Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010"

Transkript

1 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads Universitet, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Högskolan i Borås, Högskolan Väst samt Högskolan i Halmstad. (http://www.vkf-samverkan.se) VKF har som ambition att på olika sätt skapa kunskap om det flexibla lärande både idag och i framtiden samt att sprida denna kunskap inom sina lärosäten och till olika aktörer. Som ett led i detta har VKF arrangerat en konferens i Göteborg om framtidens e-lärande där samverkan mellan Lärosäten (LS) och Lärcentra (LC) har en central roll. I samband med förberedelserna av konferensen skickades en enkät ut med frågor. Syftet är att skapa en plattform för dialog om de frågor lärcentra ser som mest angelägna för framtida samverkan. Detta dokument skapat är en tolkning och sammanfattning av svaren från den enkät som skickades ut. (Obearbetad svarsdata: Arbetsgruppen för LC-enkäten: Lena Johansson, Karlstads Universitet Johani Karonen, Högskolan i Skövde Siv Sjöström, Högskolan i Jönköping Hans Öberg, Högskolan i Skövde

2 Hur kan lärosätena stödja och underlätta för ditt lärcentrum i arbetet med att synliggöra kurser och program? Gemensam annonsering och marknadsföring De flesta kommuner ger inget stöd åt annonsering, så behov av ekonomiskt stöd för t.ex. annonsering. Gemensamt gå ut i informationskampanjer. Information av olika slag är en återkommande punkt, t.ex. hemsidor med information både hos lärcentrum och högskolor. Marknadsföring via studie- och yrkesvägledning. Egen anmälningskod för orten. Vara tydliga i studera.nu. hur kurserna och programmen distribueras. Hänvisa i kataloger och tryckt material till eller till aktuellt samverkande lärcentrum. Informationsträffar ute på lärcentra och vara med på återkommande jobb- och utbildningsmässor. Tillsammans bearbeta organisationer, företag, kommuner mm. Genom ett ökat/faktiskt samarbete mellan lärcenter och lärosäten.

3 Har ni/du specifika önskemål om kurser, program eller samarbeten Veta vilka Lärcenter/distanskurser som finns på alla lärosäten. Socionomprogrammet Sjuksköterskeprogrammet Specifika kurser och program med inplanerade fysiska träffar på lärcentra Arbetsterapeut Personalvetare Socialrätt Juridikkurser Beteendevetenskap Ledarskap Lärare Butikschefsprogrammet Teknikkurser Processindustri Omvärldsbevakning Logistik Kurser som täcker branscher och regionens behov och kortare kurser än 7,5 hp och som snabbt kan levereras utifrån behov.

4 Organisation Fungerar bra när: Kommunikation från rätt person på lärosätena till rätt person på lärcentra Information från lärosätena går ut i rätt tid och till rätt person, gäller t.ex. antagningar, deltagarlistor, schema, tentor och ändringar av olika slag. Stöd till personal och studenter Tydliga instruktioner om vad man behöver för verktyg, ska göra om problem uppstår och vänder sig Tillgång till olika system, t.ex. lärplattform Tillåter inspelning och streaming för att kunna se på i efterhand Fungerar dåligt när: Föreläsningar krockar Tekniken inte fungerar Ändringar skickas för sent till lärcentra Kurser och program fördelas utan lärcentra involverade Administrationen av deltagare, scheman, tider inte kommer i tid till lärcentra Svårt att få kontakt med rätt person på lärosätena. Institutionerna har olika rutiner Att inte få starta en kurs eller program pga för få anmälda till ett lärcenter Svårt att greppa de studenter som läser på distans/campus och som bor nära ett lärcenter

5 Tekniken Fungerar bra när: Uppkopplingarna via brygga fungerar utan problem Testsändningar utförs En organisation för service som finns tillgänglig När läraren vet hur tekniken fungerar Kvalitet på ljud och bild är bra Tekniken används utifrån där den är bäst lämpad för utbildningsformen Fungerar dåligt när: Uppkopplingen inte fungerar pga okunskap Inget tekniksupport Bild och ljudproblem Lärarens okunskap om tekniken, t.ex. zoom, ljud, bildinställningar, dåliga powerpoints etc Kompabilitetsproblem mellan systemen Svårt att isolera fel vid telebildsändingar Svårt att veta de tekniska förutsättningarna

6 Pedagogiken Fungerar bra när: Rätt utnyttjande av olika medier till olika utbildningsformer, t.ex. växelverkan mellan olika former av teknik och pedagogiskt upplägg Lärarens förmåga att använda mediet på ett bra sätt Lärarens vana vid tekniken Föreläsningarna spelas in och kan ses i efterhand Väl fungerande interaktion/dialog/kommunikation mellan lärare och studenter på lärcentra Skapa gynnsamt klimat för gruppgemenskap Förberedelse A och O Fungerar dåligt när: Lärares okunskap om distanspedagogik och lärcentra Dåligt förberedda lärare Lärare som är ovana med tekniken Innantill läsande lärare Lärare som har dålig kunskap om distansstudenters situation Använder inte mediet på bästa sätt Klassrumssändningar där läraren koncentrerar sig på studenterna i rummet och glömmer bort de som sitter på lärcentra Ovana vid mediet kan skapa disciplinproblem vid t.ex. seminariediskussioner

7 Samarbete Kontinuerliga träffar med lärcentra Kontaktperson/samordnare vid varje lärosäte Dialogen måste förbättras Information måste förbättras Dokumentation måste förbättras Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring måste bli bättre Pedagogik och metodik, hitta modeller för de olika medierna Utbilda lärare i distanspedagogik Utbilda lärcenterpersonal i teknik och pedagogik Lärcentra ses som en resurs och likvärdig partner i ett samarbete Bättre utvärderingsmöjligheter och återkoppling mellan lärcenter och lärosäten Upparbeta rutiner Mer kunskap om olika lärplattformar Värdskapet som lärcentra tillhandahåller viktigt att lyfta fram och synliggöra Mötesplats för studenter (även campus och online studenter) Ekonomi vem ska stå för vad? Hur ska samverkan se ut i framtiden?

8 Kompetensutveckling lärcentrum Vid införandet av ny teknik och lärplattformar skulle korta demonstrationer vara värdefulla Handledningssituationen Vi behöver kunna validering Antagningsprocesser, administrativ överblick Svenska som andra språk eftersom SFI är en stor verksamhet Lagstiftning inom integration i samhället, t ex ensamkommande flyktingbarn Distanslärarpedagogik Studieteknik Användning av telebild och liknande teknik i studiesituationen Handel, försäljning, industri och mekanik Omvärldsbevakning/omvärldsanalys inom flexibla arbetssätt och nya tekniker

9 Kompetensutveckling lärosäten Att utnyttja lärplattformarna bättre Teknik/pedagogik Djupare kunskap om flexibla upplägg Ta del av Lean Production-tankarna Omvärldsbevakning Telebild och Adobe Connect Grundläggande disanspedagogik/teknik för föreläsarna Förståelse av studenternas studiesituation på hemorterna Lärarnas nivå på metodik och teknik varierar mycket, skulle behöva utbyta erfarenheter och lära av varandra.

10 Nya roll/uppgifter för lärcentrum senaste tiden Vägledning, fler arbetssökande Vi jobbar med kortutbildade människor som behöver utbildning på Komvuxnivå Ansvar för Komvux Utveckla möjligheter till forskning och affärsutveckling Yrkeshögskoleutbildningar Specialinriktade högskoleutbildningar Marknadsföringsansvar Vara en plats för öppna föreläsningar Ordna SYV-träffar Ordna uppdragsutbildningar Arbeta nära arbetslivet där det är möjligt Det sker en bortprioritering av högskolekurser när Komvux-ansvaret ökar Integration av befolkningsgrupper i samhället

11 Nya roll/uppgifter för lärcentrum framtiden Omställning vid konjunktursvackor Höja allmän nivå i svagutbildad landsbygdskommun Vägledning Erbjuda yrkeshögskoleutbildning Jobba mer strategiskt med kompetensförsörjning Teknisk support och teknisk kompetens inom utbildningssystem Strategiska tillväxtfrågor på kommunal och regionsnivå Mer som knutpunkt mellan lärosäte och studenter Större fokus på näringslivets behov Aktiv part i samverkan och utveckling Utbildningar som leder till arbete Ragga projektpengar

12 Ny roll/uppgifter för LS i förhållande till LC Erbjuda kontinuerlig utbildning till ungdomar och vuxna Bära kostnader för telebildsändningar, annonser och marknadsföring Hjälpa oss att öka genomströmningen LC hjälper LS med breddad rekrytering Hjälpa till att bygga en stark region Stabilisera samarbetet genom avtal Lyssna mer på och stötta lärcentra Utveckla distributionsformerna och sluta kräva stora grupper för att köra kurser Bättre lyssna av behov i samhället

Survey Enkät till lärcentra

Survey Enkät till lärcentra Survey Enkät till lärcentra Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande Number of evaluated questionnaires: 44 Question Survey Results Result n Om lärcentrum Länstillhörighet 42 Hallands län 11.90 %

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande

Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Högskolans utvecklings- och supportfunktion för flexibelt lärande Bakgrund Projektet Learning Center drevs mellan år 2001 och januari 2005. Ett av projektets mål var att hitta en mer permanent form för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014

Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna. hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Lapplands Lärcentra Kiruna hösten 2012/våren 2013 verksamhetsmål för hösten 2013/våren 2014 1 Bakgrund Lapplands lärcentra Kiruna är en del av Lapplands lärcentra som ansvarar

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober.

Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. 2011-11-02 Minnesanteckningar Vård- och omsorgscollege Kronoberg Dokumentation från eftermiddagens dialogcafé vid Kick-off för Vård- och omsorgscollege Kronoberg fredagen den 21 oktober. Nedan kan du läsa

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Inledning Bakgrund Det finns i dagsläget lärcentra i närmare 90 % av landets kommuner. LärCentrum i Jämtlands län

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov

SUNET Strategi 2012- utbildningens behov SUNET Strategi 2012- utbildningens behov 1. Introduktion 2011-10-17 A Denna rapport presenterar arbetet med SUNETs strategi för 2012 och framåt. Strategin har tagits fram av representanter för olika lärosäten

Läs mer

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder

Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder maj 2013 Patrick Krassén Uppdragsutbildning: Möjligheter och hinder Innehåll Bakgrund till rapporten... 2 Sammanfattning och slutsatser av underlagsrapporten.... 4 1 Inledning... 6 1.1 Om uppdragsutbildning...

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017

Verksamhetsplan 2014-2017 Verksamhetsplan 2014-2017 Arbetsmarknad & kompetensutveckling Arbetsmarknad & kompetensutveckling www.hassleholm.se/ak Innehållsförteckning Förord... 2 Ansvar och uppdrag... 4 Hässleholms kommun ska ge

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår

Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Studentpolitisk program Halmstad Studentkår Innehåll Inledning... 2 Utbildningspolitiska grunder... 3 Grundsyn... 3... 3 Studenten som medaktör... 3... 3 Högskolans roll i det omgivande samhället... 4

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1 Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia AP-gatan och utbildningarna: Butik och handel GRBOH-1110-12, Butiksförsäljning GRBUT-1108, Livsmedelsförsäljning

Läs mer

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland En rapport från Västra Götalands Bildningsförbunds folkhögskoledelegation med syfte att beskriva folkhögskolornas verksamhet och kompetens

Läs mer

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Rapport 2013:4 Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Kunskapsklyftan - Högskolan som företagen inte ser är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2013. Citera oss gärna men ange källa. Författare

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA SKNT, Sveriges kommunala näringslivstjänstemän Författare Gustav Pettersson Projektledare Lena Miranda 14 januari 2014 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997

Läs mer

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår

Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår Reviderad: Årsmötet 150212 1 Innehåll Åsiktsdokument för Kristianstad Studentkår... 1 Innehåll... 2 1. Grundsyn... 4 1.2 Studenten som medaktör... 4 1.3 Högskolan

Läs mer

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning

Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning Digital sammanfattning av rapporten från Nationella Samverkansgruppen om Utveckling av högskoleutbildning för studenter med utvecklingsstörning 2011-2014 Hälsoinspiratörsprojektet 1 Detta är en digital

Läs mer

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget

helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget helena jannert studiebibliotekarie - tankar och idéer om en ny yrkesroll 1 2001 framsteget innehåll 1 förord 2 bakgrund 2 BILL och EBILL 4 studentens behov 4 Media 6 Inköpsnivå för folkbiblioteket 7 Inköpsnivå

Läs mer

Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet

Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 1 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Tillgänglighet Att både fysiskt finnas på plats där medlemmarna finns samt svara på mail och

Läs mer