JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län

2 God arbetsmarknad skapar fler jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kronobergs län under Många av länets arbetsgivare ser positivt på framtiden och räknar med att anställda fler. Bäst väntas jobbmöjligheterna bli för dig som söker arbete inom vård, omsorg, utbildning, data/it samt bygg och anläggning. Var finns jobben? Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras i Kronobergs län och det skapas fler arbetstillfällen under det närmsta året. De nya jobben växer fram inom många olika branscher. Samtidigt finns ett ständigt behov av att anställa för att ersätta personer som går i pension. Chanserna till att finna ett arbete i länet kommer alltså att öka jämfört med förra året. Jobbmöjligheterna bedöms vara störst inom hälso- och sjukvården i länet men det finns även goda möjligheter till jobb inom vård och omsorg, utbildning, data, teknik, samt inom bygg och anläggning. Generellt sett kräver dessa yrken att du har en längre utbildningsbakgrund (högskole- eller yrkesutbildning) eller att du har erfarenhet inom yrket. Jobbmöjligheterna förbättras emellertid även inom yrken med lägre krav på utbildning och erfarenhet. Exempel på sådana yrken hittar du inom områdena hotell, restaurang och handel. Konkurrensen om dessa jobb förväntas dock vara fortsatt hård, vilket betyder att det är viktigt att vara aktiv i sitt arbetssökande. Så ökar du dina jobbmöjligheter För de flesta jobben krävs en slutförd gymnasieutbildning och i många fall krävs även en längre eftergymnasial utbildning. Om du inte fullt ut har den formella kompetens eller erfarenhet som arbetsgivaren söker kan en god samarbetsförmåga, en vilja att lära samt en stark initiativ- och drivkraft ge dig goda möjligheter att konkurrera om jobbet. Har du ett körkort ökar dina chanser till arbete ytterligare. Det är även viktigt att du har en grundläggande it-kompetens och goda kunskaper i svenska. Kan du tänka dig att resa en längre sträcka till din arbetsplats så öppnas din arbetsmarknad upp för ännu fler jobbmöjligheter. 2 Kort om Jobbmöjligheter Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för våren 2017.

3 Här arbetar flest idag Diagrammet visar hur de anställda i Kronobergs län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det sistnämnda är ett område som omfattar flera olika yrken, allt ifrån säljare till brandmän och lokalvårdare. Andelen anställda per yrkesområde i Kronobergs län 1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete : 21 % 2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 20 % Tillverkning, drift och underhåll: 18 % 4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 % Pedagogiskt arbete: 8 % 6. Data, teknik och naturvetenskap: 8 % 7. Transport: 7 % Bygg och anläggning: 5 % 9. Naturbruk: 2 % Andelen anställda per yrkesområde, Kronobergs län år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB 3

4 Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Behovet av personal inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete kommer att öka de närmaste åren i och med att befolkningen växer samtidigt som pensionsavgångarna väntas vara stora. Yrkesområdet innehåller flera så kallade legitimationsyrken, där antalet examinerade varit för lågt under flera års tid. Chanserna till arbete är därför goda för dig som har valt att vidareutbilda dig efter gymnasiet och ta en legitimation. Söker du jobb som läkare, psykolog och sjuksköterska är jobbmöjligheterna mycket goda. Har du dessutom läst och färdigställt någon form av specialistutbildning är du särskilt eftertraktad. Söker du som socialsekreterare finns det också goda möjligheter till jobb under kommande år, särskilt om du har en specialkompetens som till exempel omhändertagande av unga. Inom de yrken som inte ställer krav på någon längre vidareutbildning, till exempel barnskötare och vårdbiträde, är konkurrensen om jobben fortsatt hård då det är många som söker de lediga tjänsterna. Har du specialkunskaper kring exempelvis olika funktionsnedsättningar är det dock lättare att konkurrera om de lediga platserna. För personliga assistenter är det emellertid ofta personkemin med brukaren som spelar en avgörande roll vid anställning. För undersköterskor, som också är den största yrkesgruppen i länet, stärks jobbmöjligheterna framöver då behovet av personal ökar i och med att antalet äldre som behöver omvårdnad blir allt fler. Som undersköterska kan du jobba exempelvis på sjukhus eller inom den kommunala och privata omsorgen. Har du byggt på din grundutbildning med kurser inom bland annat funktionshinder, demensvård eller psykiatri är dina jobbmöjligheter extra goda framöver. Många av dessa jobb finns att söka inom länets offentliga tjänstesektor men antalet privata utförare i länet är också stort. Flertalet arbetstillfällen kräver dock att du har körkort, särskilt om du önskar att arbeta utanför länets centralorter. Goda jobbmöjligheter: läkare, sjuksköterskor (specialistutbildade), sjuksköterskor (grundutbildade), undersköterskor, apotekare, sjuksköterskor - psykiatrisk vård, psykologer, optiker, tandläkare, socialsekreterare, biståndsbedömare Medelgoda jobbmöjligheter: dietister, elevassistenter, receptarier, arbetsterapeuter, sjukgymnaster. Mindre goda jobbmöjligheter: fritidsledare, personliga assistenter, vårdbiträden. 4

5 Tillverkning, drift och underhåll Under 2016 och 2017 kommer fler jobb att skapas inom industrin. Kronoberg har en stark industritradition och många av jobben inom tillverkning, drift och underhåll finns just inom länets industri. En ständigt pågående rationaliseringsoch automatiseringsprocess inom yrkesområdet gör dock att de enklare arbetsuppgifterna blir allt färre till antalet samtidigt som de jobb som finns kvar blir allt mer tekniskt krävande. Modernare och effektivare tillverkningsmetoder gör alltså att kraven ökar på dig som vill jobba inom industrin. Arbetsgivarna ser därför att du gärna har en godkänd gymnasieutbildning, helst från det industritekniska programmet, för att ett jobb ska bli aktuellt. Har du ett gott tekniskt kunnande, kan läsa ritningar samt en förståelse för produktionsprocesser så ökar dina chanser till jobb ytterligare. Det bör dock nämnas att även om utbildning är viktigt och de manuella jobben blir färre så finns det fortfarande ett behov av traditionell hantverksskicklighet som exempelvis verktygsmakare, mekaniker och att yrkeserfarenhet många gånger ger en viktig fördel i konkurrensen om jobben. Vill du jobba som bil- eller lastbilsmekaniker, har en färdigställd fordonsteknisk utbildning samt erfarenhet av yrket är jobbmöjligheterna goda. Söker du som lastbilsmekaniker och har kunskap om specifika fordonsmärken och dess delsystem ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. För svetsare som har flera certifikat, yrkeserfarenhet samt kompetens inom plåtslageri är jobbmöjligheterna mycket goda medan grundutbildade svetsare som ännu inte hunnit skaffa sig erfarenhet från yrkeslivet har det svårare att konkurrera om jobben. För CNC-operatörer är jobbmöjligheterna goda, framför allt om du har programmerings- och ställarkunskaper. Det är något svårare att få jobb om du saknar dessa kompetenser. Vill du arbeta som någon form av processoperatör eller montör bör du dock vara beredd på att konkurrensen om jobben är hårdare. Har du erfarenhet av yrket eller en kompletterande utbildning är chansen större att hitta arbete. Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, cnc-operatörer, lastbilsmekaniker, tunnplåtslagare, styr- och reglertekniker, maskinreparatörer, grovplåtslagare, distributionselektriker, svetsare, installationselektriker Medelgoda jobbmöjligheter: låssmeder, slaktare, styckare. Mindre goda jobbmöjligheter: fordonsmontörer, maskinoperatörer och montörer inom metall- gummi- plastträ- och kemisk industri, vaktmästare. 5

