JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län

2 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och behöver anställa folk, vilket skapar jobböppningar. De bästa jobbmöjligheterna finns framför allt inom områdena hälsooch sjukvård, data/it, utbildning samt bygg- och anläggning. Jobben blir fler men ofta krävs utbildning Under det närmsta året kommer det bli fler jobb hos länets privata och offentliga arbetsgivare då många företag vill växa och bli större. Det finns också ett behov av att anställa för att ersätta personer som byter jobb eller som går i pension. Det blir därför fler jobb att söka än tidigare i Kronobergs län. Flest nya jobb väntas det bli inom länets privata tjänster, byggverksamhet samt inom den offentliga tjänstenäringen. Jobbmöjligheterna är generellt bättre inom de yrken som kräver längre utbildningsbakgrund (högskole- eller yrkesutbildning) eller för personer som har lång yrkeserfarenhet. Det är också inom yrken med krav på en högre utbildningsnivå som arbetsgivarna förväntas anställa flest personer. Konkurrensen om jobben blir dock fortsatt hård inom de yrken som har något lägre krav på utbildning, vilket betyder att det är viktigt att vara aktiv i sitt arbetssökande. Vad ökar dina jobbmöjligheter? Konkurrensen om jobben är stor inom ett flertal yrken men ibland har arbetsgivarna svårt att hitta den kompetens som man söker efter. En godkänd gymnasieutbildning är ett grundkrav som ställs av många arbetsgivare idag. Har du också ett körkort ökar dina chanser till arbete ytterligare. Förutom formell kompetens söker arbetsgivarna också efter personer med en god sammarbetsförmåga, datorvana, en vilja att lära samt initiativ- och drivkraft. Det är också viktigt med goda kunskaper i svenska och kan du tänka dig att resa en längre sträcka till din arbetsplats öppnar du upp din arbetsmarknad för ännu fler jobbmöjligheter. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för våren 2016.

3 Här arbetar flest idag Diagrammet visar hur de anställda i Kronobergs län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett yrkesområde som omfattar flera olika yrken, allt ifrån säljare till brandmän och städare. Andelen anställda per yrkesområde i Kronobergs län 1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete : 21 % 2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 20 % Tillverkning, drift och underhåll: 18 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 % Utbildning: 8 % 6. Data, teknik och naturvetenskap: 8 % 7. Transport: 7 % Bygg och anläggning: 5 % 9. Naturbruk: 2 % Andelen anställda per yrkesområde 2013, Kronobergs län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3

4 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Många av jobben inom dessa yrkesområden finns att söka inom den offentliga tjänstesektorn men inslaget av privata utförare är också stort. Behovet av personal ökar inom hälso- och sjukvården de närmaste åren i och med att befolkningen växer och pensionsavgångarna är stora. Många yrken kräver dock att du har en något längre utbildning och därför är chanserna till arbete goda för dig som har läst vidare efter gymnasiet. Flera av yrkena inom vård och omsorg är också legitimationsyrken och i många fall är behoven av läkare, erfarna psykologer och sjuksköterskor stora. För dig som söker dessa tjänster är jobbmöjligheterna alltså mycket goda. Har du dessutom läst och färdigställt en specialistutbildning är du särskilt eftertraktad. Även undersköterskornas arbetsmarknad förbättras i och med att antalet äldre som behöver omvårdnad ökar. Gymnasiets vård- och omsorgsprogram ger dig möjlighet att arbeta som undersköterska men det finns även andra möjligheter till vidareutbildning. Som undersköterska kan du jobba exempelvis på sjukhus eller inom den kommunala hemtjänsten. Möjligheten att få jobb som undersköterska är större inom äldreomsorgen medan det kan vara något svårare att hitta ett jobb för dig som vill arbeta på ett sjukhus. Inom de yrken som inte ställer krav på någon längre vidareutbildning, till exempel barnskötare och vårdbiträde, är det många sökande till varje plats och konkurrensen om jobben är hård. Har du vidareutbildat dig inom yrket eller har specialkunskaper kring exempelvis olika funktionsnedsättningar är det lättare att konkurrera om de lediga jobben. För personliga assistenter är jobbmöjligheterna generellt mindre goda då det är många som söker de lediga jobben men i detta yrke är det ofta personkemin med brukaren som spelar en viktig roll för anställningen. För många av yrkena inom detta yrkesområde är körkort ett krav, särskilt om du önskar att arbeta utanför länets centralorter. Goda jobbmöjligheter: läkare, sjuksköterskor inom akutsjukvård, distriktssköterskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor (grundutbildade), apotekare, sjuksköterskor - psykiatrisk vård, psykologer, optiker Medelgoda jobbmöjligheter: dietister, receptarier, socialsekreterare, arbetsterapeuter, undersköterskor, biståndsbedömare, sjukgymnaster Mindre goda jobbmöjligheter: fritidsledare, elevassistenter, personliga assistenter, vårdbiträden 4

5 Försäljning, hotell, restaurang och service Många personer får sina första jobb inom försäljning, service- och tjänstesektorn. En stor del av dem som arbetar i den här branschen är unga. Det är också vanligt att man byter till ett annat yrke efter ett tag och det gör att det ofta skapas jobböppningar och viktiga ingångsjobb för ungdomar. Inom dessa yrkesområden finns goda jobbmöjligheter även för personer som saknar en längre utbildning. Arbetslösheten är dock hög inom många yrkesgrupper och konkurrensen om de lediga jobben är därför hård. Jobben är också till viss del säsongsbetonade där tim- och deltidsanställningar är vanliga. Gemensamt för flera av yrkena är att dina möjligheter till arbete ökar om du är serviceinriktad och stresstålig. För kockar och bagare/konditorer är chanserna till jobb goda, särskilt om du har erfarenhet inom yrket eller någon form av specialistkunskap. Arbetsmarknadsläget för inköpare och företagssäljare förbättras också i takt med att konjunkturen vänder, speciellt om du har en eftergymnasial utbildning i ryggen. Har du dessutom en god produktkännedom, rätt säljegenskaper samt goda språkkunskaper ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. Inom yrken som till exempel frisör och hudterapeut finns många egenföretagare. Jobbmöjligheterna är därför mindre goda eftersom det finns många som erbjuder dessa tjänster. Dina jobbmöjligheter ökar dock betydligt om du har ett gesällbrev och en utbildning som är godkänd av något branschförbund. För receptionister eller köks- och restaurangbiträden, som möter en hård konkurrens om jobben, förväntas arbetsmarknaden vara fortsatt tuff även om jobböppningar finns. Har du kunskaper i flera språk samt en god sammarbetsförmåga ökar dina möjligheter till arbete. Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar, inköpare, massörer Medelgoda jobbmöjligheter: företagssäljare, marknadsanalytiker och marknadsförare, telefonförsäljare Mindre goda jobbmöjligheter: resesäljare, fastighetsmäklare, servitörer, receptionister, baristor/cafébiträden, försäljare - fackhandel, köks- och restaurangbiträden, städare, försäljare - dagligvaror, fotterapeuter, frisörer 5

6 Tillverkning, drift och underhåll Många av jobben inom tillverkning, drift och underhåll finns inom länets industri, men det finns även arbeten att söka utanför industrisektorn. En allt snabbare teknisk utveckling samt en svag omvärldsutveckling har gjort att antalet jobb blivit färre de senaste åren, framförallt inom industrin. Denna negativa trend kan dock vara på väg att brytas under När företagens produktion effektiviseras och automatiseras minskar ofta behovet av personal och konkurrensen om de lediga jobben som är kvar ökar. Detta har även fått industrijobben att förändras över tid. Effektivare och modernare tillverkningsmetoder ställer allt högre krav på dig som vill jobba inom industrin. Arbetsgivarna ser nu gärna att du minst har en godkänd gymnasieutbildning, gärna från det industritekniska programmet. Om du utöver din gymnasieutbildning också har en god teknisk förståelse eller kan läsa ritningar ökar dina chanser till jobb ytterligare. För CNC-operatörer med programmerings- och ställarkunskaper är jobbmöjligheterna goda medan det är svårare att få jobb om du saknar dessa kompetenser. Det finns även goda möjligheter till jobb som fastighetstekniker, bilmekaniker och lastbilsmekaniker. Om du som lastbilsmekaniker också har kunskap om specifika fordonsmärken och lastbilars delsystem ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. Svetsare med flera certifikat, yrkeserfarenhet samt kompetens inom plåtslageri har också goda möjligheter till att hitta arbete medan grundutbildade svetsare som ännu inte hunnit etablera sig möter en större konkurrens om jobben. Konkurrensen om jobben för processoperatörer samt montörer förväntas vara fortsatt hård, men har du erfarenhet av yrket eller en kompletterande utbildning är det lättare att hitta arbete. Goda jobbmöjligheter: CNC-operatörer, verktygsmakare, tunnplåtslagare, styr- och reglertekniker, maskinreparatörer, grovplåtslagare Medelgoda jobbmöjligheter: distributionselektriker, fordonsmontörer, installationselektriker, svetsare, lackerare Mindre goda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom trävaru-, gummi- och plastindustri, vaktmästare, processoperatörer inom trä- pappers- och massaindustri 6

7 Ekonomi, administration, kultur och media Jobben inom ekonomi, administration, kultur och media finns såväl i privat som i offentlig sektor. I många fall krävs det att du har en högskoleutbildning för att konkurrera om jobben (ekonom, jurist, informatör, bibliotekarie) men inom en del yrken räcker det med en godkänd gymnasieutbildning (ekonomi-, löne- och personalassistenter). I detta yrkesområde är dock konkurrensen hård även för dem med en eftergymnasial utbildning, vilket gör att personer som nyligen läst klart sin utbildning många gånger kan uppleva det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Som nyexaminerad kan du därför behöva ta ett enklare jobb för att få erfarenhet. Bäst bedöms jobbmöjligheterna bli för dig som söker som medicinsk sekreterare. Stora pensionsavgångar samt att det är få som utbildats inom yrket har fått behoven att öka. Arbetet har dock förändrats de senaste åren och det ställs nu krav på en allt bredare kompetens och en godkänd utbildning inom yrket. Dina jobbchanser ökar ytterligare om du har kunskaper i främmande språk samt om du är serviceinriktad, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Du som vill arbeta som controller eller revisor har också goda jobbmöjligheter. Har du en god analytisk förmåga står du dig ännu starkare i konkurrensen. För dig som söker jobb som handläggare/utredare i offentlig förvaltning är konkurrensen om jobben betydligt högre. Har du emellertid goda kunskaper i offentlig upphandling eller längre erfarenhet i yrket ökar dina jobbchanser. Också inom yrken som administratörer och sekreterare bedöms det vara betydligt svårare att finna ett jobb. För de assistenter som har högst gymnasieutbildning ser konkurrensen om jobben ut att bli extra hård. Har du kompetens inom flera områden som till exempel löne-, redovisnings- och personalfrågor samt goda IT- och språkkunskaper ökar dina jobbchanser. Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare, studie- och yrkesvägledare, controllrar, revisorer Medelgoda jobbmöjligheter: försäkringstjänstemän, redovisningsekonomer, speditörer, personaltjänstemän Mindre goda jobbmöjligheter: löne- och personalassistenter, jurister, bibliotekarier, ekonomiassistenter, handläggare/ utredare, offentlig förvaltning, informatörer, administratörer och sekreterare 7

8 Data, teknik och naturvetenskap Inom yrkesområdena data och teknik är chanserna till att hitta ett jobb mycket goda medan konkurrensen om de naturvetenskapliga yrkena är högre. Generellt sett är möjligheterna till arbete i många fall mycket goda. Det krävs dock ofta en högskoleutbildning för att få jobb och arbetsgivarna söker gärna efter olika former av spetskompetens i kombination med erfarenhet. Jobben finns inom flertalet branscher, såväl offentliga som privata. Inom området Data och IT finns det goda chanser till jobb för dig som söker som mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekt eller drifttekniker. Den snabba utvecklingen inom IT-området gör att dina kunskaper måste vara uppdaterade och färska. Dina jobbmöjligheter ökar alltså om du har uppdaterad kunskap inom ett eller fler programspråk. Nyexaminerade inom Data/IT kan emellertid möta en något tuffare arbetsmarknad, då det ofta är erfaren personal som söks. Praktiska erfarenheter under studietiden är därför en merit och kan öka chansen till det första jobbet. Analytisk förmåga, problemlösning och god samarbetsförmåga är egenskaper som stärker dina jobbchanser då du i många situationer arbetar både självständigt men också i grupp. Det är inte heller ovanligt att arbetsgivarna söker och rekryterar personer från övriga delar av världen och därför kan goda kunskaper i engelska (tal och skrift) öka dina chanser till en anställning. Erfarenhet av projektledning är också meriterande. Arbetsmarknaden är mycket god för civilingenjörer inom flera områden. Många tekniker och ingenjörer efterfrågas bland annat inom länets industri och byggverksamhet och för civilingenjörer inom inriktningar så som maskin, elektronik och teleteknik, bygg och anläggning är därför jobbmöjligheterna mycket goda. Har du yrkeserfarenhet ökar dina chanser till jobb ytterligare. Är du nyexaminerad som civilingenjör möter du allt som oftast en medelgod arbetsmarknad då du kan jobba i många olika branscher. Har du säljkompetens är chanserna till jobb större. Goda jobbmöjligheter: arkitekter, civilingenjörer - elektronik och teleteknik, civilingenjörer - elkraft, civilingenjörer - maskin, elingenjörer och eltekniker, IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, testare och testledare, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Medelgoda jobbmöjligheter: helpdesktekniker/ supporttekniker, lantmätare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, systemförvaltare/ systemadministratörer 8

9 Bygg och anläggning Byggkonjunkturen är stark och i takt med att bostadsbyggandet har ökat i länet så har även jobbutsikterna för ett flertal yrken inom byggbranschen förbättrats. Jobbmöjligheterna är generellt goda för betongarbetare, VVS-montörer, golvläggare och diverse maskinförare. Har du också erfarenhet i yrket sedan tidigare, är dubbelkompetent (till exempel både anläggningsarbetare och kranförare), eller har erfarenhet av att leda och styra arbetet är dina chanser till jobb mycket goda. Jobbsituationen har även förbättrats för länets lärlingar. Läser du till träarbetare eller elektriker kan det dock vara något svårare att hitta ditt första arbete då det finns många utbildade inom dessa yrken och lärlingsplatserna är få. Söker du jobb inom bygg och anläggning bör du också tänka på att verksamheterna är säsongsbetonade, vilket innebär att det finns fler jobb att söka under våren och sommaren. Goda jobbmöjligheter: betongarbetare, takmontörer, golvläggare, murare, VVS-montörer, plattsättare, byggnadsplåtslagare, anläggningsarbetare, kranförare, isoleringsmontörer, glastekniker, anläggningsmaskinförare Medelgoda jobbmöjligheter: träarbetare/snickare, målare, grovarbetare inom bygg och anläggning Transport Yrkesområdet innehåller en blandning av enklare yrken och mer avancerade arbeten med krav på minst gymnasieutbildning. Det krävs dock nästan alltid olika typer av körkort och ibland krävs också specialistutbildningar. Generellt präglas jobbchanserna av en stor konkurrens men en allt större efterfrågan på person- och godstransporter under 2015 gör att jobbmöjligheterna ljusnar något. För närvarande är jobbchanserna för länets buss- och lastbilsförare goda. Har du som lastbilsförare också ett ADR-intyg för transport av farligt gods samt ett yrkeskompetensbevis (YKB) ökar dina chanser till jobb. Du förbättrar dina jobbchanser ytterligare, oavsett yrke inom transport, om du har en god känsla för service och planering. Inom yrken som lagerarbetare eller truckförare är konkurrensen fortsatt hård då det finns många sökande till varje jobb. Har du en erfarenhet av yrket, en god logistisk förmåga, datorvana samt truckkort, särskilt för tunga truckar, ökar dina möjligheter till jobb betydligt. Goda jobbmöjligheter: bussförare Medelgoda jobbmöjligheter: transportledare, taxiförare, flygvärdinnor, lastbilsförare Mindre goda jobbmöjligheter: truckförare, tågvärdar, brevbärare, godshanterare och expressbud, lagerarbetare 9

10 Utbildning Jobbmöjligheterna är mycket goda för flera av yrkena inom utbildningsväsendet då barnkullarna i de yngre åldrarna växer samtidigt som många anställda kommer gå i pension. Lärarjobben finns inom både kommunal och privat sektor men samtliga yrken kräver att du har en högskoleutbildning för det yrke du söker. Vill du jobba som förskol-, grundskol- eller gymnasielärare krävs också en lärarlegitimation. Söker du som yrkeslärare är du dock undantagen från legitimationskravet. För att arbeta inom utbildningsområdet bör du också ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt tycka om att jobba med människors utveckling. Bäst jobbmöjligheter har förskollärare, specialpedagoger samt gymnasielärare i yrkesämnen. Gymnasielärare i matematik, naturvetenskapliga och allmänna ämnen har också goda jobbchanser, även om elevantalet generellt sett minskat i gymnasieskolan de senaste åren. Naturbruk Det är få som arbetar inom detta yrkesområde, som omfattar både jord- och skogsbruk. Jobbmöjligheterna är medelgoda i Kronobergs län. För dig som funderar på ett jobb inom naturbruk är det viktigt att tänka på att arbetet kan innebära stora säsongsvariationer. Chanserna att hitta ett arbete ökar om du har gått och färdigställt en utbildning på naturbruksgymnasiet. För skogsmaskinförare är jobbutsikterna mycket goda, särskilt om du har längre erfarenhet. Moderna skogsbruksmaskiner har blivit allt mer avancerade då datorisering och övrig utveckling inom skogsbruket fortsatt framåt. Detta ställer allt större krav på dig som vill jobba som förare av dessa maskiner. Inom vissa yrken, så som parkarbetare eller trädgårdsarbetare är kraven på utbildning inte lika höga, vilket gör att det finns många som söker och konkurrerar om de lediga platserna. Vill du jobba som jägmästare och skogs- eller lantmästare, krävs däremot en eftergymnasial utbildning och här är jobbmöjligheterna medelgoda. Goda jobbmöjligheter: förskollärare, specialpedagoger, gymnasielärare i yrkesämnen, universitets- och högskolelärare, lärare i estetiska och praktiska ämnen, trafiklärare, lärare i grundskolans senare och tidigare år, fritidspedagoger, gymnasielärare i allmänna ämnen Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare, skogsarbetare Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, lantmästare, skogsmästare, djuruppfödare/djurskötare, maskinförare, lantbruk Mindre goda jobbmöjligheter: trädgårdsarbetare, parkarbetare 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. Arbetsförmedlingen Bilder: Scandinav, Johnér bildbyrå. Omslagsbild: Thomas Adolfsén På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 2017 1 God arbetsmarknad skapar fler jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kronobergs län under 2016-2017. Många av länets arbetsgivare ser positivt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden är god och antalet jobb väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 2017 1 Jobben blir fler under 2016 och 2017 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Under de närmaste åren planerar många arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016. Antalet jobb blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2016 2017 1 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 2017 1 Jobben blir fler i Värmland På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2016 och 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 2017 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016 och 2017. Antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2017 1 Det blir fler jobb 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2017. Många arbetsgivare i länet

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2016 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2016 2017. Antalet jobb ökar inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016. Antalet jobb väntas öka inom flertalet yrkesområden.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 2017 1 Lätt att få jobb i Dalarna Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under det kommande året. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2017 1 Fler jobb i Kronobergs län under 2017 Denna broschyr är till för dig som söker information om jobbmöjligheterna i Kronoberg under 2017. Länets arbetsgivare är i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016-2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 2017 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016 och 2017. Arbetsmarknaden i länet väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 1 Här finns jobben i Västernorrland 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2016. Lättast att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 2016 1 Många i länet går i pension Det viktigaste som sker på Jämtlands arbetsmarknad 2015 och 2016 är alla pensionsavgångar som behöver ersättas med ny arbetskraft.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 2017 1 Stora jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig i Hallands län som söker vägledning om yrkesområden där du kan påbörja eller gå vidare i ditt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2015 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2015. Samhällsomvandlingar och miljardinvesteringar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2016 2017 1 Medvind på länets arbetsmarknad Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du kan påbörja eller gå vidare i ditt yrkesliv. Det går

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2016 2017 1 Hur ser möjligheterna till arbete ut för dig? Många arbetsgivare behöver anställa mer personal. Dessutom slutar många som också ska ersättas. Du är kanske en

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2016 2017 1 Goda jobbmöjligheter i länet? Arbetsmarknaden i Jämtlands län fortsätter att förbättras. Arbetsgivarna tror på en stabil utveckling under 2016 2017 och de kommer

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 2016 1 Många nya jobb i länet Många nya jobb kommer inom skola, vård och omsorg framöver. Under det kommande året har du också goda möjligheter att få ett arbete

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2016-2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2015 2016 1 Goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under det närmaste året. Jobbmöjligheterna är stora

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 2017 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2017 kommer efterfrågan på arbetsmarknaden att öka starkt och fler

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer