Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen och att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I samverkan med kommunala, regionala och statliga institutioner, bibliotek, skolor, arbetsplatser, fackföreningar, föreningar och organisationer i övrigt, ska vi skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna. I samverkan med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Författarcentrum är en ledande aktör för förmedling av författarframträdanden i Sverige. Författarcentrum Syds arbete sker i enlighet med stadgarna och efter de riktlinjer årsmötet och styrelsen beslutar. Prioriterade områden i verksamhetsplanen för : Författarens villkor: Förbättra författares möjligheter att profilera sig litterärt och försörja sig. Engagera författare i läsfrämjande arbete. Barn och unga. Stötta bildandet av ett nätverk i södra Sverige för skapare av barn- och ungdomsböcker (författare och illustratörer). Skriv- och läs projekt för barn och unga (Skapande skola och andra skolprojekt.) Mångfald. Utveckla firandet av Världspoesidagen i Malmö och Lund och på sikt på fler platser i Skåne. Kunskap om språk och översättarnas roll. Underlätta för författare från olika länder att verka som författare i regionen. Litterära scener. Aktiv delta och stödja arrangörer och projekt för såväl inarbetade som nya och tillfälliga litterära scener. Styrelsen Ordinarie ledamöter Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Jarmo Majorin, sekreterare Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft Suppleanter Per Brinkemo Malin Stehn

2 Sammanträden 8 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Ordinarie representanter i FC Riks styrelse har varit Lars Magnar Enoksen och Angela Garcia samt Åsa Maria Kraft och Sohrab Rahimi som suppleanter. FC Syds representanter har deltagit i FC Riks styrelsearbete vilket varit omfattande eftersom FC Riks antagit nya stadgar och förberett en ny organisation. Det har varit två medlemsmöten, årsmöte Hallsberg 14 april och ett extra medlemsmöte i Göteborg 29 september. Årsmöte/medlemsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars 2012 på Kiviks hotell, Kivik. Medlemsavgiften 200 kronor har varit oförändrad. Valberedning Ordinarie ledamöter Jeanette Thelander (sammankallande), Stefan Lithner och Mårten Sandén. Suppleant Jan Svärd Kassaförvaltare Prokab Ekonomikonsulter AB har skött redovisningen tillsammans med Leif Jacobsen, föreningskassör. Revisorer Ordinarie Nina Jörgensen, Revisionsbyrå AB i Malmö (godkänd revisor), Allie Nilsson (föreningsrevisor) Suppleant föreningsrevisor Vakant Medlemmar Antal medlemmar den 31 december 2012: 403 st Antal nya medlemmar: 45 st varav 17 st är debutantmedlemmar. Antal utträdda medlemmar: 8 st Nya medlemmar Arne Jertelius, Martin Jern, Barbara Fellgiebel, Unnur Solrun Bragadóttir, Mattias Olsson, Stefan Lehbert-Borg, Linda Fridh, Per Erik Sjösten, Leif Holmstrand, Jarmo Majorin, Lotta

3 Löfgren-Mårtensson, Anders de la Motte, Ylva Stockelberg, Nene Ormes, Karin Tidbeck, Lina Wolff, Anette Eggert, Jenny Westerström, Lars Hansare, Elisabeth Westerlund, Rada Dobriyanova, Vasvija Dedic-Bacevac, Sölve Dahlgren, Helén Laestadius Loman, Greger Morin, Stina Larsson, Folke Schimanski. Debutantmedlemmar: Emma Andersson, Merima Dizdarevic, Staffan Bengtsson, Susann Wilhelmsson, Michael Andersson, Tom Sebastian, Helena Thorfinn, Elisabeth Brännström, Adina Ståhle, Mattias Edvardsson, Jenny Milewski, Frida Skybäck, Björn Eneke, Jennie Silis, Jenny K Lundgren, Marko Wramén, Maud Hell. Kansliet Personal Föreningen har haft en heltidsanställd på kansliet, Anna Alsmark, författarförmedlare/projektledare och kanslichef. I uppgifterna ingår ekonomisk administration, ledning av föreningens projekt, att driva utåtriktade arrangemang och delta i nätverk och samarbeten som främjar FC Syd. Anna Alsmark blev från juni månad även ansvarig för Författarcentrums nya hemsida på uppdrag av Författarcentrum Riks styrelse. Karin Tidbeck var timanställd på Poeten på hörnet 10 timmar/vecka under mars-maj månad och projektanställdes på halvtid under september-december. Arbetsuppgifterna har omfattat att sköta skyltning, administration av program, medlemmars böcker och marknadsföring. Christer Classons heltidstjänst på Loftet avslutades den 29 februari i enlighet med avtal med DIK-förbundet. Förmedlingen Författarförmedlingen bokade 435 författaruppdrag, en ökning från förra året med 90 uppdrag. En tendens från de senaste åren är att bokningarna omfattar större uppdrag (fler timmar per uppdrag) vad gäller bokningar för grundskolan. Statens kulturråds bidrag Skapande skola har ökat trycket på bokningar av barn- och ungdomsboksförfattare. Det är vanligt med återbesök i form av ett inledande eller inspirationsbesök följt av skrivarverkstad ledd av samma författare. Behovet av rådgivning ökat, även sådan rådgivning som rör ansökan för bidrag. Förmedlingarna i hela Författarcentrum behöver ökade resurser för att bättre kunna ta hand om skolans efterfrågan på författare som kan leda skrivarverkstad och liknande och de vanlig bokningarna till bibliotek, föredrag, Världsbokdagen m fl. Författarförmedlingens anställa upplever situationen mycket pressad inom ramen för nuvarande tjänster, detta eftersom bidraget från KUR inte ökat de senaste tio åren. Verksamhet Skrivarläger på Tjärö Den 3-4 augusti 2012 arrangerade Författarcentrum Syd för första gången ett skrivarläger för författare och den skrivintresserade allmänheten. 25 personer deltog, mestadels medlemmar, men även från Smålands författarsällskap och skrivintresserade från Blekinge. Lägret hölls på Tjärö i Blekinge skärgård och leddes av med två mycket uppskattade kursledare, poeten Lina Ekdahl från Göteborg och författaren, kolumnisten och f d

4 professorn i nordisk litteratur, Merete Mazzarella från Helsingfors. Man kunde välja berättande (Merete) eller poesi (Lina). Det blev två intensiva och soliga sommardagar. Deltagarna färdades med båt från Järnavik i Bräkne Hoby och checkade in på sina rum på det gamla vandrarhemmet. Första kursdagen avslutades med middag och social samvaro på öns restaurang. Dag två fortsatte kursen fram till en gemensam lunch och avfärd. Ett önskemål var att nästa läger ska vara längre, minst två övernattningar. Skrivarlägret planerades i samarbete med Smålands författarsällskap som kommer att stå värd för nästa skrivarläger som blir på Visingsö den15-16 juni Medlemsträffar Verksamheten erbjöd många tillfällen att mötas i föreningen under året i samband med medlemmarnas egna presentationskvällar och andra arrangemang. Det ordnades flera bokmarknader på Poeten på hörnet för medlemmars böcker både våren och hösten. Skrivarlägret på Tjärö blev kanske årets mest minnesvärda möte med ett 20-tal medlemmar som pratade skrivande och umgicks två sommardagar. Den 10 oktober hölls en medlemsträff med information om hur man uppdaterar sin författarpresentation. Den 11 oktober hölls ett möte om Läsfrämjande och den 22 oktober ett möte i samarbete mellan Författarcentrum Syd och BUS-sektionen/Författarförbundet om Skapande skola och författarbesök i skolan. Medlemsfest 17 februari ordnade styrelsen fest på Loftet för medlemmarna under titeln När natten kröker sig. På temat natten läste festdeltagarna dikter. Musikunderhållning av Erik Magntorn. Författarmingel För medlemmar och andra gästande författare har det ordnats mingel på Litteraturhus Lunds dagar i maj och på Kristianstad Bokfestival i september tillsammans med arrangörerna. Författarcentrum arrangerade det årliga minglet i montern på Bok&Biblioteksmässan. Författarcentrum Syd stod värd för ett författarmingel i samband med Skånska Bokmässan i Helsingborg den 20 oktober. Den 18 december avslutades året med en informell julfest på Poeten på hörnet. Medlemsutbildning 24 januari. Introduktion och visning för författare av samlingarna på Skånes Arkivförbund i Lund. 20 mars, Att skriva för film. Kursledare var Peter Arrhenius, författare och manusförfattare knuten till SVT Drama. Samarrangemang med Författarförbundet/Bussektionen.

5 Regionalt utvecklingsarbete Litteraturrundan Jeanette Thelanders motion om en Litteraturrunda (med Konstrundan som förebild) antogs med stor entusiasm på årsmötet i Kivik Ett möte för intresserade ordnades den 6 september och trots att endast fem medlemmar kom, beslutade man att genomföra Litteraturrundan april Man beslutade att utforma projektet kring tre geografiska nav Norra och mellan-skåne, Österlen och Söderslätt. Man skulle ytterligare undersöka intresset hos medlemmarna, hitta tänkbara samarbetsparters och söka ekonomiskt stöd till projektet. Barbara Fellgiebel blev en viktig länk till ABF på Österlen där hon arbetar. Anna Alsmark fick uppdraget av styrelsen som projektledare och det bildades en interim styrgrupp med Jeanette Thelander, Hästveda, Ylva Stockelberg, Simrishamn och Madeleine Brandin, Trelleborg. Gensvaret på Litteraturrundan har varit mycket positivt. Arbetet uppmuntrades av att Kultur Skåne beviljade ett utvecklingsbidrag på kr. Referensgruppen /Författardagen i Hässleholm Den årligen återkommande författardagen i Hässleholm Ett möte om barn- och ungdomslitteratur har drivits vidare i ett gott samarbete över hela södra Sverige. Referensgruppen har bestått av Anna Alsmark, Författarcentrum Syd, sammankallande projektledare, Karin Ohrt, Kultur Skåne, Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping, Theres Emilsson, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Pia Malmberg-Kronvall, Regionförbundet i Kalmar samt Helén Sandberg, Hässleholms stadsbibliotek. Möten har ägt rum på Växjö stadsbibliotek 31 januari, Hässleholms stadsbibliotek den 20 juni samt däremellan många möten via Internet. Ny kontakt med Region Blekinge I samband med att skrivarlägret lades i Blekinge har Författarcentrum Syd inlett en kontakt med Region Blekinge för att undersöka möjligheter att skapa nätverk och samarbete för framtiden. Region Blekinge har under året antagit en ny kulturplan som bl a har som mål att lyfta fram litteraturen. Kristianstad Bokfestival. Uppföljning under året av samarbetet med Anders Nylander, ansvarig för Bokfestivalen. Författarstafett med Författarcentrums medlemmar är ett uppskattat inslag i festivalens program. Malmö kulturförvaltning möte om finansiering av kultur Angela Garcia representerade Författarcentrum Syd på Malmö kulturförvaltning kulturlunch med samtal och diskussion om finansiering av kultur, om nya och andra sätt att hitta pengar och resurser till sin kulturverksamhet.

6 Region Skåne - konferens om kulturella och kreativa näringar Ylva Stockelberg representerade Författarcentrum Syd på Regions Skånes konferens 7 november i Simrishamn. Tema: hur kan regionen stödja tillväxt och samarbeta med kulturens aktörer och entreprenörer på landsbygden. Kultur Lund - Utbudsdag Den 27 november presenterade Anna Alsmark författarförmedlingens tjänster på en utbudsdag där centrumbildningarna inbjudits att presentera sig för personal inom förskola och skola arrangerad av Kultur Lund. Internationellt utbyte Världspoesidagen För första gången firade och uppmärksammade Författarcentrum Syd Världspoesidagen som är utlyst av UNESCO den 21 mars, detta i ett samarbete med Internationella Poesidagarna i Malmö. Projektledare och producent var Angela Garcia. Åtta poeter varav fyra utländska gäster deltog under två dagar i uppläsningar, skolbesök och öppna föreläsningar på Malmö högskola. Firandes avslutades med ett välbesökt kvällsprogram på Victoriateatern i Malmö.Projektet genomfördes med stöd av Statens Kulturråd, Region Skåne, ABF Malmö, Folkuniversitetet, Conaculta, Mexikos Ambassad, Spanska Kulturministerium och Goethe Institut. Medarbetare: Aura Latina Förlag, Malmö högskola, Ängsdals skola, Latinamerika i Fokus. Nätverk och samarbeten BASUN Nätverk för barn- och ungdomsboksskapare i södra Sverige. BASUN bildades under året på initiativ av författarna Malin Stehn och Anette Eggert och samarbetar med Författarcentrum Syd kring t ex möten, kontaktspridning, bokdagar, deltagande på mässor. Popstad Lund, Kulturen i Lund Författarcentrum Syd deltog i samarbetet kring ett av program med författare som medverkande i Kulturen i Lunds projekt och utställning Popstad Lund i februari. Författaren Mårten Sandén och förläggaren och förattaren Jonas Ellerström möttes i ett samtal om Popmusikens lyrik och Bengt Liljegren talade om Punkattityd och Pink Floyd. Kritikfestivalen i Malmö-Köpenhamn Författarcentrum Syd samarbetade kring genomförandet av Kritikfestivalen i Malmö i februari.

7 Litteraturhus Lund Författarcentrum Syd medverkade i planeringen och genomförandet av Litteraturhus Lunds program 3-5 maj på Domkyrkoforum och Stadsbiblioteket i Lund. Programmet var inriktat på olika teman som rör skrivprocessen samt en presentation av olika visioner för ett Litteraturhus i Lund. Lommas längsta bokbord. Ordnades den 26 maj, bokbord för medlemmar, utomhusarrangemang. Medlemsinformation och utskick Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, hemsida och två nummer av nyhetsbrevet Flygande Posten. En all viktigare kanal för snabb information blev under året den nya facebooksidan för Poeten på hörnet. FC Syds hemsida Den nya gemensamma hemsida sjösattes efter några månaders förseningar den 2 mars. Till nyheterna med hemsidan hör att medlemmarna själva kan logga in och uppdatera sina författarpresentationer. Anna Alsmark har varit FC Syds representant i den nya hemsidans referensgrupp och tog i juni över som huvudansvarig projektledare för Författarcentrum Riks efter att Helena Ahlin hastigt slutat. Debutantmedlemsskap Debutantmedlemskapet lockar nya författare till föreningen. Medlemskapet innebär att den som endast gett ut en bok kan för samma avgift som övriga medlemmar få full tillgång till föreningens verksamhet och en presentation i förmedlingen. Medlemskapet begränsas till att man inte får förslags- eller rösträtt på årsmötet förrän man kommit ut med sin andra bok. Lokaler Hedmanska gården Kansliet och Loftet sades upp. Bakgrunden är att hyreskostnaderna vid Lilla torg tog upp en alltför stor del av verksamhetsbidraget från Malmö kulturstöd, därtill krävdes orimligt stora administrativa och personella resurser från föreningen för att hantera uthyrningen till andra föreningar och hålla lokalerna i gott skick. Varken Loftet eller kansliet har varit tillfredsställande ur tillgänglighetssynpunkt eftersom det inte går att handikappanpassa den K-märkta fastigheten. Malmö kulturstöds policy är numera att verksamhetsstödet inte ska ses som en garanti för hyreskostnader, utan ska gå till publik verksamhet. Författarcentrum Syds styrelse har mot den bakgrunden beslutat att säga upp lokalerna. Syftet är att frigöra medel för Författarcentrum Syds publika verksamhet i Malmö, nå ut till en större publik och förnya verksamheten.

8 Poeten på hörnet Vid årsskiftet 2011/2012 blev Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 i Malmö, föreningens nya lokal och mötesplats i Malmö genom ett samarbete mellan lokalens ägare Katarina Mazetti och Författarcentrum Syd. Syftet är att skapa en mötesplats vid bemärkelse eftersom vi vänder oss till författare och litteraturintresserade i hela Författarcentrum Syds område, Skåne, Blekinge och Småland. I början av året lades många timmar på planeringsmöten och praktiska förberedelser inför det officiella öppnandet den 2 februari. En viktig fråga var också namnet på lokalen och verksamheten. Lokalen hade under en prövotid fått namnet Lokalen, en del andra förslag kom också in, men slutligen tyckte arbetsgruppen att Katarina Mazettis förslag Poeten på hörnet var bäst. En logga skapades av Ann Hingström, skylten kom på plats ovanför entrén, Poetens facebooksida startades och all information om program, hur man bokar lokalen etc har lagts ut regelbundet på en egen hemsida Författarcentrums medlemmar, bokcirklar och litterära grupper, förlag, översättare, olika nätverk, har använt lokalen till egna möten och till arrangemang. Författarcentrum Syds medlemmar har kunnat låna lokalen utan kostnad till sina boksläpp och andra litterära arrangemang. För annan litterär verksamhet (föreningar, förlag, skrivarkurser, teaterföreningar m fl) har hyran varit 350 kr per dag. Det finns en liten scen som förbättrats under hösten med större yta, justerbara strålkastare och ett draperier mot fönstret. Verksamheten har under våren och hösten haft publika arrangemang 2-4 dagar i veckan med kända och okända lokalt verksamma författare, ibland tillsammans med musiker och sångare. En ny och åldersmässigt mycket blandad och nyfiken publik har kommit till Poeten. Lokalen rymmer ca 40 sittplatser. Exponeringen med de stora skyltfönstren mot gatan upplevs mycket positivt, folk tittar in och undrar vad detta är för något. Målsättningen var att hålla lokalen öppen tisdag-onsdag-torsdag kl Det skedde inledningsvis med ideella krafter men det var svårt att hitta eldsjälar som hade tid att ställa upp varje vecka. Vi behövde också få bättre struktur på marknadsföringen och informationsflödet på poetens hemsida, dygnet.se och Malmö evenemangskalender. Det administrativa arbetet och bokhanteringen växte i takt med att medlemmar lämnade in sina böcker. Vi knöt därför en projektanställd på tio timmar per vecka till Poeten på hörnet, Karin Tidbeck, som efter sommaren anställdes på halvtid som projektledare för bokförsäljningen, webbansvarig marknadsförare och producent för hösten. Flera bokmarknader organiserades under året, mycket trevliga sammankomster där medlemmar hade bokbord och visade upp sina böcker, men tyvärr inte så publikdragande som vi hoppats. Poeten på hörnet samarbetade med Folkuniversitetet under våren och under hösten med ABF Malmö som fick tillgång till lokalen för möten och studiecirklar.

9 Arrangemang Världspoesidagen mars Programmet för Världspoesidagen mars ägde rum på flera platser i Malmö; Loftet, Ängsdals skola, Malmö högskola och Victoriateatern. De medverkande poeterna var Claude Darbellay (Schweiz), Gabi Eftimie (Rumänien), Jorge Riechmann (Spanien), Uwe Kolbe (Tyskland), Rocío Cerón (Mexiko) och från Sverige Kjell Espmark, Åsa Maria Kraft och Sara Gilliard. Lasse Söderberg medverkade som presentatör och översättare av medverkandes texter. Programansvarig och konferencier var Angela Garcia. Världsbokdagen 23 april Författarframträdanden av Zulmir Becevic, Martina Haag, Elisabeth Åsbrink, Björn Larsson, Jonas Hassen Khemiri, Ulf Westerberg, Emma Hamberg, Katarina von Bredow, Catharina Ingelman-Sundberg arrangerades med stöd av Författarcentrum Syd och Statens Kulturråd på biblioteken i Oskarshamn, Emmaboda, Alvesta, Nässjö, Skurup, Västervik, Borgholm, Nybro, Jönköping, Vetlanda. 7, sept, Författarstafett på Kristianstad Bokfestival Den 7 september var Författarcentrum Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstads Bokfestival. Deltagarna var Tuija Nieminen-Kristoffersson (Bromölla), Jenny Milewski (Åkarp), Tomas Arvidsson (Kalmar), Oscar Nilsson Tornborg (Lund), Sevko Kadric (Helsingborg) och Ylva Stockelberg (Simrishamn). Programansvarig och konferencier var Karin Tidbeck sept, Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. På Litteraturscenen arrangerades ett fullspäckat program med totalt 80 författarframträdanden under Bok&Biblioteksmässans fyra dagar i ett samarbete mellan Författacentrum och Sveriges Författarförbund okt, Skånska Bokmässan i Helsingborg Den oktober var Författarcentrum Syd medarrangör för andra gången i Skånska Bokmässan på Kulturmagasinet i Helsingborg i samarbete med Skånes hembygdsförbund och Kulturmagasinet, Fredriksdals muséer i Helsingborg. Temat för bokmässan var staden. Till invigningen läste Mikael Rudesjö en av sina dikter om staden. Programmet bestod av föreläsningar i hörsalen med bl a forskarna Jan Jörnmark, Elisabeth Högdahl och chefen för Dunkers kulturhus Katti Hoflin. Speakers Corner omfattande ett 40-tal framträdanden på en scen i caféet med bl a Lars Magnar Enoksen som konferencier. Från Författarcentrum Syd kunde man bl a lyssna på Mats Pettersson, Madeleine Brandin, Jeanette Rosengren, Erik Hirschfeld och flera medlemmar från Poetisk plattform i Helsingborg som hade bokbord.

10 19 nov Författardagen i Hässleholm, barn och ungdomslitteratur Den 19 november kom ca 250 deltagare från hela södra Sverige för att lyssna på författarna Arkan Asaad, Jessica Schiefauer, Magnus Ljunggren, Emma Andersson, Lin Hallberg, Moa Matthis, Mattias Olsson och Tony Manieri. Konferencier var Mårten Sandén. Arrangemang på Poeten på hörnet Februari 2/2 Officiell invigning. Musik av Patrick Payne, pianist. Arr Poeten på hörnet. 3/2 Poesi, uppläsningar. Arr Ordkonst. 7/2 Författarafton, Sohrab Rahimi, Krigsbibliotekarien. Arr Poeten på hörnet. 9/2 Författarafton, Sigrid Combüchen. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 11/2 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. 14/2 Poesitävling på Alla hjärtans dag. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 15/2 Tyskspråkig litteratursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 16/2 Författarafton, Arkan Asaad. Arr Poeten på hörnet. 23/2 Författarafton, Salomon Schulman. Musik Lennart Eriksson. Arr Poeten på hörnet. 25/2 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. Mars 1/3 Varité Velociped. Arr Poeten på hörnet. 2/3 Poesikväll Malmödikt, 3 poeter Kristian Calrsson, Freke Räihä., Tomas Ekström. Arr poeterna. 6/3 Författarafton, Karin Wahlberg. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 8/3 Firande av kvinnodagen med ett tiotal författare, musiker och artister; bla Christina Claesson, Louise Hoffsten, Karin Lentz, Katarina Mazetti, medlemmar i Röda bönor. Arr Poeten på hörnet. 17/3 Föreläsning, Bosniska Pyramider. Arr Språka/Kristian Carlsson 22/3 Författarafton, Clas Rosvall. Arr Poeten på hörnet. 23/3 Release av tidskriften Ordkonsts nya nummer. Arr Ordkonst. 26/3 Tyskspråkig litteratursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 29/3 Författarafton, Niklas Sciöler och Oline Stig. Arr Poeten på hörnet. April 4/4 Lösa tyglar. Författaren Jan Sigurd, gästartist Anna-Lena Brundin. Arr Poeten på hörnet. 12/4 Föredrag med bildvisning av reseskildraren Olle Carlsson, musik Anders Birgersson, gitarr. Arr Poeten på hörnet. 16/4 Författarafton, Elsie Johansson. Arr Poeten på hörnet. 18/4 Tyskspråkig literatursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 21/4 Uppläsningar och musik. Lovisa Eklund, Andreas Möller, Niklas Almqvist. Gästartister Innanvatten. Arr Poesikollektivet Ordkommissionen. 24/4 Poesiafton med amerikanske poeten Jasper Bernes, Andrzej Tichý, Ida Börjel. Arr Tidskriften Subaltern.

11 26/4 Författarskolan vid Lunds universitet presenteras av Björn Larsson, författare och professor, med två f d elever, författarna Nene Ormes och Henrik Pettersson. Arr Författarskolan. 28/4 Bokmarknad och författarframträdanden. Arr Förlaget Siljans Måsar. Maj 2/5 Tranotra, nordisk folkmusikgrupp med elever från fyra olika folkhögskolor. Från fyra nordiska länder. Arr Poeten på hörnet. 3/5 Program av elever från Skurups skrivar- och jazzmusiklinje. Arr Poeten på hörnet. 10/5 Författarafton, Set Mattsson. Arr Förlaget Historiska media. 14/5 Författarkväll. Amerikanske poeten Forrest Gander samt Per Enström och Mats Kolmisoppi. Arr Poeten på hörnet. 15/5 Vingar över Malmö. Vandring, föreläsning, poesi om fåglar. Fågelkännaren och författaren Erik Hirschfeld och poeten Niklas Törnlund. Arr Hirschfeld/Törnlund. 16/5 Bokrelease, Patrik Eghammar. Arr författaren. 23/5 Tyskspråkig litteratursalong. Samtalsledare och arrangör Barbara Fellgiebel. 24/5 Musikframträdande av Christina Kjellson, singersong-writer. Arr Poeten på hörnet. 26/5 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. September 3/9 En afton med samtida palestinska poeter. Poeterna Asmaa Azaizeh och Dalia Taha presenterades av Ida Börjel och Hanna Nordenhök. Arr Ida Börjel, Hanna Nordenhök och Bagdad Cafés palestinska poesifestival/poeten på hörnet. 6/9 Boksläpp. Jonas Bergh: Sju månader (kortroman) och deckaren Mord. Musik och sång av Andi Almqvist. Arr Författaren. 7/9 Metaforbrottning med Dunkelbyrån. Arr: Dunkelbyrån, ABF Malmö, Poeten På Hörnet 11/9 Bokpresentation: Ett helt liv, men ändå inte riktigt! Enrique Pérez på årsdagen för militärkuppen i Chile den 11:e september Arr författaren. 25/9 Besök av Studio Total. Tomas Mazetti och Hanna Lina Frey om nallebombningen av Minsk. Arr Poeten på hörnet. Oktober 1/10 Boksläpp: Karin Tidbeck: Amatka. Arr Författaren. 4/10 Boksläpp. Journalisterna Görrel Espelund och Andreas Karlsson presenterar boken Kap till Kairo, resultatet av en sju månader lång resa genom Afrika. Arr författarna. 9/10 Boksläpp. Tomas Löfström: Den siste resenären föredrag och fotoutställning. En biografi om Torgny Sommelius. Arr författaren. 13/10 Boklördag. Miniföredrag av Katarina Mazetti, Björn Kumm och Mia Gröndahl. Musik och bokförsäljning av medlemmars böcker. Öppen scen för snabba bokpresentationer och spontana infall. Arr Poeten på hörnet. 16/10 Ett samtal om fotbollshistoria, huliganism och sambafotboll. Fredrik Ekelund och Aage Radmann. Arr Poeten på hörnet. 18/10 Författarkväll Catharina Ingelman-Sundberg Kaffe med rån! Arr Poeten på hörnet. 25/10 Skräckafton: en guidad tur i mörkrets tankesmedja. Samtal med skräckförfattare. Medverkande Jenny Milewski, Caroline L Jensen. Arr Poeten på hörnet. 27/10 Sylvia Plath 80 år! Medverkande Jonas Ellerström, Ann Lingebrandt, Lovisa Eklund. Arr ellerströms förlag.

12 31/10 Skräckkväll med skrivkooperativet SkAlla. Arr Skalla. November 6/11 Dikter från den svarta brunnen. Poeten och multikonstnären Jenny K Lundgren. Arr författaren. 8/11 Sjudande tanke, känsla lågande ett Strindbergsprogram av Niklas Törnlund. Arr författaren. 10/11 Scenpoesi och musik med Ordkommissionen, det kringresande poetkollektivet. Scenpoesi och musik. Medverkande poeten Lovisa Eklund, livepoeten Andreas Möller och musikanten Niklas Almqvist. Arr Ordkommissionen. 14/11 Öppen scen. Ringmaster: Lars Magnar Enoksen. Arr Poeten på hörnet. 19/11 Tre frågor och en dikt. Medverkande Marie Lundqvist, Angela Garcia, Andrés Felipe Díaz. Arr Angela Garcia. 20/11 Boksläpp Marko Wramén: Trots allt livet bakom muren. Fotobok om livet på Västbanken och Gaza. 22/11 Om folksaga och fantasy: ett samtal med tre författare. Emma Andersson, Kristina Hård och Nene Ormes. Arr Poeten på hörnet. 27/11 Egenutgivarnas genrekväll. Bokpresentationer och uppläsningar av Maria Bielke von Sydow, Unnur Solrun Bragadottir, Elisabeth Brännström och Lotten Säfström. Arr författarna. December 2/12 Barnens Bokadvent. Bokdag för barn i alla åldrar. Uppläsningar, boklotteri, adventsfika, fantasyquiz, sång och musik, signerade bok-klappar, sagostunder, loppletning. Medverkande: Karin Holmström. Erik Magntorn, Anette Eggert, Mårten Melin, Annika Henning, Torsten Bengtsson och Malin Stehn, Leif Jacobsen och Emma Andersson. Arr BASUN, nätverket för barn- och ungdomsboksskapare i södra Sverige 5/12 Boksläpp. 3 x exilförfattare från Georgien, Afghanistan och Iran. Zurab Rtveliashvili, Omid Mahmoudi, Parvin Ardalan m.fl. Arr Smockadoll. 12/ 12 Finna sin form och språk: Skrivarakademins elever presenterar sina texter tillsammans med Cecilia Persson, lärare på Roman & Novell-kurserna på Skrivarakademin i Malmö. Arr Skrivarakademin. Teater 16/11 22/12 Teaterföreställning Jag vill dö i Kirribilli baserad på Fredrik Ekelunds roman m/s Tiden. Skådespelare: Jörgen Darfeldt och regissör Lennart Jähkel. 18 föreställningar. Arr Teater Koffert, författaren, ABF och Poeten på hörnet.

13 Slutord Antalet författare och bokproduktion har ökat markant under de senaste åren. Det finns en större arbetsmarknad för författare, men också en ökad konkurrenssituation som sporrar till stordåd. Vi skulle gärna vilja vidga arbetsmarknaden för våra medlemmar som så väl behöver inkomsterna från uppdragen. Våra beställare är till största del skolor, bibliotek och föreningsliv. Aktualitet och popularitet påverkar beställningarna, vilket innebär att uppdragen är ojämnt fördelat mellan författarna. Därför tänker vi sätta fortsatt fokus på våra medlemsutbildningar och medlemsträffar eftersom de kommer samtliga författare till godo. Glädjeämnena i vår verksamhet är att medlemsantalet ökat, ett fortsatt stöd från Kultur Malmö, Region Skåne och KUR, samt inte minst utvecklingen av Skapande Skola verksamhet och samarbetet med andra litterära föreningar och intresseorganisationer. Styrelsen vill tacka för det gångna året och överlämnar med detta verksamhetsberättelsen för behandling och godkännande. Malmö den 24 januari 2013 Styrelsen för Författarcentrum Syd Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Jarmo Majorin, sekreterare Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft Erik Pousette

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad*

Styrelsens förslag är samma nivå som fastställdes vid förra årsmötet - 27 kronor/månad* Dagordning --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Frilans Syds årsmöte 8 mars 2015 kl 18:00 (prick) i Skånskans Hörsal i Malmö

Läs mer

Läsbryggan 2012 Ett samarbete mellan bibliotek och ABF i Västernorrland

Läsbryggan 2012 Ett samarbete mellan bibliotek och ABF i Västernorrland Läsbryggan 2012 Ett samarbete mellan bibliotek och ABF i Västernorrland Rapport Läsbryggan ett samarbete i Västernorrland mellan folkbiblioteken, länsbiblioteket och ABF Projektansökan Läsbryggan föranleddes

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8

Innehållsförteckning. Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 VIKTIGA PAPPER Innehållsförteckning Programmet för RÅM 2 8 januari 2011 5 Programmet i korthet 5 Programmet med beskrivningar och förklaringar 6 Storvik 8 Årsredovisning för Fältbiologerna 9 Stora händelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// ///////////////////

/////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// /////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2008 /////////////////// /////////////////// /////////////////// 2008 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR En ny mandatperiod, en ny styrelse

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer