Framgångsrika IT-strategier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrika IT-strategier"

Transkript

1 Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd C 0% M 100 % Y 100% K 25% Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och när tekniken inte tillåter rasterade objekt. Svart/vit logotype. Titangrå C 23% M 11 % Y 0% K 20% Mörkröd C 25% M 100 % Y 100% K 39% Framgångsrika IT-strategier Företagen, tjänsterna och lösningarna som gör din IT-verksamhet framgångsrik MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MARS 2011

2 retail: t shirt store: malmö, lund, kalmar, jönköping, norrköping, örebro, sundsvall, skellefteå, umeå gate one, gallerian, stockholm följ resan från syslöjd till ett etablerat klädmärke på freddieg.se showroom: freddieg.se / webshop: freddiegstore.com

3 3 > Innehåll Vad betyder»strategi«och när anses man vara framgångsrik? Enligt Svenska akademins ordbok visar sig ordet STRATEGI från begynnelsen vara en militärterm där det gällde för fältherren att genom olika manövrar snärja motståndaren så att han förlorade slaget. Ordboken säger dock också att strategi kan betyda att genom skickligt manövrerande långsiktigt och övergripande leda t.ex. ett företag i någon önskad riktning. När kan man då bedömas vara framgångsrik? Enligt samma ordbok så är man framgångsrik om man når ett gott resultat, en lycklig utgång eller kanske t.o.m. gör succé eller vinner en seger! Strategen blir då den som analyserar nuläget, gör upp en långsiktig plan med tillhörande konsekvensanalys och sjösätter det med hjälp av underordnade som får utfärda de detaljerade handlingsplanerna. Begreppet IT-STRATEGI kom till under sent 80-tal på företags IT-avdelningar som ett intressant plan för att synliggöra vilken IT-verksamhet som var affärskritisk för företaget. Det finns också olika hjälpmedel för att definiera visioner, fokusområden, framgångsfaktorer och slutligen handlingsplaner för att mäta och styra kopplingen mellan verksamhet och IT-frågor (t.ex. ett balanserat styrkort för IT-avdelningen). Det finns många sätt att definiera sin IT-strategi men att dela upp komplexiteten i block kan göra CIO-livet lite enklare. Man kan t.ex. dela upp IT-strategin i följande delar (vi kan kalla nedanstående figurer för IT-Strategistacken) Användare Tjänster Applikation Infrastruktur Användare Analysera vad organisationen har för typ av användare i avseendet IT-erfarenhet, behov av mobila lösningar, krav på informationsdelning mm. Tjänster Vad är det för tjänster som behöver implementeras för att tillfredsställa användarnas nuvarande och kommande behov? Vilken servicenivå (SLA) vill användarna ha på de olika tjänsterna och är villiga att betala för? Tjänsten skall kanske köpas i molnet? Applikation Hur skall applikationer, som realiserar verksamheten behov av tjänster, väljas? Skall man utveckla egna eller välja standardapplikationer? Skall man anpassa applikationerna till verksamhetens sätt att arbeta eller går det att anpassa verksamheten till en standardapplikation? Infrastruktur Vilken infrastruktur krävs för att realisera hela Strategistacken och vilka resurser behövs? Här finns idag valet mellan egen drift, outsourcad drift eller köpa tjänsten i molnet enligt ovan. Lycka till med din egen IT-strategi»Begreppet IT- STRATEGI kom till under sent 80-tal på företags IT-avdelningar«Valentio Berti, > Chairman IAMCP Sweden 5. Diversify Consulting Group AB 6. Serena Software AB 7. Sigma 8. ComAround Scandinavia AB 10. Qondoc System AB 11. Frontit AB 12. Rumbeline Consulting AB 13. Karlöf Consulting AB 15. Onbird AB 16. Mawell Scandinavia AB 17. IT Ledarna i Stockholm AB 18. Cybercom Group AB 19. ComActivity AB 21. Acando AB 22. IT Optima Group 23. Fastdev AB 25. SO4IT AB 27. Innovation Push AB 28. Dynabyte AB 29. icore Solutions AB Projektledare: Erik Annerberg, Anna Nordgren, Mark Siozon. Säljare: Marianne Stjernvall, Semir Jasarevic. Skribenter: Måns Widman, Rolf Andersson, Patricia Palma, Kent Olofsson. Form: AB Christian Sabe. Omslagsbild: Istockphoto. Foto: Andreas Eklund. Tryck: Elanders AB, Distribution: Computer Sweden, mars 2012 För tematidningar med distribution via IDGs tidningar via vänligen kontakta Cecilia Löwenadler, Affärschef, på tel: Boka lokal för er utbildning eller konferens! Stockholm City, Kista Science City, Lindholmen Göteborg,

4 presenterar STOCKHOLM GRAND HôTEL 19/4 Intelligent Business Öka konkurrenskraften med bättre beslutsunderlag Jussi karlgren big data-pionjär, gavagai mats o Eklund cio, FritidsrEsor/tui sven HamrEFors ForskarE gunilla EngElbrEktsson cio 2:a ap-fonden Om konsten att skapa mening i det enorma informationsbruset och nå konkurrensmässig fördel handlar vår heldag. Vi tittar på allt från smarta verktyg till organisationsfrågor, som alltid i teori och praktik! Självklart ges även gott om tillfällen till kvalificerat erfarenhetsutbyte i pauserna! Nätverk, mingel och ovärderligt erfarenhetsutbyte. VÄLKOMMEN! Läs mer och anmäl dig på: ALEXANDRA HEYMOWSKA moderator och chefredaktör CIO Sweden Ett Business Point-event

5 5 Christer Wallin > Vd Eje Thorarinsson > Konsultchef Diversify är ett konsultföretag med seniora medarbetare som levererar värdeskapande tjänster inom strategisk och operativ IT-utveckling som effektiviserar och lyfter våra kunders verksamhet.vi erbjuder tjänster inom områdena IT-management, Utveckling och Infrastruktur. Omsättning 2011: 76 Mkr. Antal anställda: ca 80. Hemsida: Diversify Consulting Group AB Utan IT-avdelning, inga affärer! IT avdelningen är företagets gemensamma kompetenspool för de nya affärsmodellerna utan IT ingen affär. Det är dags för IT att släppa taget om det gamla och gå i bräschen för IT- och kommunikations-tjänster i molnet. Verksamheten ska inte driva molnsatsningen, för de förstår inte den fulla potentialen helt enkelt«, säger Christer Wallin som är VD hos konsultföretaget Diversify:»Det nya affärstänket måste komma från IT. Så gör infrastrukturen oberoende av system och tjänster, och använd molnet som ett alternativ till outsourcing. Kompetensen och kontrollen över IT-infrastrukturen blir kvar på företaget samtidigt som man slipper binda kapitalet i hårdvara.«helheten måste komma med! Många företag har insett fördelarna att leverera sina tjänster till kunder och samarbetspartners över internet. Men trots att distributionen av tjänsterna ligger i Molnet så ligger hela utveklingen och testningen av nya system hemma på egna maskiner och hårdvara.»företagen missar en stor del av den potential som finns i en helt förnyad leveranskedja och ser bara till de separata delarna istället för till helheten«fortsätter Eje Thorarinsson, Konsultchef på Diversify. Strategisk kompetens en svår balansgång Det gäller att attrahera och behålla sin personal och ge dem spännande utmaningar. Detta står delvis i kontrast till att företagen bygger kompetens på uppgifter som de endast genomför en gång medan de outsourcar eller köper in resurser för löpande uppgifter eller drift som sker i produktionsform. Då är frågan: Vilken kompetens är det egentligen som företaget på sikt behöver?»det nya affärstänket måste komma från IT.«Det nya införlivas med det gamla En framgångsrik IT-strategi har tydliga regler för»make or Buy«. Personliga intressen driver idag många frågor av strategisk natur. IT blir teknik och därmed förpassat till serverrummen eller till annat land. Det är kanske dags att våga göra tvärtom, d v s ta kontrollen och behålla den som en strategisk resurs. Det kräver dock bättre insikt i effektiva produktionsmodeller. n

6 6 Kevin Parker > Vice President Tjänster: Application Lifecycle Management (ALM), ITSM, BPM. Antall anställda: 850. Omsättning: 250 MUSD. Verksam globalt sedan: Hemsida: Serena Software ab Tre strategier för bättre applikationsutveckling Det finns tre viktiga IT-strategier som allt fler företag fokuserar på, för att IT-avdelningarna inte ska fortsätta leverera applikationer som verksamheten inte vill ha: Release Management, Kravhantering och Automatisering av applikationsutvecklingen. Det hävdar Kevin Parker, Vice President på Serena Software. Företaget hjälper organisationer att orkestrera deras applikationsutveckling. Mitt jobb tar mig runt världen, säger han. Förra året besökte jag kunder i 44 länder. Under dessa resor har tre teman dykt upp som allt fler företag fokuserar på. Nummer ett är Release Management. Anledningen är att verksamheten vill ha fler applikationsutgåvor fortare och med bättre kvalitet, och en säker, kontrollerad och automatiserad driftsättning. Jag mötte en kund i Italien som hade en utvecklingscykel från kravfasen till driftsättning på 89 dagar. Det är inte acceptabelt. Undermåliga krav Nummer två är kravhantering (Requirements Management). Vi har insett att det finns många omarbetningar av applikationer som sker på grund av undermåliga krav. Enligt undersökningar måste mellan 60 och 70 procent av kraven ändras. Mellan 30 och 40 procent måste ändras medan releasen håller på att implementeras. Det här är mycket störande för verksamheten och ett slöseri på resurser. Om vi får rätt krav från början sparar vi mycket tid och pengar. Inom kravhantering har vi i branschen gjort oss skyldiga till att försöka vara för vetenskapliga. Vi skapar dokument för kravspecifikationen på 400 sidor. Vi måste få bort den typen av kravspecifikationer. Vi har i stället börjat använda modelleringsoch simuleringsverktyg för att visa verksamheten vad den får. Spara mycket pengar Den tredje viktiga IT-strategin är att automatisera dessa processer från början till slut. Genom att automatisera processerna kan företag spara mycket pengar. Vi har kunder som har gjort besparingar på 50 procent av kostnaderna. Det viktigaste området inom manuella processer som kan elimineras är tiden till driftsättning. Vi har en automatiseringsteknologi som kan reducera tiden till driftsättning med så mycket som 90 procent. I USA har Serena en mycket stor kund som är ledande inom läkemedelsbranschen. Företaget hade en utvecklingscykel på 98 dagar, säger Kevin Parker. Det var inte acceptabelt. Med vår hjälp kunde de skära ned cykeln till nio dagar. Det innebär att de nu kan möta marknadens krav mycket bättre. Serena har hjälpt tusentals företag till stora förbättringar i applikationsutvecklingen genom större transparens, kortare väg till marknaden, nöjdare intressenter och sänkta kostnader. n»enligt undersökningar måste mellan 60 och 70 % av kraven ändras.«

7 7 Lars Littorin > IT-arkitekt Medarbetare: 1500 i 9 länder och på 9 ställen i Sverige. Omsättning: Mkr (2011). Tjänster: IT & Management och informationslogistik. Hemsida: Sigma Människor som vill något gör skillnad Det finns en IT-strategi som fungerar i alla företag just nu: att arbeta för ökad kundlojalitet och att fokusera på kostnad/nytta. Det är alltid svårt att diskuterar strategi utan att koppla det till bransch. Men de stora trenderna är utan tvekan branschöverskridande.»en sådan trend är allt mer personliga kundrelationer«, säger Lars Littorin, IT-arkitekt hos Sigma.»Internet har lett till en marknadssituation där man måste ha ett mycket unikt erbjudande för att inte utsättas för prispress. Alla vill ha en kund som troget stannar kvar även när konkurrenten tillfälligt är lite billigare.«lösningen har blivit personliga kundrelationer som både skapas och förstärks med hjälp av IT. Mobilitet har förstås en stark koppling till detta. Men många företag lägger fortfarande bara en ytterst blygsam del av IT-investeringarna på att direkt stödja en bättre kundupplevelse. Risk för suboptimering Ett allmänt förekommande problem är också dålig utväxling på IT-budgeten alltför stor del läggs på förvaltning av gamla applikationer. Enligt Gartner görs allt fler IT-investeringar utanför IT-avdelningens kontroll. Lars Littorin säger:»i det här sammanhanget blir molntjänster extra lockande det ställer ju minimala krav på egen IT-infrastruktur. Men att gå förbi IT-avdelningen är ju inget som automatiskt leder till bättre kostnadseffektivitet i det större perspektivet. Risken för suboptimeringar är stor!«lars påpekar också att det har blivit allt vanligare att prata om verksamhet i form av»kapabiliteter«eller»förmågor«. Istället för att t.ex. prata om verksamhetsprocessen»kundservice«kan man prata om motsvarande»förmåga«. Skillnaden är att verksamhetsprocessen utgör bara en av fyra aspekter av»förmågan«. De andra tre är människor, teknologi och tillgångar. Mer än bara system och processer På Sigma vill man att alla företag ska tänka mer på sina förmågor än bara på sina processer eller system. I en förändringsstrategi måste människor, processer och IT tillsammans bilda en effektiv enhet. Om en av delarna springer iväg utan de andra blir det alltid problem på sista raden.»alldeles för ofta ser vi affärsstrategier och IT-strategier som sitter alltför löst ihop«, säger Lars Littorin.»Det är synd för vi som jobbar med IT-arkitektur vet ju hur roligt det är att målmedvetet jobba med IT som en del av företagets långsiktiga förändringsprocess. IT kan ju göra stor skillnad, men bara tillsammans med människor som vill något. Och människor som tror på det de gör får ju som bekant också bättre kundrelationer!«n»på Sigma vill man att alla företag ska tänka mer på sina förmågor än bara på sina processer eller system.«

8 8 Magnus Holmqvist > Grundare Tjänster: ComAround Zero, molnbaserad supporttjänst för självbetjäning. Antal anställda: 35. Omsättning: 39 Mkr (budget 2012). Startade: I Sverige I dag verksamma i Sverige, Norge, Danmark och UK. Hemsida: ComAround Scandinavia AB Supporttjänst på rätt nivå får ut kraften av varje investering Det görs enorma investeringar i IT-system i företag och organisationer. Men det finns ett glapp mellan tekniken och medarbetarnas kompetens som måste fyllas för att de nya systemen på kort tid ska kunna nyttjas till fullo. Det säger Magnus Holmqvist, grundare av ComAround Scandinavia AB, som är specialiserade på webbaserad självbetjäning. När företag investerar i exempelvis ett nytt affärssystem eller ett nytt HR-system får användarna normalt en utbildning vid ett seminarium eller en kurs. Men när medarbetarna några dagar senare ska börja använda systemet kliar de sig i huvudet och tänker:»jag vet att det går, men hur var det man gjorde?«därefter frågar de en kollega eller ringer till supporten. Användarna har fått bra kunskap om vad det går att göra med systemet, men inte hur. En viktig del av en bra IT-strategi är att fylla det här glappet mellan systemets funktioner och personalens kompetens med ett effektivt stöd i form av instruktioner om hur man faktiskt använder systemet. Molnbaserad självbetjäning På ComAround har man specialiserat sig på support via självbetjäning. Dess tjänst heter ComAround Zero och fungerar som en»zero level support«. Medarbetarna på kundföretaget använder en molnbaserad självbetjäningstjänst i stället för att kontakta den traditionella bemannade»first line support«. Tjänsten är tillgänglig 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet oavsett var i världen användaren befinner sig. Startsträckan för våra kunder är kort. En molntjänst kräver ingen teknisk installation. Medarbetarna kan snabbt och enkelt få svar på hur de ska utföra sina arbetsuppgifter med det nya systemet. En framgångsfaktor är att man redan före utrullningen av systemet gör det möjligt för användaren att snabbt kunna dra nytta av dess funktioner. Skräddarsydd support ComAround skräddarsyr supporten till varje enskild kund. Vi hjälper kunden att skapa ett specifikt innehåll med svar på frågor som just den kunden har. ComAround Zero frigör tid och resurser hos den bemannade supporten och skapar utrymme för snabbare supporthantering. Den webbaserade självbetjäningen tar bort de enkla och återkommande frågorna som kan lösas av användaren själv. Investeringen för kunden har normalt en ROI på mellan tre och sex månader. Ett självbetjäningsärende kostar enligt en svensk undersökning i genomsnitt 30 kronor att lösa, medan ett ärende till en bemannad support kostar 200 kronor. Många av våra kunder anser att den molnbaserade supportkanalen är en av de viktigaste resurserna de har, eftersom den alltid är tillgänglig och ständigt fylls på med ny kunskap varje dag, säger Magnus Holmqvist. n

9 Möjligheter med Microsoft Dynamics AX och NAV Program: Kvalitetssäkring av implementeringsprojekt PWC Business Intelligence stärker din konkurrenskraft Solver Sweden AB Implementering av affärssystem i praktiken DecidoKompetensor Lunch Att välja mellan Microsoft Dynamics AX och Microsoft Dynamics NAV Microsoft Seminarier Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics NAV DecidoKompetensor bjuder på Heldag om affärssystem vid Microsoft Development Center Copenhagen Onsdag 11 april kl Fri transport från/till Helsingborg och Malmö Läs mer och anmäl dig på Från affärssystem till möjlighetssystem

10 10 Sven Askengren > Vd Tjänster: Lösningar för IT Service Management, administration och visualisering av komplexa IT-miljöer enligt IT-koncepten ITIL och SOX. Antal anställda: 10. Omsättning: 12 Mkr. Verksam: I Sverige sedan 2003 och i Danmark sedan Hemsida: Qondoc System AB Clearpulse förvandlar IT från teknikleverantör till strategisk tjänsteleverantör Företagsledningen och verksamheten tycker ofta att IT bara är en kostnad. Clearpulse är ett verktyg som hjälper IT att som tjänsteleverantör leverera tjänster till önskad kvalitet, kvantitet och kostnad. Det säger Sven Askengren, VD på Qondoc System AB. Det måste finnas transparens mellan IT-avdelningen och verksamheten. Då kan verksamheten bestämma vilka tjänster som önskas och IT-avdelningen blir klar över vad man ska leverera och till vilken kostnad. Qondoc System hjälper företag och organisationer med verktyg inom IT Service Management med stöd för de vanligaste administrativa uppgifterna och med ett kraftfullt och lättanvänt verktyg för visualisering av komplexa IT-miljöer. I dag hjälper Qondoc ett hundratal företag och organisationer inom IT Service Management. Förvandla IT-avdelningen Med hjälp av vårt verktyg kan man både planera, modulera och visualisera tjänster som verksamheten beställer. Syftet är att förvandla IT-avdelningen från en taktisk teknikleverantör till en strategisk tjänsteleverantör. Det innebär också att kunderna sparar tid och pengar genom ökad kontroll och mindre manuell administration. Clearpulse är ett ledningssystem inom IT Service Management. Syftet är att ITavdelningen tillhandahåller det som kunden faktiskt vill ha. Med hjälp av en tjänstekatalog kan IT-avdelningen beskriva vilka verksamhetstjänster man levererar. Därmed kan IT visualisera kostnaderna för de tjänster man faktiskt levererar. IT och verksamheten kan enas om huruvida tjänsterna är de rätta eller om de bör ändras. IT-avdelningen får också underlag för beslut om framtida investeringar. Ovanpå den grundläggande funktionaliteten bygger Qondoc med hjälp av Clearpulse administrativa funktioner för kontraktshantering, interndebitering samt licenshantering. Sparade 1 miljon kronor Vi beskriver avtalen, tittar på deras längd, och undersöker vilka möjligheter de innehåller. Vi övervakar om avtalen antingen måste förnyas eller sägas upp. Med vår lösning blir kunden effektivare vid inköp av licenser. Kunden kan skapa en övergripande bild av hur hög utnyttjandegraden av de licenser man redan äger är. Det är enkelt att se om företaget är över- eller underlicensierat. En av våra kunder sparade på ett år omkring 1 miljon kronor genom att få bättre kontroll över vilka licenser man använder. Ingen känner våra kunders behov bättre än våra kunder. Därför är vår filosofi att ständigt föra en dialog med dem för att utveckla lösningar som tillfredsställer deras behov och uppfyller deras krav. Våra verktyg gör livet enklare för företags och organisationers IT-avdelningar, säger Sven Askengren. n

11 11 Markus Ekelund > Vd Tjänster: Program & Projektledning Portföljstyrning Projektkontor Projektmetodik ink. agila metoder Förändringsledning; ledning av förändring i verksamhet Antal anställda: ca 60. Omsättning 2011: Ca 60 Mkr. Hemsida: Frontit ab Framgång ligger till 90 % i hur genomförandet görs»det handlar alltid om att helt oavsett dramatiska förändringar i omvärlden uppnå mätbara resultat och få med sig alla medarbetare«säger Frontits VD, Markus Ekelund. De allra flesta organisationer påverkas av den snabba utvecklingen inom näringslivet och samhället i stort. Sedan starten 1969 har Frontit i sina många konsultuppdrag på nära håll upplevt dramatiska förändringar inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Markus Ekelund säger:»en utmaning för de flesta av våra kunder är just att allt går så fort, och att det har blivit näst intill omöjligt att göra några detaljerade planer för framtiden. Vi måste leva med detta samtidigt som vi hittar konkreta, mätbara mål som alla kan jobba mot. Nu. Dessutom finns det nästan alltid mer grundläggande svagheter som man relativt enkelt kan åtgärda för att underlätta arbetet. Det handlar inte bara om teknik, utan minst lika mycket om ledarskap, kommunikation och andra mjuka värden.«inom Frontit betraktar man generellt s.k. arbetsmodeller med en viss skepsis.»vi har alltid varit pragmatiska och effektstyrda, och det är viktigare än någonsin nu«, säger Markus Ekelund.»Visst är det bra med ett strukturerat arbetssätt men man måste också vara öppen för att organisationer är levande och att det händer saker hela tiden. De flesta företag har dessutom både målbilder och strategier någorlunda klara för sig, problemet ligger till åtminstone 90 procent i genomförandet. Ofta stirrar man sig blind på de mest uppenbara bristerna i system och processer, det skiner även igenom i det förberedande projektarbetet. Vilket är rätt naturligt eftersom de medarbetare som anförtros det praktiska jobbet sällan har de mer strategiska perspektiven helt klart för sig. Det krävs därför bättre visualisering och mer dialog kring de strategiska perspektiven.«frontits pragmatiska filosofi bygger på att de konsulter som gör jobbet har gedigen praktisk erfarenhet»att man har gjort det förut«och utgår i allt väsentligt från tre dimensioner: tekniken, ledarskapet och företagskulturen som även innefattar värderingar och miljöaspekter. Markus Ekelund:»En anledning till att många misslyckas i sina projekt är att organisationen tar sig vatten över huvudet och kör alltför många projekt samtidigt. Det innebär dels att man inte har full koll på vilka resurser man tappar, dels att det blir svårt att prioritera rätt. Varje projekt måste vårdas så att det landar säkert innan man ger sig in i nästa.«frontit erbjuder utöver sina konsulttjänster inom ledande roller även företagsanpassade kurser och seminarier, och har hittills utbildat mer än ledare och andra medarbetare i sitt magnifika Villa Ludvigsberg på Söders höjder i Stockholm. Frontit har vuxit från 7 medarbetare till dagens 60 på fyra år och tillväxten fortsätter. n

12 12 Ragnar Malmberg > Managing Partner Företag: Rumbline Consulting AB. Namn: Michael Magnerius, VD, Ragnar Malmborg, Managing Partner strategisk förflyttning och Dr Magnus Gammelgård, Engagement Expert IT-strategi & Enterprise Arch. Antal anställda: ca 45. Omsättning 2011: 60 Mkr. Tjänster: Strategisk förflyttning Verksamhetsstöd Genomförande Verifiering Hemsida: Rumbeline Consulting AB Från IT-strategi till en strategi för digital affärsutveckling Vi befinner oss mitt i informationsstormens öga. Det mesta finns tillgängligt digitalt och vi förväntar oss allt mer att det ska vara tillgängligt överallt, alltid. Morgondagens vinnare är de som lyckas balansera sina kommersiella IT-lösningar med kundnära innovationsförmåga. Inom de flesta branscher utförs merparten av arbetet i informationssystem till en relativt liten del av den totala verksamhetens kostnad. Finansbranschen är ledande med över 80 % av arbetet till ca 20 % av totala kostnaden.»säger Ragnar Malmborg som ansvarar för konsultföretaget Rumblines affärsområde Strategisk förflyttning.»vi har dock konstaterat ett växande gap mellan de affärsledningar som är riktigt duktiga, som vi kallar ITsmarta, och traditionella affärsledningar. IT-smarta får ut över 100 gånger mer affärsvärde per investerad krona.«en ny, kunddriven verklighet Innebörden av begreppet IT-strategi har förändrats radikalt under de senaste decennierna, enligt Ragnar Malmborg. I början av 1990-talet handlade IT-strategi till stor del om rationalisering av teknik. Tio år senare låg fokus mer på hur man genom e-business skulle kunna bli mer effektivt i kundmötet genom självbetjäning och automatiserade leverantörsflöden. Nu är vi mitt uppe i en än mer genomgripande omvälvning. Dr Magnus Gammelgård är Rumblines egen IT-spanare och är, i samarbete med le- dande universitet, djupt involverad i studier av denna förändring:»företag måste inte bara relatera till allt snabbare affärer och till det enorma utbudet av mer eller mindre ostrukturerad information, sociala medier m.m. De måste också acceptera att det i allt högre grad är kunderna som har kontrollen över situationen. Snart är det kunderna, inte leverantörerna, som definierar vad kunden har enkel tillgång till, hur, när och var. För många människor fungerar mobilen redan nu som livets fjärrkontroll och det är ändå bara början.«standardisering och kundnära innovation Hur bör man då agera för att lyckas i denna nya verklighet? Ragnar Malmborg menar att en framgångsrik strategi tar sin utgångspunkt i gedigna insikter om marknaden, kombinerat med en analys av relevanta trender och vilka IT-förmågor som behöver komma på plats för att kunden ska köpa mina produkter och tjänster:»vi gör egna studier, vi lär oss hela tiden i våra kundprojekt och vi samarbetar med universitet och högskolor för att bättre förstå vilka unika förmågor våra kunder behöver. De flesta av våra kunder står inför två utmaningar. Dels att standardisera och renodla sin IT, samtidigt som man radikalt måste öka sin innovationsförmåga genom att omsätta trender och omvärldsinsikter till unika affärsvärden för och i samarbete med sina kunder. Vinnarna är de som lyckas balansera 99 % standard och 1 % kundunika lösningar. Det handlar helt enkelt om att sluta svarva sina egna kugghjul.» Du som vill veta mer om Rumbline Consultings syn på strategisk förändring inom den finansiella sektorn hittar ett mer utförligt white paper på www. rumbline.se/downloads/whitepapers/ n

13 13 Anders Nicolausson > Managementkonsult och Partner Vår affärsidé är enkel: Vi hjälper våra kunder att skapa effektiva organisationer. Antal anställda: 23. Omsättning 2011: 37 Mkr. Ingår i: Eurogroup Consulting Network med konsulter i 20 länder. Hemsida: Karlöf Consulting ab Behöver du en IT-strategi? Eller en verksamhetsstrategi? Framgångsrik utveckling kräver en bra strategi. Men är det i första hand en IT-strategi ditt företag behöver utveckla just nu? Den intrikata frågan ställer Anders Nicolausson, managementkonsult och partner hos Karlöf Consulting i Stockholm. Att verksamheten inom företag och andra organisationer förändras snabbare än någonsin torde knappast vara någon nyhet för någon. De flesta är också överens om att den som inte vill tappa kontrollen över utvecklingen behöver en genomtänkt strategi. Men, menar Anders Nicolausson, det är skillnad på en verksamhetsstrategi och en IT-strategi:»IT används visserligen i nästan alla processer i alla delar av verksamheten. Men när det gäller styrning och utveckling av företaget bör IT betraktas som en av flera väldefinierade stödfunktioner. En verksamhetsstrategi handlar om affärsidén, vart hela företaget är på väg, och vilken utveckling som krävs för att ta sig dit. IT-strategin är i sig mycket viktig, men handlar snarare om hur ledningen ser på vilken roll IT ska spela, vad som ska göras internt och vad som kan outsourcas t ex. Det där är inte glasklart för alla, och i många fall leder det till att det skapas fel förväntningar på IT-strategin.«Tydliga mål och handlingsplaner Karlöf Consulting hjälper sina kunder att skapa effektiva organisationer, antingen i hela företaget eller i delar, som IT, HR eller en division. Det sker ibland genom ett kreativt och metodiskt strategiarbete, i andra fall genom att hjälpa kunden genomföra redan beslutade strategier mer systematiskt, eller att leda stora förändringar.»vi utgår från att kunden kan sin egen verksamhet och sina affärer bättre än vad vi kan«, säger Anders Nicolausson.»Det vi bidrar med är ett externt perspektiv,»vi utgår från att kunden kan sin egen verksamhet och sina affärer bättre än vad vi kan«kunskaper inom metodik och analys, och inte minst våra erfarenheter från andra organisationer. Ibland finns en fungerande strategi redan på plats, och vi hjälper då till att upprätta konkreta mål, en tydlig och genomgripande utvecklingsplan, och så vidare. Allt för att säkerställa att företagsledningens intentioner verkligen får genomslag i hela organisationen«ledningens dåliga samvete Verksamhetsstrategin är inte sällan ett ständigt dåligt samvete för VD och ledningsgrupp. Det krävs ett rejält mått av handlingskraft att ta tag i de strategiska frågorna när vardagen snurrar allt fortare. Ett sätt att komma ur detta riskabla dödläge och få igång ett effektivt strategiarbete kan vara att använda en erfaren extern processledare. Anders Nicolausson säger:»vi kan avsätta den tid som krävs för att verkligen göra det som behöver göras, snabbt och effektivt. Vårt utifrånperspektiv och våra erfarenheter från andra håll öppnar dessutom för helt nya insikter, och vi kan ofta hjälpa kunden att höja blicken och utmana gamla invanda sanningar. Oavsett om det gäller hela företaget eller ett mer avgränsat projekt.«n

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

IT-styrning med fokus på affärsnytta

IT-styrning med fokus på affärsnytta Avdelningen för Informatik Johan Burman IT-styrning med fokus på affärsnytta Fyra företags syn på IT och dess strategiska värde för lönsamheten, bedömning av affärsnyttan och styrning av IT-verksamheten

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer