Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

2 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb

3 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET personal ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE HEDERSLEDAMÖTER VALBEREDNING sidan 2 KASSAFÖRVALTARE REVISORER MEDLEMMAR KANSLIET förmedlingen sidan 3 MEDLEMSINFORMATION OCH UTSKICK DEBUTANTMEDLEMSKAP REGIONAL UTVECKLING sidan 4 LEKTÖRSTJÄNST LOFTET LOKALEN POETEN PÅ HÖRNET sidan 5 VERKSAMHET sidan 6 SLUTORD

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRFATTARCENTRUM SYD 2011 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen och att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I samverkan med kommunala, regionala och statliga institutioner, bibliotek, skolor, arbetsplatser, fackföreningar, föreningar och organisationer i övrigt, ska vi skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna. I samverkan med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Författarcentrum är en ledande aktör för förmedling av författarframträdanden i Sverige. Författarcentrum Syds arbete sker i enlighet med stadgarna och efter de riktlinjer årsmötet och styrelsen beslutar. STYRELSEN Ordinarie ledamöter Lars Magnar Enoksen, ordförande Ann Hingström, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Gunilla Bergdahl, sekreterare Angela Garcia Sohrab Rahimi Suppleanter Åsa Maria Kraft och Magnus Ödmark SAMMANTRÄDEN 12 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. FC Syd har deltagit i FC Riks styrelsearbete och var dessutom värd på FC Riks årsmöte i Malmö den 16 april. FC Syds ordinarie representanter i FC Riks har varit Lars Magnar Enoksen och Leif Jacobsen med Angela Garcia som suppleant. KANSLIET personal Föreningen har haft två heltidsanställda på kansliet. Anna Alsmark, författarförmedlare/koordinator och kanslichef. I uppgifterna ingår ekonomisk administration, ledning av föreningens projekt, att driva utåtriktade arrangemang och delta i nätverk och -samarbeten som främjar FC Syd. Christer Classon har bistått kansliet och varit ansvarig för Loftets administration och marknadsföring. ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls den 6 mars 2011 på Loftet, Lilla torg 9 i Malmö. Medlemsavgiften 200 kronor har varit oförändrad. HEDERSLEDAMÖTER Till hedersledamöter valdes Jan Svärd och Guilem Rodrigues da Silva. VALBEREDNING Ordinarie ledamöter Mårten Sandén (sammankallande), Jeanette Thelander och Stefan Lithner. Suppleant Vakant 1

5 KASSAFÖRVALTARE Prokab Ekonomikonsulter AB har skött redovisningen tillsammans med Leif Jacobsen, föreningskassör. REVISORER Ordinarie Nina Jörgensen, Revisionsbyrå AB i Malmö (godkänd revisor), Allie Nilsson och Jan Svärd (föreningsrevisorer) Suppleant föreningsrevisor Sven Hakon Stark MEDLEMMAR Antal medlemmar den 31 december 2011: 366 st Antal nya medlemmar: 29 st varav 14 st är debutantmedlemmar. Antal utträdda medlemmar: 8 st Nya medlemmar Jan Erik Bornlid, Malmö, Erik Hirschfeld, Malmö, Patrik Eghammer, Åkarp, Thomas Svensson, Malmö, Jana Holsanova, Lund, Majken Lindström, Vejbystrand, Susanne Åstrand, Helsingborg, Peter Ullgren, Lund, Ida Andersen, Göteborg, Siddhartha Sebastian Larsson, Helsingborg, Gunnar Åberg, Stehag, Jan Stenis, Kristianstad, Lena Drameus-Åberg, Ystad, Lena Carlsson, Landskrona, Bodil Bergh, Oxie. Debutantmedlemmar Nene Ormes, Malmö, Anette Eggert, Genarp, Inger Harris, Västra Torup, Lena Nilsson, Limhamn, Lars Göran Boström, Svängsta, Lina Wolff, Hörby, Maria Bielke von Sydow, Malmö, Karin Tidbeck, Malmö, Oscar Nilsson Tornborg, Lund Ann Syréhn Tomasevic, Hörby, Kjell Åberg, Ystad, Elin Nilsson, Malmö, Robert Datmo, Kalmar, Tom Sebastian, Malmö Avliden medlem Ingrid Palm, Malmö KANSLIET förmedlingen Förmedlingen bokade 345 författaruppdrag. Statens kulturråds bidrag Skapande skola stimulerar läs- och skrivprojekt i skolorna och har gett en ökning av bokningarna de senaste åren. Samtidigt har behovet av rådgivning ökat vilket gör att vissa bokningar för skolorna tar längre tid än tidigare. Det blir allt vanligare med besök med återbesök i form av ett inledande eller inspirationsbesök följt av skrivarverkstad ledd av samma författare. Den 30 januari deltog Anna Alsmark och Christer Classon på Författarcentrum Östs författarpresentationsdag på Folkets hus i Stockholm. Referensgrupp bildad för Hässleholmsdagen I januari bildades en ny referensgrupp för den återkommande författardag som vi kallat Hässleholmsdagen Möt författare som skriver för barn och unga. Anna Alsmark, FC Syd, är projektledare och sammankallande för gruppen som består av: Karin Ohrt, Kultur Skåne, Katinka Borg, Länsbibliotek 2 Jönköping, Lars Johansson, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Pia Malmberg Kronvall, Regionförbundet i Kalmar samt Helén Sandberg, Hässleholms stadsbibliotek. Syfte och målsättningar för författardagen samt en ny logga har tagits fram av referensgruppen:

6 Syfte och målsättningar: Hässleholmsdagens officiella namn och varumärke ska vara Författardagen i Hässleholm, följt av underrubriken Ett möte om barn- och ungdomslitteratur. Konferensen är sedan sex år tillbaka etablerad på Hässleholms kulturhus som årligt återkommande mötesplats i södra Sverige för målgrupperna biblioteksanställda och pedagoger som arbetar med litteratur för barn- och unga. Följande formuleringar ska användas för att precisera konferensens syfte och målsättningar. Formuleringarna kompletteras vid kommande möten om vi tycker att det behöver utvecklas vidare. Syfte: Författardagen i Hässleholm vill skapa ökad läsglädje och läsförståelse hos barn och unga genom inspiration, konkreta exempel och metoder för biblio-teksanställda och pedagoger samt genom ett nära möte med författare och illustratörer. Målsättningar: Författardagen i Hässleholm har som mål att: sprida litteraturen i samhället och synliggöra författare, kända som okända stimulera och uppmuntra förmedlare av litteratur för barn och unga. (Med förmedlare avses biblioteksanställda, pedagoger, författare, kulturarbetare och andra professionellt engagerade inom området.) bygga konferensen på samverkan mellan biblioteken, Författarcentrum och regionerna/länen i södra Sverige - Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping och Kalmar. Centrumbildningarna Författarcentrum Syd och Översättarcentrum i Stockholm inledde ett samarbete hösten 2010 som resulterade i en gemensam översättarafton på Loftet i Malmö i februari Författarcentrum Syd har tagit kontakter med Illustratörscentrum för ett eventuellt framtida samarbete med gemensam monter för medlemmars barnböcker på den nya mässan i Malmö, Förskolan i fokus. Kulturbryggan Anna Alsmark och Lars Magnar Enoksen deltog på ett informationsmöte den 20 september på Mejeriet i Lund om det nya statliga bidraget Kulturbryggan. Samrådsmöte Region Skåne Anna Alsmark och Lars Magnar Enoksen deltog på ett samrådsmöte den 20 september, med Kultur Skåne på Mejeriet i Lund. Litteraturutredning Anna Alsmark deltog på ett möte den 26 oktober med Litteraturutredningens utredare på Kultur Skåne den 26 oktober. Fristadsförfattare Sohrab Rahimi deltog under ett heldagsseminarium den 8 april om fristadsförfattare arrangerat av Malmö kulturstöd och Kultur Skåne. Popstad Lund, Kulturen I Lund FC Syd var med på planeringen av författarprogram på Kulturens utställning Popstad Lund som äger rum hösten 2011/våren Föreningsarkiv - utbildning Anna Alsmark deltog den 28 september på en kurs riktad till föreningar och gick den 12 oktober en kurs i arkivering på Skånes Arkivförbund Kritikfestivalen i Malmö/Köpenhamn FC Syd inledde under året ett samarbete med Kritikfestivalen Malmö/Köpenhamn Världspoesidagen 21 mars Under 2011 förberedde FC Syd en ansökan för att genomföra Världspoesidagen 21 mars 2012.

7 MEDLEMSINFORMATION OCH UTSKICK Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, FC Syds hemsida, Flygande Posten samt 2 3 medlemsutskick via vanlig post. E-postutskick FC Syd har under året förbättrat användandet av massmailutskick med en tjänst från e-post-företaget Beep Send i Malmö. Genom detta system kan kansliet använda färdiga mallar som gör det enklare och snabbare att arbeta med e-postutskick samtidigt som det får plats mer information i samma nyhetsbrev. Till finesserna hör att programblad, information, inbjudningar, adresser till andra hemsidor m.m. kan länkas till nyhetsbrevet och behöver därmed inte omarbetas. Responsen från medlemmarna har varit positiv. Om man inte önska få nyhetsbrevet kan man enkelt avanmäla sig. E-postfunktionen kan även användas för utskick till författarförmedlingens kunder, som finns regist-rerade i förmedlingens databas. Exempelvis fick drygt 600 bokare/arrangörer inom grundskolan i Skåne, Blekinge och Småland för första gången ett mail med inbjudan till författardagen i Hässleholm. FC Syds hemsida Under året har det pågått ett omfattande arbete för att ta fram en helt ny gemensam hemsida för hela Författarcentrum. Anna Alsmark har varit FC Syds representant i den nya hemsidans referensgrupp som haft flera heldagsmöten i Stockholm och Göteborg under året. FC Syd har därför inte lagt ner resurser på den nuvarande hemsidan mer än att hålla nödvändig information uppdaterad. Den nya hemsidan finansieras av extra medel från Statens Kulturråd och riktlinjerna för hemsidans utformning är beslutade av styrelsen för Författarcentrum Riks. Den nya hemsidan skulle ha varit klar i december 2011 men försenades och blev klar i mars Flygande posten 4-sidigt tryckt medlemsblad som fick en ny formgivning och gavs ut 3 gånger i 4-färgstryck. DEBUTANTMEDLEMSKAP I början på året införde styrelsen en ny form av medlemskap för debutanter. Debutantmedlemskapet innebär, att den som endast gett ut en bok kan för samma avgift som övriga medlemmar få full tillgång till föreningens verksamhet och en presentation i förmedlingen. Medlemskapet begränsas till att man inte får förslags- eller rösträtt på årsmötet förrän man kommit ut med sin andra bok och då blir fullvärdig medlem. REGIONAL UTVECKLING Ett möte i Malmö mellan FC Syd och Smålands författarsällskap och ledde till en idé om att samarbeta kring utbildningsdagar/ skrivardagar för föreningarnas medlemmar och den skrivintresserade allmänheten. Planering inleddes med att FC Syd arrangerar en skrivarhelg på Tjärö i Blekinge 2012 och Smålands författarsällskap arrangerar skrivarhelg på Visingsö Fr. v. Erik Lindfelt, ordf. i Smålands författarsällskap, Lars Magnar Enoksen, ordf. i FC Syd, Goy Persson, medlem FC Syd och Göran Engström, sekr. i Smålands författarsällskap. 4

8 LEKTÖRSTJÄNST Frågan om FC Syd kan bedriva en lektörstjänst motsvarande FC Öst och FC Väst har tidigare undersökts (2008) men saknat tillräckligt underlag. Frågan togs upp på nytt genom en förfrågan till medlemmarna i Flygande Posten. Ett tiotal intresserade medlemmar hörde av sig. FC Syd behöver söka extra medel från Kulturrådet för att kunna dra igång Lektörstjänst. Kulturrådet har inte höjt anslaget till förmedlingen på flera år och det finns inga resurser där att använda. LOFTET Uthyrning Verksamhetsperiod: Januari t o m juni och september t o m december. Åtta medlemmar i Författarcentrum Syd höll sina boksläpp på Loftet. 35 föreningar och företag, se nedan, anordnade 108 arrangemang. ABF Malmö, A&J Books, Bima Förlag, Christina Claesson, Danskt-svenskt författarsällskap, Drum Bar, Författarcentrum Syd, Författarcentrum Riks, Hegas AB, Idéfabriken, Internationella poesidagarna, Illustratörscentrum, Julmarknad/Påskmarknad, Karma Yönten Ling, Klubb Ont, Libertango, Magma Syd, Makeriet, Malmö högskolas studentkår, MiL Institute, Munart förlag, Noff, Ord på scen, Ordkommissionen, Föreningen Filmomediepedagogik, Peqoud Press, Seriefrämjandet, Skurups folkhögskola, Skånska konstnärsklubben, Subaltern, Sveriges författarförbunds översättarsektion, Visans vänner i södra Skåne, Öresunds S-förening, (S) centrum, Översättarcentrum. Under juni- augusti disponeras Loftet av Kultur Malmö/Sommarscen Malmö. Underhåll Loftet kräver underhåll i form av städning med speciell hänsyn till att huset är gammalt. I augusti rengjorde och vitsåpade företaget Ångtvättbilen Loftets plankgolv. Den löpande städningen har skötts av en städfirma två gånger i månaden. Anna Alsmark och Christer Classon deltog på två möten för alla brukare av fastigheterna inom Hedmanska gården. Ett återkommande problem är att verksamheten på Loftet stör butikerna i bottenplanet när den som ska ha Loftet ställer fram stolar och gör soundcheck under butikstid (före kl 18). Butiksägarna utrycker också ofta oro för att det är många olika personer som lånar lokalen och att det blir mycket folk i omlopp i trapphuset. LOKALEN POETEN PÅ HÖRNET Ett nytt samarbete inleddes på hösten med vår medlem Katarina -Mazetti om att gemensamt driva verksamhet för lokala författare och deras böcker i en lokal på S Förstadsgatan 65 b, en butikslokal som ägs av Katarina. verksamheten för författarna och locka en ny publik. Några medlemmar passade på att testa Lokalen (senare döpt till Poeten på hörnet) med poesiuppläsning på den nya scenen, och det hölls en bokmarknad den 10 december. Malmö kulturstöd ställde sig positiv till idén att en ny mötesplats i Malmö kan vitalisera Bengt Liljegren, Katarina Mazetti och. Niklas Törnlund på Lokalens premiär. 5

9 VERKSAMHET Medlemsträffar Utflykt till Köpenhamn Den 20 augusti ordnade FC Syd en medlemsutflykt under titeln Litterär sommaruppläsning tema trädgård. Vi, 6 7 personer, möttes på stationen i Malmö och reste med tåget till Köpenhamn.Väl på plads i Dronningens by intogs dansk frokost på Hviids Vinstue innan det var dags för uppläsningar i den hemliga trädgården vid gamla Kungliga biblioteket. Få deltagare men mycket uppskattat. Författarmingel För våra medlemmar och gästande författare ordnade FC Syd ett mingel på Kristianstad Bokfestival den 2 september, tillsammans med Bokfestivalens arrangörer. För besökande medlemmar ordnade Författarcentrum Syd mingel under Bok&Biblioteksmässan, fredagen den 22 september. T.h. Erik Pousette framträdde i den hemliga trädgården. Stina Helmersson i Kristianstad. Litteraturscenen, Författarcentrum och Författarförbundet på B&B. Julglögg för medlemmar Den 8 december bjöds FC Syds medlemmar på glögg och pepparkakor i den nya lokalen Lokalen (senare omdöpt till Poeten på Hörnet). Karin Brunk Holmqvist berättade som sitt författarskap och sedan var det öppen scen på den nya litterära mötesplatsen som därmed invigdes. Arrangemang Jan Sigurd, Loftet Den 13 januari var Loftet fullsatt då till Jan Sigurds framförde sin föreställning Farväl Tristess, en franskinspirerad afton om Fancoise Sagan och tidiga Parisresor, tillsammans med musikern Mats Andersson. Egna ord och andras. Översättarsamtal på Loftet Den 10 februari samarrangerade FC Syd och Översättarcentrum en afton med författarna och översättarna Thomas Engström, Ninni Holmqvist, Katarina Sjöwall Trodden under ledning av Niklas Schiöler, författare och litteraturforskare. Bunny Ragnerstam, Loftet Den 27 april presenterade författaren Bunny Ragnerstam sin nya bok Mord Mördare Mördast Liket i bokhyllan för en stor och nyfiken publik, med Jan Svärd som samtalsledare. En uppgörelseafton kring förläggarbranschens avigsidor. Världsboksdagen 23 april Författarframträdanden av Clas Hylinger, Anna Jansson, Jan Sigurd, Susanna Alakoski, Maria Gustavsdotter, Johan Theorin, Åsa Linderborg, Kalle Güttler, Isabelle Halvarsson, Arkan Asaad, Ingmar Karlsson på biblioteken Ystad, Karlshamn, Åkarp, Kalmar, Nybro, Älmhult, Ronneby, Osby, Nässjö, Dalby samt Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby 6

10 Lommas längsta bokbord 13 medlemmar fanns på plats vid Författarcentrums bokbord den 28 maj inom Lommas längsta bokbord arrangerat av biblioteket och ABF. Författarafton med gäster från Kuba Den 17 augusti; René Vásquéz Díaz och den kubanske essäsisten Rafael Hernández samtalade om Cuba from Inside. A cultural and political perspective on the process of changes. Mötet hölls på FC Syds kansli. I mitten vår kubanske gäst. Författarstafett, Kristianstad Bokfestival Den 2 september var FC Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstads Bokfestival. Deltagarna var Oline Stig, Karin Lentz, Bengt Liljegren, René Vazquéz Díaz, Stina Helmersson, Nene Ormes. Konferencier var Lars Magnar Enoksen. Hjalmar Gullberg jubileum Den 17 september hölls ett välbesökt seminarium om Hjalmar Gullbergs författarskap på Malmö stadsbibliotek, till minne av 100-årsdagen av Gullbergs födelse, med en panel bestående av författarna Lars Gustaf Andersson, Linnéa Ericsson, Kristian Lundberg och Hanna Nordensköld med Jonas Ellerström som samtalsledare. Ett samarbete mellan FC Syd och Hjalmar Gullbergssällskapet. Bok& Biblioteksmässan i Göteborg september pågick ett fullspäckat program i ett samarbete mellan Författacentrum och Sveriges Författarförbund. Utbudsdag Tisdagen den 18 oktober framträdde Författarcentrum Syds medlem Thomas Svensson i ett uppskattat föredrag om sina böcker om Busiga Bebben på en utbudsdag för personal inom förskola och skola arrangerad av Malmö Kultur för barn och unga. Skånska bokmässan på Dunkers kulturhus Den 2 november var FC Syd medarrangör till ett program på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Temat för Skånska Bokmässan 2012 är staden och de medverkande som diskuterade frågor kring Den mångfasetterade staden var poeten Lina Ekdahl, Göteborg, filmaren Robert Lillhonga, Helsingborg, etnologen Elisabeth Högdahl, Lunds universitet/campus Helsingborg samt Niklas Törnlund, poet och samtalsledare. Kvällen innehöll också diktläsning av FC Syds medlemmar Erik Pousette, Mikael Rudesjö och Ann-Britt Eklund, aktiva i föreningen Poetisk Plattform i Helsingborg. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Skånes hembygdsförbund, Helsingborgs Museiförening, Studiefrämjandet, Dunkers kulturhus och Helsingborgs stad samt föreningen Poetisk Plattform. Författardagen i Hässleholm. Ett möte om litteratur för barn och unga. Den 22 november kom nära 280 deltagare från hela södra Sverige för att lyssna på författarna Jenny Jägerfeldt, Malin Stehn, Torsten Bengtsson, Leif Jacobsen, Angela Garcia, Johan Unenge, Annalena Hedman, Hamdija Begovic samt en presentation av LitteraLunds kommande verksamhet. Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda bok. Ur: Den flitige gossen, Falstaff Fakir 7

11 SLUTORD Antalet författare och bokproduktion har ökat markant under de senaste åren. Det finns en större arbetsmarknad för författare, men också en ökad konkurrenssituation som sporrar till stordåd. Vi skulle gärna vilja vidga arbetsmarknaden för våra medlemmar som så väl behöver inkomsterna från uppdragen. Våra beställare är till största del skolor, bibliotek och föreningsliv. Aktualitet och popularitet påverkar beställningarna, vilket innebär att uppdragen är ojämnt fördelat mellan författarna. Därför tänker vi sätta fortsatt fokus på våra medlemsutbildningar och medlemsträffar eftersom de kommer samtliga författare till godo. Glädjeämnena i vår verksamhet är att medlemsantalet ökat, ett fortsatt stöd från Kultur Malmö, Region Skåne och KUR, samt inte minst utvecklingen av Skapande Skola verksamhet och samarbetet med andra litterära föreningar och intresseorganisationer. Styrelsen vill tacka för det gångna året och överlämnar med detta verksamhetsberättelsen för behandling och godkännande. Malmö den 13 februari 2012 Styrelsen för Författarcentrum Syd 8

12 Litteraturens hus, Lilla torg 9, Malmö Telefon , Fax

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stadgar Författarcentrum Väst

Stadgar Författarcentrum Väst Stadgar Författarcentrum Väst 1. Författarcentrum Västs uppgift Författarcentrum Västs uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och andra människor, att föra litteraturen ut i samhället,

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1(5) FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Ann-Britt Sundström Kickan Brandström Jan-Erik Nordlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2013 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2015-02-22 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande 11 personer: Birgitta Johansson Erika Norberg Jouni Isohaho Christer Forsell Kristina Viklund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 2012. Föreningen hade vid årets utgång 196 betalande medlemmar. Årsavgiften

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

Årsstämma Protokoll från årsstämma den 17 april 2016 kl på Skogsgläntans odlingslott.

Årsstämma Protokoll från årsstämma den 17 april 2016 kl på Skogsgläntans odlingslott. Årsstämma 2016 Protokoll från årsstämma den 17 april 2016 kl. 11.00 på Skogsgläntans odlingslott. 1.Val av ordförande för mötet Jan Sylvan väljs till ordförande för mötet. 2. Val av sekreterare för mötet

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Personal Vi har under 2015 haft två anställda, Sofie Tidblom på 75% och Gabriella Torsander på 100%. Arkivet har under våren haft hjälp av två praktikanter från Arbetsförmedlingen som hjälpt till med att

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för ProLiv Kronoberg avger följande berättelse över föreningens verksamhet 2015. STYRELSE Sedan årsmötet den 24 mars och styrelsens konstituering den 9 april har styrelsen

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2015-06-16 1 (5) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-06-16 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Godkänt protokoll. Godkänt protokoll på Styrelsemöte Styrelsemöte nr Thomas Marmefelt. Rengman

Godkänt protokoll. Godkänt protokoll på Styrelsemöte Styrelsemöte nr Thomas Marmefelt. Rengman Protokoll Styrelsemöte nr 5 2016-04-23 Plats: Uddevalla, Studiefrämjandet Tid: Lördag 2016-04-23 Kl.10:00 16:00 Kallade: Styrelsen och Verksamhetsledare Närvarande på hela mötet Erik Eva Lennerstedt Lundell

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober

Lotteri och informationsbord på Arvika Marten. Kemikalier i barns vardag Månd 12 oktober Medlemsblad för Nr 2 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Laxtrapp i Älgån Foto:Ann-Christin Karlsson Lotteri och informationsbord på Arvika Marten Kemikalier

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2015 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 2011. Föreningen hade vid årets utgång 231 betalande medlemmar, fördelat

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr

TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr TRANSPLANTSWEDEN IDROTTSFÖRENINGEN FÖR TRANSPLANTERADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Org.nr 802418-4213 Ett verksamhetsår i en ny världsdel! Höjdpunkten under verksamhetsåret 2013 var World Transplant Games

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2016

Verksamhetsberättelse för 2016 Verksamhetsberättelse för 2016 Mål för Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan Vi vill finnas till som en träffpunkt för enskilda som diskrimineras i samhället. Vi vill se en attitydförändring avseende

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2007. Föreningens

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson

Distriktsombud: Elisabeth Arebark Ninni Malmström Liselotte E Svensson Malin Olsson Karlshamns Brukshundklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen får härmed avge sin berättelse över klubbens verksamhet under 2013 Styrelse mm, Ordförande Ninni Malmström, Vice ordförande Åsa Sandström,

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003

PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 Nr 8/2003 PROTOKOLL LRK/ÖSTRA, STYRELSEMÖTE DEN 6 OKTOBER 2003 PLATS: Gamla Kyrkvägen 24, Danderyd NÄRVARANDE: FRÅNVARANDE: Peter Söderberg Mary-Lotte Mattsson Kristian Falk Pia Berglund Christine Chiacchiaretta

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Årsmötesprotokoll , klockan Bruk i Baljan. Närvarande medlemmar. Närvarande övriga 1 (6) Årsmötesprotokoll 2015 Bruk i Baljan

Årsmötesprotokoll , klockan Bruk i Baljan. Närvarande medlemmar. Närvarande övriga 1 (6) Årsmötesprotokoll 2015 Bruk i Baljan 1 (6) Årsmötesprotokoll 2015-11-07, klockan 14-16 Närvarande medlemmar Anna Andersson Kristoffer Ärnbäck Sara Salkvist Jean-Pierre Salkvist Malle Andersson Jimmy Gripenstam Michaela Wedin Johanna Åberg

Läs mer

Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2017 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 18 maj klockan 15.00 PLATS: Klubben Resande gesäller, Helsingör, Danmark Närvarande: Berit

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE Skånes Motorcyklister 2011-01-23 Sida 1 (5) SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE 2011-01-23 1 MÖTETS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Karina Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta

Verksamhetsberättelse för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Gnesta lokalavdelning 2015-02-17 Verksamhetsberättelse 2015-01-01 2015-12-31 för Lärarförbundets lokalavdelning i Gnesta Styrelsen (ordförande) (studieorganisatör) Karin Gustavsson-Rydberg (sekreterare)

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer