Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

2 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb

3 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET personal ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE HEDERSLEDAMÖTER VALBEREDNING sidan 2 KASSAFÖRVALTARE REVISORER MEDLEMMAR KANSLIET förmedlingen sidan 3 MEDLEMSINFORMATION OCH UTSKICK DEBUTANTMEDLEMSKAP REGIONAL UTVECKLING sidan 4 LEKTÖRSTJÄNST LOFTET LOKALEN POETEN PÅ HÖRNET sidan 5 VERKSAMHET sidan 6 SLUTORD

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRFATTARCENTRUM SYD 2011 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen och att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I samverkan med kommunala, regionala och statliga institutioner, bibliotek, skolor, arbetsplatser, fackföreningar, föreningar och organisationer i övrigt, ska vi skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna. I samverkan med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Författarcentrum är en ledande aktör för förmedling av författarframträdanden i Sverige. Författarcentrum Syds arbete sker i enlighet med stadgarna och efter de riktlinjer årsmötet och styrelsen beslutar. STYRELSEN Ordinarie ledamöter Lars Magnar Enoksen, ordförande Ann Hingström, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Gunilla Bergdahl, sekreterare Angela Garcia Sohrab Rahimi Suppleanter Åsa Maria Kraft och Magnus Ödmark SAMMANTRÄDEN 12 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. FC Syd har deltagit i FC Riks styrelsearbete och var dessutom värd på FC Riks årsmöte i Malmö den 16 april. FC Syds ordinarie representanter i FC Riks har varit Lars Magnar Enoksen och Leif Jacobsen med Angela Garcia som suppleant. KANSLIET personal Föreningen har haft två heltidsanställda på kansliet. Anna Alsmark, författarförmedlare/koordinator och kanslichef. I uppgifterna ingår ekonomisk administration, ledning av föreningens projekt, att driva utåtriktade arrangemang och delta i nätverk och -samarbeten som främjar FC Syd. Christer Classon har bistått kansliet och varit ansvarig för Loftets administration och marknadsföring. ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls den 6 mars 2011 på Loftet, Lilla torg 9 i Malmö. Medlemsavgiften 200 kronor har varit oförändrad. HEDERSLEDAMÖTER Till hedersledamöter valdes Jan Svärd och Guilem Rodrigues da Silva. VALBEREDNING Ordinarie ledamöter Mårten Sandén (sammankallande), Jeanette Thelander och Stefan Lithner. Suppleant Vakant 1

5 KASSAFÖRVALTARE Prokab Ekonomikonsulter AB har skött redovisningen tillsammans med Leif Jacobsen, föreningskassör. REVISORER Ordinarie Nina Jörgensen, Revisionsbyrå AB i Malmö (godkänd revisor), Allie Nilsson och Jan Svärd (föreningsrevisorer) Suppleant föreningsrevisor Sven Hakon Stark MEDLEMMAR Antal medlemmar den 31 december 2011: 366 st Antal nya medlemmar: 29 st varav 14 st är debutantmedlemmar. Antal utträdda medlemmar: 8 st Nya medlemmar Jan Erik Bornlid, Malmö, Erik Hirschfeld, Malmö, Patrik Eghammer, Åkarp, Thomas Svensson, Malmö, Jana Holsanova, Lund, Majken Lindström, Vejbystrand, Susanne Åstrand, Helsingborg, Peter Ullgren, Lund, Ida Andersen, Göteborg, Siddhartha Sebastian Larsson, Helsingborg, Gunnar Åberg, Stehag, Jan Stenis, Kristianstad, Lena Drameus-Åberg, Ystad, Lena Carlsson, Landskrona, Bodil Bergh, Oxie. Debutantmedlemmar Nene Ormes, Malmö, Anette Eggert, Genarp, Inger Harris, Västra Torup, Lena Nilsson, Limhamn, Lars Göran Boström, Svängsta, Lina Wolff, Hörby, Maria Bielke von Sydow, Malmö, Karin Tidbeck, Malmö, Oscar Nilsson Tornborg, Lund Ann Syréhn Tomasevic, Hörby, Kjell Åberg, Ystad, Elin Nilsson, Malmö, Robert Datmo, Kalmar, Tom Sebastian, Malmö Avliden medlem Ingrid Palm, Malmö KANSLIET förmedlingen Förmedlingen bokade 345 författaruppdrag. Statens kulturråds bidrag Skapande skola stimulerar läs- och skrivprojekt i skolorna och har gett en ökning av bokningarna de senaste åren. Samtidigt har behovet av rådgivning ökat vilket gör att vissa bokningar för skolorna tar längre tid än tidigare. Det blir allt vanligare med besök med återbesök i form av ett inledande eller inspirationsbesök följt av skrivarverkstad ledd av samma författare. Den 30 januari deltog Anna Alsmark och Christer Classon på Författarcentrum Östs författarpresentationsdag på Folkets hus i Stockholm. Referensgrupp bildad för Hässleholmsdagen I januari bildades en ny referensgrupp för den återkommande författardag som vi kallat Hässleholmsdagen Möt författare som skriver för barn och unga. Anna Alsmark, FC Syd, är projektledare och sammankallande för gruppen som består av: Karin Ohrt, Kultur Skåne, Katinka Borg, Länsbibliotek 2 Jönköping, Lars Johansson, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Pia Malmberg Kronvall, Regionförbundet i Kalmar samt Helén Sandberg, Hässleholms stadsbibliotek. Syfte och målsättningar för författardagen samt en ny logga har tagits fram av referensgruppen:

6 Syfte och målsättningar: Hässleholmsdagens officiella namn och varumärke ska vara Författardagen i Hässleholm, följt av underrubriken Ett möte om barn- och ungdomslitteratur. Konferensen är sedan sex år tillbaka etablerad på Hässleholms kulturhus som årligt återkommande mötesplats i södra Sverige för målgrupperna biblioteksanställda och pedagoger som arbetar med litteratur för barn- och unga. Följande formuleringar ska användas för att precisera konferensens syfte och målsättningar. Formuleringarna kompletteras vid kommande möten om vi tycker att det behöver utvecklas vidare. Syfte: Författardagen i Hässleholm vill skapa ökad läsglädje och läsförståelse hos barn och unga genom inspiration, konkreta exempel och metoder för biblio-teksanställda och pedagoger samt genom ett nära möte med författare och illustratörer. Målsättningar: Författardagen i Hässleholm har som mål att: sprida litteraturen i samhället och synliggöra författare, kända som okända stimulera och uppmuntra förmedlare av litteratur för barn och unga. (Med förmedlare avses biblioteksanställda, pedagoger, författare, kulturarbetare och andra professionellt engagerade inom området.) bygga konferensen på samverkan mellan biblioteken, Författarcentrum och regionerna/länen i södra Sverige - Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar. Centrumbildningarna Författarcentrum Syd och Översättarcentrum i Stockholm inledde ett samarbete hösten 2010 som resulterade i en gemensam översättarafton på Loftet i Malmö i februari Författarcentrum Syd har tagit kontakter med Illustratörscentrum för ett eventuellt framtida samarbete med gemensam monter för medlemmars barnböcker på den nya mässan i Malmö, Förskolan i fokus. Kulturbryggan Anna Alsmark och Lars Magnar Enoksen deltog på ett informationsmöte den 20 september på Mejeriet i Lund om det nya statliga bidraget Kulturbryggan. Samrådsmöte Region Skåne Anna Alsmark och Lars Magnar Enoksen deltog på ett samrådsmöte den 20 september, med Kultur Skåne på Mejeriet i Lund. Litteraturutredning Anna Alsmark deltog på ett möte den 26 oktober med Litteraturutredningens utredare på Kultur Skåne den 26 oktober. Fristadsförfattare Sohrab Rahimi deltog under ett heldagsseminarium den 8 april om fristadsförfattare arrangerat av Malmö kulturstöd och Kultur Skåne. Popstad Lund, Kulturen I Lund FC Syd var med på planeringen av författarprogram på Kulturens utställning Popstad Lund som äger rum hösten 2011/våren Föreningsarkiv - utbildning Anna Alsmark deltog den 28 september på en kurs riktad till föreningar och gick den 12 oktober en kurs i arkivering på Skånes Arkivförbund Kritikfestivalen i Malmö/Köpenhamn FC Syd inledde under året ett samarbete med Kritikfestivalen Malmö/Köpenhamn Världspoesidagen 21 mars Under 2011 förberedde FC Syd en ansökan för att genomföra Världspoesidagen 21 mars 2012.

7 MEDLEMSINFORMATION OCH UTSKICK Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, FC Syds hemsida, Flygande Posten samt 2 3 medlemsutskick via vanlig post. E-postutskick FC Syd har under året förbättrat användandet av massmailutskick med en tjänst från e-post-företaget Beep Send i Malmö. Genom detta system kan kansliet använda färdiga mallar som gör det enklare och snabbare att arbeta med e-postutskick samtidigt som det får plats mer information i samma nyhetsbrev. Till finesserna hör att programblad, information, inbjudningar, adresser till andra hemsidor m.m. kan länkas till nyhetsbrevet och behöver därmed inte omarbetas. Responsen från medlemmarna har varit positiv. Om man inte önska få nyhetsbrevet kan man enkelt avanmäla sig. E-postfunktionen kan även användas för utskick till författarförmedlingens kunder, som finns regist-rerade i förmedlingens databas. Exempelvis fick drygt 600 bokare/arrangörer inom grundskolan i Skåne, Blekinge och Småland för första gången ett mail med inbjudan till författardagen i Hässleholm. FC Syds hemsida Under året har det pågått ett omfattande arbete för att ta fram en helt ny gemensam hemsida för hela Författarcentrum. Anna Alsmark har varit FC Syds representant i den nya hemsidans referensgrupp som haft flera heldagsmöten i Stockholm och Göteborg under året. FC Syd har därför inte lagt ner resurser på den nuvarande hemsidan mer än att hålla nödvändig information uppdaterad. Den nya hemsidan finansieras av extra medel från Statens Kulturråd och riktlinjerna för hemsidans utformning är beslutade av styrelsen för Författarcentrum Riks. Den nya hemsidan skulle ha varit klar i december 2011 men försenades och blev klar i mars Flygande posten 4-sidigt tryckt medlemsblad som fick en ny formgivning och gavs ut 3 gånger i 4-färgstryck. DEBUTANTMEDLEMSKAP I början på året införde styrelsen en ny form av medlemskap för debutanter. Debutantmedlemskapet innebär, att den som endast gett ut en bok kan för samma avgift som övriga medlemmar få full tillgång till föreningens verksamhet och en presentation i förmedlingen. Medlemskapet begränsas till att man inte får förslags- eller rösträtt på årsmötet förrän man kommit ut med sin andra bok och då blir fullvärdig medlem. REGIONAL UTVECKLING Ett möte i Malmö mellan FC Syd och Smålands författarsällskap och ledde till en idé om att samarbeta kring utbildningsdagar/ skrivardagar för föreningarnas medlemmar och den skrivintresserade allmänheten. Planering inleddes med att FC Syd arrangerar en skrivarhelg på Tjärö i Blekinge 2012 och Smålands författarsällskap arrangerar skrivarhelg på Visingsö Fr. v. Erik Lindfelt, ordf. i Smålands författarsällskap, Lars Magnar Enoksen, ordf. i FC Syd, Goy Persson, medlem FC Syd och Göran Engström, sekr. i Smålands författarsällskap. 4

8 LEKTÖRSTJÄNST Frågan om FC Syd kan bedriva en lektörstjänst motsvarande FC Öst och FC Väst har tidigare undersökts (2008) men saknat tillräckligt underlag. Frågan togs upp på nytt genom en förfrågan till medlemmarna i Flygande Posten. Ett tiotal intresserade medlemmar hörde av sig. FC Syd behöver söka extra medel från Kulturrådet för att kunna dra igång Lektörstjänst. Kulturrådet har inte höjt anslaget till förmedlingen på flera år och det finns inga resurser där att använda. LOFTET Uthyrning Verksamhetsperiod: Januari t o m juni och september t o m december. Åtta medlemmar i Författarcentrum Syd höll sina boksläpp på Loftet. 35 föreningar och företag, se nedan, anordnade 108 arrangemang. ABF Malmö, A&J Books, Bima Förlag, Christina Claesson, Danskt-svenskt författarsällskap, Drum Bar, Författarcentrum Syd, Författarcentrum Riks, Hegas AB, Idéfabriken, Internationella poesidagarna, Illustratörscentrum, Julmarknad/Påskmarknad, Karma Yönten Ling, Klubb Ont, Libertango, Magma Syd, Makeriet, Malmö högskolas studentkår, MiL Institute, Munart förlag, Noff, Ord på scen, Ordkommissionen, Föreningen Filmomediepedagogik, Peqoud Press, Seriefrämjandet, Skurups folkhögskola, Skånska konstnärsklubben, Subaltern, Sveriges författarförbunds översättarsektion, Visans vänner i södra Skåne, Öresunds S-förening, (S) centrum, Översättarcentrum. Under juni- augusti disponeras Loftet av Kultur Malmö/Sommarscen Malmö. Underhåll Loftet kräver underhåll i form av städning med speciell hänsyn till att huset är gammalt. I augusti rengjorde och vitsåpade företaget Ångtvättbilen Loftets plankgolv. Den löpande städningen har skötts av en städfirma två gånger i månaden. Anna Alsmark och Christer Classon deltog på två möten för alla brukare av fastigheterna inom Hedmanska gården. Ett återkommande problem är att verksamheten på Loftet stör butikerna i bottenplanet när den som ska ha Loftet ställer fram stolar och gör soundcheck under butikstid (före kl 18). Butiksägarna utrycker också ofta oro för att det är många olika personer som lånar lokalen och att det blir mycket folk i omlopp i trapphuset. LOKALEN POETEN PÅ HÖRNET Ett nytt samarbete inleddes på hösten med vår medlem Katarina -Mazetti om att gemensamt driva verksamhet för lokala författare och deras böcker i en lokal på S Förstadsgatan 65 b, en butikslokal som ägs av Katarina. verksamheten för författarna och locka en ny publik. Några medlemmar passade på att testa Lokalen (senare döpt till Poeten på hörnet) med poesiuppläsning på den nya scenen, och det hölls en bokmarknad den 10 december. Malmö kulturstöd ställde sig positiv till idén att en ny mötesplats i Malmö kan vitalisera Bengt Liljegren, Katarina Mazetti och. Niklas Törnlund på Lokalens premiär. 5

9 VERKSAMHET Medlemsträffar Utflykt till Köpenhamn Den 20 augusti ordnade FC Syd en medlemsutflykt under titeln Litterär sommaruppläsning tema trädgård. Vi, 6 7 personer, möttes på stationen i Malmö och reste med tåget till Köpenhamn.Väl på plads i Dronningens by intogs dansk frokost på Hviids Vinstue innan det var dags för uppläsningar i den hemliga trädgården vid gamla Kungliga biblioteket. Få deltagare men mycket uppskattat. Författarmingel För våra medlemmar och gästande författare ordnade FC Syd ett mingel på Kristianstad Bokfestival den 2 september, tillsammans med Bokfestivalens arrangörer. För besökande medlemmar ordnade Författarcentrum Syd mingel under Bok&Biblioteksmässan, fredagen den 22 september. T.h. Erik Pousette framträdde i den hemliga trädgården. Stina Helmersson i Kristianstad. Litteraturscenen, Författarcentrum och Författarförbundet på B&B. Julglögg för medlemmar Den 8 december bjöds FC Syds medlemmar på glögg och pepparkakor i den nya lokalen Lokalen (senare omdöpt till Poeten på Hörnet). Karin Brunk Holmqvist berättade som sitt författarskap och sedan var det öppen scen på den nya litterära mötesplatsen som därmed invigdes. Arrangemang Jan Sigurd, Loftet Den 13 januari var Loftet fullsatt då till Jan Sigurds framförde sin föreställning Farväl Tristess, en franskinspirerad afton om Fancoise Sagan och tidiga Parisresor, tillsammans med musikern Mats Andersson. Egna ord och andras. Översättarsamtal på Loftet Den 10 februari samarrangerade FC Syd och Översättarcentrum en afton med författarna och översättarna Thomas Engström, Ninni Holmqvist, Katarina Sjöwall Trodden under ledning av Niklas Schiöler, författare och litteraturforskare. Bunny Ragnerstam, Loftet Den 27 april presenterade författaren Bunny Ragnerstam sin nya bok Mord Mördare Mördast Liket i bokhyllan för en stor och nyfiken publik, med Jan Svärd som samtalsledare. En uppgörelseafton kring förläggarbranschens avigsidor. Världsboksdagen 23 april Författarframträdanden av Clas Hylinger, Anna Jansson, Jan Sigurd, Susanna Alakoski, Maria Gustavsdotter, Johan Theorin, Åsa Linderborg, Kalle Güttler, Isabelle Halvarsson, Arkan Asaad, Ingmar Karlsson på biblioteken Ystad, Karlshamn, Åkarp, Kalmar, Nybro, Älmhult, Ronneby, Osby, Nässjö, Dalby samt Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby 6

10 Lommas längsta bokbord 13 medlemmar fanns på plats vid Författarcentrums bokbord den 28 maj inom Lommas längsta bokbord arrangerat av biblioteket och ABF. Författarafton med gäster från Kuba Den 17 augusti; René Vásquéz Díaz och den kubanske essäsisten Rafael Hernández samtalade om Cuba from Inside. A cultural and political perspective on the process of changes. Mötet hölls på FC Syds kansli. I mitten vår kubanske gäst. Författarstafett, Kristianstad Bokfestival Den 2 september var FC Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstads Bokfestival. Deltagarna var Oline Stig, Karin Lentz, Bengt Liljegren, René Vazquéz Díaz, Stina Helmersson, Nene Ormes. Konferencier var Lars Magnar Enoksen. Hjalmar Gullberg jubileum Den 17 september hölls ett välbesökt seminarium om Hjalmar Gullbergs författarskap på Malmö stadsbibliotek, till minne av 100-årsdagen av Gullbergs födelse, med en panel bestående av författarna Lars Gustaf Andersson, Linnéa Ericsson, Kristian Lundberg och Hanna Nordensköld med Jonas Ellerström som samtalsledare. Ett samarbete mellan FC Syd och Hjalmar Gullbergssällskapet. Bok& Biblioteksmässan i Göteborg september pågick ett fullspäckat program i ett samarbete mellan Författacentrum och Sveriges Författarförbund. Utbudsdag Tisdagen den 18 oktober framträdde Författarcentrum Syds medlem Thomas Svensson i ett uppskattat föredrag om sina böcker om Busiga Bebben på en utbudsdag för personal inom förskola och skola arrangerad av Malmö Kultur för barn och unga. Skånska bokmässan på Dunkers kulturhus Den 2 november var FC Syd medarrangör till ett program på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Temat för Skånska Bokmässan 2012 är staden och de medverkande som diskuterade frågor kring Den mångfasetterade staden var poeten Lina Ekdahl, Göteborg, filmaren Robert Lillhonga, Helsingborg, etnologen Elisabeth Högdahl, Lunds universitet/campus Helsingborg samt Niklas Törnlund, poet och samtalsledare. Kvällen innehöll också diktläsning av FC Syds medlemmar Erik Pousette, Mikael Rudesjö och Ann-Britt Eklund, aktiva i föreningen Poetisk Plattform i Helsingborg. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Skånes hembygdsförbund, Helsingborgs Museiförening, Studiefrämjandet, Dunkers kulturhus och Helsingborgs stad samt föreningen Poetisk Plattform. Författardagen i Hässleholm. Ett möte om litteratur för barn och unga. Den 22 november kom nära 280 deltagare från hela södra Sverige för att lyssna på författarna Jenny Jägerfeldt, Malin Stehn, Torsten Bengtsson, Leif Jacobsen, Angela Garcia, Johan Unenge, Annalena Hedman, Hamdija Begovic samt en presentation av LitteraLunds kommande verksamhet. Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda bok. Ur: Den flitige gossen, Falstaff Fakir 7

11 SLUTORD Antalet författare och bokproduktion har ökat markant under de senaste åren. Det finns en större arbetsmarknad för författare, men också en ökad konkurrenssituation som sporrar till stordåd. Vi skulle gärna vilja vidga arbetsmarknaden för våra medlemmar som så väl behöver inkomsterna från uppdragen. Våra beställare är till största del skolor, bibliotek och föreningsliv. Aktualitet och popularitet påverkar beställningarna, vilket innebär att uppdragen är ojämnt fördelat mellan författarna. Därför tänker vi sätta fortsatt fokus på våra medlemsutbildningar och medlemsträffar eftersom de kommer samtliga författare till godo. Glädjeämnena i vår verksamhet är att medlemsantalet ökat, ett fortsatt stöd från Kultur Malmö, Region Skåne och KUR, samt inte minst utvecklingen av Skapande Skola verksamhet och samarbetet med andra litterära föreningar och intresseorganisationer. Styrelsen vill tacka för det gångna året och överlämnar med detta verksamhetsberättelsen för behandling och godkännande. Malmö den 13 februari 2012 Styrelsen för Författarcentrum Syd 8

12 Litteraturens hus, Lilla torg 9, Malmö Telefon , Fax

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ,

9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, 9l[M ±PDUV.RQIHUHQVI UEDUQELEOLRWHNVNRQVXOHQWHUGDJ, Minnesanteckningar förda av Karin Zetterberg, karin.zetterberg@eskilstuna.se Lars Johansson, Region Sydost, hälsade välkommen, informerade om konferensen

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva!

2/2012 LOKAL EKONOMI. 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network. Hela Sverige ska leva! 2/2012 LOKAL EKONOMI 4Styrelseförändringar på årsmötet 4Lokalekonomidagarna närmar sig 4Ny film från Transition Network Hela Sverige ska leva! 1 Innehåll Ledaren 2. Ledaren 3. LOKAL EKONOMI 5. NYA SÄTT

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2014 15 MAJ ÅRSMÖTE I SEKTIONEN FÖR FASTIGHETS- VÄRDERING 15 maj Årsmöte och studiebesök i region Mellersta Norrland 20 maj Kallelse till årsmöte

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie

DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA. en förstudie DE SKÅNSKA KONSTRUNDORNA en förstudie Denna förstudie är gjord med stöd av Region Skånes kulturnämnd. Förstudien är skriven av Susanne Lindblad Puerto, intendent på Tjörnedala konsthall/öskg, på uppdrag

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE:

CHARLY WASSBERG BORBOS, ATRs ORDFÖRANDE: Charly Wassberg Borbos valdes till förbundsordförande på kongressen i Göteborg 2010. För sitt ideella arbete förväntas hon avsätta minst 20 timmar per månad. Charly sitter i egenskap av ATRs ordförande,

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll: 1 INLEDNING... 1 2 STYRELSEN... 2 3 EKONOMI... 2 3.1 SOCIALSTYRELSEN... 2 4 PR, MEDIA OCH HEMSIDA... 3 4.1 SOCIALA MEDIER... 3 5 SAMARBETE INÅT OCH FÖRENINGSVÅRD...

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 4/2014 Låt julen bli varm och glad Sidan 6 INNEHÅLL medmänsklighet. Nr 629 årgång 70. ISSN 1653 932X Upplaga: 34 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer