homeopati Användande av manuella behandlingsmetoder och då främst massage har ökat mycket under de senaste 8 åren. Ökningen gäller även andra manuella behandlingsmetoder, både sådana som utförs kroppsterapeuter men också behandlingar utförda av legitimerad personal. Komplementär och alternativmedicinska metoder har däremot inte ökat under perioden om man bortser från akupunktur där ökningen handlar om behandlingar inom sjukvården Totalt utfördes ca 17 miljoner massagebehandlingar under det senaste året. Arbetsmarknad massörer 211 Sida 3

4 Vem gav dig din senaste massage Massör Kiropraktor Sjukgymnast Naprapat Elev Den absolut största delen av massage utförs av massörer som till största delen är egna företagare. 13 av massagen utförs av legitimerad personal som naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster. Vilken typ av massage valde du Undersökningen bland de certifierade massörerna visar att över 8 av kunderna efterfrågar och får Svensk klassisk massage. Det är också den terapiform av massage som i stort sett alla massörer i Sverige utbildas i. Kunderna kan inte enkelt kan namnge vilken typ massage man fått. Varför tog du massage Det finns många anledningar till att besöka en massör. Över 6 av kunderna tar behandlingar för att få hjälp med någon typ av problem resterande tar massage som avslappning eller för ökat välbefinnande. Arbetsmarknad massörer 211 Sida 4

5 Var fick du din senaste massagebehandling? Massage ges på många olika platser. Det är absolut vanligast att kunderna får sina behandlingar på en klinik eller på ett SPA. Vem betalade din senaste massagebehandling? Kunden själv Arbetsgivaren Present Annan Kunder betalar sina massage själv i mindre utsträckning i dag än 23. Fram för allt så har det blivit mycket vanligare att få en massagebehandling som present. Den andra delen som ökat är massage som betalas av arbetsgivaren till stor del beroende på ändrad avdragsrätt för friskvård på företag. Arbetsmarknad massörer 211 Sida 5

6 Hur ofta tog du massage senaste året Enstaka gång 2-3 ggr 4-5 ggr 6-1 ggr ggr > 16 ggr Lite mer än hälften av massagekunderna går enbart på massage enstaka eller några gånger per år. Var femte kund går regelbundet en gång/månad eller mer. Kunderna som tar massage har ett snitt på 5,4 behandlingar per år. Antalet behandlingar manuella behandlingsmetoder Enstaka gång 2-3 ggr 4-5 ggr 6-1 ggr ggr > 16 ggr Naprapati Kiropraktik Akupunktur Det är vanligare att patienter som tar akupunktur tar fler behandlingar per år än de som tar en kiropraktor eller naprapat behandling. Akupunktur 5,9 behandlingar per år i snitt Kiropraktik 4,2 behandlingar per år i snitt Naprapati 3,4 behandlingar per år i snitt Arbetsmarknad massörer 211 Sida 6

7 Kundernas helhetsintryck av massagebehandlingarna Mycket bra Mycket dåligt Kundernas helhetsintryck av massagebehandlingarna är mycket hög. Nöjd Kundindex är 83 vilket är mycket högt. Jämförelsen med andra terapiformer visar att massage är den behandlingsform som kunderna är mest nöjda med. Nöjd kundindex Massage Kiropraktik Naprapati Akupunktur Zonterapi Homeopati Healing Resultat av genomförda behandlingar Bättre än förväntat Förväntat resultat Sämre än förväntat Resultatet av massagebehandlingarna det förväntade eller ett bättre resultat för 9 av alla behandlingar Arbetsmarknad massörer 211 Sida 7

8 Utbildning Utbildningen till massör/massageterapeut genomförs på privatägda skolor. Utbildningen är inte reglerad av någon myndighet vare sig i innehåll eller omfattning. Branschrådet Svensk Massage med 1 skolor och ett yrkesförbund som medlemmar har sedan 21 satt upp kvalitetskrav för utbildningen till massör. Branschrådets skolor står för ca 7 massörutbildningen, en utbildningen som till största delen betalas av massörerna själva. En mindre del har de senaste åren fått studiestöd via CSN. Certifierade massörer Källa: Register Branschrådet Svensk Massage Branschrådet Svensk Massage har sedan 21 satt upp kriterier för nivå och omfattning på utbildningen till massör. För att säkerställa nivån genomförs både ett praktiskt och ett teoretiskt prov. De massörer som klarar proven ges titeln Av Branschrådet Svenska Massage Certifierad massör. Den 1 juni 211 hade massörer certifierats av Branschrådet Svensk Massage. Varför utbildade du dig till massör Jag ville huvudsakligen arbeta som massör 36 Ville ha massage som komplement 11 5 Ville utveckla mig själv Annan anledning Det är inte självklart att man valt att gå en massageutbildning för att bli yrkesverksam. För var tredje massör är massage ett komplement till annan verksamhet. Var 1:e massör väljer enbart att gå en utbildning för självutveckling. Mindre än 1 går utbildningen som grund för vidare studier företrädesvis inom manuella terapier. Arbetsmarknad massörer 211 Sida 8

9 Arbetsmarknad Antalet registrerade företag inom kategorin kroppsvård har växt mycket under de senaste 1 åren för att under 21 minska något. Företag som säljer massage är den största gruppen. Mer än hälften alla bolag inom gruppen drivs av certifierade massörer. Företag med anställda inom kategorin Kroppsvård Källa: SCB företagsregister SNI 96:4 Av företagen med anställda drivs 375 aktiebolag och 15 handelsbolag av certifierade massörer. Enskilda firmor och företag utan anställda inom kategorin Kroppsvård Källa: SCB företagsregister SNI 96:4 Yrkesutövande certifierade massörer Enskild firma Handelsbolag Aktiebolag Anställd Av de certifierade massörerna är 7 65 yrkesverksamma och tar emot kunder mot betalning. 33 driver någon typ av företag samtidigt som man har en anställning. Av de yrkesverksamma certifierade massörerna är 81 kvinnor. 22 har gått i pension. Arbetsmarknad massörer 211 Sida 9

10 Hur arbetar de certifierade massörerna Yrkesverksam huvudsakligt arbete 33 Yrkesverksam ej heltid 4 2 Skall börja arbeta som massör Arbetssökande som massör 18 Arbetar inte som massör 1 Studerar 76 av de certifierade massörerna ( 7 65 st) är yrkesverksamma och tar emot kunder mot betalning på hel eller deltid. Hur mycket arbetar de certifierade massörerna per vecka Mindre än 9 tim 1-19 tim 2-29 tim 3-39 tim mer än 4 tim Då en stor del av de certifierade massörerna inte arbetar heltid varierar arbetstiden mycket. Snittarbetstiden är 24,8 tim / vecka. Var ger en certifierad massör behandlingar På företag Egen klinik Behandlingsrum hemma På center med flera terapeuter Hembesök Träningsanläggnin g SPA Det är mycket vanligt att massörer arbetar på flera platser. 6 arbetar enbart på företag och 13. enbart på egen klinik Arbetsmarknad massörer 211 Sida 1

11 Åldersfördelning certifierade massörer Det är endast 175 massörer som är under 22 år. Medelåldern är 42 år. Pensionsavgångarna som kommer att öka från 5 st under nästa år till 15 st/år om 1 år. Arbetsmarknad massörer 211 Sida 11

12 Bilaga 1 Metodbeskrivning marknadsundersökning allmänheten Ansökan sparnämnden Inför urvalsbeställningen lämnades en ansökan in hos SPAR-nämnden. Ansökan godkändes tre veckor innan uppdragets start och SPAR-nämnden beviljade MIND Research att anlita leverantören Infodata för urvalsbeställning och nummersättning. Urval Till studien beställdes ett riksrepresentativt obundet slumpmässigt urval om 2 5 Svenska medborgare i åldersgruppen år. Urvalet beställdes via SPAR (Statens adress och personregister). Det beställdes nummersatt med både fasta och mobiltelefonnummer (där det var möjligt). Ingen spärrning för NIX gjordes. Urvalet kvalitetskontrollerades för att säkerställa att kön- och åldersfördelningen överensstämde med SCB:s befolkningsstatistik 21 inom motsvarande grupper. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning. Metoden innebär intervjuer per telefon med de personer vars telefonnummer man kunde identifiera Pilotintervjuer 15 pilotintervjuer genomfördes för att säkerställa att frågeformuleringar, svarsalternativ och intervjuarinstruktioner fungerade som önskat. Mindre justeringar gjordes efter pilotintervjuerna. Fältperiod Telefonintervjuerna pågick under perioden 16 februari 4 mars 211. Totalt genomfördes 1 1 telefonintervjuer. Svarsfrekevens och bortfall Det använda urvalsförfarandet innebär att en namngiven person har valts. Av telefonurvalet deltog 53 procent i undersökningen. Bortfallet uppgick till 33 procent. Totalt har 1 1 personer intervjuats. Ansvarig för genomförandet av undersökningen Christer Helsing, MIND Research Arbetsmarknad massörer 211 Sida 12

13 Bilaga 2 Metodbeskrivning undersökning av Certifierade massörer Population 1.14 av branschrådet Svensk Massage certifierade massörer. Urval Ett slupmässigt urval av massörer kontaktades via mail eller brev. Totalt inkom 1 77 svar. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkätundersökning. Datainsamlingsperiod Enkäterna besvarades under perioden 2 februari till 12 april 211 Ansvarig för genomförandet av undersökningen Christer Helsing, MIND Research Arbetsmarknad massörer 211 Sida 13

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer