TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION"

Transkript

1 TEMA: VÄGLEDNING, GENOMSTRÖMNING OCH RETENTION NÄTVERKSTRÄFF FÖR STUDIEVÄGLEDARE 11 DECEMBER 2015 KATARINA BORNE ANALYS & UTVÄRDERING, FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET

2 Upplägg Några europeiska trender TRACKIT-projektet Trackit-kartläggning, Uppsala universitet Trackit-kartläggning, Lunds universitet Vad görs vid Göteborgs universitet?

3 Betydelsen av vägledning, genomströmning och retention är kopplad till att kunna ge studenter likvärdigt goda förutsättningar för sitt lärande och för att fullfölja sina studier att förstå och förbättra rekryteringsprocesser att stärka utbildningars arbetslivsanknytning att utforma ett lärosätes kvalitetssäkringssystem att främja utbildningars kvalitetsutveckling att få stöd till arbete med fort- och vidareutbildning att få stöd till arbete med breddad rekrytering

4 EUA nationella nivån Demografi och finansiella/ekonomiska kriser har gått hårt åt utbildningssystemen i flera syd- och östeuropeiska länder Krympande budgetar och ökande rapporteringskrav har lett till att administrationen vid lärosätena har blivit viktigare, till att lärosätenas praktiska frihet har minskat, och till att kollegial styrning har eroderats Studentpopulationerna har förändrats Marknadiseringen kommer att fortsätta, och lärosätena måste vara uppmärksamma på den, så att inte akademiska kärnvärden går förlorade

5 EUA - lärosätesnivån Kvalitetssäkringssystem har byggts upp/ut i många länder European Higher Education Area har utvecklats, men fortfarande problem på flera områden Utbildning har fått ökat erkännande Stöd till studenterna visar sig ge resultat Student- och alumnundersökningar har blivit vanligare Livslångt lärande kommer att efterfrågas Studentcentrerat lärande och arbetslivsanknytning kommer att efterfrågas Effektiva internationaliseringsstrategier kommer att efterfrågas Lärosätena kommer att behöva koppla samman digitala bibliotek, centra för utbildning och lärande, och funktioner som samlar in och analyserar data om studenter och lärandeprocesser Akademisk personal behöver kunna mer om nya undervisningsmetoder, och administrativ personal behöver ha högre kompetens allmänt

6 Livslångt lärande Mindre utbud av vidareutbildningskurser sedan 2008 Diskuteras på europeisk nivå (EUA) Av demokratiska skäl Arbetsmarknadsbehov

7 [Breddad rekrytering] Nationell politik för utökat deltagande 2013

8 Breddad rekrytering men hur? 1. Nationella politiska åtgärder - t.ex. kartläggning, riktlinjer, lagar/regler 2. Information/kunskapsspridning - om tillgång, behörighetskrav, antagningsprocess, förväntningar, arbetsmarknadskoppling 3. Vägledningsinsatser - under pågående utbildning 4. Belöningssystem (till studenter och lärosäten) - för att rekrytera och behålla underrepresenterade grupper 5. Utbildningsanpassning 6. Antagningsspår 7. Personlighets-/lämplighetstester

9 TRENDS 2015 en förändrad studentpopulation

10 TRENDS 2015 intresset för professionsutbildningar

11 TRENDS 2015 studentservice och studiestöd

12 TRENDS 2015 enkäter och centrala analysenheter Regelbundna enkätundersökningar 53 % av EU:s länder följer upp sina alumner Mer än 75 % av lärosätena ex i Danmark, Finland och England gör detta 51 % av EU:s länder följer upp alla sina studenter I ex Belgien är det 75 % av lärosätena, 71 % i Danmark, 63 % i Finland och 100 % i England 47 % av EU:s länder har aktiviteter i syfte att följa upp alla sina studenter i samband med att de avslutar sina studier

13 TRACKIT-projektet TRACKIT-projektet lanserades 2010 av EUA i samarbete med fem europeiska lärosäten. Syftet med projektet var att göra en jämförande studie över hur lärosäten inom Europa följer studenters vägar in i högskolan, genom utbildningen och ut i arbetslivet. Projektet kartade internationella, nationella och institutionella modeller och drivkrafter för studentuppföljning. Rapporten: Tracking Learners and Graduates Progression Paths TRACKIT; 2012; M. Gaebel, K Hauschildt, K. Mühleck, H. Smidt

14 Trackit-projektet, Uppsala universitet Uppföljning och stöd Uppföljning, återkoppling och stöd Intern översikt och benchmarking Rekrytering och mottagande Utveckling av utbildningar och utbildningsmiljöer Internationella studenter Praktik, mentorskap och arbetsmarknadsanknytning Resurser och kompetens Strategisk utveckling och kvalitetssäkring Datasystem, nyckeltal och rapporter Central alumnverksamhet Examenshögtid och karriärcentra Central studie- och karriärvägledning Rekrytering och mottagande

15 Trackit-rekommendationer, Uppsala universitet Utveckla nyckeltal per studentkull och som kan redovisas över tid Utveckla verktyg för uppföljning av fristående kursstudenter Säkra att studievägledningen har siktet inställt på retention och tidigt erbjuder stöd Diskutera gemensam universitetspolicy för en minimipraxis för studentuppföljning och stöd Utveckla karriärvägledningen och utveckla arbetet kring arbetslivsanknytning Kombinera den akademiska, sociala och professionella introduktionen Utveckla systematisk uppföljning av studenter och alumner Utveckla information om rutiner för att ta ut examen Inför examenshögtider på alla fakultet oberoende av vad/i vilken form studierna bedrivs

16 ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT) Trackit-rekommendationer, Lunds universitet Skapa tydlighet kring uppföljning av studenter och skapa fora för kunskapsöverföring mellan olika aktörer Använd KUBEN till att ta fram målinriktade rapporter på fakultets- och institutionsnivå. Se upp så de nyckeltal som tas fram är användbara på det sätt som önskas Etablera en arbetsgrupp för att ta fram agregerbara nyckeltal för att kunna följa studenter på olika nivåer inom universitetet

Trackit. Koppling till kvalitet och. kvalitetssäkring av utbildning. Liselott Lycke

Trackit. Koppling till kvalitet och. kvalitetssäkring av utbildning. Liselott Lycke Trackit Koppling till kvalitet och kvalitetssäkring av utbildning Liselott Lycke 2017-05-30 Vad är kvalitet i vår verksamhet? Minimikrav när det gäller all utbildning: Att vi uppfyller Högskolelagen Att

Läs mer

Breddat deltagande inom högskolan Exempel på stödverktyg

Breddat deltagande inom högskolan Exempel på stödverktyg Breddat deltagande inom högskolan Exempel på stödverktyg 2017-11-10 Aleksandra Sjöstrand Ett förslag från regeringen till ändring i högskolelagen att universitet och högskolor i stället för att aktivt

Läs mer

Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna

Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Trackit Malmö högskola En kartläggning av hur Malmö högskola följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Hanne Smidt Magnus Lindqvist Lindha Makne Förord Malmö högskolas övergripande

Läs mer

NÄTVERKSTRÄFF DEN 4 MARS UPPDATERAD VERSION SEKTIONEN FÖR STUDENT- OCH UTBILDNINGSSTÖD

NÄTVERKSTRÄFF DEN 4 MARS UPPDATERAD VERSION SEKTIONEN FÖR STUDENT- OCH UTBILDNINGSSTÖD NÄTVERKSTRÄFF DEN 4 MARS 09.00 11.30 UPPDATERAD VERSION SEKTIONEN FÖR STUDENT- OCH UTBILDNINGSSTÖD Mötesupplägg Ramar och utgångspunkter för verksamheten 2016 Kort återblick - 2015 års Nätverksträffar

Läs mer

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1

NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING. Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan. Bild 1 NYTT NATIONELLT KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR UTBILDNING Vad händer på nationell nivå? Anne Persson Dekan Bild 1 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM FÖR HÖGRE UTBILDNING GRANSKNING FÖR UTVECKLING HÖGSKOLELAGEN, HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN

Läs mer

Trackit Högskolan Väst

Trackit Högskolan Väst Trackit Högskolan Väst Slutrapport Hanne Smidt Senior Advisor, EUA 30 maj 2017 Högskolan Väst HANNE SMIDT CONSULTING Varför en miniminivå för studentuppföljning och stöd för hela lärosätet? Samarbete

Läs mer

Programrapport XXXXXXX

Programrapport XXXXXXX Läsåret 20XX/YY UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSKANSLIET Programrapport XXXXXXX Syftet med programrapporten är att följa upp programutbildningar inom Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsens utbildningsuppdrag.

Läs mer

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet

Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet 1 Beslutsdatum 2016-06-27 Dnr V 2016/378 Verktyg för inventering och utveckling av utbildningskvalitet Detta verktyg utgör ett stöd för fakulteter och institutioner i det kontinuerliga uppföljnings- och

Läs mer

Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH

Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH Utbildningsdepartementet Vår referens/dnr: Maria Eka SN dnr. 48/2015 Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Dnr. U2015/1626/UH 2015-05-07 Remissvar Kvalitetsutvärdering av högre utbildning Föreningen Svenskt

Läs mer

Vägledning för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vägledning för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 1 2018-03-28 Dnr STYR 2016/179 Utbildningsnämnden Vägledning för utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lunds universitets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning

Läs mer

Riktlinjer för studievägledning på grund-och avancerad nivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Riktlinjer för studievägledning på grund-och avancerad nivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten 20 BESLUT 1 2013-02-07 Dnr S 2013/19 Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Riktlinjer för studievägledning på grund-och avancerad nivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten Fastställda av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning

Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning 1 Utvärdering av kvaliteten i universitetets utbildningar en metod och vägledning Lunds universitet arbetar sedan 2008 med systematisk kvalitetssäkring av all ny examensgrundande utbildning på grundnivå

Läs mer

Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning

Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Utredning av systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning Utgångspunkterna ska vara följande: Systemet ska vara sammanhållet och innefatta både lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete och de granskningar

Läs mer

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena?

UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING. Inblick vad gör lärosätena? UTVECKLING AV KVALITETSSYSTEM I HÖGRE UTBILDNIING SUHF seminarium 6 november 2015 UPPSALA Inblick vad gör lärosätena? MALMÖ HÖGSKOLAS RAMVERK FÖR KVALITET I UTBILDNING Cecilia Christersson, prorektor VISION

Läs mer

Trackit Högskolan Väst

Trackit Högskolan Väst Trackit Högskolan Väst En kartläggning av hur Högskolan Väst följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Hanne Smidt Det är viktigt att känna sig sedd som student Trackit Högskolan

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet Ett EU-finansierat projekt för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Det akademiska värdet av mobilitet Ett EU-finansierat projekt för att öka antalet utresande utbytesstudenter Det akademiska värdet av mobilitet Ett EU-finansierat projekt för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-11-02 Anders Ahlstrand Upplägg Bakgrund Inspiration Projektets uppdrag och frågeställningar

Läs mer

Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen HANDLINGSPLAN 2019 2020, VERKSAMHETSPLAN 2019 Dnr V 2018/703 Psykologiska institutionen DATUM: 2018-10-30 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren, prefekt KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter

Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-04-20 Annika Ghafoori Upplägg Bakgrund Inspiration Projektets uppdrag och frågeställningar Projektets

Läs mer

Policy för studie och karriärvägledning vid Göteborgs universitet

Policy för studie och karriärvägledning vid Göteborgs universitet Styrdokument Dnr A11 2349/08 Policy för studie och karriärvägledning vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Ingela Elofsson Beslutsdatum 2008-10-13

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE STYRDOKUMENT Dnr V 2016/695 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Utbildningsenheten

Läs mer

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 2001-06-20 Reviderad 2004-12-01, 2006-12-21, 2010-04-13 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledningen Mål och riktlinjer för studievägledning på grund- och avancerad

Läs mer

Publicerade rapporter

Publicerade rapporter Publicerade rapporter Rapporter publicerade mellan 2000-2009 Kod B001 Rapport Att dirigera solister. Om ledning och ledarskap vid Lunds universitet. Lars Haikola. Rapport nr 2000:208 B002 Studentbarometern

Läs mer

Välkommen till dialogmöte juni #ukakvalitet

Välkommen till dialogmöte juni #ukakvalitet Välkommen till dialogmöte juni 2016 #ukakvalitet Introduktion till diskussionspunkter Arbetslivsperspektiv ska ingå i alla fyra komponenter ska fokusera på kvalitativa aspekter, dvs. hur innehåll och utformning

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m

Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m SAMFAK 011/70 Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m Samhällsvetenskapliga fakulteten Beslut 011-05-6 Innehållsförteckning Riktlinjer för mottagande av nya studenter m m 3 Mottagande av nya studenter

Läs mer

Det akademiska värdet av mobilitet

Det akademiska värdet av mobilitet Det akademiska värdet av mobilitet Förslag till åtgärder för att öka antalet utresande utbytesstudenter 2016-05-11 Anders Ahlstrand Bakgrund På forummötet i oktober 2013 diskuterades hinder och möjligheter

Läs mer

Trackit Uppsala universitet En kartläggning av hur Uppsala universitet följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna

Trackit Uppsala universitet En kartläggning av hur Uppsala universitet följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Trackit Uppsala universitet En kartläggning av hur Uppsala universitet följer och följer upp sina studenter före, under och efter studierna Hanne Smidt April 2013 1 Förord Uppsala universitet säkerställer

Läs mer

Mottagare: Christina Kaspersen. Sammanställning och analys av inkomna handlingsplaner för Studie-och Karriärvägledning vid Göteborgs universitet 2017

Mottagare: Christina Kaspersen. Sammanställning och analys av inkomna handlingsplaner för Studie-och Karriärvägledning vid Göteborgs universitet 2017 2017-06-26 GÖTEBORGS UNIVERSITET Skrivelse Datum: 2017-06-26 Dnr: V 2017/585 Mottagare: Christina Kaspersen Handläggare: Catherine Gillo Nilsson Sammanställning och analys av inkomna handlingsplaner för

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete Självvärdering Lärosäte: [Ange namn på lärosätet] Reg.nr: UKÄ:s granskningar fokuserar på att granska om lärosätenas kvalitetssäkringsarbete,

Läs mer

Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Humanistiska fakulteten DATUM: Förslag 2015-10-13 BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Margareta Hallberg FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Utbildningskommittén informationsdel. 11 oktober 2016

Utbildningskommittén informationsdel. 11 oktober 2016 Utbildningskommittén informationsdel 11 oktober 2016 Dagordning 11 oktober 2016 1. Mikael Wiberg om Mikael Wiberg 2. Studieverkstaden, Magnus Olsson, Erika Lindborg, Annika Bindler 3. Sena anmälningar,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE STYRDOKUMENT Dnr F X XXXX/XX HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING OCH BREDDAT DELTAGANDE Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Kvalitetsgranskning och uppföljning av utbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kvalitetsgranskning och uppföljning av utbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 2018-03-15 Projektplan Dnr STYR2018/499 Kvalitetsgranskning och uppföljning av utbildning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten Projektansvarig: Prodekan, Lena Eskilsson Projektledare: Lena Örnberg Projekttid:

Läs mer

Tack för alla motioner!

Tack för alla motioner! Tack för alla motioner! Styrelsen vill tacka för de inkomna motionerna. Vi har diskuterat samtliga och besvarat dem utifrån vår synvinkel. Om det är någonting som är oklart eller som ni vill fråga om innan

Läs mer

Trackit! En rapport om Lunds universitets rutiner för att följa sina studenter före, under och efter studierna

Trackit! En rapport om Lunds universitets rutiner för att följa sina studenter före, under och efter studierna Rapport 23 mars 2012 Trackit! En rapport om Lunds universitets rutiner för att följa sina studenter före, under och efter studierna Hanne Smidt & Kristina Josefson Trackit! 2 Innehållsförteckning 1. Introduktion...

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Dialogmöte granskning av kvalitetssäkring av forskning. Anders Söderholm Generaldirektör, UKÄ

Dialogmöte granskning av kvalitetssäkring av forskning. Anders Söderholm Generaldirektör, UKÄ Dialogmöte granskning av kvalitetssäkring av forskning Anders Söderholm Generaldirektör, UKÄ Nuvarande nationella kvalitetssäkringssystem 2017 2022 fyra komponenter Vägledning för granskning av lärosätenas

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM:

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM: HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 IKI Ansvarsfördelning DATUM: 2019-01-21 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se Innehållsförteckning SAMTLIGA LÄRARE OCH

Läs mer

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner

BESLUT. Elitidrottande studenter vid Uppsala universitet: rutiner UPPSALA UNIVERSITET BESLUT 2015-04-2 1 UFV 2014/153 1 (1) Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress S:tOlofsg.1 OB Handläggare Eva Söderman Telefon: 018-4711880 Telefax: 018-4711640 www.uu.se Eva.Soderman@uadm.uu.se

Läs mer

HISTFILFAK 2016/108. Mål och strategier. Historisk-filosofiska fakulteten. Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden

HISTFILFAK 2016/108. Mål och strategier. Historisk-filosofiska fakulteten. Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden HISTFILFAK 2016/108 Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2016-12-20 Innehållsförteckning Inledning 3 Utbildning 3 Mål 3 Strategier 3 Forskning 4 Mål 4 Strategier 5 Arbetsmiljö och samverkan

Läs mer

Goda exempel på breddad rekrytering och breddat deltagande Malmö högskola

Goda exempel på breddad rekrytering och breddat deltagande Malmö högskola Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Kommunikatör Charlotte Löfgren 010-470 03 61 072 572 05 36 PM Datum 2016-04-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111

Läs mer

Policy för kvalitetsarbetet

Policy för kvalitetsarbetet Dnr: BTH-.2.-0278-205 Policy för kvalitetsarbetet gällande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå Beslutad av högskolestyrelsen 205-2-, 8 Gäller från och med 206-0-0 Ersätter dnr: BTH-.2.-040-204

Läs mer

Program för systematiskt kvalitetsarbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Program för systematiskt kvalitetsarbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola 1 (10) Program för systematiskt kvalitetsarbete vid Ersta Sköndal Bräcke högskola Bilaga: Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete 2017 2022 Beslutsfattare Beslutsdatum Giltighetstid Dokumenttyp

Läs mer

Handlingsplan för breddad rekrytering

Handlingsplan för breddad rekrytering UFV 2013/168 Handlingsplan för breddad rekrytering 2014 2016 Fastställd av Rektor 2014-01-21 Innehållsförteckning Inledning 3 Planer och aktiviteter vid Uppsala universitet 3 Bakgrund 4 Olika utbildningar-

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2019 2021 OCH VERKSAMHETSPLAN 2019 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2018-10-23 BESLUTAD AV: Prefekt Frode Slinde KONTAKTPERSON: Frode Slinde Frode.slinde@gu.se FORSKNING

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap DATUM: 2016-10-17 BESLUTAD AV: Prefekt Claes Annerstedt Proprefekt Peter Korp Viceprefekt Christel Larsson

Läs mer

ALOKA 2016 ALUMNVERKSAMHET MED STUDENTEN I FOKUS

ALOKA 2016 ALUMNVERKSAMHET MED STUDENTEN I FOKUS ALOKA 2016 ALUMNVERKSAMHET MED STUDENTEN I FOKUS KARIN LIDBERG, ALUMNSAMORDNARE, GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2016 LIVSCYKEL FÖR ALUMN www.youtube.com/watch?v=ijewvd_9sfs 2 Fortbildning; livslångt lärande Del

Läs mer

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle.

Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. Här får du en kort beskrivning av vad det nya utbildningssystemet innebär för dig som studerar vid Högskolan i Gävle. OBS! Extra viktigt för dig som läser fristående kurser. Europa din nya studieort!

Läs mer

Psykologiska Institutionen

Psykologiska Institutionen HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Psykologiska Institutionen DATUM: 2017-12-05 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Kompetensförsörjning sker i syfte

Läs mer

Kvalitetsdrivet 20-21/ Pilot Örebro

Kvalitetsdrivet 20-21/ Pilot Örebro Kvalitetsdrivet 20-21/4-16 - Pilot Örebro 2016-04-25 1 Dagens workshop Presentation av vår pilot i The Academic Value of Mobility Gruppdiskussion Återkoppling och kort redovisning 2016-04-25 2 Vår arbetsplats

Läs mer

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå

I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå 1 I. Validering av nya program med examen på grundnivå och/eller avancerad nivå Validering av nya program är ett grundläggande element i kvalitetssäkringsarbetet vid Lunds universitet. Förutsättningarna

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer

Att synliggöra kvalifikationer Att synliggöra kvalifikationer Varför EQF? I Europa pågår just nu ett omfattande arbete för att underlätta rörligheten på arbetsmarknaden och ta till vara på de kvalifikationer som en person förvärvat

Läs mer

Några relevanta projekt på UKÄ

Några relevanta projekt på UKÄ Några relevanta projekt på UKÄ HfR-konferens 10-11 november 2016 Marie Kahlroth och Johan Gribbe Aktuellt hösten 2016 Kartläggning av studieavgifterna (regeringsuppdrag) Uppföljning av ersättningsbeloppen

Läs mer

Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet Riktlinjer Fastställt av fakultetsstyrelsen 01-06-20 med ändring 2004-12-01 Dnr M:A9 46/2001 1 Studievägledarna Riktlinjer för studievägledning vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet I högskoleförordningen

Läs mer

Mottagare: Christina Kaspersen

Mottagare: Christina Kaspersen Rapport Datum: 2016-04-21 Dnr: V 2015/496 Mottagare: Christina Kaspersen Handläggare: Catherine Gillo Nilsson Rapport: Sammanställning och analys av inkomna handlingsplaner för Studieoch Karriärvägledning

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan bilaga

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan bilaga Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI-BILAGA Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: Fredrik Engström, prefekt. FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Bäst på utbildning! -hur når vi det målet? Eric Lindesjöö, Tfk - Vårt stöd i kvalitetsarbetet - Och vad ÄR kvalitetsarbete? - De utmaningar

Läs mer

Stockholms universitets riktlinjer för studie- och karriärvägledning

Stockholms universitets riktlinjer för studie- och karriärvägledning 1 (7) 2016-06-30 SU FV-1.1.2-0736-16 Handläggare: Katarina Fjellström Studie- och karriärvägledare Studentavdelningen Stockholms universitets riktlinjer för studie- och karriärvägledning 2016-2018 Stockholms

Läs mer

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering?

Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? 18 nov 2016 Aleksandra Sjöstrand Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? Vad handlar breddad rekrytering om? Jag är, hittills, den enda i familjen som läst på universitet. En följd av att komma

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning

Ansvar: utbildningsnämnden, sektioner, studerandeavdelning, informationsavdelning Dnr 59-2009-252 Handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 Fastställd av Utbildningsnämnden 2009-02-10 Inledning 1. Utgångspunkter för arbetet med breddad rekrytering 2. Organisation och ansvar 3.

Läs mer

Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa

Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa Trackit Implementeringsplan - för nya gemensamma rutiner för att följa Lundastudenter före, under och efter studierna vid Lunds universitet November 2012 Styrgruppen för Trackit projektet 1 Implementeringsplan

Läs mer

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi

Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi. Henrik Saxén Åbo Akademi Kvalitetssäkring på universitet i Finland och på Åbo Akademi Henrik Saxén Åbo Akademi Europeisk utveckling Bolognaprocessen: Officiell målsättningen inte att skapa ett homogent utbildningssystem utan jämförbarhet

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori HANDLINGSPLAN 2017 2019 OCH VERKSAMHETSPLAN 2017 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori DATUM: 2016-11-30 BESLUTAD AV: KONTAKTPERSON: FORSKNING SOM PÅVERKAR Prioriteringar och mål 2017

Läs mer

Mobilitet och internationella samarbeten - Pilot Örebro

Mobilitet och internationella samarbeten - Pilot Örebro Mobilitet och internationella samarbeten - Pilot Örebro 2016-12-07 1 Dagens workshop Presentation av vår pilot i The Academic Value of Mobility Gruppdiskussion Återkoppling från gruppdiskussionerna 2016-12-07

Läs mer

Humanistiska fakulteten

Humanistiska fakulteten HANDLINGSPLAN 2018 2020 OCH VERKSAMHETSPLAN 2018 Humanistiska fakulteten DATUM: 2017-10-26 BESLUTAD AV: Humanistiska fakultetsstyrelsen KONTAKTPERSON: Marie Demker DNR: V 2017/703 FORSKNING SOM PÅVERKAR

Läs mer

Universitetskanslersämbetet. Anders Söderholm Generaldirektör

Universitetskanslersämbetet. Anders Söderholm Generaldirektör Universitetskanslersämbetet Anders Söderholm Generaldirektör Universitetskanslersämbetets uppdrag Ger universitet och högskolor underlag för förbättring genom granskning och utvärdering av verksamhetens

Läs mer

Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018

Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018 Rådet för forskarutbildning Ordförande BESLUT SLU ID: SLU.ua 2018.1.1.2-976 2018-12-11 Sändlista Bedömning inom ramen för SLU:s kvalitetssäkringsarbete/forskarutbildning 2018 Beslut Rådet för forskarutbildning

Läs mer

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande Förslag i Remisspromemoria Stockholms universitet 23/9 2014 Carina Lindén, Viktiga utgångspunkter De nationella utbildningssystemen har formats

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för utbildning på grund-, avanceradoch forskarnivå

Kvalitetsledningssystem för utbildning på grund-, avanceradoch forskarnivå KVALITETSSÄKRINGSPOLICY Kvalitetsledningssystem för utbildning på grund-, avanceradoch forskarnivå SOPHIAHEMMET HÖGSKOLAS kvalitetssäkringsarbete ska leda till hög kvalitet i utbildning och forskning och

Läs mer

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet

System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet System för kvalitetssäkring av de tekniska yrkesprogrammen vid Uppsala universitet Birgitta Gelin Kansliet för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten birgitta.gelin@uadm.uu.se Åsa Kassman Rudolphi Institutionen

Läs mer

Verksamhetsplan för Humanistiska fakultetsnämnden Inledning

Verksamhetsplan för Humanistiska fakultetsnämnden Inledning Verksamhetsplan för Humanistiska fakultetsnämnden 2016 2017 Inledning I denna verksamhetsplan presenteras kortfattat mål och åtgärder för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Planen utgår

Läs mer

Utvärdering av Sveriges universitet och högskolor

Utvärdering av Sveriges universitet och högskolor Utvärdering av Sveriges universitet och högskolor Göran Finnveden Professor, Vice-rektor för hållbar utveckling Ordförande i UKÄ:s bedömargrupp för tematisk utvärdering om hållbar utveckling Tematisk utvärdering

Läs mer

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH

Yttrande över promemorian Kvalitetssäkring av högre utbildning, U2015/1626/UH Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Ulf Hedbjörk Utredare +46 10 470 04 60 ulf.hedbjork@uhr.se YTTRANDE Datum 2015-05-08 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

KVALITETSARBETE VID KFS KONSTNÄRLIGA FAKULTETENS BEREDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ (KF BUGA)

KVALITETSARBETE VID KFS KONSTNÄRLIGA FAKULTETENS BEREDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ (KF BUGA) KVALITETSARBETE VID KFS S BEREDNING FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ (KF BUGA) Syfte med förmiddagen Presentera kvalitetsarbetet vid KFS med särskild fokus på de aktiviteter som ni som programansvariga

Läs mer

Riktlinjer för validering av ej programbaserad utbildning som kan leda till examen

Riktlinjer för validering av ej programbaserad utbildning som kan leda till examen RIKTLINJER Dnr LS 2009/471 2011-05-16 Ledningsstöd Utvärdering Erik Hedberg Riktlinjer för validering av ej programbaserad utbildning som kan leda till examen I. Inledning och bakgrund Validering av utbildning

Läs mer

Kvalitetssäkring av högre utbildning

Kvalitetssäkring av högre utbildning Kvalitetssäkring av högre utbildning Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning Ett sammanhållet system. Beakta lärosätenas eget arbete för kvalitetssäkring. Lärosätena ska kunna visa på

Läs mer

Psykologiska institutionen

Psykologiska institutionen HANDLINGSPLAN 2016 2018 OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 Psykologiska institutionen DATUM: 2015-11-27 BESLUTAD AV: Jesper Lundgren, prefekt KONTAKTPERSON: Jesper Lundgren FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier

Läs mer

Modernisering av högre utbildning i Europa - den sociala dimensionen Eurydike-studie / Ulf Hedbjörk

Modernisering av högre utbildning i Europa - den sociala dimensionen Eurydike-studie / Ulf Hedbjörk Modernisering av högre utbildning i Europa - den sociala dimensionen Eurydike-studie / Ulf Hedbjörk Modernisation of Higher Education in Europe 2011: Funding and the Social Dimension En studie av Eurydike-nätverket

Läs mer

Från Bologna till Borås Viktig information för dig som studerar vid Högskolan i Borås

Från Bologna till Borås Viktig information för dig som studerar vid Högskolan i Borås Från Bologna till Borås Viktig information för dig som studerar vid Högskolan i Borås Borås Bologna Education is peace-building by another name J. Dhanapala / William G. Potter. International Herald Tribune

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012

Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1 (7) 2009-02-19 Dnr SU 29-0405-09 Stockholms universitet Studentavdelningen Stockholms universitets handlingsplan för breddad rekrytering 2009-2012 1. Inledning Stockholms universitet - Det öppna universitetet

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Strategisk plan JURIDISKA FAKULTETEN

Strategisk plan JURIDISKA FAKULTETEN Strategisk plan 2018 2026 JURIDISKA FAKULTETEN Inledning Lunds universitet och den Juridiska fakulteten grundades 1666 och har under århundranden varit ett centrum för bildning och lärdom. Lunds universitet

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

UFV 2015/475. Uppdrag om att utforma en modell för systematisk utbildningsutvärdering. universitet. Direktiv. Beslutade av rektor

UFV 2015/475. Uppdrag om att utforma en modell för systematisk utbildningsutvärdering. universitet. Direktiv. Beslutade av rektor UFV 2015/475 Uppdrag om att utforma en modell för systematisk utbildningsutvärdering vid Uppsala universitet Direktiv Beslutade av rektor 2015-04-14 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 4 2 Uppdraget 4 3 Utgångspunkter

Läs mer

Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten

Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten Styrdokument Dnr A 2 5587/8 Den attraktiva fakulteten: Strategidokument för den Naturvetenskapliga fakulteten 29-213 Publicerad Beslutsfattare http://www.science.gu.se/fakulteten/namnden/policies Naturvetenskapliga

Läs mer

Projekt nationell studentrekrytering

Projekt nationell studentrekrytering Projekt nationell studentrekrytering Idébeskrivning Skrivet av Kommunikationsavdelningen, Joachim Ekström 2018-01-10 Mall för idébeskrivning, framtagen av Utvecklingsstöd, Planeringsavdelningen, september

Läs mer

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 2016 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN DATUM: 2013-11-07 AVSÄNDARE: JÖRGEN THOLIN KONTAKTPERSON: JOHAN JOHANSSON Gemensamma förvaltningen Gemensamma förvaltningen ska tillhandhålla

Läs mer

Från breddad rekrytering till breddat deltagande

Från breddad rekrytering till breddat deltagande Från breddad rekrytering till breddat deltagande 2014-11-04 Caroline Tovatt, UHR En analys av hur lärosäten presenterar sitt arbete med lika möjligheter till högre studier Begreppsförklaringar Breddad

Läs mer

Lärande i förändring

Lärande i förändring 1 Lärande i förändring SVERDs höstkonferens 141023 Högskolans kursutbud, MOOC och examina Lars Haikola Utredare Högskolans utbildningsutbud 2 Disposition Svensk högre utbildning 2014 fakta, karakteristika,

Läs mer