PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL"

Transkript

1 JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256 SE MORA PRODUKTKATALOG FÖR FACKHANDEL Jerntorget och dess system möjliggör en mycket hög grad av automatisering som skapar kostnadseffektivitet i fackhandeln. Detta genom att kontinuerligt lägga till funktioner som upprätthåller ett tekniskt försprång på en konkurrensutsatt marknad. Systemet kan användas av de flesta fackhandelskedjor och funktionerna som visas ingår i Jerntorgets ordinarie sortiment,men vissa moduler är anpassade för butikernas speciella behov och en del är under utveckling (markeras med asterisk).de synliga delarna för butiken är web/intranät/ och skyltsystem, men framförallt skapar och underhåller Jerntorget ett flöde av information rörande allt ifrån användarinformation till marknads-information genom hela kedjan med ett minimum av administration. Se listning nedan för specifikation av systemet. För mer information kontakta oss! SWEDEN FRIDHEMSGATAN 15, 2 TRAPPOR TELEFON TELEFAX SUPPORT (Normal samtalstaxa) Peter Östlund, VD Peter Östlund SIDA 1 AV 19

2 Innehåll användarhantering... 3 affischmodulen... 3 artikelbrygga... 3 centralt artikelregister... 4 autodelivery... 4 blankettarkiv... 5 bonus och budgeteringsverktyg... 5 besöksräknare i butik... 6 presentationsslinga... 7 domänhantering system... 7 expresspost... 8 e-fax... 8 hjälp till office xp / hjälp till office informationspulpet*)... 9 inköpsportal*)... 9 intranät kameraövervakning*) kreditupplysning kundklubb/proffsmodul leverantörernas produktinformation och kedjans artikelregister 12 orderhanterare för webhandel print, automatiskt skyltsystem prisfilshantering sms statistikmodul support och content/produktion utbildningsmodul butikswebsystem webadministration SIDA 2 AV 19

3 ANVÄNDARHANTERING Användare i Jerntorgets system administreras via verktyget Z-admin, detta har en Active-directory bas med anpassning efter kedjornas speicifika behov. En administratör med redigeringsrättigheter kan ändra inställningar på användare och organisationer. Detta ger olika användare och organisationer tillgång till olika verktyg och information. D.v.s. hela systemet anpassas utifrån respektive användares funktions- och informationsbehov. AFFISCHMODULEN Ett enkelt sätt att beställa stora skyltar i kedjans profil och typsnitt. Ett antal färdiga mallar finns tillgängliga för redigering. När redigeringen är klar beställer butiken och får den levererad från tryckeri per post inom två dagar. ARTIKELBRYGGA Via verktyget Artikelbrygga kan en butik automatiskt importera och exportera prisfiler och annan affärsdata, tex försäljningssiffror, mellan det egna affärssystemet och Jerntorgets artikelregister. Dvs. en butik kan importera prisfiler från leverantörerna till sitt affärssystem och exportera prisfiler med sina lokala priser till Jerntorgets artikelregister. SIDA 3 AV 19

4 Artikelbryggan ger vinster för kedjan genom att den eliminerar administrativt arbete i flera led. Exempelvis att butiksskyltar ej behöver priskorrigeras av butikssäljaren när han/hon skriver ut dem i butiken och samma sak för de lokala webplatser som autogenereras med stora mängder aktuell data från det lokala butiksdatasystemet. Artikelbryggan kan integreras för de flesta på marknaden förekommande butiksdatasystem. Detta ger möjlighet för kedjan att dra fördelar genom integration mellan kedjans affärssystem och de lokala butikernas olika datasystem utan att tvinga butikerna att byta butiksdatasystem. CENTRALT ARTIKELREGISTER Jerntorgets centrala artikelregister hanterar dels traditionell artikeldata (artikelnummer, priser, varugrupper och ean-koder mm), men också marknadsinriktad information som säljtexter, produktbilder, egenskaper och bruksanvisningar mm. Traditionellt är ett affärssystem bra på att hantera artikelpriser men mindre bra på att importera bilder och produkttexter i en arvsstruktur. Jerntorget förvaltar och underhåller artikelregister utifrån information från kedjans leverantörer och kampanjer. Informationen i artikelregistret är tillgängligt för alla butiker via kedjans intranät. På detta sätt blir det centrala artikelregistret en central informationskälla för alla butiker. Artikelregistrets information utnyttjas i Jerntorgets printsystem för butiksskyltar, produktblad och sortiloger, websystem/e-handel, displaypresentationer och informationspulpeter. AUTODELIVERY SIDA 4 AV 19

5 Verktyget AutoDelivery ger kedjan möjlighet att snabbt och smidigt fördela kampanj- och klipprodukter till de lokala butikerna. När kedjan får ett inköpserbjudande från en leverantör kan de göra en fördelning av inköpsvolymen på alla butiker och få en snabb respons från butikerna. Butikerna får information om klippen i AutoDelivery via fax, sms eller e-post. Funktionen kan liknas vid ett virtuellt kedjelager med saldo. Butikerna kan via AutoDelivery agera snabbt och samordnat på erbjudande från sina leverantörer vilket ger en bättre och lönsammare relation med dem. Kedjan styr via användarhanteringen vilka användare i Jerntorgets intranät som har tillgång till verktyget AutoDelivery. BLANKETTARKIV Jerntorgets intranät tillhandahåller även ett blankettarkiv med myndighetsdokument, avtal och checklistor. Arkivet ger varje butik en kostnadseffektiv och snabb tillgång till viktiga dokument som underlättar och effektiviserar arbetet med personal och ledningsfrågor. Dokumenten i arkivet är arbetsrättsligt/juridiskt korrekta. BONUS OCH BUDGETERINGSVERKTYG SIDA 5 AV 19

6 Bonusverktyget ger butikerna möjlighet att via Jerntorgets intranät se sin bonus, sina inköpsvolymer för varje månad och inköpstrenden, men också göra simuleringar och prognoser för att optimera sina inköp per leverantör. Kedjan styr via användarhantering vilka användare i Jerntorgets intranät som har tillgång till verktyget Bonus. BESÖKSRÄKNARE I BUTIK Besöksräknare monteras i butiken och skickar sedan automatiskt statistik till Jerntorgets intranät. Via Jerntorgets intranät kan butikerna ta del av sin butiks besökstatistik och kedjeledningen får sammanställningar av samtliga butiker i kedjan. SIDA 6 AV 19

7 PRESENTATIONSSLINGA Butikerna kan få en displaypresentation för varje DR-blad eller kampanj. Presentationen innehåller utvalda produkter från det senaste DR-bladet samt övrig information, t ex om finansiering och tidningen. Butiken kan som tillval komplettera respektive kampanjpresentation med lokalt innehåll, t ex till en Hem- och villamässa. Displaypresentationen distribueras via Jerntorgets intranät för dem som styr sin displayskärm med hjälp av en dator och via DVD-skivor för dem som styr displayskärmen via en DVD-spelare. I nästa version av Display kopplar butiken en dator till sin displayskärm, datorn hämtar information direkt via Internet från Jerntorgets artikelregister, dvs. en uppdatering av pris på en produkt ändras på displayen hos alla butiker. Butikerna kommer också att via ett administrationsgränssnitt kunna komplettera displaypresentationen med eget lokalt innehåll och erbjudanden, samt att butikens lokala exporter av data via artikelbryggan också slår igenom på deras displayer direkt vid ändring. (Produkt under utveckling.) Jerntorget hanterar den tekniska administrationen av butikernas och de lokala butikernas domäner. Det innefattar bevakning, upprätthållande av registreringar samt övervakande av tillämplig lagstiftning inom området. Domänerna ägs av respektive butik och Jerntorget hanterar att avgifter betalas i tid och att domänpekningar är korrekta. SYSTEM Jerntorgets gemensamma mailsystem, minimerar kostnader för administration och support samt uppgraderingar. - Läs dina mail i Outlook, via webläsare eller mobiltelefon. - Behåll alla adresser och butikers domännamn. - Gemensam Jerntorget server, alltid senaste programversionen. SIDA 7 AV 19

8 - Virusskydd, alltid övervakat och uppdaterat. - Spamfilter, alltid övervakat och uppdaterat. Jerntorgets mailsystem ger alla butiker och dess anställda e-postkonto på minst 100 MB med fritt antal alias (med alias menas flera adresser till ett konto, t ex och spamoch virusskydd. Alla e-postkonton i Jerntorgets mailsystem kan installeras i valfri klient, t ex Microsoft Outlook, Outlook Express eller mobiltelefon med stöd för e-post. Alla e-postkonton är också tillgängliga via ett webgränssnitt. Via Mail kan användaren komma åt sin e-post från vilken dator som helst med Internetuppkoppling, t ex flygplatser eller. Webmail är också virussäkrare och smidigare för butikspersonal i och med att de inte behövs någon installation och e-post inte hanteras i datorn utan i webläsaren. Du kan också via webgränssnittet skicka e-fax. Totalt sett har varje butik tillgång till e-postkonton för 1 GB. EXPRESSPOST Användare av Jerntorgets intranät kan skicka direktmeddelanden till andra användare via ExpressPosten. Användaren skapar en egen kontaktlista på intranätet och ser vilka kollegor som är online och kan skicka meddelande direkt till både användare online och offline som får en pling när de loggar in nästa gång. ExpressPosten fungerar i princip som andra meddelandetjänster (Microsoft Messenger och ICQ) med den skillnaden att det är internt på Jerntorgets intranät och helt virussäker. E-FAX SIDA 8 AV 19

9 Användare av Jerntorgets intranät kan faxa direkt från intranätet. Tjänsten är en så kallad klicktjänst som generar en kostnad endast när den utnyttjas. Ett faxmeddelande från Jerntorgets intranät innehåller ett ämne, en avsändarsignatur, t ex //Butiken, Anders Olsson och ett meddelande som kan kompletteras med en bifogad fil, t ex Office-dokument eller pdf-fil. HJÄLP TILL OFFICE XP / HJÄLP TILL OFFICE 2000 Via Jerntorgets intranät har alla butiker tillgång till en hjälptjänst för Microsoft Office-paketen. Tjänsten är en kombination av problemlösning och smarta tips för smidigt och effektivt arbete i Office-programmen. INFORMATIONSPULPET*) Informationspulpeten ska i butiken med förenklat användargränssnitt vara tillgänglig för kunder att söka efter produkter, göra jämförelser och skriva ut produktblad. Pulpeten ger en smidig självhjälp för kunderna i butiken med en pekskärm, handscanner och anpassad programvara. Produktinformationen hämtas direkt från Jerntorgets artikelregister med eventuella uppdateringar från den lokala butiken. (Produkt under utveckling.) INKÖPSPORTAL*) SIDA 9 AV 19

10 En inköpsportal gör att varje butik kan beställa från sina avtalsleverantörer genom en central punkt. Butiken slipper logga in på olika leverantörers sidor eller ringa runt till säljare. Bättre framförhållning underlättar kedjans planering av inköp och ger möjlighet till lägre inköpspriser. Korrekta inpriser hålls alltid tack vare koppling till centrala artikelregistret så att butiken slipper kontrollera avtalen vid varje beställning. En kedja som använder sin egen inköpsportal skapar en köpardriven portal dvs Inköpsstatistiken samlas och hämtas av respektive butik samt kedjans ledning för att ge ett tryggt underlag inför avtalsförhandlingar med leverantörer. Ofta vet annars leverantören mer än kedjans inköpare vilka volymer som säljs inom kedjan. Beställningarna skickas automatiskt till rätt leverantör. Tillgänglig för alla aktörer oavsett system och processer. (Kräver Artikelregister). INTRANÄT Detta är startplatsen/ingången för hela systemet. Ett intranät med all information och verktyg samlat på en plats. Här hittar man viktig information om driften av en butik, t ex kedjeavtal, protokoll, beställningssedlar och nyheter från kedjan, leverantörerna och branschen. Länkar till verktyg som print, orderhanteraren finns under resp kategori. Kedjan styr via användarhantering vilka användare i Jerntorgets intranät som har tillgång till ett specifikt innehåll. T ex så har bara delägare tillgång till kedjeavtalen SIDA 10 AV 19

11 Intranätsmodulen kan även skapa arbetsytor som möjliggör slutna gruppsamarbeten med gemensamma dokumentbibliotek, typ projektplatsen. Systemet kan också skapa företagsegna intranät för respektive butik. Teknologin är baserad på Microsofts sharepoint-teknologi underlättar koppling till officepaketet, som tex Outlook, Word. Versionshantering av dokument och innehåll. Funktioner för samarbete med dokument. Kraftfulla sökfunktioner. KAMERAÖVERVAKNING*) Kameraövervakning av butiker med digital lagring av inspelat material, livevideo i butiken på displayskärmar och stillbilder på Jerntorgets intranät. Backning i inspelat material för eventuell kontroll av händelse i butiken. I butiken kan man backa direkt i det inspelade materialet och på intranätet kan man bläddra bland stillbilderna. Kedjan styr via användarhantering vilka butikers övervakningsbilder som ska visas på intranätet och vilka användare som ska ha tillgång till dem. (Produkt under utveckling.) KREDITUPPLYSNING Användare av Jerntorgets intranät kan via tjänsten Infocentralen söka personer, företag, telefonnummer och adresser, samt göra kreditupplysningar. Tjänsten är en så kallad klicktjänst som debiteras endast när den används. Kreditupplysningstjänsten är enkelt och smidig. Kan du person- eller organisationsnumret så anger du det direkt och hämtar upplysningen. Du kan också välja person eller företag från listan i sökresultatet hämta en upplysning. Infocentralen kan uppgraderas till Mobil InfoCentral och gör söktjänsten med kreditupplysning och sökning tillgäng via mobiltelefonen. Ett starkt mobilt verktyg som ger personal på fältet tillgång till sekundsnabb kreditinformation. KUNDKLUBB/PROFFSMODUL SIDA 11 AV 19

12 Kundklubbens medlemmar har tillgång till menyer på kedjans webplatser som är spärrade för besökare utan inloggning. får ett forum för direkt kontakt med kunderna och kan presentera erbjudanden riktade till utvalda kunder. klubbens medlemmar registrerar sig själva på sin butiks webplats. Kundklubbens användare hanteras i ett administrationsverktyg på Jerntorgets intranät. I verktyget kan administratören redigera medlemmarnas användaruppgifter, adresser, mobilnummer och e-postadresser, samt rättigheter. Kedjan styr via användarhantering vilka användare i Jerntorgets intranät som har tillgång till verktyget Kundadministration och med det sin butiks klubbsmedlemmar. LEVERANTÖRERNAS PRODUKTINFORMATION OCH KEDJANS ARTIKELREGISTER Jerntorget sköter den tekniska kontakten med Jerntorgets leverantörer vid inhämtning av produktinformation (affärssystemsdata och marknadsinformation) från leverantörerna. Utifrån den produktinformation leverantörerna skickar till kedjan, skapar Jerntorget inläsningsmallar till Jerntorgets artikelregister. En inläsningsmall skapas vid första inlämningen från en leverantör och återanvänds vid nästa inläsning till artikelregistret. Vi hanterar inläsningar av XML-, Excel- och textfiler. En del leverantörer tillhandahåller automatisk uppdatering av produktinformationen och vissa leverantörer skickar filer till tex Insamlandet av produktinformationen är ett löpande arbete både med avseende på kontakt med leverantörer och inläsningar till artikelregistret. SIDA 12 AV 19

13 ORDERHANTERARE FÖR WEBHANDEL Orderhanteraren hanterar inkommande förfrågningar från webshop och formulär på butikernas webplatser. Butikerna kan via verktyget se sina aktuella förfrågningar, bocka av en avklarad förfrågan och hämta upp redan avklarade förfrågningar. Butiken får ett e-postmeddelande när en ny förfrågan kommit in till Orderhanteraren och kan redan i meddelandet bocka den som avklarad. Butiken kan också aktivera funktionen för att SMS skickas när en ny förfrågan kommit in, samt att ett fax skickas som en påminnelse om förfrågningen inte markerats som avklarad inom 72 timmar. Orderhanteraren skickar också en e-postbekräftelse till slutkunden som gjort förfrågan på webplatsen. Butiken har möjlighet att lägga in en egen standardtext på bekräftelsen. PRINT, AUTOMATISKT SKYLTSYSTEM Jerntorgets printsystem är ett automatiskt system för rationell utskrift av butiksskyltar, produktblad och sortiloger. Produktinformationen hämtas direkt från Jerntorgets artikelregister med eventuella uppdateringar från den lokala butiken tex kampanjtext och lokalt pris, och skrivs ut på centralt producerade mallar som följer Jerntorgets grafiska profil. Detta möjliggör spridning av kampanj och artikelinformation direkt till butiken vid behov och med lokal anpassning av t ex pris. Säljtexter, egenskaper och bilder kommer från informationsinsamling från leverantörerna. Resultatet blir att butiksskyltningen får ett samordnat utseende i alla butiker. SIDA 13 AV 19

14 PRISFILSHANTERING Jerntorgets artikelregister tillhandahåller prisfiler enligt Jerntorgets standardiserade format. Butikerna kan hämta den automatiskt från en ftpserver eller spara ned från verktyget Prisfilshanteraren. Butikerna kan hämta prisfiler uppdaterade efter visst datum eller filer med prisinformation med start visst datum. Jerntorgets prisfilshantering bygger på att via Jerntorget hämtar in prisfiler från leverantörerna i olika format och standardiserar formatet för butikerna. Butikerna behöver därmed endast använda en process för inhämtning av prisfiler till sitt lokala affärssystem. SMS Användare av Jerntorgets intranät kan sms:a direkt från intranätet. Tjänsten är en så kallad klicktjänst som generar en kostnad när den utnyttjas. Ett sms-meddelande från Jerntorgets intranät innehåller en avsändarsignatur, t ex //Dala, Anders Olsson och ett meddelande. Användarens sms-historik sparas i en historiklista. SIDA 14 AV 19

15 STATISTIKMODUL Besöksvisaren ger statistik på alla besökare på butikernas webplatser. Hur många som besökt sidan (sväng i dörren) och vilka menyer som har varit populärast. Statistiken visar också vilka webplatser/sökmotorsökningar som har genererat trafik till aktuell webplats. Kedjan kan också hämta Hall of fame med veckans mest besökta webplats i kedjan mm. En butik ser statistik för sin butik och kan göra summeringar om de har filialer. kedjan har tillgång till statistik för sina hemsidor och kan även göra summeringar för alla butiker i kedjan. SUPPORT OCH CONTENT/PRODUKTION Jerntorget ger samtliga användare/butiker tillgång till teknisk support och användarfrågor. Kontakt kan ske via e-post, fax eller telefon. Telefonnumret är ett avgiftsfritt 0771 nummer som är bemannat mellan måndag fredag (Lunch mellan ). Dag innan helgdag stänger support kl Alla ärenden som inkommit innan kl behandlas samma dag. Alla supportärenden ska vara avklarade innan supportpasset är avslutat eller fördelade för åtgärd. Om ett ärende inte hinner avslutas under samma dag så meddelas detta till kunden. Jerntorget tillhandahåller även innehållsproduktion och konsultationstjänster. SIDA 15 AV 19

16 UTBILDNINGSMODUL Jerntorgets utbildningsmodul har använts i ett stort antal ESF-utbildningar. Den har reducerat administrationsarbetet vid återrapportering av utbildningsinsatserna i ett flertal stora butikskedjor i Sverige. Utbildningsmodulen baseras på självstudier med läsanvisningar och självtest. Förutom själva utbildningsdelen så ingår också medarbetaranalyser online och tidsredovisning av utfört arbete i utbildningsmodulen men med möjlighet att komplettera med övrigt nedlagd tid, t ex på plats kurser. Kurserna som är tillgängliga i.skolan.it är webadministration, Jerntorgets intranät, grundläggande datakunskap, Microsoft Office-paketet, ledarskap, säljträning, produktutbildningar mm. Jerntorgets styr via användarhantering vilka kurser som en användare i Jerntorgets intranät skall ha tillgång. SIDA 16 AV 19

17 BUTIKSWEBSYSTEM Butikernas web/e-handelsystem baseras på centrala uppdateringar av innehållet med automatiskt uppdatering på de lokala butikernas webplatser. Butikerna kan också lägga in eget lokalt innehåll om de önskar. Systemet ger en enhetlig profil på alla webplatser i kedjan. Vinsten med detta är att alla butiker oavsett storlek kan ha en aktuell webplats med produkter, produktinformation och nyheter med minimal insats. T ex så sprids kedjans kampanjer direkt ut på alla butikers hemsidor utan insats hos varje butik. Alla butikers webplatser har webshopen aktiverad på de kampanj- /webprodukter som kedjan har publicerat på alla Jerntorgets webplatser. Dvs. SIDA 17 AV 19

18 besökaren på en lokal webplats e-handlar och den lokala butiken hanterar förfrågningen via verktyget Orderhanteraren. Jerntorgets websystem tillhandahåller VIP-inloggning för klubbens medlemmar på alla Jerntorgets webplatser. Bakom inloggningen hittar klubbsmedlemmen specialerbjudanden och annan information som bara dem kan se. Medlemmarna registrerar sig på sin lokala butiks webplats och butiken kan administrera medlemmarnas användare i verktyget Kundadministration. Hög återanvändningsgrad av data ger kostnadseffektiva och aktiva webplatser i kedjan Den senaste generationen av webplats ger högsta dynamiska funktionalitet med produktinformation och automatisering av artikelflöde från Jerntorgets artikelregister med eventuellt lokalt inläst information, t ex priser. Butiken kan lägga upp ett eget sortiment från det centrala artikelregistret med drag-and-drop teknik, vilket innebär att man kan publicera tusentals artiklar inom några minuter utan några kunskaper i webprogrammering. Kedjan och dessa butiker kan med den nya generationen av web enkelt tillhandahålla ett standard websortiment och sedan komplettera med kampanjprodukter som de byter löpande allt eftersom kampanjperioderna löper. De lokala butikerna kan också enkelt komplettera websortimentet med sina egna produkter. WEBADMINISTRATION SIDA 18 AV 19

19 Administratörer kan enkelt och smidigt administrera sin webplats. Innehållet på webplatsen kan tidstyras för att skapa kampanjer i förväg och det finns också funktioner för att inaktivera innehåll innan det är bearbetat och klart för publicering. SIDA 19 AV 19

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj

Varför Hinfo Syfte. Produktfamilj Vad är Hinfo? Hinfo, är en nationell produkt, artikel och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Microsoft Apps Användarhandbok

Microsoft Apps Användarhandbok Microsoft Apps Användarhandbok Utgåva 1 2 Om Microsoft Apps Om Microsoft Apps Med Microsoft Apps får du tillgång till Microsofts affärsappar på en Nokia Belletelefon som har programversion 111.030.0609.

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Ehandelslösningars komma igång tips!

Ehandelslösningars komma igång tips! Ehandelslösningars komma igång tips! Här kan du få reda på allt du behöver för att komma igång och sälja dina produkter! Om du behöver redigera bilder kan du göra det gratis på www.pixlr.com (exempelvis

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.70. Release 2010-08-23 Easy Planning 6.70 1 Vad är nytt i Easy Planning 6.70 Denna uppdatering innehåller ett stort antal förbättringar och nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att göra en uppdatering för att få ett ännu mera lättarbetat

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Messit Webb användarhandledning

Messit Webb användarhandledning Messit Webb användarhandledning Logga in Börja med att logga in i Generic Mobiles gränssnitt som heter Messit Webb, adress http://www.genericmobile.se/. Klicka på Kundlogin i menyn. Logga in genom att

Läs mer

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil

Innehållsförteckning. SoftOne Mobil Innehållsförteckning Om SoftOne Mobil... 3 Snabbstartsguide... 4 Aktivera mobilanvändare... 4 Bestäm synliga fält i mobilen... 4 Ladda ner appen... 4 Fakturering... 5 Mina ordrar... 5 Orderdetaljer...

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Active Directory Self-Service Bundle

Active Directory Self-Service Bundle Active Directory Self-Service Bundle Gör livet enklare för IT-avdelningen ZervicePoint Active Directory Self Service Bundle innehåller en uppsättning tjänster som gör livet enklare för IT-avdelningen.

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

NYHETER SiteCon version 2.50

NYHETER SiteCon version 2.50 NYHETER SiteCon version 2.50 Sammanfattning Med version 2.50 fortsätter vi utvecklingen av SiteCon. Vi förbättrar processen kring Arbetsorder samt öppnar upp för kopplingar till andra administrativa lösningar.

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Webbhandledning, version 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1. Log-in Logga in till ServiceFirst på: www.servicef.com. Skriv in ditt användarnamn och lösenord Klicka på

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

JabloSuite Bruksanvisning

JabloSuite Bruksanvisning Version 2.2 JABLOSUITE BRUKSANVISNING Sida 1 av 14 JabloSuite Bruksanvisning Inledning Lista över funktionerna i JabloSuite...2 Installation Minimala krav på programvara och maskinvara...3 Operativsystem

Läs mer

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald

Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Manual om intranätet Bosse för dig som förtroendevald Skapat av Petra Karlsson Datum: 2015-04-07 Syfte: Det här dokumentet innehåller instruktioner steg för steg hur du hanterar din inloggning kring vårt

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

SystemQ affärssystem. Grundkurs

SystemQ affärssystem. Grundkurs SystemQ affärssystem Grundkurs Lära oss att hitta Snabbkommandon Knep Nyttiga funktioner Handboken: www.cyberstore.se/handbok Komma in i SystemQ-tänket Affärsprocesser Order registrering Utleveranser Fakturering

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com

Vad är Byggbasen? Öppen söktjänst för proffs med 70 000 besök/månad. www.byggbasen.com Leverantörsregister som etablerades 1989 i samarbete med Skanska, BPA och SIAB. Marknadsför leverantörer mot proffs! Webbtjänst sedan 2001 med Sveriges mest omfattande leverantörsregister för inköp inom

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

8. Dina kontoinställningar 9. Vårt hjälpcenter 10. Vårt Infocenter med guider m.m.

8. Dina kontoinställningar 9. Vårt hjälpcenter 10. Vårt Infocenter med guider m.m. Soft Touch nya e-handel Så kommer du igång 1. Inledning 2. Så här lägger du order 3. Mer om sökfunktionen 4. Bläddra i sortimentet och våra toppsäljare 5. Den nya produktvyn 6. Våra kampanjer och erbjudanden

Läs mer

Kom igång med Provectus Groupware

Kom igång med Provectus Groupware Kom igång med Provectus Groupware Provectus Groupware är en sammarbetsplattform för arbetsgrupper som innehåller alla de funktioner som en modern Microsoft Exchange lösning gör så som e-post, kalender,

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem

Utskick till kunder. Vitec Mäklarsystem Utskick till kunder Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Urval... 2 3. Skapa etiketter med adresser... 4 4. Utskick med e-post... 5 5. Utskick med e-post och bifogade filer... 6

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014.

Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. RELEASE 14.3 Release 14.3 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 29 september 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer I och med denna release har vi migrerat alla de sidor man som kundföretag

Läs mer

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12

Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Sidan 1 av 7 2013-12-01 Nyheter i KeyDesign & DoorDesign version 1.12 Nu finns nya versioner av KeyDesign och DoorDesign tillgängliga på www.doordesign.se Detta dokument kommenterar - nya och ändrade programfunktioner

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se

DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se DOCENDO AB 031-748 38 00 www.docendo.se BRETT UTBUD AV WEBBKURSER Docendo e-learning är en utbildningsportal där man kan nå hela Docendos utbud av webbkurser. Portalen är en webbplats med personlig inloggning

Läs mer

INTROGUIDE TILL E-POST

INTROGUIDE TILL E-POST Sida 1 av 5 Version: 3 (EL) INTROGUIDE TILL E-POST Här har vi samlat lite allmänna instruktioner hur du installerar ett e-postkonto, jobbar med IMAP, aktiverar vidarebefodringar och out-of-office funktionen.

Läs mer

Användarhandbok NIBE Uplink

Användarhandbok NIBE Uplink Användarhandbok UHB SE 1217-1 231151 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Tjänsteutbud 3 Krav 3 2 Registrera dig för NIBE Uplink 4 3 Hitta på hemsidan 5 Startsidan 5 Mjukvara 8 Kontoinställningar 8 Logga

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

MAXIMAL 4 en sammanställning av nyheter MAXIMAL 4.0. - en sammanställning av nyheter. november 2006. Maximal programvara från Flexicon

MAXIMAL 4 en sammanställning av nyheter MAXIMAL 4.0. - en sammanställning av nyheter. november 2006. Maximal programvara från Flexicon MAXIMAL 4.0 - en sammanställning av nyheter november 2006 I Maximal 4 har vi gjort en genomgång av hela programvaran, och gjort uppdateringar av både utseende och funktion. Vissa saker kommer att märkas

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar.

Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Manual för Isave, Staples Corporate Express beställningssida för tryck & profilartiklar. Isave har ett smidigt och enkelt användargränssnitt som förenklar och kvalitetssäkrar inköpsprocessen av trycksaker

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Från och med den 22/6 kl 19:00 kommer alla nya mail till din nya postlåda, och inte längre till din gamla.

Från och med den 22/6 kl 19:00 kommer alla nya mail till din nya postlåda, och inte längre till din gamla. Användarmanual BYTE MAILSYSTEM NTI kommer nu att integreras i den koncerngemensamma mailmiljön. Du kommer att behålla din epostadress. Dina existerande mail, kalenderinformation, kontakter och aktiviteter

Läs mer

VilmaLeverantör är utvecklad i samverkan mellan Branschrådet och Tanico AB.

VilmaLeverantör är utvecklad i samverkan mellan Branschrådet och Tanico AB. Är en för leverantörer framtagen och fristående applikation (programvara) som förenklar och effektiviserar produktion och distribution av artikelinformationsfiler enligt regelverket för Vilma. VilmaLeverantör

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

DMS ger begreppet varumärkesarbete en helt ny innebörd. DMS är byggt och underhålls av BAM54, alla rättigheter förbehålls.

DMS ger begreppet varumärkesarbete en helt ny innebörd. DMS är byggt och underhålls av BAM54, alla rättigheter förbehålls. DMS ger begreppet varumärkesarbete en helt ny innebörd Marknadsansvariges kraftfullaste verktyg Medarbetarnas tryggaste stöd Ledningens säkraste tillgång Organisationens levande varumärkesplattform Webbtjänst

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

ÖVNINGAR TILL OUTLOOK KAPITEL 2.

ÖVNINGAR TILL OUTLOOK KAPITEL 2. ÖVNINGAR TILL OUTLOOK KAPITEL 2. 1) Hur kan du göra så att flera mottagare får samma e-postmeddelande utan att de ser att andra fått samma meddelande? Man anger mottagarna som Hemlig mottagare 2) Hur kan

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Produktbeskrivning, SmartAss / Procydo Guider

Produktbeskrivning, SmartAss / Procydo Guider Produktbeskrivning, SmartAss / Procydo Guider Standardkomponenter Sök Söksidorna är centrala i systemet. Det finns olika typer av söksidor för olika ändamål, bland annat en filtrerad sökfunktion som gör

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013

Office 365. E-post. Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Office 365 E-post Staden Jakobstad It-avdelningen och Databyrån 22.3.2013 Microsofts molntjänst E-post med kalender, kontakter och uppgifter Lync videokonferenser Office 365 SharePoint intra med arbetsytor

Läs mer

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30

Introduktion. Pacsoft Online 2015-01-30 Introduktion Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Introduktion till Pacsoft Onlines användargränssnitt... 3 1.1 Grundläggande navigering... 3 1.2 Sökning efter information... 4 1.3 Inmatning av uppgifter...

Läs mer