Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen och att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I samverkan med kommunala, regionala och statliga institutioner, bibliotek, skolor, arbetsplatser, fackföreningar, föreningar och organisationer i övrigt, ska vi skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna. I samverkan med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Författarcentrum är en ledande aktör för förmedling av författarframträdanden i Sverige. Författarcentrum Syds arbete sker i enlighet med stadgarna och efter de riktlinjer årsmötet och styrelsen beslutar. Prioriterade områden i verksamhetsplanen för : Författarens villkor: Förbättra författares möjligheter att profilera sig litterärt och försörja sig. Engagera författare i läsfrämjande arbete. Barn och unga. Stötta bildandet av ett nätverk i södra Sverige för skapare av barn- och ungdomsböcker (författare och illustratörer). Skriv- och läs projekt för barn och unga (Skapande skola och andra skolprojekt.) Mångfald. Utveckla firandet av Världspoesidagen i Malmö och Lund och på sikt på fler platser i Skåne. Kunskap om språk och översättarnas roll. Underlätta för författare från olika länder att verka som författare i regionen. Litterära scener. Aktiv delta och stödja arrangörer och projekt för såväl inarbetade som nya och tillfälliga litterära scener. Styrelsen Ordinarie ledamöter Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Jarmo Majorin, sekreterare Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft Suppleanter Per Brinkemo Malin Stehn

2 Sammanträden 8 ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande styrelsemöte. Ordinarie representanter i FC Riks styrelse har varit Lars Magnar Enoksen och Angela Garcia samt Åsa Maria Kraft och Sohrab Rahimi som suppleanter. FC Syds representanter har deltagit i FC Riks styrelsearbete vilket varit omfattande eftersom FC Riks antagit nya stadgar och förberett en ny organisation. Det har varit två medlemsmöten, årsmöte Hallsberg 14 april och ett extra medlemsmöte i Göteborg 29 september. Årsmöte/medlemsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 11 mars 2012 på Kiviks hotell, Kivik. Medlemsavgiften 200 kronor har varit oförändrad. Valberedning Ordinarie ledamöter Jeanette Thelander (sammankallande), Stefan Lithner och Mårten Sandén. Suppleant Jan Svärd Kassaförvaltare Prokab Ekonomikonsulter AB har skött redovisningen tillsammans med Leif Jacobsen, föreningskassör. Revisorer Ordinarie Nina Jörgensen, Revisionsbyrå AB i Malmö (godkänd revisor), Allie Nilsson (föreningsrevisor) Suppleant föreningsrevisor Vakant Medlemmar Antal medlemmar den 31 december 2012: 403 st Antal nya medlemmar: 45 st varav 17 st är debutantmedlemmar. Antal utträdda medlemmar: 8 st Nya medlemmar Arne Jertelius, Martin Jern, Barbara Fellgiebel, Unnur Solrun Bragadóttir, Mattias Olsson, Stefan Lehbert-Borg, Linda Fridh, Per Erik Sjösten, Leif Holmstrand, Jarmo Majorin, Lotta

3 Löfgren-Mårtensson, Anders de la Motte, Ylva Stockelberg, Nene Ormes, Karin Tidbeck, Lina Wolff, Anette Eggert, Jenny Westerström, Lars Hansare, Elisabeth Westerlund, Rada Dobriyanova, Vasvija Dedic-Bacevac, Sölve Dahlgren, Helén Laestadius Loman, Greger Morin, Stina Larsson, Folke Schimanski. Debutantmedlemmar: Emma Andersson, Merima Dizdarevic, Staffan Bengtsson, Susann Wilhelmsson, Michael Andersson, Tom Sebastian, Helena Thorfinn, Elisabeth Brännström, Adina Ståhle, Mattias Edvardsson, Jenny Milewski, Frida Skybäck, Björn Eneke, Jennie Silis, Jenny K Lundgren, Marko Wramén, Maud Hell. Kansliet Personal Föreningen har haft en heltidsanställd på kansliet, Anna Alsmark, författarförmedlare/projektledare och kanslichef. I uppgifterna ingår ekonomisk administration, ledning av föreningens projekt, att driva utåtriktade arrangemang och delta i nätverk och samarbeten som främjar FC Syd. Anna Alsmark blev från juni månad även ansvarig för Författarcentrums nya hemsida på uppdrag av Författarcentrum Riks styrelse. Karin Tidbeck var timanställd på Poeten på hörnet 10 timmar/vecka under mars-maj månad och projektanställdes på halvtid under september-december. Arbetsuppgifterna har omfattat att sköta skyltning, administration av program, medlemmars böcker och marknadsföring. Christer Classons heltidstjänst på Loftet avslutades den 29 februari i enlighet med avtal med DIK-förbundet. Förmedlingen Författarförmedlingen bokade 435 författaruppdrag, en ökning från förra året med 90 uppdrag. En tendens från de senaste åren är att bokningarna omfattar större uppdrag (fler timmar per uppdrag) vad gäller bokningar för grundskolan. Statens kulturråds bidrag Skapande skola har ökat trycket på bokningar av barn- och ungdomsboksförfattare. Det är vanligt med återbesök i form av ett inledande eller inspirationsbesök följt av skrivarverkstad ledd av samma författare. Behovet av rådgivning ökat, även sådan rådgivning som rör ansökan för bidrag. Förmedlingarna i hela Författarcentrum behöver ökade resurser för att bättre kunna ta hand om skolans efterfrågan på författare som kan leda skrivarverkstad och liknande och de vanlig bokningarna till bibliotek, föredrag, Världsbokdagen m fl. Författarförmedlingens anställa upplever situationen mycket pressad inom ramen för nuvarande tjänster, detta eftersom bidraget från KUR inte ökat de senaste tio åren. Verksamhet Skrivarläger på Tjärö Den 3-4 augusti 2012 arrangerade Författarcentrum Syd för första gången ett skrivarläger för författare och den skrivintresserade allmänheten. 25 personer deltog, mestadels medlemmar, men även från Smålands författarsällskap och skrivintresserade från Blekinge. Lägret hölls på Tjärö i Blekinge skärgård och leddes av med två mycket uppskattade kursledare, poeten Lina Ekdahl från Göteborg och författaren, kolumnisten och f d

4 professorn i nordisk litteratur, Merete Mazzarella från Helsingfors. Man kunde välja berättande (Merete) eller poesi (Lina). Det blev två intensiva och soliga sommardagar. Deltagarna färdades med båt från Järnavik i Bräkne Hoby och checkade in på sina rum på det gamla vandrarhemmet. Första kursdagen avslutades med middag och social samvaro på öns restaurang. Dag två fortsatte kursen fram till en gemensam lunch och avfärd. Ett önskemål var att nästa läger ska vara längre, minst två övernattningar. Skrivarlägret planerades i samarbete med Smålands författarsällskap som kommer att stå värd för nästa skrivarläger som blir på Visingsö den15-16 juni Medlemsträffar Verksamheten erbjöd många tillfällen att mötas i föreningen under året i samband med medlemmarnas egna presentationskvällar och andra arrangemang. Det ordnades flera bokmarknader på Poeten på hörnet för medlemmars böcker både våren och hösten. Skrivarlägret på Tjärö blev kanske årets mest minnesvärda möte med ett 20-tal medlemmar som pratade skrivande och umgicks två sommardagar. Den 10 oktober hölls en medlemsträff med information om hur man uppdaterar sin författarpresentation. Den 11 oktober hölls ett möte om Läsfrämjande och den 22 oktober ett möte i samarbete mellan Författarcentrum Syd och BUS-sektionen/Författarförbundet om Skapande skola och författarbesök i skolan. Medlemsfest 17 februari ordnade styrelsen fest på Loftet för medlemmarna under titeln När natten kröker sig. På temat natten läste festdeltagarna dikter. Musikunderhållning av Erik Magntorn. Författarmingel För medlemmar och andra gästande författare har det ordnats mingel på Litteraturhus Lunds dagar i maj och på Kristianstad Bokfestival i september tillsammans med arrangörerna. Författarcentrum arrangerade det årliga minglet i montern på Bok&Biblioteksmässan. Författarcentrum Syd stod värd för ett författarmingel i samband med Skånska Bokmässan i Helsingborg den 20 oktober. Den 18 december avslutades året med en informell julfest på Poeten på hörnet. Medlemsutbildning 24 januari. Introduktion och visning för författare av samlingarna på Skånes Arkivförbund i Lund. 20 mars, Att skriva för film. Kursledare var Peter Arrhenius, författare och manusförfattare knuten till SVT Drama. Samarrangemang med Författarförbundet/Bussektionen.

5 Regionalt utvecklingsarbete Litteraturrundan Jeanette Thelanders motion om en Litteraturrunda (med Konstrundan som förebild) antogs med stor entusiasm på årsmötet i Kivik Ett möte för intresserade ordnades den 6 september och trots att endast fem medlemmar kom, beslutade man att genomföra Litteraturrundan april Man beslutade att utforma projektet kring tre geografiska nav Norra och mellan-skåne, Österlen och Söderslätt. Man skulle ytterligare undersöka intresset hos medlemmarna, hitta tänkbara samarbetsparters och söka ekonomiskt stöd till projektet. Barbara Fellgiebel blev en viktig länk till ABF på Österlen där hon arbetar. Anna Alsmark fick uppdraget av styrelsen som projektledare och det bildades en interim styrgrupp med Jeanette Thelander, Hästveda, Ylva Stockelberg, Simrishamn och Madeleine Brandin, Trelleborg. Gensvaret på Litteraturrundan har varit mycket positivt. Arbetet uppmuntrades av att Kultur Skåne beviljade ett utvecklingsbidrag på kr. Referensgruppen /Författardagen i Hässleholm Den årligen återkommande författardagen i Hässleholm Ett möte om barn- och ungdomslitteratur har drivits vidare i ett gott samarbete över hela södra Sverige. Referensgruppen har bestått av Anna Alsmark, Författarcentrum Syd, sammankallande projektledare, Karin Ohrt, Kultur Skåne, Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping, Theres Emilsson, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Pia Malmberg-Kronvall, Regionförbundet i Kalmar samt Helén Sandberg, Hässleholms stadsbibliotek. Möten har ägt rum på Växjö stadsbibliotek 31 januari, Hässleholms stadsbibliotek den 20 juni samt däremellan många möten via Internet. Ny kontakt med Region Blekinge I samband med att skrivarlägret lades i Blekinge har Författarcentrum Syd inlett en kontakt med Region Blekinge för att undersöka möjligheter att skapa nätverk och samarbete för framtiden. Region Blekinge har under året antagit en ny kulturplan som bl a har som mål att lyfta fram litteraturen. Kristianstad Bokfestival. Uppföljning under året av samarbetet med Anders Nylander, ansvarig för Bokfestivalen. Författarstafett med Författarcentrums medlemmar är ett uppskattat inslag i festivalens program. Malmö kulturförvaltning möte om finansiering av kultur Angela Garcia representerade Författarcentrum Syd på Malmö kulturförvaltning kulturlunch med samtal och diskussion om finansiering av kultur, om nya och andra sätt att hitta pengar och resurser till sin kulturverksamhet.

6 Region Skåne - konferens om kulturella och kreativa näringar Ylva Stockelberg representerade Författarcentrum Syd på Regions Skånes konferens 7 november i Simrishamn. Tema: hur kan regionen stödja tillväxt och samarbeta med kulturens aktörer och entreprenörer på landsbygden. Kultur Lund - Utbudsdag Den 27 november presenterade Anna Alsmark författarförmedlingens tjänster på en utbudsdag där centrumbildningarna inbjudits att presentera sig för personal inom förskola och skola arrangerad av Kultur Lund. Internationellt utbyte Världspoesidagen För första gången firade och uppmärksammade Författarcentrum Syd Världspoesidagen som är utlyst av UNESCO den 21 mars, detta i ett samarbete med Internationella Poesidagarna i Malmö. Projektledare och producent var Angela Garcia. Åtta poeter varav fyra utländska gäster deltog under två dagar i uppläsningar, skolbesök och öppna föreläsningar på Malmö högskola. Firandes avslutades med ett välbesökt kvällsprogram på Victoriateatern i Malmö.Projektet genomfördes med stöd av Statens Kulturråd, Region Skåne, ABF Malmö, Folkuniversitetet, Conaculta, Mexikos Ambassad, Spanska Kulturministerium och Goethe Institut. Medarbetare: Aura Latina Förlag, Malmö högskola, Ängsdals skola, Latinamerika i Fokus. Nätverk och samarbeten BASUN Nätverk för barn- och ungdomsboksskapare i södra Sverige. BASUN bildades under året på initiativ av författarna Malin Stehn och Anette Eggert och samarbetar med Författarcentrum Syd kring t ex möten, kontaktspridning, bokdagar, deltagande på mässor. Popstad Lund, Kulturen i Lund Författarcentrum Syd deltog i samarbetet kring ett av program med författare som medverkande i Kulturen i Lunds projekt och utställning Popstad Lund i februari. Författaren Mårten Sandén och förläggaren och förattaren Jonas Ellerström möttes i ett samtal om Popmusikens lyrik och Bengt Liljegren talade om Punkattityd och Pink Floyd. Kritikfestivalen i Malmö-Köpenhamn Författarcentrum Syd samarbetade kring genomförandet av Kritikfestivalen i Malmö i februari.

7 Litteraturhus Lund Författarcentrum Syd medverkade i planeringen och genomförandet av Litteraturhus Lunds program 3-5 maj på Domkyrkoforum och Stadsbiblioteket i Lund. Programmet var inriktat på olika teman som rör skrivprocessen samt en presentation av olika visioner för ett Litteraturhus i Lund. Lommas längsta bokbord. Ordnades den 26 maj, bokbord för medlemmar, utomhusarrangemang. Medlemsinformation och utskick Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, hemsida och två nummer av nyhetsbrevet Flygande Posten. En all viktigare kanal för snabb information blev under året den nya facebooksidan för Poeten på hörnet. FC Syds hemsida Den nya gemensamma hemsida sjösattes efter några månaders förseningar den 2 mars. Till nyheterna med hemsidan hör att medlemmarna själva kan logga in och uppdatera sina författarpresentationer. Anna Alsmark har varit FC Syds representant i den nya hemsidans referensgrupp och tog i juni över som huvudansvarig projektledare för Författarcentrum Riks efter att Helena Ahlin hastigt slutat. Debutantmedlemsskap Debutantmedlemskapet lockar nya författare till föreningen. Medlemskapet innebär att den som endast gett ut en bok kan för samma avgift som övriga medlemmar få full tillgång till föreningens verksamhet och en presentation i förmedlingen. Medlemskapet begränsas till att man inte får förslags- eller rösträtt på årsmötet förrän man kommit ut med sin andra bok. Lokaler Hedmanska gården Kansliet och Loftet sades upp. Bakgrunden är att hyreskostnaderna vid Lilla torg tog upp en alltför stor del av verksamhetsbidraget från Malmö kulturstöd, därtill krävdes orimligt stora administrativa och personella resurser från föreningen för att hantera uthyrningen till andra föreningar och hålla lokalerna i gott skick. Varken Loftet eller kansliet har varit tillfredsställande ur tillgänglighetssynpunkt eftersom det inte går att handikappanpassa den K-märkta fastigheten. Malmö kulturstöds policy är numera att verksamhetsstödet inte ska ses som en garanti för hyreskostnader, utan ska gå till publik verksamhet. Författarcentrum Syds styrelse har mot den bakgrunden beslutat att säga upp lokalerna. Syftet är att frigöra medel för Författarcentrum Syds publika verksamhet i Malmö, nå ut till en större publik och förnya verksamheten.

8 Poeten på hörnet Vid årsskiftet 2011/2012 blev Poeten på hörnet, Södra Förstadsgatan 65 i Malmö, föreningens nya lokal och mötesplats i Malmö genom ett samarbete mellan lokalens ägare Katarina Mazetti och Författarcentrum Syd. Syftet är att skapa en mötesplats vid bemärkelse eftersom vi vänder oss till författare och litteraturintresserade i hela Författarcentrum Syds område, Skåne, Blekinge och Småland. I början av året lades många timmar på planeringsmöten och praktiska förberedelser inför det officiella öppnandet den 2 februari. En viktig fråga var också namnet på lokalen och verksamheten. Lokalen hade under en prövotid fått namnet Lokalen, en del andra förslag kom också in, men slutligen tyckte arbetsgruppen att Katarina Mazettis förslag Poeten på hörnet var bäst. En logga skapades av Ann Hingström, skylten kom på plats ovanför entrén, Poetens facebooksida startades och all information om program, hur man bokar lokalen etc har lagts ut regelbundet på en egen hemsida Författarcentrums medlemmar, bokcirklar och litterära grupper, förlag, översättare, olika nätverk, har använt lokalen till egna möten och till arrangemang. Författarcentrum Syds medlemmar har kunnat låna lokalen utan kostnad till sina boksläpp och andra litterära arrangemang. För annan litterär verksamhet (föreningar, förlag, skrivarkurser, teaterföreningar m fl) har hyran varit 350 kr per dag. Det finns en liten scen som förbättrats under hösten med större yta, justerbara strålkastare och ett draperier mot fönstret. Verksamheten har under våren och hösten haft publika arrangemang 2-4 dagar i veckan med kända och okända lokalt verksamma författare, ibland tillsammans med musiker och sångare. En ny och åldersmässigt mycket blandad och nyfiken publik har kommit till Poeten. Lokalen rymmer ca 40 sittplatser. Exponeringen med de stora skyltfönstren mot gatan upplevs mycket positivt, folk tittar in och undrar vad detta är för något. Målsättningen var att hålla lokalen öppen tisdag-onsdag-torsdag kl Det skedde inledningsvis med ideella krafter men det var svårt att hitta eldsjälar som hade tid att ställa upp varje vecka. Vi behövde också få bättre struktur på marknadsföringen och informationsflödet på poetens hemsida, dygnet.se och Malmö evenemangskalender. Det administrativa arbetet och bokhanteringen växte i takt med att medlemmar lämnade in sina böcker. Vi knöt därför en projektanställd på tio timmar per vecka till Poeten på hörnet, Karin Tidbeck, som efter sommaren anställdes på halvtid som projektledare för bokförsäljningen, webbansvarig marknadsförare och producent för hösten. Flera bokmarknader organiserades under året, mycket trevliga sammankomster där medlemmar hade bokbord och visade upp sina böcker, men tyvärr inte så publikdragande som vi hoppats. Poeten på hörnet samarbetade med Folkuniversitetet under våren och under hösten med ABF Malmö som fick tillgång till lokalen för möten och studiecirklar.

9 Arrangemang Världspoesidagen mars Programmet för Världspoesidagen mars ägde rum på flera platser i Malmö; Loftet, Ängsdals skola, Malmö högskola och Victoriateatern. De medverkande poeterna var Claude Darbellay (Schweiz), Gabi Eftimie (Rumänien), Jorge Riechmann (Spanien), Uwe Kolbe (Tyskland), Rocío Cerón (Mexiko) och från Sverige Kjell Espmark, Åsa Maria Kraft och Sara Gilliard. Lasse Söderberg medverkade som presentatör och översättare av medverkandes texter. Programansvarig och konferencier var Angela Garcia. Världsbokdagen 23 april Författarframträdanden av Zulmir Becevic, Martina Haag, Elisabeth Åsbrink, Björn Larsson, Jonas Hassen Khemiri, Ulf Westerberg, Emma Hamberg, Katarina von Bredow, Catharina Ingelman-Sundberg arrangerades med stöd av Författarcentrum Syd och Statens Kulturråd på biblioteken i Oskarshamn, Emmaboda, Alvesta, Nässjö, Skurup, Västervik, Borgholm, Nybro, Jönköping, Vetlanda. 7, sept, Författarstafett på Kristianstad Bokfestival Den 7 september var Författarcentrum Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstads Bokfestival. Deltagarna var Tuija Nieminen-Kristoffersson (Bromölla), Jenny Milewski (Åkarp), Tomas Arvidsson (Kalmar), Oscar Nilsson Tornborg (Lund), Sevko Kadric (Helsingborg) och Ylva Stockelberg (Simrishamn). Programansvarig och konferencier var Karin Tidbeck sept, Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. På Litteraturscenen arrangerades ett fullspäckat program med totalt 80 författarframträdanden under Bok&Biblioteksmässans fyra dagar i ett samarbete mellan Författacentrum och Sveriges Författarförbund okt, Skånska Bokmässan i Helsingborg Den oktober var Författarcentrum Syd medarrangör för andra gången i Skånska Bokmässan på Kulturmagasinet i Helsingborg i samarbete med Skånes hembygdsförbund och Kulturmagasinet, Fredriksdals muséer i Helsingborg. Temat för bokmässan var staden. Till invigningen läste Mikael Rudesjö en av sina dikter om staden. Programmet bestod av föreläsningar i hörsalen med bl a forskarna Jan Jörnmark, Elisabeth Högdahl och chefen för Dunkers kulturhus Katti Hoflin. Speakers Corner omfattande ett 40-tal framträdanden på en scen i caféet med bl a Lars Magnar Enoksen som konferencier. Från Författarcentrum Syd kunde man bl a lyssna på Mats Pettersson, Madeleine Brandin, Jeanette Rosengren, Erik Hirschfeld och flera medlemmar från Poetisk plattform i Helsingborg som hade bokbord.

10 19 nov Författardagen i Hässleholm, barn och ungdomslitteratur Den 19 november kom ca 250 deltagare från hela södra Sverige för att lyssna på författarna Arkan Asaad, Jessica Schiefauer, Magnus Ljunggren, Emma Andersson, Lin Hallberg, Moa Matthis, Mattias Olsson och Tony Manieri. Konferencier var Mårten Sandén. Arrangemang på Poeten på hörnet Februari 2/2 Officiell invigning. Musik av Patrick Payne, pianist. Arr Poeten på hörnet. 3/2 Poesi, uppläsningar. Arr Ordkonst. 7/2 Författarafton, Sohrab Rahimi, Krigsbibliotekarien. Arr Poeten på hörnet. 9/2 Författarafton, Sigrid Combüchen. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 11/2 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. 14/2 Poesitävling på Alla hjärtans dag. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 15/2 Tyskspråkig litteratursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 16/2 Författarafton, Arkan Asaad. Arr Poeten på hörnet. 23/2 Författarafton, Salomon Schulman. Musik Lennart Eriksson. Arr Poeten på hörnet. 25/2 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. Mars 1/3 Varité Velociped. Arr Poeten på hörnet. 2/3 Poesikväll Malmödikt, 3 poeter Kristian Calrsson, Freke Räihä., Tomas Ekström. Arr poeterna. 6/3 Författarafton, Karin Wahlberg. Musik Sanna Martin. Arr Poeten på hörnet. 8/3 Firande av kvinnodagen med ett tiotal författare, musiker och artister; bla Christina Claesson, Louise Hoffsten, Karin Lentz, Katarina Mazetti, medlemmar i Röda bönor. Arr Poeten på hörnet. 17/3 Föreläsning, Bosniska Pyramider. Arr Språka/Kristian Carlsson 22/3 Författarafton, Clas Rosvall. Arr Poeten på hörnet. 23/3 Release av tidskriften Ordkonsts nya nummer. Arr Ordkonst. 26/3 Tyskspråkig litteratursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 29/3 Författarafton, Niklas Sciöler och Oline Stig. Arr Poeten på hörnet. April 4/4 Lösa tyglar. Författaren Jan Sigurd, gästartist Anna-Lena Brundin. Arr Poeten på hörnet. 12/4 Föredrag med bildvisning av reseskildraren Olle Carlsson, musik Anders Birgersson, gitarr. Arr Poeten på hörnet. 16/4 Författarafton, Elsie Johansson. Arr Poeten på hörnet. 18/4 Tyskspråkig literatursalong. Arr Barbara Fellgiebel. 21/4 Uppläsningar och musik. Lovisa Eklund, Andreas Möller, Niklas Almqvist. Gästartister Innanvatten. Arr Poesikollektivet Ordkommissionen. 24/4 Poesiafton med amerikanske poeten Jasper Bernes, Andrzej Tichý, Ida Börjel. Arr Tidskriften Subaltern.

11 26/4 Författarskolan vid Lunds universitet presenteras av Björn Larsson, författare och professor, med två f d elever, författarna Nene Ormes och Henrik Pettersson. Arr Författarskolan. 28/4 Bokmarknad och författarframträdanden. Arr Förlaget Siljans Måsar. Maj 2/5 Tranotra, nordisk folkmusikgrupp med elever från fyra olika folkhögskolor. Från fyra nordiska länder. Arr Poeten på hörnet. 3/5 Program av elever från Skurups skrivar- och jazzmusiklinje. Arr Poeten på hörnet. 10/5 Författarafton, Set Mattsson. Arr Förlaget Historiska media. 14/5 Författarkväll. Amerikanske poeten Forrest Gander samt Per Enström och Mats Kolmisoppi. Arr Poeten på hörnet. 15/5 Vingar över Malmö. Vandring, föreläsning, poesi om fåglar. Fågelkännaren och författaren Erik Hirschfeld och poeten Niklas Törnlund. Arr Hirschfeld/Törnlund. 16/5 Bokrelease, Patrik Eghammar. Arr författaren. 23/5 Tyskspråkig litteratursalong. Samtalsledare och arrangör Barbara Fellgiebel. 24/5 Musikframträdande av Christina Kjellson, singersong-writer. Arr Poeten på hörnet. 26/5 Bokmarknad. Arr Poeten på hörnet. September 3/9 En afton med samtida palestinska poeter. Poeterna Asmaa Azaizeh och Dalia Taha presenterades av Ida Börjel och Hanna Nordenhök. Arr Ida Börjel, Hanna Nordenhök och Bagdad Cafés palestinska poesifestival/poeten på hörnet. 6/9 Boksläpp. Jonas Bergh: Sju månader (kortroman) och deckaren Mord. Musik och sång av Andi Almqvist. Arr Författaren. 7/9 Metaforbrottning med Dunkelbyrån. Arr: Dunkelbyrån, ABF Malmö, Poeten På Hörnet 11/9 Bokpresentation: Ett helt liv, men ändå inte riktigt! Enrique Pérez på årsdagen för militärkuppen i Chile den 11:e september Arr författaren. 25/9 Besök av Studio Total. Tomas Mazetti och Hanna Lina Frey om nallebombningen av Minsk. Arr Poeten på hörnet. Oktober 1/10 Boksläpp: Karin Tidbeck: Amatka. Arr Författaren. 4/10 Boksläpp. Journalisterna Görrel Espelund och Andreas Karlsson presenterar boken Kap till Kairo, resultatet av en sju månader lång resa genom Afrika. Arr författarna. 9/10 Boksläpp. Tomas Löfström: Den siste resenären föredrag och fotoutställning. En biografi om Torgny Sommelius. Arr författaren. 13/10 Boklördag. Miniföredrag av Katarina Mazetti, Björn Kumm och Mia Gröndahl. Musik och bokförsäljning av medlemmars böcker. Öppen scen för snabba bokpresentationer och spontana infall. Arr Poeten på hörnet. 16/10 Ett samtal om fotbollshistoria, huliganism och sambafotboll. Fredrik Ekelund och Aage Radmann. Arr Poeten på hörnet. 18/10 Författarkväll Catharina Ingelman-Sundberg Kaffe med rån! Arr Poeten på hörnet. 25/10 Skräckafton: en guidad tur i mörkrets tankesmedja. Samtal med skräckförfattare. Medverkande Jenny Milewski, Caroline L Jensen. Arr Poeten på hörnet. 27/10 Sylvia Plath 80 år! Medverkande Jonas Ellerström, Ann Lingebrandt, Lovisa Eklund. Arr ellerströms förlag.

12 31/10 Skräckkväll med skrivkooperativet SkAlla. Arr Skalla. November 6/11 Dikter från den svarta brunnen. Poeten och multikonstnären Jenny K Lundgren. Arr författaren. 8/11 Sjudande tanke, känsla lågande ett Strindbergsprogram av Niklas Törnlund. Arr författaren. 10/11 Scenpoesi och musik med Ordkommissionen, det kringresande poetkollektivet. Scenpoesi och musik. Medverkande poeten Lovisa Eklund, livepoeten Andreas Möller och musikanten Niklas Almqvist. Arr Ordkommissionen. 14/11 Öppen scen. Ringmaster: Lars Magnar Enoksen. Arr Poeten på hörnet. 19/11 Tre frågor och en dikt. Medverkande Marie Lundqvist, Angela Garcia, Andrés Felipe Díaz. Arr Angela Garcia. 20/11 Boksläpp Marko Wramén: Trots allt livet bakom muren. Fotobok om livet på Västbanken och Gaza. 22/11 Om folksaga och fantasy: ett samtal med tre författare. Emma Andersson, Kristina Hård och Nene Ormes. Arr Poeten på hörnet. 27/11 Egenutgivarnas genrekväll. Bokpresentationer och uppläsningar av Maria Bielke von Sydow, Unnur Solrun Bragadottir, Elisabeth Brännström och Lotten Säfström. Arr författarna. December 2/12 Barnens Bokadvent. Bokdag för barn i alla åldrar. Uppläsningar, boklotteri, adventsfika, fantasyquiz, sång och musik, signerade bok-klappar, sagostunder, loppletning. Medverkande: Karin Holmström. Erik Magntorn, Anette Eggert, Mårten Melin, Annika Henning, Torsten Bengtsson och Malin Stehn, Leif Jacobsen och Emma Andersson. Arr BASUN, nätverket för barn- och ungdomsboksskapare i södra Sverige 5/12 Boksläpp. 3 x exilförfattare från Georgien, Afghanistan och Iran. Zurab Rtveliashvili, Omid Mahmoudi, Parvin Ardalan m.fl. Arr Smockadoll. 12/ 12 Finna sin form och språk: Skrivarakademins elever presenterar sina texter tillsammans med Cecilia Persson, lärare på Roman & Novell-kurserna på Skrivarakademin i Malmö. Arr Skrivarakademin. Teater 16/11 22/12 Teaterföreställning Jag vill dö i Kirribilli baserad på Fredrik Ekelunds roman m/s Tiden. Skådespelare: Jörgen Darfeldt och regissör Lennart Jähkel. 18 föreställningar. Arr Teater Koffert, författaren, ABF och Poeten på hörnet.

13 Slutord Antalet författare och bokproduktion har ökat markant under de senaste åren. Det finns en större arbetsmarknad för författare, men också en ökad konkurrenssituation som sporrar till stordåd. Vi skulle gärna vilja vidga arbetsmarknaden för våra medlemmar som så väl behöver inkomsterna från uppdragen. Våra beställare är till största del skolor, bibliotek och föreningsliv. Aktualitet och popularitet påverkar beställningarna, vilket innebär att uppdragen är ojämnt fördelat mellan författarna. Därför tänker vi sätta fortsatt fokus på våra medlemsutbildningar och medlemsträffar eftersom de kommer samtliga författare till godo. Glädjeämnena i vår verksamhet är att medlemsantalet ökat, ett fortsatt stöd från Kultur Malmö, Region Skåne och KUR, samt inte minst utvecklingen av Skapande Skola verksamhet och samarbetet med andra litterära föreningar och intresseorganisationer. Styrelsen vill tacka för det gångna året och överlämnar med detta verksamhetsberättelsen för behandling och godkännande. Malmö den 24 januari 2013 Styrelsen för Författarcentrum Syd Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Leif Jacobsen, kassör Jarmo Majorin, sekreterare Sohrab Rahimi Åsa Maria Kraft Erik Pousette

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2013 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2013. Föreningen hade vid årets utgång 210 betalande medlemmar. Årsavgiften

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012.

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse 2012. Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 2012. Föreningen hade vid årets utgång 196 betalande medlemmar. Årsavgiften

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 Verksamhetsplan och budget för 2013 Författarcentrum Väst VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013 INLEDNING Författarcentrum Väst är idag - som framgår av verksamhetsberättelsen för 2012 - inte endast en traditionell

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning Föreningen arbetar enligt fastställd Verksamhetsplan där huvuduppgiften är: Att främja utvecklingen av befintligt näringsliv i Falkenbergs kommun samtidigt som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla.

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Till ordförande för mötet väljs Roland Nilsson och till sekreterare väljs Eva Uggla. 1(2) www.sydostgis.se Protokoll från föreningen Sydost-GIS årsmöte 2011-03-02 1 Inledning Föreningens ordförande Roland Nilsson hälsar mötesdeltagarna välkomna till föreningens årsmöte på Linnéuniversitetet

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013 Dagordning årsmöte 2013-04-26 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR 2012!...

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011

Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Skånes hembygdsförbund VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 Framtidsfrågor Skånes hembygdsförbund fick av stämman 2009 i uppdrag att låta en arbetsgrupp ta fram en proposition som presenteras på stämman 2010 (se

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen

Hembygdsföreningen Skivarps Mölla Årsmöte 8/4 2015. Affischen Affischen Utskickat och utdelat i Skivarp och Abbekås Vår kära mölla Landmärke och symbol för Skivarp Vardag i Skivarp 2009 Foto Jonas Dahlgren Branden 27/10 2010 Foto Jonas Dahlgren Agenda 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004

Årsberättelse 2004 ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2004 Sida 1(5) ARBOGA MUSIKFÖRENINGS ÅRSBERÄTTELSE FÖR 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Som grund för föreningens verksamhet finns ett arrangemangsavtal mellan Arboga Fritids- och Kulturnämnd och Arboga Musikförening, daterat

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer