JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län

2 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och att antalet arbetslösa minskar. De nya jobben kommer att finnas både hos privata och offentliga arbetsgivare. Arbetsmarknaden i Värmlands län fortsätter att förbättras under 2015 och Företagen är försiktigt optimistiska och tror att efterfrågan på varor och tjänster kommer att öka. Utvecklingen i omvärlden gör att försäljning till utlandet får bättre förutsättningar och det är betydelsefullt för Värmland. Men förbättringen i omvärlden sker långsamt. Därför kommer privat och offentlig konsumtion inom landet vara viktig för svensk ekonomi även fortsättningsvis. Finns det några jobb? Ja, arbetsgivarna behöver alltid anställa. Många av dem som anställs under 2015 och 2016 kommer att ersätta personer som går i pension. Alla som går i pension ersätts inte, men det handlar ändå om många jobb. Till det kommer de anställningar som sker för att ersätta personer som slutar av andra anledningar eller för att det behövs fler personer på en arbetsplats. Ju större område du har möjlighet att söka inom, både geografiskt och yrkesmässigt, desto större är möjligheterna att få jobb. Vilken kompetens söker arbetsgivarna? De flesta arbetsgivare kräver minst gymnasiekompetens, även för jobb där inte yrkesutbildning eller specifika yrkeskunskaper behövs. Därför är det viktigt att ha slutbetyg från gymnasiet, oavsett vilken inriktning du valt på din utbildning. Ett körkort öppnar för fler jobbmöjligheter inom de flesta branscherna. Ibland söker arbetsgivarna en kompetens som det finns alltför få arbetssökande som har. Oftast handlar det om yrken med en längre eftergymnasial utbildning eller att man söker personal med erfarenhet. Men det är inte enbart formella kompetenser som är viktiga. Även intresse, vilja att lära, samarbetsförmåga, bra bemötande och att kunna ta ansvar har betydelse och är avgörande för att få jobb. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för våren 2016.

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Värmlands län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest är anställda inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Många arbetar även inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är dock ett stort och spretigt yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Bara 2 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form. Andelen anställda per yrkesområde i Värmlands län 1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 23 % 2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 20 % Tillverkning, drift och underhåll: 17 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 11 % Utbildning: 9 % 6. Data, teknik och naturvetenskap: 7 % 7. Transport: 6 % Bygg och anläggning: 6 % 9. Naturbruk: 2 % Andelen anställda per yrkesområde 2013, Värmlands län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3. 3

4 Försäljning, hotell, restaurang och service För yrken inom försäljning, hotell, restaurang och service krävs oftast inte en lång utbildning efter gymnasiet. Många av yrkena finns inom branscher där antalet jobb beräknas bli fler under 2015 och Handeln och hotell- och restaurang är exempel på sådana branscher. Arbetsgivarna sätter stort värde på om du kan bemöta kunder på ett bra sätt och ge god service. Många unga får sitt första arbete inom handeln och hotell- och restaurang. Många söker sig vidare till andra yrken efter en tid och det gör att det ofta finns många lediga jobb att söka. Inom turismen ser framtiden ljus ut. När stora arrangemang ordnas i länet för det med sig många hotellbokningar och restaurangbesök som ger arbetstillfällen. Värmlands natur lockar också många besökare. Gränshandeln mot Norge är omfattande och ytterligare ett köpcentrum har öppnat vid gränsen längst norrut i länet. Jobbmöjligheterna är goda för kockar med yrkeserfarenhet och kunskaper i utländska kök. I perioder med många turister ökar behovet av kockar och efterfrågan blir större. Ofta är kraven på utbildning och erfarenhet höga. För nyexaminerade kockar utan erfarenhet är det inte lika enkelt att hitta jobb. För städare är konkurrensen om jobben hård. Med yrkesbevis för städservice och körkort ökar möjligheterna att få arbete. Telefonförsäljare är ett yrke som många unga provar. Arbetsgivarna söker personliga egenskaper som förmåga att kommunicera tydligt och uttrycka sig bra i tal. Lönen är fast eller delvis fast med provision och arbetsvillkoren kan vara krävande. Det är vanligt att gå vidare till andra yrken efter en tid. Det gör att det ständigt söks många telefonförsäljare. Företagssäljarna är många till antalet. Flest finns inom handeln och industrin. Goda kunskaper om produkter inom en bransch och dessutom rätt säljegenskaper ger goda möjligheter att få jobb. Kunskaper i språk ökar möjligheterna ytterligare. Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer. Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, bartendrar, bilförsäljare, brandmän, fastighetsmäklare, fotterapeuter, frisörer, företagssäljare, hudterapeuter, inköpare, kockar, telefonförsäljare, väktare. Mindre goda jobbmöjligheter: baristor/cafébiträden, försäljare dagligvaror och fackhandel, köks- och restaurangbiträden, massörer, receptionister, renhållnings- och återvinningsarbetare, resesäljare, servitörer, städare. 4

5 Data, teknik och naturvetenskap Ingenjörer arbetar till exempel med att ta fram nya produkter eller vidareutveckla befintliga, göra produktion mer effektiv eller leda byggprojekt. Du kan utbilda dig till ingenjör vid universitet, högskola eller gymnasieskola. För alla nivåerna är utsikterna att få arbete efter studierna goda. För nyexaminerade kan det vara bra att skaffa erfarenhet genom att ta jobb på en något lägre kvalifikationsnivå än den man utbildat sig till. Ingenjörer med både utbildning och erfarenhet har särskilt goda jobbmöjligheter. För yrkena inom IT krävs ofta bred kunskap om både IT-system och den verksamhet där systemen ska användas. Som helpdesk- och supporttekniker ökar möjligheterna att få arbete om du har kunskap och erfarenhet att ta hand om mer komplicerade frågor. Allt fler automatiserade lösningar gör att driften kan skötas av färre personer än tidigare. Goda jobbmöjligheter: civilingenjörer (bygg och anläggning, elektronik och teleteknik, elkraft, kemi och maskin), ingenjörer och tekniker (bygg, el, kemi, maskin och VVS), IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, systemförvaltare/ systemadministratörer. Medelgoda jobbmöjligheter: arkitekter, biomedicinska analytiker, drifttekniker IT, GIS-ingenjörer, ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik. Mindre goda jobbmöjligheter: helpdesktekniker/ supporttekniker. Naturbruk För skogsnäringen är efterfrågan från industrier inom och utom landet viktig och jordbruket påverkas av konkurrens från importerade varor. Det gör att det blir fortsatt tufft inom naturbruk under 2015 och Till det positiva hör att efterfrågan på jordbruksprodukter som är närproducerade ökar och ett ökat byggande i Sverige leder till ökad efterfrågan på trävaror. De flesta som arbetar med jordbruk finns hos blandade jordbruk och producenter av mjölk eller nötkött. Inom skogsbruket arbetar de flesta hos skogsägare eller avverknings- och skogsskötselföretag. Företagare köper ofta in tjänster istället för att anställa någon. Det gör att det ofta krävs F-skattsedel för att arbeta inom jord- eller skogsbruk. Det kommer att vara hård konkurrens om jobben för park- och trädgårdsarbetare. Utbildning från naturbruksgymnasium ökar jobbmöjligheterna, men också erfarenhet och bra referenser ökar möjligheterna att få jobb. Säsongsanställningar är vanliga. Höga krav ställs på teknisk kompetens hos maskinförarna och särskilt förare med erfarenhet är eftertraktade. Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare. Medelgoda jobbmöjligheter: skogsarbetare, skogsmästare. Mindre goda jobbmöjligheter: djuruppfödare/djurskötare, maskinförare inom lantbruk, parkarbetare, trädgårdsarbetare. 5

6 Tillverkning, drift och underhåll Den tekniska utvecklingen gör att du oftast behöver minst gymnasieutbildning med inriktning mot industri och teknik för att arbeta inom det här området. Du ökar dina jobbmöjligheter ytterligare om du dessutom går en teknisk utbildning efter gymnasiet. För processoperatörer förändras kraven när ny teknik effektiviserar produktionen. Ny teknik innebär också att det behövs färre personer. Det är konkurrens om jobben för maskinoperatörer. Även de berörs när ny teknik gör att det behövs färre personer. Också för montörer är konkurrensen om jobben hård. Arbetsuppgifterna i industrin blir alltmer komplexa och kräver ofta olika kompetenser, till exempel inom el eller svetsning. De enklare manuella arbetsuppgifterna blir färre. Jobbmöjligheterna är goda för CNC-operatörer som klarar mer kvalificerade uppgifter och kan programmera och läsa ritningar. De som inte har den kompetensen har större konkurrens om jobben. Svetsare som har intyg för olika typer av svetsarbeten och yrkeserfarenhet har lättare att få jobb. Ofta vill företagen ha svetsare med kvalificerade yrkeskunskaper, till exempel inom montage- och rörsvetsning. Kompetens inom plåtslageri förbättrar möjligheterna ännu mer. Det finns flera plåtslagaryrken. En grovplåtslagare tillverkar och monterar detaljer av grov plåt, balkar och liknande. Tunnplåtslagaren däremot arbetar med produkter och konstruktioner av tunn plåt. De kan till exempel arbeta hos ett plåtslageri som tillverkar detaljer för industrin eller som bilplåtslagare. För dig som vill jobba i produktionen inom industrin kan det vara en bra idé att kontakta bemanningsföretag. För lastbilsmekaniker är jobbmöjligheterna mycket goda. Särskilt för lastbilsmekaniker som har kunskaper om specifika fordonsmärken och specialisering mot lastbilars delsystem. Det behövs fler som utbildar sig till lastbilsmekaniker. Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, distributionselektriker, lastbilsmekaniker, styr- och reglertekniker, tunnplåtslagare, verktygsmakare. Medelgoda jobbmöjligheter: CNC-operatörer, elmontörer, fastighetstekniker, gjutare, grovplåtslagare, installationselektriker, lackerare, larmtekniker, maskinoperatörer inom gummi- och plastindustri, maskinreparatörer, montörer av el- och teleutrustning, processoperatörer vid stål- och metallverk och trä- pappers- och massaindustri, verkstadsmekaniker. Mindre goda jobbmöjligheter: fordonsmontörer, maskinoperatörer inom livsmedels-, trävaru- och pappersvaruindustri, montörer av metall-, gummi- och plastprodukter, svetsare, vaktmästare. 6

7 Ekonomi, administration, kultur och media För yrken inom ekonomi, administration, kultur och media behövs ofta ytterligare någon utbildning efter gymnasiet. Många av yrkena finns inom i stort sett alla branscher. Exempel på sådana yrken är jurister, ekonomer, informatörer och personaltjänstemän. Om du börjar ditt arbetsliv inom turistnäringen kan du mycket väl komma tillbaka dit efter att ha utbildat dig till ett yrke inom exempelvis ekonomi- eller personalområdet. Många som idag arbetar som ekonomiassistenter eller löne- och personalassistenter har en gymnasieutbildning. Kraven förändras och det är en fördel om du har en bred kompetens som sträcker sig över redovisning, löne- och personalfrågor. Det kan du få genom att gå en eftergymnasial utbildning inom området. Det är hård konkurrens om jobben som administratör och sekreterare. Med en bred kompetens och kunskaper inom språk, ekonomi och IT ökar möjligheterna att få jobb väsentligt. Även informatörerna möter en hård konkurrens om de lediga jobben. Flera olika utbildningar kan vara gångbara för den som söker jobb som informatör. En förbättrad konjunktur ökar företagens möjligheter att satsa på kommunikation. För utredare och handläggare inom offentlig förvaltning finns en mängd verksamhetsområden och arbetsuppgifterna kan se olika ut. Arbetsgivaren kan till exempel vara en myndighet, en kommunal förvaltning eller länsstyrelsen. En högskoleexamen behövs oftast. Den kan exempelvis vara inom juridik, ekonomi, eller statsvetenskap. Det är populärt att läsa juridik och nyutexaminerade jurister konkurrerar om de jobb som inte kräver erfarenhet. Med specialistkunskaper inom ett område ökar jobbmöjligheterna. Medicinska sekreterare förväntas ha en allt bredare kompetens. Det medför nya och högre krav på utbildning och gör att nyutexaminerade har goda jobbmöjligheter. Speditör är ett ganska litet yrke. Deras jobbmöjligheter påverkas av utvecklingen av handel med varor inom landet. De påverkas också av konjunkturen i andra länder eftersom speditörer arbetar med både import och export. Oftast är de anställda på ett transport- och logistikföretag. Goda jobbmöjligheter: controllrar, jurister, medicinska sekreterare, revisorer, studie- och yrkesvägledare. Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier, försäkringstjänstemän, redovisningsekonomer, speditörer. Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare, ekonomiassistenter, handläggare/utredare inom offentlig förvaltning, informatörer, löne- och personalassistenter, personaltjänstemän. 7

8 Transport I takt med att det går bättre för andra branscher, exempelvis industri, bygg och handel, går det också bättre för företagen inom transportbranschen. För förare av fordon av olika slag är det viktigt med ansvarskänsla, både för fordonet och för gods och passagerare som transporteras. Det är viktigt med känsla för service gentemot kunder och att vara noggrann med säkerheten. Utbildning och fortbildning är betydelsefullt. Reglerna för yrkeskompetensbevis skärps därför under 2015 för bussförare och under 2016 för lastbilsförare. Körkort för att köra lastbil med släp och ADR-intyg för transport av farligt gods kan förbättra jobbmöjligheterna ytterligare för lastbilsförare. Medelåldern bland bussförare och lokförare är hög. Många går i pension de kommande åren och behöver då ersättas. Lagerarbete finns inom många branscher och jobbmöjligheterna hänger också här tätt samman med utvecklingen inom dessa branscher, framför allt handeln. Jobbmöjligheterna ökar om du har truckkort för B-, C- eller D-truck. Bygg och anläggning För att få jobb på en byggarbetsplats behövs nästan alltid ett yrkesbevis som visar att du har utbildning, har arbetat ett antal lärlingstimmar och att du har klarat ett yrkesteoretiskt prov. I Arbetsförmedlingens bedömning av yrken inom bygg- och anläggning ingår inte lärlingar. Under 2015 och 2016 väntas arbetsmarknaden bli bättre för dem som arbetar inom bygg i takt med att alltfler byggprojekt kommer igång. Det finns betydligt fler jobbmöjligheter under sommarhalvåret. Jobbmöjligheterna är särskilt goda för dig som, förutom utbildning, även har yrkeserfarenhet. Trots att arbetsgivarna behöver anställa kan det vara svårt att få anställning som lärling för den som har utbildning. Installationselektriker och VVS-montör är exempel på yrken där det kan vara svårt att hitta en lärlingsanställning. Det är populärt att utbilda sig till träarbetare/ snickare, men många gånger är jobbmöjligheterna bättre om du väljer en annan inriktning inom bygg. Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, lokförare. Medelgoda jobbmöjligheter: transportledare, tågvärdar. Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, godshanterare och expressbud, lagerarbetare, taxiförare, truckförare. Goda jobbmöjligheter: anläggningsmaskinförare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, murare, målare, takmontörer, VVS-montörer. Medelgoda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, betongarbetare, glasmästare, isoleringsmontörer, kranförare, plattsättare. Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och anläggning, träarbetare/snickare. 8

9 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Många av jobben inom hälso- och sjukvård och socialt arbete finns inom den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn kommer många att gå i pension den närmaste tiden. Dessutom kommer det att behövas fler som arbetar inom området. Det innebär att det blir lediga jobb att söka när de som går i pension ska ersättas och verksamheter ska utöka. Jobbmöjligheterna är mycket goda för många yrken inom vården. Läkare, sjuksköterskor med grundutbildning eller specialistutbildning och tandläkare är några exempel. Också undersköterskorna får allt bättre jobbmöjligheter. Många inom yrket går i pension och antalet äldre som behöver omvårdnad ökar. Det är också för få som söker till gymnasiets vårdutbildningar. Jobbmöjligheterna som undersköterska är bättre om du söker arbete inom hemtjänsten än om du söker till mottagningar på sjukhusen. Kommunerna vill i första hand rekrytera utbildad personal, det vill säga slutförd gymnasial omvårdnadsutbildning. Det gör att jobbmöjligheterna för vårdbiträden är mindre goda. För dig som söker jobb som vårdbiträde och har erfarenhet och körkort är jobbmöjligheterna lite bättre. Både apotekare och receptarier är specialister på läkemedel. Apotekare har en mer omfattande utbildning och kan därför ha mer kvalificerade uppgifter än receptarierna. Det finns många jobb att söka som personlig assistent. Det är också många som söker dessa jobb. Om du har en utbildning med inriktning mot omsorgsområdet och specialkunskaper kring olika funktionsnedsättningar är det lättare att konkurrera om de lediga jobben. Personliga egenskaper som passar ihop med brukarens önskemål är också viktigt. Antalet barnskötare inom barnomsorgen förväntas minska. Men eftersom det är brist på utbildade förskollärare förekommer det att barnskötare rekryteras i stället, oftast på vikariat eller tidsbegränsade anställningar. Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor, läkare, optiker, psykologer, receptarier, sjuksköterskor (grundutbildade), socialsekreterare, specialistsjuksköterskor, tandhygienister, tandläkare, undersköterskor. Medelgoda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, behandlingsassistenter, biståndsbedömare, fysioterapeuter/ sjukgymnaster, kriminalvårdare, kuratorer, logopeder, skötare, tandsköterskor, veterinärer. Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare, elevassistenter, fritidsledare, personliga assistenter, vårdbiträden. 9

10 Utbildning Det kommer alltid behövas duktiga och engagerade pedagoger. Om du vill jobba som lärare är det viktigt att du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga och tycker om att jobba med människors utveckling. Jobben finns inom både kommunal och privat sektor, men gemensamt är att yrkesområdet kräver att du har en eftergymnasial utbildning inom det yrke du söker dig till. Lärare kan arbeta med alla åldrar, från de minsta barnen i förskolan och grundskolan till vuxna studerande vid vuxenutbildning, folkhögskola, högskola eller universitet. För flertalet av läraryrkena är jobbmöjligheterna goda. Det är för få som utbildar sig till lärare, samtidigt som många lärare går i pension. Jobbmöjligheterna är bättre för förskollärare och lärare med lärarlegitimation eftersom kravet på legitimation nu gäller fullt ut. Gymnasielärare i yrkesämnen omfattas tills vidare inte av kravet på legitimation. Det har fötts många barn i Värmlands län de senaste åren. Barnomsorgen har därför behövt utökas i flera av länets kommuner. Det har lett till mycket goda jobbmöjligheter för utbildade förskollärare. De större barnkullarna börjar nu även nå grundskolan och antalet elever ökar även där framöver. Inom gymnasieskolan sjunker antalet elever ytterligare något år. Jobbmöjligheterna är ändå goda för lärare inom gymnasieskolans yrkesämnen och gymnasielärare i allmänna ämnen som matematik, naturvetenskap och språk. För lärare inom samhällsvetenskapliga ämnen är konkurrensen om jobben däremot större. Jobbmöjligheterna är goda för specialpedagoger. De är inte så många till antalet, men viktiga för de elever som behöver extra stöd att klara kunskapsmålen. Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasielärare i yrkesämnen, lärare i grundskolans senare år, lärare i grundskolans tidigare år, specialpedagoger, universitets- och högskolelärare. Medelgoda jobbmöjligheter: lärare i estetiska och praktiska ämnen, trafiklärare. 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. Arbetsförmedlingen Bilder: Scandinav, Johnér bildbyrå. Omslagsbild: Thomas Adolfsén På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025

50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 50 000 nya jobb - behovet av kompetens i Uppsala län till år 2025 En översiktlig kompetens- och branschanalys Kompetensforum Uppsala län [maj 2014] Fullversion Introduktion En framtidsfråga för Sverige

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2019. Pär Karlsson

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2019. Pär Karlsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2019 Pär Karlsson Yrkesområden från a till ö 3 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2019 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer