Verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2013 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen och att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I samverkan med kommunala, regionala och statliga institutioner, bibliotek, skolor, arbetsplatser, fackföreningar, föreningar och organisationer i övrigt, ska vi skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna. I samverkan med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Författarcentrum är en ledande aktör för förmedling av författarframträdanden i Sverige. Författarcentrum Syds arbete sker i enlighet med stadgarna och efter de riktlinjer årsmötet och styrelsen beslutar. Styrelsen Ordinarie ledamöter Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Åsa Maria Kraft, sekreterare Erik Pousette Malin Stehn Leif Jacobsen (utgått under året) Jarmo Majorin (utgått under året) Barbara Fellgiebel, suppleant Jeanette Rosengren, suppleant Adjungerad kassör, Anna Alsmark Styrelsesammanträden 7 ordinarie styrelsemöten, varav ett heldags- och två halvdagsmöten, samt ett konstituerande styrelsemöte. Ordinarie representant i FC Riks styrelse har varit Lars Magnar Enoksen och suppleant Åsa Maria Kraft (t o m 20 april då hon valdes till ordförande för FC Riks) och Angela Garcia. FC Syds representanter har deltagit i FC Riks styrelsearbete vilket har bestått av nio internetmöten, ett ordinarie möte i Stockholm och ett i Östersund i anslutning FC Riks årsmöte 20 april i Östersund. 2

3 Årsmöte/medlemsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 24 februari på Grand hotell i Lund. Ett extra medlemsmöte hölls den 27 maj på Poeten på hörnet i Malmö. Medlemsavgift Medlemsavgiften 200 kronor har varit oförändrad under Valberedning Ordinarie ledamöter Jeanette Thelander (sammankallande), Stefan Lithner och Sohrab Rahimi. Suppleant Jan Svärd Kassaförvaltare Prokab Ekonomikonsulter AB har skött redovisningen tillsammans med Anna Alsmark, föreningskassör. Revisorer Ordinarie Nina Jörgensen, Revisionsbyrå AB i Malmö (godkänd revisor), Allie Nilsson (föreningsrevisor) Suppleant föreningsrevisor Vakant Medlemmar Antal medlemmar den 31 december 2013: 361 st Antal nya medlemmar: 47 st varav 14 st är debutantmedlemmar. Antal utträdda medlemmar: 79 st fick vi 45 nya medlemmar och den stora tillströmningen fortsatte under 2013 med 47 nya, både fullvärdiga med minst två böcker, och debutanter. Av debutanterna, som befinner sig i den inledande fasen av sitt författarskap, har flera gått på välrenommerade skrivarutbildningar som Skurups folkhögskola och Författarskolan vid Lunds universitet. Det kan vara intressant att notera att det är både unga, medelålders och äldre, en del pensionärer, i kategorin debutanter. Den höga siffran utträdda medlemmar är en tillfällig topp som beror på att kansliet provat ett nytt faktureringssystem för att bättre kunna följa upp icke-betalande med faktura och påminnelse. Alla medlemmar som efter påminnelse inte betalat för 2012 och 2013 anses ha 3

4 utträtt, i enlighet med föreningens stadgar. Av årets totalt 79 utträdda har 18 aktivt anmält utträde, 4 har flyttat, resten är passivt obetalda. Avlidna medlemmar: Inger Bermar, Malmö. Margit Wisfelt, Malmö. Margit Randén, Malmö. Per-Erik Ystad. Rune Skarvik, Ystad. Nya medlemmar Jonas Rasmussen, Lisbeth Gustavson, Lalo Barrubia, Jan Nordström, Erika Olofsson Liljedahl, Nina Björk, Ing-Marie Johansson, Dodo Parikas, Majvor Massa Eriksson, Eva Ullerud, Helén Laestadius Loman, Andrea Kontros, Folke Dahlqvist, Josefin Schygge, Sten Skansjö, Jalil Haider, Manuela Gaetani, Martin Laps, Andreas Norman, Carina Sigebo Roswall, Leif Nelson, Peter Winai, Paulina Bengtsson, Thomas Halling, Lo Söllgård, Lisbeth Wremby, Janos Kato, Emma Andersson, Frida Skybäck, Maud Hell, Maria Bielke von Sydow, Oscar Nilsson Tornborg, Elin Nilsson. Debutantmedlemmar: Sven van Dijkman, Taliah Pollak, Bobbi Augustine Sand, Helena Tomasson, Gunnel Dahlqvist, Patrik Lundberg, Jennie Silis, Joakim Björck, Henrik Johansson, Jonna Fries, Anna Maris, Göran Blohm, Johan Rockbäck, Kim Andersson. Kansliet Kansli Under hösten blev det klart att Författarcentrum Syd får ett nytt kontor i Filmcentrum Syds lokaler på adress Monbijougatan 17 E i Malmö med inflyttning i januari Personal Föreningen har haft en heltidsanställd på kansliet, Anna Alsmark, författarförmedlare/projektledare och kanslichef. I uppgifterna ingår ekonomisk administration, ledning av föreningens projekt, att driva utåtriktade arrangemang och delta i nätverk och samarbeten som främjar FC Syd. Anna Alsmark har under året även varit ansvarig för Författarcentrums hemsida på uppdrag av Författarcentrum Riks styrelse. Karin Tidbeck har varit projektanställd på halvtid på Poeten på hörnet under januari-juni månad och därefter timanställd i mindre omfattning. I uppgifterna har ingått att hålla löpande tillsyn över lokalen, uthyrning, anslå information och sköta administration av program, böcker, uppdatera hemsidan och kalendariet samt marknadsföring av alla program till Malmö Evenemangskalender och Sydsvenskans Guiden. Jacob Åkerström har anlitats som timanställd i Författarförmedlingen under de perioder när det är mest intensivt med bokning och rådgivning för Skapande skola. Förmedlingen Författarförmedlingen bokade 440 författaruppdrag, och håller därmed samma nivå som förra året, då det skedde en ganska stor ökning från ca 360 bokningar. En del av ökningen är 4

5 uppdrag som våra egna projekt genererat. Kulturrådets bidrag Skapande skola omfattar numera alla årskurser i grundskolan. Det ger en fortsatt stor efterfrågan på barn- och ungdomsboksförfattare som inspiratörer för läs- och skrivprojekt. Skapande skola ny pdf-tjänst Författarförmedlingen följde upp förra årets medlemsträffar (som ägde rum i samarbete med BUS-sektionen/Författarförbundet) rörande Skapande skola och författarbesök i skolan. Med hjälp av medlemmar med erfarenhet av Skapande skola-projekt har vi tagit fram en professionell layout för presentationer i pdf-format. Det underlättar att ha en mall för att beskriva vad man som författare gör inom Skapande skola samtidigt som det blir snygga och inspirerande presentationer i utbudet till skolan. Pdfen är självfinansierad, dvs medlem som önskar beställa en sådan står för kostnaden av layout (500 kr). VERKSAMHET Föreningsutveckling Skrivarläger på Visingsö Ett nytt samarbete mellan Författarcentrum Syd och Smålands Författarsällskap resulterade 2012 i ett uppskattat skrivarläger på Tjärö i Blekinge som Författarcentrum Syd arrangerade för medlemmar och den skrivintresserade allmänheten stod Smålands Författarsällskap värd för skrivarlägret, denna gång på Visingsö den15-16 juni. Kursledare var Elisabet Norin, även medlem i Författarcentrum Syd, skrivledare och författare bl a till skrivhandboken Tre enkla regler finns inte. Kursledare var också Yvonne Teifel, journalist på Jönköpings-Posten, vinnare av Publicistklubbens pris Guldpennan Även detta läger blev mycket lyckat och uppskattat. Litteraturutbyte i Europa samverkan med Smålands författarsällskap och Skånes Författarsällskap Utgångspunkten för ett fortsatt samarbete mellan Författarcentrum Syd och Smålands Författarsällskap är den sociala samvaron för medlemmar, att få tid att samtala och utbyta erfarenheter av skrivandet samt knyta kontakter med andra författare och litterära nätverk. Idén är att ordna en resa till ett litterärt mål och skapa ett utbyte med författare i Europa. Skånes Författarsällskap anslöt sig till samarbetet. Under hösten bildades en arbetsgrupp med Barbara Fellgiebel, Författarcentrum Syd, Elisabet Norin, Smålands Författarsällskap och Thomas Grundberg, Skånes Författarsällskap. Samtliga i gruppen är också medlemmar i Författarcentrum Syd. Gruppen bestämde att resmålet skulle vara det litterära Berlin och har planerat för ett utbyte med författare och förlag i Berlin. Resan äger rum april Konceptet kommer att utvärderas och utvecklas vidare av arbetsgruppen inför Medlemsutbildning Den 4 april arrangerades en utbildning Att förlägga själv eller använda förlag? ett diskussionsseminarium under ledning av författaren och förläggaren Erik Hirschfeld, medlem i Författarcentrum Syd. Utbildningskvällen på Poeten på hörnet var begränsad till 16 platser 5

6 och blev snabbt fullsatt. Frågorna engagerar många medlemmar och temat planeras att återkomma i någon form. Medlemsträffar och författarmingel Verksamheten erbjöd många tillfällen att mötas i föreningen under året i samband med olika medlemsmöten, arrangemang och medlemmarnas egna presentationskvällar, författarnas bokmarknad på Poeten på hörnet mm. Två medlemsmöten hölls för Litteraturrundan, 10 januari och 6 november. För medlemmar och andra gästande författare ordnades mingel på Kristianstad Bokfestival i september tillsammans med arrangörerna. Författarcentrum stod värd för det årliga minglet i montern på Bok&Biblioteksmässan. Regionalt utvecklingsarbete Litteraturrundan Alla medlemmar inbjöds till uppstartsmöte den 10 januari Ett 15-tal medlemmar samlades och gjorde upp en plan för hur projektet skulle genomföras. Det var relativt kort tid, tre och en halv månader, för att få allt på plats till den april. Projektet organiserades kring tre geografiska nav med en styrgrupp bestående av Anna Alsmark/kansliet samt tre samordnare: Jeanette Thelander, Hästveda, Ylva Stockelberg, Simrishamn och Madeleine Brandin, Trelleborg. Samordnarna tog emot inlämnade program och bistod med information till medverkande, lokala arrangörer och lokaltidningar och andra intresserade. Kansliet skötte övergripande samordning och marknadsföring. Det var många bitar som vi fick lösa via epost och telefon, med gemensamma krafter och ett mycket konstruktivt samarbete - logga, ny hemsida, facebooksida, affisch, marknadsföring, skriva bidragsansökningar, pressmeddelanden och hålla presskonferenser. Efter själva genomförande-helgen påbörjades arbetet med utvärderingsenkät för att summera erfarenheterna. Totalt arrangerades 77 programpunkter varav 12 i Norra och mellersta Skåne, 29 på Söderslätt, Trelleborg/Malmö och 36 på Österlen/Simrishamn/Ystad. Litteraturrundan uppmärksammades i ett 15-tal artiklar i press, radio och i riksnyheterna på TV samt olika gratistidningar och turistmagasin. Flera lokaltidningar gjorde större intervjuer av medverkande. Projektet fick ekonomiskt stöd av Region Skåne och ABF Skåne. Styrgruppen höll ett utvärderingsmöte i maj och fortsatt med en ekonomisk genomgång i Simrishamn. Lars Magnar Enoksen införlivades i styrgruppen och blev ansvarig för bidragsansökan samtidigt som Madeleine Brandin avgick som samordnare. På ett möte i september i Lund omformades styrgruppen till en arbetsgrupp med medlemmarna Tomas Löfström, Kivik, Stina Larsson, Anderslöv, Jacob Åkerström, ansvarig för hemsidan och från styrelsen Erik Pousette och Barbara Fellgiebel. En förhoppning är att Litteraturrundan ska få ökad spridning och gärna några prickar, programpunkter, i västra och nordvästra Skåne nästa gång. Den 6 november hölls ett utbildningsmöte för alla medlemmar i Författarcentrum Syd. Ylva Stockelberg gav konkreta råd för vad man kan göra på Litteraturrundan och Jeanette Thelander gav exempel på hur man kan sälja in sitt program till pressen. En ny 6

7 bidragsansökan sammanställdes och inlämnades till Region Skåne. Därmed var arbetet påbörjat igen för Litteraturrundan som äger rum den maj Referensgruppen/Författardagen i Hässleholm Den årligen återkommande författardagen i Hässleholm Ett möte om barn- och ungdomslitteratur har genomförts 19 november i Kulturhuset i Hässleholm. Planeringen har skett i ett gott samarbete över hela södra Sverige. Referensgruppen har bestått av Anna Alsmark och Malin Stehn, Författarcentrum Syd, programansvariga och sammankallande projektledare, Karin Ohrt, Kultur Skåne, Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping, Theres Emilsson, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Magnus Åberg, Regionförbundet i Kalmar samt Anette Mjöberg och Helén Sandberg, Hässleholms stadsbibliotek. Möten har ägt rum på Nässjö stadsbibliotek 15 januari, Hässleholms stadsbibliotek den 11 juni samt däremellan fyra möten via Internet. Nytt projekt i Blekinge: Berättarkraft Författarcentrum Syd har sedan ett par år haft en dialog med Region Blekinge i samband med en ny kulturplan bl a med målet att lyfta fram litteraturen i Blekinge tog Olofströms bibliotek initiativ till projektet Berättarkraft en berättar- och litteraturfestival. Region Blekinge och Olofströms bibliotek bjöd in Författarcentrum Syd till ett planeringsmöte den 28 januari. Anna Alsmark och Karin Tidbeck deltog och blev därefter bollplank och medverkande i programarbetet. Vi gjorde också en projektbidragsansökan till Kulturrådet. Flera av Författarcentrum Syds medlemmar med någon anknytning till Blekinge, eller till ett aktuellt tema som arrangörerna vill belysa, medverkade i programmet. Författarcentrum Syds koncept Författarstafett användes. Anna och Karin var också på plats under festivalen i Olofström, som medhjälpare och presentatörer av författare och för att finnas till hands för arrangörerna. Berättarkraft utvidgades till att omfatta både Olofström och Sölvesborg med författarprogram. Det byggde på orternas ideella föreningar, bland annat Skrivarklubben i Blekinge och Finska föreningen, släktforskarföreningar, Varvhistoriska sällskapet med fl. Festivalen bygger på ett stort lokalt engagemang och delaktighet. Kristianstad Bokfestival Samarbetet med Anders Nylander, ansvarig för Bokfestivalen, följdes upp och fortsatte. Författarstafetten med Författarcentrums medlemmar ägde rum på scenen i biblioteket och hade rekordstor publik. Region Skåne konferens Konstens och kulturens roll Anna Alsmark representerade Författarcentrum Syd på Regions Skånes konferens den 21 november. Dagens ämne Konstens och kulturens kraft i samhällsutvecklingen belystes med olika föredrag och panelsamtal. I samband med konferensen hölls det årliga Rantafej då årets kulturpristagare offentliggörs. 7

8 Malmö kulturförvaltning dialog om kulturstrategi Lars Magnar Enoksen och Anna Alsmark deltog på ett möte #dialog den 22 mars som Malmö kulturförvaltning inbjöd till, detta för att ta del av det fria kulturlivets synpunkter i ett mer långsiktigt strategiarbete för Malmö. Arbetsförmedlingen - AF Kultur Media Syd samverkansmöte Jacob Åkerström representerade Författarförmedlingen/Författarcentrum Syd på ett nätverksmöte den 12 april med andra centrumbildningar. Vi noterar med glädje att Författarförmedlingen är en av de bäst fungerande uppdragsförmedlingarna inom de olika Centrumbildningarna. Varumärkesmöte vad gör Lund till Lund? Anna Alsmark inbjöds till ett möte i Lund den 10 oktober av Lunds kommun. Det handlade om hur Lund kan formulera en värdegrund och stärka sitt varumärke i en ökad konkurrens i Öresundsområdet. En allmän mening var att närheten mellan Lund och Malmö ökar Lunds attraktionskraft samt att Lund, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn inte ska agera som konkurrenter. Butiksdöden, känslan av att innerstaden dör ut som drabbat Lund är t ex ett problem som drabbar många städer, även om den kanske började tidigare i Lund. Poeten på hörnet kan ses som ett exempel på en verksamhet som kan ersätta butikshandeln. Fiktionsturism i Skåne Anna Alsmark blev intervjuad den 2 oktober i en utredning om Fiktionsturism i Skåne som Region Skåne/Tourism i Skåne arbetar med. Frågorna handlade om hur kommuner kan övertygas om att stödja kultur/litteratur/författarna för att öka intresset för turister att stanna längre i Skåne. Det handlar om litterära event, i författares fotspår och liknande. Internationellt utbyte Världspoesidagen För andra året i rad uppmärksammade Författarcentrum Syd Världspoesidagen som är utlyst av UNESCO att firas den 21 mars. Arrangemanget har sin bas i Malmös språkliga mångfald, men utvidgades 2013 till Lund och Månteaterns lokaler. Projektledare och producent var Angela Garcia. Nio poeter från flera länder deltog inklusive fristadsförfattaren Naeimeh Doostdar i Malmö. Poeterna hade ett intensivt program, några av dem under hela fyra dagar, och deltog i uppläsningar, ett möte med studenter på Svenska för invandrare på Folkuniversitetet och en öppen föreläsning på Författarskolan vid Lunds universitet. Projektet genomfördes genom samarbete med andra poeter och konstnärer inom olika nätverk, bl a Poesidagarna i Malmö, Ellerströms förlag, Aura Latina förlag, Smockadoll förlag, Sur Boreal och med ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, Svenska Akademien, Region Skåne, Lunds kommun, ABF Malmö, Folkuniversitetet, Norla och Malmö stad. 8

9 Nätverk och samarbeten Poeten på hörnet Poeten på hörnet har under året blivit en allt mer etablerad scen och mötesplats i Malmö. Författarcentrum Syd driver verksamheten i ett samarbete mellan lokalens ägare Katarina Mazetti och ABF Malmö. Syftet är att skapa en mötesplats i vid bemärkelse eftersom vi vänder oss till författare och litteraturintresserade i hela Författarcentrum Syds område, Skåne, Blekinge och Småland. Poeten på hörnet har under året används mycket flitigt av medlemmar och föreningar samt olika personer i våra nätverk. Bokförsäljningen har inriktats på att medlemmarna sälja säljer sina böcker, t ex vid bokmarknader. Karin Tidbeck har under året utarbetat manualer för användande av lokalen. Poetry Slam-SM I Malmö Under april månad var det Poetry Slam SM i Malmö, den publikbedömda poesitävlingen där en diktuppläsning inte får vara mer än 3.09 minuter. Författarcentrum Syd ingick i samarbetet genom att ordna priset ett riktigt gig för pristagarna på en scen med publik. Det blev ett mycket proffsigt framträdande på Olofströms bibliotek på hösten. Unga Litteraturbaren i Lund Unga Litteraturbaren är ett nytt samarbete mellan Författarcentrum Syd och Litteraturbaren och dess producent och konferencier Niklas Törnlund. Litteraturbaren är ett väl inarbetat forum för det levande samtalet. Idén är att en mer etablerad författare som huvudgäst kan fungera som dragplåster och ge en debutant eller mindre känd författare möjligheten att synas i ett större sammanhang och möta en stor och intresserad publik. Därmed blir också Unga Litteraturbaren en slags utbildning där man kan få tips och handledning av Niklas i framträdandets konst. Upplägget testades den 7 december. Det blev mycket lyckat och fullsatt salong med 150 personer på Grand hotell i Lund. BASUN Nätverk för barn- och ungdomsboksskapare i södra Sverige. BASUN samarbetar med Författarcentrum Syd kring t ex möten, kontaktspridning, bokdagar, deltagande på mässor. Medlemsinformation och utskick Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, hemsida och två nummer av nyhetsbrevet Flygande Posten samt Litteraturrundans 28-sidiga programtidning. En allt viktigare kanal för snabb information blev under året den nya Facebooksidan för Poeten på hörnet. FC Syds hemsida Den gemensamma hemsidan har haft en del tekniska problem under året men den har efterhand stabiliserats. Referensgruppen som består av de anställda vid Författarcentrum ser över funktionerna kontinuerligt och analyserar strukturen samt 9

10 behovet av förbättringar. Allt fler medlemmarna använder sig av möjligheten att själv logga in och uppdatera sina författarpresentationer. Debutantmedlemskap Debutantmedlemskapet lockar nya författare till föreningen. Medlemskapet innebär att den som endast gett ut en bok kan för samma avgift som övriga medlemmar få full tillgång till föreningens verksamhet och en presentation i förmedlingen. Medlemskapet begränsas till att man inte får förslags- eller rösträtt på årsmötet förrän man kommit ut med sin andra bok. Arrangemang 21 mars, Världspoesidagen: Poesins färdvägar Programmet för Världspoesidagen mars hade i år temat Poesins färdvägar. Boken och översättningen. Det ägde rum på flera platser i Malmö och i Lund; Poeten på hörnet, Folkuniversitetet i Malmö, Månteatern i Lund, Författarskolan vid Lunds universitet, Litterär salong på Krutmeijersgatan i Malmö. De medverkande poeterna var Pat Boran (Irland), Jona Burghardt (Tyskland-Argentina), Tobias Burghardt (Tyskland), Naeimeh Doostdar Sanaye (Iran-Sverige), Gunnar Harding (Sverige), Marie Lundquist (Sverige), Jasim Mohamed (Sverige-Irak), Myriam Montoya (Frankrike-Colombia) och Steinar Opstad (Norge). Programansvarig och Producent: Angela Garcia. Samtalsledare: Lasse Söderberg. Musik: Erik Magntorn. Ljudinstallation: Andrés Felipe Diaz. Grafisk form och dekor: Pepe Vinoles. 23 april, Världsbokdagen Författarframträdanden av Neimeh Doostar, Christina Wahldén, Björn Ranelid, Lena Drameus Åberg, Katarina Mazetti, Helena Thorfinn, Frida Skybeck, Mustafa Can, Ulrika Knutson och Sofia Nordin arrangerades med stöd av Författarcentrum Syd och Statens Kulturråd på biblioteken i Sjöbo, Växjö, Lessebo, Rosengård, Arlöv, Åstorp, Höör, Västervik, Nybro, Osby och Vaggeryd. 6 september, Författarstafett på Kristianstad Bokfestival Den 6 september var Författarcentrum Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstads Bokfestival. Deltagarna var journalisten och fackboksförfattaren Björn Kumm, poeterna Jenny K Lundgren och Jonas Rasmussen samt romanförfattarna Vasvija Dedic-Bacevac och Lina Wolff. Programansvarig och konferencier var Karin Tidbeck september, Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Författarcentrum Syd gjorde extra marknadsföring på årets bokmässa. Lars Magnar Enoksen presenterade Litteraturrundan på Litteraturscenen. I anslutning detta framträdde författaren Jan Sigurd och artisten Anna-Lena Brundin och berättade om sina förlagsplaner. Ett levande exempel på vad man kan uppleva på Litteraturrundan. En flyer för Författardagen i Hässleholm hade tryckts upp och delades ut vid montern. 10

11 På Litteraturscenen arrangerades 80 författarframträdanden under Bok&Biblioteksmässans fyra dagar i ett samarbete mellan Författacentrum och Sveriges Författarförbund oktober, Berättarkraft i Olofström och Sölvesborg Premiärprogrammet för Blekinges nya berättar- och litteraturfestival innehöll en stor variation med teater och musik, sagor, workshop och berättande för barn och vuxna. Tuija Nieminen Kristoffersson, som själv har rötter i Olofström och Finland, höll föredrag om Finlands rika berättartradition och det finska språket i Sverige och presenterade även sin nya diktsamling Scharlakan. Oline Stig mötte Skrivarklubben i Blekinge och talade om ämnet Vad berättar min släkt? I Sölvesborg var Per Nilsson konferencier för Författarstafetten med korta presentationer av bl a Patrik Lundberg och Patric Eghammer. Karin Tidbeck höll i arrangörstrådarna när 2013 års svenska lagmästare i Poetry Slam, de unga talangfulla estradpoeterna Nino Mick, Olivia Bergdahl och Anton Höber framträdde. Som avslutning i Olofström underhöll Katarina Mazetti och Niklas Törnlund med musik, skrönor och berättelser. 19 november, Författardagen i Hässleholm, barn och ungdomslitteratur Den 19 november kom ca 270 deltagare från skolor och bibliotek i hela södra Sverige för att lyssna på Miriam Lundqvist från LajvVerkstan samt barn- och ungdomsboksförfattarna Suzanne Mortensen, Bengt-Erik Engholm, Anette Eggert, Clas Rosvall, Katarina Mazetti och Patrik Lundberg. Konferencier var Mårten Sandén. 7 december, Unga Litteraturbaren Premiär för Unga Litteraturbaren på Grand hotell i Lund med Oscar Nilsson Tornborg, poet, och Bea Uusma, fackboksförfattare. Producent och konferencier Niklas Törnlund. Arrangemanget gjordes i samarbete med Författarcentrum Syd och inom ramen för projektet Thomanders Jul i Lund, med stöd av Sensus och Lunds kommun. Utsålt och fullsatt. Arrangemang på Poeten på hörnet under 2013 Januari 15/1 Fandom: Läsarrörelsen som inte nöjer sig, en föreläsning av Johan Jönsson. 24/1 Öppen scen. Ringmaster Lars Magnar Enoksen. 31/1 Ruotanen & Bech, nyskapande musik med kantele och klarinett. Februari 7/2 En historisk afton: Författarkväll. Set Mattsson, Maria G Francke och Daniel Rydén. Moderator: Niklas Törnlund. 16/2 Siljans måsar förlag: Författardag, Ulla-May Nevsten och Yvonne Frank Mårtensson. 19/2 Öppen scen. Ringmaster: Lars Magnar Enoksen. 22/2 Tidskriften Ordkonst firar nytt nummer. 25/2 Tre frågor och en dikt. Med Ángela García och Andrés Felipe Díaz. 11

12 Mars 1/3 Boksläpp: Minne och aning, en ny antologi av Tidningen Kulturen. 2/3 Joyce Carol Oates-kväll med Ellerströms förlag. 8/3 Poeten på hörnet firar Kvinnodagen. Katarina Mazetti, Anna-Lena Brundin och Ladyfestkören. 9/3 Klubb Malla Kira förlags litterära salong med Kristina Kamnert och Torun Börtz. 16/3 Ordkommissionen, texter, poesi, musik och annat vansinne. 18/3 Den ofrånkomliga resan. Boksläpp med Sohrab Rahimi. 21/3 Poeten firar Världspoesidagen med Ángela García. April 3/4 Mitt år som mördare: en kväll om F C Delius med Jan Erik Bornlid. 4/4 Workshop om egenutgivning med Erik Hirschfeld. 9/4 The World's Rarest Birds, boksläpp med Erik Hirschfeld. 10/4 Voice is... - försmak av World Voice day. 11/4 I exilens spår. Boksläpp med Dodo Parikas. 12/4 Boknörd! Spelsläpp av Lollo Söllgård och Charlotta Fahlén. 15/4 Stand up comedy-workshop ABF. 16/4 Poeten firar World Voice Day! Schlager, chanson och Mozart med studenter från Musikhögskolan. 18/4 BIMA förlag efterdiskussion till boksläpp. Maria Bielke von Sydow. 24/4 Klubb Kopiatorn, ny text från Skurups- och Albins fhsk och Lunds författarskola. 25/4 Scen-arior, Skurups folkhögskolas andraårsskrivare på besök. 26/4 Litteraturrundan. Berätta grejen!workshop med Christina Claesson. 28/4 Litteraturrundan. Rysk poesi i Skåne. Helena Tomasson, Irina Carlsson, Sara Margaryan och Valeri Redel /4 Ånghäst: Litterär filminspelning. Maj 13/5 Tre frågor och en dikt, del 3: Jesper Svenbro, Angela Garcia. 15/5 Författarkväll: Oline Stig & Patrik Lundberg. Moderator Niklas Törnlund. 28/5 Försommarpassioner: Sånger, poesi och munspel. Sång och musik. John Andersson, Mattias Svensson och Mehmed Jakic, Stephen Sondheim, Guinga, Jan-Åke Nilsson. 29/5 Music On Troubled Grounds Music on Troubled Grounds / Spiritus Mundi gränsöverskridande mötesplats för unga musiker (18-30 år). Juni 9/6 Fredssamtal med poesiuppläsningar. Angela Garcia. September 3/9 Boksläpp: Tid att älska. Boksläpp med Jan Mårtenson. 9/9 Litteratursalong Smockadoll med eget örtte #1. Mrs. Pollifax. Medverkande: Freke Räihä, Sara Tuss Efrik, Kristian Carlsson. 18/9 La Malinche: Föreläsning av Henrik Nilsson. Arrangör: Latinamerika i fokus. 23/9 Litteratursalong Smockadoll med eget örtte #2. 12

13 Oktober 7/10 Litteratursalong Smockadoll #3 - med eget "örtte". Med fristadsförfattaren Naeimeh Doostdar. Busvisslingsworkshop. 16/10 Klubb Kopiatorn. 18/10 I skärningspunkten. Författarkväll med Daniel Boyacioglu, poet. Programvärd Niklas Törnlund. 21/10 Litteratursalong Smockadoll #4 - med eget. "örtte". Kvällens tema: Pussy Riot Special! 29/10 Ett Sverige i backspegeln: Karin Wahlberg och Staffan Bengtsson om sina nya böcker. Moderator Niklas Törnlund. 30/10 Konsert: Hey Elbow. November 7/11 Vallpiga Paimentyttö. Konsert och performance med Emma och Anna Fält. 13/11 Författarkonsert med Katarina Mazetti, Bengt Liljegren och Niklas Törnlund. 15/11 LOVE 2.0. Performanceart, ljudkonst, poesi. 21/11 Hoppet och kampen. Lina Wolff och Simon Adler om sina nya böcker. 23/11 Ordkommissionen: Poetisk freakshow med Rodmar Sandberg, Maria Maunsbach, Andreas Möller och Alfrida Thulin. 26/11 Ordboken med stake i! Bengt Dagrin med nyutgåvan av Stora Fula Ordboken. 27/11 Allsång på Poeten med Sanna Martin & Bodil Bendixon a.k.a. Tangotanten. 30/11 Visstuga för alla med Anna Cederquist. December 1/12 Julhäng med Original five. Swängig americana music kryddat med lite bluegrassificierade julsånger. 7/12 Författarnas julmarknad med Jan Mårtenson, Jonas Bergh, Erik Hirschfeldt, Bengt G Dagrin, Dodo Parikas, Stina Larsson, och Henrik Johansson, Björn Kumm m fl. Sånggruppen Volare med Gösta Petersen. Programvärdar Katarina Mazetti och Niklas Törnlund. Slutord Antalet författare och bokproduktion har ökat markant under de senaste åren. Det finns en större arbetsmarknad för författare, men också en ökad konkurrenssituation som sporrar till stordåd. Våra beställare är till största del skolor, bibliotek och föreningsliv. Aktualitet och popularitet påverkar beställningarna, vilket innebär att uppdragen är ojämnt fördelat mellan författarna. Därför tänker vi sätta fortsatt fokus på våra medlemsutbildningar och våra projekt eftersom de kommer samtliga författare till godo. Glädjeämnena i vår verksamhet är att medlemstillströmningen ökat, ett fortsatt stöd från Kultur Malmö, Region Skåne och KUR, samt inte minst utvecklingen av Skapande skolaverksamhet och samarbetet med andra litterära föreningar och intresseorganisationer. Vi märker även att allt fler medlemmar engagerar sig föreningens projekt, vilket bådar gott för framtiden! Styrelsen vill tacka för det gångna året och överlämnar med detta verksamhetsberättelsen för behandling och godkännande. 13

14 14

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Föreningen Norden Örebroavdelningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2010 Styrelsens sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Övriga ledamöter: Suppleanter: Eva Bellsund Torgny Larson

Läs mer

Stadgar Författarcentrum Väst

Stadgar Författarcentrum Väst Stadgar Författarcentrum Väst 1. Författarcentrum Västs uppgift Författarcentrum Västs uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och andra människor, att föra litteraturen ut i samhället,

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Årsberättelse 2013 för Sydsvensk regionbildning ideell förening Verksamhetsberättelsen omfattar verksamhetsåret 2013-03-14 31 december 2013 Föreningens medlemmar

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang våren 2016

ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang våren 2016 ABF Skånes utbud av utbildningar och kulturarrangemang våren 2016 Datum Namn Ort Kortfattat innehåll 26-27/1 Cirkelledarutbildning Asylsvenska Åstorp Alla cirkelledare verksamma inom asylundervisning på

Läs mer

Översättarnytt. Massor av inbjudningar! #2 MARS Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund.

Översättarnytt. Massor av inbjudningar! #2 MARS Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund. Översättarnytt Översä5arsek7onen i Sveriges Förfa5arförbund styrelse@oversattarsektionen.se www.oversa5arsek7onen.se #2 MARS 2017 Massor av inbjudningar Ulf Peter Hallberg diskuterar översä5andets lycka

Läs mer

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats

Klubbrekord Gren Resultat Namn År Plats Klubbrekord 2013-07-29 Gren Resultat Namn År Plats Män seniorer 100m 10,92 Hans Hansson 1982 Olofström 10,92 Per-Anders Persson 1983 Kyrkhult 200m 22,38 Gustav Sewall 2001 Växjö 400m 49,20 Thomas Nyberg

Läs mer

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332)

Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Extra årsmötesprotokoll för Mölndals kammarkör (organisationsnummer 852000 6332) Datum 2013 03 25 kl 18.00 19.00 (Aktuellt gällande stadgar från 2005 11 14) Plats Stensjökyrkan, Gunnebogatan 18, MÖLNDAL

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2008

Verksamhetsberättelse för år 2008 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för år 2008 Trafiktekniska föreningen bildades den 18 januari 1965. År 2008 var således föreningens 44:a verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har under året

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01

Verksamhetsberättelse för Sköldkörtelföreningen år 2014. Anna-Maria Johansson, kassör avgick 2014 04 01 Verksamhetsberättelse för år 2014 Sammansättning av styrelse och andra funktionärsroller 2014 03 21 2015 03 05 Styrelse Nadja Öström ordförande Sekreterare - Vakant Anna-Maria Johansson, kassör avgick

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

5/10 1/11 Kulturmagasinet, Sundsvall. Poesiveckan. Månaden ut hade förskolor och skolor i Sundsvall en poesitsk utställning i biblioteket.

5/10 1/11 Kulturmagasinet, Sundsvall. Poesiveckan. Månaden ut hade förskolor och skolor i Sundsvall en poesitsk utställning i biblioteket. Rapport POESYFESTIVALEN I VÄSTERNORRLAND 2009 POESYFESTIVALEN I VÄSTERNORRLAND 2009 firades i år (v 41) för elfte året i rad. Denna gång i något ändrad form, inte längre en angelägenhet för enbart Härnösand

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006

FUB SKÅNE. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 FUB SKÅNE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR år 2006 Styrelsen för FUB SKÅNE (föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) avger härmed följande verksamhetsberättelse för tiden 1/1 31/12 2006. Föreningens

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne

Verksamhets- och kommunikationsplan Regionalt Vård- och omsorgscollege Skåne VO-College t Skåne Verksamhets- och kommunikationsplan t Vård- och omsorgscollege Skåne Bakgrund Vård- och omsorgscollege (VO-College) är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning och facklig organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2013. Föreningen hade vid årets utgång 210 betalande medlemmar. Årsavgiften

Läs mer

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010

Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Årsmöte 2010 4 februari i Alnarp kl. 11.00-12.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2010 Dagordning årsmöte 2010-02-04 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis

Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis Kan en bokfestival locka barn- och ungdomar till läsning? En liten översikt. Projektledare Ricky Andreis VÄRMLÄNDSK BOKMÄSSA 2015, CCC Varför ska vi ha en egen bokmässa? Berättartraditionen är unik för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2015 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2009-01-20, Stockholm Sida 1/6 Verksamhetsberättelse 2015 CISV Sweden Address: CISV Sweden, Högalidsgatan 36A, 117 30 Stockholm, Sweden E-mail: secretary@se.cisv.org, Phone +46 8 7515544, Webb: www.cisv.se

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Årsrapport 2014. Leader Södermanland. Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling.

Årsrapport 2014. Leader Södermanland. Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling. Årsrapport 2014 Med lokalt engagemang i gränsöverskridande samverkan möjliggörs en livskraftig landsbygd i utveckling Mälaren Kungsör Hjälmaren Eskilstuna Strängnäs Nykvarn Vingåker Öljaren Katrineholm

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015

Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Verksamhetsberättelse för FUB Uppsala År 2015 Styrelsen Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Uppsala får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 15 april 2015 Plats: Skype Tid: Onsdag 15 april 2015, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Malin Bornhöft, Sara Rösare,

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Varberg kommuns Personalförening Koman Å R S B E R Ä T T E L S E

Varberg kommuns Personalförening Koman Å R S B E R Ä T T E L S E Varberg kommuns Personalförening Koman 2013 Å R S B R Ä T T L S De senaste åren har vi i styrelsen medvetet arbetat med att nå fler medlemmar. Genom att använda ombud, delta på introduktionsdagarna för

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Sölvesborg Olofström. 25-26 oktober 2013

Sölvesborg Olofström. 25-26 oktober 2013 Sölvesborg Olofström www.olofstrom.se www.solvesborg.se 25-26 oktober 2013 Välkommen! Så en tanke skörda en historia Varje liten rännil av tankar, minnen och drömmar kan bli en betydelsefull berättelse.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Kristianstads lokalförening 1. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Marianne Lundquist Öhrn Vice ordförande: Linda Edvardsson (t.o.m. 2015-08-18) Sekreterare: Monica

Läs mer

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDET Christer Johannesson har under året varit 2:e vice ordförande och Gerd Winoy Mowitz ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Mag- och tarmföreningen i Skåne, avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2014. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra

SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE. ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra SPECIALKLUBBEN RHODESIAN RIDGEBACK SVERIGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2015 SRRS lokalavdelning Västra INNEHÅLL 1. DAGORDNING... 3 2. VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 2.1. Förtroendevalda... 4 2.2. Fullmäktigedeligater...

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer