PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL"

Transkript

1 JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256 SE MORA PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL Jerntorget och dess system möjliggör en mycket hög grad av automatisering som skapar kostnadseffektivitet i fackhandeln. Detta genom att kontinuerligt lägga till funktioner som upprätthåller ett tekniskt försprång på en konkurrensutsatt marknad. Systemet kan användas av de flesta fackhandelskedjor och funktionerna som visas ingår i Jerntorgets ordinarie sortiment,men vissa moduler är anpassade för butikernas speciella behov och en del är under utveckling (markeras med asterisk).de synliga delarna för butiken är web/intranät/ och skyltsystem, men framförallt skapar och underhåller Jerntorget ett flöde av information rörande allt ifrån användarinformation till marknads-information genom hela kedjan med ett minimum av administration. Se listning nedan för specifikation av systemet. För mer information kontakta oss! SWEDEN FRIDHEMSGATAN 15, 2 TRAPPOR TELEFON TELEFAX SUPPORT (Normal samtalstaxa) Peter Östlund, VD Peter Östlund SIDA 1 AV 19

2 Innehåll användarhantering... 3 affischmodulen... 3 artikelbrygga... 3 centralt artikelregister... 4 autodelivery... 4 blankettarkiv... 5 bonus och budgeteringsverktyg... 5 besöksräknare i butik... 6 presentationsslinga... 7 domänhantering system... 7 expresspost... 8 e-fax... 8 hjälp till office xp / hjälp till office informationspulpet*)... 9 inköpsportal*)... 9 intranät kameraövervakning*) kreditupplysning kundklubb/proffsmodul leverantörernas produktinformation och kedjans artikelregister 12 orderhanterare för webhandel print, automatiskt skyltsystem prisfilshantering sms statistikmodul support och content/produktion utbildningsmodul butikswebsystem webadministration SIDA 2 AV 19

3 ANVÄNDARHANTERING Användare i Jerntorgets system administreras via verktyget Z-admin, detta har en Active-directory bas med anpassning efter kedjornas speicifika behov. En administratör med redigeringsrättigheter kan ändra inställningar på användare och organisationer. Detta ger olika användare och organisationer tillgång till olika verktyg och information. D.v.s. hela systemet anpassas utifrån respektive användares funktions- och informationsbehov. AFFISCHMODULEN Ett enkelt sätt att beställa stora skyltar i kedjans profil och typsnitt. Ett antal färdiga mallar finns tillgängliga för redigering. När redigeringen är klar beställer butiken och får den levererad från tryckeri per post inom två dagar. ARTIKELBRYGGA Via verktyget Artikelbrygga kan en butik automatiskt importera och exportera prisfiler och annan affärsdata, tex försäljningssiffror, mellan det egna affärssystemet och Jerntorgets artikelregister. Dvs. en butik kan importera prisfiler från leverantörerna till sitt affärssystem och exportera prisfiler med sina lokala priser till Jerntorgets artikelregister. SIDA 3 AV 19

4 Artikelbryggan ger vinster för kedjan genom att den eliminerar administrativt arbete i flera led. Exempelvis att butiksskyltar ej behöver priskorrigeras av butikssäljaren när han/hon skriver ut dem i butiken och samma sak för de lokala webplatser som autogenereras med stora mängder aktuell data från det lokala butiksdatasystemet. Artikelbryggan kan integreras för de flesta på marknaden förekommande butiksdatasystem. Detta ger möjlighet för kedjan att dra fördelar genom integration mellan kedjans affärssystem och de lokala butikernas olika datasystem utan att tvinga butikerna att byta butiksdatasystem. CENTRALT ARTIKELREGISTER Jerntorgets centrala artikelregister hanterar dels traditionell artikeldata (artikelnummer, priser, varugrupper och ean-koder mm), men också marknadsinriktad information som säljtexter, produktbilder, egenskaper och bruksanvisningar mm. Traditionellt är ett affärssystem bra på att hantera artikelpriser men mindre bra på att importera bilder och produkttexter i en arvsstruktur. Jerntorget förvaltar och underhåller artikelregister utifrån information från kedjans leverantörer och kampanjer. Informationen i artikelregistret är tillgängligt för alla butiker via kedjans intranät. På detta sätt blir det centrala artikelregistret en central informationskälla för alla butiker. Artikelregistrets information utnyttjas i Jerntorgets printsystem för butiksskyltar, produktblad och sortiloger, websystem/e-handel, displaypresentationer och informationspulpeter. AUTODELIVERY SIDA 4 AV 19

5 Verktyget AutoDelivery ger kedjan möjlighet att snabbt och smidigt fördela kampanj- och klipprodukter till de lokala butikerna. När kedjan får ett inköpserbjudande från en leverantör kan de göra en fördelning av inköpsvolymen på alla butiker och få en snabb respons från butikerna. Butikerna får information om klippen i AutoDelivery via fax, sms eller e-post. Funktionen kan liknas vid ett virtuellt kedjelager med saldo. Butikerna kan via AutoDelivery agera snabbt och samordnat på erbjudande från sina leverantörer vilket ger en bättre och lönsammare relation med dem. Kedjan styr via användarhanteringen vilka användare i Jerntorgets intranät som har tillgång till verktyget AutoDelivery. BLANKETTARKIV Jerntorgets intranät tillhandahåller även ett blankettarkiv med myndighetsdokument, avtal och checklistor. Arkivet ger varje butik en kostnadseffektiv och snabb tillgång till viktiga dokument som underlättar och effektiviserar arbetet med personal och ledningsfrågor. Dokumenten i arkivet är arbetsrättsligt/juridiskt korrekta. BONUS OCH BUDGETERINGSVERKTYG SIDA 5 AV 19

6 Bonusverktyget ger butikerna möjlighet att via Jerntorgets intranät se sin bonus, sina inköpsvolymer för varje månad och inköpstrenden, men också göra simuleringar och prognoser för att optimera sina inköp per leverantör. Kedjan styr via användarhantering vilka användare i Jerntorgets intranät som har tillgång till verktyget Bonus. BESÖKSRÄKNARE I BUTIK Besöksräknare monteras i butiken och skickar sedan automatiskt statistik till Jerntorgets intranät. Via Jerntorgets intranät kan butikerna ta del av sin butiks besökstatistik och kedjeledningen får sammanställningar av samtliga butiker i kedjan. SIDA 6 AV 19

7 PRESENTATIONSSLINGA Butikerna kan få en displaypresentation för varje DR-blad eller kampanj. Presentationen innehåller utvalda produkter från det senaste DR-bladet samt övrig information, t ex om finansiering och tidningen. Butiken kan som tillval komplettera respektive kampanjpresentation med lokalt innehåll, t ex till en Hem- och villamässa. Displaypresentationen distribueras via Jerntorgets intranät för dem som styr sin displayskärm med hjälp av en dator och via DVD-skivor för dem som styr displayskärmen via en DVD-spelare. I nästa version av Display kopplar butiken en dator till sin displayskärm, datorn hämtar information direkt via Internet från Jerntorgets artikelregister, dvs. en uppdatering av pris på en produkt ändras på displayen hos alla butiker. Butikerna kommer också att via ett administrationsgränssnitt kunna komplettera displaypresentationen med eget lokalt innehåll och erbjudanden, samt att butikens lokala exporter av data via artikelbryggan också slår igenom på deras displayer direkt vid ändring. (Produkt under utveckling.) Jerntorget hanterar den tekniska administrationen av butikernas och de lokala butikernas domäner. Det innefattar bevakning, upprätthållande av registreringar samt övervakande av tillämplig lagstiftning inom området. Domänerna ägs av respektive butik och Jerntorget hanterar att avgifter betalas i tid och att domänpekningar är korrekta. SYSTEM Jerntorgets gemensamma mailsystem, minimerar kostnader för administration och support samt uppgraderingar. - Läs dina mail i Outlook, via webläsare eller mobiltelefon. - Behåll alla adresser och butikers domännamn. - Gemensam Jerntorget server, alltid senaste programversionen. SIDA 7 AV 19

8 - Virusskydd, alltid övervakat och uppdaterat. - Spamfilter, alltid övervakat och uppdaterat. Jerntorgets mailsystem ger alla butiker och dess anställda e-postkonto på minst 100 MB med fritt antal alias (med alias menas flera adresser till ett konto, t ex och spamoch virusskydd. Alla e-postkonton i Jerntorgets mailsystem kan installeras i valfri klient, t ex Microsoft Outlook, Outlook Express eller mobiltelefon med stöd för e-post. Alla e-postkonton är också tillgängliga via ett webgränssnitt. Via Mail kan användaren komma åt sin e-post från vilken dator som helst med Internetuppkoppling, t ex flygplatser eller. Webmail är också virussäkrare och smidigare för butikspersonal i och med att de inte behövs någon installation och e-post inte hanteras i datorn utan i webläsaren. Du kan också via webgränssnittet skicka e-fax. Totalt sett har varje butik tillgång till e-postkonton för 1 GB. EXPRESSPOST Användare av Jerntorgets intranät kan skicka direktmeddelanden till andra användare via ExpressPosten. Användaren skapar en egen kontaktlista på intranätet och ser vilka kollegor som är online och kan skicka meddelande direkt till både användare online och offline som får en pling när de loggar in nästa gång. ExpressPosten fungerar i princip som andra meddelandetjänster (Microsoft Messenger och ICQ) med den skillnaden att det är internt på Jerntorgets intranät och helt virussäker. E-FAX SIDA 8 AV 19

9 Användare av Jerntorgets intranät kan faxa direkt från intranätet. Tjänsten är en så kallad klicktjänst som generar en kostnad endast när den utnyttjas. Ett faxmeddelande från Jerntorgets intranät innehåller ett ämne, en avsändarsignatur, t ex //Butiken, Anders Olsson och ett meddelande som kan kompletteras med en bifogad fil, t ex Office-dokument eller pdf-fil. HJÄLP TILL OFFICE XP / HJÄLP TILL OFFICE 2000 Via Jerntorgets intranät har alla butiker tillgång till en hjälptjänst för Microsoft Office-paketen. Tjänsten är en kombination av problemlösning och smarta tips för smidigt och effektivt arbete i Office-programmen. INFORMATIONSPULPET*) Informationspulpeten ska i butiken med förenklat användargränssnitt vara tillgänglig för kunder att söka efter produkter, göra jämförelser och skriva ut produktblad. Pulpeten ger en smidig självhjälp för kunderna i butiken med en pekskärm, handscanner och anpassad programvara. Produktinformationen hämtas direkt från Jerntorgets artikelregister med eventuella uppdateringar från den lokala butiken. (Produkt under utveckling.) INKÖPSPORTAL*) SIDA 9 AV 19

10 En inköpsportal gör att varje butik kan beställa från sina avtalsleverantörer genom en central punkt. Butiken slipper logga in på olika leverantörers sidor eller ringa runt till säljare. Bättre framförhållning underlättar kedjans planering av inköp och ger möjlighet till lägre inköpspriser. Korrekta inpriser hålls alltid tack vare koppling till centrala artikelregistret så att butiken slipper kontrollera avtalen vid varje beställning. En kedja som använder sin egen inköpsportal skapar en köpardriven portal dvs Inköpsstatistiken samlas och hämtas av respektive butik samt kedjans ledning för att ge ett tryggt underlag inför avtalsförhandlingar med leverantörer. Ofta vet annars leverantören mer än kedjans inköpare vilka volymer som säljs inom kedjan. Beställningarna skickas automatiskt till rätt leverantör. Tillgänglig för alla aktörer oavsett system och processer. (Kräver Artikelregister). INTRANÄT Detta är startplatsen/ingången för hela systemet. Ett intranät med all information och verktyg samlat på en plats. Här hittar man viktig information om driften av en butik, t ex kedjeavtal, protokoll, beställningssedlar och nyheter från kedjan, leverantörerna och branschen. Länkar till verktyg som print, orderhanteraren finns under resp kategori. Kedjan styr via användarhantering vilka användare i Jerntorgets intranät som har tillgång till ett specifikt innehåll. T ex så har bara delägare tillgång till kedjeavtalen SIDA 10 AV 19

11 Intranätsmodulen kan även skapa arbetsytor som möjliggör slutna gruppsamarbeten med gemensamma dokumentbibliotek, typ projektplatsen. Systemet kan också skapa företagsegna intranät för respektive butik. Teknologin är baserad på Microsofts sharepoint-teknologi underlättar koppling till officepaketet, som tex Outlook, Word. Versionshantering av dokument och innehåll. Funktioner för samarbete med dokument. Kraftfulla sökfunktioner. KAMERAÖVERVAKNING*) Kameraövervakning av butiker med digital lagring av inspelat material, livevideo i butiken på displayskärmar och stillbilder på Jerntorgets intranät. Backning i inspelat material för eventuell kontroll av händelse i butiken. I butiken kan man backa direkt i det inspelade materialet och på intranätet kan man bläddra bland stillbilderna. Kedjan styr via användarhantering vilka butikers övervakningsbilder som ska visas på intranätet och vilka användare som ska ha tillgång till dem. (Produkt under utveckling.) KREDITUPPLYSNING Användare av Jerntorgets intranät kan via tjänsten Infocentralen söka personer, företag, telefonnummer och adresser, samt göra kreditupplysningar. Tjänsten är en så kallad klicktjänst som debiteras endast när den används. Kreditupplysningstjänsten är enkelt och smidig. Kan du person- eller organisationsnumret så anger du det direkt och hämtar upplysningen. Du kan också välja person eller företag från listan i sökresultatet hämta en upplysning. Infocentralen kan uppgraderas till Mobil InfoCentral och gör söktjänsten med kreditupplysning och sökning tillgäng via mobiltelefonen. Ett starkt mobilt verktyg som ger personal på fältet tillgång till sekundsnabb kreditinformation. KUNDKLUBB/PROFFSMODUL SIDA 11 AV 19

12 Kundklubbens medlemmar har tillgång till menyer på kedjans webplatser som är spärrade för besökare utan inloggning. får ett forum för direkt kontakt med kunderna och kan presentera erbjudanden riktade till utvalda kunder. klubbens medlemmar registrerar sig själva på sin butiks webplats. Kundklubbens användare hanteras i ett administrationsverktyg på Jerntorgets intranät. I verktyget kan administratören redigera medlemmarnas användaruppgifter, adresser, mobilnummer och e-postadresser, samt rättigheter. Kedjan styr via användarhantering vilka användare i Jerntorgets intranät som har tillgång till verktyget Kundadministration och med det sin butiks klubbsmedlemmar. LEVERANTÖRERNAS PRODUKTINFORMATION OCH KEDJANS ARTIKELREGISTER Jerntorget sköter den tekniska kontakten med Jerntorgets leverantörer vid inhämtning av produktinformation (affärssystemsdata och marknadsinformation) från leverantörerna. Utifrån den produktinformation leverantörerna skickar till kedjan, skapar Jerntorget inläsningsmallar till Jerntorgets artikelregister. En inläsningsmall skapas vid första inlämningen från en leverantör och återanvänds vid nästa inläsning till artikelregistret. Vi hanterar inläsningar av XML-, Excel- och textfiler. En del leverantörer tillhandahåller automatisk uppdatering av produktinformationen och vissa leverantörer skickar filer till tex Insamlandet av produktinformationen är ett löpande arbete både med avseende på kontakt med leverantörer och inläsningar till artikelregistret. SIDA 12 AV 19

13 ORDERHANTERARE FÖR WEBHANDEL Orderhanteraren hanterar inkommande förfrågningar från webshop och formulär på butikernas webplatser. Butikerna kan via verktyget se sina aktuella förfrågningar, bocka av en avklarad förfrågan och hämta upp redan avklarade förfrågningar. Butiken får ett e-postmeddelande när en ny förfrågan kommit in till Orderhanteraren och kan redan i meddelandet bocka den som avklarad. Butiken kan också aktivera funktionen för att SMS skickas när en ny förfrågan kommit in, samt att ett fax skickas som en påminnelse om förfrågningen inte markerats som avklarad inom 72 timmar. Orderhanteraren skickar också en e-postbekräftelse till slutkunden som gjort förfrågan på webplatsen. Butiken har möjlighet att lägga in en egen standardtext på bekräftelsen. PRINT, AUTOMATISKT SKYLTSYSTEM Jerntorgets printsystem är ett automatiskt system för rationell utskrift av butiksskyltar, produktblad och sortiloger. Produktinformationen hämtas direkt från Jerntorgets artikelregister med eventuella uppdateringar från den lokala butiken tex kampanjtext och lokalt pris, och skrivs ut på centralt producerade mallar som följer Jerntorgets grafiska profil. Detta möjliggör spridning av kampanj och artikelinformation direkt till butiken vid behov och med lokal anpassning av t ex pris. Säljtexter, egenskaper och bilder kommer från informationsinsamling från leverantörerna. Resultatet blir att butiksskyltningen får ett samordnat utseende i alla butiker. SIDA 13 AV 19

14 PRISFILSHANTERING Jerntorgets artikelregister tillhandahåller prisfiler enligt Jerntorgets standardiserade format. Butikerna kan hämta den automatiskt från en ftpserver eller spara ned från verktyget Prisfilshanteraren. Butikerna kan hämta prisfiler uppdaterade efter visst datum eller filer med prisinformation med start visst datum. Jerntorgets prisfilshantering bygger på att via Jerntorget hämtar in prisfiler från leverantörerna i olika format och standardiserar formatet för butikerna. Butikerna behöver därmed endast använda en process för inhämtning av prisfiler till sitt lokala affärssystem. SMS Användare av Jerntorgets intranät kan sms:a direkt från intranätet. Tjänsten är en så kallad klicktjänst som generar en kostnad när den utnyttjas. Ett sms-meddelande från Jerntorgets intranät innehåller en avsändarsignatur, t ex //Dala, Anders Olsson och ett meddelande. Användarens sms-historik sparas i en historiklista. SIDA 14 AV 19

15 STATISTIKMODUL Besöksvisaren ger statistik på alla besökare på butikernas webplatser. Hur många som besökt sidan (sväng i dörren) och vilka menyer som har varit populärast. Statistiken visar också vilka webplatser/sökmotorsökningar som har genererat trafik till aktuell webplats. Kedjan kan också hämta Hall of fame med veckans mest besökta webplats i kedjan mm. En butik ser statistik för sin butik och kan göra summeringar om de har filialer. kedjan har tillgång till statistik för sina hemsidor och kan även göra summeringar för alla butiker i kedjan. SUPPORT OCH CONTENT/PRODUKTION Jerntorget ger samtliga användare/butiker tillgång till teknisk support och användarfrågor. Kontakt kan ske via e-post, fax eller telefon. Telefonnumret är ett avgiftsfritt 0771 nummer som är bemannat mellan måndag fredag (Lunch mellan ). Dag innan helgdag stänger support kl Alla ärenden som inkommit innan kl behandlas samma dag. Alla supportärenden ska vara avklarade innan supportpasset är avslutat eller fördelade för åtgärd. Om ett ärende inte hinner avslutas under samma dag så meddelas detta till kunden. Jerntorget tillhandahåller även innehållsproduktion och konsultationstjänster. SIDA 15 AV 19

16 UTBILDNINGSMODUL Jerntorgets utbildningsmodul har använts i ett stort antal ESF-utbildningar. Den har reducerat administrationsarbetet vid återrapportering av utbildningsinsatserna i ett flertal stora butikskedjor i Sverige. Utbildningsmodulen baseras på självstudier med läsanvisningar och självtest. Förutom själva utbildningsdelen så ingår också medarbetaranalyser online och tidsredovisning av utfört arbete i utbildningsmodulen men med möjlighet att komplettera med övrigt nedlagd tid, t ex på plats kurser. Kurserna som är tillgängliga i.skolan.it är webadministration, Jerntorgets intranät, grundläggande datakunskap, Microsoft Office-paketet, ledarskap, säljträning, produktutbildningar mm. Jerntorgets styr via användarhantering vilka kurser som en användare i Jerntorgets intranät skall ha tillgång. SIDA 16 AV 19

17 BUTIKSWEBSYSTEM Butikernas web/e-handelsystem baseras på centrala uppdateringar av innehållet med automatiskt uppdatering på de lokala butikernas webplatser. Butikerna kan också lägga in eget lokalt innehåll om de önskar. Systemet ger en enhetlig profil på alla webplatser i kedjan. Vinsten med detta är att alla butiker oavsett storlek kan ha en aktuell webplats med produkter, produktinformation och nyheter med minimal insats. T ex så sprids kedjans kampanjer direkt ut på alla butikers hemsidor utan insats hos varje butik. Alla butikers webplatser har webshopen aktiverad på de kampanj- /webprodukter som kedjan har publicerat på alla Jerntorgets webplatser. Dvs. SIDA 17 AV 19

18 besökaren på en lokal webplats e-handlar och den lokala butiken hanterar förfrågningen via verktyget Orderhanteraren. Jerntorgets websystem tillhandahåller VIP-inloggning för klubbens medlemmar på alla Jerntorgets webplatser. Bakom inloggningen hittar klubbsmedlemmen specialerbjudanden och annan information som bara dem kan se. Medlemmarna registrerar sig på sin lokala butiks webplats och butiken kan administrera medlemmarnas användare i verktyget Kundadministration. Hög återanvändningsgrad av data ger kostnadseffektiva och aktiva webplatser i kedjan Den senaste generationen av webplats ger högsta dynamiska funktionalitet med produktinformation och automatisering av artikelflöde från Jerntorgets artikelregister med eventuellt lokalt inläst information, t ex priser. Butiken kan lägga upp ett eget sortiment från det centrala artikelregistret med drag-and-drop teknik, vilket innebär att man kan publicera tusentals artiklar inom några minuter utan några kunskaper i webprogrammering. Kedjan och dessa butiker kan med den nya generationen av web enkelt tillhandahålla ett standard websortiment och sedan komplettera med kampanjprodukter som de byter löpande allt eftersom kampanjperioderna löper. De lokala butikerna kan också enkelt komplettera websortimentet med sina egna produkter. WEBADMINISTRATION SIDA 18 AV 19

19 Administratörer kan enkelt och smidigt administrera sin webplats. Innehållet på webplatsen kan tidstyras för att skapa kampanjer i förväg och det finns också funktioner för att inaktivera innehåll innan det är bearbetat och klart för publicering. SIDA 19 AV 19

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN

DÄCKDATA DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN DÄCKDATA FULL KONTROLL PÅ DÄCKHOTELLET PRISLISTOR & LEVERANTÖRER ALLTID ONLINE TIDBOKNING VIA INTERNET SMS-TJÄNST DET LEDANDE SYSTEMET FÖR DÄCKBRANSCHEN VÄLKOMMEN! Sedan jag startade Compilator för snart

Läs mer

ett affärssystem för verklighet och vision!

ett affärssystem för verklighet och vision! ett affärssystem för verklighet och vision! Ett nytt sätt att arbeta När du väljer nytt affärssystem är det viktigt att det har rätt funktionalitet för din verksamhet och att det bygger på en modern teknisk

Läs mer

Hur ökar du din - genom att ha

Hur ökar du din - genom att ha Hur ökar du din - genom att ha Att bygga upp en bra relation med sin kund, så att kunden kommer tillbaka för nya affärer, är en utmärkt investering. Arbetsinsatsen och kostnaden för att sälja till en redan

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Solution Description - Purchase Management

Solution Description - Purchase Management Solution Description - Purchase Management PaletteBuyer PaletteCapex PaletteExpense PaletteSpendManagement PalettePunchoutLayer Innehållsförteckning 1 Palettes produktsvit - från beställning till betalning...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis:

Mika Sverige AB. Beskrivning för trycksaksköpare 2008. UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Mika Sverige AB UniQueue utvecklas av Mika Sverige AB, som framgångsrikt genomfört uppdrag åt exempelvis: Adobe, FujiFilm, EFI, Océ, Sharp, International Data Group (IDG), SAAB, SEB, Ericsson, Moniér,

Läs mer

Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011

Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011 2011 Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011 Informations-modell Pingvinnet AB 1 Innehållsförteckning Informations-modell Pingvinnet AB... 3 Interna funktioner (personal)... 3 Samlad intelligens...

Läs mer

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt

avance Magazine FDT Invoice Skeppshults Gjuteri hela vägen från järntacka till färdig produkt avance Magazine Nummer 2 Maj 2014 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET Avance Bransch TIPS OCH MODULER FÖR DEN TILLVERKANDE INDUSTRIN Nylansering av FDT Invoice EFFEKTIVISERAD FAKTURAHANTERING

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement

utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement Integration koppla samman andra program med s ekonomiprogram utikssystem RM/säljstöd rderhanteri anagement -handel We Tillverkning Lager ekonomiprogram E-handel Butik Lösningar från Spcs integrationspartners

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM

avance Magazine Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem FDT AVAN NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM avance PREMIÄR! Magazine Nummer 1 November 2013 KUNDMAGASINET FRÅN FDT SOM ÖKAR DIN LÖNSAMHET NÄR DU VILL SKRÄDDARSY DITT AFFÄRSSYSTEM Sedan vi skaffade Avance har vi aldrig tänkt tanken att byta affärssystem

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

Visma Avendo Ekonomi 40

Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40. Pris från 4.990:- (frakt och moms tillkommer). Det moderna ekonomiprogrammet Visma Avendo Ekonomi 40 Visma Avendo Ekonomi 40 passar lika bra för handelsföretag som för tjänsteföretag.

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer