Verksamhetsberättelse 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2013

2 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2013 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen av litteraturen och att slå vakt om åsikts- och yttrandefriheten. I samverkan med kommunala, regionala och statliga institutioner, bibliotek, skolor, arbetsplatser, fackföreningar, föreningar och organisationer i övrigt, ska vi skapa bättre arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för författarna. I samverkan med övriga centrumbildningar, organisationer och enskilda inom folkbildning och kultur, verka för en breddning av kulturutbudet. Författarcentrum är en ledande aktör för förmedling av författarframträdanden i Sverige. Författarcentrum Syds arbete sker i enlighet med stadgarna och efter de riktlinjer årsmötet och styrelsen beslutar. Styrelsen Ordinarie ledamöter Lars Magnar Enoksen, ordförande Angela Garcia, vice ordförande Åsa Maria Kraft, sekreterare Erik Pousette Malin Stehn Leif Jacobsen (utgått under året) Jarmo Majorin (utgått under året) Barbara Fellgiebel, suppleant Jeanette Rosengren, suppleant Adjungerad kassör, Anna Alsmark Styrelsesammanträden 7 ordinarie styrelsemöten, varav ett heldags- och två halvdagsmöten, samt ett konstituerande styrelsemöte. Ordinarie representant i FC Riks styrelse har varit Lars Magnar Enoksen och suppleant Åsa Maria Kraft (t o m 20 april då hon valdes till ordförande för FC Riks) och Angela Garcia. FC Syds representanter har deltagit i FC Riks styrelsearbete vilket har bestått av nio internetmöten, ett ordinarie möte i Stockholm och ett i Östersund i anslutning FC Riks årsmöte 20 april i Östersund. 2

3 Årsmöte/medlemsmöte Ordinarie årsmöte hölls den 24 februari på Grand hotell i Lund. Ett extra medlemsmöte hölls den 27 maj på Poeten på hörnet i Malmö. Medlemsavgift Medlemsavgiften 200 kronor har varit oförändrad under Valberedning Ordinarie ledamöter Jeanette Thelander (sammankallande), Stefan Lithner och Sohrab Rahimi. Suppleant Jan Svärd Kassaförvaltare Prokab Ekonomikonsulter AB har skött redovisningen tillsammans med Anna Alsmark, föreningskassör. Revisorer Ordinarie Nina Jörgensen, Revisionsbyrå AB i Malmö (godkänd revisor), Allie Nilsson (föreningsrevisor) Suppleant föreningsrevisor Vakant Medlemmar Antal medlemmar den 31 december 2013: 361 st Antal nya medlemmar: 47 st varav 14 st är debutantmedlemmar. Antal utträdda medlemmar: 79 st fick vi 45 nya medlemmar och den stora tillströmningen fortsatte under 2013 med 47 nya, både fullvärdiga med minst två böcker, och debutanter. Av debutanterna, som befinner sig i den inledande fasen av sitt författarskap, har flera gått på välrenommerade skrivarutbildningar som Skurups folkhögskola och Författarskolan vid Lunds universitet. Det kan vara intressant att notera att det är både unga, medelålders och äldre, en del pensionärer, i kategorin debutanter. Den höga siffran utträdda medlemmar är en tillfällig topp som beror på att kansliet provat ett nytt faktureringssystem för att bättre kunna följa upp icke-betalande med faktura och påminnelse. Alla medlemmar som efter påminnelse inte betalat för 2012 och 2013 anses ha 3

4 utträtt, i enlighet med föreningens stadgar. Av årets totalt 79 utträdda har 18 aktivt anmält utträde, 4 har flyttat, resten är passivt obetalda. Avlidna medlemmar: Inger Bermar, Malmö. Margit Wisfelt, Malmö. Margit Randén, Malmö. Per-Erik Ystad. Rune Skarvik, Ystad. Nya medlemmar Jonas Rasmussen, Lisbeth Gustavson, Lalo Barrubia, Jan Nordström, Erika Olofsson Liljedahl, Nina Björk, Ing-Marie Johansson, Dodo Parikas, Majvor Massa Eriksson, Eva Ullerud, Helén Laestadius Loman, Andrea Kontros, Folke Dahlqvist, Josefin Schygge, Sten Skansjö, Jalil Haider, Manuela Gaetani, Martin Laps, Andreas Norman, Carina Sigebo Roswall, Leif Nelson, Peter Winai, Paulina Bengtsson, Thomas Halling, Lo Söllgård, Lisbeth Wremby, Janos Kato, Emma Andersson, Frida Skybäck, Maud Hell, Maria Bielke von Sydow, Oscar Nilsson Tornborg, Elin Nilsson. Debutantmedlemmar: Sven van Dijkman, Taliah Pollak, Bobbi Augustine Sand, Helena Tomasson, Gunnel Dahlqvist, Patrik Lundberg, Jennie Silis, Joakim Björck, Henrik Johansson, Jonna Fries, Anna Maris, Göran Blohm, Johan Rockbäck, Kim Andersson. Kansliet Kansli Under hösten blev det klart att Författarcentrum Syd får ett nytt kontor i Filmcentrum Syds lokaler på adress Monbijougatan 17 E i Malmö med inflyttning i januari Personal Föreningen har haft en heltidsanställd på kansliet, Anna Alsmark, författarförmedlare/projektledare och kanslichef. I uppgifterna ingår ekonomisk administration, ledning av föreningens projekt, att driva utåtriktade arrangemang och delta i nätverk och samarbeten som främjar FC Syd. Anna Alsmark har under året även varit ansvarig för Författarcentrums hemsida på uppdrag av Författarcentrum Riks styrelse. Karin Tidbeck har varit projektanställd på halvtid på Poeten på hörnet under januari-juni månad och därefter timanställd i mindre omfattning. I uppgifterna har ingått att hålla löpande tillsyn över lokalen, uthyrning, anslå information och sköta administration av program, böcker, uppdatera hemsidan och kalendariet samt marknadsföring av alla program till Malmö Evenemangskalender och Sydsvenskans Guiden. Jacob Åkerström har anlitats som timanställd i Författarförmedlingen under de perioder när det är mest intensivt med bokning och rådgivning för Skapande skola. Förmedlingen Författarförmedlingen bokade 440 författaruppdrag, och håller därmed samma nivå som förra året, då det skedde en ganska stor ökning från ca 360 bokningar. En del av ökningen är 4

5 uppdrag som våra egna projekt genererat. Kulturrådets bidrag Skapande skola omfattar numera alla årskurser i grundskolan. Det ger en fortsatt stor efterfrågan på barn- och ungdomsboksförfattare som inspiratörer för läs- och skrivprojekt. Skapande skola ny pdf-tjänst Författarförmedlingen följde upp förra årets medlemsträffar (som ägde rum i samarbete med BUS-sektionen/Författarförbundet) rörande Skapande skola och författarbesök i skolan. Med hjälp av medlemmar med erfarenhet av Skapande skola-projekt har vi tagit fram en professionell layout för presentationer i pdf-format. Det underlättar att ha en mall för att beskriva vad man som författare gör inom Skapande skola samtidigt som det blir snygga och inspirerande presentationer i utbudet till skolan. Pdfen är självfinansierad, dvs medlem som önskar beställa en sådan står för kostnaden av layout (500 kr). VERKSAMHET Föreningsutveckling Skrivarläger på Visingsö Ett nytt samarbete mellan Författarcentrum Syd och Smålands Författarsällskap resulterade 2012 i ett uppskattat skrivarläger på Tjärö i Blekinge som Författarcentrum Syd arrangerade för medlemmar och den skrivintresserade allmänheten stod Smålands Författarsällskap värd för skrivarlägret, denna gång på Visingsö den15-16 juni. Kursledare var Elisabet Norin, även medlem i Författarcentrum Syd, skrivledare och författare bl a till skrivhandboken Tre enkla regler finns inte. Kursledare var också Yvonne Teifel, journalist på Jönköpings-Posten, vinnare av Publicistklubbens pris Guldpennan Även detta läger blev mycket lyckat och uppskattat. Litteraturutbyte i Europa samverkan med Smålands författarsällskap och Skånes Författarsällskap Utgångspunkten för ett fortsatt samarbete mellan Författarcentrum Syd och Smålands Författarsällskap är den sociala samvaron för medlemmar, att få tid att samtala och utbyta erfarenheter av skrivandet samt knyta kontakter med andra författare och litterära nätverk. Idén är att ordna en resa till ett litterärt mål och skapa ett utbyte med författare i Europa. Skånes Författarsällskap anslöt sig till samarbetet. Under hösten bildades en arbetsgrupp med Barbara Fellgiebel, Författarcentrum Syd, Elisabet Norin, Smålands Författarsällskap och Thomas Grundberg, Skånes Författarsällskap. Samtliga i gruppen är också medlemmar i Författarcentrum Syd. Gruppen bestämde att resmålet skulle vara det litterära Berlin och har planerat för ett utbyte med författare och förlag i Berlin. Resan äger rum april Konceptet kommer att utvärderas och utvecklas vidare av arbetsgruppen inför Medlemsutbildning Den 4 april arrangerades en utbildning Att förlägga själv eller använda förlag? ett diskussionsseminarium under ledning av författaren och förläggaren Erik Hirschfeld, medlem i Författarcentrum Syd. Utbildningskvällen på Poeten på hörnet var begränsad till 16 platser 5

6 och blev snabbt fullsatt. Frågorna engagerar många medlemmar och temat planeras att återkomma i någon form. Medlemsträffar och författarmingel Verksamheten erbjöd många tillfällen att mötas i föreningen under året i samband med olika medlemsmöten, arrangemang och medlemmarnas egna presentationskvällar, författarnas bokmarknad på Poeten på hörnet mm. Två medlemsmöten hölls för Litteraturrundan, 10 januari och 6 november. För medlemmar och andra gästande författare ordnades mingel på Kristianstad Bokfestival i september tillsammans med arrangörerna. Författarcentrum stod värd för det årliga minglet i montern på Bok&Biblioteksmässan. Regionalt utvecklingsarbete Litteraturrundan Alla medlemmar inbjöds till uppstartsmöte den 10 januari Ett 15-tal medlemmar samlades och gjorde upp en plan för hur projektet skulle genomföras. Det var relativt kort tid, tre och en halv månader, för att få allt på plats till den april. Projektet organiserades kring tre geografiska nav med en styrgrupp bestående av Anna Alsmark/kansliet samt tre samordnare: Jeanette Thelander, Hästveda, Ylva Stockelberg, Simrishamn och Madeleine Brandin, Trelleborg. Samordnarna tog emot inlämnade program och bistod med information till medverkande, lokala arrangörer och lokaltidningar och andra intresserade. Kansliet skötte övergripande samordning och marknadsföring. Det var många bitar som vi fick lösa via epost och telefon, med gemensamma krafter och ett mycket konstruktivt samarbete - logga, ny hemsida, facebooksida, affisch, marknadsföring, skriva bidragsansökningar, pressmeddelanden och hålla presskonferenser. Efter själva genomförande-helgen påbörjades arbetet med utvärderingsenkät för att summera erfarenheterna. Totalt arrangerades 77 programpunkter varav 12 i Norra och mellersta Skåne, 29 på Söderslätt, Trelleborg/Malmö och 36 på Österlen/Simrishamn/Ystad. Litteraturrundan uppmärksammades i ett 15-tal artiklar i press, radio och i riksnyheterna på TV samt olika gratistidningar och turistmagasin. Flera lokaltidningar gjorde större intervjuer av medverkande. Projektet fick ekonomiskt stöd av Region Skåne och ABF Skåne. Styrgruppen höll ett utvärderingsmöte i maj och fortsatt med en ekonomisk genomgång i Simrishamn. Lars Magnar Enoksen införlivades i styrgruppen och blev ansvarig för bidragsansökan samtidigt som Madeleine Brandin avgick som samordnare. På ett möte i september i Lund omformades styrgruppen till en arbetsgrupp med medlemmarna Tomas Löfström, Kivik, Stina Larsson, Anderslöv, Jacob Åkerström, ansvarig för hemsidan och från styrelsen Erik Pousette och Barbara Fellgiebel. En förhoppning är att Litteraturrundan ska få ökad spridning och gärna några prickar, programpunkter, i västra och nordvästra Skåne nästa gång. Den 6 november hölls ett utbildningsmöte för alla medlemmar i Författarcentrum Syd. Ylva Stockelberg gav konkreta råd för vad man kan göra på Litteraturrundan och Jeanette Thelander gav exempel på hur man kan sälja in sitt program till pressen. En ny 6

7 bidragsansökan sammanställdes och inlämnades till Region Skåne. Därmed var arbetet påbörjat igen för Litteraturrundan som äger rum den maj Referensgruppen/Författardagen i Hässleholm Den årligen återkommande författardagen i Hässleholm Ett möte om barn- och ungdomslitteratur har genomförts 19 november i Kulturhuset i Hässleholm. Planeringen har skett i ett gott samarbete över hela södra Sverige. Referensgruppen har bestått av Anna Alsmark och Malin Stehn, Författarcentrum Syd, programansvariga och sammankallande projektledare, Karin Ohrt, Kultur Skåne, Katinka Borg, Länsbibliotek Jönköping, Theres Emilsson, Länsbibliotek Sydost (Blekinge och Kronoberg), Magnus Åberg, Regionförbundet i Kalmar samt Anette Mjöberg och Helén Sandberg, Hässleholms stadsbibliotek. Möten har ägt rum på Nässjö stadsbibliotek 15 januari, Hässleholms stadsbibliotek den 11 juni samt däremellan fyra möten via Internet. Nytt projekt i Blekinge: Berättarkraft Författarcentrum Syd har sedan ett par år haft en dialog med Region Blekinge i samband med en ny kulturplan bl a med målet att lyfta fram litteraturen i Blekinge tog Olofströms bibliotek initiativ till projektet Berättarkraft en berättar- och litteraturfestival. Region Blekinge och Olofströms bibliotek bjöd in Författarcentrum Syd till ett planeringsmöte den 28 januari. Anna Alsmark och Karin Tidbeck deltog och blev därefter bollplank och medverkande i programarbetet. Vi gjorde också en projektbidragsansökan till Kulturrådet. Flera av Författarcentrum Syds medlemmar med någon anknytning till Blekinge, eller till ett aktuellt tema som arrangörerna vill belysa, medverkade i programmet. Författarcentrum Syds koncept Författarstafett användes. Anna och Karin var också på plats under festivalen i Olofström, som medhjälpare och presentatörer av författare och för att finnas till hands för arrangörerna. Berättarkraft utvidgades till att omfatta både Olofström och Sölvesborg med författarprogram. Det byggde på orternas ideella föreningar, bland annat Skrivarklubben i Blekinge och Finska föreningen, släktforskarföreningar, Varvhistoriska sällskapet med fl. Festivalen bygger på ett stort lokalt engagemang och delaktighet. Kristianstad Bokfestival Samarbetet med Anders Nylander, ansvarig för Bokfestivalen, följdes upp och fortsatte. Författarstafetten med Författarcentrums medlemmar ägde rum på scenen i biblioteket och hade rekordstor publik. Region Skåne konferens Konstens och kulturens roll Anna Alsmark representerade Författarcentrum Syd på Regions Skånes konferens den 21 november. Dagens ämne Konstens och kulturens kraft i samhällsutvecklingen belystes med olika föredrag och panelsamtal. I samband med konferensen hölls det årliga Rantafej då årets kulturpristagare offentliggörs. 7

8 Malmö kulturförvaltning dialog om kulturstrategi Lars Magnar Enoksen och Anna Alsmark deltog på ett möte #dialog den 22 mars som Malmö kulturförvaltning inbjöd till, detta för att ta del av det fria kulturlivets synpunkter i ett mer långsiktigt strategiarbete för Malmö. Arbetsförmedlingen - AF Kultur Media Syd samverkansmöte Jacob Åkerström representerade Författarförmedlingen/Författarcentrum Syd på ett nätverksmöte den 12 april med andra centrumbildningar. Vi noterar med glädje att Författarförmedlingen är en av de bäst fungerande uppdragsförmedlingarna inom de olika Centrumbildningarna. Varumärkesmöte vad gör Lund till Lund? Anna Alsmark inbjöds till ett möte i Lund den 10 oktober av Lunds kommun. Det handlade om hur Lund kan formulera en värdegrund och stärka sitt varumärke i en ökad konkurrens i Öresundsområdet. En allmän mening var att närheten mellan Lund och Malmö ökar Lunds attraktionskraft samt att Lund, Malmö, Helsingborg, Köpenhamn inte ska agera som konkurrenter. Butiksdöden, känslan av att innerstaden dör ut som drabbat Lund är t ex ett problem som drabbar många städer, även om den kanske började tidigare i Lund. Poeten på hörnet kan ses som ett exempel på en verksamhet som kan ersätta butikshandeln. Fiktionsturism i Skåne Anna Alsmark blev intervjuad den 2 oktober i en utredning om Fiktionsturism i Skåne som Region Skåne/Tourism i Skåne arbetar med. Frågorna handlade om hur kommuner kan övertygas om att stödja kultur/litteratur/författarna för att öka intresset för turister att stanna längre i Skåne. Det handlar om litterära event, i författares fotspår och liknande. Internationellt utbyte Världspoesidagen För andra året i rad uppmärksammade Författarcentrum Syd Världspoesidagen som är utlyst av UNESCO att firas den 21 mars. Arrangemanget har sin bas i Malmös språkliga mångfald, men utvidgades 2013 till Lund och Månteaterns lokaler. Projektledare och producent var Angela Garcia. Nio poeter från flera länder deltog inklusive fristadsförfattaren Naeimeh Doostdar i Malmö. Poeterna hade ett intensivt program, några av dem under hela fyra dagar, och deltog i uppläsningar, ett möte med studenter på Svenska för invandrare på Folkuniversitetet och en öppen föreläsning på Författarskolan vid Lunds universitet. Projektet genomfördes genom samarbete med andra poeter och konstnärer inom olika nätverk, bl a Poesidagarna i Malmö, Ellerströms förlag, Aura Latina förlag, Smockadoll förlag, Sur Boreal och med ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd, Svenska Akademien, Region Skåne, Lunds kommun, ABF Malmö, Folkuniversitetet, Norla och Malmö stad. 8

9 Nätverk och samarbeten Poeten på hörnet Poeten på hörnet har under året blivit en allt mer etablerad scen och mötesplats i Malmö. Författarcentrum Syd driver verksamheten i ett samarbete mellan lokalens ägare Katarina Mazetti och ABF Malmö. Syftet är att skapa en mötesplats i vid bemärkelse eftersom vi vänder oss till författare och litteraturintresserade i hela Författarcentrum Syds område, Skåne, Blekinge och Småland. Poeten på hörnet har under året används mycket flitigt av medlemmar och föreningar samt olika personer i våra nätverk. Bokförsäljningen har inriktats på att medlemmarna sälja säljer sina böcker, t ex vid bokmarknader. Karin Tidbeck har under året utarbetat manualer för användande av lokalen. Poetry Slam-SM I Malmö Under april månad var det Poetry Slam SM i Malmö, den publikbedömda poesitävlingen där en diktuppläsning inte får vara mer än 3.09 minuter. Författarcentrum Syd ingick i samarbetet genom att ordna priset ett riktigt gig för pristagarna på en scen med publik. Det blev ett mycket proffsigt framträdande på Olofströms bibliotek på hösten. Unga Litteraturbaren i Lund Unga Litteraturbaren är ett nytt samarbete mellan Författarcentrum Syd och Litteraturbaren och dess producent och konferencier Niklas Törnlund. Litteraturbaren är ett väl inarbetat forum för det levande samtalet. Idén är att en mer etablerad författare som huvudgäst kan fungera som dragplåster och ge en debutant eller mindre känd författare möjligheten att synas i ett större sammanhang och möta en stor och intresserad publik. Därmed blir också Unga Litteraturbaren en slags utbildning där man kan få tips och handledning av Niklas i framträdandets konst. Upplägget testades den 7 december. Det blev mycket lyckat och fullsatt salong med 150 personer på Grand hotell i Lund. BASUN Nätverk för barn- och ungdomsboksskapare i södra Sverige. BASUN samarbetar med Författarcentrum Syd kring t ex möten, kontaktspridning, bokdagar, deltagande på mässor. Medlemsinformation och utskick Medlemmarna har kontinuerligt fått löpande information om föreningsaktiviteter och andra litterära arrangemang via e-post, hemsida och två nummer av nyhetsbrevet Flygande Posten samt Litteraturrundans 28-sidiga programtidning. En allt viktigare kanal för snabb information blev under året den nya Facebooksidan för Poeten på hörnet. FC Syds hemsida Den gemensamma hemsidan har haft en del tekniska problem under året men den har efterhand stabiliserats. Referensgruppen som består av de anställda vid Författarcentrum ser över funktionerna kontinuerligt och analyserar strukturen samt 9

10 behovet av förbättringar. Allt fler medlemmarna använder sig av möjligheten att själv logga in och uppdatera sina författarpresentationer. Debutantmedlemskap Debutantmedlemskapet lockar nya författare till föreningen. Medlemskapet innebär att den som endast gett ut en bok kan för samma avgift som övriga medlemmar få full tillgång till föreningens verksamhet och en presentation i förmedlingen. Medlemskapet begränsas till att man inte får förslags- eller rösträtt på årsmötet förrän man kommit ut med sin andra bok. Arrangemang 21 mars, Världspoesidagen: Poesins färdvägar Programmet för Världspoesidagen mars hade i år temat Poesins färdvägar. Boken och översättningen. Det ägde rum på flera platser i Malmö och i Lund; Poeten på hörnet, Folkuniversitetet i Malmö, Månteatern i Lund, Författarskolan vid Lunds universitet, Litterär salong på Krutmeijersgatan i Malmö. De medverkande poeterna var Pat Boran (Irland), Jona Burghardt (Tyskland-Argentina), Tobias Burghardt (Tyskland), Naeimeh Doostdar Sanaye (Iran-Sverige), Gunnar Harding (Sverige), Marie Lundquist (Sverige), Jasim Mohamed (Sverige-Irak), Myriam Montoya (Frankrike-Colombia) och Steinar Opstad (Norge). Programansvarig och Producent: Angela Garcia. Samtalsledare: Lasse Söderberg. Musik: Erik Magntorn. Ljudinstallation: Andrés Felipe Diaz. Grafisk form och dekor: Pepe Vinoles. 23 april, Världsbokdagen Författarframträdanden av Neimeh Doostar, Christina Wahldén, Björn Ranelid, Lena Drameus Åberg, Katarina Mazetti, Helena Thorfinn, Frida Skybeck, Mustafa Can, Ulrika Knutson och Sofia Nordin arrangerades med stöd av Författarcentrum Syd och Statens Kulturråd på biblioteken i Sjöbo, Växjö, Lessebo, Rosengård, Arlöv, Åstorp, Höör, Västervik, Nybro, Osby och Vaggeryd. 6 september, Författarstafett på Kristianstad Bokfestival Den 6 september var Författarcentrum Syd arrangör av en författarstafett på Kristianstads Bokfestival. Deltagarna var journalisten och fackboksförfattaren Björn Kumm, poeterna Jenny K Lundgren och Jonas Rasmussen samt romanförfattarna Vasvija Dedic-Bacevac och Lina Wolff. Programansvarig och konferencier var Karin Tidbeck september, Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Författarcentrum Syd gjorde extra marknadsföring på årets bokmässa. Lars Magnar Enoksen presenterade Litteraturrundan på Litteraturscenen. I anslutning detta framträdde författaren Jan Sigurd och artisten Anna-Lena Brundin och berättade om sina förlagsplaner. Ett levande exempel på vad man kan uppleva på Litteraturrundan. En flyer för Författardagen i Hässleholm hade tryckts upp och delades ut vid montern. 10

11 På Litteraturscenen arrangerades 80 författarframträdanden under Bok&Biblioteksmässans fyra dagar i ett samarbete mellan Författacentrum och Sveriges Författarförbund oktober, Berättarkraft i Olofström och Sölvesborg Premiärprogrammet för Blekinges nya berättar- och litteraturfestival innehöll en stor variation med teater och musik, sagor, workshop och berättande för barn och vuxna. Tuija Nieminen Kristoffersson, som själv har rötter i Olofström och Finland, höll föredrag om Finlands rika berättartradition och det finska språket i Sverige och presenterade även sin nya diktsamling Scharlakan. Oline Stig mötte Skrivarklubben i Blekinge och talade om ämnet Vad berättar min släkt? I Sölvesborg var Per Nilsson konferencier för Författarstafetten med korta presentationer av bl a Patrik Lundberg och Patric Eghammer. Karin Tidbeck höll i arrangörstrådarna när 2013 års svenska lagmästare i Poetry Slam, de unga talangfulla estradpoeterna Nino Mick, Olivia Bergdahl och Anton Höber framträdde. Som avslutning i Olofström underhöll Katarina Mazetti och Niklas Törnlund med musik, skrönor och berättelser. 19 november, Författardagen i Hässleholm, barn och ungdomslitteratur Den 19 november kom ca 270 deltagare från skolor och bibliotek i hela södra Sverige för att lyssna på Miriam Lundqvist från LajvVerkstan samt barn- och ungdomsboksförfattarna Suzanne Mortensen, Bengt-Erik Engholm, Anette Eggert, Clas Rosvall, Katarina Mazetti och Patrik Lundberg. Konferencier var Mårten Sandén. 7 december, Unga Litteraturbaren Premiär för Unga Litteraturbaren på Grand hotell i Lund med Oscar Nilsson Tornborg, poet, och Bea Uusma, fackboksförfattare. Producent och konferencier Niklas Törnlund. Arrangemanget gjordes i samarbete med Författarcentrum Syd och inom ramen för projektet Thomanders Jul i Lund, med stöd av Sensus och Lunds kommun. Utsålt och fullsatt. Arrangemang på Poeten på hörnet under 2013 Januari 15/1 Fandom: Läsarrörelsen som inte nöjer sig, en föreläsning av Johan Jönsson. 24/1 Öppen scen. Ringmaster Lars Magnar Enoksen. 31/1 Ruotanen & Bech, nyskapande musik med kantele och klarinett. Februari 7/2 En historisk afton: Författarkväll. Set Mattsson, Maria G Francke och Daniel Rydén. Moderator: Niklas Törnlund. 16/2 Siljans måsar förlag: Författardag, Ulla-May Nevsten och Yvonne Frank Mårtensson. 19/2 Öppen scen. Ringmaster: Lars Magnar Enoksen. 22/2 Tidskriften Ordkonst firar nytt nummer. 25/2 Tre frågor och en dikt. Med Ángela García och Andrés Felipe Díaz. 11

12 Mars 1/3 Boksläpp: Minne och aning, en ny antologi av Tidningen Kulturen. 2/3 Joyce Carol Oates-kväll med Ellerströms förlag. 8/3 Poeten på hörnet firar Kvinnodagen. Katarina Mazetti, Anna-Lena Brundin och Ladyfestkören. 9/3 Klubb Malla Kira förlags litterära salong med Kristina Kamnert och Torun Börtz. 16/3 Ordkommissionen, texter, poesi, musik och annat vansinne. 18/3 Den ofrånkomliga resan. Boksläpp med Sohrab Rahimi. 21/3 Poeten firar Världspoesidagen med Ángela García. April 3/4 Mitt år som mördare: en kväll om F C Delius med Jan Erik Bornlid. 4/4 Workshop om egenutgivning med Erik Hirschfeld. 9/4 The World's Rarest Birds, boksläpp med Erik Hirschfeld. 10/4 Voice is... - försmak av World Voice day. 11/4 I exilens spår. Boksläpp med Dodo Parikas. 12/4 Boknörd! Spelsläpp av Lollo Söllgård och Charlotta Fahlén. 15/4 Stand up comedy-workshop ABF. 16/4 Poeten firar World Voice Day! Schlager, chanson och Mozart med studenter från Musikhögskolan. 18/4 BIMA förlag efterdiskussion till boksläpp. Maria Bielke von Sydow. 24/4 Klubb Kopiatorn, ny text från Skurups- och Albins fhsk och Lunds författarskola. 25/4 Scen-arior, Skurups folkhögskolas andraårsskrivare på besök. 26/4 Litteraturrundan. Berätta grejen!workshop med Christina Claesson. 28/4 Litteraturrundan. Rysk poesi i Skåne. Helena Tomasson, Irina Carlsson, Sara Margaryan och Valeri Redel /4 Ånghäst: Litterär filminspelning. Maj 13/5 Tre frågor och en dikt, del 3: Jesper Svenbro, Angela Garcia. 15/5 Författarkväll: Oline Stig & Patrik Lundberg. Moderator Niklas Törnlund. 28/5 Försommarpassioner: Sånger, poesi och munspel. Sång och musik. John Andersson, Mattias Svensson och Mehmed Jakic, Stephen Sondheim, Guinga, Jan-Åke Nilsson. 29/5 Music On Troubled Grounds Music on Troubled Grounds / Spiritus Mundi gränsöverskridande mötesplats för unga musiker (18-30 år). Juni 9/6 Fredssamtal med poesiuppläsningar. Angela Garcia. September 3/9 Boksläpp: Tid att älska. Boksläpp med Jan Mårtenson. 9/9 Litteratursalong Smockadoll med eget örtte #1. Mrs. Pollifax. Medverkande: Freke Räihä, Sara Tuss Efrik, Kristian Carlsson. 18/9 La Malinche: Föreläsning av Henrik Nilsson. Arrangör: Latinamerika i fokus. 23/9 Litteratursalong Smockadoll med eget örtte #2. 12

13 Oktober 7/10 Litteratursalong Smockadoll #3 - med eget "örtte". Med fristadsförfattaren Naeimeh Doostdar. Busvisslingsworkshop. 16/10 Klubb Kopiatorn. 18/10 I skärningspunkten. Författarkväll med Daniel Boyacioglu, poet. Programvärd Niklas Törnlund. 21/10 Litteratursalong Smockadoll #4 - med eget. "örtte". Kvällens tema: Pussy Riot Special! 29/10 Ett Sverige i backspegeln: Karin Wahlberg och Staffan Bengtsson om sina nya böcker. Moderator Niklas Törnlund. 30/10 Konsert: Hey Elbow. November 7/11 Vallpiga Paimentyttö. Konsert och performance med Emma och Anna Fält. 13/11 Författarkonsert med Katarina Mazetti, Bengt Liljegren och Niklas Törnlund. 15/11 LOVE 2.0. Performanceart, ljudkonst, poesi. 21/11 Hoppet och kampen. Lina Wolff och Simon Adler om sina nya böcker. 23/11 Ordkommissionen: Poetisk freakshow med Rodmar Sandberg, Maria Maunsbach, Andreas Möller och Alfrida Thulin. 26/11 Ordboken med stake i! Bengt Dagrin med nyutgåvan av Stora Fula Ordboken. 27/11 Allsång på Poeten med Sanna Martin & Bodil Bendixon a.k.a. Tangotanten. 30/11 Visstuga för alla med Anna Cederquist. December 1/12 Julhäng med Original five. Swängig americana music kryddat med lite bluegrassificierade julsånger. 7/12 Författarnas julmarknad med Jan Mårtenson, Jonas Bergh, Erik Hirschfeldt, Bengt G Dagrin, Dodo Parikas, Stina Larsson, och Henrik Johansson, Björn Kumm m fl. Sånggruppen Volare med Gösta Petersen. Programvärdar Katarina Mazetti och Niklas Törnlund. Slutord Antalet författare och bokproduktion har ökat markant under de senaste åren. Det finns en större arbetsmarknad för författare, men också en ökad konkurrenssituation som sporrar till stordåd. Våra beställare är till största del skolor, bibliotek och föreningsliv. Aktualitet och popularitet påverkar beställningarna, vilket innebär att uppdragen är ojämnt fördelat mellan författarna. Därför tänker vi sätta fortsatt fokus på våra medlemsutbildningar och våra projekt eftersom de kommer samtliga författare till godo. Glädjeämnena i vår verksamhet är att medlemstillströmningen ökat, ett fortsatt stöd från Kultur Malmö, Region Skåne och KUR, samt inte minst utvecklingen av Skapande skolaverksamhet och samarbetet med andra litterära föreningar och intresseorganisationer. Vi märker även att allt fler medlemmar engagerar sig föreningens projekt, vilket bådar gott för framtiden! Styrelsen vill tacka för det gångna året och överlämnar med detta verksamhetsberättelsen för behandling och godkännande. 13

14 14

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2012 Författarcentrums målsättning är att skapa vidgade kontakter mellan författarna och allmänheten, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 Författarcentrum Syd, Malmö 2012 Grafisk form: signatur gmb Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Syd 2011 sidan 1 STYRELSEN SAMMANTRÄDEN KANSLIET

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012

Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks. Organisationsnummer 802008-2429. Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 Verksamhetsberättelse för Författarcentrum Riks Organisationsnummer 802008-2429 Verksamhetsåret 1 januari 31 december 2012 1 STYRELSE Riksstyrelsen består av ledamöter ur regionstyrelserna. Arbetet sker

Läs mer

1 Författarcentrum Östs uppgift

1 Författarcentrum Östs uppgift 1 Författarcentrum Östs uppgift Författarcentrum Östs (FC Öst) uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och läsare, att föra ut litteraturen i samhället, att motverka kommersialiseringen

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1

MCV. Musikcentrum Väst. Verksamhetsberättelse för 2012. MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 MCV Musikcentrum Väst Verksamhetsberättelse för 2012 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2012 1 Inledning Utifrån sett borde 2012 ha varit ett magert år med sämre ekonomiska förutsättningar

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2011 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2011 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 2010 inledde vi i samarbete

Läs mer

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014

Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 Musikcentrum Väst (MCV) Verksamhetsberättelse för 2014 MCV, Musikcentrum Väst - Verksamhetsberättelse 2014 1 Verksamhetsberättelse 2014 Ett år som har präglats av att allt fler projekt och samarbeten har

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2009 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2009 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Teatercentrum har blivit vuxet,

Läs mer

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009

Lokala årsboken 2009. Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Lokala årsboken 2009 Verksamhetsberättelser från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalföreningar och intressegrupper 2009 Inför Svenska Freds 127-årskongress 22-23 maj i Stockholm 2010 1 2 Denna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering

Verksamhetsberättelse för. Byrån mot diskriminering Verksamhetsberättelse för Byrån mot diskriminering 2008 1. Inledning... 3 2. Organisation... 3 2.1 Personal... 4 2.2 Kompetensutveckling... 4 2.3 Regional utveckling... 5 3. Aktiviteter... 5 3.1 Individärenden...

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624

Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. org. nr. 845000-2624 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 3 Årsredovisning för Svensk Biblioteksförening räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 org. nr. 845000-2624 Svensk Biblioteksförenings årsmöte hålls den 6 maj 2015 kl 16.00 Lund Layout:

Läs mer

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna

AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15. Plats: Park Inn Hotell, Solna AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens 2012-04-13 2012-04-15 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA s i Sverige Tjugoförsta Servicekonferens Konferensens huvudtema: Sponsorskap

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Projektredovisning Allt är möjligt

Projektredovisning Allt är möjligt Projektredovisning Allt är möjligt Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten 2013... 6 Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise

Läs mer

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare

ABF mitt i debatten. ABFs förbundssekreterare ABF mitt i debatten under 2005 har Arbetarnas Bildningsförbund kraftigt minskat antalet deltagare i vår verksamhet. Året innan deltog 635 666 i våra studiecirklar, under 2005 var det 599 729. Det är en

Läs mer

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna

AA i Sverige. Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna AA i Sverige Tjugotredje Servicekonferensen 2014-04-04 - - 2014-04-06 Plats: Park Inn Hotell i Solna 1 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugotredje Servicekonferens Konferensens huvudtema:

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK BERÄTTELSE, VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, BUDGET OCH INKOMNA MOTIONER Här kommer handlingarna till Svenska Tecknares årsmöte. Årsmötet

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2010

Årsmöteshandlingar 2010 Årsmöteshandlingar 2010 - Dagordning - Årsredovisning 2009 med verksamhetsberättelse - Revisionsrapport - Propositioner (förslag från styrelsen) - Motioner med styrelsens kommentarer - Valberedningens

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer