JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län

2 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än på de flesta andra håll i Sverige. Det skapas inte så många nya jobb i länet, men det behöver anställas väldigt många för att ersätta alla som går i pension. Så kommer det att se ut många år framöver. Yrkesutbildning, högskolestudier eller arbetslivserfarenhet ger bättre chanser till jobb När arbetsgivare letar efter någon som ska ta över en arbetsuppgift är det ofta mer bråttom än vid nyanställningar. Man vill helst att den nyanställda ska kunna jobba 100 procent från första dagen. Därför är det bra att vara förberedd på arbetslivet genom en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet, en eftergymnasial utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola eller ha någon form av erfarenhet från arbetsmarknaden. Arbetsuppgifter som inte kräver någon utbildning eller erfarenhet blir allt färre. Många arbetstagare i länet som går i pension har under många år utfört arbetsuppgifter där det behövs mera utbildning än de har. En tredjedel av arbetsgivarna inom industrin önskar därför att de som anställs för att ersätta de äldre har en högre utbildning. På hela arbetsmarknaden i länet önskar en femtedel av arbetsgivarna att de nya arbetstagarna ska ha en högre utbildning. Dina möjligheter till jobb ökar om du har körkort och till och med tillgång till egen bil. Olika typer av valideringar, licenser och certifikat behövs också inom industrin, inom information och kommunikation och inom transportbranschen. Jobbmöjligheterna ökar om du har yrkesbevis och utbildningar som krävs, exempelvis YKB och ADR inom transport. Kunskaper i svenska är ett måste för nästan alla jobb i länet. Man måste kunna förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter och kunna rapportera på svenska. I de stora multinationella företagen kan arbetsspråket vara engelska och då måste man behärska det. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för våren 2016.

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Dalarnas län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Turistnäringen, med framför allt handel, service, hotell och restaurang är näst störst och blir allt större i framtiden. Industrin och bygg sysselsätter fler i Dalarnas län än i hela landet i genomsnitt. Andelen anställda per yrkesområde i Dalarnas län Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 24 % 2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19 % Tillverkning, drift och underhåll: 16 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 11 % Utbildning: 8 % 6. Bygg och anläggning: 7 % 7. Transport: 6 % Data, teknik och naturvetenskap: 6 % 9. Naturbruk: 2 % Andelen anställda per yrkesområde 2013, Dalarnas län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3. 3

4 Hälso- och sjukvård, socialt arbete Offentlig sektor har svårt att hitta personal. Det drabbar vård och omsorg särskilt hårt. Bristen på kvalificerad personal inom vården är mycket stor. Det märks framför allt under sommarhalvåret, då semestervikarier ska rekryteras. En stor majoritet av dem som arbetar är äldre. Det kommer att sätta mycket stor press på landsting och kommuner under kommande år. Under många år framöver kommer medarbetare att lämna arbetsmarknaden till följd av pensionsavgångar. Det stora flertalet är personer med gymnasiebakgrund som undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Enbart dessa behöver ersättas med cirka 600 nya arbetstagare i år. Eftersom antalet invånare i Dalarnas län som är över 80 år ökar och flertalet kommer att behöva allt mer vård och omsorg, kommer också jobbmöjligheterna att bli allt bättre. För att jobba i yrkesområdet bör du ha någon form av vårdutbildning i grunden, gärna påbyggd med specialistutbildning. Bland yrken som kräver enbart gymnasieutbildning är det bra att ha kunskaper inom äldreomsorg, psykiatri, kognitiv beteendeterapi och språkkunskaper. Dessutom är det en stor fördel med körkort. För personliga assistenter gäller det också att ha en personlig lämplighet gentemot brukare, fysisk och psykisk styrka samt att kunna hantera personlig integritet och sekretess. Som socialsekreterare bör du ha en bakgrund som socionom. Vill du jobba som verksamhetschef inom social omsorg behövs oftast socionomutbildning. Goda jobbmöjligheter: sjuksköterskor (grundutbildade och specialister), läkare, barnmorskor, socialsekreterare, psykologer, tandläkare, undersköterskor, receptarier, apotekare, tandhygienister, biståndsbedömare, fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer. Medelgoda jobbmöjligheter: logopeder, skötare inom psykiatrisk vård, veterinärer, arbetsterapeuter, optiker, behandlingsassistenter, dietister, kriminalvårdare, fritidsledare, personliga assistenter. Mindre goda jobbmöjligheter: vårdbiträden, elevassistenter, barnskötare. 4

5 Tillverkning, drift och underhåll Återhämtningen inom industrin går långsamt och det skapas få nya jobb inom branschen under Däremot är behovet av att ersätta dem som går i pension stort. Ett av tio industriföretag i Dalarnas län har haft svårt att hitta rätt kompetens till de lediga jobben under Kompetenskraven förändras och förskjuts allt mer från enklare jobb mot specialiserade, som ofta kräver mer utbildning eller lång arbetslivserfarenhet. För dig som vill jobba inom industrin är det två generella kompetenser som är viktiga. Den ena är processförståelse, att ha kunskap om eller förståelse för hur en tillverkningsprocess ser ut. Den andra är operatörskompetens. Det innebär att du bör ha åtminstone grundläggande kunskap om programmering av maskiner i en processtyrd tillverkning. Andra viktiga kompetenser är kunskaper i hydraulik och pneumatik, ritningsläsning och sinne för teknik och design. Det finns också en stor efterfrågan på plats- och driftschefer inom industrin. Där behövs en grundläggande teknisk utbildning i kombination med en god social kompetens. Inom verkstadsindustrin och sågverk är utsikterna under 2015 betydligt ljusare än inom stål-, massa- och pappersindustrin. Även här försvinner de enklare jobben och en yrkesinriktad gymnasieutbildning är numera minimikrav, alternativt arbetslivserfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter. Sågverken är idag en processindustri. Allt fler manuella jobb har försvunnit den senaste tiden. Som installations- eller distributionselektriker förväntas du vara färdigutbildad för att få jobb. För en lärling kan situationen vara svårare. Goda jobbmöjligheter: lastbilsmekaniker, verktygsmakare, fastighetstekniker, bilmekaniker, installationselektriker, drifttekniker vid värme- och vattenverk, larmtekniker, distributionselektriker, CNC-operatörer, lackerare, maskinreparatörer, gjutare, svetsare. Medelgoda jobbmöjligheter: maskinoperatörer, livsmedels- och trävaruindustri, tunnplåtslagare, styr-och reglertekniker, processoperatörer, trä-, pappers- och massaindustri, maskinoperatörer, kemisk industri, elmontörer, grovplåtslagare, styckare, låssmeder, slaktare. Mindre goda jobbmöjligheter: verkstadsmekaniker, processoperatörer vid stål- och metallverk, vaktmästare. 5

6 Bygg och anläggning I Dalarnas län jobbar många inom bygg. Av femton kommuner i länet har tretton en högre sysselsättning inom byggbranschen än hela landet i genomsnitt. Under 2015 kommer det att byggas mer än under de två senaste åren. Inom anläggning kan 2015 bli ett riktigt bra år om det planerade flygfältsbygget i norra Dalarna kommer igång. Då kommer det att finnas mycket goda jobbmöjligheter för anläggningsarbetare. Inom byggbranschen är det lättast att få jobb om du har en utbildning och/eller erfarenhet från yrken som räknas som särskilt viktiga för att företag inom branschen ska kunna bedriva sin verksamhet, så kallade nyckelyrken. Bedömningen i tabellen avser personer med yrkesbevis. Transport Persontransporter är en del av Dalarnas turistnäring. Det är därför stora variationer i efterfrågan på förare, både lokalt och i tid. Under vintersäsongen är jobbmöjligheterna mycket goda för taxiförare i fjällen och för bussförare året om i hela länet. Både för persontransport och godstransport är det viktigt att ha de behörigheter som krävs. Utan yrkesbevis är det svårt att få jobb och ofta behövs andra certifikat som farligt gods, truckkort, utbildning för kyltransport och liknande. Som förare av godstransport kan det krävas att du övernattar på annan ort i veckorna och ofta ingår krav på att jobba kvällstid. Du behöver också god lokalkännedom och ska klara av ekonomisk körning. Goda jobbmöjligheter: golvläggare, betongarbetare, takmontörer, anläggningsarbetare, träarbetare/snickare, byggnadsplåtslagare, VVS-montörer, murare. Medelgoda jobbmöjligheter: isoleringsmontörer, anläggningsmaskinförare, målare, glasmästare, kranförare, plattsättare. Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och anläggning. Goda jobbmöjligheter: bussförare, transportledare, lastbilsförare, taxiförare. Medelgoda jobbmöjligheter: lokförare, tågvärdar, brevbärare, godshanterare och expressbud. Mindre goda jobbmöjligheter: truckförare, lagerarbetare. 6

7 Försäljning, hotell, restaurang och service Dalarna har en turistnäring av hög internationell klass och kraven på att jobba i branschen är också ganska stränga. Jobbmöjligheterna är goda för kockar under högsäsong i fjällen. Har du dessutom kompetenser som mästarbrev, vinkunskap, säljförmåga, organisationsförmåga och är beredd att jobba på obekväma arbetstider är det lätt att få jobb. Som servitör och receptionist bör du också ha goda språkkunskaper. Inte minst kunskaper i östeuropeiska språk efterfrågas. I fjällvärlden ordnar ofta arbetsgivarna möjligheter till boende. Som försäljare kan det vara lite svårare att få jobb, men handeln växer i länet och har du en gymnasieutbildning i yrket, språkkunskaper (engelska och tyska efterfrågas) och datorvana så finns trots allt goda möjligheter till jobb. Städare har goda möjligheter till jobb i fjällvärden men bör då ha utbildning, helst körkort och gärna egen bil. I många serviceyrken förekommer också krav på att man ska vara ostraffad. Data, teknik och naturvetenskap Dalarnas län behöver cirka 200 nya ingenjörer varje år under de närmaste åren. En fjärdedel av dessa i form av civilingenjörer och resten högskoleingenjörer. Om du är nyexaminerad kan det vara lite svårare att få jobb än om du har erfarenhet. Inom IT-området är det viktigt att ha certifieringar som är i kraft om du har en spetskompetens. De blir snabbt föråldrade och du bör alltid kontrollera med arbetsgivaren vilka licenser som krävs för jobbet och om det är möjligt att ta dem via arbetsgivaren. Branschen växer i länet och det är också lätt att få jobb för den som är utbildad. I de större företagen används ofta engelska som arbetsspråk. Goda jobbmöjligheter: kockar, företagssäljare, servitörer, bagare/konditorer. Medelgoda jobbmöjligheter: telefonförsäljare, väktare, bilförsäljare, fastighetsmäklare, inköpare, marknadsanalytiker och marknadsförare, bartendrar, banktjänstemän. Mindre goda jobbmöjligheter: resesäljare, hudterapeuter, massörer, försäljare, fackhandel och dagligvaror, receptionister, frisörer, baristor/cafébiträden, köks- och restaurangbiträden. Goda jobbmöjligheter: civilingenjörer, bygg och anläggning, elektronik och teleteknik, maskin, elkraft, VVS-ingenjörer, arkitekter, IT-arkitekter. Medelgoda jobbmöjligheter: miljö- och hälsoskyddsinspektörer, systemförvaltare/systemadministratörer, biomedicinska analytiker, drifttekniker IT. Mindre goda jobbmöjligheter: helpdesktekniker/ supporttekniker. 7

8 Ekonomi, administration, kultur, media Många yrken i denna bransch har en koppling till industrin, som har en svag konjunktur under Efterfrågan på arbetskraft är blygsam, samtidigt som ersättningsrekryteringarna inte är lika många som i andra branscher. Inom andra privata branscher och framför allt offentlig sektor är jobbmöjligheterna större. Medicinska sekreterare har goda jobbmöjligheter och här behövs utbildning anpassad för yrket. För att jobba med ekonomi är det en fördel med eftergymnasial utbildning och kompetenser som rådgivning, budget och kreditbedömning. Språkkunskaper, främst engelska och tyska, efterfrågas. Det är också en fördel att kunna hantera logistik och inköp. Naturbruk Trots att Dalarna har stora skogs- och jordbruksområden, är det ganska få som jobbar i branschen. Näringen är viktig som råvaruproducent till bland annat trä-, massa- och papperstillverkning. I Dalarnas län finns drygt jordbruksföretagare. Efterfrågan på personal inom skogsbruket är beroende av konjunkturen inom processindustrin där skogen utgör råvaran samt sågverksindustrin. Under 2015 blir efterfrågan blygsam, men om du vill jobba med röjning och plantering finns goda möjligheter till arbete. Trots att det är stor konkurrens om jobben som skogsmaskinförare varierar jobbmöjligheterna beroende på maskintyp och det är lättare att få jobb om man kan hantera en skördare och har erfarenhet av att jobba med den. För att få jobb som skogsmaskinförare bör man vara tekniskt allsidig och ha kunskaper i hydraulik och ekologisk avverkning. Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare, redovisningsekonomer. Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare, skogsmästare, lantmästare. Medelgoda jobbmöjligheter: revisorer, löne- och personalassistenter, studie- och yrkesvägledare, jurister, speditörer, informatörer, ekonomiassistenter. Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare. Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, skogsarbetare, maskinförare, lantbruk. Mindre goda jobbmöjligheter: trädgårdsarbetare, parkarbetare. 8

9 Undervisning Antalet anställda inom utbildning kommer att öka under 2015 i Dalarnas län och det märks framför allt inom vuxenutbildningen. Jobbmöjligheterna för lärare kommer att vara mycket goda under Generationsväxlingen är mycket tydlig bland lärarna och behovet av ersättningsrekryteringar är stort i Dalarnas kommuner. De flesta lärarkategorier från förskollärare till högskolelärare har goda jobbmöjligheter. För att få jobb som lärare behövs i de flesta fall en lärarlegitimation. Ett undantag är lärare som undervisar i yrkesämnen. Som lärare är det dessutom bra att ha kunskaper i de språk som är representerade i kommunen och som förskollärare dessutom kunskaper om montessoripedagogik och om barn med särskilda behov. Gymnasielärare i matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen har särskilt goda jobbmöjligheter. Bland lärare i praktiska ämnen och yrkesämnen har lärare inom hotell och turism, slöjd, idrott och bild också goda jobbmöjligheter. För gymnasielärare i yrkesämnen är det bra att ha erfarenhet av bygg, fordon, äventyr/turism och vård. Goda jobbmöjligheter: förskollärare, grundskollärare, specialpedagoger, gymnasielärare. Medelgoda jobbmöjligheter: trafiklärare. Mindre goda jobbmöjligheter: lärare i praktiska och estetiska ämnen. 9

10 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. Arbetsförmedlingen Bilder: Scandinav, Johnér bildbyrå. Omslagsbild: Johnér bildbyrå På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer