JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2015"

Transkript

1 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län

2 Goda jobbmöjligheter i Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under Under året kommer jobben i länet att fortsätta bli fler. Jobbmöjligheterna väntas framför allt öka inom sjukvård, utbildning samt bygg och anläggning. Stockholm är den del av landet där jobben väntas öka mest under Länet utmärker sig bland annat genom att det finns många tjänsteoch servicejobb utan krav på lång utbildning och erfarenhet. Dessa är vanliga första jobb för unga men också för personer som håller på att lära sig svenska. Samtidigt som det finns många jobböppningar i Stockholm är möjligheterna i regel bättre inom yrken som kräver längre utbildningar och för personer som har arbetslivserfarenhet. Under 2015 kommer arbetsgivare inom särskilt sjukvården och utbildningssektorn att få det svårare att hitta personer med rätt kompetens. Detta beror på att Stockholms läns befolkning växer vilket leder till ökad efterfrågan på personal inom sjukvård och utbildning. Samtidigt har tillgången på personer med utbildning inom dessa yrken inte hängt med i denna utveckling. Öka dina jobbmöjligheter Ett vanligt grundkrav hos många arbetsgivare är att du har ett slutbetyg från gymnasiet. Med gymnasieexamen ökar därför dina jobbmöjligheter. Det är också viktigt att ha goda kunskaper i svenska och att du kan tänka dig en längre resväg till din arbetsplats. Utöver detta förbättras dina jobbmöjligheter inom vissa yrken om du har ett körkort. För dig som söker arbete där jobbmöjligheterna är mindre goda är det viktigt att ta reda på vad du behöver för att uppfylla arbetsgivarnas krav. Det kan också vara bra att överväga alternativa yrken om jobbmöjligheterna är mindre goda i det yrke du söker inom. 2 Kort om Jobbmöjligheter 2015 Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.

3 Här arbetar flest idag Bilden visar hur alla anställda i Stockholms län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest är anställda inom försäljning, hotell, restaurang och service. Exempel på yrken inom service är butikssäljare, brandmän och städare. Bara en av hundra arbetar med naturbruk. Så såg fördelningen inte ut för hundra år sedan. Andelen anställda per yrkesområde i Stockholms län Försäljning, hotell, restaurang och service 22% Ekonomi, administration, kultur och media 19% Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 15% Data, teknik och naturvetenskap 10% Utbildning Tillverkning, drift och underhåll Transport Bygg och anläggning 6% 5% 5% 4% Naturbruk 1% Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Stockholms län år) Källa: SCB 3

4 Försäljning, hotell, service mm Bagare/konditorer Frisörer Företagssäljare Kockar Servitörer Telefonförsäljare Baristor/cafébiträden Bartendrar Bilförsäljare Brandmän Fastighetsmäklare Köks- och restaurangbiträden Väktare Banktjänstemän Försäljare, dagligvaror Försäljare, fackhandel Inköpare Receptionister Städare Försäljning, hotell, restaurang och service Försäljning, hotell, restaurang och service är särskilt stort i Stockholms län. Det kommer att finnas många jobböppningar inom yrkesområdet under 2015 och området innehåller flera av de yrken som är vanliga första jobb. Gemensamt för flera av dem är att de ställer höga krav på kundbemötande och god service. Bland försäljningsyrkena är möjligheterna till jobb särskilt goda för telefonförsäljare. För många är detta ett första yrke som man bara stannar inom en kortare tid. Detta leder till många jobböppningar. Gymnasieexamen efterfrågas ofta och utöver det är språkkunskaper och god kommunikationsförmåga viktigt. För försäljare inom dagligvaru- och fackhandeln är det större konkurrens om jobben. Dessa jobb består av mycket kundkontakter och det är viktigt att du har en bra känsla för service. Inom restaurangnäringen är jobbmöjligheterna goda för kockar, särskilt de med några års arbetslivserfarenhet. Konkurrensen om jobben är större för köks- och restaurangbiträden som är restaurangnäringens största yrke. Stresstålighet och förmåga att samarbeta är efterfrågade egenskaper. För städare är kraven höga och jobbmöjligheterna mindre goda. Möjligheterna förbättras om du kan svenska och har yrkesbevis för städservice. Det är vanligt att arbetsgivarna har önskemål om att du har körkort och tillgång till bil. 4

5 Ekonomi, administration, kultur och media I Stockholm arbetar ungefär en tredjedel av alla landets anställda inom ekonomi, administration, kultur och media. Bäst bedöms jobbmöjligheterna under 2015 vara för dig med lång erfarenhet inom ditt yrke och för dig med specialkunskaper. Samtidigt är det i regel mindre goda jobbmöjligheter inom detta yrkesområde. Administratörer och sekreterare är ett brett yrke med många olika yrkesroller och med stor konkurrens om tjänsterna. För vissa tjänster krävs yrkesförberedande gymnasieutbildning medan det för andra krävs utbildning på högskolenivå. Gemensamt är att du ska ha ett sinne för detaljer, ordning och struktur. Också för personaltjänstemän är det hög konkurrens om jobben. I större företag är det vanligt att personaltjänstemän specialiserar sig mot till exempel rekrytering medan de i mindre företag ofta arbetar med flera områden. Därför ökar dina jobbmöjligheter om du har breda kompetenser. För handläggare och utredare i offentlig förvaltning är efterfrågan stor på personer med goda kunskaper i offentlig upphandling medan det kan vara svårare för nyutexaminerade att ta sig in på arbetsmarknaden. Också för informatörer är det stor konkurrens om jobben. Du arbetar ofta under tidspress och måste kunna samarbeta, uttrycka dig väl i tal och skrift och ha god allmänbildning. För medicinska sekreterare är jobbmöjligheterna goda. Ett krav är att du ska kunna hantera datoriserade journalsystem. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska och det är viktigt att du är noggrann. Ekonomi, administration, kultur mm Medicinska sekreterare Controllrar Ekonomiassistenter Jurister Redovisningsekonomer Revisorer Speditörer Studie- och yrkesvägledare Administratörer och sekreterare Försäkringstjänstemän Handläggare/utredare, offentlig förvaltning Informatörer Personaltjänstemän (rekryterare, HR-personal m.fl.) 5

6 Data, teknik och naturvetenskap Biomedicinska analytiker Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker Civilingenjörer, bygg och anläggning Civilingenjörer, elektronik och teleteknik Civilingenjörer, elkraft Elingenjörer och eltekniker IT-arkitekter Maskiningenjörer och maskintekniker Mjukvaru- och systemutvecklare Testare och testledare VVS-ingenjörer Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Systemförvaltare/ systemadministratörer Arkitekter Drifttekniker, IT Helpdesktekniker/ supporttekniker Data, teknik och naturvetenskap De flesta yrken inom data, teknik och naturvetenskap kräver en eftergymnasial utbildning och jobbmöjligheterna inom området är i regel goda. En stor del av landets arbetsgivare inom yrkesområdet finns i Stockholms län, särskilt inom IT. Ett vanligt IT-yrke är mjukvaruoch systemutvecklare. Arbetsgivarna efterfrågar ofta personer med en eftergymnasial utbildning som ingenjör eller systemvetare. Man söker kompetens över hela världen och ibland är engelska arbetsspråk. Särskilt attraktiv är du som har erfarenhet, men många företag söker även yngre personer som lärs upp på arbetsplatsen. Som helpdesktekniker/supporttekniker inom så kallad first line support krävs inte alltid lång erfarenhet även om konkurrensen om jobben är hög. Inom first line support har du den första kontakten med användaren av en IT-produkt och därför är det viktigt att du har kommunikativa och pedagogiska förmågor. För att arbeta med second line support krävs specialkunskaper. För ingenjörer är traineetjänster en vanlig väg in i arbetslivet. Som nyutexaminerad kan du också behöva skaffa yrkeserfarenhet genom att ta jobb på en något lägre kvalifikationsnivå än din utbildning. Jobbmöjligheterna för ingenjörer inom bygg och anläggning är mycket goda. En av anledningarna är att det under många år har varit alltför få som utbildats inom dessa yrken. En viktig kompetens är kännedom om svenska byggnormer. För dig som arkitekt ökar jobbmöjligheterna om du behärskar vanligt använda programvaror såsom Revit och BIM. En möjlig väg in för nyutexaminerade arkitekter kan också vara att börja som planarkitekt. 6

7 Bygg och anläggning Stockholms befolkning ökar snabbt och därför både pågår och planeras just nu många stora byggprojekt i länet. Förutom bostäder byggs också vägar och kollektivtrafik ut. Bland pågående stora projekt i länet kan bland annat Norra länken, Citybanan, Barkarbystaden, Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden nämnas. Att det byggs mycket leder till att det kommer att vara goda jobbmöjligheter för de flesta yrken inom bygg och anläggning under För att få arbete på en byggarbetsplats behövs nästan alltid ett yrkesbevis som visar att du har utbildning, har arbetat ett antal timmar som lärling och klarat ett yrkesteoretiskt prov. Om du endast har utbildning men saknar de övriga delarna är det svårare. Detta är vanligt exempelvis bland anläggningsmaskinförare och kranförare där många saknar de lärlingstimmar som krävs och därför inte får jobb. De bedömningar som finns i tabellen bredvid gäller inte lärlingar utan personer med yrkesbevis. Bäst jobbmöjligheter under 2015 är det för yrken som få personer väljer att utbilda sig till. Ett exempel är byggnadsplåtslagare som passar dig som är händig och samtidigt konstnärlig. Eftersom byggnadsplåtslagare ofta arbetar på tak och höga byggnadsställningar är det viktigt att inte vara höjdrädd. För träarbetare/snickare är jobbmöjligheterna goda men dina jobbchanser ökar också om du har god fysik och kan tänka dig att pendla till arbetet. För grovarbetare inom bygg och anläggning är jobbmöjligheter mindre goda. Till skillnad från övriga yrken i tabellen kräver detta oftast ingen utbildning vilket leder till att fler söker sig till dessa tjänster och konkurrensen blir stor. Bygg och anläggning Anläggningsarbetare Anläggningsmaskinförare Betongarbetare Byggnadsplåtslagare Glasmästare Golvläggare Isoleringsmontörer Kranförare Murare Målare Plattsättare Takmontörer Träarbetare/snickare VVS-montörer Grovarbetare inom bygg och anläggning 7

8 Tillverkning, drift och underhåll Bilmekaniker Fastighetstekniker Installationselektriker Lastbilsmekaniker Styr- och reglertekniker Svetsare Tunnplåtslagare exkl. byggnadsplåtslagare Verkstadsmekaniker Drifttekniker vid värme- och vattenverk Fordonsmontörer Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri Maskinoperatörer, kemisk industri Maskinoperatörer, livsmedelsindustri Processoperatörer, kemisk basindustri Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri Vaktmästare Tillverkning, drift och underhåll I yrkesområdet tillverkning, drift och underhåll ingår både yrken med krav på yrkesutbildning och yrken där du kan få en utbildning på arbetsplatsen. Jobbmöjligheterna varierar men är generellt bättre inom de yrken som kräver yrkesutbildning. Bäst är jobbmöjligheterna under 2015 för bilmekaniker, fastighetstekniker, installationselektriker och lastbilsmekaniker. För flera av operatörsyrkena, liksom för fordonsmontörer, är det istället medelgoda jobbmöjligheter. Ett undantag bland operatörsyrkena är maskinoperatörer inom grafisk industri och pappersvaruindustri som har mindre goda jobbmöjligheter. Det kan vara bra att veta att det för produktionsyrken inom tillverkning kan vara möjligt att efter en kortare kompletterande arbetsplatsutbildning byta industriell inriktning och att du på så sätt kan öka dina chanser att få ett arbete. När det gäller maskinoperatörer efterfrågar arbetsgivarna personer som är noggranna och stresståliga och som har samarbetsförmåga och fokus på kvalitet. Dina jobbmöjligheter ökar också om du har en industriteknisk gymnasieutbildning. Det är även vanligt att arbetsgivarna rekryterar till dessa yrken via bemanningsföretag och därför ökar dina jobbmöjligheter om du tar kontakt med dessa. Under 2015 kommer det också att vara mindre goda jobbmöjligheter för vaktmästare. Möjligheterna att få ett arbete som vaktmästare ökar dock om du har körkort, elbehörighet, IT-kunskaper, truckkort och/eller kunskap om VVS-teknik. Arbetsgivarna söker personer som är flexibla, problemlösande och bra på att kommunicera när de ska anställa vaktmästare. 8

9 Transport Stockholm växer och behovet av transporter i länet ökar. Detta innebär att antalet transportjobb blir fler. Inom yrkesområdet krävs nästan alltid körkort och ibland också en specialutbildning. Under 2015 är jobbmöjligheterna för de flesta transportyrken medelgoda. För både taxiförare och bussförare är omsättningen på personal hög vilket gör att det finns många jobböppningar. Viktigt är att vara flexibel, serviceinriktad, stresstålig och villig att arbeta på kvällar och helger. Som lagerarbetare och truckförare är det stor konkurrens om jobben. Jobbmöjligheterna ökar om du har ett b-körkort. Det är också viktigt att du har god organisationsförmåga och kan följa instruktioner. Utbildning Överlag är jobbmöjligheterna inom utbildning goda i Stockholms län. Detta beror både på den stora befolkningsökningen i länet och på att det är för få som antingen utbildar sig eller som efter sin utbildning väljer att fortsätta arbeta inom sitt yrke. För alla utbildningsyrken krävs högskoleutbildning och för de flesta läraryrken krävs också lärarlegitimation. Under 2015 är jobbmöjligheterna särskilt goda för förskollärare och specialpedagoger. Du har också mycket goda jobbmöjligheter om du är gymnasielärare i allmänna ämnen med inriktning matematik och/ eller naturvetenskapliga ämnen. Samtidigt har du medelgoda jobbmöjligheter om du har inriktning språk och mindre goda jobbmöjligheter om du har inriktning historia och samhällskunskap. Detta beror på att för få väljer att utbilda sig till lärare i matematik och/eller naturvetenskap då det finns en större alternativ arbetsmarknad för personer som är specialiserade inom dessa ämnen. Transport Bussförare Flygvärdinnor Lastbilsförare Lokförare Taxiförare Transportledare Tågvärdar Lagerarbetare Piloter Truckförare Utbildning Fritidspedagoger Förskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Gymnasielärare i yrkesämnen Lärare i estetiska och praktiska ämnen Lärare i grundskolans senare år Lärare i grundskolans tidigare år Specialpedagoger Trafiklärare 9

10 Hälso- och sjukvård, socialt arbete Apotekare Barnmorskor Barnsjuksköterskor Distriktssköterskor Geriatriksjuksköterskor Läkare Operationssjuksköterskor Sjuksköterskor (grundutbildade) Sjuksköterskor inom akutsjukvård Sjuksköterskor, psykiatrisk vård Socialsekreterare Behandlingsassistenter Dietister Kriminalvårdare Kuratorer Logopeder Optiker Tandläkare Undersköterskor Barnskötare Elevassistenter Fritidsledare Vårdbiträden Hälso- och sjukvård, socialt arbete Med en växande befolkning ökar också behovet av personal inom hälso- och sjukvården i Stockholm. Under 2015 är jobbmöjligheterna goda, särskilt under sommarmånaderna då ordinarie personal går på semester. Flera av yrkena inom vård och omsorg är legitimationsyrken. Jobbmöjligheterna är goda för grundutbildade sjuksköterskor och ännu bättre är dem för dem med specialistutbildning. Även läkare med specialistkompetens, till exempel inom psykiatri och geriatrik, är eftertraktade. Situationen för yrkena inom sjukvården skiljer sig åt i olika delar av Stockholm. För läkare och för sjuksköterskor med vissa specialistutbildningar är jobbmöjligheterna ännu bättre i Norrtäljetrakten. Särskilt gäller detta under sommarmånaderna då befolkningen i kommunen ökar mycket till följd av alla sommargäster. Som socialsekreterare är dina jobbmöjligheter goda och de ökar också om du har specialkompetenser som erfarenhet av att ha arbetat med personer med missbruk eller våld i nära relationer. För flera av yrkena inom hälsovård och socialt arbete väntas jobbmöjligheterna annars vara medelgoda under För behandlingsassistenter kan jobbmöjligheterna vara bättre i Norrtäljetrakten och om du har en socionomutbildning. Som undersköterska kan du öka dina möjligheter att få jobb om du söker dig till äldreomsorgen och om du kan tänka dig att arbeta kvällar och helger. Ibland kräver arbetsgivarna också att du har körkort. Gemensamt för yrkena med mindre goda jobbmöjligheter är att de har lägre utbildningskrav. Som barnskötare kan du, om du kan tänka dig att vidareutbilda dig inom pedagogik för barn, öka dina jobbmöjligheter om du läser vidare till förskollärare. 10

11 Vilket yrke väljer du? Det finns omkring olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem. Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer. I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke. Att stödja det friska är en stor del av arbetet. Sandra Schubert, undersköterska. Roligast är att skapa själva produkten, se den lanseras och få feedback av användarna. Alek Åström, apputvecklare Låt Yrkeskompassen vägleda dig I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna! 11

12 SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet. Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt. Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden. På arbetsformedlingen.se/yrkena-o kan du ta reda på mer. Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken. Arbetsförmedlingen Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval. Ring oss på och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling. Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på arbetsformedlingen.se/alternativaformat. 12

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Stockholms län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Stockholms län 2014 2015 1 Fler jobb i ett växande Stockholm Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län under 2015. Under året

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 2016 1 Fler jobb i Uppsala län I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015-2016. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2015 1 Jobbmöjligheterna i länet blir fler Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst möjlighet att få jobb under 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Västerbottens län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Västerbottens län 2015 1 Svag förbättring väntas i länet. I Västerbottens län ser vi fortsatt att många personer kommer att går i pension och behöver ersättas. Detta skapar, trots lågkonjunkturens

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Dalarnas län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Dalarnas län 2015 1 Bra jobbchanser i Dalarna 2015 Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarna under 2015. Det är faktiskt lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK

Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Var finns jobben? BEDÖMNING TILL OCH MED FÖRSTA HALVÅRET 2014 OCH EN LÅNGSIKTIG UTBILICK Text Håkan Gustavsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Gun Westberg Eftertryck tillåten med angivande av

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 1 (5) Datum Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Datum 6 oktober 2014 Tid Kl. 09.00-12.00 Plats Länsstyrelsen, Sessionssalen Ledamöter: Göran Nilsson Andreas Lind Ingela Lekfalk Jan Johansson

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Erik Huldt, Julia Asplund Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Var finns jobben år 2007?

Var finns jobben år 2007? Ura 2007:1 ISSN 1401-0844 Var finns jobben år 2007? AMS Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Var finns jobben år 2007? Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att vara anställd Att söka arbete Att starta eget företag Arbetslöshetsförsäkringen Att betala

Läs mer

Låt lönerna bli lönsamma

Låt lönerna bli lönsamma Låt lönerna bli lönsamma Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Ledarnas lönekarriärbarometer 2014 Låt lönerna bli lönsamma 3 Vikten av att kunna göra

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län. Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Stockholms län Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text: Julia Asplund, Analysavdelningen Erik Huldt, Analysavdelningen Innehållsförteckning Sid Sammanfattning...

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan 2014-2017 Sammanfattning Kalix Kommun står inför en generationsväxling med ett stort antal pensionsavgångar inom våra verksamheter. Vi har en åldrande befolkning som ställer allt

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1

23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020. Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 23 949 jobb lediga i Värmland......om alla pensionsavgångar återbesätts fram till 2020 Rapport nr 4, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Kontaktperson: Britta Zetterlund-Johansson,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Södermanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jens Lotterberg Analysavdelningen Telefon: 010-486 66 68 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015

Läs mer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Den omöjliga lönekarriären LÖNEKARRIÄRBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Lönekarriärbarometer 2013 Därför gör vi en lönekarriärbarometer 3 Vikten av att kunna göra lönekarriär

Läs mer

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad

Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Trender i utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad Del1: Arbetsmarknaden för kvalificerad arbetskraft 2011-09-12 1 Rapportens syfte och innehåll Syftet med rapporten är att öka kunskapen om förändringar

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson

Framtidsutsikter November 2012. Arbetsmarknaden för akademiker år 2017. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter November 2012 Arbetsmarknaden för akademiker år 2017 Redaktör Eva Oscarsson Att välja utbildning är inte att välja yrke Hanna Hallins lista på förtroendeuppdrag är lång. Hon har talat

Läs mer