6 Data, teknik och naturvetenskap Inom data och teknik är chanserna till att hitta ett jobb mycket goda medan konkurrensen inom de naturvetenskapliga yrkena är något högre. Inom båda områdena krävs ofta en högskoleutbildning för att få jobb och arbetsgivarna söker gärna efter olika former av spetskompetens i kombination med erfarenhet. Datayrken förekommer också inom många delar av arbetsmarknaden, såväl offentliga som privata. Har du en teknisk utbildning är jobbmöjligheterna goda då civil- högskole- och gymnasieingenjörer söks inom flera områden i länet, som inom industrin eller byggverksamheten. Behovet är i vissa fall mycket stort, och med en längre utbildning samt yrkeserfarenhet stärker du chanserna ytterligare. För erfarna civilingenjörer inom inriktningar som maskin, elektronik och teleteknik samt bygg och anläggning är jobbmöjligheterna därför mycket goda. Är du nyexaminerad möter du allt som oftast en medelgod arbetsmarknad då du kan jobba i många olika branscher. Om du vid sidan av din tekniska kompetens också har en säljförmåga, erfarenhet av ekonomi eller projekt- och arbetsledning så ökar du dina chanser till ett jobb ytterligare. Efterfrågan på it-tjänster är stor i Kronobergs län och ökar för varje år, särskilt inom programvaruutveckling. Utvecklingen inom it-området går dock snabbt vilket betyder att dina jobbmöjligheter ökar om du håller din kunskap uppdaterad, gärna inom ett eller flera programspråk. Många arbetsgivare söker i första hand efter erfaren personal. Praktiska erfarenheter under studietiden kan därför vara meriterande och öka chansen till ett första jobb. Det är inte heller ovanligt att branschen söker och rekryterar personer från övriga delar av världen och därför kan goda kunskaper i engelska öka dina chanser till en anställning. Om du söker jobb som mjukvaruoch systemutvecklare eller it-arkitekt har du goda chanser till arbete. Är du som person analytisk, har en god samarbetsförmåga, är en problemlösare eller har tidigare erfarenhet av projektledning stärker du dina jobbchanser ytterligare. Goda jobbmöjligheter: elingenjörer och eltekniker, civilingenjörer - elektronik och teleteknik, elkraft, maskin, it-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, testare och testledare, byggnadsingenjörer och byggnadstekniker. Medelgoda jobbmöjligheter: arkitekter, helpdesktekniker/ supporttekniker, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, logistiker, civilingenjörer kemi. 6

7 Försäljning, hotell, restaurang och service Många personer får sina första jobb inom försäljning, service- och tjänstesektorn och en stor del av jobben som tillkommer under kommande år finns inom detta yrkesområde. Många som arbetar i branschen är unga och det är också vanligt att man byter till ett annat yrke efter ett tag. Det gör att det ständigt skapas nya jobböppningar och viktiga ingångsjobb. Inom dessa branscher är det även vanligt med tim- och deltidsanställningar och arbeten på kvällar och helger. Kunskapskraven skiljer sig åt mellan olika yrken och ibland efterfrågas bransch- eller fackspecifika kunskaper för att få arbete. Vill du arbeta som inköpare eller marknadsförare krävs det allt som oftast också en eftergymnasial utbildning. Inom yrkesområdet finns det emellertid även många jobbmöjligheter där de personliga egenskaperna är minst lika viktiga som utbildning. Det arbetsgivarna då efterfrågar är att du har en god servicekänsla och kommunikationsförmåga samt är intresserad av att möta människor. Hög arbetslöshet och många sökande inom dessa yrkesgrupper gör dock att konkurrensen om de lediga jobben är hård. Vill du jobba som företags- eller teknisk säljare och har en passande eftergymnasial utbildning finns det goda möjligheter till att finna ett arbete. Har du dessutom goda språk- och säljkunskaper kombinerat med kunskap om specifika branscher/produkter ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. För dig som söker jobb som kock eller bagare/konditor är chanserna till arbete goda, speciellt om du har erfarenhet inom yrket eller specialistkunskap inom vissa kök. Vill du jobba som café,- köks- eller restaurangbiträde är dock konkurrensen fortsatt tuff även om jobböppningar finns. Kan du flera språk eller har en god samarbetsförmåga ökar dina möjligheter till arbete. Inom yrken som till exempel frisör, hudterapeut eller massör är det vanligt att jobba som egenföretagare. Söker du jobb inom dessa yrken ökar dock dina jobbmöjligheter betydligt om du tagit ett gesällbrev eller om din utbildning är godkänd av något branschförbund. Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, kockar, företagssäljare. Medelgoda jobbmöjligheter: marknadsanalytiker och marknadsförare, inköpare, resesäljare, väktare, massörer, inköpare Mindre goda jobbmöjligheter: baristor/cafébiträden, försäljare fackhandel eller dagligvaror, köks- och restaurangbiträden, städare, frisörer. 7

8 Ekonomi, administration, kultur och media Jobben inom ekonomi, administration, kultur och media finns såväl i privat som i offentlig sektor. I många fall kräver arbetsgivaren att du har någon form av högskoleutbildning (ekonom, jurist, informatör, bibliotekarie). Det är dock hård konkurrens om jobben även för dig med en eftergymnasial utbildning, då många utbildar sig inom dessa områden. Personer som nyligen läst klart sin utbildning kan därför uppleva det som svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Ett sätt att öka dina framtida jobbmöjligheter är att redan under studietiden skaffa dig erfarenhet inom det område du önskar arbeta, genom exempelvis praktik eller examensarbeten. För andra akademikeryrken, så som controller, revisor eller handläggare inom offentlig förvaltning, är jobbmöjligheterna medelgoda. Dina jobbchanser ökar emellertid om du har erfarenhet i yrket, en god analytisk förmåga eller goda kunskaper i offentlig upphandling. Bäst bedöms jobbmöjligheterna bli för dig som söker som medicinsk sekreterare eller studie- och yrkesvägledare där stora pensionsavgångar och ett förändrat regelverk fått behoven att öka. För medicinska sekreterare har arbetet också förändrats under de senaste åren och det ställs nu krav på en allt bredare kompetens. Dina jobbchanser ökar därför om du har kunskaper i främmande språk, är serviceinriktad och noggrann samt har god datorvana. För vissa yrken inom yrkesområdet, så som administratörer och sekreterare eller ekonomi-, löne- och personalassistenter, är grundkravet att du har en godkänd gymnasieutbildning. Många sökande till varje tjänst gör dock att konkurrensen om jobben i vissa fall är hård. Dina jobbchanser ökar dock om du har kompetens inom flera områden så som exempelvis löne-, redovisningoch personalfrågor. Har du goda it- och språkkunskaper eller tidigare erfarenhet av arbetet ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare, jurister, studie- och yrkesvägledare. Medelgoda jobbmöjligheter: försäkrings- och personaltjänstemän, redovisningsekonomer, controllrar, revisorer, speditörer, löne- och personalassistenter, jurister, bibliotekarier, handläggare/utredare offentlig förvaltning, administratörer och sekreterare Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, informatörer. 8

9 Bygg och anläggning Många regionala byggnadsprojekt och ett relativt högt bostadsbyggande gör att jobbutsikterna är goda för ett flertal yrken i byggbranschen. Jobbsituationen har även ljusnat för länets lärlingar och fler än tidigare hittar ett första arbete direkt efter studierna. För byggnadsplåtslagare, betongarbetare, VVS-montörer, golvläggare, diverse maskinförare och träarbetare, med färdiga yrkesbevis, är jobbmöjligheterna goda. Är du även dubbelkompetent (till exempel både anläggningsmaskinförare och betongarbetare) eller har erfarenhet av att leda och styra arbetet är dina chanser till jobb mycket goda. Jobbar du med renovering, ombyggnad och tillbyggnad, där kunden ofta är en privatperson, är det även viktigt att ha en god kommunikationsförmåga samt vara lösningsfokuserad. Vill du jobba inom bygg och anläggning bör du också tänka på att verksamheterna är säsongsbetonade, med större möjligheter till arbete under vår och sommar. Transport En allt större efterfrågan på person- och godstransporter gör att jobbmöjligheterna ljusnar något för transportsektorn i Kronoberg. Bäst förväntas jobbmöjligheterna bli för länets buss- och lastbilsförare. Har du som lastbilsförare också ett giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) samt ett ADR-intyg för transport av farligt gods ökar dina chanser till jobb ytterligare. Som truckförare förblir dock konkurrensen om jobben fortsatt hård då det finns många sökande till varje jobb. Har du erfarenhet av yrket, en god logistisk förmåga, datorvana samt truckkort (särskilt för de tyngre truckarna) ökar dina möjligheter till jobb betydligt. Som helhet innehåller yrkesområdet en blandning av enklare yrken och mer avancerade arbeten med krav på minst gymnasieutbildning. Oavsett vilket yrke du söker inom transportområdet så förbättras emellertid dina jobbchanser om du har en god känsla för service och planering. Merparten av yrkena kräver att du också har ett körkort eller förarbevis. Goda jobbmöjligheter: träarbetare/snickare, betongarbetare, golvläggare, murare, vvs-montörer, byggnadsplåtslagare, målare, plattsättare, takmontörer. Medelgoda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, anläggningsmaskinförare, grovarbetare inom bygg och anläggning, kranförare, isoleringsmontörer, glastekniker. Goda jobbmöjligheter: buss- och lastbilsförare, taxiförare. Medelgoda jobbmöjligheter: transportledare, brevbärare, tågvärdar, godshanterare och expressbud, lokförare. Mindre goda jobbmöjligheter: truckförare, lagerarbetare. 9

10 Pedagogiskt arbete Efterfrågan på personal ökar inom utbildningsväsendet i och med att länets befolkning och barnkullar växer. Jobbmöjligheterna förväntas därför vara mycket goda för flera av yrkena. Lärarjobb finns att söka inom både kommunal och privat sektor. Samtliga jobb kräver emellertid att du har en högskoleutbildning inom det sökta yrket. För att jobba som förskol-, grundskol- eller gymnasielärare krävs också en lärarlegitimation. Söker du som yrkeslärare är du för närvarande undantagen från legitimationskravet. Vill du arbeta inom utbildningsområdet bör du ha en god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt tycka om att jobba med människors utveckling. Samtliga yrken som bedöms inom utbildningsområdet har goda, eller till och med mycket goda, möjligheter till arbete under det närmaste året. Bäst jobbmöjligheter bedöms för länets förskollärare, specialpedagoger och lärare med svenska som andraspråk. Naturbruk Jobbmöjligheterna är goda till medelgoda för dig som funderar på att arbeta inom jord- och skogsbruk i Kronobergs län. Chansen till arbete ökar om du avslutat en gymnasial naturbruksutbildning. Det är även viktigt att tänka på att antalet arbetstillfällen varierar med årstiderna, där det finns fler jobb att söka under sommarsäsongen då skördar, skogsplantering och -avverkning pågår. För dig som vill jobba som skogsmaskinförare är jobbutsikterna goda. Den tekniska utvecklingen går emellertid snabbt och skogsbruksmaskinerna blir allt mer avancerade. Har du god kännedom om de nya systemen, kan tänka dig att arbeta ensam samt har erfarenhet av arbetet är möjligheterna till jobb mycket goda. Vill du jobba som jägmästare och skogs- eller lantmästare, krävs ofta en eftergymnasial utbildning och här är jobbmöjligheterna medelgoda. Inom andra yrken, så som parkarbetare, är kraven på utbildning inte lika höga, vilket gör att det är många som söker och konkurrerar om de lediga jobben. Goda jobbmöjligheter: förskollärare, specialpedagoger, gymnasielärare i yrkesämnen, universitets- och högskolelärare, lärare i estetiska och praktiska ämnen, lärare i grundskolans senare och tidigare år, gymnasielärare i allmänna ämnen, fritidspedagoger, trafiklärare. Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare, djuruppfödare/ djurskötare, skogsarbetare. Medelgoda jobbmöjligheter: maskinförare - lantbruk, jägmästare, lantmästare, skogsmästare, trädgårdsarbetare. Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare. 10

11 Vilket yrke väljer du? På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkesbeskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i olika yrken. Det finns också fler än 160 korta yrkesfilmer där olika människor själva beskriver sitt yrke. Du kan även använda vår app Yrkesguiden för att ta reda på mer om yrken. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. Arbetsförmedlingen Omslagsbild: Scandinav, Birger Lallo På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna planerar för fler anställda under 2016,

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 2016 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 Den här broschyren är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Arbetsgivarna ser positivt på 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 1 Jobben blir fler under 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta hur jobbmöjligheterna ser ut inom olika yrken i Kalmar län under 2016. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2016 2017 1 Det blir fler jobb i Kalmar län Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2016-2017. Många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2014 2015 1 Jobben blir fler 2014 och 2015 Arbetsmarknaden ser ljusare ut under det närmaste året. Sysselsättningen beräknas öka och arbetslösheten minska. Företagen i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2015 1 Fler jobb i Kronoberg under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 2016 1 Jobben blir fler under 2015 och 2016 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016

Jobbmöjligheter. i Örebro län 2015 2016 Jobbmöjligheter i Örebro län 2015 2016 1 Ökade jobbmöjligheter i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2015 och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 1 Fler jobb 2015 I Skåne väntas arbetsmarknaden bli ganska bra under 2015. Jobben blir fler och arbetslösheten minskar. De yrken det är bäst möjlighet att få jobb inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 1 Jobben blir fler i länet Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016. Möjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2014 2015 1 Bättre arbetsmarknad 2014 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2016 2017 1 Goda möjligheter till jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb i Örebro län under 2016 och 2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kronobergs län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kronobergs län 2017 1 Fler jobb i Kronobergs län under 2017 Denna broschyr är till för dig som söker information om jobbmöjligheterna i Kronoberg under 2017. Länets arbetsgivare är i

Läs mer

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014

Jobbmöjligheter. Yrkeskompass för Värmlands län 2014 Jobbmöjligheter Yrkeskompass för Värmlands län 2014 1 Optimism på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Störst är optimismen inom hotell och restaurang och hos företag som säljer tjänster

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 1 Jobbmöjligheterna blir allt bättre Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2014 2015 1 Fortsatt förbättring på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2014 och 2015. På Arbetsförmedlingen

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 2016 1 Fler jobb i länet 2015 och 2016 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015 och 2016. Länets arbetsgivare har en positiv

Läs mer

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen

Jobbmöjligheter. I Västmanlands län Marcus Löwing Analysavdelningen Jobbmöjligheter I Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen Kort om arbetsmarknadsprognosen Västmanlands län 2016 Sammanfattning Mycket starkt förväntningsläge bland länets företag Jobben blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 1 Större jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 1 Lättare att få jobb i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2015 1 Fler jobb i länet 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2015. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015. Arbetsmarknaden stärks i hela landet under

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 1 Fler jobbmöjligheter 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015. Arbetsförmedlingen räknar med att arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 1 Fler jobb i Värmland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda ökar och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2017 1 Det blir fler jobb 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i Kalmar län under 2017. Många arbetsgivare i länet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2016 2017 1 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2014 2015 1 Arbetsmarknaden blir bättre under 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2014-2015. Arbetsmarknaden

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena 16-64

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 2016 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2015 2016. Jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2015 2016 1 Jobben blir fler Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Värmlands län under 2015 och 2016. På Arbetsförmedlingen räknar vi med att antalet anställda

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 1 Vilka jobbmöjligheter har du? Det blir inte fler anställda 2015 men många får ändå jobb. En orsak är ett stort antal personer som går i pension och ska ersättas.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2015 2016 1 Goda jobbmöjligheter i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västmanlands län under 2015 2016. Arbetsförmedlingen räknar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 2016 1 Här finns jobben i Västerbotten 2015-2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 2017 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016-2017. Arbetsmarknaden är god och antalet jobb väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 2017 1 Jobben blir fler under 2016 och 2017 Denna broschyr är till för dig som vill ha information om länets jobbmöjligheter. Under de närmaste åren planerar många arbetsgivare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2016 1 Fler jobb 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåneatt anställa personal och därmed finns det fler jobb att söka än tidigare. Yrkes- eller högskoleutbildning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2015 1 Jobben i Västernorrland under 2015 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2015. Under varje

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2015 2016 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2015 och 2016. Jobben blir fler och finns framförallt

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker information om var du har störst möjligheter att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län 2015 och 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2015 och 2016 1 Skåne län 2015_08.indd 1 2015-08-20 16:12:19 Fler jobb 2015 och 2016 Under det närmaste året planerar många arbetsgivare i Skåne att anställa personal och därmed

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 2017 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016 och 2017. Antalet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2016 1 Positiv utveckling på arbetsmarknaden I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2016. Antalet jobb blir

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 1 Jobben blir fler i år I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2015 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Kalmar län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Kalmar län 2015 1 Jobben blir fler under 2015 En stark inhemsk efterfrågan på varor och tjänster samt en långsamt förbättrad internationell konjunktur gör att utsikterna för den svenska

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2016 2017 1 Lätt att få jobb i Dalarna Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under det kommande året. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Östergötlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Östergötlands län 2015 1 Fler jobb under år 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Östergötlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER i Värmlands län 2016 2017 1 Jobben blir fler i Värmland På Arbetsförmedlingen räknar vi med att jobben kommer att bli fler under 2016 och 2017. De nya jobben kommer att finnas både hos

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 2016 1 Bra jobbchanser i Dalarnas län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2015 och 2016. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarnas län än

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Värmlands län JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Värmlands län 2013-2014 1 Arbetsmarknaden blir bättre Den svenska arbetsmarknaden förbättras långsamt. Konjunkturen har nått botten och vänder uppåt, även om oro och turbulens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2016. Konjunkturen i Norrbotten har förbättrats

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2016 2017 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2016 och 2017. Arbetsmarknaden i länet väntas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Uppsala län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Uppsala län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Arbetslösheten i Uppsala län är lägst i landet, och väntas bli ännu lägre under 2014. Konjunkturen har börjat vända och många

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gotlands län JOBBMÖJLIGHETER i Gotlands län 2016 2017 1 Fler jobbmöjligheter och färre arbetslösa I det här häftet kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken på Gotland under 2016 2017. Antalet jobb ökar inom

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västernorrland 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2017. Lättast

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västmanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västmanlands län 2016 1 Fler jobb i Västmanlands län Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för yrken i Västmanlands län under 2016. Antalet jobb väntas öka inom flertalet yrkesområden.

Läs mer

Bristindex inom datayrken

Bristindex inom datayrken Bild 1 inom datayrken Programmerare Systemerare, systemutvecklare IT-strateger, IT-analytiker Datatekniker (nätverkstekn) Servicetekniker (data) Bild 2 Byggnadsing o byggnadstekniker Civilingenjörer bygg

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Västernorrlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Västernorrlands län 2016 1 Här finns jobben i Västernorrland 2016 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna inom olika yrken under 2016. Lättast att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 1 Många möjligheter till jobb Här kan du läsa om jobbmöjligheter för olika yrken i Jämtlands län under 2015. Möjligheterna till jobb blir allt bättre och jobbmöjligheterna

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2016 förbättras arbetsmarknaden i länet och fler jobb kommer att skapas

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2016 2017 1 Här finns jobben i Västerbotten 2016 2017 Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om jobbmöjligheterna för olika yrken i länet under 2016-2017.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Jämtlands län 2014 1 Svag förbättring av arbetsmarknaden under 2014 Den internationella konjunkturen har gått in i en återhämtningsperiod men den är förhållandevis svag

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2015 2016 1 Många i länet går i pension Det viktigaste som sker på Jämtlands arbetsmarknad 2015 och 2016 är alla pensionsavgångar som behöver ersättas med ny arbetskraft.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2016 2017 1 Medvind på länets arbetsmarknad Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du kan påbörja eller gå vidare i ditt yrkesliv. Det går

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2015 2016 1 Blekinge.indd 1 2015-08-27 08:25:28 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Mot slutet av 2015 förbättras arbetsmarknaden

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 1 Fler jobb i Södermanland I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2015 2016 1 Större jobbchanser Jobbmöjligheter vänder sig till dig som söker vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb. Arbetsmarknaden i Halland fortsätter att

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2017

JOBBMÖJLIGHETER. i Jönköpings län 2017 JOBBMÖJLIGHETER i Jönköpings län 2017 1 Fler jobb i Jönköpings län 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2017. Länets arbetsgivare ser positivt på framtiden och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västra Götalands län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västra Götalands län 2015 1 Goda jobbchanser under 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Västra Götalands län under år 2015. Jobben blir fler i år och arbetslösheten

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2016 2017 1 Hur ser möjligheterna till arbete ut för dig? Många arbetsgivare behöver anställa mer personal. Dessutom slutar många som också ska ersättas. Du är kanske en

Läs mer

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009

Förändring av nya arbetslösa som andel av sysselsatta resp yrke sep-okt 2007/2008 till sep-okt 2008/2009 Bild 1 Maskinoperatörs/monteringsarb Metallhantverk o reparatörer Kundservicearbete Gruv bygg o anläggning Transport o maskinförararbete Servicearbete Servicearbete utan yrkerutb. Processoperatörsarbete

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Jämtlands län JOBBMÖJLIGHETER i Jämtlands län 2016 2017 1 Goda jobbmöjligheter i länet? Arbetsmarknaden i Jämtlands län fortsätter att förbättras. Arbetsgivarna tror på en stabil utveckling under 2016 2017 och de kommer

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Södermanlands län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Södermanlands län 2015 2016 1 Fler jobb i Södermanland Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Södermanlands län under 2015 2016. Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län

JOBBMÖJLIGHETER. i Hallands län JOBBMÖJLIGHETER i Hallands län 2016 2017 1 Stora jobbchanser i Halland Jobbmöjligheter vänder sig till dig i Hallands län som söker vägledning om yrkesområden där du kan påbörja eller gå vidare i ditt

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd :59:01

JOBBMÖJLIGHETER. i Skåne län Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd :59:01 JOBBMÖJLIGHETER i Skåne län 2017 1 Jobbmöjligheter2017_Skåne.indd 1 2017-01-26 11:59:01 Fler jobb i länet 2017 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Skåne län under 2017. Länets arbetsgivare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Göteborg, 2016-12-07 Sara Andersson Eva Lindh Pernheim Tre viktiga utmaningar kommande år Upprätthålla en effektiv

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län

JOBBMÖJLIGHETER. i Blekinge län JOBBMÖJLIGHETER i Blekinge län 2016 2017 1 Fler jobb på väg Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Blekinge län. Under 2017 kommer efterfrågan på arbetsmarknaden att öka starkt och fler

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län 2016-2017 http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrke-och-framtid.html De 10 största yrkena

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2015 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna inom olika yrken i Norrbottens län under 2015. Samhällsomvandlingar och miljardinvesteringar

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län

JOBBMÖJLIGHETER. i Norrbottens län JOBBMÖJLIGHETER i Norrbottens län 2016 2017 1 Fortsatt goda jobbchanser I den här broschyren presenteras jobbmöjligheterna inom ett urval av olika yrken i Norrbottens län. Stora behov av att ersätta personer

Läs mer