JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län

2 Stora jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig i Hallands län som söker vägledning om yrkesområden där du kan påbörja eller gå vidare i ditt yrkesliv. Här kan du se att utsikterna är bäst inom vård och omsorg samt utbildning. Även service och byggbranschen går bra just nu. Allt fler jobb i många branscher Det går bra för många av Hallands arbetsgivare, vilket leder till fler jobbtillfällen i länet. Dessutom är det många som går i pension, vilket öppnar upp arbetsmarknaden för nya generationer. Valmöjligheterna för dig med eftergymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet är stor, men det finns även jobb med lägre kvalifikationskrav. Exempelvis inom den växande privata tjänstesektorn där du kan hitta en mängd yrken som bland annat försäljare, receptionist och servitör. Konkurrensen om dessa jobb är dock stor. Jobbmöjligheterna bedöms öka mest inom skola, vård och omsorg där arbetsgivare inom samtliga yrkesområden tidvis har svårt att täcka rekryteringsbehoven med rätt kompetens. Nya bostäder och lokaler byggs och många äldre rustas upp, vilket i kombination med vägprojekt gör att arbetstillfällena inom byggbranschen blir fler. Arbetslösheten i Halland är fortfarande bland de lägsta i Sverige. Jobbtillväxten i länet blir förhållandevis stark nästa år och den senaste tidens positiva utveckling för Hallands ungdomar förväntas fortsätta. Varje månad får i genomsnitt arbetssökande jobb i Halland, oavsett konjunkturläge. Var finns jobben? Inom handeln samt i hotell- och restaurangbranschen finns många så kallade ingångsjobb, där kvalifikationskraven är lägre och konkurrensen om jobben hårdare. Omsättningen är dock ofta hög och många jobbmöjligheter uppstår. Utan erfarenhet eller rätt utbildning är det engagemang, flexibilitet och rörlighet som kan ge bättre möjligheter att konkurrera om dessa jobb. Jobbchansen ökar därför om man har erfarenhet i yrket eller andra kunskaper som är till nytta i jobbet. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget våren 2017.

3 Här arbetar flest idag Diagrammet visar hur alla anställda i Hallands län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Andelen anställda per yrkesområde i Hallands län Försäljning, hotell, restaurang och service: 22 % 2. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 22 % Tillverkning, drift och underhåll: 14 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 % Pedagogiskt arbete: 9 % 6. Transport: 7 % 7. Bygg och anläggning: 7 % 8. Data, teknik och naturvetenskap: 5 % 9. Naturbruk: 2 % Andelen anställda per yrkesområde, Hallands län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3. 3

4 Försäljning, hotell, restaurang och service Halland med sina vackra stränder och rika kulturliv gör att turismen blomstrar, främst på sommaren. Detta tillsammans med en ständigt ökande befolkning gör att behov av service av olika slag ökar och därmed även antalet anställda. Många unga får därför ofta sitt första jobb inom försäljning, hotell, restaurang och service. I Hallands län kommer det att finnas många jobb inom yrkesområdet under 2016 och Även om det inom flera yrken råder stor konkurrens bland dem som söker jobben, har också många av dessa yrken hög personalomsättning. Detta innebär att det alltid finns jobb att söka. Gemensamt för många yrken nedan är att man behöver kunna ge god service och ha ett bra kundbemötande. Med yrkesbevis för städservice och körkort ökar möjligheterna att få arbete som städare. Telefonförsäljare bedöms ha en bra arbetsmarknad, men kan vara ett krävande yrke som dock ger en bra chans till jobb- och säljerfarenhet. Eftersom det är vanligt med provisionsbaserad lön medför det att många endast jobbar en kort period inom yrket för att få arbetslivserfarenhet. Ett jobb inom dagligvaru- eller detaljhandeln kan vara en bra ingång på arbetsmarknaden. Dessa yrken ställer ofta bara krav på gymnasieutbildning. Det är vanligt med tim- och deltidsanställningar. Den stora konkurrensen om jobben inom detaljhandeln, och då främst klädbutiker, gör att jobbmöjligheterna ökar markant med tidigare erfarenhet. Soldat är ett yrke som erbjuder goda jobbmöjligheter med enbart gymnasium och utan några krav på erfarenhet. Jobbmöjligheterna i turistnäringen är mindre bra för hotellpersonal som receptionister, men ökar med goda språkkunskaper i exempelvis engelska, tyska och spanska då gästerna många gånger är utländska turister. Obekväma arbetstider är ofta förekommande i branschen. Den starkt uppåtgående trenden för caféer och intresset för bakning gör att jobbmöjligheterna för bagare/konditorer är goda. Jobbchanserna för inköpare och företagssäljare bättras på om du har eftergymnasial utbildning. Goda jobbmöjligheter: bagare/konditor, brandmän, frisörer, företagssäljare, inköpare, kockar, servitörer, soldater och städare. Medelgoda jobbmöjligheter: bilförsäljare, cafébiträden, fastighetsmäklare, hud- och fotterapeuter, telefonsäljare och väktare. Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, försäljare av dagligvaror och fackhandel, köks- och restaurangbiträden, marknadsanalytiker och marknadsförare, massörer, receptionister och resesäljare. 4

5 Hälso- sjukvård samt socialt arbete Hälso- och sjukvården kommer att behöva anställa mycket personal de närmaste åren. Det beror främst på att många anställda går i pension, att antalet äldre och vårdbehövande blir allt fler och att befolkningen ökar i snabb takt. På sjukhus och vårdcentraler finns det stora jobbmöjligheter för läkare och sjuksköterskor, speciellt för de som är specialistutbildade. Undersköterska är ett av de största yrkena och kan innehålla många olika arbetsuppgifter beroende på vilken typ av verksamhet man är anställd inom. De flesta undersköterskor arbetar inom äldreomsorgen. Vanligast är att undersköterskor är gymnasieutbildade, men det går även att utbilda sig på Yrkeshögskola och Komvux. Har du denna utbildning samt körkort är jobbmöjligheterna mycket goda. På sikt kommer behoven av undersköterskor att öka och därmed också utsikterna till jobb. Detta gäller särskilt om du har någon form av specialistkompetens, till exempel inom demensvård eller om du är flerspråkig. Inom tandvården är jobbmöjligheterna störst för tandläkare och tandhygienister. Tandhygienister tar över vissa delar av tandläkarnas arbetsuppgifter och har därför bra jobbchanser. Personliga assistenter är en stor yrkesgrupp som ställer många olika krav beroende på vårdtagarnas behov. Med rätt kombination av erfarenhet, utbildning och kompetens kan jobbmöjligheterna vara goda. Inom socialtjänsten finns mycket goda jobbmöjligheter för socialsekreterare och i synnerhet för de som har erfarenhet av familjeutredningar samt ensamkommande flyktingbarn, men också för de som arbetar med bedömningar om ekonomiskt bistånd. Kuratorer inom till exempel skola och vård har lätt att hitta jobb. Många söker jobb som barnskötare, men jobbmöjligheterna är mycket små för denna yrkesgrupp. Vill du jobba med barn ökar dina chanser till jobb om du utbildar dig till förskollärare eller fritidspedagog. Vårdbiträden har sämre jobbmöjligheter eftersom de på många ställen bara får jobb om arbetsgivarna inte hittar undersköterskor att anställa. Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, barnmorskor, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, distriktssköterskor, läkare, personliga assistenter, psykologer, receptarier, sjuksköterskor med specialistkompetens, sjuksköterskor grundutbildade, socialsekreterare, tandhygienister, tandläkare och undersköterskor. Medelgoda jobbmöjligheter: optiker, skötare, tandsköterskor och veterinärer. Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare, vårdbiträden. 5

6 Tillverkning, drift och underhåll Norra Hallands industrier ser ljust på framtiden och behöver öka antalet anställda framöver. Utvecklingen ser dystrare ut för södra länsdelen. Antalet anställda ökar inte nämnvärt framöver, men däremot behövs det alltid ersättningsrekryteringar. Jobbmöjligheterna för tekniker och mekaniker är bra. Montörs- och processoperatörsyrken kommer att möta en svagare arbetsmarknad med medelgoda jobbmöjligheter framöver. På sikt fortsätter den här typen av enklare industriyrken att minska. Detta beror på att tillverkningen flyttar utomlands eller att produktionen automatiseras ytterligare. Industrin är alltid beroende av arbetskraft med hantverksskicklighet, teknisk gymnasiekompetens eller lång erfarenhet i vissa yrken. Det gäller exempelvis lackerare, lastbilsmekaniker, slaktare och styckare samt kvalificerade plåtslagare och svetsare. För CNCoperatörer med kunskap om programmering och ritningsläsning är jobbmöjligheterna också goda. Styr- och reglertekniker med kunskap om automation, styrning och reglering av processer har bra jobbchanser. Även maskinreparatörer med kunskap om förebyggande underhåll möter en god arbetsmarknad. De senare arbetar inom industrin, men också med att serva maskiner på plats, till exempel skogs-, lantbruks- och entreprenadmaskiner. Jobbmöjligheterna fortsätter att ökar för bilmekaniker och för lastbilsmekaniker finns det särskilt goda möjligheter till jobb. Fastighetstekniker är ett avancerat jobb som ofta kräver goda kunskaper i att sköta belysnings-, värme- och ventilationssystem. Yrket har mycket goda jobbmöjligheter. Fastighetsprogrammet på gymnasiet eller ännu bättre en yrkeshögskoleutbildning är passande utbildningar inom området. En viktig egenskap för att jobba som fastighetstekniker är att man är serviceinriktad. Detta gäller även vaktmästare vilka har minskat i antal och därmed har sämre jobbmöjligheter. Yrket har förändrats och finns nästan bara kvar på skolor, sjukhus eller större företag där man arbetar med allt från sophantering till teknisk service. Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatörer, fastighetstekniker, gjutare, grov- och tunnplåtslagare, lackerare, lastbilsmekaniker, maskinreparatör, renhållningsarbetare, slaktare, styckare, styr- och reglertekniker, svetsare, verkstadsmekaniker och verktygsmakare. Medelgoda jobbmöjligheter: driftstekniker, distributionselektriker, larmtekniker, låssmeder, maskinoperatör och processoperatör. Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare och montörer. 6

7 Ekonomi, administration, kultur och media Inom yrkesområdena ekonomi och administration finns yrken som är spridda över många olika branscher, till exempel finansiell verksamhet och företagstjänster samt offentlig sektor. Flertalet av dessa företag ser ljust på framtiden. Många yrken inom området kräver att du har en universitetseller högskoleutbildning. Konkurrensen om jobben är ofta hård eftersom många utbildar sig till dessa yrken. Jurister, redovisningsekonomer, revisorer och controllrar har bra jobbmöjligheter. Dessa yrken ställer krav på både noggrannhet och god analytisk förmåga. Det är hård konkurrens om jobben som administratör och sekreterare. Med en bred kompetens och kunskaper inom språk, ekonomi och IT ökar möjligheterna till jobb väsentligt. Möjligheterna ökar dessutom om man har rätt kompetens för mer kvalificerade tjänster och exempelvis har en kvalificerad utbildning och erfarenhet av att arbeta i och driva projekt. Medicinska sekreterare har goda jobbmöjligheter och många får jobb efter en yrkeshögskoleutbildning. Specifika kompetenskrav är vanligt bland speditörer (transportsätt och geografikunskaper med mera), vilket kan innebära goda jobbmöjligheter för den som har rätt kompetensprofil. Yrken inom mediabranschen har dystrare framtidsutsikter och det är hård konkurrens om jobben för journalister liksom för merparten av yrkena inom media som till exempel fotografer och programledare. Kyrkomusiker är ett av få undantag där jobbmöjligheterna är goda och jobben beräknas öka framöver. Största bristen finns i glesbygden, men det erbjuds sällan tjänster på heltid. Skådespelare, musiker och i synnerhet konstnärer har oftast projekt- eller timanställningar och konkurrensen om jobben är mycket stor. Därför försörjer sig ofta kulturarbetare med kompletteringsjobb utanför kultursektorn samtidigt som man söker kulturarbete. Det är vanligt att ha ett eget företag som gör att man kan ta uppdrag från flera olika uppdragsgivare. Goda jobbmöjligheter: bibliotekarier, controllrar, handläggare/ utredare inom offentlig förvaltning, jurister, kyrkomusiker, medicinska sekreterare, redovisningsekonomer, revisorer, speditörer samt studie- och yrkesvägledare. Medelgoda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, försäkringstjänstemän och personaltjänstemän. Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare, informatörer, journalister, löne- och personalassistenter. 7

8 Pedagogiskt arbete Utbildningssektorn står inför tuffa utmaningar. Det råder stor personalbrist då många inom läraryrket går i pension eller lämnar yrket, och samtidigt fylls inte platserna på en rad lärarutbildningar. Jobbmöjligheterna är därför goda för de flesta yrkena inom utbildning och förblir så. Jobben finns både inom kommunal och privat sektor, men gemensamt är att det krävs en eftergymnasial utbildning och helst lärarlegitimation. Om du vill jobba inom utbildningssektorn är det viktigt att ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt att du vill jobba med människors utveckling. Stor inflyttning, även från andra delar av landet, gör att behovet av barnomsorg fortsätter att öka. Lärare med kompetens i svenska som andraspråk eller SFI (svenska för invandrare) har också goda jobbmöjligheter, beroende på flyktinginvandringen. Naturbruk Naturbruk omfattar yrken inom både jord- och skogsbruk, djurskötsel samt trädgård. Arbetstillfällena finns ofta som egna företagare och få personer är anställda. Naturbruket är i hög grad säsongsberoende. Möjligheter till arbete minskar inom yrkesområdet då bland annat mindre verksamheter har fått slås ihop på grund av sämre lönsamhet och effektiviseringar. Skogsbruket är exportberoende och påverkas just nu positivt av handeln med omvärlden och ökat byggande. Vill du arbeta inom skogsbruket, exempelvis som skogsarbetare, är det numera ett krav på motorsågskörkort. Yrken med medelgoda jobbmöjligheter som jägmästare eller skogs- och lantmästare kräver eftergymnasial utbildning. Söker du som parkarbetare, utan krav på eftergymnasial utbildning, ökar jobbchansen med erfarenhet eller enstaka kurser i yrket. Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, gymnasielärare i språk, matematik och naturvetenskapliga ämnen, gymnasielärare i yrkesämnen, lärare i grundskolan (både tidigare och senare år), speciallärare, specialpedagoger, trafiklärare samt universitets- och högskolelärare. Medelgoda jobbmöjligheter: gymnasielärare i historia och samhällskunskap. Goda jobbmöjligheter: djuruppfödare/djurskötare och maskinförare inom lantbruk. Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, lantmästare, skogsmaskinförare, skogsmästare och skogsarbetare. Mindre goda jobbmöjligheter: musiklärare, lärare i estetiska och praktiska ämnen. Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare och trädgårdsarbetare. 8

9 Data, teknik och naturvetenskap Arbetsmarknaden för alla ingenjörer ser mycket bra ut och det gäller även på lite längre sikt, i synnerhet med erfarenhet. Det krävs i stort sett alltid högskoleutbildning för att få jobb och arbetsgivarna söker gärna efter olika former av spetskompetens i kombination med erfarenhet. Därför kan nyutexaminerade möta en tuffare arbetsmarknad och ibland krävs det viss flexibilitet och rörlighet för att få det första jobbet. Dina jobbchanser stärks med en längre utbildningsnivå, men praktiska erfarenheter från studietiden och goda kunskaper i engelska kan också öka chansen till första jobbet. Du som är i slutet av dina studier kan förbättra dina chanser på den tuffa arbetsmarknaden genom att göra ditt examensarbete på ett specifikt företag eller att söka jobb med något lägre kvalifikationskrav. Genom dessa genvägar kan du fylla på ditt cv och skaffa dig den erfarenhet som ofta behövs. Har du dessutom säljkompetens och/eller erfarenhet av att leda projekt ökar chanserna till jobb ännu mer. Förutom att jobba i själva industrin är tekniska konsultfirmor viktiga arbetsgivare för ingenjörer, framförallt inom bygg och maskinteknik. Biomedicinsk analytiker är ett yrke där jobbmöjligheterna är mycket goda. Yrket har få arbetsgivare och en stark koppling till sjukvården. Jobbmöjligheterna är extra goda för tekniker inom elkraft, elektronik och teleteknik. För byggnadsingenjörer och byggnadstekniker är jobbmöjligheterna extra goda eftersom både nyoch ombyggnad samt anläggning av tågbanor och vägar ökat och bedöms öka ännu mer framöver. Om du är intresserad av att arbeta inom ITområdet, är systemförvaltare/administratör samt mjukvaru- och systemutvecklare exempel på yrken med goda jobbchanser. Däremot är jobbmöjligheterna sämre om du söker jobb som supporttekniker. Området data, teknik och naturvetenskap är under ständig förändring. Analytisk förmåga, problemlösnings- och samarbetsförmåga är egenskaper som stärker dina jobbchanser. Goda jobbmöjligheter: arkitekter, biomedicinska analytiker, byggnadsingenjörer, civilingenjör, drifttekniker (IT), ingenjörer, IT-arkitekter, tekniker inom maskin- el-tele- och kemi, mjukvaru- och systemutvecklare, systemförvaltare/ systemadministratörer, testare och testledare samt VVSingenjörer. Medelgoda jobbmöjligheter: GIS-ingenjör och helpdesktekniker/supporttekniker. 9

10 Transport Transportbranschen är starkt beroende av efterfrågan från andra branscher. Ökade godsmängder, ökad kollektivtrafik samt högre krav på snabba och tillförlitliga leveranser skapar större efterfrågan på transporter och personal. Branschen behöver inte anställa så många fler, men kommer ändå att behöva ersätta de som slutar. En annan viktig utveckling är det ökade servicekravet. För både buss- och lastbilsförare med erfarenhet och god servicekompetens kan jobbmöjligheterna därför vara goda. Dessutom förbättras jobbmöjligheterna för de som har Yrkeskompetensbevis när kraven för lastbilschaufförer skärps. Arbetstiderna är dock ofta oregelbundna. Möjligheter till jobb som brevbärare, lagerarbetare, godshanterare och expressbud är däremot mindre goda eftersom många söker sig till dessa yrken. Bygg och anläggning Byggkonjunkturen i Halland är stark just nu och många anställs för att bygga nya och rusta upp befintliga bostäder och lokaler. Detta tillsammans med reparationer av vägar och ombyggnad av offentliga fastigheter skapar fler jobb i branschen framöver. Jobbutsikterna är goda för erfarna byggnadsingenjörer, tekniker, arbetsledare och kalkylatorer, men även för plåtslagare, murare, takmontörer och plattsättare. Flera yrken kräver lärlingsanställning innan utbildningen är slutförd. Lärlingar inom snickeri och el kan ha svårt att hitta lärlingsplatser, medan jobbmöjligheterna är mycket bra för de med avklarad lärlingstid. Om du har högre kompetenser och är tillräckligt erfaren för att agera projektledare har du mycket goda jobbmöjligheter. Goda jobbmöjligheter har även VVS-montörer. Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare och taxiförare. Medelgoda jobbmöjligheter: lokförare, speditörer, logistiker, transportledare och truckförare. Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, godshanterare och expressbud, lagerarbetare och tågvärdar. Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, glasmästare, installationselektriker, isoleringsmontörer, kranförare, murare, målare, plattsättare, takmontörer, träarbetare/snickare och VVS-montörer. Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och anläggning. 10

11 Vilket yrke väljer du? På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkesbeskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i olika yrken. Det finns också fler än 160 korta yrkesfilmer där olika människor själva beskriver sitt yrke. Du kan även använda vår app Yrkesguiden för att ta reda på mer om yrken. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Arbetsförmedlingen Omslagsbild: Johnér bildbyrå. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016. Antalet jobb blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2016 2017 1 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden är god och antalet jobb väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 2017 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016 och 2017. Antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2016 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2016 2017. Antalet jobb ökar inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 2017 1 Jobben blir fler under 2016 och 2017 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Under de närmaste åren planerar många arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016. Antalet jobb väntas öka inom flertalet yrkesområden.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 2017 1 Jobben blir fler i Värmland På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2016 och 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 2017 1 God arbetsmarknad skapar fler jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kronobergs län under 2016-2017. Många av länets arbetsgivare ser positivt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 2017 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016 och 2017. Arbetsmarknaden i länet väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2016 2017 1 Hur ser möjligheterna till arbete ut för dig? Många arbetsgivare behöver anställa mer personal. Dessutom slutar många som också ska ersättas. Du är kanske en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 2017 1 Lätt att få jobb i Dalarna Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under det kommande året. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 1 Här finns jobben i Västernorrland 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2016. Lättast att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 2016 1 Många i länet går i pension Det viktigaste som sker på Jämtlands arbetsmarknad 2015 och 2016 är alla pensionsavgångar som behöver ersättas med ny arbetskraft.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016-2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2016 2017 1 Medvind på länets arbetsmarknad Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du kan påbörja eller gå vidare i ditt yrkesliv. Det går

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 2017 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2017 kommer efterfrågan på arbetsmarknaden att öka starkt och fler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2016 2017 1 Goda jobbmöjligheter i länet? Arbetsmarknaden i Jämtlands län fortsätter att förbättras. Arbetsgivarna tror på en stabil utveckling under 2016 2017 och de kommer

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2015 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2015. Samhällsomvandlingar och miljardinvesteringar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 2016 1 Många nya jobb i länet Många nya jobb kommer inom skola, vård och omsorg framöver. Under det kommande året har du också goda möjligheter att få ett arbete

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2016-2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2017 1 Det blir fler jobb 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2017. Många arbetsgivare i länet

Läs mer

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt

Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö 2014 en översikt April 2015 Irma Cupina, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildnings-förvaltningen, irma.cupina@malmo.se, Tel. 040-344072 Bristyrken i Skåne

Läs mer