NYHETER SiteCon version 2.50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER SiteCon version 2.50"

Transkript

1 NYHETER SiteCon version 2.50 Sammanfattning Med version 2.50 fortsätter vi utvecklingen av SiteCon. Vi förbättrar processen kring Arbetsorder samt öppnar upp för kopplingar till andra administrativa lösningar. Kopplingar för tidrapportering samt överföring av fakturaunderlag från SiteCon. I detta dokument ger vi en snabb inblick i nyheterna. Versionsnyheter Vi börjar med att presentera några utvalda nyheter i programversionen lite tydligare. Vi har förberett för att med en liten konsultinsats koppla fakturaunderlag och tidrapporter till ditt ekonomisystem Programfunktioner Export till löneprogram och ekonomiprogram Men nu i och med version 2.50 har vi förberett applikationen för att ''enkelt'' kunna koppla till ekonomisystem och löneprogram. För att kunna få över fakturaunderlag och tidunderlag (tidskrivning) från SiteCon utan ''dubbelstansning''. Vi har gjort detta generellt på så sätt att vi förberett för att med en mindre konsultinsats kunna koppla ihop SiteCon med kundens lösningar via en XML-fil. Exakt prissättning av detta görs från fall till fall i dialog med Consultec. Intresserad? Kontakta din Kund Coach för fortsatt diskussion! Utskrift av PDF från projektdokument Att generera PDF-dokument har tidigare inte varit helt enkelt i SiteCon men nu har vi i och med version 2.50 skapat ett mycket enkelt förfarande kring detta. Direkt i modulen Projektdokument kan man komma åt verktyg för skapande av PDF. Markera dokumentet som skall konverteras till PDF och tryck på knappen. Rapport arbetsordrar För att förbättra överblicken och uppföljningen av arbetsordrar har SiteCon 2.50 kompletterat med en rapport för sammanställning av arbetsordrar (Arbetsorder JOURNAL). Denna hittar du från skrivbordet via Rapporter & utskrifter. Consultec ByggProgram AB Sida 1

2 Urval Användaren väljer vilket projekt han vill rapportera arbetsordrar från. Detta görs under rubriken Projekt. Rapporterna kan göras utifrån tre urvalskriterier; arbetsorderns Status, dess Beställare samt vem som varit Ansvarig. Valen görs i respektive dropdown meny med motsvarande rubrik. Använder du arbetsordermodulen fullt ut handlar det snabbt om ett stort antal arbetsordrar som ska hållas ordning på Användaren sätter sedan de tidsintervall som arbetsordrarna skall hämtas från. Start- och stopp datum, start- och stopp vecka eller start- och stoppmånad är valmöjligheterna. När användaren satt upp sina rapportkriterier väljer han/hon den mall som skall ligga som grund för rapporten (under Benämning) varefter man på vanligt sätt kan skriva ut denna, skicka med e-post (PDF), skapa PDF, förhandsgranska eller skapa en excelrapport. Rapportmall SiteCon 2.50 levereras med en fördefinierad mall men denna går att modifiera och på så sätt skapa en eller flera egna mallar. Detta gör man genom att markera Consultec Mall i Benämning och klicka på kopiera ( ) och sedan namnge kopian på lämpligt sätt. I dialogen Kolumninställningar kan användaren själv sedan välja vilka kolumner som skall vara aktiva, hur breda dessa skall vara, hur många decimaler som skall visas samt om en summering skall göras eller inte. Användaren kan också under Egen rubrik välja att namnge kolumnen på annat sätt än standardbenämningen. Kolumnernas inbördes ordning kan användaren själv ändra med hjälp av de blå pilarna ( ). Byta projekt på en arbetsorder Möjligheten att byta projekt på en befintlig arbetsorder finns från och med denna release. Allt som då registrerats på denna arbetsorder följer då med till det nya projektet. Funktionen återfinns under Verktyg Specialverktyg Flytta arbetsorder mellan projekt Consultec ByggProgram AB Sida 2

3 Du väljer vilken arbetsorder som skall flyttas (1) samt anger till vilket projekt flytten skall ske (2). I dialogen ser du till vilket projekt arbetsordern för närvarande är kopplad (3). Finns det tider registrerade på arbetsordern så uppmärksammas du på detta i dialogens nedersta fält (4). I menyn för Nytt projekt går det att välja att endast visa pågående projekt genom att klicka i checkboxen för detta (5). Skicka ut projekt till Mobil enhet/ Släcka ut projekt i Mobile enhet I tidigare versioner av SiteCon har den mobile funktionaliteten varit sådan att endast de projekt som varit kopplade till en arbetsorder har återfunnits i den mobila enheten. Men nackdelen att endast dessa projekt har varit möjliga att använda om man skapat en order direkt i den mobila enheten. Detta är nu löst på så sätt att man under Verktyg Kommunikation utökat dialogen med möjlighet att både skicka ut projekt till den mobila enheten men också släcka ut projekt som tidigare skickats ut. Man kan antingen välja att skicka ut alla pågående projekt samtidigt eller göra ett eget urval bland de pågående projekten. Detsamma gäller funktionaliteten för att släcka ut projekt. Där kan man antingen välja alla avslutade projekt eller ett urval bland alla projekt. Angående urval se Urval nedan. När användaren gjort sitt val skickas valda projekt ut till den mobila enheten genom att trycka på Skicka projekt >> När användaren valt vilka projekt som skall släckas ut i den mobila enheten sker detta efter att han/hon tryckt på Släck ut projekt>>. Urval För att göra ett urval av projekt att skicka ut till den mobila enheten (eller släcka ut i den mobila enheten) väljer man Urval. Då blir det möjligt att trycka på knappen för Urval. Consultec ByggProgram AB Sida 3

4 Detta öppnar upp dialogen för att välja bland projekten. Välj den eller det projekt du vill genom att markera dessa i Alla tillgängliga poster. Klicka på pilen. Detta för över dina val till Valda projekt. När du är nöjd med dina val klicka på OK. Fria vädertyper i dagboken Vi har nu skapat en möjlighet för dig som användare att skapa egna vädertyper som sedan går att använda i dagboken. Detta gör du genom att via Verktyg Redigera listor komma åt dialogen för redigering av vädertyper. I denna dialog väljer du Projektlistor samt det projekt du vill ändra vädertyp i (detta är projektbundet så generella ändringar MÅSTE GÖRAS i mallprojekten.) Markera Dagbok Väder och klicka på Redigera. Consultec ByggProgram AB Sida 4

5 I denna dialog kan du lägga till fler vädertyper genom att klicka på det gröna plustecknet. Därefter matar du in en Ny benämning på din nya vädertyp. För att denna skall vara valbar i ditt projekt måste checkboxen i kolumnen Aktiv vara vald. Vill du ha denna vädertyp på en speciell position i listan markerar du den och flyttar den med de blå pilarna. Att bifoga flera filer i e-postmeddelanden Det är från och med denna version möjligt att direkt i dialogen för Bifoga fil bifoga flera filer på en gång. Klicka på gemet markera den eller de filer du vill bifoga och klicka på Öppna. Nya AB-04 guider Denna release innehåller 6 st nya AB-04 mallar. Nämligen följande - Entreprenadkontrakt löpande räkning - AB 04 - LOU.DGF - Entreprenadkontrakt fast pris - AB 04 - LOU.DGF - Anbud Entreprenad - AB 04 - LOU.DGF - Entreprenadkontrakt löpande räkning - AB 04 - Privat.DGF - Entreprenadkontrakt fast pris - AB 04 - Privat.DGF - Anbud Entreprenad - AB 04 - Privat.DGF Mall för grov projektplanering I SiteCon 2.50 finns nu en mall förberedd för att enkelt göra en mycket grov projektplanering. Mallen återfinns från funktionen Skapa Dokument. Consultec ByggProgram AB Sida 5

6 Mallen skapas i excel och är tänkt som ett enkelt stöd vid grov projektplanering. Mallen möjliggör enkel grovplanering med möjlighet att antingen rita in eller mata in aktiviteter i en tidplan. Det finns i mallen även möjlighet att enkelt välja färg på balkar samt att definiera lediga dagar och helgdagar. Planeringsmallen är utvecklad för Office Sammanställning av väsentliga UP-ar UP Rubrik 6184 Exportera "tider" till "Visma Spcs" m fl löneprogram, generell del 7367 Fria vädertyper i dagboken 8793 Export av budget/fakturaunderlag till olika affärssystem 9229 Skapa PDF-filer från MS Excel- och Word-dokument direkt i Projektdokument Rapport Arbetsordrar Möjlighet att skicka ut projekt och avslutade projekt till Mobile Möjlighet att ändra projekt på en skapad arbetsorder Möjlighet att söka på kundnummer i företagsregistret Omständigt arbete vid bifogande av flera extrafiler i e-postmeddelande nya AB 04-guider för Anbud Entreprenad & Entreprenadkontrakt 9229 Mall för projektplanering Consultec ByggProgram AB Sida 6

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

Handbok IST Analys Intag

Handbok IST Analys Intag Handbok IST Analys Intag Innehåll Innehåll... 2 IST Analys - generellt... 3 Flikar... 3 Inbyggd hjälp... 3 Exportmöjligheter... 3 Bokmärken... 4 Behörigheter... 5 Flera datakällor... 5 Flikar... 6 Översikt

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

PlanCon Handledning VVS

PlanCon Handledning VVS PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon 1 Innehållsförteckning PlanCon Handledning VVS 1 Innehållsförteckning PlanCon... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec... 2 2.2 Läsanvisning... 2 2.3

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Användarmanual för grundfunktioner

Användarmanual för grundfunktioner Användarmanual för grundfunktioner Innehållsförteckning Introduktion... 3 Inloggning och huvudmeny... 3 Navigera till ett projekt... 3 Starta ett projekt... 3 Projektets inställningar... 4 Projektdeltagare...

Läs mer

LexCon-BidCon Viewer. Handledning

LexCon-BidCon Viewer. Handledning LexCon-BidCon Viewer Handledning 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer 1 Innehållsförteckning LexCon - BidCon Viewer... 1 2 Inledning... 2 2.1 Consultec...2

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1

RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Applications Manual för Windows Mobile, version 5.1 RemoteX Technologies Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Installera klienten... 2 2.1 Starta klienten... 2 2.2 Logga in... 2 3 Startvy...

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET

TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET TIDWEBB TIDRAPPORTERING VIA INTERNET med SoftIT SK AB Innehåll Anställda... 3 Inloggning... 3 Registrera tidrapport... 3 Sänd tidrapporten... 4 Utskrift... 4 Översikt tidrapport... 5 Byt lösenord... 5

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.4 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 4 Systemkrav för Visma Connect... 5 Installation av Visma Connect... 5 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Arbetsgång Fakturaspecifikation

Arbetsgång Fakturaspecifikation Arbetsgång Fakturaspecifikation Innehåll INLEDNING... 3 ARBETSGÅNG... 3 SKAPA FAKTURASPECIFIKATION... 4 REDIGERA FAKTURASPECIFIKATION... 8 Ta bort rad... 9 Lägg till rad... 10 Slåsamman/radera rader...

Läs mer

Introduktion till Klient Version 9.0

Introduktion till Klient Version 9.0 Introduktion till Klient Version 9.0 Enkät Intervjuer Utvärdering Skapa en webb-baserad enkät... 3 Att komma igång... 3 Hur undersökningsenkäter är organiserade i TricTrac... 4 Hur man skapar en ny undersökningsenkät...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer