Minnesanteckningar SUF-Eslöv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar SUF-Eslöv"

Transkript

1 Minnesanteckningar SUF-Eslöv Samordnare och sekreterare: Veronica Lilja Datum: Lokal: Familjens hus Närvarande: Veronica Lilja, Anna Bengtsson, Eva Ågren, Åsa Löfkvist, Pierina Ligander, Marieth Roos, Helena Rülf, Katarina Bjerre-Baker 1. Dagordning 2. Presentation av gruppen 3. Projektet barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är nu avslutat och SUFgruppen är den som tar vid. Diskussion kring vad som händer framöver i kommunen och hur vi ska arbeta vidare. 4. PYC utbildning hur ser det ut framöver? 5. Reality Care Baby namn? diskussion hur vi kan gå vidare 6. Föräldrastöd föreläsning under projekttiden. Fortsättning? 7. Vilka insatser finns det i de olika verksamheterna som gäller denna målgrupp? 8. Nästa möte: 26/ Annan lokal? 9. Övrigt 2. Minnesanteckningar Veronica går kort igenom föregående minnesanteckningar från uppstartsmötet den Presentation av gruppen. Presentation av de som är närvarande. Pierina Ligander (PÖM) och Marieth Roos (AoF) har inte tidigare varit med i SUF-gruppen. Tyvärr är många sjuka/vabbar till dagens möte, genomgång av vilka som är ordinarie i SUF-gruppen. 3. Projektet barn till föräldrar med kognitiva svårigheter är avslutat. Kort presentation av projektet då PÖM och AoF inte tidigare varit med i diskussionerna. Vill man ha mer information om SUF-arbetet finns det här: Veronica berättar att där finns en ny projektidé Vuxenblivande för ungdomar och unga vuxna, med fokus på ökad föräldrakunskap där målgruppen är ungdomar och unga vuxna med kognitiva svårigheter som önskar att bli föräldrar. Besked om detta blir aktuellt kommer senare i vår och då kan en diskussion föras om vi i SUF-gruppen kan involveras på något sätt i detta.

2 4. PYC-utbildning PYC står för Pareting Young Children och är ett utbildningsprogram för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar som har barn yngre än sju år. Programmet är utvecklad i Australien och används i dag på olika platser i Sverige. Programmet används i hemmet eller i hemliknande miljöer och syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet kan även användas med andra föräldrar om det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat stöd. Tanken har varit från kommunens sida att man ska utbilda familjebehandlare från Familjeenheten och boendestödjare från LSS/Socialpsykiari i detta program. Genom att utbilda från både Familjeenheten och LSS/Socialpsykiatri kan man underlätta samarbetet i familjer som har behov av båda dessa insatser. Detta kan i bästa fall leda till att antal personer som arbetar i familjerna kan minskas och/eller att de personer som arbetar i familjerna utgår ifrån samma mål och arbetar på liknande sätt. Tanken var att totalt 4 personer skulle utbildas i vår, dock har vi fått besked om att där inte finns några platser för oss i den utbildning som skulle starta i sydost Skåne. Denna diskussion kommer dock fortsätta föras för att se om det finns någon annan möjlighet att gå utbildningen. 5. Real Care Baby Alla fick träffa vår Real Care baby som köptes in i slutskedet av projektet. En Real care baby är en datorstyrd babydocka som först registrerar och sedan rapporterar om den vård som den får. Dockan ger praktisk erfarenhet i spädbarnsvård och man får bland annat träna på matning, rapningar, blöjbyte och att ge tröst. Dockan registrerar även den typ av beteende som skulle kunna resultera i Shaken baby syndrome. Genom att kunna erbjuda personer med kognitiva svårigheter att testa dockan kan man på så sätt skapa ett bra underlag för samtal kring blivande föräldrar eller till de som funderar på att skaffa barn. Att föra en diskussion kring framtida behov av hjälp kan vara svårt då det är ett abstrakt begrepp. Däremot kan en självupplevd erfarenhet där man fått pröva på att sköta en simulatorbaby bidra till att föräldern får en verklighet att relatera till. Det är ännu inte klart var babyn ska vara stationerad och vem som ska gå utbildning för att kunna använda den rent tekniskt. Diskussion förs kring vikten av att den/de personer som har ansvar för dockan också kan prata med den/de som lånat babyn på ett bra sätt och kan fånga upp de frågor och funderingar som uppstår. Den som har detta ansvar behöver kunna mycket om barns behov för att göra detta. Om det blir ett nytt projekt i kommunen (se under punkt 3), kanske detta kan samordnas. Veronica bevakar. Efter diskussion och omröstning är nu vår babysimulator döpt till MAX. 6. Föräldrastöd - En mänsklig rättighet Veronica har tidigare fått frågan från projektledarna till barn till föräldrar med kognitiva svårigheter om det fanns något intresse från SUF-gruppen att ha en fortsättning av föreläsningen föräldrastöd, t ex i form av seminarier eller

3 liknande diskussionsforum. Ingen av gruppens deltagare har gått på denna föreläsning och har därför svårt att sätta sig in i vad detta skulle innebära. Veronica tar med sig frågan tillbaka till projektledarna. 7. Insatser Då det är så pass många i gruppen som inte kunnat komma till dagens träff, bordläggs denna punkt till nästa möte. 8. Nästa möte Nästa möte är den 26/3 kl Då bjuder ungdomsmottagningen in så att vi får se var de sitter. Vi ses på Östergatan 8, bottenplan (samma hus som Öppenvård och Arbete & Försörjning). Önskemål på punkter till dagordningen skickas till Veronica. 9. Övrigt - Veronica har fått ett önskemål om konsultation från en förskola som hört talas om gruppen utifrån den föreläsningsdag som hölls i höstas. De som kan vara aktuella i detta fall är socialtjänstens mottag, LSS-handläggare, arbete & försörjning samt barnmorska. Två tider sätts upp som förslag. Veronica kontaktar barnmorskorna och därefter förskolan. Veronica återkommer med vilken tid det blir. - Möjlighet att skicka någon kollega vid frånvaro. Om detta är möjligt är det önskvärt att man skickar någon annan. Meddela gärna Veronica om detta i så fall. - Veronica håller på att redigera en SUF-guide som utgår ifrån Uppsalas SUFguide. Denna kommer att innehålla information om kognitiva svårigheter och vilka som ingår i SUF-gruppen i Eslöv. När det finns förslag på detta så kommer det att skickas ut till gruppen så att alla får läsa igenom den, innan den skickas ut till övriga verksamheter. - Veronica har ett föräldrapar som är gravida i v.25 där hon inte riktigt vet hur hon ska gå vidare. Med hjälp av gruppen kom olika idéer fram som Veronica tar med sig, återkopplar hur det blev på vårt nästa möte. /Veronica Lilja

4 Minnesanteckningar SUF-Eslöv Samordnare och sekreterare: Veronica Lilja Datum: Lokal: Ungdomsmottagningen Närvarande: Katarina Baker, Anna Bengtsson, Erika Esbjörnsson, Maria Jönsson, Margit Leist-Hagström, Veronica Lilja, Åsa Löfkvist, Jessica Mellbert, Lisa Oscarsson, Annette Rosenhall, Eva Ågren 1. Dagordning 2. Annette Rosenhall och Jessica Mellbert från gymnasiesärskolan berättar om deras verksamhet utifrån målgruppen och hur man arbetar kring barn/föräldraskap hos ungdomarna. Vad har SUF för tankar kring detta? 3. Nytt projekt Vuxenblivande för ungdomar och unga vuxna, med fokus på ökad föräldrakunskap 4. Hemsidan: -SUF Sverige/Eslöv. 5. Suf-konferens 6 maj, hur blir det för barnen? 6. Vilka insatser finns det i dag de olika verksamheterna som gäller vår målgrupp? Var ser vi att det saknas insatser? 7. Nästa möte 28/5 kl Lokal? 8. Övrigt 2. Minnesanteckningar Veronica går igenom föregående minnesanteckningar. Ny information angående PYC-utbildningen: Eslövs kommun fick två platser på vårens utbildning. En till VoO och en till BoU. Tyvärr var BoUs representant sjuk vid utbildningstillfället. Angående Real Care Baby finns där en tanke om att detta ska ingå i det nya projektet (se punkt 3) och att det då kan bli aktuellt med en halvdagsutbildning i maj för de personer som ska ha hand om babysimulatorerna i Eslöv. 2. Annette Rosenhall och Jessica Mellbert från grund och gymnasiesärskolan Annette är rektor och Jessica är bitr. rektor på grund och gymnasiesärskolan i Eslöv och är båda ganska nya i Eslövs kommun. För att gå på särskola krävs det en ansökan om prövning för mottagandet i särskolan. Denna ansökan görs av vårdnadshavare till eleven. Det måste också finnas fyra olika utredningar; en psykologisk, pedagogisk, social samt medicinsk. Detta utgör underlaget till om det är en person som ska gå på särskolan. Det är en mottagningsgrupp (där rektor sitter

5 med) som sedan beslutar. För att bli mottagen på särskola ska eleven inte ha möjlighet att nå de mål som finns i grund-och gymnasieskolans läroplaner. Grunden för att bli antagen är en utvecklingsstörning, dock kan eleven ha andra tilläggsdiagnoser. På grundsärskolan finns idag 51 elever. 29 elever går på gymnasiesärskolan, det kommer att vara ett tapp till nästa läsår då det kommer gå 23 elever som det ser ut idag. Annette berättar att till skillnad från andra äldre grundskoleelever/gymnasieelever, som ofta gömmer och smyger med sin kärlek, gör inte eleverna på särskolan detta. De är väldigt öppna och Annette berättar att personalen på skolan ofta får prata med eleverna om var och hur man kan visa sin kärlek. Eleverna byter partner ofta och det är inte ovanligt att eleverna har mer än en partner åt gången, vilket de också pratar med dem om. Många elever pratar om att de vill flytta hemifrån så fort som möjligt, skaffa barn och familj. Eleverna ser hur det fungerar för andra och Anette tror att detta handlar om en längtan att vara som alla andra. Eleverna förlovar sig tidigt och detta är ett sätt att visa vem som hör ihop, även om det kan skifta snabbt vem man är förlovad med. Annette beskriver att det finns tre grupper av elever på särskolan. Den grupp som läser program och som ligger närmst andra gymnasieelever och som klarar sig ganska bra. På andra sidan finns den grupp som har stort behov av vård och som inte är utsatta av samhällets påtryckningar på samma sätt. Dessa elever har alltid någon som vårdar dem. Sen finns det en mellangrupp som vet att de har en utvecklingsstörning och som har en lägre utvecklingsnivå. Det är framförallt denna grupp som pratar mycket om sex och samlevnad och som inte alls är generade att prata om det på skolan. De har ett jättestort behov av att få prata men upplevs ha svårt att prata om det hemma. Det kan vara tabubelagt att prata om det hemma och en del av elevernas föräldrar har själva en utvecklingsstörning/lågbegåvning vilket kan göra det extra svårt. Ungdomarna behöver hjälp att hitta vägar för var de kan prata om det. Åsa och Margit på ungdomsmottagningen berättar att de ofta pratar om denna grupp av ungdomar och att de saknar dem hos sig. Vad är det som gör att de inte kommer till dem? Diskussion kring att det kanske handlar om att de inte vet om att ungdomsmottagningen finns, eller vilken hjälp man kan får. Ungdomarna behöver hjälp att hitta dit och genom att samarbeta mellan skola och ungdomsmottagningen kan de få hjälp med detta. Annette och Jessica kommer att boka in tider efter påsk där skolan kan följa med ungdomarna till ungdomsmottagningen för att få information. Åsa och Margit berättar lite om sitt arbete på ungdomsmottagningen: de berättar att de arbetar med ungdomar/unga vuxna mellan år. På ungdomsmottagningen har de inte kontakt med föräldrarna om inte ungdomen vill det. Här arbetar barnmorskor, kuratorer och sjuksköterska (man). På ungdomsmottagningen erbjuds förutom tillfälle att prata med någon utomstående om olika frågor/funderingar man kan ha, också gynundersökningar, preventivmedel, test för könssjukdomar, dagen efter piller m.m. Annette menar att det är viktigt för ungdomarna att få kontakt med någon som de känner att de kan lita på som inte tycker att de är konstiga eller annorlunda.

6 Annette och Jessica berättar att det för närvarande inte pågår något arbete för att arbeta kring barn och föräldrakunskap eller sex och samlevnad. De har livskunskap i sin läroplan där vissa saker ingår, men sex och samlevnad verkar tidigare legat på skolsköterskan som varit sjukskriven en längre tid. De har också en kurator, men bara på 15 %. Arbetet kring dessa frågor har inte fungerat under en tid och detta har ökat oron för målgruppen. Annette beskriver att många pratar om att arbetet kring detta fungerat mycket bra tidigare och de har bl a haft en babysimulator som man arbetat med. Det är viktigt att ha med skolsköterska och skolkurator i arbetet i dessa frågor för att ungdomarna ska kunna prata med någon annan än lärare. Diskussion kring hur vi i gruppen kan samarbeta med särskolan. Förutom att hitta vägar för hur ungdomsmottagningen och skolan kan samarbeta så kan suf-gruppen erbjuda konsultativ rådgivning, där man prata om en elev (anonymt) eller en situation för att få råd och stöd för hur man kan gå vidare. De andra verksamheterna som finns representerade på dagens möte träffar inte den målgruppen som finns på särskolan, men om någon skulle bli gravid blir det skillnad. 3. Nytt projekt Välfärdsprojektet Vuxenblivande för ungdomar och unga vuxna, med fokus på ökad föräldrakunskap har blivit beviljat från kommunens sociala investeringsfond och kommer att pågå fram tills slutet av Den projektledare som är klar är Camilla Petersson från VoO, tanken är ytterligare en ska tillsättas så snart som möjligt från BoU. Särskolan kommer att vara med som en del av projektet. Annette som är rektor på särskolan kommer att vara med i styrgruppen för projektet och Jessica som är bitr. rektor kommer att vara med i projektgruppen. Veronica kommer att vara med i projektgruppen för att kunna ha en koppling till SUF. Veronica mailar projektledare kring diskussionen/tanken om att ungdomsmottagningen kanske hade kunnat vara med på något sätt i projektet. 4. Hemsida Veronica påminner om att vi har en egen del på SUF kunskapscentrums hemsida. Gå in på -fliken SUF Sverige och sedan Eslöv så kommer ni rätt. Här finns våra minnesanteckningar, mötestider, artiklar och liknande. Hör av er till Veronica om ni kommer på någon annan information vi kan ha där. 5. SUF konferens 6 maj Veronica kommer förmodligen att åka utifrån det nya projektet. Anna Bengtsson kommer eventuellt också att åka. Hade varit bra om alla i SUF-gruppen hade kunnat åka, men detta är upp till varje verksamhet. Diskussion kring att försöka få till stånd detta till nästa år. 6. Insatser Bordläggs ännu en gång till nästa möte.

7 7. Nästa möte Nästa möte är torsdagen den 28 maj kl Myndighetsenheten (socialtjänsten över 18 år) bjuder in denna gång! Vi ses på stadshuset, fråga i receptionen efter Maria Jönsson så kommer hon och släpper in er! 8. Övrigt - Veronica, Erika och Katarina återkopplar ang. det ärende som Veronica drog vid förra mötet och berättar hur de olika kontakterna sett ut. Diskussion kring svårigheterna när det är oro för någon som är gravid. Som det ser ut i dagsläget kan inte Mottaget på Barn & Utbildningen inleda utredning på den vuxne, vilket gör att de inte kan inhämta uppgifter, vilket i sin tur leder till att det blir svårt att planera hur man ska göra när barnet är fött. Detta innebär att utredning inte inleds förrän barnet är fött. Det som mottagningssekreteraren gör i dagsläget är att träffa de blivande föräldrarna och ha ett informationsmöte om vilket stöd de kan få från socialtjänsten. Veronica berättar att hon träffat enhetschef för myndighetsenheten (socialtjänst över 18 år), enhetschef för familjeenheten och bitr. enhetschef för utredningsenheten (socialtjänst under 18 år) för att förhoppningsvis kunna komma fram till rutiner för hur vi ska göra i dessa ärenden. Barnmorskorna berättar att de också känner sig låsta i dessa situationer, då det inte kan göras någon riktig planering för när barnet är fött. De hade önskat att man kunde ha en planering/telefonnummer för vem KK ska kontakta när barnet fötts. - Anna tar upp en situation från förskolan angående föräldrar som inte tar sina barn ledigt alls under sommaren. Diskussion kring detta. - Åsa och Margit tar upp ett ärende. Följer upp detta nästa gång. - SUF-guiden är klar! Veronica delar ut den under mötet och den bifogas till minnesanteckningarna. Veronica har skickat den till projektgruppen, kommer att skicka ut till resursavdelningen, BVC, barnmorskor och Ingrid Westerlund (chef socialpsykiatri). Anna skickar ut till förskolechefer och rektorer i Eslöv. Maria skickar ut till myndighetsenheten/fältet. - Maria har haft kontakt med Anna Lindstrand som går PYC-utbildningen och föreslår att Anna kommer till nästa möte och presenterar utbildningen. Alla instämmer att detta är en bra idé. Maria pratar med Anna och hennes chef ang. detta och återkommer sedan till Veronica.

8 Minnesanteckningar SUF-Eslöv Samordnare och sekreterare: Veronica Lilja Datum: Lokal: Stadshuset, Gröna rummet Närvarande: Katarina Baker, Josefin Jönsson, Erika Esbjörnsson, Maria Jönsson, Anna Karlsson, Pierina Ligander, Veronica Lilja, Eva Linde, Åsa Löfkvist, Marieth Roos, Eva Ågren, Helena Rülf, Anna Lindstrand 1. Dagordning 2. Anna Lindstrand berättar om föräldrastödsprogrammet Pareting young children (PYC) 3. Uppdatering angående nytt projekt Från ung till vuxen med fokus på föräldraskap 4. SUF-konferens Summering av denna, är det något som vi i SUF-gruppen kan arbeta vidare med? 5. Öppna utredning vid oro för gravida 6. Babysimulatorer 7. Vilka insatser finns det i dag de olika verksamheterna som gäller vår målgrupp? Var ser vi att det saknas insatser? 8. Nya tider inför hösten 9. Övrigt 2. Minnesanteckningar Veronica går igenom föregående minnesanteckningar. 2. PYC - Anna Lindstrand berättar om PYC (Pareting young children) som är en föräldrautbildning som är utvecklat för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar och som har barn yngre än sju år. Programmet används i hemmet och syftet är att stärka och utveckla föräldrarnas förmåga till omvårdnad och samspel med barnet. Programmet kan även användas med andra föräldrar där det finns behov av ett konkret, individuellt och hemmabaserat stöd. Utbildningen till PYC-handledare består av tre heldagar samt 10 metodstödträffar där man träffar andra som går utbildningen och diskuterar utbildningen och de frågor/funderingar som uppstår. I programmet träffas PYC-handledaren tillsammans med familjen ca 1 gång i veckan, en

9 timme per gång. Då kommer man också överens om tillsammans vad som ska göras till veckan efter, det kan t ex vara att familjen får en hemuppgift, eller att handledaren ska kommer på någon strategi för ett bekymmer. Det finns ingen färdig tidsram för hur länge insatsen ska pågå, utan det är behovet styr detta. Efter varje mål som är uppfyllt utvärderar man tillsammans detta. Programmet består av tre områden: omvårdnadsfärdigheter (t ex mat, hälsa, hygien), säkerhet i hemmet och samspel mellan föräldrar och barn. Utifrån dessa tre områden finns fyra avsnitt som handlar om: - Att klargöra föräldern och PYC handledarens uppgifter och roller under tiden som man träffas och där man gör en gemensam målformulering utifrån vad föräldern vill förbättra eller förändra. Föräldern ska alltid vara med och sätta upp målen och målen ska vara i positiva ordalag. - Undervisningsstrategier för att kunna lära ut förmågor (som riktar sig till handledaren och handlar om olika principer för undervisning, utbildningsstrategier, pedagogiska metoder osv) - Omvårdnad och samspel (som i sin tur består av två moduler: omvårdnad och skötsel av barnet samt träning av samspelsfärdigheter). Syftet är att föräldern ska tillägna sig kunskaper om barnets basala behov och vilka uppgifter man har som förälder. Här har man som handledare checklistor att stödja sig mot. Checklistorna är väldigt omfattande och är anpassade för olika åldrar. Omvårdnad och skötsel av barnet handlar t ex om mat: hur man lagar och tar hand om mat, hur man badar barn, sömn, olika rutiner, kläder, första hjälpen osv. Träning av samspels färdigheter innebär att man tränar föräldern i olika relationsskapande situationer och för detta finns olika hjälpmedel som t ex att man filmar olika situationer som man kan gå tillbaka och titta på. - Tillvägagångssätt för ett framgångsrikt genomförande. Här går man igenom olika tekniker som ökar förutsättningarna för att programmet ska kunna genomföras framgångsrikt. Till detta finns material som handledaren kan använda för att stämma av om hen gjort allt som kan förväntas av en som handledare. Hur får familjerna tillgång till PYC? Anna är fortfarande under utbildning och tyvärr är det bara hon i kommunen som går utbildningen för tillfället. Tanken var från början att man skulle ha utbildade från både LSS/Socialpsykiatri och Barn & utbildning för att familjerna på så sätt skulle kunna få kontakt från olika håll. Anna har en anställning på ett LSS-boende i kommunen, vilket innebär att hon inte kommer att kunna arbeta med enbart PYC och det finns inga rutiner än för hur det ska se ut när hon går in i en familj. Detta är en fråga som fortsätter att diskuteras inom SUFs styrgrupp och tanken är att fler ska utbildas för att öka tillgången till PYC för familjerna. 3. Uppdatering angående nytt projekt Veronica berättar kort om vad som hänt i det nya projektet sedan förra mötet. Projektet har bytt namn från Vuxenblivande för ungdomar och unga vuxna, med fokus på ökad föräldrakunskap till Från ung till vuxen med fokus på

10 föräldraskap. Projektledare är Camilla Petersson på 50 % som har hjälp av delprojektansvariga. Camilla Månsson-Dahlström och Carina Gustafsson som arbetar inom daglig verksamhet är klara som delprojektansvariga på 10 % vardera, oklart vem som kommer att ha resterande tid. UPPDATERING: Den 4/6 blev det klart att Marianne Lindström, skolsköterska på särskolan kommer att ha delprojektansvar på 20 %. Projektet har haft uppstart och ett första projektgruppsmöte. Veronica sitter med i projektgruppen för att vi ska ha en koppling till SUF-gruppen, men även andra i SUF-gruppen kan komma att bli aktuella. Ungdomsmottagningen är inbjuden till en sk. SoS-grupp (Sex och Samlevnad) som utökats och där man har en nära samverkan med projektet. Veronica pratar med Camilla om det kan vara en idé om hon kommer och presenterar projektet närmre vid ett SUF-möte under hösten. 4. SUF-konferens 2015 Veronica berättar om SUF-konferensen 2015 som hölls i maj i Uppsala. Om man är intresserad att veta mer kring de olika föreläsningarna hittar man detta på: Alla föreläsningar ligger dock inte ute än. Diskussion om att det hade varit bra om representanter i SUF-gruppen hade kunnat åka nästa år och att diskussion kring detta i så fall hade behövt börjas i slutet av året/början på nästa år tillsammans med cheferna i de olika enheterna. 5. Öppna utredning vid oro för gravida Numera kan socialtjänstens utredningsenhet (barn) öppna utredning på en blivande förälder om det finns oro för det kommande barnet. När barnet är fött stängs denna utredning och öppnas på barnet istället. Diskussion kring anmälan/ansökan. Har man föräldrarna med sig brukar det vara en fördel att prata om att man kan göra en ansökan tillsammans. Finns det oro och de blivande föräldrarna/föräldrarna inte vill ha någon hjälp gör man istället en anmälan. Veronica berättar att i Uppsala göra verksamma en ansökan om samverkan till socialtjänsten i de fall som de blivande föräldrarna (eller de som redan är föräldrar) vill ha stöd. 6. Babysimulatorer Nu finns det totalt tre babysimulatorer i Eslövs kommun. Max och två till som köpts in utifrån kommunens nya projekt. Tanken är att en ska bo på särskolan och en ska finnas inom daglig verksamhet. I samband med att vi var på SUFkonferensen i Uppsala gavs också en halvdagsutbildning i babysimulatorerna där vi diskuterade hur man kan använda dockan, hur man kan tolka rapporten och prata med de som lånat dockan efteråt osv. Max är igång nu och är redo för att lånas ut. Han kan lånas ut till andra verksamheter, som i sin tur lånar ut den till brukare. Om någon är intresserad och vill ha stöd i hur man kan använda Max kontakta Veronica. Vid nästa SUF-möte kommer Veronica demonstrera hur Max fungerar. 7. Insatser i de olika verksamheterna

11 Då denna punkt har varit svår att få tid till under alla våra möten, bestäms istället att Veronica skriver ihop ett frågeformulär som skickas ut till alla i SUF-gruppen där man beskriver i sin verksamhets insatser, hur man får tillgång till dessa osv. Veronica sammanställer sedan detta. 8. Nya tider inför hösten 7 september kl (Familjens Hus Tåbelund) 23 november kl Övrigt - Konsultation till barnmorskorna - Konsultation till PRE - Uppföljning av ungdomsmottagningens ärende sedan föregående möte.

12 Minnesanteckningar SUF-Eslöv Samordnare och sekreterare: Veronica Lilja Datum: Lokal: Familjens hus Närvarande: Katarina Baker, Anna Bengtsson, Veronica Lilja, Åsa Löfkvist, Lisa Oscarsson, Eva Ågren, Helena Rülf 1. Dagordning 2. Konsultation från förskola. 3. Babysimulator genomgång av hur Max fungerar. 4. Sammanställning av insatser i kommunen 5. Uppföljning av konsultationer från föregående möte 6. Övrigt 2. Minnesanteckningar Ingen som hade något att ta upp kring detta. 2. Konsultation från förskola Konsultation med en förskolechef och förskolelärare kring en 2 årig flicka där mamman har en psykisk sjukdom. Mamma bor själv tillsammans med flickan och ett nyfött syskon, men enligt föräldrarna är de tillsammans även om de inte bor ihop. Pappa hämtar och lämnar flickan ibland på förskolan. Mamman är föräldraledig med yngsta barnet vilket innebär att flickan får vara på förskolan 15 h i veckan, men mamman har ansökt om utökad tid i förskolan. Förskolan har haft samtal med mamma och mammas psykiatrisjuksköterska kring detta och har fått utökat 10 h i veckan. Denna utökning är lagd till oktober då de ska ha ett nytt möte. Mamman är inte helt nöjd med de timmar som platsen är utökad, utan har önskat fler timmar utifrån att hon tycker att flickan kräver som mest på eftermiddagarna. Förskolan har föreslagit att man kan skjuta på tiden, så att hon börjar senare, men detta ville inte mamman. Förskolan uttrycker att det är svårt att få grepp om familjen och vad det är för typ av stöd de behöver. Mamma uttrycker att hon kan bli instabil i sitt psykiska mående från ingenstans, men pratar inte om hur detta påverkar barnen. Förskolan menar att om det är så att mamma tycker att det är krävande att ha flickan hemma på eftermiddagarna, hur blir det då resten av tiden när verksamheten inte tar ansvar för flickan? Det finns ingen oro för flickan utvecklingsmässigt och därför finns det ingen anledning att utöka förskoletiden

13 utifrån flickans behov. Förskolans frågeställning är hur man kan samverka kring familjen för att trygga för barnet och hur man skulle kunna göra under uppföljningsmötet för att prata om situationen. Diskussion kring vilka möjligheter det finns att samverka kring familjen. Ett förslag är att bjuda in mottagningssekreterare vid ett möte med familjen som kan berätta om vilka möjligheter till stöd det finns inom socialtjänsten och att familjen får möjlighet att göra en ansökan om stöd, om de önskar det. Finns även nätverksmöte i kommunen som ett sätt att samla både familjens nätverk och det professionella nätverket för att samråda kring en specifik frågeställning. Detta blir oftast aktuellt när det är många inblandade och kanske inte är användbart just nu i detta läge. Förskolan kommer att prata med familjen vid nästa uppföljningsmöte om att de inte kan erbjuda mer tid och att man upplever från förskolan att mamma kanske behöver mer stöd än utökad tid och försöka motivera till detta. Då förskolan också föreslå att de kan bjuda in mottagningssekreterare till ett möte för att få mer information om hur man kan få stöd. Diskussion kring att förskolan upplever att det ibland känns som att man missar barnens helhetssituation och att det känns som att man behöver lägga ett pussel. Ens egen pusselbit räcker kanske inte för att göra en orosanmälan, men om man hade kunnat samverka mer med andra delar så hade man kanske fått en annan bild av familjens situation som hade gjort att man hade känt en större oro, eller att oron hade minskat. Även diskussion kring att det hade varit bra om det hade funnits rutiner för hur man som förskolechef ska göra när familjer ansöker om utökad tid på förskolan, när det inte handlar om en kort period eller pga barnens behov. Om man hade haft en rutin kring det hade det varit lättare som förskolechef att prata om vad som krävs för att få utökad tid (kanske samarbete med andra som är inblandade?) för att på så sätt kunna trygga för barnets hela situation. 3. Babysimulator Veronica visar hur babysimulatorn Max fungerar, både utifrån programmering och hur man tillgodoser hans behov. Det finns en användarmanual för hur han programmeras. Om någon vill låna ut Max, kontakta samordnare för att planera detta. Babysimulatorn kan lånas ut både inom kommun och Region Skåne. Allting finns klart för utlåning, även vagn, skötväska och babysitter. Det finns två babysimulatorer till i kommunen, en inom daglig verksamhet (Matilda) och en inom särskolan. Skulle det vara så att man vill låna ut en flicka så kan den simulatorn på daglig verksamhet användas. Är man intresserad av att läsa mer om babysimulatorerna så finns bra information på SUF kunskapscentrums hemsida: Kunskapscentrum/Projekt/Babysimulator/ Finns även ett klipp från tv4 nyhetsmorgon där man visar babysimulatorn: 4. Sammanställning av insatser i kommunen Saknades fortfarande ett ifyllt frågeformulär från en verksamhet. Veronica skickar istället ut sammanställningen så fort detta kommit in.

14 5. Uppföljning av konsultationer från föregående möte Kort uppföljning av det ärende som Eva tog förra gången och som Helena var inkopplad i. Helena berättar att det inte hänt så mycket än, men att det kommer att hållas ett nätverksmöte. De hade hoppats på att kunna använda PYC i familjen men har fått besked om att detta inte kan bli aktuellt utifrån att det bara finns en som är under utbildning just nu. Även kort uppföljning av det ärende som Veronica tog i början av året, med ett föräldrapar med kognitiva svårigheter som var gravida. Utredning kunde öppnas innan barnet kom och socialtjänsten försökte motivera till att placera föräldrarna och barnen på ett utredningshem när barnet föddes. Föräldrarna samtyckte inte till insatsen och det fanns inte skäl för LVU när barnet föddes. Familjebehandling kopplades in under graviditeten som har fortsatt efter att barnet föddes. 6. Övrigt Veronica slutar sista november, inte klart än vem som ersätter men hon är kvar nästa suf-möte också. Nästa möte är den 23 november kl på Familjens Hus Tåbelund. Nästa möte bokas nya tider till våren in.

Minnesanteckningar SUF-Eslöv

Minnesanteckningar SUF-Eslöv Minnesanteckningar SUF-Eslöv Samordnare och sekreterare: Veronica Lilja Datum: 2015-01-22 Lokal: Familjens hus Närvarande: Veronica Lilja, Anna Bengtsson, Eva Ågren, Åsa Löfkvist, Pierina Ligander, Marieth

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 på Kvarnsvedens vårdcentral Närv: Per-Olof Rosendahl, socialpsykiatrin, Claudia Engman, BVC-psykolog Domnarvets vc, Gerd Edström, socialtjänsten,

Läs mer

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar.

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar. AGENDA Grupp/mötesforum Verksamhetsområde SUF möte Enhet Lokal Familjecentralen Datum 2014-01-24 Deltagare Lennart H, Ewa G, Ann N, Veronica L, Emma R, Rose-Marie B Mötesordförande Mötessekreterare Frånvarande

Läs mer

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Ann Nilsson, familjecoach, Tierps kommun Presentation Ann Nilsson Familjecoach, IFO, öppna insatser,

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Parenting Young Children PYC

Parenting Young Children PYC Parenting Young Children PYC Vad är PYC? PYC är ett utbildningsprogram för föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) Det riktar sig till föräldrar som har barn yngre än 7 år. Programmet

Läs mer

Föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children

Föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children Föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children Omvårdnad och positivt samspel mellan föräldrar och barn Program Bakgrund Hur känner man igen dessa föräldrar Introduction av PYC Hur PYC utförs Undervisningsstrategier

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun 2016-12-01 Rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ängelholms kommun Inledning För att en elev skall kunna tas emot i särskolan måste bedömningen ha gjorts att eleven tillhör grundsärskolans

Läs mer

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf Projekt i samverkan mellan Regionförbundet och kommunerna i Uppsala län och FUB Gunnel Janeslätt Med dr. leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala Associerad till Institutionen

Läs mer

Minnesanteckning SUF möte

Minnesanteckning SUF möte Minnesanteckning SUF möte 170207 1. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar. 2. Genomgång/diskussion med några konsultationsärenden. 3. Information om PYC. Det arbetas i en familj nu i Knivsta. Det

Läs mer

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp 20013-03-12 Närvarande : Karin Cervenka, Ingrid Claesson, Sandra Jardemalm, Ulrika Hedell, Annika Olofsson, Iwona Grundström, Margareta Selin, Barbro Sandberg/vid

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011.

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Närvarande: Gunilla Agby socialförvaltningen Orsa, Carina Sandgren-Gustafsson och Catarina Nääs från Mora särskola, Ingalill Lingman BVC, Marie Thorildsson

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Jörgen Larsson, Eva Wensmark och Veronica Lilja Projektledare: Agneta Söderholm och Camilla

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Plats: Gemensamma krafter Närvarande: Lena Ingels BVC Vårdcentral Kvarnsveden, Catharina Henningsson, Gemensamma krafter, Ros-Mari Casselbrant

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011.

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Närvarande: Ingela Helling, Aino Holmgren, Helena Ljung, Ann Nilsson. Lennart Hillberg samt u.t. Ann berättade om hur hennes arbete i hemmet hos föräldrar

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har utvecklingsstörning eller

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Projekt SUF-Hässleholm

Projekt SUF-Hässleholm Projekt SUF-Hässleholm 2008-2011 Marianne Lundquist Öhrn Rikskongress Ystad 17-18 oktober 2013 Slutsatser Det behövs mer kunskap om föräldrar med utvecklingsstörning och de sammanhang de befinner sig i

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 13-02-28 Plats: Gemensamma krafters lokal Sekreterare: Carina Jarl Närvarande: Annika Karlqvist, Gemensamma krafter, Ros-Marie Casselbrant MVC, Inga-Lill

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF- mötet 2012 01 31

Minnesanteckningar från SUF- mötet 2012 01 31 Minnesanteckningar från SUF- mötet 2012 01 31 Närvarande: Barbro Sandberg VITS teamet Ulrika Hedell, BVC Sandra Jardeman, Fritidsklubben Annika Olofsson, LSS Sociala enheten Linda Ingman, representant

Läs mer

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Enligt Skolverkets allmänna råd 2013 Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola ELEVHÄLSAN Rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Sektorn för Utbildning och Kultur Rutiner för utredning och beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola 2017.02.06 Sammanfattande beskrivning av rutiner vid övergång från grundskola till

Läs mer

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 Kommunfullmäktige Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig på

Läs mer

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i

Socialtjänstens arbete brukar delas upp i Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Samverkansrutin Barn- och ungdomsenheten Hagfors och VISIT, Landstinget i Värmland 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Barn-

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Barn. Vinjett SIP Vera

Barn. Vinjett SIP Vera Vera Vera är 15 år. Hennes storasyster är orolig för Vera då hon verkar ledsen, haft mycket huvudvärk och svårt att sova på nätterna. Systern har uppmärksammat att Vera senaste tiden gått ner i vikt och

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet

Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet Närvarande: Elisabeth Hedberg, Magdalena Ingelgård, Boel Nordström, Niklas Arnö samt praktikant Evelyn, Marlene Bjering kurator Medpro Clinic,

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Hanna Eriksson, Monica Söder, Marita Adenvall telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Sylvia Karlsson, Kristine Adolfsson telefon: 183

Läs mer

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun

Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Diarienummer: Rutin Lokala rutiner för utredning och beslut om mottagande i särskolan i Ljungby kommun Gäller från: 2012-12-04 Gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd av: Expert särskola

Läs mer

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson

Bakgrund. Läsförståelse. Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Arbetsmaterial till Barnet Skriven av: Hans Peterson Bakgrund Det här materialet kompletterar boken Barnet. Det kan användas individuellt eller i grupp. Om rubriken följs av symbolen: (+) innebär det att

Läs mer

Vägledning vid samtal

Vägledning vid samtal Eva Rosén-Sverdén Leg psykolog Vuxenhabiliteringen Vägledning vid samtal Detta material vänder sig till professionella som möter blivande föräldrar med kognitiva funktionsnedsättningar, och där det kan

Läs mer

ALHVA hembaserat, verksamhetsövergripande arbete

ALHVA hembaserat, verksamhetsövergripande arbete ALHVA hembaserat, verksamhetsövergripande arbete Ny kunskap om stöd till utsatta barn Folkhälsomyndighetens konferens i Malmö 2015 11 26 Annelie Lindberg, projektledare Malmö stad Annelie Björkhagen Turesson,

Läs mer

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Elevhälsan. Manual. Social bedömning. inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan Manual Social bedömning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola Elevhälsan, För- och grundskolan Umeå kommun Telefon 090-16 12 20 sep 2013 Innehållsförteckning Social bedömning...

Läs mer

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola.

SÄRSKOLA. Särskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola. SÄRSKOLA SÄRSKOLA Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism tar del av en individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

intk)1 4 21414...ne.,nek Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar av verksamheten

intk)1 4 21414...ne.,nek Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar av verksamheten ESLÖVS KOMMUN intk)1 4 21414...ne.,Nek SKANE SKANE Primärvården i Eslöv Psykiatri Skåne Båda huvudmännen har vidta it föl'ande åt ärder Se till att överenskommelsen om samverkan tillämpas i alla delar

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor

Grundskolan 2013-10- 01. Skolnärvaro. Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Grundskolan 2013-10- 01 Skolnärvaro Handlingsplan för skolnärvaro i Surahammars kommuns grundskolor Skolplikt och elevens rätt till utbildning Alla barn har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum BLÅ, 2011-11-11, kl. 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum BLÅ, 2011-11-11, kl. 08:30-12:00 1 (7) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum BLÅ, 2011-11-11, kl. 08:30-12:00 Närvarande: Eva Kullenberg (FP) Nils-Göran Gisslén (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Åsa Larsson (S) Carina Stenman (KD)

Läs mer

Frågor för reflektion och diskussion

Frågor för reflektion och diskussion Frågor för reflektion och diskussion Kapitel 2, Anknytningsteorin och dess centrala begrepp Fundera på de olika anknytningsmönster som beskrivs i detta kapitel. Känner du igen dem hos barn du möter eller

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM FAR ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM FAR ILLA ENBACKSSKOLAN - Utbildningsförvaltningen UTREDNINGSGRUPPERNA FÖR BARN- OCH FAMILJ - Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2008-04-10 HANDLINGSPLAN FÖR ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN VID ORO ATT ETT BARN/UNGDOM

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Föräldrastöd. Enköpings kommun

Föräldrastöd. Enköpings kommun Föräldrastöd Enköpings kommun Beskrivning föräldrastödsprogram 1-3 år Program Att vara småbarnsförälder är inte alltid lätt! Barn är olika till sin läggning redan från tidig ålder. En del är följsamma,

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Projektförslag. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv.

Projektförslag. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv. Barn till föräldrar som har en kognitiv begränsning i Eslöv. Författare: Camilla Petersson Thomas Larsen Godkänt av (förvaltningschefer):eva Åström Kerstin Melen-Gyllensten Datum för godkännande: 1. Bakgrund

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet

Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Pedagogisk bedömning/förskola Inför ansökan om grundsärskoletillhörighet Rutiner Ett barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål ska, om vårdnadshavare

Läs mer

Rapport Team Samagera

Rapport Team Samagera Torshälla stads nämnd 2016-08-19 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2016:86 Annette Johansson 016-710 70 28 Torshälla stads nämnd Rapport Team Samagera Förslag till beslut 1.

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor

Minnesanteckningar från AU för Rådet för funktionshinderfrågor Eskilstuna kommun Minnesanteckningar Rådet för funktionshinder frågor 2013-01-16 Anna-Maarit Tirkkonen Tfn 016-710 24 28, 073-950 65 89 e-post: anna-maarit.tirkkonen@eskilstuna.se Närvarande Joel Hamberg

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Minnesanteckningar från Suf-Tierp Genomgång av föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Suf-Tierp Genomgång av föregående minnesanteckningar Dokumentnamn 1(2) Datum 2016-01-26 Diarienummer Adress Minnesanteckningar från Suf-Tierp 2016-01-26 Närvarande: Lennart Hillberg, utvecklingsledare, Ann Nilsson, Familjecentralen, Veronica Larsson, kurator,

Läs mer

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT

ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT ANSVAR OCH AGERANDE FÖR ATT MOTVERKA OLOVLIG FRÅNVARO Specialpedagog Psykolog Skolsköterska Rektor Mentor Föräldrar Elev Kurator Innehåll Sida nr Inledning 3 Aktörer 3 Grundläggande synsätt.3 Helhetssyn..3

Läs mer

ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER

ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG/PREVEN TIONSENHETEN SID 1 (5) 2008-03-27 ANSÖKAN OM FORTSATT BIDRAG TILL TIDIGA INSATSER Projektstart Projektet Sköra föräldrar startade den 31 augusti 2007

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande Dagordning Workshop 2 maj 1. 2. 3. 4. SUF konferens 3 maj

Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande Dagordning Workshop 2 maj 1. 2. 3. 4. SUF konferens 3 maj Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande: Sven-Erik P, Christine M, Christina W, Lydia S, Sandra M, Anna-Lena P, Catharina M, Anna N, Vija B, Lena A. Dagordning: Workshop

Läs mer

Arbetsgången mellan EHT och Resurscentrummöte

Arbetsgången mellan EHT och Resurscentrummöte Bilaga 4 Arbetsgången mellan EHT och Resurscentrummöte Fem ingångar till att begära Resurscentrummöte 1. Många involverade utan gemensam handlingsplan. 2. De insatser Elevhälsateamet hittills provat är

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg

Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Attityder till anhöriga hos personal inom psykiatrisk vård och omsorg Kalmar 29 oktober 2013 Marianne Winqvist Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Gruppintervjuer Boendestöd: tre grupper, 4+4+5

Läs mer

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog

Skolfrånvaro. Anette Stockhaus, leg psykolog Skolfrånvaro Anette Stockhaus, leg psykolog Vill ni ha kontakt? Anette Stockhaus Legitimerad psykolog med erfarenhet från skola och elevhälsa, barnhälsovård och företagshälsa. Malevik Utveckling och Psykologi

Läs mer

Hälsofrämjande förstärkta hembesök

Hälsofrämjande förstärkta hembesök Hälsofrämjande förstärkta hembesök Modellområde Vänersborg Psynkprojekt SKL. Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare, VG regionen Karin Zandèn Distriktsköterska BVC Vargön Hypotes Hälsofrämjande arbete

Läs mer

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola

Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola Ansökan om mottagande av elev i specialskolan Ekeskolan För information om ansökningsförfarandet, se: http://www.spsm.se/sokaskola 1. Personuppgifter Barnets fullständiga namn Barnets personnummer Barnets

Läs mer

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik

Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Information om förebyggande insatser och stöd för barn, ungdomar och föräldrar i Hallstavik Trygg i Norrtälje kommun Trygg i Norrtälje kommun är ett samarbete mellan Norrtälje kommun, Hallstaviksnätverket,

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING För socialtjänst, BVC, förskola och skola inklusive elevhälsa Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna genom Region

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Parenting Young Children. Ett föräldrautbildningsprogram

Parenting Young Children. Ett föräldrautbildningsprogram Parenting Young Children Ett föräldrautbildningsprogram Föräldrautbildningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) Evidensbaserad Designad för föräldrar med intellektuella svårigheter Barn upp till sju

Läs mer

Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 2 december 2016 kl 8.00 11.40 Plats: Herrgården, Ryhov

Läs mer

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015

Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Välkommen Till Kyrkenorums förskola 2014-2015 Möjligheternas förskola - att trivas och utvecklas i! Vi utbildar Världsmedborgare! Vi står inför en nytt spännande läsår med nya och gamla barn, starta upp

Läs mer

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal

Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Att möta ungdomar med Aspergers syndrom i samtal Marie Julin, specialpedagog Diana Lorenz, socionom Autismforum 2010-04-12 Marie Julin och Diana Lorenz 1 Huvudkriterier för Aspergers syndrom Enligt DSM-IV-TR

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala 2013-01-18 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala Närvarande: Lydia Springer, Sandra Melander, Catarina Molin, Maria Målqvist, Anna-Lena Persbacke, Lena Axen, Sara Rydqvist, Maj-Lis

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14.

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten

Det ofödda och det lilla barnet. Salut för ett friskare Västerbotten Det ofödda och det lilla barnet Salut för ett friskare Västerbotten Dagens program 08.45 Vad har hänt sedan sist? 10.00 Presentation av data från Hälsoformulär och Barnens hälsa i fokus Eva Eurenius, FoUU-staben

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP

Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Checklista för arbetet med samordnad individuell plan, SIP Aktivitet Hur? Verktyg ja nej Finns det en överenskommelse om samarbete mellan socialtjänst och sjukvård där ansvarsfördelning en framgår? Varje

Läs mer

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf Mötesanteckningar från den lokala SUF gruppen i Håbo 4/2 2014 Plats Futurum Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena

Läs mer

Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka. Mars 2014

Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka. Mars 2014 Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka Mars 2014 Enkätundersökningen låg uppe på Attentions hemsida november 2013 1182 föräldrar svarade 33 frågor Problemställningar Möjlighet

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201621 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer