Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen och att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I samverkan med kommunala, regionala och statliga institutioner, bibliotek, skolor, arbetsplatser, fackföreningar, föreningar och organisationer i övrigt, ska vi skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna. I samverkan med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Författarcentrum är en ledande aktör för förmedling av författarframträdanden i Sverige. Författarcentrum Syds arbete sker i enlighet med stadgarna och efter de riktlinjer årsmötet och styrelsen beslutar. Prioriterade områden i verksamhetsplanen för : Författarens villkor: Förbättra författares möjligheter att profilera sig litterärt och försörja sig. Engagera författare i läsfrämjande arbete. Barn och unga. Stötta bildandet av ett nätverk i södra Sverige för skapare av barn- och ungdomsböcker (författare och illustratörer). Skriv- och läs projekt för barn och unga (Skapande skola och andra skolprojekt.) Mångfald. Utveckla firandet av Världspoesidagen i Malmö och Lund och på sikt på fler platser i Skåne. Kunskap om språk och översättarnas roll. Underlätta för författare från olika länder att verka som författare i regionen. Litterära scener. Aktiv delta och stödja arrangörer och projekt för såväl inarbetade som nya och tillfälliga litterära scener. Styrelsen Ordinarie ledamöter Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Jarmo Majorin, sekreterare Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft Suppleanter Per Brinkemo Malin Stehn

2 Sammanträden 8 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Ordinarie representanter i FC Riks styrelse har varit Lars Magnar Enoksen och Angela Garcia samt Åsa Maria Kraft och Sohrab Rahimi som suppleanter. FC Syds representanter har deltagit i FC Riks styrelsearbete vilket varit omfattande eftersom FC Riks antagit nya stadgar och förberett en ny organisation. Det har varit två medlemsmöten, årsmöte Hallsberg 14 april och ett extra medlemsmöte i Göteborg 29 september. Årsmöte/medlemsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars 2012 på Kiviks hotell, Kivik. Medlemsavgiften 200 kronor har varit oförändrad. Valberedning Ordinarie ledamöter Jeanette Thelander (sammankallande), Stefan Lithner och Mårten Sandén. Suppleant Jan Svärd Kassaförvaltare Prokab Ekonomikonsulter AB har skött redovisningen tillsammans med Leif Jacobsen, föreningskassör. Revisorer Ordinarie Nina Jörgensen, Revisionsbyrå AB i Malmö (godkänd revisor), Allie Nilsson (föreningsrevisor) Suppleant föreningsrevisor Vakant Medlemmar Antal medlemmar den 31 december 2012: 403 st Antal nya medlemmar: 45 st varav 17 st är debutantmedlemmar. Antal utträdda medlemmar: 8 st Nya medlemmar Arne Jertelius, Martin Jern, Barbara Fellgiebel, Unnur Solrun Bragadóttir, Mattias Olsson, Stefan Lehbert-Borg, Linda Fridh, Per Erik Sjösten, Leif Holmstrand, Jarmo Majorin, Lotta

3 Löfgren-Mårtensson, Anders de la Motte, Ylva Stockelberg, Nene Ormes, Karin Tidbeck, Lina Wolff, Anette Eggert, Jenny Westerström, Lars Hansare, Elisabeth Westerlund, Rada Dobriyanova, Vasvija Dedic-Bacevac, Sölve Dahlgren, Helén Laestadius Loman, Greger Morin, Stina Larsson, Folke Schimanski. Debutantmedlemmar: Emma Andersson, Merima Dizdarevic, Staffan Bengtsson, Susann Wilhelmsson, Michael Andersson, Tom Sebastian, Helena Thorfinn, Elisabeth Brännström, Adina Ståhle, Mattias Edvardsson, Jenny Milewski, Frida Skybäck, Björn Eneke, Jennie Silis, Jenny K Lundgren, Marko Wramén, Maud Hell. Kansliet Personal Föreningen har haft en heltidsanställd på kansliet, Anna Alsmark, författarförmedlare/projektledare och kanslichef. I uppgifterna ingår ekonomisk administration, ledning av föreningens projekt, att driva utåtriktade arrangemang och delta i nätverk och samarbeten som främjar FC Syd. Anna Alsmark blev från juni månad även ansvarig för Författarcentrums nya hemsida på uppdrag av Författarcentrum Riks styrelse. Karin Tidbeck var timanställd på Poeten på hörnet 10 timmar/vecka under mars-maj månad och projektanställdes på halvtid under september-december. Arbetsuppgifterna har omfattat att sköta skyltning, administration av program, medlemmars böcker och marknadsföring. Christer Classons heltidstjänst på Loftet avslutades den 29 februari i enlighet med avtal med DIK-förbundet. Förmedlingen Författarförmedlingen bokade 435 författaruppdrag, en ökning från förra året med 90 uppdrag. En tendens från de senaste åren är att bokningarna omfattar större uppdrag (fler timmar per uppdrag) vad gäller bokningar för grundskolan. Statens kulturråds bidrag Skapande skola har ökat trycket på bokningar av barn- och ungdomsboksförfattare. Det är vanligt med återbesök i form av ett inledande eller inspirationsbesök följt av skrivarverkstad ledd av samma författare. Behovet av rådgivning ökat, även sådan rådgivning som rör ansökan för bidrag. Förmedlingarna i hela Författarcentrum behöver ökade resurser för att bättre kunna ta hand om skolans efterfrågan på författare som kan leda skrivarverkstad och liknande och de vanlig bokningarna till bibliotek, föredrag, Världsbokdagen m fl. Författarförmedlingens anställa upplever situationen mycket pressad inom ramen för nuvarande tjänster, detta eftersom bidraget från KUR inte ökat de senaste tio åren. Verksamhet Skrivarläger på Tjärö Den 3-4 augusti 2012 arrangerade Författarcentrum Syd för första gången ett skrivarläger för författare och den skrivintresserade allmänheten. 25 personer deltog, mestadels medlemmar, men även från Smålands författarsällskap och skrivintresserade från Blekinge. Lägret hölls på Tjärö i Blekinge skärgård och leddes av med två mycket uppskattade kursledare, poeten Lina Ekdahl från Göteborg och författaren, kolumnisten och f d

4 professorn i nordisk litteratur, Merete Mazzarella från Helsingfors. Man kunde välja berättande (Merete) eller poesi (Lina). Det blev två intensiva och soliga sommardagar. Deltagarna färdades med båt från Järnavik i Bräkne Hoby och checkade in på sina rum på det gamla vandrarhemmet. Första kursdagen avslutades med middag och social samvaro på öns restaurang. Dag två fortsatte kursen fram till en gemensam lunch och avfärd. Ett önskemål var att nästa läger ska vara längre, minst två övernattningar. Skrivarlägret planerades i samarbete med Smålands författarsällskap som kommer att stå värd för nästa skrivarläger som blir på Visingsö den15-16 juni Medlemsträffar Verksamheten erbjöd många tillfällen att mötas i föreningen under året i samband med medlemmarnas egna presentationskvällar och andra arrangemang. Det ordnades flera bokmarknader på Poeten på hörnet för medlemmars böcker både våren och hösten. Skrivarlägret på Tjärö blev kanske årets mest minnesvärda möte med ett 20-tal medlemmar som pratade skrivande och umgicks två sommardagar. Den 10 oktober hölls en medlemsträff med information om hur man uppdaterar sin författarpresentation. Den 11 oktober hölls ett möte om Läsfrämjande och den 22 oktober ett möte i samarbete mellan Författarcentrum Syd och BUS-sektionen/Författarförbundet om Skapande skola och författarbesök i skolan. Medlemsfest 17 februari ordnade styrelsen fest på Loftet för medlemmarna under titeln När natten kröker sig. På temat natten läste festdeltagarna dikter. Musikunderhållning av Erik Magntorn. Författarmingel För medlemmar och andra gästande författare har det ordnats mingel på Litteraturhus Lunds dagar i maj och på Kristianstad Bokfestival i september tillsammans med arrangörerna. Författarcentrum arrangerade det årliga minglet i montern på Bok&Biblioteksmässan. Författarcentrum Syd stod värd för ett författarmingel i samband med Skånska Bokmässan i Helsingborg den 20 oktober. Den 18 december avslutades året med en informell julfest på Poeten på hörnet. Medlemsutbildning 24 januari. Introduktion och visning för författare av samlingarna på Skånes Arkivförbund i Lund. 20 mars, Att skriva för film. Kursledare var Peter Arrhenius, författare och manusförfattare knuten till SVT Drama. Samarrangemang med Författarförbundet/Bussektionen.

5 Regionalt utvecklingsarbete Litteraturrundan Jeanette Thelanders motion om en Litteraturrunda (med Konstrundan som förebild) antogs med stor entusiasm på årsmötet i Kivik Ett möte för intresserade ordnades den 6 september och trots att endast fem medlemmar kom, beslutade man att genomföra Litteraturrundan april Man beslutade att utforma projektet kring tre geografiska nav Norra och mellan-skåne, Österlen och Söderslätt. Man skulle ytterligare undersöka intresset hos medlemmarna, hitta tänkbara samarbetsparters och söka ekonomiskt stöd till projektet. Barbara Fellgiebel blev en viktig länk till ABF på Österlen där hon arbetar. Anna Alsmark fick uppdraget av styrelsen som projektledare och det bildades en interim styrgrupp med Jeanette Thelander, Hästveda, Ylva Stockelberg, Simrishamn och Madeleine Brandin, Trelleborg. Gensvaret på Litteraturrundan har varit mycket positivt. Arbetet uppmuntrades av att Kultur Skåne beviljade ett utvecklingsbidrag på kr. Referensgruppen /Författardagen i Hässleholm Den årligen återkommande författardagen i Hässleholm Ett möte om barn- och ungdomslitteratur har drivits vidare i ett gott samarbete över hela södra Sverige. Referensgruppen har bestått av Anna Alsmark, Författarcentrum Syd, sammankallande projektledare, Karin Ohrt, Kultur Skåne, Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping, Theres Emilsson, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Pia Malmberg-Kronvall, Regionförbundet i Kalmar samt Helén Sandberg, Hässleholms stadsbibliotek. Möten har ägt rum på Växjö stadsbibliotek 31 januari, Hässleholms stadsbibliotek den 20 juni samt däremellan många möten via Internet. Ny kontakt med Region Blekinge I samband med att skrivarlägret lades i Blekinge har Författarcentrum Syd inlett en kontakt med Region Blekinge för att undersöka möjligheter att skapa nätverk och samarbete för framtiden. Region Blekinge har under året antagit en ny kulturplan som bl a har som mål att lyfta fram litteraturen. Kristianstad Bokfestival. Uppföljning under året av samarbetet med Anders Nylander, ansvarig för Bokfestivalen. Författarstafett med Författarcentrums medlemmar är ett uppskattat inslag i festivalens program. Malmö kulturförvaltning möte om finansiering av kultur Angela Garcia representerade Författarcentrum Syd på Malmö kulturförvaltning kulturlunch med samtal och diskussion om finansiering av kultur, om nya och andra sätt att hitta pengar och resurser till sin kulturverksamhet.

6 Region Skåne - konferens om kulturella och kreativa näringar Ylva Stockelberg representerade Författarcentrum Syd på Regions Skånes konferens 7 november i Simrishamn. Tema: hur kan regionen stödja tillväxt och samarbeta med kulturens aktörer och entreprenörer på landsbygden. Kultur Lund - Utbudsdag Den 27 november presenterade Anna Alsmark författarförmedlingens tjänster på en utbudsdag där centrumbildningarna inbjudits att presentera sig för personal inom förskola och skola arrangerad av Kultur Lund. Internationellt utbyte Världspoesidagen För första gången firade och uppmärksammade Författarcentrum Syd Världspoesidagen som är utlyst av UNESCO den 21 mars, detta i ett samarbete med Internationella Poesidagarna i Malmö. Projektledare och producent var Angela Garcia. Åtta poeter varav fyra utländska gäster deltog under två dagar i uppläsningar, skolbesök och öppna föreläsningar på Malmö högskola. Firandes avslutades med ett välbesökt kvällsprogram på Victoriateatern i Malmö.Projektet genomfördes med stöd av Statens Kulturråd, Region Skåne, ABF Malmö, Folkuniversitetet, Conaculta, Mexikos Ambassad, Spanska Kulturministerium och Goethe Institut. Medarbetare: Aura Latina Förlag, Malmö högskola, Ängsdals skola, Latinamerika i Fokus. Nätverk och samarbeten BASUN Nätverk för barn- och ungdomsboksskapare i södra Sverige. BASUN bildades under året på initiativ av författarna Malin Stehn och Anette Eggert och samarbetar med Författarcentrum Syd kring t ex möten, kontaktspridning, bokdagar, deltagande på mässor. Popstad Lund, Kulturen i Lund Författarcentrum Syd deltog i samarbetet kring ett av program med författare som medverkande i Kulturen i Lunds projekt och utställning Popstad Lund i februari. Författaren Mårten Sandén och förläggaren och förattaren Jonas Ellerström möttes i ett samtal om Popmusikens lyrik och Bengt Liljegren talade om Punkattityd och Pink Floyd. Kritikfestivalen i Malmö-Köpenhamn Författarcentrum Syd samarbetade kring genomförandet av Kritikfestivalen i Malmö i februari.

7 Litteraturhus Lund Författarcentrum Syd medverkade i planeringen och genomförandet av Litteraturhus Lunds program 3-5 maj på Domkyrkoforum och Stadsbiblioteket i Lund. Programmet var inriktat på olika teman som rör skrivprocessen samt en presentation av olika visioner för ett Litteraturhus i Lund. Lommas längsta bokbord. Ordnades den 26 maj, bokbord för medlemmar, utomhusarrangemang. Medlemsinformation och utskick Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, hemsida och två nummer av nyhetsbrevet Flygande Posten. En all viktigare kanal för snabb information blev under året den nya facebooksidan för Poeten på hörnet. FC Syds hemsida Den nya gemensamma hemsida sjösattes efter några månaders förseningar den 2 mars. Till nyheterna med hemsidan hör att medlemmarna själva kan logga in och uppdatera sina författarpresentationer. Anna Alsmark har varit FC Syds representant i den nya hemsidans referensgrupp och tog i juni över som huvudansvarig projektledare för Författarcentrum Riks efter att Helena Ahlin hastigt slutat. Debutantmedlemsskap Debutantmedlemskapet lockar nya författare till föreningen. Medlemskapet innebär att den som endast gett ut en bok kan för samma avgift som övriga medlemmar få full tillgång till föreningens verksamhet och en presentation i förmedlingen. Medlemskapet begränsas till att man inte får förslags- eller rösträtt på årsmötet förrän man kommit ut med sin andra bok. Lokaler Hedmanska gården Kansliet och Loftet sades upp. Bakgrunden är att hyreskostnaderna vid Lilla torg tog upp en alltför stor del av verksamhetsbidraget från Malmö kulturstöd, därtill krävdes orimligt stora administrativa och personella resurser från föreningen för att hantera uthyrningen till andra föreningar och hålla lokalerna i gott skick. Varken Loftet eller kansliet har varit tillfredsställande ur tillgänglighetssynpunkt eftersom det inte går att handikappanpassa den K-märkta fastigheten. Malmö kulturstöds policy är numera att verksamhetsstödet inte ska ses som en garanti för hyreskostnader, utan ska gå till publik verksamhet. Författarcentrum Syds styrelse har mot den bakgrunden beslutat att säga upp lokalerna. Syftet är att frigöra medel för Författarcentrum Syds publika verksamhet i Malmö, nå ut till en större publik och förnya verksamheten.

8 Poeten på hörnet Vid årsskiftet 2011/2012 blev Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 i Malmö, föreningens nya lokal och mötesplats i Malmö genom ett samarbete mellan lokalens ägare Katarina Mazetti och Författarcentrum Syd. Syftet är att skapa en mötesplats vid bemärkelse eftersom vi vänder oss till författare och litteraturintresserade i hela Författarcentrum Syds område, Skåne, Blekinge och Småland. I början av året lades många timmar på planeringsmöten och praktiska förberedelser inför det officiella öppnandet den 2 februari. En viktig fråga var också namnet på lokalen och verksamheten. Lokalen hade under en prövotid fått namnet Lokalen, en del andra förslag kom också in, men slutligen tyckte arbetsgruppen att Katarina Mazettis förslag Poeten på hörnet var bäst. En logga skapades av Ann Hingström, skylten kom på plats ovanför entrén, Poetens facebooksida startades och all information om program, hur man bokar lokalen etc har lagts ut regelbundet på en egen hemsida Författarcentrums medlemmar, bokcirklar och litterära grupper, förlag, översättare, olika nätverk, har använt lokalen till egna möten och till arrangemang. Författarcentrum Syds medlemmar har kunnat låna lokalen utan kostnad till sina boksläpp och andra litterära arrangemang. För annan litterär verksamhet (föreningar, förlag, skrivarkurser, teaterföreningar m fl) har hyran varit 350 kr per dag. Det finns en liten scen som förbättrats under hösten med större yta, justerbara strålkastare och ett draperier mot fönstret. Verksamheten har under våren och hösten haft publika arrangemang 2-4 dagar i veckan med kända och okända lokalt verksamma författare, ibland tillsammans med musiker och sångare. En ny och åldersmässigt mycket blandad och nyfiken publik har kommit till Poeten. Lokalen rymmer ca 40 sittplatser. Exponeringen med de stora skyltfönstren mot gatan upplevs mycket positivt, folk tittar in och undrar vad detta är för något. Målsättningen var att hålla lokalen öppen tisdag-onsdag-torsdag kl Det skedde inledningsvis med ideella krafter men det var svårt att hitta eldsjälar som hade tid att ställa upp varje vecka. Vi behövde också få bättre struktur på marknadsföringen och informationsflödet på poetens hemsida, dygnet.se och Malmö evenemangskalender. Det administrativa arbetet och bokhanteringen växte i takt med att medlemmar lämnade in sina böcker. Vi knöt därför en projektanställd på tio timmar per vecka till Poeten på hörnet, Karin Tidbeck, som efter sommaren anställdes på halvtid som projektledare för bokförsäljningen, webbansvarig marknadsförare och producent för hösten. Flera bokmarknader organiserades under året, mycket trevliga sammankomster där medlemmar hade bokbord och visade upp sina böcker, men tyvärr inte så publikdragande som vi hoppats. Poeten på hörnet samarbetade med Folkuniversitetet under våren och under hösten med ABF Malmö som fick tillgång till lokalen för möten och studiecirklar.

9 Arrangemang Världspoesidagen mars Programmet för Världspoesidagen mars ägde rum på flera platser i Malmö; Loftet, Ängsdals skola, Malmö högskola och Victoriateatern. De medverkande poeterna var Claude Darbellay (Schweiz), Gabi Eftimie (Rumänien), Jorge Riechmann (Spanien), Uwe Kolbe (Tyskland), Rocío Cerón (Mexiko) och från Sverige Kjell Espmark, Åsa Maria Kraft och Sara Gilliard. Lasse Söderberg medverkade som presentatör och översättare av medverkandes texter. Programansvarig och konferencier var Angela Garcia. Världsbokdagen 23 april Författarframträdanden av Zulmir Becevic, Martina Haag, Elisabeth Åsbrink, Björn Larsson, Jonas Hassen Khemiri, Ulf Westerberg, Emma Hamberg, Katarina von Bredow, Catharina Ingelman-Sundberg arrangerades med stöd av Författarcentrum Syd och Statens Kulturråd på biblioteken i Oskarshamn, Emmaboda, Alvesta, Nässjö, Skurup, Västervik, Borgholm, Nybro, Jönköping, Vetlanda. 7, sept, Författarstafett på Kristianstad Bokfestival Den 7 september var Författarcentrum Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstads Bokfestival. Deltagarna var Tuija Nieminen-Kristoffersson (Bromölla), Jenny Milewski (Åkarp), Tomas Arvidsson (Kalmar), Oscar Nilsson Tornborg (Lund), Sevko Kadric (Helsingborg) och Ylva Stockelberg (Simrishamn). Programansvarig och konferencier var Karin Tidbeck sept, Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. På Litteraturscenen arrangerades ett fullspäckat program med totalt 80 författarframträdanden under Bok&Biblioteksmässans fyra dagar i ett samarbete mellan Författacentrum och Sveriges Författarförbund okt, Skånska Bokmässan i Helsingborg Den oktober var Författarcentrum Syd medarrangör för andra gången i Skånska Bokmässan på Kulturmagasinet i Helsingborg i samarbete med Skånes hembygdsförbund och Kulturmagasinet, Fredriksdals muséer i Helsingborg. Temat för bokmässan var staden. Till invigningen läste Mikael Rudesjö en av sina dikter om staden. Programmet bestod av föreläsningar i hörsalen med bl a forskarna Jan Jörnmark, Elisabeth Högdahl och chefen för Dunkers kulturhus Katti Hoflin. Speakers Corner omfattande ett 40-tal framträdanden på en scen i caféet med bl a Lars Magnar Enoksen som konferencier. Från Författarcentrum Syd kunde man bl a lyssna på Mats Pettersson, Madeleine Brandin, Jeanette Rosengren, Erik Hirschfeld och flera medlemmar från Poetisk plattform i Helsingborg som hade bokbord.

10 19 nov Författardagen i Hässleholm, barn och ungdomslitteratur Den 19 november kom ca 250 deltagare från hela södra Sverige för att lyssna på författarna Arkan Asaad, Jessica Schiefauer, Magnus Ljunggren, Emma Andersson, Lin Hallberg, Moa Matthis, Mattias Olsson och Tony Manieri. Konferencier var Mårten Sandén. Arrangemang på Poeten på hörnet Februari 2/2 Officiell invigning. Musik av Patrick Payne, pianist. Arr Poeten på hörnet. 3/2 Poesi, uppläsningar. Arr Ordkonst. 7/2 Författarafton, Sohrab Rahimi, Krigsbibliotekarien. Arr Poeten på hörnet. 9/2 Författarafton, Sigrid Combüchen. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 11/2 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. 14/2 Poesitävling på Alla hjärtans dag. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 15/2 Tyskspråkig litteratursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 16/2 Författarafton, Arkan Asaad. Arr Poeten på hörnet. 23/2 Författarafton, Salomon Schulman. Musik Lennart Eriksson. Arr Poeten på hörnet. 25/2 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. Mars 1/3 Varité Velociped. Arr Poeten på hörnet. 2/3 Poesikväll Malmödikt, 3 poeter Kristian Calrsson, Freke Räihä., Tomas Ekström. Arr poeterna. 6/3 Författarafton, Karin Wahlberg. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 8/3 Firande av kvinnodagen med ett tiotal författare, musiker och artister; bla Christina Claesson, Louise Hoffsten, Karin Lentz, Katarina Mazetti, medlemmar i Röda bönor. Arr Poeten på hörnet. 17/3 Föreläsning, Bosniska Pyramider. Arr Språka/Kristian Carlsson 22/3 Författarafton, Clas Rosvall. Arr Poeten på hörnet. 23/3 Release av tidskriften Ordkonsts nya nummer. Arr Ordkonst. 26/3 Tyskspråkig litteratursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 29/3 Författarafton, Niklas Sciöler och Oline Stig. Arr Poeten på hörnet. April 4/4 Lösa tyglar. Författaren Jan Sigurd, gästartist Anna-Lena Brundin. Arr Poeten på hörnet. 12/4 Föredrag med bildvisning av reseskildraren Olle Carlsson, musik Anders Birgersson, gitarr. Arr Poeten på hörnet. 16/4 Författarafton, Elsie Johansson. Arr Poeten på hörnet. 18/4 Tyskspråkig literatursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 21/4 Uppläsningar och musik. Lovisa Eklund, Andreas Möller, Niklas Almqvist. Gästartister Innanvatten. Arr Poesikollektivet Ordkommissionen. 24/4 Poesiafton med amerikanske poeten Jasper Bernes, Andrzej Tichý, Ida Börjel. Arr Tidskriften Subaltern.

11 26/4 Författarskolan vid Lunds universitet presenteras av Björn Larsson, författare och professor, med två f d elever, författarna Nene Ormes och Henrik Pettersson. Arr Författarskolan. 28/4 Bokmarknad och författarframträdanden. Arr Förlaget Siljans Måsar. Maj 2/5 Tranotra, nordisk folkmusikgrupp med elever från fyra olika folkhögskolor. Från fyra nordiska länder. Arr Poeten på hörnet. 3/5 Program av elever från Skurups skrivar- och jazzmusiklinje. Arr Poeten på hörnet. 10/5 Författarafton, Set Mattsson. Arr Förlaget Historiska media. 14/5 Författarkväll. Amerikanske poeten Forrest Gander samt Per Enström och Mats Kolmisoppi. Arr Poeten på hörnet. 15/5 Vingar över Malmö. Vandring, föreläsning, poesi om fåglar. Fågelkännaren och författaren Erik Hirschfeld och poeten Niklas Törnlund. Arr Hirschfeld/Törnlund. 16/5 Bokrelease, Patrik Eghammar. Arr författaren. 23/5 Tyskspråkig litteratursalong. Samtalsledare och arrangör Barbara Fellgiebel. 24/5 Musikframträdande av Christina Kjellson, singersong-writer. Arr Poeten på hörnet. 26/5 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. September 3/9 En afton med samtida palestinska poeter. Poeterna Asmaa Azaizeh och Dalia Taha presenterades av Ida Börjel och Hanna Nordenhök. Arr Ida Börjel, Hanna Nordenhök och Bagdad Cafés palestinska poesifestival/poeten på hörnet. 6/9 Boksläpp. Jonas Bergh: Sju månader (kortroman) och deckaren Mord. Musik och sång av Andi Almqvist. Arr Författaren. 7/9 Metaforbrottning med Dunkelbyrån. Arr: Dunkelbyrån, ABF Malmö, Poeten På Hörnet 11/9 Bokpresentation: Ett helt liv, men ändå inte riktigt! Enrique Pérez på årsdagen för militärkuppen i Chile den 11:e september Arr författaren. 25/9 Besök av Studio Total. Tomas Mazetti och Hanna Lina Frey om nallebombningen av Minsk. Arr Poeten på hörnet. Oktober 1/10 Boksläpp: Karin Tidbeck: Amatka. Arr Författaren. 4/10 Boksläpp. Journalisterna Görrel Espelund och Andreas Karlsson presenterar boken Kap till Kairo, resultatet av en sju månader lång resa genom Afrika. Arr författarna. 9/10 Boksläpp. Tomas Löfström: Den siste resenären föredrag och fotoutställning. En biografi om Torgny Sommelius. Arr författaren. 13/10 Boklördag. Miniföredrag av Katarina Mazetti, Björn Kumm och Mia Gröndahl. Musik och bokförsäljning av medlemmars böcker. Öppen scen för snabba bokpresentationer och spontana infall. Arr Poeten på hörnet. 16/10 Ett samtal om fotbollshistoria, huliganism och sambafotboll. Fredrik Ekelund och Aage Radmann. Arr Poeten på hörnet. 18/10 Författarkväll Catharina Ingelman-Sundberg Kaffe med rån! Arr Poeten på hörnet. 25/10 Skräckafton: en guidad tur i mörkrets tankesmedja. Samtal med skräckförfattare. Medverkande Jenny Milewski, Caroline L Jensen. Arr Poeten på hörnet. 27/10 Sylvia Plath 80 år! Medverkande Jonas Ellerström, Ann Lingebrandt, Lovisa Eklund. Arr ellerströms förlag.

12 31/10 Skräckkväll med skrivkooperativet SkAlla. Arr Skalla. November 6/11 Dikter från den svarta brunnen. Poeten och multikonstnären Jenny K Lundgren. Arr författaren. 8/11 Sjudande tanke, känsla lågande ett Strindbergsprogram av Niklas Törnlund. Arr författaren. 10/11 Scenpoesi och musik med Ordkommissionen, det kringresande poetkollektivet. Scenpoesi och musik. Medverkande poeten Lovisa Eklund, livepoeten Andreas Möller och musikanten Niklas Almqvist. Arr Ordkommissionen. 14/11 Öppen scen. Ringmaster: Lars Magnar Enoksen. Arr Poeten på hörnet. 19/11 Tre frågor och en dikt. Medverkande Marie Lundqvist, Angela Garcia, Andrés Felipe Díaz. Arr Angela Garcia. 20/11 Boksläpp Marko Wramén: Trots allt livet bakom muren. Fotobok om livet på Västbanken och Gaza. 22/11 Om folksaga och fantasy: ett samtal med tre författare. Emma Andersson, Kristina Hård och Nene Ormes. Arr Poeten på hörnet. 27/11 Egenutgivarnas genrekväll. Bokpresentationer och uppläsningar av Maria Bielke von Sydow, Unnur Solrun Bragadottir, Elisabeth Brännström och Lotten Säfström. Arr författarna. December 2/12 Barnens Bokadvent. Bokdag för barn i alla åldrar. Uppläsningar, boklotteri, adventsfika, fantasyquiz, sång och musik, signerade bok-klappar, sagostunder, loppletning. Medverkande: Karin Holmström. Erik Magntorn, Anette Eggert, Mårten Melin, Annika Henning, Torsten Bengtsson och Malin Stehn, Leif Jacobsen och Emma Andersson. Arr BASUN, nätverket för barn- och ungdomsboksskapare i södra Sverige 5/12 Boksläpp. 3 x exilförfattare från Georgien, Afghanistan och Iran. Zurab Rtveliashvili, Omid Mahmoudi, Parvin Ardalan m.fl. Arr Smockadoll. 12/ 12 Finna sin form och språk: Skrivarakademins elever presenterar sina texter tillsammans med Cecilia Persson, lärare på Roman & Novell-kurserna på Skrivarakademin i Malmö. Arr Skrivarakademin. Teater 16/11 22/12 Teaterföreställning Jag vill dö i Kirribilli baserad på Fredrik Ekelunds roman m/s Tiden. Skådespelare: Jörgen Darfeldt och regissör Lennart Jähkel. 18 föreställningar. Arr Teater Koffert, författaren, ABF och Poeten på hörnet.

13 Slutord Antalet författare och bokproduktion har ökat markant under de senaste åren. Det finns en större arbetsmarknad för författare, men också en ökad konkurrenssituation som sporrar till stordåd. Vi skulle gärna vilja vidga arbetsmarknaden för våra medlemmar som så väl behöver inkomsterna från uppdragen. Våra beställare är till största del skolor, bibliotek och föreningsliv. Aktualitet och popularitet påverkar beställningarna, vilket innebär att uppdragen är ojämnt fördelat mellan författarna. Därför tänker vi sätta fortsatt fokus på våra medlemsutbildningar och medlemsträffar eftersom de kommer samtliga författare till godo. Glädjeämnena i vår verksamhet är att medlemsantalet ökat, ett fortsatt stöd från Kultur Malmö, Region Skåne och KUR, samt inte minst utvecklingen av Skapande Skola verksamhet och samarbetet med andra litterära föreningar och intresseorganisationer. Styrelsen vill tacka för det gångna året och överlämnar med detta verksamhetsberättelsen för behandling och godkännande. Malmö den 24 januari 2013 Styrelsen för Författarcentrum Syd Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Jarmo Majorin, sekreterare Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft Erik Pousette

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2013 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Stadgar Författarcentrum Väst

Stadgar Författarcentrum Väst Stadgar Författarcentrum Väst 1. Författarcentrum Västs uppgift Författarcentrum Västs uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och andra människor, att föra litteraturen ut i samhället,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum mot rasism i Trollhättan 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR I TEGRATIO SFORUM MOT RASISM I TROLLHÄTTA 2013 Integrationsforum/Antidiskrimineringsbyrån Föreningsgatan 16 461 30 Trollhättan Telefon/fax:

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhetsberättelse för år 2008 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för år 2008 Trafiktekniska föreningen bildades den 18 januari 1965. År 2008 var således föreningens 44:a verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har under året

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTESPROTOKOLL IK VAVD 2016 03 07 Plats: Närvarande: Klubblokalen medlemmar, närvarolista bifogas 1 Mötets öppnande Ordföranden, Ann Axelsson, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 1 Förtroendevalda Sekreterare: Lena Lindbäck Suppleant: Martina Bergman Ledamot, Vice ordförande: Ulf Kvist Suppleant: Jesper Andersson Kassör: Börje Ulander Ordförande: Göran

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK Page 1/7 K 55 - FEMALE 1 ROSENLUND Annika #777 4 00:21:15 4'10 Björnstorps IF K 60 - FEMALE 1 LÖNNQVIST Eva #794 13 00:23:47 4'40 Ystads IF 2 ENGELBY Ulla #522 25 00:26:14 5'08 Pan-Kristianstad 3 JÖNSSON

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2015

Verksamhetsberättelse för år 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för SeniorNet Södermalm får avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2015. 1. FUNKTIONÄRER Styrelsen Lars Bogren, ordförande Bengt Könberg, vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015

ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 BRÄNNÖ VÄGFÖRENING PROTOKOLL 430 85 Brännö 2015-03-14 Org.nr. 855100-0428 ORDINARIE ÅRSMÖTE MED BRÄNNÖ VÄGFÖRENING 2015 Tid: lördag den 14 mars 2014 kl. 12.00 Plats: Brännögården, Brännö Närvarande: 15

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Kontaktlista Restvärdeledare

Kontaktlista Restvärdeledare Kontaktlista Restvärdeledare Kansliet Anders Bergqvist VD 08-588 474 10 anders.bergqvist@svbf.se Marie Hansson Vice VD 08-588 474 26 marie.hansson@svbf.se Sara Wickenberg Verksamhetsutvecklare 08-588 474

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK

GmDAG 4.00j G.Mevel o14 - User licence granted to RYSSBERGETS IK Page 1/8 K - FEMALE 1 SÖDERGREN Sandra #467 11 00:51:42 4'00 FIF Gnistan 2 ERLINGSON Caroline #497 22 00:55:39 4'19 Ryssbergets IK 3 JENSEN Tilde #620 41 00:57:54 4'29 Stigmännen Karlshamns OK 4 PERSSON

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2007 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2007. Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15

Årsmöte Trollhättesektionen 2016-01-15 Årsmöte 2016-01-15 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 15 januari 2016 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av två justeringsmän att

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 2012. Föreningen hade vid årets utgång 196 betalande medlemmar. Årsavgiften

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2015 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Kristianstads lokalförening 1. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Marianne Lundquist Öhrn Vice ordförande: Linda Edvardsson (t.o.m. 2015-08-18) Sekreterare: Monica

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Christina Rickmar förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarade medlemmarna välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Christina Rickmar förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarade medlemmarna välkomna. 1(6) Protokoll fört vid Linköpings Skidklubbs årsmöte den 10 juni 2009 i Skidgården Hackefors. Årsmötet föregicks denna gång av utdelande av vandringspriser till klubbens bästa Vasaloppsåkare 2009, Liselott

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang våren 2016

ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang våren 2016 ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang våren 2016 Datum Namn Ort Kortfattat innehåll 26-27/1 Cirkelledarutbildning Asylsvenska Åstorp Alla cirkelledare verksamma inom asylundervisning på

Läs mer

Årsredovisning 2008 Föreningen Framtid Ugglarp,

Årsredovisning 2008 Föreningen Framtid Ugglarp, Föreningen Framtid Ugglarp, Framtid Ugglarps affärsidé: Framtid Ugglarp skall engagera, aktivera och stärka gemenskap och värden för boende och besökare så att så många som möjligt upplever Ugglarp som

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning

PRO Husie. Verksamhetsberättelse för 2013. Inledning PRO Husie Verksamhetsberättelse för 2013 Inledning Föreningens huvuduppgift är att ta tillvara på medlemmarnas intressen och skapa gemenskap i föreningen. Detta ska ske genom att föreningen har ett omfattande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/1-31/12 2008. HJÄRT-OCH LUNGSJUKAS FÖRENING I DAL-VÄNERSBORG 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRT- LUNGSJUKAS FÖRENING DAL-VÄNERSBORG 1/1-31/12 2008. Medlemsantal: Den 1 jan 2008 hade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2012 för RSMH Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) Lyktan i RSMH Lyktan är en förening i utveckling. Föreningen är en ideell, partipolitisk obunden och religiös neutral förening, som genom socialpolitisk

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer